Virhesanoma siirryttäessä offline-tilaan Dynamics CRM for Outlook ‑kannettavan tietokoneen asiakasohjelmassa: "Entiteetin <EntiteetinNimi> tietojen siirto epäonnistui toiminnon saInsert aikana, countRows=<Rivinumero>. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan"

Oire
Yritettäessä siirtyä offline-tilaan Microsoft Dynamics CRM 3.0 for Outlook -kannettavan tietokoneen asiakasohjelmassa näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Entiteetin EntiteetinNimi tietojen siirto epäonnistui toiminnon saInsert aikana, countRows=Rivinumero. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Huomautus Tässä sanomassa EntiteetinNimi on todellisen entiteetin nimen paikkamerkki, ja Rivinumero on todellisen rivien määrän paikkamerkki.

Tapahtumalokiin kirjataan seuraavankaltainen virhesanoma:

Tapahtuman laji: Virhe
Tapahtuman lähde: MSCRMOfflineSync
Tapahtuman luokka: Ei mitään
Tapahtuman tunnus: 6000
Kuvaus: An error occurred during Offline Synchronization. Try going offline again, or restart Microsoft Outlook. GetBCPFile() failed during action Insert for entity <Case>, batchRows=0 with exception System.Net.WebException: The remote server returned an error: (401) Unauthorized. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The logon attempt failed at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(Byte[] incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(String incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.Authenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationManager.Authenticate(String challenge, WebRequest request, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationState.AttemptAuthenticate(HttpWebRequest httpWebRequest, ICredentials authInfo) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.CheckFinalStatus() at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.GetBCPFile(String entityName, Action action, Int32 batchSize).
Saat lisätietoja ohje- ja tukipalveluista osoitteesta http://support.microsoft.com.
Tapahtumalokiin kirjataan seuraavankaltainen varoitussanoma:

Tapahtuman laji: Varoitus
Tapahtuman lähde: MSCRMOfflineSync
Tapahtuman luokka: Ei mitään
Tapahtuman tunnus: 6001
Kuvaus: An unexpected result was returned during Offline Synchronization. #temp<EntityBase> count inserts 54!=27 requested count inserts.
Saat lisätietoja ohje- ja tukipalveluista osoitteesta http://support.microsoft.com.
Huomautus Tässä sanomassa EntityBase on entiteetin todellisen taulukon nimen paikkamerkki.
Syy
Tämä ongelma ilmenee, koska vähintään yksi seuraavista ehdoista toteutuu:
 • Microsoft CRM for Outlook -kannettavan tietokoneen asiakasohjelmalla ei ole BCP-kansion käyttöoikeuksia.
 • Microsoft CRM for Outlook -kannettavan tietokoneen asiakasohjelman Microsoft XML (MSXML) -versio on virheellinen.
 • Microsoft CRM for Outlook -kannettavan tietokoneen asiakasohjelman offline-tietosuodattimet ovat virheelliset.
 • Microsoft CRM -palvelimen asennus on vioittunut.
 • Sovellussarjan Microsoft CRM -sivustossa suorittava käyttäjätili ei voi käyttää Microsoft CRM -palvelimen offline-tietokansiota.
 • Microsoft SQL Server -tietokannat on siirretty uuteen palvelimeen. Microsoft CRM -järjestelmän DSN-nimeksi määritetty ODBC-tietolähde Microsoft CRM -palvelimessa osoittaa edelleen aiemmin SQL Server -palvelimena toimineeseen palvelimeen.
 • SQL Server -palvelimena toimiva tietokone, joka sisältää MSCRM-tietokannat, lähettää offline-tietokantaan tavallista enemmän tietueita.
 • /3GB-valitsin on lisätty Microsoft CRM Server -palvelimessa olevaan Boot.ini-tiedostoon. Tämän vuoksi palvelimen muisti ei riitä BCP-prosessin suorittamiseen.
 • Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 Service Pack 1 (SP1) ei ole asennettu.
Ratkaisu
Voit ratkaista ongelman jollakin seuraavista tavoista.

Tapa 1

Myönnä Microsoft CRM for Outlook -kannettavan tietokoneen asiakasohjelmalle BCP-kansion käyttöoikeudet. Noudata seuraavia ohjeita:
 1. Kirjaudu sisään Microsoft CRM for Outlook -kannettavan tietokoneen asiakasohjelmaan ja etsi BCP-kansio. Yleensä BCP-kansion sijainnin polku asiakastietokoneessa on seuraavanlainen:
  C:\Documents and Settings\Käyttäjänimi\Application Data\Microsoft\MSCRM\BCP
  Huomautuksia
  • Tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmä on Windows Vista, BCP-kansion sijainnin polku on seuraavanlainen:
   C:\Users\Käyttäjänimi\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\BCP
  • Näissä poluissa Käyttäjänimi on todellisen käyttäjänimen paikkamerkki.
 2. Etsi kansio ja napsauta sitä sitten hiiren kakkospainikkeella. Valitse Ominaisuudet.
 3. Valitse Suojaus-välilehti.
 4. Valitse Ryhmät tai käyttäjänimet -luettelosta Microsoft CRM for Outlook -kannettavan tietokoneen asiakasohjelman käyttäjä.
 5. Varmista Käyttöoikeudet: Käyttäjänimi -luettelosta, että Täydet oikeudet -rivin Salli-valintaruutu on valittuna. Valitse sitten OK.

  Huomautus Tässä Käyttäjänimi on todellisen käyttäjänimen paikkamerkki.

Tapa 2

Varmista, että asiakastietokoneen Msxml4.dll-tiedoston versio on vähintään 4.20.9828. Noudata seuraavia ohjeita:
 1. Etsi system32-kansio. Yleensä sen sijainnin polku on seuraavanlainen:

  C:\WINDOWS\system32\
 2. Etsi Msxml4.dll-tiedosto, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Valitse Versio-välilehti.
 3. Varmista, että Tiedoston versio -arvo on vähintään 4.20.9828. Jos arvo on tätä pienempi, siirry vaiheeseen 4.
 4. Jos Msxml4.dll-tiedoston versio on aikaisempi kuin 4.20.9828, tiedosto on päivitettävä. Lisätietoja päivitetyn tiedoston hankkimisesta on seuraavassa Microsoftin sivustossa:Huomautuksia
  • Saat Msxml4.dll-tiedoston myös asiakasohjelman CD-asennuslevyltä. Yleensä Msxml4sp2-kb887606-x86-enu.exe-tiedoston sijainnin polku on seuraavanlainen:

   \Client\MSXML\KB887606\
  • Tämä korjaus ei edellytä tietokoneen uudelleenkäynnistämistä.

Tapa 3

Poista ensin kaikki offline-tietosuodattimet. Lisää suodattimet sitten yksitellen asiakastietokoneeseen ja synkronoi ne. Voit poistaa offline-tietosuodattimet tekemällä seuraavat toimet:
 1. Valitse Microsoft CRM for Outlook -kannettavan tietokoneen asiakasohjelmassa CRM-valikosta Paikalliset tiedot.
 2. Korosta Paikalliset tiedot -valintaikkunassa kaikki suodattimet, valitse Poista käytöstä ja valitse sitten OK.
Voit lisätä ja synkronoida suodattimia tekemällä seuraavat toimet:
 1. Valitse CRM-valikosta Paikalliset tiedot.
 2. Valitse Passiiviset tietoryhmät -välilehti.
 3. Valitse yksi suodatin. Valitse sitten Aktivoi.
 4. Valitse OK.
 5. Aloita synkronointi valitsemalla Offline-tila. Viimeistele synkronointi valitsemalla sitten Online-tila.
 6. Toista vaiheet 3–5 kunkin käytöstä poistetun suodattimen kohdalla.

Tapa 4

Suorita Microsoft CRM -palvelimen korjaus. Noudata seuraavia ohjeita:
 1. Kirjaudu sisään Microsoft CRM -palvelimeen. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli ja valitse sitten Lisää tai poista sovellus.
 2. Valitse Microsoft CRM Server. Valitse sitten Muuta tai poista.
 3. Valitse Korjaa. Käynnistä ohjattu Microsoft CRM 3.0 Server -palvelimen asentaminen valitsemalla Seuraava.

Tapa 5

Varmista, että sovellussarjaa Microsoft CRM -sivustossa suorittava käyttäjätili voi käyttää OfflineData-kansiota. Kansio sisältää BCP (Bulk Copy Process) -datatiedostot, jotka asiakasohjelma saa SQL Server -palvelimena toimivasta palvelimesta. Varmista, että OfflineData-kansio on käytettävissä, tekemällä seuraavat toimet:
 1. Selvitä, mikä tili suorittaa sovellussarjaa. Noudata seuraavia ohjeita:
  1. Kirjaudu sisään Microsoft CRM -palvelimeen.
  2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten IIS-palveluiden hallinta.
  3. Laajenna paikallisen tietokoneen nimi, laajenna Sovellussarjat, napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa CRMAppPool ja valitse sitten Ominaisuudet.
  4. Valitse Käyttäjätiedot-välilehti.
  5. Tarkista käyttöoikeudet seuraavien ohjeiden mukaisesti:

   Jos vaihtoehto Ennalta määritetty on valittuna, sekä NetworkService- että LocalSystem-tilien kohdalla on määritettynä Toimialue\Tietokone$-tili. Tämän vuoksi, kun sinun on tarkistettava NetworkService- tai LocalSystem-tilin käyttöoikeudet, sinun on tarkistettava myös Toimialue\Tietokone$-tilin käyttöoikeudet.

   Jos vaihtoehto Määritettävissä oleva on valittuna, määritetyn käyttäjätilin käyttöoikeudet on tarkistettava.

   Huomautus Jos Ennalta määritetty -vaihtoehto on valittuna, käytä Toimialue\Tietokone$-tiliä käyttäjänä vaiheessa 5. Jos Määritettävissä oleva -vaihtoehto on valittuna, käytä määritettyä käyttäjätiliä käyttäjänä vaiheessa 5.
 2. Etsi Microsoft CRM -palvelimesta seuraava kansio:

  Levyasema:\Program Files\Microsoft CRM\Server\OfflineData\

  Huomautus Tässä vaiheessa Levyasema on sen oikean aseman paikkamerkki, johon Microsoft CRM on asennettu.
 3. Napsauta kansiota hiiren kakkospainikkeella. Valitse sitten Ominaisuudet.
 4. Valitse Suojaus-välilehti.
 5. Valitse Ryhmä- tai käyttäjänimet -luettelosta vaiheessa 1 tunnistamasi käyttäjä.
 6. Varmista Käyttöoikeudet: Käyttäjänimi -luettelosta, että Täydet oikeudet -rivin Salli-valintaruutu on valittuna. Valitse sitten OK.

  Huomautus Tässä Käyttäjänimi on todellisen käyttäjänimen paikkamerkki.

Tapa 6

Muokkaa Microsoft CRM -palvelimessa olevaa Microsoft CRM -järjestelmän DSN-nimeksi määritettyä ODBC-tietolähdettä siten, että se osoittaa uuteen SQL Server -palvelimena toimivaan palvelimeen. Noudata seuraavia ohjeita:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten Tietolähteet (ODBC).
 2. Valitse ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunassa Järjestelmä-DSN-välilehti, valitse Microsoft CRM Järjestelmätietolähteet--luettelosta ja valitse sitten Määritä.
 3. Etsi ensimmäisestä Microsoft SQL Serverin DSN-asetukset-ikkunasta Palvelin-luettelo, joka sisältää SQL Server -palvelimina toimivien tietokoneiden nimet. Valitse palvelin, johon haluat muodostaa yhteyden.
 4. Määritä tietolähde valitsemalla kolme kertaa Seuraava.
 5. Valitse Valmis.
 6. Tarkista palvelinyhteys valitsemalla ODBC Microsoft SQL Serverin asennus --ikkunassa Testaa tietolähde.
 7. Viimeistele määritys valitsemalla kaksi kertaa OK.
 8. Sulje ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkuna valitsemalla OK.

Tapa 7

 1. Lopeta Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse OK.
 3. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdan OfflineRowsBatchSize DWORD-arvoa ja valitse sitten Muokkaa.
 5. Kirjoita Arvon data -ruutuun nykyistä arvoa pienempi arvo, esimerkiksi 10 tai 1. Valitse sitten OK.

  Huomautus Kohdan OfflineRowsBatchSize DWORD-oletusarvoksi on määritetty 100000.
 6. Lopeta Rekisterieditori.

Tapa 8

Poista /3GB-valitsin Microsoft CRM -palvelimessa olevasta Boot.ini-tiedostosta. Tietokone on käynnistettävä uudelleen valitsimen poistamisen jälkeen, jotta muutos tulee voimaan.

Tapa 9

Asenna MDAC 2.8 Service Pack 1. Voit asentaa MDAC 2.8 SP1:n käymällä seuraavassa Microsoftin sivustossa:

Tapa 10

Jos Windows-käyttöjärjestelmään on tehty uusia Microsoft Dynamics CRM -palvelinta tai SQL Server -palvelimena toimivaa palvelinta koskevia päivityksiä, käynnistä kyseinen palvelin uudelleen.
Enemmän tietoa
Jos Oireet-kohdassa kuvattu ongelma toistuu yhä, napsauta seuraavaa Microsoft Knowledge Base -artikkelinumeroa:
918108 Virhesanoma yritettäessä siirtyä offline-tilaan kannettavalla tietokoneella, jossa on käytössä Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Entiteetin tietojen siirto epäonnistui"
Suositukset
Lisätietoja Microsoft Dynamics CRM 3.0:n SQL-tietokantojen siirtämisestä palvelimesta toiseen saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base -artikkelinumeroa:
917948 Microsoft Dynamics CRM 3.0:n SQL-tietokantojen siirtäminen palvelimesta toiseen saman toimialueen palvelimeen
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 916165 – Viimeisin tarkistus: 01/11/2008 15:45:00 – Versio: 7.2

Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kberrmsg kbtshoot kbprb kbmbsmigrate kbcrmv3c kbmbscrm40no KB916165
Palaute
tietojen siirto epäonnistui toiminnon saInsert aikana, countRows=". Tähän on useita ratkaisuja." />
tietojen siirto epäonnistui toiminnon saInsert aikana, countRows=". Tähän on useita ratkaisuja." />