Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti ja sen tunnetut ongelmat

Ilmoitus
Tämä artikkeli koskee Windows 2000:ta. Windows 2000:n tuki päättyy 13.7.2010.Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus on Windows 2000:sta siirtymisen suunnittelun aloituspaikka. Lisätietoja on Microsoft-tuen elinkaarikäytännössä.
Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Yhteenveto
Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Windows 2000 Service Pack 4:n (SP4) Update Rollup 1 -päivityspaketti. Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti julkaistiin ensimmäisen kerran 28.6.2005. Se päivitettiin versioksi v2 13.9.2005. Tämä Update Rollup -päivityspaketti sisältää tietoturvaan liittyviä päivityksiä, jotka luotiin Windows 2000:lle Windows 2000 SP4:n julkaisemisen jälkeen mutta ennen 30.4.2005. Update Rollup 1 -päivityspaketin sisältö lukittiin 30.4.2005 Microsoftin ja asiakkaiden beetatestaajien tekemää lopullista testausta varten. Tämä Update Rollup -päivityspaketti sisältää myös joitakin tärkeitä päivityksiä, jotka eivät liity tietoturvaan. Tässä artikkelissa on yksityiskohtaisia tietoja tästä Update Rollup -päivityspaketista, vastauksia siitä usein kysyttyihin kysymyksiin sekä luettelo päivityspakettiin sisältyvistä päivityksistä.
ESITTELY
Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti helpottaa asiakkaiden työtä, kun he haluavat parantaa sekä ylläpitää Windows 2000 -tietokoneidensa tietoturvaa ja vakautta. Saat lisätietoja Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1:n sisältämistä korjauksista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
900345 28.6.2005 päivätyn Microsoft Windows 2000 Service Pack 4:n Update Rollup 1:n sisältämät korjaukset (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Enemmän tietoa

Huomautuksia Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin versiosta 2

Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin ensimmäisen julkaisemisen jälkeen Microsoft tunnisti joitakin ongelmia, jotka saattavat ilmetä tämän Update Rollup -päivityspaketin asentamisen yhteydessä. Tämä ongelmat ovat harvinaisia ja vaikuttavat vain joihinkin asiakkaisiin. Ongelmat on kuvattu tässä osassa. Lisäksi tässä osassa kerrotaan, miten nämä ongelmat voidaan ratkaista. Jos jokin seuraavista ongelmista koskee sinua, Microsoft suosittelee Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin version v2 tai yksittäisten korjaustiedostojen asentamista. Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin versio v2 julkaistiin 13.9.2005.

Ongelma 1

Ongelman kuvaus: Virhesanomat

Näyttöön saattaa tulla jokin seuraavista virhesanomista, kun käyt Windows Update -verkkosivustossa Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin version 2 asentamisen jälkeen:
 • MSXML3.DLL Tiedostoa ei löydy
 • Virhe 0x80244001
 • Virhe 0x800700C1
Nämä virheet voivat ilmetä, jos teit Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin pika-asennuksen ennen 18.7.2005 ja myös Msxml3.dll-tiedoston päivitetty versio asennettiin.

Pika-asennus oli käytettävissä vain, jos manuaalisesti ryhdyit käyttämään kesäkuussa julkaistua Microsoft Update -palvelua, päivitit manuaalisesti Windows Update -palvelun versioksi v6 tai käytit kesäkuussa 2005 julkaistua WSUS-palvelua. Tämä ongelma korjattiin 18.7.2005 eli ennen kuin kaikki asiakkaat siirrettiin automaattisesti käyttämään Windows Updaten versiota v6. Tämä ongelma ei vaikuta Windows Update v4 -sivustosta tehtyihin asennuksiin tai 18.7.2005 jälkeen tehtyihin asennuksiin. Näissä tilanteissa Msxml3.dll-tiedoston koko on saattanut pienentyä niin, että se on 0 tavua. Jos jokin näistä virhesanomista tulee näyttöön sen jälkeen, kun olet asentanut Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin, tämä ongelma saattaa koskea sinua.

Ratkaisu

Korjaa Msxml3.dll-tiedosto jollakin seuraavista kolmesta tavasta:
 • Lataa ja asenna suojauspäivitys 824151. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  824151 MS04-030: WebDAV XML -sanomakäsittelyn heikkous saattaa johtaa palvelunestoon
 • Käynnistä palautuskonsoli minkä tahansa Microsoft Windowsin asennus-CD-levyn avulla. Kopioi sitten Msxml3.dll-tiedosto Update Rollup -päivityspaketin $NtUpdateRollupPackUninstall$-varmuuskopiokansiosta %systemroot%\System32-kansioon.
 • Asenna Microsoft Windows 2000 Service Pack 4:n (SP4) Update Rollup 1 -päivityspaketti uudelleen. Voit joko asentaa alkuperäisen version uudelleen tai asentaa v2-version.
Huomautus Pystyit tekemään Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin pika-asennuksen ennen 18.7. ainoastaan, jos asensit uuden Microsoft Update -Web-palvelun manuaalisesti tai jos käytit Windows Server Update Services (WSUS) -palveluita. Tämä ongelma ei ilmene, ellet päivitä Microsoft Update -versioksi manuaalisesti Windows Updaten versiosta 4 tai käytä Software Update Services (SUS) -palveluiden versiota 1.0.

Microsoft korjasi tämän ongelman tekemällä pienen muutoksen tapaan, jolla tämä Update Rollup -päivityspaketti julkaistiin Windows Update -sivustossa. Mitää tiedostoja ei muutettu tämän ongelman korjaamista varten. Tämä ongelma korjattiin Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin versiossa v2.

Ongelma 2

Ongelman kuvaus: Näyttöön tulee "Stop 0x000001E" -virhesanoma, kun tietokone käynnistetään uudelleen Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen

Näyttöön tulee seuraava virhesanoma, kun käynnistät tietokoneen uudelleen Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen:
Stop 0x000001E
Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos käytät tietokonetta, jossa on vanha muu kuin Plug-and-Play ISA-, EISA- tai MCA (Micro Channel Architecture) -SCSI-ohjain. Jos olet jo asentanut Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin alkuperäisen version ja käynnistänyt tietokoneen manuaalisesti uudelleen onnistuneesti, tämä ongelma ei koske sinua. Et tarvitse korjaustiedostoa 904374.

Ratkaisu

Jos tämä virhesanoma tuli näyttöön, käynnistä palautuskonsoli minkä tahansa Windowsin CD-asennuslevyn avulla. Kopioi sitten Scsiport.sys-tiedosto Update Rollup -päivityspaketin $NtUpdateRollupPackUninstall$-varmuuskopiokansiosta %systemroot%\System32\Drivers-kansioon. Käynnistä tietokone uudelleen tiedoston kopioimisen jälkeen.

Seuraava koodi on esimerkki kopiointikomennosta:
Copy %windir%\$NtUpdateRollupPackUninstall$\scsiport.sys %windir%\system32\drivers
Voit korjata ongelman jollakin seuraavista tavoista:
 • Asenna Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin versio v2.
 • Asenna seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa kuvattu korjaustiedosto:
  904374 "Stop 0x0000001e" -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 Service Pack 4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  Jos palautit Scsiport.sys-tiedoston vanhemman version, sinun pitää asentaa tämä korjaustiedosto tai Update Rollup -päivityspaketti. Tämä ongelma korjattiin Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin versiossa v2.

Ongelma 3

Ongelman kuvaus: Dynaamisia levyjä käyttävässä tietokoneessa saattaa näkyä kaksi järjestelmäasemaa Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windowsissa


Dynaamisia levyjä käyttävässä tietokoneessa saattaa näkyä kaksi järjestelmäasemaa Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen. Tämä ongelma ilmenee Mountmgr.sys-tiedostossa. Tämä ongelma vaikuttaa vain tietokoneisiin, jotka käyttävät dynaamisia asemia. Tämä ongelma ei tunnu vaikuttavan toiminnallisuuteen.

Ratkaisu

Jos kohtaat tämän ongelman, järjestelmä vaihtelee alkuperäisen järjestelmäaseman ja uuden näennäisjärjestelmäaseman asemakirjaimen välillä aina, kun käynnistät tietokoneen uudelleen. Sinun pitää käynnistää järjestelmä uudelleen, jos se ei käytä oikeaa järjestelmäasemakirjainta. Varmista, että järjestelmä käyttää oikeaa järjestelmäasemakirjainta (alkuperäistä järjestelmäasemaa) aina, kunnes ratkaiset tämän ongelman. Tämä takaa, että kaikki asennetut ohjelmat tunnistavat oikean järjestelmäaseman.

Ratkaise tämä ongelma jommallakummalla seuraavista tavoista:
 • Asenna seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa kuvattu korjaustiedosto:
  904564 Resurssienhallintaan tulee uusi järjestelmänasemakirjain Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Jos kohtaat tämän ongelman, voit asentaa Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin version v2.
Korjaustiedosto ja Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin versio v2 asennetaan vain, jos järjestelmä käynnistetään uudelleen oikeasta järjestelmäasemasta ennen asennusta. Jos järjestelmäasema on muu kuin järjestelmäasema (näennäisasema), sinua saatetaan kehottaa käynnistämään järjestelmä uudelleen ennen korjaustiedoston tai version v2 asentamista. Tämä ongelma korjattiin Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin versiossa v2.

Ongelma 4

Ongelman kuvaus: Microsoft Office -ohjelmien tiedostoja ei voi tallentaa suoraan levykkeelle

Microsoft on havainnut ongelman Fastfat.sys-tiedostossa. Tämä ongelma ei vaikuta kaikkiin järjestelmiin. Järjestelmissä, joihin ongelma vaikuttaa, Microsoft Office -ohjelmien tiedostoja ei voi tallentaa suoraan levykkeelle. (Microsoft Office -ohjelmia ovat esimerkiksi Microsoft Word ja Microsoft Excel.) Microsoft aikoo toimittaa tämän ongelman korjaavan päivityksen Microsoft.com-Web-sivuston Downloads-osassa.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman asentamalla Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin version v2.Saat lisätietoja tästä Update Rollup -päivityspaketista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
904368 Office-ohjelmat saattavat lopettaa vastaamisen tallennettaessa uusi tiedosto levykeasemaan Windows 2000 -tietokoneessa, jossa on asennettuna Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ongelma 5

Yhteyden muodostaminen Citrix-palvelimeen, jolla on ICA-istuntoja, ei onnistu Microsoft Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen

Kun olet asentanut Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin Citrix MetaFrame XP -palvelimeen tai Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 -palvelimeen, seuraavat ongelmat ilmenevät, kun muodostat yhteyden Citrix-palvelimeen, jolla on ICA-istuntoja:
 • Näyttöön tulee Stop-virhesanoma.
 • Windows GINA (Graphical Identification and Authentication) -kirjautumiskäyttöliittymä ei tule näyttöön.
 • Järjestelmän konsoli ei välttämättä vastaa.
 • Winlogon.exe-prosessi käyttää liikaa suoritintehoa.
Saat lisätietoja tästä ongelmasta ja korjaustiedoston hankkimisesta Citrixiltä käymällä seuraavassa Citrixin verkkosivustossa:Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman hankkimalla ja asentamalla hotfix-korjauksen 904711. Saat lisätietoja korjaustiedostosta 904711 napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
904711 Citrix MetaFrame XP tai Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 ei toimi odotetulla tavalla Windows 2000 SP4 -palvelimen Update Rollup 1 -päviityspaketin asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ongelma 6

Kun olet asentanut Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin, Vormetric CoreGuard -palvelimia ei välttämättä voi käynnistää uudelleen Normal-tilassa

Kun tämä ongelma ilmenee, palvelin saattaa lopettaa vastaamisen ja näkyviin saattaa tulla sininen näyttö, mutta voit edelleen käynnistää palvelimen vikasietotilassa.

Tämä ongelma ilmenee, koska Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti poistaa REG_MULTI_SZ-arvon List seuraavasta rekisterin aliavaimesta:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder
Tietokoneen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä ladattava CoreGuard-suodatinohjain tarvitsee tämän arvon. Vormetric CoreGuard on tietokannansalaustuote. Jos suodatinohjain ei toimi oikein, SQL-tietokantaan saatetaan syöttää salaamatonta tietoa. Tämän vuoksi tietokanta saattaa vioittua, eikä tietoja välttämättä voi palauttaa.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman lataamalla Vormetricilta VmSP4RegFix.exe-työkalun ja suorittamalla sen heti Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen ennen tietokoneen käynnistämistä uudelleen. Saat lisätietoja seuraavasta Vormetricin verkkosivustosta: Saat tukitietoja seuraavasta Vormetricin verkkosivustosta: Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.

Tämän asiakirjan tiedot ja ratkaisu ovat Microsoft Corporationin näkemys näistä ongelmista artikkelin julkaisuhetkellä. Tämä ratkaisu on saatavana Microsoftin tai jonkin kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kautta. Microsoft ei erityisesti suosittele mitään kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa tai tämän ratkaisua, jonka kuvaus saattaa olla tässä artikkelissa. Saattaa olla olemassa myös muita kolmannen osapuolen palveluntarjoajia tai ratkaisuja, joiden kuvausta ei ole tässä artikkelissa. Koska Microsoftin on reagoitava muuttuviin markkinatilanteisiin, näitä tietoja ei pidä tulkita Microsoftin sitoutumisena mihinkään. Microsoft ei pysty takaamaan esittämiensä tai jonkin mainitun kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tietojen tai ratkaisujen tarkkuutta.

Microsoft ei anna mitään takuita minkään tähän asiaan liittyvän seikan suhteen. Näitä ovat esimerkiksi lupaukset, takuut, sopivuudet, oikeuksien loukkaamattomuus, moitteeton kunto, soveltuvuus kaupankäynnin kohteeksi ja sopivuus johonkin tiettyyn tarkoitukseen minkä tahansa palvelun, ratkaisun, tuotteen tai muun materiaalin tai tietojen suhteen. Microsoft ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tämän artikkelin mainitsemasta kolmannen osapuolen ratkaisusta.

Muut tunnetut ongelmat

Edellä kuvatut ongelmat on korjattu Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin versiossa 2 täysin. Tässä osassa kuvataan muita tunnettuja ongelmia. Nämä ongelmat ratkaistaan yksittäisten korjaustiedostojen avulla. Nämä ongelmat koskevat vain harvoja asiakkaita, ja niihin saattaa olla kolmansien osapuolten valmistamia ratkaisuja. Kun mahdollista, yksittäinen korjaustiedosto on saatavana Microsoftin tuotetuelta. Nämä yksittäiset korjaustiedostot eivät sisälly Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin versioon v2, jotta suurimman osan asiakkaista, joita nämä ongelmat eivät koske, ei tarvitse asentaa niitä.Tässä osassa kuvataan muita tunnettuja ongelmia. Nämä ongelmat ratkaistaan yksittäisten korjaustiedostojen avulla. Seuraavat ongelmat on määritetty koodiongelmiksi.

Klusteripalvelu ei käynnisty Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen, jos suojausoikeudet on määritetty oikein

Palvelinklustereita omistavat asiakkaat, joille ei ole määritetty tarvittavia suojausoikeuksia klusteripalvelun käyttämään toimialuekäyttäjätiliin, huomaavat klusteripalvelun käynnistymisen epäonnistumisen, ja uusi tapahtumasanoma tulee järjestelmän tapahtumalokiin. Tässä sanomassa kerrotaan epäonnistumisen syy ja suositeltu seuraava vaihe toiminnan palauttamiseksi Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen. Lisätietoja on seuraavassa Knowledge Base -tietokannan artikkelissa:
871236 Windows Server 2003 Service Pack 1 ja Windows 2000 Service Pack 4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti sisältävät uusia klusterinpalvelutilin tapahtumalokisanomia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Voit estää tämän ongelman ilmenemisen palvelinklusterissasi tarkistamalla, että suojausoikeuksien asetukset ovat oikeat ennen Update Rollup 1 -paketin asentamista. Saat lisätietoja seuraavasta Knowlege Base -tietokannan artikkelista:
269229 Klusteripalvelutilin luominen uudelleen manuaalisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Palvelimen klusteripalvelu ei käynnisty, jos käyttöjärjestelmän tiedostojärjestelmä ei ole NTFS

Palvelinklustereita omistavat asiakkaat, joiden käyttöjärjestelmäaseman tiedostojärjestelmä on FAT32, huomaavat, ettei palvelimen klusteripalvelu käynnisty Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen. Voir ratkaista tämän ongelman joko ennen Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamista tai sen jälkeen muuntamalla käyttöjärjestelmäosion tiedostojärjestelmän FAT32-järjestelmästä NTFS-järjestelmäksi.

X.400-vastaketta Windows 2000 SP4:ssä käyttävä Exchange 5.5 MTA (Message Transfer Agent) saattaa sähköpostin siirtämisen Microsoft Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen

Voit ratkaista tämän ongelman hankkimalla ja asentamalla hotfix-korjauksen 904711. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
904712 Posti toimitetaan odotettua hitaammin tai postin toimittaminen pysähtyy X.400-vastakkeessa etäsivustoon Exchange Server 5.5:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tämän ongelman kohtaavat asiakkaat pystyvät korjaamaan ongelman asentamalla korjaustiedoston ennen Update Rollup -päivityspaketin asentamista tai sen jälkeen. Tämä korjaustiedosto ei sisälly Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin versioon 2, koska sen korjaama ongelma vaikuttaa vain harvoihin asiakkaisiin.

Jotkin Internet Security Systems -tuotteet eivät välttämättä käynnisty Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen

Tämä ongelma ilmenee, koska allekirjoitustiedostot ja Blackdrv.sys-tiedosto ovat vanhentuneet. Voit korjata tämän ongelman päivittämällä ajan tasalla olevaksi allekirjoitustiedostoksi. Ajan tasalla olevaksi allekirjoitustiedostoksi päivittäminen ratkaisee ongelman kaikissa Internet Security Systems BlackICE -versioissa. Lisätietoja on seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa:
901159 Jotkin Internet Security Systems -tuotteet lopettavat toimintansa päivitetyn tietoturvapäivityksen MS05-019 asentamisen jälkeen tai Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Lataustiedot

Voit ladata ja asentaa Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin version 2 käymällä seuraavassa Microsoft Windows Update -verkkosivustossa ja asentamalla tärkeän päivityksen 891861:Voit myös ladata tämän Update Rollup -päivityspaketin asennettavaksi useisiin Windows 2000 -tietokoneisiin. Voit ladata paketin Microsoft Download Centeristä.

Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:

LataaLataa Windows2000-KB891861-v2-x86-ENU.EXE-paketti nyt.

Julkaisupäivämäärä: 13.9.2005

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Voit ladata paketin Windows Update Catalog -sivustosta valitsemalla Advanced Search Options (Haun lisäasetukset) ja etsimällä artikkelitunnusta 891861. Saat lisätietoja päivitysten lataamisesta Windows Update Catalog -sivustosta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
323166 Ohjaimia ja hotfix-korjauksia sisältävien päivitysten lataaminen Windows Update Catalogista
Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti sisältää tärkeimmät Windows 2000 -päivitykset, joten se voi auttaa asiakkaita tekemään Windows 2000 -tietokoneista entistä turvallisempia. Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin avulla asiakkaiden on myös entistä helpompi luoda uusia asennusvedoksia. Tämä päivityspaketti edellyttää entistä vähemmän ennen asennusta tehtävää testausta, koska tähän päivityspakettiin sisältyy vähemmän päivityksiä kuin Service Pack -paketteihin yleensä. Useimmat asiakkaat asensivat useiden tiedostojen nykyiset versiot vanhempien päivitysten asentamisen yhteydessä. Lisäksi Microsoft on jo julkaissut suurimman osan tämän Update Rollup -päivityspaketin sisällöstä yksittäisinä päivityksinä ja korjaustiedostoina. Sellaiset yksittäiset korjaustiedostot, jotka eivät sisälly tähän Update Rollup -päivityspakettiin, ovat erikseen ladattavissa.

Koska Microsoft uskoo, että Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti täyttää asiakkaiden tarpeet uutta Windows 2000 Service Pack -pakettia paremmin, Microsoft ei julkaise Windows 2000:lle enää uusia Service Pack -paketteja. Tämän vuoksi Windows 2000 SP4 on Windows 2000:n viimeinen Service Pack -paketti. Jos asiakas ei ole vielä asentanut Windows 2000 SP4 -pakettia, hänen on harkittava sen asentamista mahdollisimman pian. Windows 2000 SP4 on Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin asentamisen edellytys.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys 1: Miksi Microsoft uskoo, että Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti täyttää asiakkaiden tarpeet uutta Windows 2000 Service Pack -pakettia paremmin?
Vastaus 1:
Microsoft on keskustellut useiden asiakkaiden kanssa näiden Windows 2000 -asennusten ylläpitosuunnitelmista. Yleisimmät Microsoftille tehdyt pyynnöt olivat Windows 2000 -tietokoneiden ajan tasalla pitämisen tekeminen mahdollisimman helpoksi sekä sen testauksen määrän vähentäminen, jota asiakkaat joutuvat tekemään ennen asennusta. Update Rollup -päivityspaketit saattavat auttaa asiakkaita pitämään tietokoneet entistä turvallisempina. Update Rollup -päivityspaketit myös auttavat asiakkaita luomaan uusia järjestelmävedoksia niin, ettei yksittäisiä korjaustiedostoja tarvitse asentaa ja jäljittää. Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin ennen asennusta edellyttämän testauksen määrä on entistä pienempi, koska päivityspakettiin sisältyviä päivityksiä on vähemmän kuin tavallisissa Service Pack -paketeissa. Lisäksi Microsoft on jo julkaissut suurimman osan tämän Update Rollup -päivityspaketin sisällöstä yksittäisinä päivityksinä ja korjaustiedostoina.

Koska Windows 2000 on ollut markkinoilla kauan, monet Windows 2000 SP4:n jälkeen julkaistut Windows 2000 -korjaustiedostot korjaavat ongelmia, jotka ovat suhteellisen harvinaisia. Nämä ongelmat vaikuttavat vain pieneen osaan asiakkaista. Tässä vaiheessa Update Rollup -päivityspaketti tarjoaa suurimman mahdollisen hyödyn niin, että järjestelmän epävakaaksi muuttumisen riski on pienin mahdollinen.

Kysymys 2: Miten Microsoft ilmoittaa Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin Windows Update -Web-sivustossa?
Vastaus 2:
Windows SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti on Windows Update -Web-sivuston tärkeiden päivitysten ja Service Pack -pakettien luokan ensisijaisten päivitysten joukossa. Seuraavien kuukausien aikana Windows Update siirtää Windows 2000 -asiakkaat uuteen Windows Update -versioon. Kun tämä siirto on valmis, Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 on ensisijaisten päivitysten luokassa.

Kysymys 3: Pitääkö minun asentaa Windows SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti, vaikka olen pitänyt Windows 2000 SP4 -järjestelmäni ajan tasalla?
Vastaus 3:
Kyllä. Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti sisältää tärkeitä korjauksia, jotka eivät aiemmin ole kuuluneet mihinkään yksittäisiin tietoturvapäivityksiin. Lisäksi tämä Update Rollup -päivityspaketti sisältää parannuksia, jotka voivat parantaa järjestelmän tietoturvaa, lisätä luotettavuutta, pienentää tukikustannuksia ja tukea PC-laitteiston nykyistä sukupolvea. Korjaustiedostot ovat saattaneet päivittää joitakin aiempien päivitysten asentamia tiedostoja, jotta aiempien tietoturvapäivitysten aiheuttamat pienet yhteensopivuusongelmat on korjattu. Tämä päivitys sisältää kyseisten tiedostojen uusimmat versiot. Tämän vuoksi, vaikka järjestelmä olisi täysin ajan tasalla, Windows Update tunnistaa tämän Update Rollup -päivityspaketin puuttumisen ja asentaa päivityspaketin. Hallittuja tietoturvapäivitysten asennusratkaisuja käyttävien asiakkaiden tulee päättää, asentavatko he Update Rollup 1 -päivityspaketin infrastruktuuriinsa.

Kysymys 4: Jaellaanko Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspakettia Automaattiset päivitykset -toiminnolla?
Vastaus 4:
Aluksi tätä päivityspakettia ei jaella Automaattiset päivitykset -toiminnolla. Tämä viive aiheutuu siirtymisestä Windows Updaten version 4 infrastruktuurista version 6 infrastruktuuriin. Tämä Update Rollup -päivityspaketti on saatavana automaattisena päivityksenä syyskuussa 2005.

Kysymys 5: Luodaanko Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketille järjestelmänvalvojan estotyökalu samaan tapaan kuin Windows XP SP2:lle?
Vastaus 5:
Ei. Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti ei ole Service Pack -paketti. Tämän vuoksi tämä Update Rollup -päivityspaketti ei vaadi samaa asennuksenhallinnan tasoa. Tätä päivityspakettia kohdellaan samalla tavalla kuin muita tietoturva- tai vakauspäivityksiä. Nämä päivitykset jaellaan yleensä Windows Update -sivuston ja Automaattiset päivitykset -toiminnon avulla.

Kysymys 6: Onko minun asennettava yksittäiset tietoturvatiedotteiden päivitykset, ennen kuin asennan Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin uusiin Windows 2000 -asennuksiin?
Vastaus 6:
Ei. Asenna ensin Windows 2000 SP4 ja sitten Update Rollup -päivityspaketti. Kun olet asentanut päivityspaketin, avaa Windows Update -sivusto ja etsi päivityksiä, jolloin sinulle tarjotaan 30.4.2005 jälkeen julkaistuja päivityksiä tai sellaisia päivityksiä, joita päivityspakettiin ei sisälly.

Kysymys 7: Onko asiakkaiden asennettava Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti?
Vastaus 7:
Asiakkaiden ei ole pakko asentaa Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspakettia. Microsoft suunnitteli päivityspaketin, jotta Windows 2000 -tietokoneet on helppo pitää ajan tasalla. Tämän vuoksi Microsoft suosittelee, että asiakkaat asentavat Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin mahdollisimman pian.

Kysymys 8: Kun Windows SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti on asennettu Windows 2000 SP4 -tietokoneeseen, muuttuuko Windows 2000:n Service Pack -taso?
Vastaus 8:
Ei. Tietokoneen Service Pack -taso on edelleen Windows 2000 SP4. Kun olet asentanut Windows SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin, tietokone on ajan tasalla elinkaarikäytännön näkökulmasta Windows 2000:n elinkaaren päättymispäivämäärään asti. Windows 2000:n elinkaaren päättymispäivämäärä on aikaisintaan 1.1.2010.

Kysymys 9: Onko tämä ensimmäinen kerta, kun Microsoft julkaisee Update Rollup -päivityspaketin Service Pack -paketin sijaan?
Vastaus 9:
Ei. Microsoft on ennenkin julkaissut Update Rollup -paketteja. Saat lisätietoja Microsoftin aiemmin julkaisemista Update Rollup -päivityspaketeista napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
826939Windows XP:n Update Rollup 1 -päivityspaketti on saatavana
311401 Windows 2000 Security Rollup Package 1, tammikuu 2002 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Kysymys 10: Jos Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 tarjoaa merkittäviä parannuksia uuteen Service Pack -pakettiin verrattuna, miksei Microsoft käytä aina Update Rollup -päivityspaketteja Service Pack -pakettien sijaan?
Vastaus 10:
Service Pack -pakettien ja Update Rollup -päivityspakettien roolit ovat erilaiset, mutta ne täydentävät toisiaan. Service Pack -paketit toimittavat tärkeät päivitykset ja uudet ominaisuudet, joita asiakkaat pyytävät ennen seuraavaa käyttöjärjestelmän versiota. Update Rollup -päivityspaketit toimittavat päivitysten ryhmän ennen seuraavaa pääversiota. Microsoft käyttää Update Rollup -päivityspaketteja, kun Service Pack -pakettien julkaisujen välillä on tavallista pidempi aikaväli. Tuotteen elinkaaren myöhäisessä vaiheessa asiakkaiden on helpompi pitää tietokoneet ajan tasalla Update Rollup -päivityspakettien avulla. Kun asiakkaat asentavat Update Rollup -päivityspaketin, heidän ei tarvitse asentaa kaikkia tuotteelle saatavana olevia päivityksiä yksitellen.

Kysymys 11: Miten Microsoft valitsee Update Rollup -päivityspakettiin sisältyvät korjaustiedostot?
Vastaus 11:
Microsoft selvittää, miten monta kertaa asiakkaat pyytävät ja lataavat kunkin korjaustiedoston Microsoftin Web-sivustoista ja tuotetuelta. Microsoft arvioi myös asiakkaiden mahdollisesti säästämät kustannukset. Tämä arvio perustuu Microsoftin Windows 2000 -tietokeskusympäristön kokemuksiin.

Kysymys 12: Millaisia päivityksiä Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspakettiin sisältyy?
Vastaus 12:
Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti sisältää kaikki Windows 2000:lle tehdyt päivitykset, jotka julkaistiin SP4:n julkaisemisen jälkeen ja ennen 30.4.2005. 30.4.2005 Update Rollup 1 -päivityspaketin sisältö lukittiin Microsoftin, ulkoisten beetaversiotestaajien ja asiakastestaajien lopullista testausta varten. Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti sisältää myös pienen määrän tärkeitä päivityksiä, jotka eivät liityt tietoturvaan. Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti sisältää päivityksiä, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
 • päivitykset vaikuttavat laajalti useisiin asiakkaisiin
 • asiakkaat lataavat päivityksiä usein
 • päivitykset saattavat auttaa asiakkaita pienentämään tietotekniikkakustannuksiaan huomattavasti

  Esimerkiksi Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti sisältää sellaisia ongelmia korjaavia päivityksiä, joiden vianmääritys ja korjaaminen vie runsaasti tukihenkilöiden aikaa.
 • päivitykset sisältyivät suurimpien Windowsin OEM-valmistajien uusiin tietokoneisiin Windows 2000 SP4:n julkaisemisen jälkeen.
Kysymys 13: Mitkä päivitykset ja korjaustiedostot Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketissa ovat?
Vastaus 13:
Seuraavassa taulukossa ovat kaikki Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspakettiin sisältyvät päivitykset ja korjaustiedostot.

Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspakettiin sisältyvät korjaukset

Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti sisältää seuraavat päivitykset ja korjaustiedostot:
TietoturvatiedoteArtikkelin otsikkoArtikkelin numero
MS02-050Sertifikaattien kelpoisuustarkistuksen virhe saattaa sallia tunnistetietojen väärentämisen329115
MS03-022Windows Media Servicesin ISAPI-laajennuksessa oleva heikkous saattaa aiheuttaa koodin suorittamisen822343
MS03-025Toimintojen hallinnan virhe Windowsin sanomankäsittelyssä saattaa johtaa käyttöoikeuksien laajentamiseen 822679
MS03-041Authenticode-tarkistuksen heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen823182
MS03-023HTML-muunnoksen puskurin ylivuoto saattaa mahdollistaa koodin suorittamisen823559
MS03-026RPC:n puskuriylivuoto saattaa sallia koodin suorittamisen823980
MS03-034NetBIOS-virhe saattaa johtaa tietojen paljastumiseen824105
MS03-045Puskurin ylivuoto ListBox- ja ComboBox-ohjausobjekteissa saattaa sallia koodin suorittamisen824141
MS03-039 RPCSS:n puskurin ylivuoto saattaa antaa hyökkääjän suorittaa haitallisiksi suunniteltuja ohjelmia824146
MS03-044Windowsin Ohje ja tukipalvelut -toiminnon puskurin ylivuoto saattaa johtaa järjestelmän haavoittuvuuteen825119
MS03-042Puskurin ylivuoto Windowsin vianmäärityksen ActiveX-komponentissa saattaa sallia koodin suorittamisen826232
MS03-043Messenger-palvelun puskurin ylivuoto saattaa mahdollistaa koodin suorittamisen828035
MS03-049Työasemapalvelun puskurin ylivuoto saattaa mahdollistaa koodin suorittamisen828749
MS04-007ASN.1-heikkous saattaa sallia koodin suorittamisen828028
MS04-008Windows Media Servicesin heikkous saattaa mahdollistaa palvelunestohyökkäyksen832359
MS04-012Kumulatiivinen päivitys Microsoft RPC/DCOMiin828741
MS04-006WINS (Windows Internet Name Service) -palvelun heikkous saattaa sallia koodin suorittamisen830352
MS04-011Microsoft Windowsin tietoturvapäivitys835732
MS04-014Heikkous Microsoft Jet -tietokantamoduulissa voi sallia koodin suorittamisen837001
MS04-016 DirectPlay-heikkous saattaa mahdollistaa palvelunestohyökkäyksen839643
MS04-024Windows-käyttöliittymän heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen839645
MS04-023HTML-ohjeen heikkous saattaa sallia koodin suorittamisen840315
MS04-020POSIX-heikkous saattaa sallia koodin suorittamisen841872
MS04-022Tehtävien ajoituksen heikkous saattaa sallia koodin suorittamisen841873
MS04-019Toimintojen hallinnan heikkous saattaa sallia koodin suorittamisen842526
MS04-030WebDAV XML -sanomakäsittelyn heikkous saattaa johtaa palvelunestoon824151
MS04-032Microsoft Windowsin tietoturvapäivitys840987
MS04-038Internet Explorerin kumulatiivinen tietoturvapäivitys834707
MS04-037Windowsin liittymäosan heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen841356
MS04-031NetDDE-heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen841533
MS04-045WINS-heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen870763
MS04-043HyperTerminal-heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen873339
MS04-036NNTP-heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen883935
MS04-044Windows-ytimen ja LSASS-palvelun heikkoudet saattavat mahdollistaa käyttöoikeuksien laajentamisen885835
MS04-041WordPad-heikkous saattaa sallia koodin suorittamisen885836
MS05-003Indeksointipalvelun heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen871250
MS05-008 Windowsin liittymäosan heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen890047
MS05-011Palvelinviestilohkon (SMB) heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen885250
MS05-010 Sisäänkirjautumisen lisenssipalvelun heikkous saattaa sallia koodin suorittamisen885834
MS05-015 Hyperlinkkiobjektikirjaston heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen Windows Server 2003:ssa888113
MS05-001HTML-ohjeen heikkous saattaa sallia koodin suorittamisen890175
MS05-013 DHTML-muokkausosan ActiveX-komponentti saattaa sallia koodin suorittamisen891781
MS05-002Kohdistimen ja kuvakkeiden muodon käsittelyn heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen891711
MS05-012 OLE- ja COM-heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen873333
MS05-016Koodin etäsuorittamisen mahdollisesti salliva Windowsin liittymäosan heikkous893086
MS05-019TCP/IP-heikkoudet saattavat sallia koodin etäsuorittamisen ja palvelunestohyökkäyksen893066
MS05-017MSMQ-heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen892944
MS05-018Windows-ytimen heikkoudet saattavat mahdollistaa käyttöoikeuksien laajentamisen ja palvelunestohyökkäyksen890859
MS05-020Internet Explorerin kumulatiivinen tietoturvapäivitys890923
MS03-022Windows Media Servicesin ISAPI-laajennuksessa oleva heikkous saattaa aiheuttaa koodin suorittamisen 822343
MS05-014 Internet Explorerin kumulatiivinen tietoturvapäivitys867282
Saat lisätietoja Microsoft Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1:n sisältämistä korjauksista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
900345 28.6.2005 päivätyn Microsoft Windows 2000 Service Pack 4:n Update Rollup 1:n sisältämät korjaukset (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin TAPI-tiedot

Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti muuttaa tapaa, jolla puhelinpalvelin ja -asiakastietokoneet vaihtavat tietoja TAPI (Telephony Application Programming Interface) -liittymän avulla.

Kun olet asentanut Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin, Windows 2000 -puhelinasiakas hyväksyy puhelinpalvelimesta vain salattuja RPC-paketteja. Asiakaskone ei vaihda tietoja salaamattomia RPC-paketteja lähettävän puhelinpalvelimen kanssa. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske TAPI-asennuksia, joissa asiakaskoneet käyttävät mailslot-viestejä RPC-kutsujen sijaan tietoliikenteeseen puhelinpalvelimen kanssa. Tämä rajoitus ei myöskään koske tilanteita, joissa puhelinpalvelin käyttää tietoliikenteeseen mailslot-viestejä.

Oletusarvon mukaan Windows 2000 -asiakaskone käyttää mailslot-viestejä tietoliikenteeseen puhelinpalvelimen kanssa. Windows 2000 -asiakaskone käyttää RPC-kutsuja vain, kun asiakas on eksplisiittisesti määritetty yhteyksiä käyttäväksi. Voit määrittää asiakaskoneen tällaiseksi käyttämällä tcmsetup-komentoa -x-valitsimen kanssa. Voit käyttää esimerkiksi seuraavaa komentoa:
tcmsetup/r/x/c PalvelimenNimi

Huomautuksia

Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti ei sisällä päivityksiä sellaisiin Windowsin osiin, jotka eivät sisälly puhtaaseen Windows 2000 SP4 -asennukseen. Jos osia asennettiin tai päivitettiin aiemmin, sinun on ladattava yksittäiset tietoturvapäivitykset Windows Update -sivuston avulla.

Seuraavassa on esimerkkejä näistä päivityksistä:
 • MS03-011 - Microsoft VM -virhe saattaa tehdä järjestelmästä haavoittuvan (KB816093)

  Microsoft VM ei alun perin sisältynyt SP4-pakettiin. VM saattaa kuitenkin olla järjestelmissä, jotka päivitettiin SP4:ksi aiemmasta Service Pack -paketista, tai jokin kolmannen osapuolen ohjelmistopaketti on saattanut asentaa sen.
 • Internet Explorer 6 ja Outlook Express 6

  Windows 2000 sisälsi Internet Explorer 5.01:n. Windows 2000 Service Pack -paketit päivittävät vain tämän version. Microsoft suosittelee, että asennat Windows 2000 -tietokoneisiin Internet Explorer 6 SP1:n ja nykyiset kumulatiiviset Internet Explorer -tietoturvapäivitykset.
Kun olet asentanut Microsoft Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin, näyttöön saattaa tulla virhesanoma yrittäessäsi tulostaa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
832219 Käyttäjät eivät pysty tulostamaan sen jälkeen, kun Windows 2000 -palvelimeen on asennettu Service Pack -paketti, Update Rollup -päivityspaketti tai tulostimen korjaustiedosto


Huomautus Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin lokitiedoston nimi on UpdateRollupPack.log. Tämä tiedosto sijaitsee kansiossa %Systemroot%.
w2k korjaustiedosto korjaus
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 891861 – Viimeisin tarkistus: 12/09/2015 02:01:03 – Versio: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbfaq kbinfo kbtshoot KB891861
Palaute