Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

HTML Help -tiedostojen avaaminen Internet Explorerista ei onnistu tietoturvapäivityksen 896358 tai Windows Server 2003 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Oire
Kun olet asentanut tietoturvapäivityksen 896358 tai Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1:n (SP1), saatat kohdata toisen tai molemmat seuraavista ongelmista, kun napsautat .chm-tiedoston (HTML Help) linkkiä Internet Explorerissa:
 • Kyseisen .chm-tiedoston ohjeaiheita ei voi tarkastella, kun valitset Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Avaa-vaihtoehdon Tallenna-vaihtoehdon sijaan.
 • Kyseisen .chm-tiedoston ohjeaiheita ei voi tarkastella, kun valitset Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Tallenna, ja yrität sitten avata tiedoston.
Huomautus Tämä artikkeli sisältää tietoja, jotka täydentävät seuraavia Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleita:
232077 Tiedostojen suorittaminen hyperlinkin ja Tiedostojen lataaminen -valintaikkunan avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
896054 Etäsisällön avaaminen InfoTech-protokollan avulla ei onnistu tietoturvapäivityksen 896358, tietoturvapäivityksen 840315 tai Windows Server 2003 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen
896358 MS05-026: HTML-ohjeen heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen
Syy
Tietoturvapäivitys 896358 ja Windows Server 2003 SP1 sisältävät InfoTech-protokollaan muutoksia, jotka estävät etäsisällön tarkastelemisen. Nämä muutokset tehtiin HTML Help -ohjeiden tietoturvaheikkouksien vähentämiseksi. Kun olet asentanut tietoturvapäivityksen 896358 tai Windows Server 2003 SP1:n, Temporary Internet Files -kansion tiedostoja kohdellaan Internet-vyöhykkeen sisältönä. Tämän vuoksi tiedostot saatetaan estää, kun valitset Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Avaa. Kun tietoturvapäivitys 896358 tai Windows Server 2003 SP1 on asennettu, Liitetiedostojen hallinta saattaa lisäksi kohdella ladattua .chm-tiedostoa tiedostona, johon ei luoteta. Tämän vuoksi et välttämättä pysty avaamaan tiedostoa. Nämä vaikutukset ovat odotettuja ja tarkoituksenmukaisia tietoturvapäivityksen ja Windows Server 2003 SP1:n asentamisen jälkeen.
Ratkaisu

Ongelman ratkaisutapa käyttäjille

Varoitus Jos sinua kehotetaan avaamaan tai tallentamaan .chm-tiedosto jostakin verkkosivustosta, tee niin vain, jos tarvitset tiedoston ja jos luotat verkkosivustoon, jossa tiedosto on.

Valitse Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Tallenna ja valitse sitten sijainti, johon haluat tallentaa .chm-tiedoston. Käytä tämän jälkeen jompaakumpaa seuraavista tavoista:

Tapa 1

 1. Kaksoisnapsauta .chm-tiedostoa.
 2. Poista tiedostojen avaamisen suojausvaroituksen valintaikkunassa Kysy aina ennen tämäntyyppisen tiedoston avaamista -valintaruudun valinta.
 3. Valitse Avaa.

Tapa 2

 1. Napsauta .chm-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 2. Valitse Salli.
 3. Avaa .chm-tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.

Ongelman ratkaistutapa järjestelmänvalvojille

Voit ratkaista tämän ongelman jollakin seuraavista tavoista.

Käytä UNC-tiedostopolkuja ja jaettuja resursseja .chm-tiedostojen linkittämiseen

Jos intranetissä oleva verkkosivusi linkittää .chm-tiedostoja HTTP URL -rakenteen avulla, tietoturvapäivitys 896358 saattaa estää käyttäjiä näkemästä .chm-tiedoston ohjeaiheita. HTTP-tiedostopolun korvaaminen UNC-polulla saattaa tehdä jälleen mahdolliseksi avata .chm-tiedostoja Web-sivulta.

Voit käyttää UNC-tiedostopolkua HTTP URL -osoitteen sijaan seuraavasti:
 1. Sijoita .chm-tiedostot jaettuun tiedostopalvelimeen, jota voidaan käyttää UNC-tiedostopolun avulla.

  UNC-tiedostopolku näyttää seuraavankaltaiselta:
  \\tuoteoppaat\ohjetiedostot
 2. Anna intranetissä olevien järjestelmien käyttää kyseisen jaetun tiedostoresurssin .chm-tiedostoja määrittämällä ItssRestrictions\UrlAllowList-arvo.

  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  896054 Etäsisällön avaaminen InfoTech-protokollan avulla ei onnistu tietoturvapäivityksen 896358, tietoturvapäivityksen 840315 tai Windows Server 2003 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen
 3. Päivitä intranetissä olevan Web-sivusi linkit käyttämään UNC-tiedostopolkuja .chm-tiedostoihin linkittävissä URL-osoitteissa.
Huomautus Tämä tapa toimii vain intranet-vyöhykkeestä jaettaville sivuille. Tämä tapa ei toimi Internet-vyöhykkeestä jaettaville sivuille.

Verkkosovellusten määrittäminen lataamaan .chm-tiedostot

Lisää .chm-tiedostoihin linkitettävään verkkosivuun ohjeet, jotka kehottavat käyttäjää tallentamaan tiedoston sen sijaan, että hän avaisi sen suoraan. Lisätietoja on "Ongelman ratkaisutapa käyttäjille" -osassa.

Voit myös poistaa Avaa-painikkeen Tiedostojen avaaminen -valintaikkunasta, joka tulee näyttöön, kun käyttäjä napsauttaa .chm-tiedoston linkkiä, käyttämällä DownloadOptions-<META>-tunnistetta. Sijoita tämä tunniste HTML-sivun <head>-tunnisteen sisään. Tämän tekemisestä on esimerkki seuraavassa.
<head><META name="DownloadOptions" content="noopen"></head>
Saat lisätietoja seuraavasta Microsoftin verkkosivusta:Huomautus DownloadOptions <META> -tunnisteen käyttöä tuetaan vain Microsoft Windows XP Service Pack 2:ssa ja Windows Server 2003 Service Pack 1:ssä.
Enemmän tietoa

Yleiskatsaus ja esimerkkejä järjestelmänvalvojille

Lisätietoja tietoturvapäivityksestä 896358 ja sellaisten Web-sovellusten ottamisesta uudelleen käyttöön, joihin tämä päivitys vaikuttaa, saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
896358 MS05-026: HTML-ohjeen heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen

Internet Explorer

Saat lisätietoja tiedostojen avaamisesta hyperlinkin avulla Internet Explorerissa napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
232077 Tiedostojen suorittaminen hyperlinkin ja Tiedostojen lataaminen -valintaikkunan avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja suojausvyöhykkeiden käyttämisestä Internet Explorerissa napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin:
174360 Suojausvyöhykkeiden käyttäminen Internet Explorerissa

Microsoft Windowsin x64-versioiden tekninen tuki

Saatat joutua soveltamaan tämän artikkelin ongelman ratkaisemisesta kertovassa osassa olevia rekisterin muokkaamisen ohjeita Microsoft Windowsin x64-versioita käyttävissä tietokoneissa. Saatat esimerkiksi joutua muokkaamaan rekisterin eri osaa riippuen siitä, haluatko muokata 32- vai 64-bittisiä toimintoja. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
896459 Windows x64 Edition -käyttöjärjestelmien rekisterin muutokset (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Laitteistosi valmistaja antaa teknistä tukea ja ohjeita Windowsin x64-versioihin. Laitteistosi valmistaja antaa tukea siksi, että Windowsin x64-versio sisältyi laitteistoosi. Valmistaja saattaa olla mukauttanut Windows-asennusta sisällyttämällä siihen yksilöllisiä osia. Yksilöllisiä osia saattavat olla tietyt laiteohjaimet tai lisäasetukset, jotka optimoivat laitteiston suorituskykyä. Microsoft tarjoaa tukisopimuksen mukaista tukea, jos tarvitset teknistä apua Windowsin x64-version kanssa. Saatat kuitenkin joutua ottamaan yhteyttä valmistajaan suoraan. Laitteesi valmistaja pystyy parhaiten antamaan tukea laitteeseen asentamalleen ohjelmistolle.

Jos haluat lisätietoja Microsoft Windows XP Professional x64 Editionista, siirry osoitteeseen Lisätietoja Microsoft Windows Server 2003:n x64-versioista on seuraavalla Microsoftin verkkosivulla:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 902225 – Viimeisin tarkistus: 11/07/2013 20:04:00 – Versio: 6.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition

 • kbsecurity kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB902225
Palaute