Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

IAttachmentSecurity-API-liittymän käyttäminen tarkistamaan, onko liite estetty Outlookissa

Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Beetaversion tiedot
Tässä artikkelissa käsitellään Microsoft-tuotteen beetaversiota. Tämän artikkelin tiedot koskevat nykytilannetta, ja niihin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

Tälle beetatuotteelle ei ole muodollista Microsoft-tukea. Lisätietoja beetaversion tuesta saat beetatuotetiedostojen mukana tulleista ohjeista tai mahdollisesti Web-osoitteesta, josta latasit version.
ESITTELY
Microsoft Office Outlook 2007:ssä on ominaisuus, joka estää tietoturvariskin sisältävät liitteet. Mukautettu koodi voi tehdä kyselyn ja tarkistaa, onko jokin tietty liite estetty Outlookissa. Koodi tekee tämän IAttachmentSecurity-API-liittymän avulla.
Enemmän tietoa

Estetyt liitteet

Outlook 2007:n estämät liitteet saattavat vaihdella asiakaskohtaisesti. Estetyt liitteet määrittyvät sen mukaan, miten Outlook 2007 on määritetty ja mitä käytäntöjä järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön.

Lisätietoja siitä, miten Outlook estää liitteet, saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
829982 Liitteiden avaaminen Microsoft Outlookissa ei onnistu

IAttachmentSecurity-API-liittymä mahdollistaa IsAttachmentBlocked-funktion käytön. Tämä funktio analysoi tiedostonimen. Sen jälkeen IsAttachmentBlocked-funktio raportoi, onko tiedosto määritetty estetyksi Outlookissa. Jos tiedosto on estetty, sitä ei näytetä tai indeksoida Outlook 2007:ssä.

IAttachmentSecurity-API-liittymän määritys

DEFINE_GUID(IID_IAttachmentSecurity,			0xB2533636,			0xC3F3, 0x416f, 0xBF, 0x04, 0xAE, 0xFE, 0x41, 0xAB, 0xAA, 0xE2);#define MAPI_IATTACHMENTSECURITY_METHODS(IPURE) \MAPIMETHOD(IsAttachmentBlocked) \		(LPCWSTR pwszFileName, BOOL *pfBlocked) IPURE; DECLARE_MAPI_INTERFACE_(IAttachmentSecurity, IUnknown){    BEGIN_INTERFACE    MAPI_IUNKNOWN_METHODS(PURE)    MAPI_IATTACHMENTSECURITY_METHODS(PURE)};

IAttachmentSecurity-API-liittymän käyttö

Tämä liittymä voidaan saada kutsumalla QueryInterface-funktiota MAPI-istunto-objektissa ja pyytämällä kohdetta IID_IAttachmentSecurity. IsAttachmentBlocked palauttaa arvon tosi (true) kohteessa pfBlocked, jos Outlook estää liitteen ja liitettä ei näytetä tai indeksoida Outlook 2007:ssä.
HRESULT IsAttachmentBlocked(LPMAPISESSION lpMAPISession, LPCWSTR pwszFileName, BOOL* pfBlocked){	if (!lpMAPISession || !pwszFileName || !pfBlocked) return MAPI_E_INVALID_PARAMETER;	HRESULT hRes = S_OK;	IAttachmentSecurity* lpAttachSec = NULL;	BOOL bBlocked = false;	hRes = lpMAPISession->QueryInterface(IID_IAttachmentSecurity,(void**)&lpAttachSec);	if (SUCCEEDED(hRes) && lpAttachSec)	{		hRes = lpAttachSec->IsAttachmentBlocked(pwszFileName,&bBlocked);	}	if (lpAttachSec) lpAttachSec->Release();	*pfBlocked = bBlocked;	return hRes;}// IsAttachmentBlocked
OL2007 Outlook2007
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 919199 – Viimeisin tarkistus: 01/16/2015 09:19:12 – Versio: 1.0

Microsoft Office Outlook 2007

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbinfo KB919199
Palaute