Jäljityksen ottaminen käyttöön Microsoft Dynamics CRM:ssä

ESITTELY
Tässä artikkelissa kuvataan, miten jäljitys otetaan käyttöön Microsoft Dynamics CRM:ssä
Enemmän tietoa
Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windowsissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Microsoft Dynamics CRM antaa luoda jäljitystiedostoja, jotka valvovat Microsoft CRM:n tekemiä toimia. Jäljitystiedostoista on hyötyä, kun tehdään virhesanomien tai muiden ongelmien vianmääritys Microsoft CRM:ssä.

Voit luoda hallitsemattomia ja hallittuja jäljitystiedostoja. Hallitsemattomien ja hallittujen jäljitystiedostojen tiedot määrittyvät manuaalisesti luotavien pakollisten ja valinnaisten rekisterimerkintöjen avulla. Nämä rekisterimerkinnät luodaan Microsoft CRM -palvelimessa tai tietokoneessa, jossa on käynnissä Microsoft Office Outlookin Microsoft CRM -asiakasohjelma, sen jälkeen, kun Microsoft CRM tai Outlookin Microsoft CRM -asiakasohjelma on asennettu.

Microsoft Dynamics CRM 2011 -versiossa jäljitys voidaan ottaa käyttöön myös Windows PowerShell -sovelmilla. Lisätietoja on kohdassa Jäljitysasetusten ottaminen käyttöön Windows PowerShellin avulla.

Vaaditut rekisterimerkinnät

Vaaditut rekisterimerkinnät ovat seuraavassa. Lisätietoja näiden rekisterimerkintöjen sijainnista on Rekisterimerkintöjen sijainnit -osassa.
NimiTyyppiData-arvoHuomautuksia
TraceEnabledDWORDArvo on 0 tai 1Jos käytät arvoa 0, jäljitys on poistettu käytöstä. Jos käytät arvoa 1, jäljitys on käytössä.
TraceDirectoryMerkkijonoC:\CRMTraceTraceDirectory-rekisterimerkintä määrittää jäljityksen lokitiedostojen kansion. Kansion on oltava luotu aiemmin, ja Microsoft CRMAppPoolin käynnistävällä käyttäjällä on oltava täydet oikeudet kyseiseen kansioon. Kun asennat Microsoft CRM:n, oletuskäyttäjä on NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. Tämä merkintä tarvitaan vain Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa. Uudemmissa versioissa jäljityspolku on Microsoft Dynamics CRM -ohjelmatiedostojen asennussijainti eli C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
TraceRefresh DWORDLuku välillä 0 - 99Kun tietoja muutetaan, käytetään jäljityksen muiden rekisterimerkintöjen jäljitysasetuksia.

Valinnaiset rekisterimerkinnät

Valinnaiset rekisterimerkinnät ovat seuraavassa.
NimiTyyppiData-arvoHuomautuksia
TraceCategoriesMerkkijono tai moniosainenCategory.Feature:TraceLevelTraceCategories-rekisterimerkintä on luokan, ominaisuuden ja jäljitystason yhdistelmä. Voit määrittää useita luokkia, ominaisuuksia ja jäljitystasoja. Erottele yhdistelmät toisistaan puolipisteillä. Luettelo luokista, ominaisuuksista ja jäljitystasoista sekä kelvollisten yhdistelmien esimerkkejä on Jäljitystasojen arvot -osassa.
TraceCallStackDWORDArvo on 0 tai 1Jos käytät arvoa 0, kutsupino ei sisälly jäljitystiedostoon. Jos käytät arvoa 1, kutsupino sisältyy jäljitystiedostoon.
TraceFileSizeLimitDWORDKoko välillä 1 - 100 MtTraceFileSizeLimit-rekisterimerkintä määrittää jäljitystiedostojen enimmäiskoon. Uudet tiedostot luodaan, kun raja saavutetaan.
Jos et luo valinnaisia rekisterimerkintöjä, käytetään oletusarvon mukaisia data-arvoja. Lisätietoja oletusarvon mukaisista data-arvoista on Valinnaisten rekisterimerkintöjen oletusarvon mukaiset data-arvot -osassa. Jos luot rekisterimerkinnät muttet määritä rekisterimerkintöjen data-arvoja, jäljitys ei toimi.

Jäljitysasetusten ottaminen käyttöön Windows PowerShellin avulla

Huomautus Nämä Windows PowerShellissä tehdyt muutokset eivät päivitä rekisteriä. Nämä muutokset päivittävät MSCRM_CONFIG-tietokannan DeploymentProperties- ja ServerSettingsProperties-taulukot.

Rekisteröi cmdlet-ohjelmat

 1. Kirjaudu Microsoft Dynamics CRM -palvelimellesi järjestelmänvalvojan tiliä käyttäen.
 2. Kirjoita seuraava komento Windows PowerShell -ikkunaan:
  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Tämä komento lisää Microsoft Dynamics CRM Windows PowerShell -laajennuksen nykyiseen istuntoon. Laajennus rekisteröidään Microsoft Dynamics CRM -palvelimen asennuksen ja asetusten määrittämisen aikana.

Nouda nykyisten asetusten luettelo kirjoittamalla seuraava komento:
Get-CrmSetting TraceSettings
Tulos näyttää seuraavalta:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : FalseFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Aseta jäljitysasetukset

 1. Kirjoita seuraava komento:
  $setting = Get-CrmSetting TraceSettings
 2. Ota jäljitys käyttöön kirjoittamalla seuraava komento:
  $setting.Enabled=$True
 3. Aseta jäljitysasetukset kirjoittamalla seuraava komento:
  Set-CrmSetting $setting
 4. Nouda jäljitysasetusten nykyinen luettelo kirjoittamalla seuraava komento:
  Get-CrmSetting TraceSettings
Jos haluat poistaa jäljityksen käytöstä Windows PowerShellillä, noudata samoja ohjeita, mutta käytä vaiheessa 2 seuraavaa komentoa:
$setting.Enabled=$False
Huomautus Kunkin arvon esimerkkikomentojen muodon pitäisi olla seuraavanlainen:

$setting.Enabled=$EnabledValue ($True tai $False)

$setting.CallStack=$StackValue ($True tai $False)

$setting.Categories="*:Verbose"

$setting.Directory="C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace"

$setting.FileSize=10


Tuloste muistuttaa seuraavaa:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : TrueFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Microsoft Dynamics CRM 4.0- ja Microsoft Dynamics CRM 2011 -jäljityslokitiedostojen sijainti

Kun luot jäljityksen Microsoft Dynamics CRM 4.0- tai Microsoft Dynamics CRM 2011 -tuotteessa, TraceDirectory-rekisteriavain jätetään huomiotta. Microsoft Dynamics CRM 4.0 -palvelimen ja Microsoft Dynamics CRM 2011 -palvelimen jäljitystä varten jäljityslokitiedosto luodaan seuraavaan kansioon:
Asema:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
Microsoft Office Outlookin Microsoft Dynamics CRM 4.0 -asiakasohjelman ja Microsoft Dynamics CRM 4.0:n tietojen siirron hallinnan jäljitystä varten jäljityslokitiedosto luodaan seuraavaan kansioon, jos sinulla ei ole Update Rollup 7 -päivitystä tai uudempaa kumulatiivista päivitystä:
AsemanNimi:\Documents and Settings\AsentavaKäyttäjä\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Jos kyseessä on Microsoft Office Outlookin Microsoft Dynamics CRM 2011 -asiakasohjelman jäljitys, Microsoft Office Outlookin Microsoft Dynamics CRM 4.0 -asiakasohjelman jäljitys tai Microsoft Dynamics CRM 4.0:n tietojen siirron hallinnan jäljitys, jäljityslokitiedosto luodaan seuraavaan kansioon sillä edellytyksellä, että Update Rollup 7 -päivityskokoelma tai jokin uudempi kumulatiivinen päivitys on asennettuna:
AsemanNimi:\AsentavaKäyttäjä\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Rekisterimerkintöjen sijainnit

Microsoft CRM -palvelimen jäljityksen rekisterimerkinnät sijaitsevat seuraavassa rekisterin aliavaimessa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
Outlookin Microsoft CRM -asiakasohjelman jäljityksen rekisterimerkinnät sijaitsevat seuraavassa rekisterin aliavaimessa:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMClient
Microsoft Dynamics CRM SSRS Data Connectorin jäljityksen rekisterimerkinnät sijaitsevat seuraavassa rekisterin aliavaimessa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMBidsExtensions
Microsoft CRM:n tietojen siirron hallinnan jäljityksen rekisterimerkinnät sijaitsevat seuraavassa rekisterin aliavaimessa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DATA MIGRATION WIZARD

Täydellinen luettelo TraceCategories-rekisterimerkinnän luokkien arvoista

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • ADUtility
 • Application
 • Application.Outlook
 • DataMigration
 • Deployment
 • Deployment.Provisioning
 • Deployment.Sdk
 • Exception
 • Etm
 • Live
 • Live.AggregationDataExport
 • Live.PartnerInteraction
 • Live.Platform
 • Live.Portal
 • Live.Provisioning
 • Live.Support
 • Live.SyncDaemon
 • Monitoring
 • NewOrgUtility
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform
 • Platform.Async
 • Platform.ImportExportPublish
 • Platform.Import
 • Platform.Metadata
 • Platform.Sdk
 • Platform.Soap
 • Platform.Sql
 • Platform.Workflow
 • Reports
 • Sandbox
 • Sandbox.AssemblyCache
 • Sandbox.LoadBalancer
 • Sandbox.CallReturn
 • Sandbox.EnterExit
 • Sandbox.StartStop
 • Sandbox.Performance
 • Sandbox.Monitoring
 • SchedulingEngine
 • ServiceBus
 • Shared
 • SharePointCollaboration
 • Solutions
 • Unmanaged.Outlook
 • Unmanaged.Platform
 • Unmanaged.Sql
 • VisualizationsMicrosoft Dynamics CRM 4.0

 • *
 • Application.*

  Application.*-luokkaan kuuluvat seuraavat:
  • Application.Outlook
 • Exception
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform.*

  Platform.*-luokkaan kuuluvat seuraavat:
  • Platform.ImportExportPublish
  • Platform.Sdk
  • Platform.Metadata
  • Platform.Sql
  • Platform.Workflow
  • Platform.Soap
  • Platform.Async
 • SchedulingEngine.*
 • Unmanaged.*

  Unmanaged.*-luokkaan kuuluvat seuraavat:
  • Unmanaged.Outlook
  • Unmanaged.Platform
  • Unmanaged.Sql

Jäljitystasojen arvot

Täydellinen luettelo kelvollisista TraceLevel-jäljitystasoarvoista

 • Off
 • Error
 • Varoitus
 • Info
 • Verbose
Huomautus Sanoma kirjataan vain, jos luokan jäljitystaso on sama tai suurempi kuin sanoman taso. Esimerkiksi Warning-jäljitystaso kirjaa sanomat, joiden taso on Warning tai Error. Info-jäljitystaso kirjaa sanomat, joiden taso on Info, Warning tai Error. Verbose-jäljitystaso kirjaa kaikki sanomat. Verbose-jäljitystasoa on tarkoitus käyttää vain lyhyitä aikoja.

Luokan ja jäljitystason yhdistelmien esimerkkejä

 • *:Verbose

  Huomautus Yhdistelmä *:Verbose kirjaa kaikkien luokkien kaikki sanomat. Yhdistelmää *:Verbose tulee käyttää vain lyhyiden ajanjaksojen ajan.
 • Application.*:Error

  Huomautus Yhdistelmä Application.*:Error kirjaa kaikki luokan Application.* kaikki sanomat, joiden taso on Error.
 • Platform.*:Warning

  Huomautus Yhdistelmä Platform.*:Warning kirjaa kaikki luokan Platform.* kaikki sanomat, joiden taso on Warning tai Error.

Valinnaisten rekisterimerkintöjen oletusarvon mukaiset data-arvot

 • TraceCategories: *:Error
 • TraceCallStack: 0 0
 • TraceFileSizeLimit: 5

Microsoft Dynamics CRM E-mail Router -palvelun jäljitys

Jäljityksen ottaminen käyttöön Microsoft Dynamics CRM:n sähköpostireitittimelle

Ajoitetun jäljityksen ottaminen käyttöön Microsoft Dynamics CRM Serverille

Ajoitetun jäljityksen ottaminen käyttöön Microsoft Dynamics CRM:lle


Jäljityksen ottaminen käyttöön Outlookin Microsoft Dynamics CRM -asiakasohjelmalle


Jäljityksen ottaminen käyttöön Outlookin Microsoft Dynamics CRM -asiakasohjelmalle

Log Trace Error Report Unmanaged Managed verbose
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 907490 – Viimeisin tarkistus: 09/05/2013 13:28:00 – Versio: 4.0

Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbcrmv3c kbmbsmigrate kbinfo KB907490
Palaute