MS05-026: HTML-ohjeen heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
Microsoft on julkaissut tietoturvatiedotteen MS05-026. Tämä tietoturvatiedote sisältää kaikki tietoturvapäivityksen tärkeät tiedot. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tiedostojen tiedot ja asennusvaihtoehdot. Voit tarkastella koko tietoturvatiedotetta seuraavissa Microsoftin verkkosivustoissa:

Tunnetut ongelmat

 • Kun olet asentanut tietoturvapäivityksen 896358, tietyntyyppiset Web-sovellukset eivät välttämättä toimi oikein. Esimerkiksi HTML-ohjeen sisällysluettelo ei välttämättä enää toimi. Lisäksi tietyt HTML Help -ominaisuudet, kuten aiheeseen liittyvät ohjeet, eivät välttämättä toimi, kun .chm-tiedosto avataan etäsijainnista. Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  892675 Tietyt Web-sivustot ja HTML Help -ominaisuudet eivät välttämättä toimi tietoturvapäivityksen 896358 tai 890175 asentamisen jälkeen
 • Kun olet asentanut tietoturvapäivityksen 896358, joidenkin Web-sovellusten ominaisuudet eivät enää toimi oikein. Esimerkiksi ohjeaihe ei välttämättä tule näyttöön, kun napsautat linkkiä. Samoin, kun käytät UNC (Universal Naming Convention) -polkua jaetussa verkkokansiossa olevan .chm-tiedoston avaamiseen, .chm-tiedoston ohjeaiheet eivät välttämättä tule näyttöön. Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  896054 Etäsisällön avaaminen InfoTech-protokollan avulla ei onnistu tietoturvapäivityksen 896358, tietoturvapäivityksen 840315 tai Windows Server 2003 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen
 • Kun olet asentanut tietoturvapäivityksen 896358, HTML Help -ActiveX-komponenttia (HHCTRL) kehystenvälisen siirtymisen mahdollistamiseen käyttävät Web-sovellukset eivät välttämättä toimi. Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  896905 Tietoturvapäivityksen 896358 asentamisen jälkeen eri kehyksessä näytettävä sisältö näytetään HTML Help -ActiveX-komponentin sisältävässä kehyksessä
 • Kun olet asentanut tietoturvapäivityksen 896358, saatat kohdata ongelmia avatessasi HTML Help -tiedoston Internet Explorerissa hyperlinkin avulla. Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  902225 HTML Help -tiedostojen avaaminen Internet Explorerista ei onnistu tietoturvapäivityksen 896358 tai Windows Server 2003 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Kun olet asentanut tietoturvapäivityksen 896358, HTML Help -ActiveX-komponentti ei enää hyväksy parametreissa tietyntyyppisiä URL-osoitteita. Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  905215 Jotkin URL-mallit ohitetaan käytettäessä URL-malleja HTML Help -ActiveX-komponentin parametreissa tietoturvapäivityksen 896358 asentamisen jälkeen
Saat lisätietoja uusimman Windows Server 2003 Service Pack -paketin hankkimisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
889100 Uusimman Windows Server 2003 Service Pack -paketin hankkiminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Asioita joita voi kokeilla

Tietoturvapäivityksen 896358 tekemät HTML Help -muutokset

Varoitus Tässä artikkelissa on tietoja tietoturvapäivityksen 896358 asentamisen aiheuttamien ongelmien kiertämisestä. Microsoft ei kuitenkaan anna tarkkoja suosituksia siitä, mitkä rekisteriavaimet ja arvot sopivat organisaatiollesi. Yrityksen tietotekniikkaosasto pystyy parhaiten arvioimaan näiden kiertotapojen käyttämisen hyödyt verrattuna niiden aiheuttamiin riskeihin. Turvallisin tapa on olla käyttämättä rekisterin muokkaamiseen liittyviä kiertotapoja.

Seuraavassa on lyhyt kuvaus siitä, miten 896358-päivitys saattaa vaikuttaa Web-sovelluksiin.
OngelmaToiminta ennen tietoturvapäivityksen 896358 asentamistaToiminta tietoturvapäivityksen 896358 asentamisen jälkeenLisätietoja ja ongelman kiertotapoja sisältävä Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeli
InfoTech-protokollaa estetään käyttämästä etäsisältöäInfoTech-protokolla voi näyttää etäsisältöä muissa ympäristöissä kuin Windows Server 2003 Service Pack 1:ssä (SP1), jossa näyttäminen estettiin.Etäsisällön näyttäminen InfoTech-protokollan avulla on estetty kaikissa käyttöjärjestelmissä.
896054 Etäsisällön avaaminen InfoTech-protokollan avulla ei onnistu tietoturvapäivityksen 896358, tietoturvapäivityksen 840315 tai Windows Server 2003 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen
HTML Help -ActiveX-komponentin käyttäminen on estetty etäsisällössäTietoturvapäivitys 890175 esti HTML Help -ActiveX-komponentin käyttämisen etäsisällössä, joka näytetään muussa kuin HTML Help -sovelluksessa. Tämä komponentti on esimerkiksi estetty Internet Explorerissa.HTML Help -ActiveX-komponentti on nyt estetty myös HTML Help -sovelluksen sisällä.
892675 Tietyt Web-sivustot ja HTML Help -ominaisuudet eivät välttämättä toimi tietoturvapäivityksen 896358 tai 890175 asentamisen jälkeen
HTML Help -ActiveX-komponentin käyttäminen näyttämään sisältö toisessa kehyksessä on estetty Tietoturvapäivitys 890175 esti HTML Help -ActiveX-komponentin käyttämisen etäsisällössä, joka näytetään muussa kuin HTML Help -sovelluksessa. Tämä komponentti oli esimerkiksi estetty Internet Explorerissa.Web-sovellukset, jotka ottavat kehystenvälisen siirtymisen käyttöön HTML Help -ActiveX-komponentin avulla, eivät toimi oikein. Sisältö, jonka pitäisi näkyä eri kehyksessä, tulee näkyviin HTML Help -ActiveX-komponentin sisältävään kehykseen.
896905 Tietoturvapäivityksen 896358 asentamisen jälkeen eri kehyksessä näytettävä sisältö näytetään HTML Help -ActiveX-komponentin sisältävässä kehyksessä
CHM-tiedostoja ei voi avata Internet ExploreristaEi ongelma.Kun avaat .chm-tiedoston Internet Explorerin avulla, ohjeaihe ei tule näyttöön.

Kun olet tallentanut .chm-tiedoston Internet Explorerin avulla, jotkin käyttäjät saattavat kohdata ongelmia tiedoston avaamisessa Liitetiedoston hallinnan suojausten vuoksi.
902225 HTML Help -tiedostojen avaaminen Internet Explorerista ei onnistu tietoturvapäivityksen 896358 tai Windows Server 2003 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jotkin URL-mallit ohitetaan, kun käytät URL-malleja HTML Help -ActiveX-komponentin parametreissa.HTML Help -ActiveX-komponentin ohjausparametreissa sallittiin kaikki rakenteet.HTML Help -ActiveX-komponentti ohittaa kaikki rakenteet seuraavia lukuun ottamatta: file, http, https, ftp, its, ms-its, mk:@msitstore ja Hcp.
905215 Jotkin URL-mallit ohitetaan käytettäessä URL-malleja HTML Help -ActiveX-komponentin parametreissa tietoturvapäivityksen 896358 asentamisen jälkeen

Tietoturvapäivityksen 896358 sovellusten yhteensopivuusongelman kiertämistavat

Tietoturvapäivitys 896358 tukee joitakin rekisterin merkintöjä ja arvoja, joiden avulla sovellusten yhteensopivuusongelmat voidaan kiertää. Seuraavien kysymysten avulla voit päättää, mitä rekisterin muutoksia pitää tehdä:
 • Tarvitseeko organisaatiosi sovelluksia tai skenaarioita, joihin tässä artikkelissa kuvatut muutokset vaikuttavat?
  • Moneenko sovellukseen muutokset vaikuttavat? Miten tärkeitä nämä sovellukset ovat?
  • Miten vakavia näiden muutosten aiheuttamat virheet ovat?
  • Voiko ohjelmia muokata niin, että niiden ei tarvitse käyttää HTML Help -toimintoja? Voivatko työntekijät esimerkiksi ladata .chm-tiedostoja sen sijaan, että he suorittaisivat ne jaetusta tiedostoresurssista? Voiko Web-sovellus käyttää DHTML-sisällysluetteloa HTML Help -ActiveX-komponentin sijaan?
 • Mitkä ovat yrityksen tietoturvan vaatimukset ja ominaisuudet?
  • Kumpi on tärkeämpää, käyttämäsi HTML Help -toiminnallisuus vai mahdollisimman hyvä tietoturva?
  • Harkitsetko HTML Help -tekniikoiden ottamista käyttöön intranetissäsi seuraavien esimerkkien mukaisesti? Jos harkitset, luotatko tarpeeksi ulkoisiin suojaustapoihin, kuten yrityksen palomuuriin, jotta otat ne käyttöön? Luotatko työntekijöihin tarpeeksi niin, että et ole huolissasi siitä, että jotakin organisaation sisäistä järjestelmää voidaan käyttää toiseen järjestelmään hyökkäämiseen?

Tietoturvapäivityksen 896358 käyttämisen esimerkkejä

Varoitus Turvallisin tapa on olla käyttämättä rekisterin muokkaamiseen liittyviä kiertotapoja. Jos sinun on käytettävä rekisterin muokkaamiseen liittyviä kiertotapoja, määritä arvot mahdollisimman rajoittaviksi. Käytä esimerkiksi seuraavia tapoja:
 • Käytä MaxAllowedZone-rekisterimerkinnän sijaan UrlAllowList-rekisterimerkintää. Määritä UrlAllowList sallimaan mahdollisimman harvoja sivustoja.
 • Jos sinun on käytettävä MaxAllowedZone-merkintää, määritä sen arvo mahdollisimman pieneksi. Jos määrität MaxAllowedZone-arvoksi 3 tai enemmän, järjestelmät ovat alttiina Internetistä tuleville hyökkäyksille.
Kun olet kerännyt tiedot siitä, miten organisaatiosi käyttää HTML Help -toimintoa, tarkastele seuraavia esimerkkejä ja selvitä, onko niistä sinulle apua luodessasi strategian tietoturvapäivityksen 896358 asentamiseen organisaatiossasi.

Esimerkki varovaisesta lähestymistavasta

Varovainen lähestymistapa saattaa toimia, jos organisaatiosi on seuraavanlainen:
 • HTML Help -tekniikkaa tukevia tunnettuja Web-sovelluksia ei ole.
 • Tietoturvan tekeminen mahdollisimman hyväksi on tärkeämpää kuin HTML Help -tekniikkaa käyttävien sovellusten ja skenaarioiden toiminta.
 • Käytössä on HTML Help -tekniikkaa käyttäviä Web-sovelluksia, mutta näiden sovellusten omistajat voivat muokata sovelluksia nopeasti käyttämään muita tekniikoita.
 • Pystyt nopeasti selvittämään, mitkä sovelluspalvelimet ja jaetut tiedostoresurssit sisältävät HTML Help -tekniikkaa käyttävät sovellukset ja skenaariot. Voit myös suojata nämä sovelluspalvelimet ja jaetut tiedostoresurssit riittävän hyvin.
 • Kenelläkään ei ole .chm-tiedostoja avoinna etäsijainneista, kuten tiedostopalvelimista.
Seuraava tapa on esimerkki varovaisesta lähestymistavasta:
 1. Asenna tietoturvapäivitys 896358. Ota sitten rajoitukset käyttöön ryhmäkäytäntöobjektin avulla.

  Oletusarvon mukaan, jos et muokkaa vähintään yhtä rekisterimerkintää asennettuasi tietoturvapäivityksen 896358, päivityksen tietoturvarajoitukset ovat kaikkein tiukimmat. Voit kuitenkin estää yksittäisiä käyttäjiä pienentämästä rajoituksia käyttämällä ryhmäkäytäntöobjektia.

  Seuraava rekisteritiedosto tekee tietoturvapäivityksen 896358 tietoturvarajoituksista mahdollisimman tiukat:
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000 "UrlAllowList"=""[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000 "UrlAllowList"=""
  Jos tiedät, että organisaatiosi ei käytä HTML Help -toimintoa vaativia Web-sovelluksia ja organisaatiosi käyttäjien ei tarvitse käyttää .chm-etätiedostoja, voit lopettaa tähän.
 2. Tutki, miten Web-sovellukset käyttävät HTML Help -toimintoa. Olet saattanut kuulla käyttäjiltä, että päivitys on vaikuttanut joihinkin sisäisiin Web-sovelluksiin. Ota yhteyttä kyseisten Web-sovellusten omistajiin ja tiedustele, voivatko he muuttaa ominaisuuksia, jotka käyttävät HTML Help -tekniikkaa. Jos Web-sovellukset toimivat riittävän hyvin ilman HTML Help -tekniikkaa, voit lopettaa tähän.
 3. Ota Web-sovellukset käyttöön valikoivasti. Jos huomaat, että joidenkin Web-sovellusten on pystyttävä käyttämään HTML Help -toimintoa, voit ottaa kyseisiä sovelluksia isännöivät palvelimet uudelleen käyttöön valikoivasti. Seuraava rekisteritiedostoesimerkki ottaa HTML Help -ActiveX-komponentin ja InfoTech-protokollan uudelleen käyttöön tietyn sivuston kohdalla. Tämä rekisteritiedostoesimerkki ottaa myös uudelleen käyttöön HTML Help -ActiveX-komponentin kehystenvälisen siirtymisen.
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000 "UrlAllowList"="http://contoso/salesapp/""EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000 "UrlAllowList"="http://contoso/salesapp/"
  Huomautus Käyttäjät eivät välttämättä pysty edelleenkään avaamaan .chm-tiedostoja suoraan verkkosivun linkistä. Saat lisätietoja tästä ongelmasta ja sen kiertotavoista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  902225 HTML Help -tiedostojen avaaminen Internet Explorerista ei onnistu tietoturvapäivityksen 896358 tai Windows Server 2003 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Esimerkki varovaisesta lähestymistavasta

Tämä lähestymistapa saattaa toimia, jos organisaatiosi on seuraavanlainen:
 • Olet valmis hyväksymään lisäriskin, jotta tietoturvapäivitys 896358 ei haittaa sovellustesi toimintaa.
 • Et pysty selvittämään nopeasti kaikkia sovelluksia ja skenaarioita, jotka tarvitsevat HTML Help -tekniikkaa.
 • HTML Help -tekniikkaa käyttävät Web-sovellukset ovat erittäin tärkeitä yrityksellesi. Et pysty muokkaamaan näitä sovelluksia nopeasti käyttämään muita tekniikoita.
Seuraava tapa on esimerkki vähemmän varovaisesta lähestymistavasta:
 1. Asenna tietoturvapäivitys 896358. Ota sitten rajoitukset käyttöön ryhmäkäytäntöobjektin avulla.

  Seuraava rekisteritiedostoesimerkki antaa kaikkien intranetin järjestelmien jakaa HTML Help -ActiveX-komponenttia ja sisältöä InfoTech-protokollan avulla. Tämä rekisteritiedostoesimerkki ottaa myös uudelleen käyttöön HTML Help -ActiveX-komponentin kehystenvälisen siirtymisen.
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000001"EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions] "MaxAllowedZone"=dword:00000001
  Huomautus Käyttäjät eivät välttämättä pysty edelleenkään avaamaan .chm-tiedostoja suoraan verkkosivun linkistä. Saat lisätietoja tästä ongelmasta ja sen kiertotavoista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  902225 HTML Help -tiedostojen avaaminen Internet Explorerista ei onnistu tietoturvapäivityksen 896358 tai Windows Server 2003 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 2. Tutki, miten Web-sovellukset käyttävät HTML Help -toimintoa. Selvitä, mitkä Web-sovellukset tarvitsevat HTML Help -tekniikan. Ota yhteyttä kyseisten Web-sovellusten omistajiin ja tiedustele, voivatko he muuttaa ominaisuuksia, jotka käyttävät HTML Help -tekniikkaa.
 3. Säädä HTML Help -asetukset selvittämiesi tietojen mukaisesti. Jos selvität, että Web-sovellukset eivät enää tarvitse HTML Help -tekniikkaa, voit ottaa seuraavan rekisteritiedoston käyttöön ja määrittää tietoturvapäivityksen 896358 tukemat enimmäisrajoitukset:
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000 "UrlAllowList"=""[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000 "UrlAllowList"=""
  Jos havaitset, että joidenkin Web-sovellusten on käytettävä HTML Help -toimintoa, voit rajoittaa, mitkä järjestelmät voivat käyttää sitä. Seuraava rekisteritiedostoesimerkki rajoittaa HTML Help -ActiveX-komponentin ja InfoTech-protokollan käyttöä tiettyjen intranet-sivustojen kohdalla. Tämä rekisteritiedostoesimerkki antaa HTML Help -ActiveX-komponentin siirtyä kehyksissä edelleen.
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000 "UrlAllowList"="http://wingtiptoys/catalog/;\\wingtiptoys\help\helpfiles;""EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000 "UrlAllowList"="http://wingtiptoys/catalog/;\\wingtiptoys\help\helpfiles;file://\\wingtiptoys\help\helpfiles"

Rekisterin merkinnät

Seuraavassa taulukossa on luettelo tämän artikkelin käsittelemistä HTML Help -rekisterimerkinnöistä. Siinä on myös luettelo lisätietoja sisältävistä Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleista.
ArvoMicrosoft Knowledge Base -tietokannan artikkeli
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions\MaxAllowedZone
892675 Tietyt Web-sivustot ja HTML Help -ominaisuudet eivät välttämättä toimi tietoturvapäivityksen 896358 tai 890175 asentamisen jälkeen
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions\UrlAllowList
892675 Tietyt Web-sivustot ja HTML Help -ominaisuudet eivät välttämättä toimi tietoturvapäivityksen 896358 tai 890175 asentamisen jälkeen
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions\EnableFrameNavigationInSafeMode
896905 Tietoturvapäivityksen 896358 asentamisen jälkeen eri kehyksessä näytettävä sisältö näytetään HTML Help -ActiveX-komponentin sisältävässä kehyksessä
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions\MaxAllowedZone
896054 Etäsisällön avaaminen InfoTech-protokollan avulla ei onnistu tietoturvapäivityksen 896358, tietoturvapäivityksen 840315 tai Windows Server 2003 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions\UrlAllowList
896054 Etäsisällön avaaminen InfoTech-protokollan avulla ei onnistu tietoturvapäivityksen 896358, tietoturvapäivityksen 840315 tai Windows Server 2003 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen

Internet Explorerin suojausvyöhykkeet

Saat lisätietoja suojausvyöhykkeiden käyttämisestä Internet Explorerissa napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin:
174360 Suojausvyöhykkeiden käyttäminen Internet Explorerissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ryhmäkäytäntö

Lisätietoja ryhmäkäytännöistä on saatavilla seuraavista Microsoftin verkkosivustoista: Microsoftin tarjoamat ohjelmointiesimerkit ovat vain ohjeellisia. Niille ei anneta mitään nimenomaisesti ilmaistua tai oletettua takuuta, mukaan lukien oletettu takuu tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Tässä artikkelissa oletetaan, että olet perehtynyt käytettyyn ohjelmointikieleen sekä työkaluihin, joita käytetään prosessien luomisessa sekä virheiden jäljittämisessä ja korjaamisessa. Microsoftin tukipalvelun asiantuntijat voivat auttaa tietyn toiminnon toteuttamisessa, mutta he eivät muokkaa näitä esimerkkejä niiden kuvaamien toimintojen parantamiseksi eivätkä esitä ratkaisuja erityistarpeita varten.

Microsoft Windowsin x64-versioiden tekninen tuki

Saatat joutua soveltamaan tämän artikkelin ongelman ratkaisemisesta kertovassa osassa olevia rekisterin muokkaamisen ohjeita Microsoft Windowsin x64-versioita käyttävissä tietokoneissa. Saatat esimerkiksi joutua muokkaamaan rekisterin eri osaa riippuen siitä, haluatko muokata 32- vai 64-bittisiä toimintoja.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
896459 Windows Server 2003:n x64-versioiden ja Windows XP Professional x64 Editionin rekisterin muutokset (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Laitteistosi valmistaja antaa teknistä tukea ja ohjeita Windowsin x64-versioihin. Laitteistosi valmistaja antaa tukea siksi, että Windowsin x64-versio sisältyi laitteistoosi. Valmistaja saattaa olla mukauttanut Windows-asennusta sisällyttämällä siihen yksilöllisiä osia. Yksilöllisiä osia saattavat olla tietyt laiteohjaimet tai lisäasetukset, jotka optimoivat laitteiston suorituskykyä. Microsoft tarjoaa tukisopimuksen mukaista tukea, jos tarvitset teknistä apua Windowsin x64-version kanssa. Saatat kuitenkin joutua ottamaan yhteyttä valmistajaan suoraan. Laitteesi valmistaja pystyy parhaiten antamaan tukea laitteeseen asentamalleen ohjelmistolle.

Jos haluat lisätietoja Microsoft Windows XP Professional x64 Editionista, siirry osoitteeseen Jos haluat lisätietoja Microsoft Windows Server 2003:n x64-versioista, siirry osoitteeseen
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000 HTML_Help InfoTech HHCTRL URP Compiled Help Module
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 896358 – Viimeisin tarkistus: 11/07/2013 19:59:00 – Versio: 8.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbhotfixserver KB896358
Palaute