Windows Vistan, Windows Server 2008:n, Windows Server 2008 R2:n ja Windows 7:n volyymiaktivointitietoja

ESITTELY
Tässä artikkelissa on Windows Vistan, Windows Server 2008:n, Windows Server 2008 R2:n ja Windows 7:n volyymiaktivointitietoja. Artikkelissa on linkkejä volyymikäyttöoikeuksien ja volyymiaktivoinnin version 2.0 dokumentaatioon.

Avaintenhallintapalvelun (KMS) avain

Avaintenhallintapalvelun (KMS) avaimen avulla voidaan ottaa käyttöön avaintenhallintapalvelu tietokoneessa, jota organisaation tietotekniikan asiantuntija ohjaa. Organisaatiosi voi isännöidä avaintenhallintapalvelua sisäisesti ja aktivoida Windows-käyttöjärjestelmää käyttävät tietokoneet automaattisesti. Avaintenhallintapalvelun käyttäminen edellyttää, että käytössä on yli 25 toisiinsa yhteydessä olevaa tietokonetta. Avaintenhallintapalvelua aktivointiin käyttäneiden tietokoneiden on tehtävä aktivointi uudelleen muodostamalla yhteys organisaation verkkoon enintään 180 päivän välein. Tällä hetkellä avaintenhallintapalvelua voi suorittaa paikallisessa tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 tai Windows Server 2008. Avaintenhallintapalvelun avaimen avulla voi asentaa kuusi avaintenhallintapalvelun isäntäjärjestelmää. Voit halutessasi kuitenkin pyytää lisää avaintenhallintapalvelun isäntäjärjestelmiä volyymiaktivoinnin tukikeskusten avulla.

Moniasennustunnus (MAK)

Moniasennnustunnus (MAK) voi aktivoida joko yksittäisen tietokoneen tai tietokoneryhmän muodostamalla yhteyden suoraan Microsoft-palvelimiin. Moniasennustunnuksen avulla voidaan asentaa Windows, jos yhteyttä yritysverkkoon ei ole. Moniasennustunnuksen avulla voidaan aktivoida mikä tahansa Windowsin volyymikäyttöoikeusversio. Lisäksi Windowsia ei tarvitse aktivoida uudelleen sen jälkeen, kun se on aktivoitu moniasennustunnuksen avulla. Voit myös pyytää lisää moniasennustunnuksia puhelimitse, jolloin pyynnön täyttämistä varten luodaan eskalointiprosessi. Kyseisen prosessin tekeminen loppuun kestää seitsemän päivää.
Enemmän tietoa
Microsoft sisällyttää tuoteaktivointitekniikan joihinkin OEM-, jälleenmyynti- ja volyymikäyttöoikeuskanavien kautta myytyihin tuotteisiin. Windows-käyttöjärjestelmä edellyttää, että volyymikäyttöoikeusasiakkaat käyttävät uutta aktivointityyppiä, jota kutsutaan volyymiaktivoinniksi.

Volyymiaktivointi on joustava ratkaisu, jonka avulla volyymikäyttöoikeusasiakkaat voivat aktivoida Windows-tietokoneita entistä turvallisemmin ja helpommin. Volyymiaktivointitekniikka sisältyi ensimmäisen kerran Windows Vistaan. Jatkossa sitä käytetään kaikille Microsoft-tuotteille. Yleistietoja volyymiaktivoinnista on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:

Windows Vista ja Windows Server 2008


Seuraavat linkit sisältävät lisätietoja volyymiaktivoinnin versiosta 2.0 Windows Vistassa ja Windows Server 2008:ssa.
 • Windows Vistan ja Windows Server 2008:n volyymiaktivoinnin versio 2.0

  Tämä on kokoelma Windows Vistan volyymiaktivoinnin version 2.0 teknistä dokumentaatiota, joka sisältää ohjeita suunnitteluun, käyttöönottoon ja käyttöön. Se sisältää volyymiaktivoinnin version 2.0 viiteoppaan, tietoja volyymiaktivoinnista Windows Server 2008:ssa ja muuta tukimateriaalia. Volyymiaktivoinnin version 2.0 käyttöopas sisältää tietoja, joiden avulla voidaan tehdä volyymiaktivoinnin version 2.0 yleisten ongelmien vianmääritys. Se sisältää esimerkiksi vianmääritystietoja ongelmiin, jotka liittyvät moniasennustunnuksen (MAK) tai avaintenhallintapalvelun (KMS) avulla tehtyyn aktivointiin, palauttamiseen rajoitetun toiminnan tilasta (RFM) ja muun kuin aidon version tilasta palauttamiseen. Voit tarkastella tätä dokumentaatiota käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
 • Volyymiaktivoinnin version 2.0 usein kysytyt kysymykset

  Tässä oppaassa on vastauksia volyymiaktivoinnin versiosta 2.0 usein kysyttyihin kysymyksiin. Voit tarkastella usein kysyttyjä kysymyksiä käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
 • Volyymiaktivointidokumentaatio

  Näissä asiakirjoissa on Windows Vistan ja Windows Server 2008:n volyymikäyttöoikeusversioiden aktivoinnin suunnittelun, käyttöönoton ja käytön ohjeita. Voit tarkastella tätä opasta tai ladata sen käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
 • TechNet-verkkolähetys: Windows Vistan ja Windows Server 2008:n aktivoinnin ja vahvistuksen toiminta

  Tässä verkkolähetyksessä on tekninen yleiskatsaus Windows Vistan ja Windows Server 2008:n volyymiaktivoinnista ja vahvistamisesta. Voit katsella tämän verkkolähetyksen käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
 • Microsoftin nopea yritystyöasemakäyttöönoton ratkaisu

  Tässä on taustatietoja ja erityisiä ohjeita infrastruktuurin ylläpitoryhmille siitä, miten Windows Vistan volyymiaktivointitekniikat määritetään ja miten niitä hallitaan. Voit tarkastella tätä dokumentaatiota tai ladata sen käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:

Windows 7 ja Windows Server 2008 R2

Seuraavat linkit sisältävät lisätietoja volyymiaktivoinnin versiosta 2.0 Windows 7:ssä ja Windows Server 2008 R2:ssa.
 • Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n volyymiaktivointiresursseja
  Näiden Windows-tuoteaktivoinnin resurssien avulla saat tietoja siitä, miten aktivointiprosessia hallitaan yritysympäristössä tehokkaasti. Niihin sisältyvät Windows 7:n volyymiaktivoinnin parannusten taulukko, volyymiaktivoinnin suunnitteluopas ja muuta tukidokumentaatiota. Nämä tiedot ovat saatavana seuraavasta Microsoftin WWW-sivustosta: http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/dd996588(en-us).aspx
 • Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n volyymiaktivoinnin tekninen viiteopas
  Tämä viiteopas on tarkoitettu tietotekniikan toteuttajille, joiden organisaatiot suunnittelevat Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n volyymiaktivointiversioiden käyttöönottoja. Siihen liittyvät volyymiaktivoinnin suunnitteluopas, volyymiaktivoinnin käyttöönotto-opas ja volyymiaktivoinnin käyttöopas. Voit tarkastella tätä dokumentaatiota käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/ee355153(en-us).aspx
 • Video: volyymiaktivoinnin perusteet
  Tämä esittely antaa tietoja volyymiaktivointiprosessista otettaessa käyttöön Windows 7 ja Windows Server 2008. Voit katsella tämän videon käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: http://technet.microsoft.com/fi-fi/dd936198(en-us).aspx
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 929712 – Viimeisin tarkistus: 05/04/2010 15:15:53 – Versio: 2.9

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbsetup kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB929712
Palaute