Näyttöön saattaa tulla virhesanomia selattaessa tai yritettäessä tehdä ASP.NET-sovelluksen virheenkorjaus tietoturvapäivityksen 887219 (MS05-004) asentamisen jälkeen

Yhteenveto
Kun olet asentanut tietoturvapäivityksen MS05-004 ja selaat sitten tai yrität tehdä joidenkin ASP.NET-sovellusten virheenkorjauksen, saatat kohdata virheitä. Tässä artikkelissa on kuvaus eri virhesanomista, joita saattaa tulla näyttöön. Artikkelissa on myös ratkaisuja näihin ongelmiin.
Oire
Kun olet asentanut tietoturvapäivityksen MS05-004 ja yrität sitten selata tai tehdä sellaisen Microsoft ASP.NET -sovelluksen virheenkorjauksen, jossa URL-osoitteen lopussa on kenoviiva (\), jokin seuraavankaltaisista virhesanomista saattaa tulla näyttöön:
Resurssia ei löydy.
Kuvaus: HTTP 404. Etsimäsi resurssi (tai jokin sen riippuvuus) on saatettu poistaa, sen nimi on saattanut muuttua, tai se ei ole juuri nyt käytettävissä. Tarkista seuraava URL-osoite ja varmista, että se on oikein kirjoitettu.

Virhe yritettäessä suorittaa projekti: Virheenkorjausta WWW-palvelimessa ei voi aloittaa. ASP.NETin tai ATL-palvelimen virheenkorjausta ei voitu käynnistää. Varmista, että ASP.NET tai ATL-palvelin on asennettuna palvelimessa oikein.
Syy
Ongelman ilmenee, jos Microsoftin IIS-palveluiden metakannassa määritetty URL-osoite päättyy kenoviivaan.
Ratkaisu
Voit ratkaista tämän ongelman poistamalla ongelmaan liittyvälle WWW-sovellukselle määritetyn URL-osoitteen lopussa olevan kenoviivan IIS-metakannasta. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista tavoista:

Tapa 1: Käytä IIS-palveluiden hallintaa

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita tekstikenttään cmd ja valitse sitten OK.
 2. Etsi %systemroot%\system32\inetsrv-kansio.
 3. Avaa IIS-palveluiden hallinta kirjoittamalla komentokehotteessa inetmgr.
 4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella WWW-sivustoa, jonka URL-osoitetta haluat muuttaa, ja valitse sitten Ominaisuudet.
 5. Jos kyseinen sovellus on WWW-sivuston alla oleva näennäiskansio, valitse Kansio-välilehti ja poista sitten Paikallinen polku -tekstiruudussa määritetyn polun lopussa oleva kenoviiva.

  Jos kyseinen sovellus on WWW-sivuston alla oleva juurikansio, valitse Kotikansio-välilehti ja poista sitten Paikallinen polku -tekstiruudussa määritetyn polun lopussa oleva kenoviiva.
 6. Valitse Käytä ja valitse sitten OK.

Tapa 2: Käytä .vbs-komentosarjaa

 1. Luo .vbs-komentosarja käyttämällä seuraavaa mallikoodia:
  Option ExplicitDim objWebService, objWebSiteDim objSite, objArgs, strServerDim WshNetworkSet objArgs = WScript.ArgumentsIf objArgs.Length = 1 Then	strServer = objArgs(0)ElseIf objArgs.Length = 0 Then	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")	strServer = WshNetwork.ComputerNameElse	WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servername]"	WScript.QuitEnd IfWScript.Echo "Connecting to " & strServerSet objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")For Each objWebSite in objWebService	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then		WScript.Echo objSite.AdsPath		EnumVDir objSite, 1	End IfNextWScript.Echo "Done processing."Sub EnumVDir(objVDir, i)	Dim objSubVDir, objDir	Dim strNewPath		For Each objSubVDir in objVDir		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)						If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)				WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath									objDir.Put "Path", strNewPath				objDir.SetInfo			End If						EnumVDir objDir, i + 1		End If	NextEnd Sub
 2. Suorita .vbs-komentosarja komentoriviltä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita tekstikenttään cmd ja valitse sitten OK.
  2. Kirjoita komentokehotteessa cscript [tiedostonimi.vbs].

   Huomautus Tiedostonimi on .vbs-komentosarjasi nimen paikkamerkki.
  3. Sulje komentokehote kirjoittamalla exit.
Enemmän tietoa
Kun olet asentanut tämän tietoturvapäivityksen, ASP.NET tekee entistä tarkemmat kelvollisuustarkistukset sekä fyysisille poluille että pyydetyille näennäispoluille.
Suositukset
Saat lisätietoja tästä tietoturvapäivityksestä MS05-004 napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
887219 MS05-004: ASP.NET-polunvahvistamisen heikkous saattaa mahdollistaa luvattoman käytön
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 894670 – Viimeisin tarkistus: 04/06/2009 11:22:58 – Versio: 2.7

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

 • kbhttp404 kbdev kbasp kbtshoot kberrmsg kbprb KB894670
Palaute