Internet Explorerin ActiveX-yhteensopivuuskorjaus Mshtml.dll-kirjastolle

Notice
Tässä artikkelissa kuvattu päivitys on korvattu uudemmalla päivityksellä. Voit ratkaista tässä artikkelissa kuvatun ongelman ongelman asentamalla uusimman Internet Explorerin kootun tietoturvapäivityksen. Voit asentaa uusimman päivityksen seuraavasta Microsoftin verkkosivustosta: Teknisiä tietoja uusimmasta Internet Explorerin kumulatiivisesta suojauspäivityksestä on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa: Tämä artikkeli on tarkoitettu IT-asiantuntijoille. Kotikäyttäjät voivat käydä seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa ja lukea tietoja ongelmista, joita he saattavat kohdata:
Esittely
Microsoft julkaisee yhteensopivuuskorjauksen, joka poistaa käytöstä 28.2.2006 alun perin julkaistun Microsoft Internet Explorerin ActiveX-korjauksen toiminnot. Internet Explorerin ActiveX-korjaus sisältyy myös Internet Explorerin tietoturvapäivitykseen 912812 (Microsoftin tietoturvatiedote MS06-013). Tämä päivitys vaikuttaa seuraaviin tuotteisiin:
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2003, x64-versiot
 • Windows Server 2003 SP1, Itanium-versiot.
Huomautus Tämä päivitys ei koske Windows Vistaa.

Tätä päivitystä käsiteltiin Microsoft Security Advisory -suojausilmoituksessa 912945: Non-Security Update for Internet Explorer (Internet Explorerin päivitys, joka ei ole tietoturvapäivitys). Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
912945 Internet Explorerin ActiveX-päivitys
Tämä yhteensopivuuskorjaus sisältää seuraavat päivitykset:
 • Windows XP SP2:n Internet Explorerin yhteensopivuuskorjaus
 • Windows Server 2003 SP1:n Internet Explorerin yhteensopivuuskorjaus
 • Windows Server 2003 SP1:n Itanium-versioiden Internet Explorerin yhteensopivuuskorjaus
 • Windows Server 2003:n x64-versioiden Internet Explorerin yhteensopivuuskorjaus
 • Windows XP Professional x64 Editionin Internet Explorerin yhteensopivuuskorjaus.

Ennakkojulkaisutiedot

Yhteensopivuuskorjaus julkaistiin uudelleen 20.4.2006. Jos olet jo asentanut tämän yhteensopivuuskorjauksen alkuperäisen version, eikä ongelmia ilmene, sinun ei tarvitse asentaa tätä yhteensopivuuskorjausta uudelleen.

Tämä uudelleenjulkaistu yhteensopivuuskorjaus ratkaisee Microsoft Visual Basicin avulla kehitettyjen ActiveX-komponenttien näyttöongelman. Tietoturvakorjaus 912812 (Microsoftin tietoturvatiedote MS06-013) saattaa estää VBScript-komentosarjaa ohjaamasta näiden ActiveX-komponenttien näkymistä. Jos esimerkiksi ActiveX-komponentti oli alun perin piilotettu visibility:hidden-DHTML-elementtimääritteen avulla ja komentosarja muutti määritteen myöhemmin muotoon visibility:visible, ActiveX-komponenttia ei näytetä.

Tätä Microsoft Visual Basicin avulla kehitettyjen ActiveX-komponenttien näyttämisongelmaa tutkitaan parhaillaan, ja ongelman korjaus saattaa sisältyä johonkin tulevaan Internet Explorerin tietoturvakorjaukseen.
Enemmän tietoa
Kun asennat tämän korjauksen, se poistaa päivitykseen KB912812 sisältyvän Internet Explorerin ActiveX-korjauksen toiminnot käytöstä. Päivitykseen KB912812 sisältyvät tietoturvapäivitykset ovat edelleen asennettuina ja toiminnassa. Vain päivityksessä KB912945 kuvatun Internet Explorerin ActiveX-korjauksen toiminnot on poistettu käytöstä.Saat lisätietoja päivityksestä KB912812 napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
912812 MS06-013: Internet Explorerin kumulatiivinen tietoturvapäivitys
Tämä yhteensopivuuskorjaus voidaan asentaa vain järjestelmiin, joissa on Internet Explorerin huhtikuussa julkaistu kumulatiivinen päivitys (KB912812). Jos yrität asentaa tämän korjaustiedoston järjestelmiin, joissa ei ole asennettuna päivitystä 912812, asennus epäonnistuu.

Microsoft suosittelee, että tämä yhteensopivuuskorjaus asennetaan vain järjestelmiin, joiden toimintaan Internet Explorerin ActiveX-päivityksen uudet toiminnot vaikuttavat. Tällaisia järjestelmiä ovat ne, joissa käyttäjän on käytettävä verkkosivua tai sovellusta, joihin Internet Explorerin ActiveX-päivitys vaikuttaa. Saat lisätietoja siitä, miten tämä ongelma voi vaikuttaa verkkosivuihin tai sovelluksiin, napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
912945 Internet Explorerin ActiveX-päivitys
Microsoft kannustaa kumppaneitaan testaamaan WWW-sovellukset, joissa tämä ongelma ilmenee, ja suunnittelemaan ne uudelleen. Käyttäjän toimia ActiveX-komponenttien avulla edellyttävien sovellusten omistajat voivat välttää käyttäjän tekemän aktivoinnin tekniikoiden avulla. Tietoja näistä tekniikoista on seuraavassa MSDN:n verkkosivustossa:

Testaus

Testaamista varten on olemassa toimintoja ohjaava rekisterin aliavain, joka ottaa Internet Explorerin ActiveX-toiminnot käyttöön. Tämä rekisterin aliavain ja sen arvo ovat seuraavat:
HKEY_LOCAL_MACHINE (or HKEY_CURRENT_USER)\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE\<process_name.exe>=(DWORD) 0x00000001
Sinun on korvattava <process_name.exe> sen prosessin nimellä, jolle haluat ottaa ActiveX-päivityksen toiminnot käyttöön. Jos esimerkiksi haluat ottaa ActiveX-päivityksen toiminnot käyttöön Internet Explorerille, korvaa paikkamerkin <process_name.exe> nimellä iexplore.exe.

Käyttöönotto

Microsoft suosittelee, että asennat tämän korjauksen vain sellaisiin tietokoneisiin, joissa ilmenee yhteensopivuusongelma aiemmin luodun sovelluksen ja Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa 912812 kuvattujen päivityksen 912945 uusien toimintojen välillä. Tässä osassa luetellaan joitakin asennusvaihtoehtoja, mutta ei niitä kaikkia. Toimi ympäristösi tavallisen korjaustiedostojen asennusprosessin mukaisesti. Tässä artikkelissa on joitakin asennukseen liittyviä tietoja. Tämä artikkeli on kuitenkin tarkoitettu viitteeksi joillekin asennusvaihtoehdoille.

Asennusprosessi muodostuu seuraavista vaiheista:
 1. Selvitä tietokoneet, joihin päivitys on asennettava.
 2. Asenna päivitys kyseisiin tietokoneisiin.

Uudelleenkäynnistysvaatimus

Tämän yhteensopivuuskorjauksen asentaminen saattaa edellyttää uudelleenkäynnistyksen, jos Mshtml.dll-tiedosto on käytössä asennuksen aikana.

Päivityksen tarvitsevien tietokoneiden selvittäminen

Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin 917425 (KB917425) päivitys voidaan asentaa tietokoneeseen, jossa Internet Explorerin ActiveX-toiminnot ovat aiheuttaneet yhteensopivuusongelman jonkin tietokoneessa olevan sovelluksen kanssa. Jotta voit selvittää ohjelmallisesti, koskeeko KB917425 jotakin tietokonetta, sinulla on oltava testatusti toimiva tapa selvittää, onko tietokoneessa ongelman aiheuttavaa ActiveX-ohjelmistoa. Selvitä kyseinen tapa sovelluksen valmistajan kanssa. Seuraavien tapojen avulla voit selvittää manuaalisesti, koskeeko KB917425 jotakin tietokonetta.
 • Käytä Active Directoryn organisaatioyksiköitä
  Jos Active Directory -hakemistopalvelu tukee ympäristöä ja aiemmin luotu Active Directoryn organisaatioyksikkö sisältää kaikki tietokoneet, joissa ongelma ilmenee, asenna Microsoft Systems Management Server (SMS) -ohjelmistopäivityspaketti kyseiseen organisaatioyksikköön.

  Huomautus SMS Active Directory -etsimisen on oltava käytössä, jotta tätä tapaa voidaan käyttää.
 • Luo mukautettu kokoelma SMS-ohjelmistoluettelon avulla
  Ympäristöissä, jotka asentavat ohjelmiston tietokoneisiin SMS:n avulla, järjestelmänvalvoja voi luoda eri tekijöihin perustuvan mukautetun kokoelman. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi kysely tietokoneista, joissa ongelman aiheuttava ohjelmistopaketti on asennettuna. Tämä kysely voi perustua SMS-ohjelmistoluettelon tuloksiin. Tietoja mukautettujen kokoelmien luomisen sisältävän ohjelmistoluettelon toteuttamisesta on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
 • Luo mukautettu tunnistustyökalu, joka tunnistaa ongelman sisältävät tietokoneet
  Luo komentosarja tai pieni suoritustiedosto, joka selvittää, onko tietokoneessa ongelman aiheuttava ohjelmistopaketti. Tämä työkalu voidaan suorittaa käynnistyskomentosarjan osana, toimittaa SMS-ohjelmistopäivityspakettina tai sijoittaa sisäiseen jaettuun verkkoresurssiin, jota käyttäjät pystyvät käyttämään.

Päivityksen asentaminen tietokoneisiin, joissa ongelma ilmenee

SMS:n käyttäminen

Jos tunnistat päivitettävät tietokoneet Active Directoryn organisaatioyksiköiden tai SMS-ohjelmistoluettelon avulla, voit asentaa 917425-paketin ongelman sisältäviin tietokoneisiin SMS 2.0:n ja SMS 2003:n avulla. Voit tehdä tämän käyttämällä SMS-ohjelmistonjakeluominaisuutta. Tämän prosessin kuvaus on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa: Lisätietoja on Systems Management Server 2003 Operations Guide -oppaassa. Tämä opas on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:

Package Definition File -tiedosto

Tässä artikkelissa on esimerkki SMS:n PDF (Package Definition File) -tiedoston sisällöstä, jonka avulla voidaan luoda ohjelmistonjakelupaketti ja SMS-hallintakonsolin ohjelmat. Käyttäjät voivat käyttää näitä tietoja asentaessaan 917425-paketin SMS:n avulla.

Jos haluat käyttää PDF-esimerkkiä, kopioi seuraava teksti Muistioon ja tallenna tiedosto sitten nimellä KB917425.sms. Kopioi tämä tiedosto kansioon, johon ladattu päivitys tallennettiin.
[PDF]Version=2.0[Package Definition]Publisher=MicrosoftName=Compatibility Patch for Internet Explorer (KB917425)Language=ALLPrograms=WinXPx86,WS03x86,WS03IA64,WinXPWS03x64[WinXPx86]Name=(KB917425) Windows XP SP2CommandLine=WindowsXP-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (I386)Win NT (I386) MinVersion1=5.10.0000.0Win NT (I386) MaxVersion1=5.10.9999.9999[WS03x86]Name=(KB917425) Windows Server 2003 CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (I386)Win NT (I386) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (I386) MaxVersion1=5.20.9999.9999[WS03IA64]Name=(KB917425) Windows Server 2003 64-bit Itanium EditionCommandLine=WindowsServer2003-KB917425-ia64-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (IA-64)Win NT (IA-64) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (IA-64) MaxVersion1=5.20.9999.9999[WinXPWS03x64]Name=(KB917425) Windows Server 2003 and Windows XP x64 Edition CommandLine=WindowsServer2003.WindowsXP-KB917425-x64-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (x64)Win NT (x64) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (x64) MaxVersion1=5.20.9999.9999Win NT (x64) MinVersion2=5.20.3790.0Win NT (x64) MaxVersion2=5.20.9999.9999
Kun PDF-tiedosto ja päivityspaketit on tallennettu samaan kansioon, toimi seuraavasti:
 1. Suorita ohjatussa Definition Wizard -toiminnossa Create Package -komento. Voit tehdä tämän napsauttamalla mitä tahansa aiemmin luotua pakettia hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla All Tasks ja valitsemalla sitten Create Package from Definition.
 2. Luo asennuksessa käytettävä paketti ja ohjelmat tuomalla PDF-tiedosto.
Huomautuksia
 • Vain SMS 2003 SP2 ja uudemmat versiot tukevat 64-bittisiä asiakasasennuksia. Jos käytössäsi on jokin SMS:n aiempi versio, sinun on poistettava viimeiset kaksi osaa (WS03IA64 ja WinXPWS03x64) PDF-tiedostosta. Sinun on poistettava myös WS03IA64 ja WinXPWS03x64 "[Package Definition]=" -osan "Programs="-riviltä.
 • Jos asennat jonkin tämän korjauksen lokalisoidun version SMS:n avulla, tarvitset erillisen version PDF-tiedostosta kullekin kielelle. Jos haluat luoda PDF-tiedoston jotakin toista kieltä varten, korvaa PDF-esimerkin "CommandLine"-arvo todellisella kielikohtaisen paketin nimellä. Jos kyseessä on esimerkiksi Windows XP SP2:n (x86) saksankielinen versio, käytä seuraavaa arvoa.
  CommandLine=WindowsXP-KB917425-DEU.exe /quiet /norestart
Yksityiskohtaiset tiedot pakettien luomisesta ja asentamisesta on Microsoft Systems Management Server 2003 Operations Guide -oppaassa.

917425-paketin asentaminen mukautetusti

Oletetaan tilanne, jossa 917425-paketin asennustarpeen selvittämiseksi luomasi komentosarja tai suoritettava ohjelma löytää tietokoneen, jossa ongelma ilmenee. Tässä vaiheessa komentosarja tai suoritettava ohjelma voi tehdä seuraavaa:
 • Suorittaa 917425-paketin sisäisestä jaetusta verkkoresurssista, johon olet tallentanut paketin.
 • Ladata 917425-paketin Microsoftin lataamissivustosta. Tässä tapauksessa käyttäjän on sallittava paketin suorittaminen.
 • Kerro käyttäjälle 917425-paketin lataamissijainti, jotta hän voi asentaa paketin manuaalisesti.

Lataamistiedot

Voit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:

Windows XP Professional Service Pack 2:n (SP2) ja Windows XP Home Edition SP2:n Internet Explorerin yhteensopivuuskorjaus Windows Server 2003 SP1:n Internet Explorerin yhteensopivuuskorjaus Windows Server 2003 SP1:n Itanium-versioiden Internet Explorerin yhteensopivuuskorjaus Windows Server 2003:n x64-versioiden Internet Explorerin yhteensopivuuskorjaus Windows XP Professional x64 Editionin Internet Explorerin yhteensopivuuskorjaus. Julkaisupäivämäärä: 11.4.2006

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Tiedostojen tiedot

Tämän korjaustiedoston englanninkielisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.
Windows Server 2003 SP1:n Itanium-versioiden Internet Explorer
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.26789,364,99212-Apr-200603:50IA-64SP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-Apr-200603:50x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26789,367,55212-Apr-200603:47IA-64SP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-Apr-200603:47x86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0638,68812-Apr-200603:55IA-64NoneNot Applicable

Windows XP SP2:n Internet Explorer
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.2900.28833,053,56810-Apr-200604:22x86SP2SP2G
Mshtml.dll6.0.2900.28833,056,12810-Apr-200604:18x86SP2SP2Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-Oct-200523:12x86NoneNot Applicable

Windows Server 2003:n x64-versioiden Internet Explorer
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.26785,987,84012-Apr-200603:49Not ApplicableSP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-Apr-200603:49x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26785,988,86412-Apr-200603:47Not ApplicableSP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-Apr-200603:47x86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0462,04812-Apr-200603:55Not ApplicableNoneNot Applicable

Windows Server 2003 SP1:n Internet Explorer
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.26783,150,84808-Apr-200603:11x86SP1SP1G
Mshtml.dll6.0.3790.26783,152,38408-Apr-200604:05x86SP1SP1Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-Oct-200523:13x86NoneNot Applicable

Microsoft Windowsin x64-versioiden tekninen tuki

Jos laitteistosi toimitettiin niin, että Microsoft Windows x64 Edition oli jo asennettuna, laitteistosi valmistaja antaa teknistä tukea ja ohjeita Windows x64 Edition -käyttöjärjestelmiin. Tässä tapauksessa laitteistosi valmistaja antaa tukea siksi, että Windows x64 Edition sisältyi laitteistoosi. Valmistaja saattaa olla mukauttanut Windows x64 Edition -asennusta käyttämällä yksilöllisiä osia. Yksilöllisiä osia saattavat olla tietyt laiteohjaimet tai lisäasetukset, jotka optimoivat laitteiston suorituskykyä. Microsoft tarjoaa tukisopimuksen mukaista tukea, jos tarvitset teknistä apua Windows x64 Edition -käyttöjärjestelmän kanssa. Saatat kuitenkin joutua ottamaan yhteyttä valmistajaan suoraan. Laitteesi valmistaja pystyy parhaiten antamaan tukea laitteeseen asentamalleen ohjelmistolle. Jos ostit Windows x64 Editionin, kuten Microsoft Windows Server 2003 x64 Editionin, erikseen, saat teknistä tukea Microsoftilta.

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition -käyttöjärjestelmän tuotetiedot ovat seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 917425 – Viimeisin tarkistus: 11/11/2013 09:06:00 – Versio: 9.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • atdownload kbresolve kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbinfo KB917425
Palaute