Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

28.6.2005 päivätyn Microsoft Windows 2000 Service Pack 4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin sisältämät korjaukset

Yhteenveto
Tässä artikkelissa on luettelo Microsoft Knowledge Base (KB) -tietokannan artikkeleista, joissa on kuvaukset Windows 2000 Service Pack 4:n (SP4) Update Rollup 1 -päivityspaketin korjaamista ongelmista. Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti julkaistiin 28.6.2005. Tämä Update Rollup -päivityspaketti sisältää kaikki Windows 2000:lle Windows 2000 SP4:n julkaisemisen ja 30.4.2005 välisenä aikana tehdyt tietoturvapäivitykset. Update Rollup -päivityspaketin sisältö saatiin 30.4.2005 valmiiksi Microsoftin ja ulkoisten beeta- ja asiakastahojen testaamista varten. Tämä Update Rollup -päivityspaketti sisältää päivityksiä, jotka tehostavat järjestelmän tietoturvaa, lisäävät luotettavuutta, pienentävät tukikustannuksia ja tukevat tietokonelaitteiston nykyistä sukupolvea. Tässä artikkelissa on myös tietoja tämän Update Rollup -päivityspaketin korjaamista ongelmista ja linkkejä lisätietoihin kyseisestä päivityspaketista.
ESITTELY
Tässä artikkelissa on kuvaus ongelmista, jotka Microsoft Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti korjaa. Voit hankkia Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta: Saat lisätietoja Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketista ja vastauksia päivityspaketista usein kysyttyihin kysymyksiin napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
891861 Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti ja sen tunnetut ongelmat
Enemmän tietoa

Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspakettiin sisältyvät korjaukset

Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti sisältää seuraavat Windows 2000 SP4:n jälkeiset korjaukset:
Artikkelin numeroArtikkelin otsikkoLuokka
814822WMI-tapahtumalokipalvelun ilmoitusten vastaanottamisessa ilmenee viive (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Valvontatyökalut
830924Ohjattu tehtävien ajoitus lopettaa vastaamisen, kun valitaan Seuraava (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Valvontatyökalut
833305Ohjelma tai palvelu kirjaa tapahtumalokivirheen siitä, että kahva ei kelpaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Valvontatyökalut
838491SNMP käyttää 100 prosenttia suoritinajasta Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Valvontatyökalut
872764Windows 2000:n ajoitettujen tehtävien kansiossa saattaa näkyä nimettömiä kohteita, joiden tiedostotyyppi on tuntematon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Valvontatyökalut
833266Sivuttamattomaan sarjamuistiin tulee muistivuoto kohteessa CcBr - Cache Manager Bitmap (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Välimuistin hallinta
892045Stop-virhesanoma IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xA) tulee näyttöön suoritettaessa Windows 2000 Server useita suorittimia sisältävässä tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Välimuistin hallinta
811525Määritä hitaan yhteyden nopeus -ryhmäkäytäntö ei pakota offline-tiedostoja offline-tilaan, kun hidas linkki havaitaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Asiakaspuolen puskurointi
828531Tietokone lopettaa vastaamisen kirjauduttaessa Windows 2000:een puhelinverkkoyhteyden avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Asiakaspuolen puskurointi
832099Lotus Notes 5 käynnistyy hitaasti Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Asiakaspuolen puskurointi
839083Windows 2000 -asiakastietokone lopettaa vastaamisen yritettäessä tulostaa verkkopalvelimeen tallennettu asiakirja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Asiakaspuolen puskurointi
824424Vain luku -virhesanoma yritettäessä tallentaa Office 2003 -tiedosto Novell NetWare -verkkosijaintiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)CSNW, Client Service for NetWare
867429Stop 0x000000D1 -virhe ilmenee kirjauduttaessa Windows 2000 -tietokoneeseen, jossa on käynnissä Gateway Services for NetWare (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)CSNW, Client Service for NetWare
867774Stop 0x00000044 -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa, joka käyttää Gigabit-verkkosovitinta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)CSNW, Client Service for NetWare
828739Stop-virhe ei luo muistivedostiedostoa Windows 2000 -tietokoneissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, levy
812024Laiteohjelmistopäivitys aiheuttaa SCSI-laitteen poistamisen ja uudelleentunnistamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
819636Useita SCSI-ohjaimia ja Boot.ini-tiedoston /3GB-asetuksen sisältävä tietokone lopettaa vastaamisen ja tuo näyttöön Stop-virhesanoman SYSTEM_PTE_MISUSE (0x000000DA) (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
820841Stop 0x00000010 -virhe ilmenee Scsiport.sys-tiedostossa Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
823767Siirrettävä tallennusväline saattaa lopettaa toimintansa odottamatta tai Windows 2000 -tietokone saattaa lopettaa vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
825784Virhesanoma DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1 tulee näyttöön ja Windows NT 4.0 -tietokone lopettaa vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
826322Levytaulukko-ohjaimen ohjainta ei välttämättä ladata Windows 2000 SP3:ksi tai Windows 2000 SP4:ksi päivittämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
834938Virhesanoma DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1 tulee näyttöön ja Windows 2000 Server -tietokone lopettaa vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
838150Intel Physical Address Extensions aiheuttaa suuren suoritintehon käytön Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
838637Tietokone lopettaa vastaamisen SCSI-miniporttiohjaimen tehdessä ScsiPortNotification(BusChangeDetected)-kutsun (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
839635Näyttöön saattaa tulla Stop-virhesanoma Scsiport.sys-tiedostossa SCSI-miniportin alustuksen aikana Windows-tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
867818Uutta loogisen yksikön numeroa ei tunnisteta, kun SCSI-levytaulukon tietovälinelaitteelta poistetaan looginen yksikön numero (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
883114STOP 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE -virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä USB-CD-laitetta Windows Server 2003:n tai Windows 2000:n asentamiseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
884056Stop-virhesanoma 0x77 tai 0x7A saattaa tulla näyttöön painettaessa virtapainiketta ACPI-yhteensopivassa Windows 2000- tai Windows Server 2003 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
818810FC HBA -ohjaimet Cpqkgpsa.sys ja Hp2300.sys palauttavat virheelliset PCI-osoitetiedot (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, järjestelmä
817261Outlook-säännössä määritetty poikkeus ei estä vastaanotetun viestin siirtämistä kansioon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
821471Wldap32.dll-kirjaston lukkiintuminen saa InetInfo.exe-ohjelman lopettamaan vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
822554Suorituskyky heikkenee, SPN-kyselyiden vastausajat ovat odotettua pidemmät ja Lsass.exe-ohjelman suoritintehon käyttö kasvaa sataan prosenttiin Windows 2000 -toimialueen ohjauskoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
824037Active Directory -tehtävän tekeminen kestää jopa minuutin Windows 2000 -palvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
824226LSASS saattaa aiheuttaa käyttöoikeusrikkomuksen LDAP-haun avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
824873Tapahtuma 1791 kirjataan, kun tietoja replikoidaan Windows 2000:sta Windows Server 2003:een (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
825952Jotkin toimialueen ohjauskoneet eivät pysty replikoimaan muiden toimialueiden ohjauskoneiden kanssa Windows 2000 Service Pack 4:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
826353Stop-virhe 0xc0000221 ilmenee yritettäessä suorittaa LDAP-kysely (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
826927Replikointitoiminnon tietokantavirhe -virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä ohjattua Active Directory -asennustoimintoa Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
827535Dnsapi.dll-muistivuoto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
827592DRA Pending Replication Synchronizations -suorituskykylaskuri ei palaudu arvoon nolla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
827648Näyttöön tulee virhesanoma tai tietokone lopettaa vastaamisen käytettäessä Active Directory Migration Tool 2.0 -työkalua käyttäjien siirtämiseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
829755Active Directoryn DIT-tiedoston koko kasvaa liian nopeasti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
830379Ntdsutil.exe-ohjelmaan sisältyvä semanttinen tietokanta-analyysin tarkistustyökalu ei välttämättä pysty korjaamaan vioittunutta aliviittausta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
830593Repadmin.exe palauttaa vain member-määritteen yleisen ryhmän muutokset Windows 2000 -palvelimesta, jossa on käynnissä Active Directory -hakemistopalvelu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
832216Satunnaisia määritteitä ei siirretä käytettäessä Active Directory Migration Tool -työkalun versiota 2 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
832849DNS-toimialuehaku päättyy äkillisesti Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
833873Active Directory -objektin poistamista ei kirjata suojauslokiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
833880Automaattinen kirjautuminen ei onnistu Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
834519Verkkokäyttäjät saattavat huomata kirjautumisen keston pidenneen Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
834541Nimiristiriidan virhesanoma tule näyttöön yritettäessä uudelleennimetä käyttäjän nimi LDAP-palvelussa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
835554Virhesanoma siitä, että kyseisen ADS-arvotyypin käsittelyä ei ole vielä toteutettu, suoritettaessa Webiä tukeva COM-sovellus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
835561Käyttöoikeusrikkomus Lsass.exe-tiedostossa Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
835763IADs::Put/PutEx- tai IADsPropertyList::PutPropertyItem-kutsut eivät keräänny (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
836182Luottamussuhdetta toiseen Windows 2000 -toimialueeseen ei voi muodostaa Windows 2000 Serveristä, jos toimialueen nimi on Internet (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
836801Ohjelma lopettaa vastaamisen yritettäessä käyttää LDAP-palvelinta Windows 2000:n avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
838151Windows 2000 -asiakastietokone ei pysty tekemään dynaamista DNS-päivitystä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
838898Osoitteistohaku ei onnistu, jos ohjelma käyttää NSPI-liittymää (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
841461API:n LDAP-palvelun avulla LDAP-palvelimelle lähettämä jatkettu toimi aiheuttaa protokollavirheen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
841819Näyttöön tulee virhesanoma yritettäessä siirtää Microsoft Windows 2000 Server -toimialue Active Directory Migration Tool -työkalun version 2 avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
842251IIS sulkeutuu odottamatta Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
842382Lsass.exe-prosessin suoritintehon käyttö saattaa olla suurta ja tapahtuma 1168 (virhekoodi 8 ja sisäinen tunnus 302022c) kirjataan Windows 2000 -toimialueen ohjauskoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
842437Useista eri rakenteita käyttävistä LDAP-palvelimista tehdyt ADSI-haut eivät välttämättä onnistu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
843557Lsass.exe-prosessi käyttää 50 - 100 prosenttia suorittimen resursseista, kun Windows Server 2000 -toimialueen käyttäjät yrittävät kirjautua toimialueen ohjauskoneeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
871003Online-eheytys suoritetaan automaattisesti sen jälkeen, kun Active Directoryn tarpeettomien kohteiden poistamisprosessi on suoritettu Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
872802Ohjelma palauttaa virheellisiä tietoja tai epäonnistuu, jos se käyttää DnsQuery-funktiota DNS TXT -tietueiden kyselyyn Windows 2000 Service Pack 4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
872957Virhesanoma siitä, että palvelin ei pystynyt purkamaan hakupyyntösuodattimen koodausta, kun suoritetaan extensibleMatch-hakusuodatinta käytettävä LDAP-kysely Windows Server 2003:ssa ja Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
873444ERROR_INVALID_DATA-virhesanoma tulee näyttöön suoritettaessa ADSI-komentosarja Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
884591Lsass.exe-prosessissa saattaa ilmetä muistivuoto, kun SAM-tapahtumanjäljitys on käytössä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
885875USN-palautuksen tunnistaminen ja siitä palauttaminen Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
888243Näyttöön tulee virhesanoma siitä, että alkuperäisestä tietotyypistä ei voi muuntaa, kun Webiä tukeva COM-ohjelma käyttää Windows 2000 Server -tietokonetta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
892476Kun Active Directory -objekteja etsitään Ldp.exe-ohjelman avulla, joitakin MMC:n Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet -laajennuksen Active Directory -säilöjä ei voi laajentaa Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
893354Windows 2000:n Active Directory palauttaa vain 5 000 merkintää vastauksena Outlook-asiakaskyselyyn (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
883639LDAP-yhteys tai -sidos sertifikaatin myöntäjään tehdään onnistuneesti, kun sertifikaatin myöntäjä ei ole Windows 2000 -LDAP-asiakkaan luotettujen pääsertifikaatin myöntäjien säilössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalveluiden hallintaohjelmat
890346Käyttäjän tiedot -välilehti näytetään Ominaisuudet: Faksi -valintaikkunan sijaan Windows 2000 Service Pack 4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Faksi
820888Tietokone lopettaa vastaamisen (jumittuu) yrittäessään ottaa NTFS-asemaa käyttöön tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeenTiedostojärjestelmät
824679Stop-virhesanoma 0x0000000A tulee näyttöön, kun kiintolevyn käyttö on suurta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
824927Tietokone käynnistyy odottamatta uudelleen yritettäessä muodostaa Web-projekti Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
825311Services for Unix 2.2 palauttaa ERR_PERM-virhesanoman sen jälkeen, kun tiedosto on poistettu ja luotu uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
828693Tietokone lopettaa vastaamisen (jumittuu), kun salattuja tietoja kirjoitetaan NTFS-osioon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
829485Suorituskyky- ja kirjautumisongelmia ilmenee päätepalveluita käytettäessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
897574Stop-virhesanoma saattaa tulla näyttöön sen jälkeen, kun tietoväline on asetettu siirrettävään levyasemalaitteeseen Windows XP:ssä, Windows Server 2003:ssa tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
833414Windows 2000 Server -tietokone lopettaa vastaamisen ja tuo näyttöön virhesanoman (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
834935Näyttöön tulee virhesanoma yritettäessä kopioida useita tiedostoja kansiosta toiseen Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
837067Stop-virhesanoma 0x00000050 tulee näyttöön Windows 2000 -klusteritietokoneessa siirrettäessä levyresursseja solmusta toiseen tai levyresurssin siirtyessä offline-tilaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
838804Stop-virhesanoma 0x0000007F tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
843528Windows 2000 -tietokone saattaa pysähtyä odottamatta ja Stop-virhesanoma 0x00000050 saattaa tulla näyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
883641Tietokone saattaa lopettaa vastaamisen käytettäessä kolmannen osapuolen asemanvaihtoympäristöä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
885294Tietokone käynnistyy uudelleen ja Ntfs.sys-tiedostossa ilmenee Stop-virhe 0xA, kun asema yhdistetään uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
8879654.11.2004 julkaistun ranskankielisen Microsoft Office 2003 Service Pack 1:n jälkeisen korjaustiedostopaketin kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
891722Stop 0x0000007F -virhesanoma tulee näyttöön Windows Server 2003:ssa tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
833868Offline-tiedostot katoavat Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ryhmäkäytäntö
870997Samassa organisaatioyksikössä olevat Windows XP- ja Windows 2000 -asiakkaat lopettavat vastaamisen tai käynnistyvät odottamatta uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ryhmäkäytäntö
884559Tapahtuma 1704 ilmaisee, että ryhmäkäytäntösuojausasetukset on otettu käyttöön Windows 2000 -tietokoneessa, vaikka niitä ei ole otettu käyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ryhmäkäytäntö
835730Äänten toistaminen saattaa olla hidasta tai musiikkia ei välttämättä toisteta jatkuvasti Windows XP:ssä tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)HAL
873343HTML Help -ohjelmien päivityksen MS04-023 päivitys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohje
329900Vapaiden mukautettujen ominaisuuksien metakantarakenteen merkinnät korvataan, kun Windows 2000 SP4 on asennettu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)IIS 5.0
822808AdminACL-ominaisuutta ei voi muuttaa etäkäytön välityksellä ADSI:n avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)IIS 5.0
823700Korjaus: Tietokone saattaa toimia hitaasti käytettäessä ohjelmassa Active Directory Service Interfaces -komentosarjoja IIS:n hallintaan Windows Server 2003-, Windows 2000- tai Windows XP -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)IIS 5.0
816868Virhesanoma siitä, että Internet Explorer ei voi ladata tiedostoa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Internet-palvelut (ei IIS)
818826Siirrettävä tallennuslaite ei toimi sen poistamisen ja uudelleenliittämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
820767Tietokone käynnistyy automaattisesti uudelleen tai ilmenee Stop-virhe tai jokin muu virhe, kun päätepalvelut ovat käytössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
822763USB-CD-asemalla saattaa olla kahdentuneita asemakirjaimia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
823642System.Diagnostics.Process.GetProcesses() epäonnistuu Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
826289Tietokone lopettaa vastaamisen käynnistysprosessin muistintarkistusvaiheen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
827188Stop 0x7F -virhe ilmenee Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
828346Stop 0x50 -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä yhdistää Win32k.sys-tiedosto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
828804Stop-virhekoodi 0x1E tulee näyttöön, jos palvelimessa on käytössä päätepalvelin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
828942Windows 2000 Server -palvelin vaikuttaa lopettavan vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
829729Erityinen sarjaominaisuus saattaa aiheuttaa Stop-virheen 0x000000CD (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
830515Päätepalveluistunnon prosessit saattavat sulkeutua ja aiheuttaa käyttöoikeusrikkomuksia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
831264Virheellinen käsky aiheuttaa Stop 0x0000001E -virhesanoman (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
831409Windows 2000 -tietokone lopettaa vastaamisen sen jälkeen, kun tietokone on ollut toiminnassa keskeytyksettä yli vuoden (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
832762Järjestelmä toimii hitaasti tai tietokone lopettaa vastaamisen sivutetun sarjamuistin muistivuodon vuoksi Windows 2000 SP4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
833314Stop 0x00000006 -virhesanoma tulee näyttöön satunnaisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
833659Binaaritiedosto vioittuu poistettaessa resurssi sovellusbinaaritiedostosta UpdateResource-funktioiden avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
833993Stop 0x1E-, Stop 0x0a- tai Stop 0x50 -virhesanoma tulee näyttöön, kun IopReleaseFileObjectLock() käyttää vapautettua tiedosto-objektia Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
834728Stop 0x00000051 -virhesanoma tulee näyttöön rekisterin palautuksen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
835281Stop 0x0000007F -virhesanoma tulee näyttöön ja Windows 2000 -tietokone käynnistyy uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
835312Stop 0x1E -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
836506Internet Explorer sulkeutuu odottamatta Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
837385Windows 2000 Server saattaa ilmoittaa asennetun RAM-muistin määrän väärin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
837443IDE saattaa lopettaa vastaamisen avattaessa automatisoitu hallittu projekti Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
838647Käyttöoikeusrikkomuksia ilmenee käytettäessä /PAE-valitsinta Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
839037Stop 0x0000001a -virhesanoma tulee näyttöön useita suorittimia käyttävässä Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
839919Kirjautuminen lopettaa vastaamisen Windows Server 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
841933Stop: 0x0000001E -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
843062STATUS_THREAD_IS_TERMINATING-virhesanoma tulee näyttöön, kun komentosarja suoritetaan Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
867856Asennusohjelma saattaa lopettaa vastaamisen sen jälkeen, kun asennusohjelma on käynnistänyt Windows 2000 -tietokoneen uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
872965QueryDosDeviceA-funktion palauttamat tiedot on katkaistu Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
885272Stop 0x0000001a -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 Server -tietokoneessa, jossa on käytössä PAE (Physical Address Extensions) (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
898114Windows 2000 -tietokoneessa tulee näyttöön "STOP 0x0000001E" -virhesanoma tietoturvapäivityksen MS05-018 asentamisen jälkeenYdin
321936Palvelimella sijaitsevan käyttäjäprofiilin lataaminen palvelimeen ei onnistu, ja Windows 2000:n sovelluslokiin kirjataan tapahtumatunnus 1000 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
328237Jotkin ohjelmat eivät toimi odotetusti, kun suurikokoisia tiedostoja avataan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
329647Services.exe-ohjelma sulkeutuu odottamatta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
813130Tietokoneen verkkoyhteys saattaa katketa, kun kuormitus on suurta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
816255Istunto lopettaa vastaamisen yritettäessä käyttää etätiedostoa SMB-protokollan avulla Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
818396Tiedostotoiminto kestää 35 sekuntia tai kauemmin alemman tason palvelimessa, jossa on käynnissä SMB-palvelu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
818528Ongelmia ilmenee, kun useampi kuin yksi käyttäjä käyttää samaa tiedostoa päätepalveluiden avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
821240Netlogon-tapahtuma 5722 luotetussa toimialueen pääohjauskoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
821464Verkkoasiakaskoneissa ilmenee yhteysongelmia, kun ne yrittävät muodostaa yhteyden Windows 2000 -palvelimessa isännöitäviin jaettuihin verkkoresursseihin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
822402Toimialueen ohjauskoneelta kestää kauan vastata kirjautumispyyntöön, tai se ei vastaa siihen lainkaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
823272Asiakasohjelmat lopettavat vastaamisen odottaessaan tiedoston lukitsemista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
823644Microsoft Baseline Security Analyzer -työkalua suorittava Windows 2000 -tietokone käynnistyy uudelleen odottamatta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
823747Windows 2000 Terminal Server lopettaa vastaamisen ja näkyviin tulee musta näyttö (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
824152Windows lopettaa vastaamisen yritettäessä käyttää jaetun NFS-resurssin symbolista linkkiä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
825760Stop-virhesanoma 0x00000076 tai 0x000000CB tulee näyttöön varmuuskopiointiohjelmiston sulkemisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
825783Suurikokoiset lokitiedostot eivät välttämättä näy Tapahtumienvalvonnassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
825820Stop-virhesanoma 0x00000076 tai 0x000000CB tulee näyttöön, kun Windows 2000 Server yrittää suoritta prosessin etäpalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
826482Tietoja ei kirjoiteta kokonaan jaetussa verkkoresurssissa sijaitseviin tiedostoihin sen jälkeen, kun tiedostojen määritteet on asetettu Windows 2000 Service Pack 4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
827655Net use -komento ei toimi, ja virhe 58 (ERROR_BAD_NET_RESPONSE) ilmenee Windows 2000 SP4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
829155Tilin hakutoiminnot eivät toimi oikein Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
829246Tapahtumalokit ovat vioittuneet (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
830901Tapahtuma 2022 kirjataan ja Windows 2000 -tietokone saattaa vaikuttaa lopettavan vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
831128Stop 0x00000027 -virhe ilmenee Mrxsmb.sys-tiedostossa yritettäessä kopioida tiedostoja verkkoon liitettyyn tallennuslaitteeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
832723Toimialueen ohjauskoneet saattavat puuttua selausluettelosta Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
834145Näyttöön tulee virhesanoma käytettäessä net send -komentoa Messenger-palvelussa Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
835144Windows 2000 Server -toimialueen pääohjauskone ei välttämättä vastaa Windows NT 4.0 -toimialueen ohjauskoneelle tai -työasemalle (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
835596Tulostuksen ilmoitusta ei tule näyttöön, kun tulostustyö lähetetään Windows 2000 Serveriin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
837196Windows 2000 ei pysty asettamaan oikeaa aikaa muodostaessaan yhteyden useisiin NTP-palvelimiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
839406Windows 2000:n jaettuun kansioon Fibre Channel -yhteyden avulla tehdyt kirjoitustoiminnot toimivat odotettua hitaammin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
839540Stop-virhe 0x0000007f EXCEPTION_DOUBLE_FAULT ilmenee Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
841395Toimialueen ohjauskone ei rekisteröi merkintöjä _GC, _KERBEROS ja _KPASSWD DNS Windows 2000 -palvelimen käynnistyessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
842804Ryhmäkäytännön käsitteleminen ei toimi ja toimialueen ohjauskoneen sovelluslokiin kirjataan tapahtumat 1030 ja 1058 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
843418Suorituskyky saattaa olla tavallista hitaampi käytettäessä verkkoresursseja tai Microsoft Accessia Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
867778Stop 0X0000000A -virhe saattaa ilmetä Ntoskrnl.exe-tiedostossa Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
871004Etätiedostot saattavat vioittua käytettäessä Visual Studio 6.0 SP5 -sovellusta Windows 2000 SP4 -tietokoneessa dynaamisen Rational ClearCase -näkymän avulla tallennettujen etätiedostojen avaamiseen ja muokkaamiseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
872790Yhteyden muodostaminen jaettuun klusteritiedostoresurssiin ei onnistu Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
884587Stop-virhe 0x96 saattaa ilmetä Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
885458Tapahtumalokitiedosto on vioittunut -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä tarkastella sovelluslokia Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
887598Windows 2000 -tietokone saattaa toimia hitaammin ja lopettaa sitten vastaamisen, kun sen avulla käytetään Windows 3.11 -tietokoneessa olevia jaettuja verkkokansioita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
829359Virhe 1722 -virhesanoma tulee näyttöön, kun ohjelma käyttää NetUserGetLocalGroups()-funktiota Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)LANAPI
824867Korjaus: WideCharToMultiByte-funktio ei muunna japaninkielisiä useista merkeistä muodostettuja merkkejä oikein (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lokalisointi
830852Merkkijonojen vertailufunktioita kutsuvien monisäikeisten sovellusten suorituskyky on huono (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lokalisointi
267316Korjaus: Klusterin resurssienvalvonnan laskurit menetetään Message Queuing -vikasietovaihtamisen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
310526Korjaus: Message Queuing 2.0:aa ei voi käynnistää toimialueen ohjauskoneessa tai siihen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
821144Message Queuing -sovellukset saattavat lopettaa vastaamisen Mqsec.dll-tiedoston lukittumisen vuoksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
822727Message Queuing -replikointipalvelussa ilmenee käyttöoikeusrikkomus alustuksen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
822835Tapahtuma 2085, Sanomatiedostoa ei voi luoda... (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
824375Stop-virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä vaihtaa virheen aikana klusterisolmu toiseksi solmuksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
824801Käyttöoikeusrikkomuksen virhesanoma tulee näyttöön, kun Message Queuing muodostaa yhteyden Message Queuingia suorittavaan etäpalvelimeen, mutta ei lähetä muodostettua pakettia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
825004Jonojen lajitteleminen sarakkeen mukaan ei onnistu Message Queuing -MMC-konsolissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
826820Käyttöoikeusrikkomus saattaa ilmetä, kun Message Queuing -palvelu lukee suojauskuvauksen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
826929Etälukutoiminnon aikana ilmenevä kilpailutilanne aiheuttaa Stop-virheen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
827493Siirtosanomat saatetaan poistaa sen jälkeen, kun tietokone käynnistetään uudelleen, jos LQS-tiedostot puuttuvat (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
828946Message Queuing -sanomat kohdistetaan virheellisesti SPX-kohdejonoille (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
830475Message Queuing -sovellus saattaa kohdata käyttöoikeusrikkomuksen Mqoa.dll-kirjastossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
830639MSMQ-palvelussa ilmenee käyttöoikeusrikkomus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
831742Näyttöön tulee sanoma käyttöoikeusrikkomuksesta kohteessa mqsvc Windows 2000 -tietokoneen käynnistämisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
833512Message Queuing ei pysty lähettämään viestejä kohdejonoon IP-osoitteen muuttumisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
833888Message Queuing -replikointia ei tehdä oikein, kun Message Queue Server 1.0 siirretään Message Queuing 2.0:ksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
834251Korjaus: Message Queuing -replikointipalvelu ei käynnisty automaattisesti järjestelmän käynnistymisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
834819Korjaus: Tapahtumasanoma 4216 saattaa tulla Tapahtumienvalvontaan, kun Microsoft Message Queuing 2.0:ssa ilmenee käyttöoikeusrikkomus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
835961Virhesanoma label_buffer_too_small tulee näyttöön MSMQQueue.Receive- tai MQReceiveMessage-funktion epäonnistuneen kutsun jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
839258Korjaus: Message Queuing -sanomia saattaa kerääntyä siirtojonoon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
841721Käyttöoikeusrikkomuksen sanoma tulee näyttöön, kun valvonnan API-liittymät pyytävät jonon tilatietoja Message Queuing -osassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
842839Korjaus: Virhe kohteen palautuksessa tarkistuspisteelle -virhesanoma saattaa tulla näyttöön tapahtumalle 2078 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
870985Korjaus: Ydinsarjan muisti saattaa loppua, kun useat asiakaskoneet muodostavat Message Queuing -yhteyden (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
891874Korjaus: Kun Message Queuing 2.0 -suorituksenaikaisuus (Mqrt.dll) ladataan jossakin COM+-sovelluksessa, saattaa ilmetä käyttöoikeusrikkomus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
308337Järjestelmävirhe 85. Paikallisen laitteen nimi on jo käytössä. -virhesanoma (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)MUP
824288Stop 0x1E -virhe Mup.sys-tiedostossa Windows 2000 SP4:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)MUP
833328Jaettuun DFS-resurssiin yhdistettyjen asemien yhteyttä ei katkaista, kun päätepalveluistunnosta kirjaudutaan ulos Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)MUP
872812Ohjelma CONF.EXE on aiheuttanut virheitä. Windows sulkee sen. -virhesanoma tulee näyttöön käynnistettäessä NetMeeting tai jokin kolmannen osapuolen neuvotteluohjelma, joka on luotu NetMeeting SDK:n avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)NetMeeting
891714NetMeeting sulkeutuu odottamatta, kun yhteys on muodostettu T.120 MCU -palvelimella olevaan kokoukseen Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)NetMeeting
840049Ongelmia ilmenee, kun yhteys muodostetaan Novell NetWare -palvelimeen tietokoneesta, jossa on käynnissä Client Service for NetWare ja Windows 2000 Professional tai Windows XP (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)NetWare, File/Print Svc (FPNW)
826219Notify Object -DLL-kirjaston vaativaa NDIS-väliohjainta ei voi poistaa tai päivittää Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Verkon määritykset ja asennus
816989Modeemi ei soita muodostaakseen yhteyden, kun asennettuna on useita modeemeja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Verkonhallintatyökalut
843357VPN-yhteys katkaistaan odottamatta muutaman minuutin kuluttua (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Verkonhallintatyökalut
824136Näyttöön tulee virhesanoma, kun tiedostoa napsautetaan hiiren kakkospainikkeella, tai ilmenee ongelmia, kun tietyt tiedostot avataan Autodesk- tai Discreet-tuotteissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)OLE
825654Asiakirjoja ei indeksoida Windows 2000:n indeksointipalvelussa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)OLE
832615Näyttöön tulee käyttöoikeusrikkomuksen virhesanoma yritettäessä avata Visio-tiedosto tai tarkastella sen ominaisuuksia Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)OLE
831711Korjaus: IIS:lle tehtävä WebDAV-pyyntö aiheuttaa sisäisen palvelinvirheen 500 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Muut
821653Viestejä ei välttämättä lähetetä, jos käyttäjä kuuluu liian moneen ryhmään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Kumppani
831185Isännöitäessä NNTP-näennäispalvelinta Windows 2000 -palvelimessa saattaa ilmetä vanhenemisongelmia, muistivuotoja tai muita ongelmia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Kumppani
822368Korjaus: USB-laitteen vieressä näkyy keltainen huutomerkki (koodi 31) Windowsin Laitehallinnassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)PnP/PM-Plug 'n Play/virrankäytön hallinta
822568USB-laitetta ei tunnisteta tietokoneen käynnistymisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)PnP/PM-Plug 'n Play/virrankäytön hallinta
841382Windows 2000 -tietokone lopettaa vastaamisen, Windowsiin ei voi kirjautua tai System-prosessin suoritintehon kulutus lähestyy sataa prosenttiaPnP/PM-Plug 'n Play/virrankäytön hallinta
842644Tapahtuman tunnus 256 kirjataan järjestelmän tapahtumalokiin sen jälkeen, kun tietoturvapäivitys MS04-011 on asennettu Windows 2000 -tietokoneeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)PnP/PM-Plug 'n Play/virrankäytön hallinta
816560Tulostusasetusten tallentaminen ei onnistu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
820550Taustatulostuspalvelu kaatuu tulostustyön lähettämisen yhteydessä ja järjestelmälokiin kirjataan tapahtuman 7031 sanoma (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
824339Tapahtuman 61 sanomien raportointia on parannettu, jotta tulostusjono tai -laite voidaan tunnistaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
826026LPT1:n eri tulostimiin yhdistävien päätepalvelimen käyttäjien asiakirjat tulevat samaan tulostimeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
827953Tietokone kaatuu ja ilmenee Stop 0x50 -virhe, kun asiakirja yritetään tulostaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
828153UsrClasses-rakenteen lataamista ei poisteta uloskirjautumisen aikana Spoolsv.exe-ohjelman satunnaisen kahvavuodon vuoksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
831754Näyttöön tulee virhesanoma yritettäessä tulostaa jaettuun verkkotulostimeen päätepalvelinistunnossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
836720Tulostuspalvelimen tiedostoja ei päivitetä Windows 2000 Server -tulostuspalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
837585Useat orvot Csrss.exe-prosessit aiheuttavat suorituskykyongelmia Windows 2000 -päätepalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
837841Spoolsv.exe-ohjelmassa saattaa ilmetä käyttöoikeusrikkomus tulostettaessa mukautetusta sovelluksesta Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
840371Taustatulostuksessa ilmenee suurta suoritintehon käyttöä, kun käyttäjä kirjautuu ulos istunnosta Windows Server 2003- tai Windows 2000 -päätepalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
842743LPD (Line Printer Daemon) -tulostuspalvelutulostimeen tulostaminen ei onnistu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
843259Rajoitetut käyttöoikeudet omistava käyttäjä ei enää pysty tulostamaan jaettuun tulostimeen päätepalvelinistunnosta sen jälkeen, kun Windows 2000:n taustatulostuspalvelu on käynnistetty uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
884897Jotkin tulostusominaisuudet, kuten vesileimat, useiden sivujen tulostaminen arkille ja lajittelu, eivät toimi tulostettaessa Novell- tai IPP-tulostuspalveluun tai johonkin muuhun osittaiseen tulostuspalveluun Windows 2000:ssa, Windows XP:ssä tai Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
886664Mukautettuja lomakkeita ei välttämättä päivitetä, kun käyttäjät muodostavat yhteyden taustatulostusresurssiin Windows 2000 Server -klusterisolmussa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
888808Välimuistissa olevien tulostinlomakkeiden päivittäminen ei välttämättä onnistu kirjauduttaessa Windows 2000 Service Pack 3- tai Windows 2000 Service Pack 4 -tietokoneeseen muuna kuin järjestelmänvalvojana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
893611Näyttöön tulee käyttöoikeusrikkomuksen virhesanoma yritettäessä lisätä tai poistaa tulostinportti Microsoft Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
827531Satunnaisia tapahtuman 1168 sanomia kirjataan Windows 2000 Service Pack 4:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Replikointi
842394Tapahtuman 1168 virhesanoma kirjataan Tapahtumienhallintaan Windows 2000 -toimialueen ohjauskoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Replikointi
815295Vain kaksi asiakaskonetta pystyy muodostamaan TCP-yhteyden SQL Server 2000 SP2:n tai SQL Server 2000 SP3:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Reitittäminen
817892Yhteyden muodostaminen NATia suorittavaan Windows-palvelimeen ei onnistu, jos asiakaskoneen lähdeportti on 1723 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Reititys
828876Etäkäyttö pysähtyy odottamatta Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Reititys
829788Stop 0xC2 (BAD_POOL_CALLER) -virhe saattaa ilmetä ajoittain Windows 2000- palvelimessa, jossa on käynnissä Reititys ja etäkäyttö -palvelu ja käytössä NAT (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Reititys
838141Sovellusvirhe ilmenee käytettäessä Route.exe-ohjelmaa Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Reititys
883669TCP (Transmission Control Protocol) -tietopaketteja ei lähetetä Windows 2000 Server -NAT-palvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Reititys
817298Services.exe-ohjelma sulkeutuu odottamatta ja käynnistää toimialueen pääohjauskoneen uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Etäproseduurikutsu (RPC)
819960Korjaus: DLLHost.exe-ohjelma lopettaa vastaamisen, kun nopea pysäyttäminen ilmenee Windows 2000 Server SP3:ssa ja Windows 2000 SP3:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Etäproseduurikutsu (RPC)
821264Suoritintehon käyttö on odottamattoman suurta sen jälkeen, kun Exchange-näennäispalvelin siirtyy vikatilanteessa toiseen klusterisolmuun (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Etäproseduurikutsu (RPC)
829589Korjaus: Windows 2000 Serverin etäproseduurikutsu palauttaa satunnaisia estetyn käytön tai virheellisen suojauksen virhesanomia asiakaskoneelle (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Etäproseduurikutsu (RPC)
833816Eri käyttäjätiedoiksi tekeytymistä käyttävät yhteydet eivät välttämättä toimi oikein Windows 2000 Advanced Server SP4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Etäproseduurikutsu (RPC)
841524FindFirstFile-API palauttaa virheellisesti virhekoodin ERROR_NO_MORE_FILES (18) etsittäessä jaetusta OS/2 Warp -palvelinresurssista Windows 2000 -tietokoneesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SDK (Software Development Kit)
325551Käyttäjäkäytäntöä ei voi päivittää välimuistia käyttävän kirjautumisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
329433Kumottu sertifikaatti valitaan, jos ketjussa olevalla sertifikaattien myöntäjällä on kaksi sertifikaattia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
329816Multilingual User Interface Packia suorittavassa tietokoneessa muokattuja käytäntöjä ei voi ottaa käyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
811802MIT Kerberos v5 -todennetut käyttäjät eivät pysty käyttämään Active Directory -resursseja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
812944Kotikansioon yhdistetty asema katkaisee yhteyden hetkeksi, kun Tehtävienhallinta käynnistetään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
816813Windowsia ei voi sammuttaa ohjelmallisesti kirjauduttaessa ulos tietokoneesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
817433Delegoidut oikeudet eivät ole käytettävissä ja periminen poistetaan käytöstä automaattisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
818024Luotettujen ulkoisten toimialueiden eristettyjen nimien haun rajoittaminen LsaLookupRestrictIsolatedNameLevel-rekisterimerkinnän avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
818134%HOMEDRIVE%-ympäristömuuttuja ei viittaa käyttäjäprofiileja isännöivään osioon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
818173Todennus saattaa epäonnistua ajoittain (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
821102Ryhmäkäytäntöjä ei oteta käyttöön, kun käyttäjä lisää pisteen UPN-käyttäjätietoihinsa sisäänkirjautumisen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
821425Näyttöön tulee salasanan monimuotoisuusvaatimuksen sanoma, jossa ei määritetä salasanan merkkiryhmävaatimuksia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
821449Windows lähettää vanhan salasanan kolmannen osapuolen verkkopalveluntarjoajalle, kun salasanaa vaihdetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
821873Työpöytää ei lukita, kun USB-älykortinlukija poistetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
822360Lsass.exe-ohjelmassa ilmenee Dr. Watson -virhe (tapahtuma 4097) kirjauduttaessa Active Directory -toimialueympäristöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
822377Epäonnistuneiden valvonnan tapahtuma 628 ilmenee, kun toimialueen paikallisen ryhmän jäsen vaihtaa toisen tilin salasanaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
822598Palveluiden palauttamisen tiedoston suorittamisen vaihtoehto ei toimi oikein, kun tiedoston tunniste on .bat tai .cmd (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
822751Virhe 1783 (RPC_X_BAD_STUB_DATA) -virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä EnumDependentServices-funktiota (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
823146Windows 2000 -asiakaskoneet eivät näytä Windows Server 2003 -käytännössä luotuja kirjautumispalkkeja oikein (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
823954Valittua sertifikaattia ei voi käyttää NetMeeting-puheluihin -virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä vahvan salauksen henkilökohtaista sertifikaattia Microsoft NetMeeting 3.01:n kanssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
824110Salasanan vaihtamisen virhe ilmenee, kun tietokoneen lukitus avataan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
824302Järjestelmä ei pysty kirjaamaan käyttäjää sisään, koska toimialue <Toimialueen Nimi> ei ole käytettävissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
824905Epäonnistuneiden valvonnan tapahtumien 677 ja 673 sanomia kirjataan toistuvasti Windows 2000- ja Windows Server 2003 -toimialueiden ohjauskoneiden suojauslokiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
826133Käytöstä poistetun tilin käyttäjää kehotetaan vaihtamaan salasana, ennen kuin tilin käytöstä poistamisen sanoma tulee näyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
826452Tuntemattoman tilin anoma tulee näyttöön määritettäessä käyttöoikeus tiedostolle tai lisättäessä jäsen ryhmään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
827181Windows 2000 -asiakaskoneen liittäminen Windows Server 2003 -toimialueelle ei onnistu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
827209Virhe 1783 -virhesanoma tulee näyttöön määritettäessä oikeuksia Subinacl.exe-ohjelman avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
827684Scepol.log-tiedoston koko kasvaa 1 megatavun rajaa suuremmaksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
828297Muistivuoto Lsass.exe-ohjelmassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
828323Työasemaa ei lukita, kun älykortti poistetaan Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
828684MIT Kerberos v5 -todennetut käyttäjät eivät pysty käyttämään Active Directory -resursseja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
828692Kerberos-käytäntömuutoksia ei päivitetä Windows 2000 -toimialueen ohjauskoneissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
828865Korjaus: Näyttöön tulee virhesanoma siitä, että toimialuetta ei löydy, kun COM+-osa aktivoidaan Windows 2000 Service Pack 3:ssa, jos UPN (User Principal Name) -nimi sisältää @-merkin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
830264Epäonnistuneiden valvonnan Stop-virhe ilmenee yritettäessä muodostaa luottamussuhde (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
830847Käyttäjät, joiden salasanat ovat vanhentuneet, pystyvät edelleen kirjautumaan toimialueelle, jos FQDN on täsmälleen kahdeksan merkkiä pitkä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
830869Käyttäjä kirjataan ulos pakotetusti, kun ohjelma kutsuu ExitWindowsEx-funktiota, vaikka tietokone olisi lukittu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
831571Windows XP tai Windows 2000 tuo näyttöön kehotuksen muuttaa salasanaa sen jälkeen, kun se on jo muutettu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
831895Shutdown.exe-apuohjelma ei sammuta tai käynnistä uudelleen Windows 2000 -tietokonetta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
832484Korjaus: DCOM-tietoliikenne käyttää useita TCP/IP-yhteyksiä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
832572NO_AUTH_REQUIRED-lipun UserAccountControl-ominaisuudelle Windows Server 2003:ssa ja Windows 2000:ssa määrittävä päivitys on saatavana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
832821Virhe 161 ilmenee käytettäessä runas-komentoa päätepalveluistunnossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
833123Windows 2000:n käynnistyminen saattaa kestää kauan ja päätepalveluiden tila saattaa olla virheellinen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
833281Lisäävä varmuuskopiointi sisällyttää kopioon muuttumattomat tiedostot ja on odotettua suurempi Windows 2000:ssa ja Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
834294Lsass-käyttöoikeusrikkomus ilmenee Windows 2000 -toimialueen ohjauskoneissa lipunmyöntämispalvelun tarkistussumman alustusvirheen vuoksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
834424SECEDIT-komento ei määritä käyttöoikeusluetteloa kaikille suojausmallissa luetelluille kansioille (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
834792Windows 2000 -työpöydälle tulee kansio nimeltä %homedrive% (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
835517Muistivuoto ilmenee Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
835901Rajoitetut ryhmät -käytäntöasetus ei välttämättä poista suojaustunnuksia Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
837142Suojaustapahtuma 681 luodaan, kun Windows XP:hen tai Windows 2000:een yritetään kirjautua käyttäen UPN-tekijänoikeuksia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
838065Suojauslokin objektien nimillä ei välttämättä ole merkitystä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
838156Lukitun järjestelmänvalvojatilin lukitus avataan, jos Windows 2000 Serveriin lähetetään oikeat todennuksen käyttäjätiedot (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
838887ERROR_NO_SUCH_DOMAIN-virhesanoma tulee näyttöön, kun ohjelma kutsuu AuthzInitializeContextFromSid-funktiota Windows 2000 Server -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
839905Toimialueen verkkotiliin ei voi kirjautua Windows 2000 -tietokoneesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
840723SSL (Secure Sockets Layer) -yhteyttä ei voi muodostaa Microsoft Secure Channelin (SChannel) avulla käyttäen oletusarvon mukaista asiakassertifikaattia Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
840837Yhteyden suojausta ei välttämättä tunnisteta oikein Internet Explorer 6:ssa tai Internet Explorer 5:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
840916Et voi muuttaa salasanaa -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä muuttaa Windows NT 4.0 Server -toimialueen salasana Windows 2000 Professional -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
841037NTLM-todennus saattaa pysähtyä odottamatta Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
841617Verkkonimeä ei löydy -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä muodostaa yhteys SMB/CIFS-palvelimeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
841632403.13-asiakassertifikaatin kumoamisen virhesanoma tulee näyttöön tietoturvapäivityksen MS04-11 asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
841844Kotiasemaksi määritetään asema C kirjauduttaessa Windows 2000:een palvelimella sijaitsevan käyttäjäprofiilin avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
842350Tietokoneen lukituksi ilmoittava älykorttivirhesanoma on virheellinen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
842638Tapahtuma 1036 kirjataan Windows 2000 -tietokoneeseen, jossa on käynnissä Services for UNIX (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
842742Paikallisen järjestelmänvalvojan tili pystyy avaamaan toimialueen järjestelmänvalvojan tilillä lukitun työaseman (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
843404MMC-prosessi saattaa hidastua tai lopettaa vastaamisen Järjestelmäoikeuksien osoitus -suojauskäytäntöasetuksen muuttamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
843548HOMEPATH- ja HOMEDRIVE-ympäristömuuttujat eivät enää viittaa oikeaan sijaintiin, kun Windows 2000 Professionalissa on jo pysyvä asemamääritys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
884889Stop: 0xC0000244 {Valvonta epäonnistui} -virhesanoma tulee näyttöön, jos Windows 2000 Service Pack 3- tai Service Pack 4 -tietokone sammutetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
885275Järjestelmä ei löydä sanomaa numerolle 0x%1 -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä kirjautua Windows Server 2003 -toimialueelle Windows 2000 Service Pack 4 -tietokoneen avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
890852Käyttöoikeusrikkomus saattaa ilmetä ja Store.exe-ohjelma saattaa lopettaa vastaamisen Windows 2000 Server SP3:ssa tai Windows 2000 Server SP4:ssä, kun Exchange Server 2000 tai Exchange Server 2003 on asennettuna (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
890953Salasanaa ei voi vaihtaa, koska toimialue ei ole käytettävissä -virhesanoma tulee näyttöön Windows XP- tai Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
293778Useita polkuja käyttävä ohjelmisto saattaa aiheuttaa levyn allekirjoituksen muuttumisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Palvelinklusterointi
816869Käyttöoikeusrikkomus ilmenee klusteripalvelun käynnistämisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Palvelinklusterointi
871236Windows Server 2003 Service Pack 1 ja Windows 2000 Service Pack 4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti sisältävät uusia klusterinpalvelutilin tapahtumalokisanomia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Palvelinklusterointi
872970Koontilokitiedosto vioittuu Windows 2000 Advanced Server -klusteriympäristössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Palvelinklusterointi
812933Yhdistettyjen asemien yhteyksiä ei voi muodostaa tai katkaista ResurssienhallinnassaKäyttöliittymä
813909Windowsin työpöytä ei tule näkyviin oikein Age of Empires II -pelin lopettamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
818651Tiedostoa ei löydy, kun etsitään aksenttimerkin nimessä sisältävää tiedostoa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
819499Virhe: Windowsin perinteisen tilan käyttäminen Resurssienhallinnassa palauttaa valituille kohteille virheellisen arvon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
821739Tiedostot poistetaan, kun ne vedetään sijainnista toiseen Resurssienhallinnassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
822601Virhesanoma tulee näyttöön vedettäessä tiedosto jaetusta DFS-resurssista toiseen jaettuun DFS-resurssiin Windowsissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
827345Jaettujen DFS-resurssien sisältö näytetään hitaasti Resurssienhallinnassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
831565Yhdistetyt verkkoasemat ja asennetut CD-asemat eivät näy Windows 2000:n Etsi kohteesta -hakuluettelossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
832427Kansionimiä ei päivitetä, kun Explorer.exe suoritetaan julkaistuna sovelluksena Citrix Metaframe XP -istunnossa Windows 2000 -päätepalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
833546Hiiri-kuvaketta ei näy Windows 2000 -toimialueen asiakastietokoneiden Ohjauspaneelissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
834806Näppäinyhdistelmän VAIHTO+F10 painaminen ei sulje Internet Explorer -pikavalikkoa Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
837754Windows ei voi kopioida tiedostoa -virhesanoma tulee näyttöön kirjauduttaessa palvelimella sijaitsevan profiilin avulla Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
839654Resurssienhallinnan Katso myös -luettelon linkit eivät toimi Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
840955Epäonnistuneiden valvonnan tapahtumamerkinnät kirjataan odottamatta suojauslokiin, kun tiedostoa etsitään Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
883498Suojaussanoma tulee näyttöön aina, kun kansioita yritetään mukauttaa hypertekstimallien avulla Windows Server 2000 Service Pack 4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
883509Etsinnän tulosten prosessi saattaa lopettaa vastaamisen, kun kaksitavuisia merkkejä tiedostonimessä sisältävää tiedostoa etsitään Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
817429Tehtävien ajoituksessa ilmenee muistivuoto ajoitettaessa ohjelmat tai prosessit suoritettavaksi pitkäksi aikaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
817534At.exe-komentoa ei suoriteta jokaisessa esiintymässä, jossa se on ajoitettu suoritettavaksi Tehtävien ajoituksessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
822849Windows 2000 -toimialueen ohjauskoneessa ilmenee muistivuoto Wmiw-tunnisteen sivutetussa sarjassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
830176AT/Delete/Yes-komento ei poista kaikkia AT-töitä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
843281Ajoitettua tehtävää ei välttämättä suoriteta, kun ohjatun tehtävien ajoituksen avulla ajoitetaan paikallisen järjestelmätilin suorittama tehtävä Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
871245Kun ajoitettu tehtävä yritetään poistaa Windows 2000:ssa, näyttöön tulee virhesanoma siitä, että kyseistä ajoitettua työtä ei voi poistaaJärjestelmänhallinta
873405NetScheduleJobDel-funktio palauttaa "AT-työn tunnusta ei ole" -virhesanoman, jos ajoitettu tehtävä poistetaan Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
884028Resurssienhallinta saattaa lopettaa vastaamisen, kun ajoitettujen tehtävien kansio yritetään avata Windows 2000 Server -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
832097Asemakirjaimet määritetään uudelleen sen jälkeen, kun Dell OpenManage Array Manager on poistettu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmän tallennuslaitteet
836662Windows 2000 määrittää kahdentuneet asemakirjaimet yksittäiselle USB-levykeasemalle (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmän tallennuslaitteet
872949USB-laitteelle määritetään useita asemakirjaimia Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmän tallennuslaitteet
817532Csrss.exe-prosessin säie käyttää jatkuvasti 25 prosenttia suoritintehosta Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
822834Taustatulostuksen virhe aiheuttaa suuren suoritintehon käytön Winlogon.exe- ja Spoolsv.exe-prosesseissa Windows 2000 -päätepalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
824309Sisään- ja uloskirjautuminen kestää erittäin kauan muodostettaessa yhteys Citrix MetaFrameen tai Citrix 1.8:aan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
828326Päätepalveluistunnosta uloskirjautuminen kestää odotettua kauemmin Windows 2000:ssa tai Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
839918Hotfix-korjaus, jonka avulla voidaan määrittää, voiko käyttäjä tallentaa päätepalvelimeen muodostettujen etätyöpöytäyhteysistuntojen salasanan Windows XP:ssä tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
843261Palvelimella sijaitsevia päätepalveluiden käyttäjäprofiileja ei voi määrittää ryhmäkäytäntöasetusten avulla Windows 2000 -päätepalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
843564Näytönsäästäjä ei käynnisty Windows 2000 -päätepalveluiden konsoli-istunnossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
887550Windowsin suojausvalintaikkunaa ei voi avata painamalla CTRL+ALT+END päätepalveluiden peilausistunnossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
887961Päätepalveluiden työpöytä on tyhjä, kun Windows 2000 -etätietokoneeseen kirjaudutaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
891076Suojauslokiin kirjatussa tapahtumassa ei ole päätepalveluasiakaskoneen IP-osoitetta tai tietokonenimeä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
813056TCP/IP-pino ei salli yhteyden pysyä FINWAIT-2-tilassa kauemmin kuin 300 sekuntia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
818635Kannettava tietokone ei pysty uusimaan IP-osoitetta DHCP-palvelimesta sen jälkeen, kun tietokone on poistettu telakointiasemasta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
820765Tietokone lopettaa ajoittain vastaamisen, ja ilmenee Stop 0x000000C2 -virhe (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
822226Tulostusjonon pituuden suorituskykylaskurin arvo ei ole luotettava SMP (Symmetric Multiprocessing) -arkkitehtuuria käyttävissä tietokoneissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
823273Rpcss.exe-prosessi käyttää 60 prosenttia suoritinajasta ja suorituskyky heikkenee (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
825995NetBT-etävälimuistin merkintöjen TTL (Time To Live) -arvot ovat 601 sekuntia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
827536IP-monilähetystä ei välttämättä lähetetä oikein Windows 2000:sta, Windows XP:stä tai Windows Server 2003:sta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
829120Stop 0xD1 -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä muodostaa TCP/IP-istunto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
830392Nopeat uudelleenlähetykset käynnistetään virheellisesti, kun SACKS (Selective Acknowledgments) otetaan käyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
830878Tietokone lähettää yhden ARP-aloituspaketin sen jälkeen, kun niiden lähettäminen on poistettu käytöstä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
834940Järjestelmänvalvonnassa saattaa näkyä suuria arvoja tulostusjonon pituuden suorituskykylaskurille Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
837771Windows 2000 Server lopettaa vastaamisen, jos TCPDispatch-funktio palauttaa virheellisen IRP-tilan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
840155Järjestelmä lähettää liian monta ARP-pakettia, kun suuri tiedosto kopioidaan jaetusta tiedostoresurssista Windows 2000 SP4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
841194Netbt.sys-ohjaimen Stop 0x000000D1 -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
841963Netbt.sys-ohjaimen Stop 0xD1 -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
842168Saapuvat ARP-paketit saattavat korvata staattiset ARP-välimuistimerkinnät Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
883516Tcpip.sys-tiedoston Stop-virhe 0x19 tai 0x50 tulee näyttöön Windows 2000 Server -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
890856Raakavastakkeita käyttävä ohjelma ei välttämättä havaitse saapuvia UDP-paketteja Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
891632Käyttäjät havaitsevat viiveitä puhetietoliikenteessä tai videovirrassa sen jälkeen, kun SynAttackProtect-rekisteriarvo on määritetty Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
824390Windows NT 4.0 -resurssitoimialueelle kirjautuminen ei onnistu Windows 2000 -asiakastietokoneesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttäjäprofiili
830464Ryhmäkäytäntö ei ota palvelimella sijaitsevia profiileja käyttöön oikein, jos NTuser.dat- ja NTuser.pol-tiedostoja ei ole synkronoitu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttäjäprofiili
831215Palvelimella sijaitseville profiileille luodaan uusi kansio Windows 2000 SP4:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttäjäprofiili
834878Windows Installer -pakettia ei asenneta oikein Windows 2000 -palvelimeen, jossa päätepalvelut ovat käynnissä sovelluspalvelintilassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttäjäprofiili
890212Näyttöön tulee virhesanoma siitä, että sovellus on asennettava, ennen kuin sitä voidaan käyttää, kun Windows Installerin avulla asennettu ohjelma yritetään käynnistää Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttäjäprofiili
817465Levyn eheytyksen alustus epäonnistui -virhesanoma eheytettäessä NTFS-asemaa Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Apuohjelmat, järjestelmä
831375CHKDSK-apuohjelma tunnistaa ja poistaa käytössä olevia suojauskuvaajia Windows 2000:ssa virheellisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Apuohjelmat, järjestelmä
824910Stop 0x0000001E -virhe ilmenee Windows 2000 -palvelimessa, kun NTVDM-prosessi suoritetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)VDM
827652MS-DOS-tietoliikenneohjelmassa ilmenee ajoittaisia lähetysongelmia Windows 2000 SP3:ksi päivittämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)VDM
840214Päätepalvelimen käyttäjät huomaavat suorituskyvyn heikentymisen suorittaessaan 16-bittisiä ohjelmia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)VDM
887820Suoritettavia 16-bittisiä ohjelmia ei näy Tehtävienhallinnassa sen jälkeen, kun tietoturvapäivitys MS04-032 on asennettu Windows XP- tai Windows 2000 -tietokoneeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)VDM
816542Windows XP:n Low Fragmentation Heap -algoritmiominaisuus on käytettävissä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
823684SetProcessWorkingSetSize-funktiolle kutsun tekevä palvelu kohtaa virheen Windows Server 2003:ssa ja Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
828325Kaikkien laitteiden noutamista varten tehdyt samanaikaiset QueryDosDevice-funktiokutsut eivät palauta oikeita tuloksia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
830031CreateToolhelp32Snapshot()-funktio saattaa aiheuttaa muistivuodon Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
831712CreateToolhelp32Snapshot-funktio aiheuttaa muistivuodon kohdeprosessissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
831877Etärekisteripalvelussa ilmenee useita muistivuotoja käytettäessä suorituskykylaskureita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
832791Tapahtuman 2020 virheitä kirjataan, kun tiedostot jätetään Modified-No-Write-luetteloon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
833613Tekemiäsi muutoksia ei voi tallentaa -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä tallentaa muutoksia verkosta jaettuun Excel-tiedostoon Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
839427Stop 0x1E -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
814135Näyttöön tulee virheellinen työkaluvihjeen teksti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
822779Näyttöön tulee virhesanoma siitä, että tiedoston tulostamisen aikana ilmeni virhe ja että järjestelmäkutsulle välitetty data-alue on liian pieni (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
824281BAD_POOL_CALLER Stop 0xC2 -virhe ilmenee tulostettaessa Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
825060Stop 0x05 -virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä monisäikeistä sovellusta Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
826518User32.dll epäonnistui -alustusvirhesanoma tulee näyttöön tai käyttöliittymää ei päivitetä oikein (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
828146Stop: 0x000000d5 (vakava järjestelmävirhe) -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä tarkastella yksityisiä merkkejä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
828514Stop 0x1E -virhesanoma tulee ajoittain näyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
829808Stop-virhe 0xd5 ilmenee Win32k.sys-moduulissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
833649Windows 2000 Server -päätepalvelin pysähtyy odottamatta ja näyttöön tulee Stop 0x0000001E -virhesanoma (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
8347450x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) -virhesanoma tulee näyttöön päätepalveluita suorittavassa Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
836084Stop-virhesanoma 0x0000001e tulee näyttöön kirjauduttaessa ulos Windows 2000 -tietokoneessa isännöitävästä päätepalveluistunnosta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
837384Stop: 0x0000000A (00000063, 0000001c, 00000000, parametri4) -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
840997Adobe Illustratorilla luotuja EMF (Enhanced MetaFile) -grafiikkatiedostoja ei voi tarkastellaWin 32 GDI
841054Stop 0x0000001E -virhesanoma tulee näyttöön kirjauduttaessa ulos Windows 2000 Server -päätepalvelimesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
842092Adobe Illustratorissa luotuja EMF-kuvatiedostoja ei voi tarkastella edes korjaustiedoston asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
842584Win32k.sys-laiteohjaimen Stop 0x0000001E -virhe ilmenee Windows 2000 -tulostuspalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
872804Kuvien käsittely saattaa olla hidasta käsiteltäessä etäpalvelimeen tallennettuja .emf-tiedostoja Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
884540Teksti tulostetaan käyttäen virheellistä fonttia tulostettaessa asiakirjoja Windows 2000 -tulostuspalvelimeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
890749Kuvaa ei tulosteta tulostettaessa PCL-5-tulostimeen EngStretchBlt-funktion tai Graphics::DrawImage-menetelmän avulla Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
891431Stop 0x0000001E -virhesanoma tulee näyttöön sinisellä taustalla Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
884865ExtTexOut-funktion avulla piirrettyä suorakulmiota ei näytetä sen jälkeen, kun se on kopioitu Windows-metatiedostomuotoa käyttävään ohjelmaan Windows Server 2003:ssa, Windows XP:ssä ja Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI+
884562Enhanced Metafiles (EMF) -tiedostot toimivat hitaasti tai niitä ei toisteta lainkaan Windows XP:ssä tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -metatiedostot
810807Uutta järjestelmälokin merkintää ei luoda jos työpöydän keko loppuu Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
814789Windows lopettaa vastaamisen ja tuo näyttöön Stop-virheen 0x7F (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
816769Internet Explorer jumittuu tiedostoja käytettäessäWin 32 -käyttäjä
817354Stop-virhe 0x1E ilmenee palvelimessa, jonka kuormitus on erittäin suuri (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
819535Stop 0x0000001e -virhesanoma tulee näyttöön pienennettäessä tai suurennettaessa ali-ikkuna (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
821107Eri ohjelmat saattavat toisinaan lopettaa vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
822428Merkit katoavat Muistiossa käytettäessä kortinlukulaitetta tai näppäimistöä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
824337Tietokoneen näyttöä ei piirretä uudelleen oikein, jos läpinäkyvän pääikkunan ali-ikkunaa siirretään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
832338Suurikokoinen näyttöalue aiheuttaa työpöytäkuvion vääristymisen Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
833443Lisäyskohta ei tule odotettuun sijaintiin oikealle tasatun tai keskitetyn tekstityylin sisältäviä muokkausohjausobjekteja käytettäessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
835481Stop-virhe 0x00000050 ilmenee sen jälkeen, kun Pointsec-käyttäjätunnus ja -salasana on annettu Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
836044Microsoft Windows 2000 -palvelin saattaa lopettaa vastaamisen odottamatta vaihdettaessa ohjelmaikkunoiden välillä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
838283Työpöytäsovellusten valikot näkyvät virheellisesti, jos prosessi ylittää GDI-objektikiintiönsä Windows XP:ssä tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
839229Monet Web-ohjelmat tai Component Object Model -ohjelmat lopettavat vastaamisen Windows Server 2003- tai Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
841692Merkkijonokahvoja tarkkailevan DDE-ohjelman yksityisten tavujen määrä kasvaa jatkuvasti Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
843254Win32k.sys-tiedostossa ilmenee Stop-virhe 0x0000001E (0x1E) Windows 2000 Server -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
883635Windows 2000 Server -tietokoneessa saattaa tapahtuma epätavallinen sammutus sen jälkeen, kun Windows-kirjautumisnäytön näytönsäästäjä käynnistyy (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
884846Stop 0x93 -virhesanoma tulee näyttöön lisättäessä tai poistettaessa verkkoasema Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
889081Windows 2000 Server -päätepalvelin lopettaa vastaamisen ja System-prosessin suoritintehon käyttö lähestyy sataa prosenttia muodostettaessa yhteys Windows 2000 Server -päätepalvelimeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Windows NT -asiakaskone
826216Korjaus: Winhttp.dll aiheuttaa muistivuodon Windowsin integroidun todennuksen epäonnistuessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Winhttp
827042Korjaus: Useita suorittimia käyttävät tietokoneet saattavat palauttaa vioittunutta tietoa, kun useita asynkronisia pyyntöjä lähetetään ServerXMLHTTP-objektin avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Winhttp
834692WinHTTP-vahvistusvirheen virhesanoma tulee näyttöön suoritettaessa WinHTTP-palveluita käyttävä ohjelma Windows XP:ssä tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Winhttp
837161Korjaus: Sovellus vuotaa kaksi tapahtumakahvaa jokaisen HTTP-pyynnön tekemisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Winhttp
839045Vastakesovellukset sulkeutuvat ja tuovat näyttöön WSAEWOULDBLOCK-virhesanoman Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)WinSock
884843Vastakeohjelmat eivät palauta ilmoitustapahtumia WSAEnumNetworkEvents-funktiokutsulle Windows 2000 Server SP4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)WinSock
842591Käyttöoikeusrikkomuksen virhesanoma tulee näyttöön, kun 16-bittinen ohjelma kutsuu SETUPAPI!SetupDiBuildDriverInfoList-funktiota Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)WOW
890067MS-DOS-ohjelmia ei suoriteta odotetusti Windows 2000 Service Pack 3- tai Windows 2000 Service Pack 4 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)WOW
891577Päätepalvelinistunto Windows 2000 -tietokoneeseen lopettaa vastaamisen, jos käyttäjä kirjautuu ulos 16-bittisen Windows-ohjelma sulkemisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)WOW
892521Korjaus: Verkkosijainnin etsiminen palauttaa käyttökelvottomia tuloksia Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
843284JPEG-kuva näkyy kahdesti Office 2003 -asiakirjassa tulostettaessa Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI

Tietoturvatiedotteen tiedot

Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti korvaa tietoturvatiedotteessa MS05-019 kuvatun ohjelmistopäivityksen. Saat lisätietoja tietoturvatiedotteesta MS05-019 napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
893066 MS05-019: TCP/IP-heikkoudet saattavat sallia koodin etäsuorittamisen ja palvelunestohyökkäyksen
w2k patch, UR1
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 900345 – Viimeisin tarkistus: 02/27/2007 09:47:14 – Versio: 8.6

  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
  • kbinfo KB900345
Palaute