Mallien hallinta 2007 Office -ohjelmissa

Tämän artikkelin Microsoft Office 2003:ää käsittelevä versio on 889495 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).
ESITTELY
Tässä artikkelissa kuvataan 2007 Microsoft Office -ohjelmien mallien eri tyypit ja sijainnit. Lisäksi tässä artikkelissa on tietoja mukautettujen mallien sijaintia ohjaavista rekisteriasetuksista.
Enemmän tietoa
2007 Office -ohjelmat tallentavat kaikki luomasi uudet mukautetut mallit. 2007 Office -ohjelma etsii siihen kuuluvia malleja jostakin seuraavista paikoista:
 • käyttäjän mallitiedostojen sijainti
 • työryhmän mallitiedostojen sijainti
 • ilmoitettujen ja asennettujen mallitiedostojen sijainti
 • muiden kuin tiedostopohjaisten mallitiedostojen sijainti.

Käyttäjän mallitiedostojen sijainti

Äskettäin luodut tai muokatut mallit tallennetaan profiilikansiossa olevaan kansioon. Profiilissa sijaitsevat kansiot sisältävät kokoonpanomääritykset ja asetukset. Nämä kansiot sisältävät kaikki palvelimella sijaitsevan käyttäjäprofiilin tarvitsemat kohteet.

Oletusarvon mukaan käyttäjäprofiilitiedostot on tallennettu seuraavaan sijaintiin:
 • Windows XP ja Windows Server 2003
  C:\Documents and Settings\ käyttäjänimi \Application Data\Microsoft\Templates
 • Windows Vista
  C:\Users\ käyttäjänimi \AppData\Roaming\Microsoft\Templates
Huomautus Voit muuttaa käyttäjän mallitiedostojen sijaintia.

Mallien tallennussijainnin muuttaminen

Microsoft Office Word 2007:n avulla voit muuttaa uusien malliesi tallennussijaintia. Voit tehdä tämän seuraavasti.

Huomautus Jos muutat Word 2007:n avulla uusien malliesi tallennussijaintia, muutat myös sijaintia, johon kaikki 2007 Office -ohjelmien mallit tallennetaan.
 1. Käynnistä Word 2007.
 2. Napsauta Microsoft Office -painiketta ja valitse sitten Wordin asetukset.
 3. Valitse Lisäasetukset.
 4. Valitse Yleiset-kohdassa Tiedostojen sijainti.
 5. Valitse Käyttäjän mallit ja valitse sitten Muokkaa.
 6. Muuta Muokkaa sijaintia -valintaikkunan Kansion nimi- tai Kohde-luettelon asetus kansioksi, johon haluat tallentaa uudet mallisi. Valitse sitten OK.
 7. Sulje Asetukset-valintaikkuna valitsemalla OK tai Sulje.
Muuttunut polku kirjataan Windowsin rekisteriin. Tätä polkua käytetään, kun seuraavan kerran haluat tallentaa uuden mallin. Lisätietoja on osiossa Windowsin rekisteriasetusten muutokset, jotka vaikuttavat käyttäjän ja työryhmän mallitiedostojen sijaintiin.

Huomautus Verkonvalvojasi voi muuttaa sijaintia, johon uudet mallisi tallennetaan, käyttämällä 2007 Microsoft Office Resource Kitiin sisältyviä käytäntömalleja. Saat lisätietoja verkonvalvojalta.

Luomalla uuden kansion profiilisi Templates-kansioon voit myös luoda Mallit-valintaikkunassa näkyviä mukautettuja välilehtiä. Mallit-valintaikkunaan tulee uusia välilehtiä, joilla on samat nimet kuin uusilla kansioilla. Näiden välilehtien avulla voit luokitella uudet mallisi entistä paremmin.

Seuraavat malliasetukset ovat käytettävissä, kun napsautat Microsoft Office -painiketta ja valitset sitten Uusi.

HuomautusMicrosoft Office Online -alueella on käytettävissä lisää malleja.
Access 2007
 • Tyhjä tietokanta
Excel 2007
 • Asennetut mallit
 • Omat mallit
 • Uusi aiemmin luodusta
 • Tyhjät ja viimeksi käytetyt
PowerPoint 2007
 • Asennetut mallit
 • Omat mallit
 • Uusi aiemmin luodusta
 • Tyhjät ja viimeksi käytetyt
 • Asennetut teemat
Word 2007
 • Asennetut mallit
 • Tyhjät ja viimeksi käytetyt
 • Omat mallit
 • Uusi aiemmin luodusta
Huomautus Microsoft Office Publisher 2007 ja Microsoft Office SharePoint Designer 2007 eivät käytä samaa käyttöliittymää kuin edellä luetellut 2007 Office -ohjelmat.
Publisher 2007
 • Valitse Tiedosto-valikosta Uusi ja valitse sitten jokin julkaisutyyppi.
SharePoint Designer 2007
 • Valitse Tiedosto-valikosta Uusi ja valitse sitten jokin malli.

Työryhmän mallitiedostojen sijainti

Tähän sijaintiin tallennetut mallit ovat periaatteessa samat kuin käyttäjän mallitiedostojen sijaintiin tallennetut mallit. Sijainti on kuitenkin yleensä verkkoasemassa oleva jaettu kansio.

Huomautus Verkonvalvojasi saattaa määrittää jaetun sijainnin lähteeksi, jossa koko työryhmässäsi tai yrityksessäsi käytettävät mallit sijaitsevat. Työryhmän mallitiedoston sijainti on yleensä vain luku -tilassa oleva jaettu kansio.

Sen lisäksi, että 2007 Office -ohjelmat etsivät oletusarvon mukaisessa käyttäjän mallitiedostojen sijainnissa olevia malleja, ne etsivät lisää malleja työryhmän mallitiedostojen sijainnista.

Lisätietoja työryhmän mallitiedostojen sijainnista ja mallin jakamisesta työryhmän tai yrityksen kanssa saat verkonvalvojalta.

Ilmoitettujen ja asennettujen mallitiedostojen sijainti

Ilmoitetut mallit ovat 2007 Office -ohjelmiin sisältyvät mallit. Nämä mallit näkyvät Mallit-valintaikkunassa. Joissakin 2007 Office -asennuksen tyypeissä kaikki mallit eivät välttämättä ole asennettuna tietokoneeseen. Kukin 2007 Office -ohjelma kuitenkin näyttää käytettävissä olevat mallit Mallit-valintaikkunassa.

Kun valitset mallin, 2007 Office -ohjelma selvittää, onko malli asennettuna. Jos malli on asennettuna, malliin perustuva uusi asiakirja avautuu. Jos malli ilmoitetaan mutta se ei ole asennettuna, ohjelma kehottaa asentamaan mallin.

Voit poistaa Publisher 2007:n asennetut mallit käynnistämällä 2007 Officen asennusohjelman. Määritä malliryhmän asetukseksi sitten Asennetaan ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä poistaa mallit tietokoneesta. Tämän jälkeen malleista tulee jälleen ilmoitettuja malleja. Microsoft Office Access 2007 ei salli mallien ilmoittamista. Mallien tilaksi voidaan kuitenkin määrittää Ei käytettävissä Access 2007:ssä. Muut 2007 Office -ohjelmat eivät näytä malleja erillisenä osana.

Oletusarvon mukaan kaikki Microsoft Officen mukana asennetut mallit on asennettu seuraavaan kansioon:
C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Kielen tunnus
Huomautus Kielen tunnus on nelinumeroinen koodi, joka edustaa asennettuna olevia kielityyppejä. Esimerkiksi 2007 Officen englanninkielinen (USA) versio asentaa 1033-kansion. Arabiankielinen versio asentaa 1025-kansion ja suomenkielinen versio 1035-kansion. 2007 Office -ohjelmat tukevat useita muita kieliä. Lisäksi useita kieliä voi olla asennettuna samanaikaisesti. Siksi Templates-kansiossa voi olla useita kielen tunnusten kansioita.

Muiden kuin tiedostopohjaisten mallitiedostojen sijainti

2007 Office -ohjelmat käyttävät muita kuin tiedostopohjaisia malleja luodessaan työkirjoja, asiakirjoja, tietokantoja ja dioja. Kuten nimi ilmaisee, näitä erityisiä tiedostoja ei luoda mistään fyysisestä mallista. Kullakin 2007 Office -ohjelmalla on tarvittavat tiedot oikeaa tyyppiä olevan uuden tiedoston luomiseen.

Jos esimerkiksi Wordin yleistä mallia (Normal.dotm) käytetään tyhjän asiakirjan luomiseen, Word luo uuden tyhjän asiakirjan sen sisäisesti tallennetuilla asetuksilla.

Windowsin rekisteriasetusten muutokset, jotka vaikuttavat käyttäjän ja työryhmän mallitiedostojen sijaintiin

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen, muokkaaminen ja palauttaminen Windows XP:ssä ja Windows Server 2003:ssa
2007 Office -ohjelmat tallentavat käyttäjän ja työryhmän mallitiedostojen sijainnin kahteen rekisteriavaimeen. Molemmat asetukset on tallennettu seuraavaan rekisteriavaimeen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\General
Käyttäjän mallien sijainti on tallennettu
UserTemplates
-merkkijonoarvoon.

Työryhmän mallien sijainti on tallennettu
SharedTemplates
-merkkijonoarvoon.

Näitä merkkijonoarvoja ei ole olemassa, ennen kuin teet muutoksia mukautettujen malliesi oletussijaintiin. Oletusarvon mukaan kaikki 2007 Office -ohjelmat etsivät asennettuja mallejaan. Tämän vuoksi 2007 Office -ohjelmat eivät tarvitse mitään merkkijonoarvoa.

Jos muutat käyttäjän mallitiedostojen sijainnin Käyttäjän mallitiedostojen sijainti -osassa kuvatuksi oletussijainniksi,
UserTemplates
-merkkijonoarvo poistetaan rekisteristä. Jos kuitenkin muutat työryhmän mallitiedoston sijainnin oletussijainniksi,
SharedTemplates
-merkkijonoarvo säilyy rekisterissä.
PPT2007 PowerPoint2007 XL2007 Excel2007 WD2007 Word2007 Office2007 OFF2007 Office 2007 SPD2007 PUB2007 OL2007
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 924460 – Viimeisin tarkistus: 06/03/2008 14:41:42 – Versio: 3.0

Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Word 2007

 • kbtemplate kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB924460
Palaute