Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Microsoft Dynamics CRM 3.0:n SQL-tietokantojen siirtäminen palvelimesta toiseen saman toimialueen palvelimeen

JOHDANTO
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Microsoft Dynamics 3.0 CRM:n SQL-tietokannat voidaan siirtää palvelimesta toiseen saman toimialueen palvelimeen.
Enemmän tietoa
Huomautuksia
 • On suositeltavaa, että toimit tässä kuvatulla tavalla siirtäessäsi Microsoft CRM:n SQL-tietokantoja palvelimesta toiseen saman toimialueen palvelimeen. Älä käytä tätä tapaa siirtäessäsi tietoja palvelimesta toiseen eri toimialueen palvelimeen.
 • Toimi tässä kuvatulla tavalla, kun siirrät tietoja Microsoft SQL Server -palvelimen nimetystä esiintymästä oletusarvoiseen SQL Server -palvelimen esiintymään samassa tietokoneessa.
 • Kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen Microsoft CRM for Microsoft Office Outlook -asiakasohjelmiin ei tarvitse tehdä muutoksia, kun haluat siirtää Microsoft CRM:n SQL-tietokantoja palvelimesta toiseen saman toimialueen palvelimeen.
Tärkeää Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt koko artikkelin, ennen kuin yrität suorittaa tämän toiminnon.

Tietokantojen siirtämiseen valmistautuminen

Varmista ennen tietokantojen siirtämistä, että seuraavat valmistelut on suoritettu:
 • Kaikki käyttäjät ovat kirjautuneet ulos Microsoft CRM:stä.
 • Kaikki Microsoft CRM for Outlook -asiakasohjelman käyttäjät ovat synkronoineet offline-tietonsa Microsoft CRM:n kanssa siirtymällä online-tilaan.
 • Sinulla on uusin varmuuskopio kaikista Microsoft CRM:n SQL-tietokannoista.

Tietokantojen siirtäminen

Kun olet varmistanut, että valmistelut on suoritettu, siirrä Microsoft CRM:n SQL-tietokannat seuraavien ohjeiden mukaisesti:
 1. Varmuuskopioi seuraavat ensisijaiset Microsoft CRM:n SQL-tietokannat:
  • Organisaatio_METABASE
  • Organisaatio_MSCRM
  Voit varmuuskopioida tietokannat tekemällä seuraavat toimet:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Microsoft SQL Server 2005 ja valitse sitten SQL Server Management Studio.
  2. Valitse SQL Server Management Studiossa Server name -luettelosta haluamasi palvelin ja valitse sitten Connect.
  3. Laajenna Databases-kansio.
  4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella toista tietokannoista, valitse Tasks ja valitse sitten Back Up.
  5. Valitse Backup type -luettelosta vaihtoehto Full ja valitse sitten Destination-osassa Add.
  6. Napsauta Select Backup Destination -valintaikkunassa -painiketta.
  7. Kirjoita Locate Database Files -valintaikkunassa varmuuskopiotiedoston nimi ja valitse sitten OK.
  8. Valitse OK, kunnes kaikki valintaikkunat on suljettu. Tämän jälkeen näyttöön tulee sanoma, että varmuuskopiointi on suoritettu loppuun.
  9. Toista vaiheet a–h toisen tietokannan kohdalla. Älä poista mitään Microsoft SQL Server -palvelimen alkuperäisestä esiintymästä. Jos säilytät tiedostot SQL Server -palvelimen alkuperäisessä esiintymässä, voit käyttää alkuperäisiä asetuksia apuna vaiheessa 5.
 2. Siirrä vaiheessa 1 luomasi varmuuskopiotiedostot SQL Server -palvelimen uuteen esiintymään.
 3. Luo kaksi tietokantaa, joihin palautat varmuuskopiotiedostot. Noudata seuraavia ohjeita:
  1. Käynnistä SQL Server Management Studio.
  2. Laajenna Databases-kansio.
  3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa Databases. Valitse sitten New Database.
  4. Kirjoita tietokannan nimi. Kirjoita esimerkiksi Organisaatio_MSCRM.
  5. Valitse OK.

   Tärkeää Varmista, että käytät vastaavaa nimeämismuotoa kuin Microsoft SQL Server -palvelimen alkuperäisessä esiintymässä.
  6. Luo Organisaatio_METABASE-tietokanta toistamalla vaiheet c–e. Varmista taas, että käytät vastaavaa nimeämismuotoa kuin Microsoft SQL Server -palvelimen alkuperäisessä esiintymässä.
 4. Palauta varmuuskopiotiedostot. Noudata seuraavia ohjeita:
  1. Käynnistä SQL Server Management Studio.
  2. Laajenna Databases-kansio.
  3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Organisaatio_MSCRM-tietokantaa, valitse Tasks, valitse Restore ja valitse sitten Database.
  4. Valitse kohdasta Source for restore vaihtoehto From device ja napsauta sitten -painiketta.
  5. Valitse Specify Backup -valintaikkunassa Add.
  6. Valitse Locate Backup File -valintaikkunassa Organisaatio_MSCRM-tietokannan varmuuskopiotiedoston sijainti ja valitse sitten OK.
  7. Valitse Specify Backup -valintaikkunassa OK.
  8. Valitse Restore Database -valintaikkunassa Restore Source, valitse Options ja valitse sitten Overwrite-valintaruutu, jotta aiempi tietokanta korvautuu.
  9. Tarkastele molempien fyysisten tietokantatiedostojen sijaintien polkuja kohdassa Restore Database File As. Varmista, että polut viittaavat kelvollisiin sijainteihin. Muokkaa polkuja, jos ne eivät viittaa kelvollisiin sijainteihin.
  10. Käynnistä palautus valitsemalla Restore Database -valintaikkunassa OK.

   Huomautus Prosessin suorittaminen saattaa kestää kauan; tämä riippuu tietokannan koosta. Kun palautus on valmis, näyttöön tulee sanoma, että palautusprosessi on suoritettu loppuun.
  11. Toista vaiheet c–j Organisaatio_METABASE-tietokannan kohdalla.
 5. Määritä suojausryhmät yhdistämällä Microsoft Windows NT -suojausryhmiin. Noudata seuraavia ohjeita.

  Huomautus Käytä näitä vaiheita suorittaessasi apuna SQL Server -palvelimen alkuperäisessä esiintymässä olevaa suojauskansiota.
  1. Käynnistä SQL Server Management Studio. Laajenna Security-kansio.
  2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa Logins. Valitse sitten New Login.
  3. Valitse Login-valintaikkunan vasemmanpuoleisesta ruudusta General ja valitse sitten Search.
  4. Valitse Select User or Group -valintaikkunassa Object Types, varmista, että Groups-valintaruutu on valittuna ja valitse sitten OK.
  5. Valitse Locations, valitse kansion koko sisältö valitsemalla kansio ja valitse sitten OK.
  6. Kirjoita Enter the object name to select -kenttään SQL ja valitse Check names.
  7. Valitse SQLAccessGroup {GUID} -tietue. Valitse sitten OK.
  8. Valitse Login-valintaikkunassa vaihtoehto Windows authentication, säilytä muut oletusasetukset ennallaan ja sulje sitten kaikki valintaikkunat valitsemalla OK.
 6. Muokkaa Microsoft CRM -palvelimessa olevaa Microsoft CRM -järjestelmän DSN-nimeksi määritettyä ODBC-tietolähdettä siten, että se osoittaa uuteen Microsoft SQL Server -palvelimena toimivaan palvelimeen. Noudata seuraavia ohjeita:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten Tietolähteet (ODBC).
  2. Valitse ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunassa Järjestelmä-DSN-välilehti, valitse Järjestelmätietolähteet-luettelosta vaihtoehto Microsoft CRM ja valitse sitten Määritä.
  3. Etsi ensimmäisestä Microsoft SQL Serverin DSN-asetukset- -ikkunasta Palvelin-luettelo, joka sisältää SQL Server -palvelimina toimivien tietokoneiden nimet. Valitse palvelin, johon haluat muodostaa yhteyden.
  4. Määritä tietolähde valitsemalla kolme kertaa Seuraava.
  5. Valitse Valmis.
  6. Tarkista palvelinyhteys valitsemalla ODBC Microsoft SQL Serverin asennus- -ikkunassa Testaa tietolähde.
  7. Viimeistele määritys valitsemalla kaksi kertaa OK.
  8. Sulje ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkuna valitsemalla OK.
 7. Määritä Microsoft Dynamics CRM -palvelimen asetukset uudelleen. Noudata seuraavia ohjeita:
  1. Napsauta Microsoft Dynamics CRM -palvelimessa Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Microsoft CRM ja valitse sitten Käyttöönoton hallinta.
  2. Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Palvelinten hallinta, napsauta hiiren kakkospainikkeella Microsoft Dynamics CRM -palvelinta ja valitse sitten Configure SQL Server.
  3. Valitse Microsoft Dynamics CRM -palvelimen ikkunassa olevasta SQL Server -luettelosta uusi tietokone, joka toimii Microsoft SQL Server -palvelimena ja valitse sitten Seuraava.
  4. Valitse Microsoft CRM -tietokanta -luettelosta oikea Microsoft CRM:n SQL-tietokanta. Jos käytössä on useita Microsoft CRM -palvelimia, valitse Apply changes to all servers in the deployment -valintaruutu.
  5. Valitse Valmis.
 8. Testaa Microsoft CRM varmistamalla, että pääset käyttämään tietoja. Testaa myös Microsoft Dynamics CRM for Outlook -asiakasohjelmat varmistaaksesi, että ne ovat käytettävissä.
 9. Varmista, että SQL Server -työt on luotu. Noudata seuraavia ohjeita:
  1. Käynnistä SQL Server Management Studio.
  2. Laajenna SQL Server Agent ja laajenna sitten Jobs-kansio.
  3. Varmista, että seuraavat työt on lueteltu Jobs-kansiossa:
   • Organization_Name.Update Contract States
   • MSCRM Identity Reseeding
   • MSCRM Index Reindexing
   • MSCRM Stored Procedures Priming
   • Start_Incremental on Organization_Name_ftcat_documentindex
  4. Jos vaiheessa c mainittuja töitä ei ole lueteltu Työt-kansiossa, noudata seuraavassa Microsoft Knowledge Base -artikkelissa annettuja ohjeita:
   910044 Siirrettäessä Microsoft Dynamics CRM -tietokantoja SQL-palvelimen uuteen esiintymään SQL-palvelimen töitä ei välttämättä luoda
 10. Poista sisältö alkuperäisestä Microsoft SQL Server -palvelimena toimivasta tietokoneesta. Noudata seuraavia ohjeita:
  1. Poista vanhat Microsoft CRM:n SQL-tietokannat.
  2. Poista seuraavat kirjautumisryhmät:
   • SQLAccessGroup
   • UserGroup
   • ReportingGroup
Huomautus Kun olet siirtänyt Microsoft CRM:n SQL-tietokannat palvelimesta toiseen palvelimeen, muista ajoittaa uudessa palvelimessa olevien tietokantojen säännölliset varmuuskopiointitoiminnot.
Suositukset
Lisätietoja Microsoft SQL Reporting Services -tietokantojen siirtämisestä saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base -artikkelinumeroa:
842425 Raportointipalvelujen tietokannan siirtäminen Raportointipalveluja suorittavasta tietokoneesta toiseen tietokoneeseen
Lisätietoja Microsoft Dynamics CRM 3.0:n tietokantojen siirtämisestä uuteen Microsoft SQL Server -palvelimen esiintymään saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base -artikkelinumeroa:
910044 Siirrettäessä Microsoft Dynamics CRM -tietokantoja SQL-palvelimen uuteen esiintymään SQL-palvelimen töitä ei välttämättä luoda
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 917948 – Viimeisin tarkistus: 01/11/2008 15:45:00 – Versio: 4.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbhowto kbmbsmigrate kbmbsadministration KB917948
Palaute