Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

MS07-040: .NET Frameworkin heikkoudet saattavat sallia koodin etäsuorittamisen

JOHDANTO
Microsoft on julkaissut tietoturvatiedotteen MS07-040. Tämä tietoturvatiedote sisältää kaikki vastaavan tietoturvapäivityksen tärkeät tiedot. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tiedostojen tiedot ja asennusvaihtoehdot. Voit tarkastella koko tietoturvatiedotetta seuraavissa Microsoftin verkkosivustoissa:
Enemmän tietoa

Tunnettuja tämän tietoturvapäivityksen yhteydessä ilmeneviä ongelmia

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tunnetut tämän tietoturvapäivityksen yhteydessä ilmenevät ongelmat. Jos sinulla on tämän tietoturvapäivityksen kanssa ongelmia, joita näiden tunnettujen ongelmien tiedot eivät ratkaise, voit saada maksutonta tukea Yhdysvalloissa ja Kanadassa numerossa 1-866-PCSAFETY tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Microsoftin tytäryhtiöön. Lisätietoja yhteyden ottamisesta paikalliseen Microsoftin tytäryhtiöön tietoturvapäivitysten tuen saamista varten on kansainvälisessä tukisivustossa:Yritysasiakkaat saavat tukea tietoturvapäivityksille tavallisten tukiyhteyshenkilöidensä kautta.

Käytä taulukkoa tarkastelemalla sen kahta ylintä riviä. Etsi käyttämääsi .NET Frameworkin versiota vastaavan päivityksen Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin sarake. Rivit, joissa on X-kirjain, vastaavat Knowledge Base -tietokannan artikkeleita, joissa kuvataan käyttämäsi .NET Frameworkin version tunnettuja ongelmia. Tarkastele artikkeleita napsauttamalla vasemmanpuoleisessa sarakkeessa olevia artikkelien numeroita.
KB930494
.NET Framework 1.0 SP3
KB928367
.NET Framework 1.0 SP3
KB928366
.NET Framework 1.1 SP1
KB933854
.NET Framework 1.1 SP1
KB929729
.NET Framework 1.1 SP1
KB928365
.NET Framework 2.0
KB929916
.NET Framework 2.0
Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeli MCE ja Tablet PC Windows Vista, Windows Server 2003, Windows 2000 ja Windows XP Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 x64 ja Windows Server 2003 IA-64 Windows Server 2003 x86 Windows Vista Windows Server 2003, Windows XP ja Windows 2000 Windows Vista
923100XXXXX
923101XX
931846XX
934229XX
934711XXXXX
934712XX
934793XX
936597XX
939160XXX
939949X
940332XXX
940521X
940947X
941386XX
941789X
942086XX
943804X
944746XX
944925X

Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelit, joissa kuvataan tämän tietoturvapäivityksen yhteydessä ilmeneviä tunnettuja ongelmia

Saat lisätietoja tässä taulukossa viitatuista tunnetuista ongelmista napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
923100 Kun .NET Framework 1.0:n, 1.1:n, 2.0:n, 3.0:n tai 3.5:n päivitys yritetään asentaa, näyttöön saattaa tulla Windows Updaten virhekoodi 0x643 tai Windows Installerin virhekoodi 1603
923101 Näyttöön tulee Virhe 1324. Kansion polku Program Files sisältää epäkelvon merkin -virhesanoma yritettäessä asentaa .NET Framework 2.0 -tietoturvapäivitys Windows Server 2003 x64 Edition -tietokoneeseen
931846 Komentosarjatehtäviä tai -osia sisältävien SQL Server 2005 Integration Services -pakettien suorittaminen ei välttämättä onnistu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
934229 Linkin lisääminen sivustoon -sivu lopettaa vastaamisen ja linkkiä ei lisätä, kun uusi linkki yritetään lisätä SharePoint Portal Server 2003 -sivuston sivustohakemistoon
934711 Sovellus on pyytänyt suorituksenaikaisuutta lopettamaan epätavallisella tavalla -virhesanoma tulee näyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen .NET Framework 1.1 -tietoturvapäivityksen asennuksen poiston jälkeen
934712 Tunnistamaton ohjelma haluaa käyttää tietokonetta -varoitussanoma tulee näyttöön, kun .NET Framework 1.0 Service Pack 3- tai .NET Framework 1.1 Service Pack 1 -tietoturvapäivitys yritetään asentaa Windows Vista -tietokoneeseen
934793 12.4.2007 julkaistun SharePoint Server 2007:n hotfix-korjauspaketin kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
936597 Sovellusta tai ohjausobjektia ei suoriteta, kun .NET Framework 1.0:n HREF-tunnisteet yritetään suorittaa viittaamaan hallittuun suoritettavaan sovellukseen tai ohjausobjektiin
939160Tiedoston versio palautetaan takaisin viimeisimmän Service Pack -paketin asentamaksi versioksi, kun joitakin .NET Framework 1.1- tai .NET Framework 1.0 -tietoturvapäivityksiä poistetaan
939949 Kun tietokoneessa, jossa on asennettuna tietty .NET Framework 2.0 -ohjelmistopäivitys, suoritetaan sovellus tai yritetään käyttää WWW-sivustoa, näyttöön tulee virhesanoma siitä, ettei maa-asetusta tueta
940332 Päivityskorjaustiedostoa ei voi asentaa Windows Installer -palvelun avulla -virhesanoma tulee näyttöön, kun .NET Framework 1.1:n tai .NET Framework 1.0:n päivitys asennetaan
940521 UTF8Encoding-, UnicodeEncoding- ja UTF32Encoding-toiminnat muutetaan vastaamaan Unicode-koodausten Unicode 5.0 -vaatimuksia sen jälkeen, kun tietoturvatiedotteessa MS07-040 kuvattu .NET Framework 2.0 -tietoturvapäivitys on asennettu
940947 Näyttöön tulee virhesanoma sen jälkeen, kun tietoturvapäivitys 931212 (MS07-040) on asennettu Windows 2000 Service Pack 4 -tietokoneeseen: Virhe 127: Määritettyä proseduuria ei löydy
941386 Korjaus: Suoritettaessa .NET Framework 2.0:ssa luotu ASP.NET 2.0 -WWW-sovellus tietoturvapäivityksen MS07-040 asentamisen jälkeen näyttöön tulee virhesanoma siitä, ettei tyyppiä System.Web.HttpHeaderCollection ole merkitetty sarjoitettavaksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
941789 Näyttöön tulee virhesanomia sen jälkeen, kun tietoturvapäivitys 931212 (MS07-040) on asennettu Windows SharePoint Services 3.0- tai SharePoint Server 2007 -WWW-edustapalvelimeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
942086 Korjaus: Suoritettaessa .NET Framework 2.0:ssa luotu ASP.NET 2.0 -WWW-sovellus näyttöön tulee virhesanoma siitä, että mukautettua tyyppiä olevan objektin sarjoituksen poistamista varten ei löytynyt konstruktoria (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
943804 Korjaus: Tietyt .NET Framework 2.0:n Application.ExecutablePath-ominaisuuden palauttamat Unicode-merkit näkyvät kysymysmerkkeinä (?) (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
944746Korjaus: Tapahtuma 1008 ilmenee sen jälkeen, kun tietoturvapäivitys MS07-040 on asennettu tietokoneeseen, jossa on asennettuna .NET Framework 1.0 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
944925Korjaus: Näyttöön saattaa tulla poikkeuksen virhesanoma sarjoitettaessa ObjRef-objekti asiakastietokoneen ja palvelintietokoneen välillä sen jälkeen, kun päivitys MS07-040 on asennettu vain asiakastietokoneeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelit, joissa kuvataan tämän tietoturvapäivityksen yksittäiset paketit

Lisätietoja tämän tietoturvapäivityksen yksittäisistä paketeista saat napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
93049410.7.2007 julkaistun Windows XP Media Centerin ja Windows XP Tablet PC:n .NET Framework 1.0 Service Pack 3:n tietoturvapäivityksen kuvaus
928367 10.7.2007 julkaistun Windows Vistan, Windows Server 2003:n, Windows XP:n ja Windows 2000:n .NET Framework 1.0 Service Pack 3:n tietoturvapäivityksen kuvaus
928366 10.7.2007 julkaistun Windows XP:n ja Windows 2000:n .NET Framework 1.1 Service Pack 1:n tietoturvapäivityksen kuvaus
933854 10.7.2007 julkaistun Windows Server 2003:n .NET Framework 1.1 Service Pack 1:n tietoturvapäivityksen kuvaus
929729 10.7.2007 julkaistun Windows Vistan .NET Framework 1.1 Service Pack 1:n tietoturvapäivityksen kuvaus
928365 10.7.2007 julkaistun Windows Server 2003:n, Windows XP:n ja Windows 2000:n .NET Framework 2.0:n tietoturvapäivityksen kuvaus
929916 10.7.2007 julkaistun Windows Vistan .NET Framework 2.0:n tietoturvapäivityksen kuvaus

Lisätietoja tästä tietoturvapäivityksestä

Kun olet asentanut tämän tietoturvapäivityksen, UTF8Encoding-, UnicodeEncoding- ja UTF32Encoding-toiminnat muutetaan vastaamaan Unicode-koodausten Unicode 5.0 -vaatimuksia. Luvattomia ja epäkelpoja tavuja ei poisteta. Sen sijaan ne korvataan Unicode-merkillä U+FFFD, joka on Unicode-korvaamismerkki.

Saat lisätietoja tästä toiminnasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
940521UTF8Encoding-, UnicodeEncoding- ja UTF32Encoding-toiminnat muutetaan vastaamaan Unicode-koodausten Unicode 5.0 -vaatimuksia sen jälkeen, kun tietoturvatiedotteessa MS07-040 kuvattu .NET Framework 2.0 -tietoturvapäivitys on asennettu

Ohjelmisto, jota tämä koskee

Tämä artikkeli koskee seuraavia Microsoft .NET Frameworkin versioita, kun niitä käytetään vastaavien Microsoftin käyttöjärjestelmien kanssa:
 • .NET Framework 1.0 Service Pack 3 käytettynä seuraavien kanssa:
  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows XP Tablet PC Edition 2005
  • Windows XP Media Center Edition 2005
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Itanium-järjestelmille tarkoitettu Windows Server 2003 käytettynä seuraavien kanssa:
   • Windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Vista
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Server 2008
 • .NET Framework 1.1 Service Pack 1 käytettynä seuraavien kanssa:
  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Itanium-järjestelmille tarkoitettu Windows Server 2003 käytettynä seuraavien kanssa:
   • Windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Vista
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Vista x64 Edition
  • Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 x64 Edition
  • Itanium-järjestelmille tarkoitettu Windows Server 2008
 • .NET Framework 2.0 käytettynä seuraavien kanssa:
  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Itanium-järjestelmille tarkoitettu Windows Server 2003 käytettynä seuraavien kanssa:
   • Windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Vista
  • Windows Vista x64 Edition
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 931212 – Viimeisin tarkistus: 08/14/2008 18:58:04 – Versio: 13.1

Customer Service and Support Information

 • kmcustomerservice kbresolve kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB931212
Palaute
lass="ng-binding" id="language-">
mp;t=">.gif?DI=4050&did=1&t=">ntsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> ;did=1&t=">