Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

9.10.2007 julkaistun Windows SharePoint Services 3.0 -tietoturvapäivityksen kuvaus

JOHDANTO
Tärkeää Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 -tietokoneiden kohdalla 9.10.2007 päivätty tietoturvapäivitys ohittaa ja korvaa seuraavan hotfix-korjauspaketin:
941422 24.8.2007 julkaistun Windows SharePoint Services 3.0:n hotfix-korjauspaketin kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Tietokoneisiin, joissa on asennettuna Windows SharePoint Services 3.0 mutta ei Microsoft Office SharePoint Server 2007:ää, on asennettava tietoturvapäivitys 934525. Tietokoneisiin, joissa on asennettuna SharePoint Server 2007, on asennettava tietoturvapäivitys 934525 ja 9.10.2007 päivätty SharePoint Server 2007 -tietoturvapäivitys.

Saat lisätietoja 9.10.2007 päivätystä SharePoint Server 2007 -tietoturvapäivityksestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
937832 9.10.2007 julkaistun SharePoint Server 2007 -tietoturvapäivityksen kuvaus

Microsoft on julkaissut tietoturvatiedotteen MS07-059. Tämä tietoturvatiedote sisältää kaikki Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 -tietoturvapäivityksen tärkeät tiedot. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tiedostojen tiedot ja asennusvaihtoehdot.

Voit tarkastella koko tietoturvatiedotetta seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa: Huomautus Jos olet ottanut käyttöön isäntänimiä käyttäviä sivustokokoelmia Windows SharePoint Servicesissä, älä asenna tätä tietoturvapäivitystä tässä vaiheessa. Lisätietoja on Tunnetut ongelmat -osassa.

Päivitystiedot

Voit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:

Windows SharePoint Services 3.0 -tietoturvapäivitys

LataaLataa 934525-paketti nyt.

Windows SharePoint Services 3.0 x64 Edition -tietoturvapäivitys

LataaLataa 934525-paketti nyt.

Julkaisupäivämäärä: 10.10.2007

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Windows SharePoint Services 3.0:n ohjelmistopäivitysten asentaminen

Microsoft suosittelee, että noudatat Windows SharePoint Services 3.0:n ohjelmistopäivitysten asentaminen -aiheessa kuvattuja toimia useimmissa käyttöönotoissa aina käyttöönotoista erillisissä palvelimissa käyttöönottoihin suurissa palvelinfarmeissa.

Lisätietoja on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa: Tämä tietoturvapäivitys korjaa seuraavat ongelmat:
 • 938663 Kerran suoritettavat Windows SharePoint Services 3.0:n tai SharePoint Server 2007:n ajastintyöt viivästyvät vähintään tunnin, kun työt on ajoitettu suoritettaviksi kesäaikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • 935605 Ongelmia saattaa ilmetä käytettäessä peilauskopiointipalvelun viittauskirjoitustoimintoa Windows SharePoint Services 3.0:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • 937038 HTTP 500 - Sisäinen palvelinvirhe -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä muodostaa yhteys Windows SharePoint Services 3.0 -sivustokokoelman sivustoon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • 941422 24.8.2007 julkaistun Windows SharePoint Services 3.0:n hotfix-korjauspaketin kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • 939809 Windows SharePoint Services 3.0:n ongelman, jossa päivämäärä- ja aikakenttiä käyttävien kohteiden aika on tunnin verran virheellinen, korjaavan päivityksen kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Tämä tietoturvapäivitys korjaa seuraavan ongelman, jota ei aiemmin ole kirjattu Microsoft Knowledge Base -tietokantaan:
 • Tietokannan luonti epäonnistuu Windows Internal Database Engine Service Pack 2:n asentamisen jälkeen.

Tunnetut ongelmat

 • Ohjatun SharePoint Products and Technologies -määrittämisen kahden viimeisen vaiheen aikana näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
  Palvelun SPSearchServiceInstance käynnistäminen tässä palvelimessa päivityksen jälkeen ei onnistunut. Käynnistä palvelu manuaalisesti.
  SPSearchServiceInstance-palvelu kuitenkin käynnistettiin sen jälkeen, kun ohjattu SharePoint Products and Technologies -määrittäminen päättyi. Voit turvallisesti ohittaa tämän virhesanoman ja ohjatun SharePoint Products and Technologies -määrittämisen lokitiedostoon kirjatun virhesanoman.
 • Windows SharePoint Services 3.0:n Microsoft GroupBoard Workspace 2007 -laajennusmalli saattaa saada ohjatun SharePoint Products and Technologies -määrittämisen kohtaamaan virheen koontikäännöksestä toiseen päivittämisen aikana.

  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  941678 Ohjattu SharePoint Products and Technologies -määrittäminen ei pääty onnistuneesti tietokoneessa, jossa on asennettuna myös GroupBoard Workspace 2007 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Kun suoritat Windows SharePoint Services 2.0 -sivustokokoelman asteittaisen päivityksen Windows SharePoint Services 3.0 -sivustokokoelmaksi, palvelin saatetaan poistaa käytöstä. Sinun on annettava asteittaisen päivityksen päättyä ennen tämän tietoturvapäivityksen asentamista.
 • Käytät hiljaista tilaa Windows SharePoint Services 3.0:n asentamiseen. Jos tämä tietoturvapäivitys asennetaan asennuksen aikana, ohjattu SharePoint Products and Technologies -määrittäminen suoritetaan odottamatta, kun asennusohjelma on päättynyt.

  Voit ratkaista tämän ongelman purkamalla tämän tietoturvapäivityksen tietokoneessa olevaan kansioon. Kopioi sitten tiedostot ohjelman julkaisuversion Updates-kansioon. Kun puretut tiedostot on kopioitu kyseiseen sijaintiin, kansiota voidaan käyttää tälle tietoturvapäivitystasolle päivitetyn ohjelman julkaisuversion asentamiseen.
 • Kun olet asentanut tämän päivityksen Microsoft Windows Small Business Server 2003 -tietokoneeseen, WWW-sivustoja ei välttämättä käynnistetä uudelleen aikakatkaisuajanjakson aikana. Tämän vuoksi et ehkä pysty käyttämään seuraavia WWW-sivustoja: Backup, CompanyWeb, Microsoft Server ActiveSync, Monitoring, Outlook Web Access tai Remote Web Workplace. Voit korjata tämän ongelman jollakin seuraavista tavoista:
  • Avaa IIS-palveluiden hallinta ja käynnistä pysäytetyt WWW-sivustot.
  • Käynnistä tietokone uudelleen.
 • Jos suoritat virustarkistusohjelman tämän tietoturvapäivityksen asentamisen aikana, asennuksen aikana saattaa ilmetä ajoittaisia ongelmia. Voit ratkaista nämä ongelmat poistamalla virustarkistusohjelman käytöstä ennen tämän tietoturvapäivityksen asentamista.
 • Käytät isäntänimiä käyttäviä sivustokokoelmia Windows SharePoint Services 3.0:ssa. Jos käyttöönotossasi on useita isäntänimiä käyttäviä sivustokokoelmia, tämän tietoturvapäivityksen asennuksen aikana saattaa ilmetä suuria suorituskykyongelmia. Tämä ongelma voi esimerkiksi ilmetä, kun käyttöönotossa on yli 50 isäntänimeä käyttävää sivustokokoelmaa.

  Microsoft on julkaissut tämän ongelman korjaavan hotfix-korjauksen 943594.Saat lisätietoja hotfix-korjauksen 943594 hankkimisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  943594Suorituskykyongelmia ilmenee sen jälkeen, kun tietoturvapäivitys 934525 (MS07-059) on asennettu useita isäntänimiä käyttäviä sivustokokoelmia sisältävään Windows SharePoint Server 3.0 -ympäristöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  Huomautus Jos et käytä Windows SharePoint Services 3.0:ssa isäntänimiä käyttäviä sivustokokoelmia, voit turvallisesti asentaa tämän tietoturvapäivityksen.
 • Oletetaan seuraava tilanne. Poistat Windows SharePoint Services 3.0:n hakupalvelutietokannan valmistelun jollakin seuraavista tavoista:
  • Tapa 1
   Suoritat seuraavan komentorivin:
   %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION STOP -F
  • Tapa 2
   Pysäytät Windows SharePoint Services -ohjeen haku -palvelun keskitetyn hallinnan sivun avulla. Voit tehdä tämän seuraavasti:
   1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten SharePoint 3.0 - Keskitetty hallinta.
   2. Valitse Toiminnot ja valitse sitten Topologia ja palvelut -kohdassa Palvelimen palvelut.
   3. Pysäytä Windows SharePoint Services -ohjeen haku -palvelu valitsemalla Pysäytä.
  Teet Windows SharePoint Services 3.0:n perusasennuksen, joka sisältää valmistelemattoman hakupalvelutietokannan ja tämän tietoturvapäivityksen. Kun suoritat tässä tilanteessa ohjatun SharePoint Products and Technologies -määrittämisen, ohjattua toimintoa ei suoriteta loppuun onnistuneesti.

  Voit selvittää, ilmeneekö järjestelmässä tämä ongelma, avaamalla seuraavaan sijaintiin tallennetun uusimman PSConfig-lokin:
  %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\Logs
  Jos PSConfig-lokissa on seuraavankaltainen virhesanoma, tämä ongelma ilmenee järjestelmässä:
  Poikkeus: System.ArgumentException: Objektia, jonka tunnus on JOKIN-SATUNNAINEN-GUID, ei ole määrityssäilössä. Jokin toinen toiminto on ehkä poistanut objektin.
  kohteessa Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(Guid id)
  kohteessa Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(SPPersistedObject obj)
  kohteessa Microsoft.SharePoint.Administration.SPPersistedObject.Delete()
  kohteessa Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.ProvisionDatabase()
  kohteessa Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.Provision()
  kohteessa Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstanceInConfigDB(totuusarvo provisionTheServiceInstanceToo, merkkijono serviceInstanceRegistryKeyName, objekti sharepointServiceObject)
  kohteessa Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstances(totuusarvo provisionTheServiceInstancesToo, merkkijono serviceRegistryKeyName, objekti sharepointServiceObject)
  kohteessa Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServices(totuusarvo provisionTheServicesToo)
  kohteessa Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.Run()
  kohteessa Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()
  Voit kiertää tämän ongelman seuraavasti:
  1. Tee jokin seuraavista:
   • Poista Windows SharePoint Services 3.0:n SQL-esiintymän Windows SharePoint Services 3.0 -hakupalvelutietokanta. Tietokannan nimi alkaa merkkijonolla WSS_Search_ ja päättyy palvelimen nimeen.
   • Valmistele Windows SharePoint Services 3.0 -hakupalvelutietokanta uudelleen määrittämällä muu kuin oletusarvon mukainen Windows SharePoint Services 3.0 -hakupalvelutietokanta. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista tavoista:
    • Tapa 1

     Suorita seuraavankaltainen komentorivi:
     %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION START -DATABASENAME “TietokannanNimi"
    • Tapa 2
     1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten SharePoint 3.0 - Keskitetty hallinta.
     2. Valitse Toiminnot ja valitse sitten Topologia ja palvelut -kohdassa Palvelimen palvelut.
     3. Varmista, että Windows SharePoint Services -haku -palvelu on pysäytetty. Jos palvelu on käynnissä, pysäytä se.
     4. Valitse Palvelut-kohdassa Windows SharePoint Services -haku.
     5. Muuta Hakutietokanta-kohdassa tietokannan nimeksi muu kuin oletusnimi ja valitse sitten OK.
     6. Käynnistä Windows SharePoint Services -haku -palvelu valitsemalla Palvelimen palvelut -sivulla Käynnistä.
  2. Suorita seuraava komentorivi:
   %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\ PSConfigUI.exe
 • Tähän tietoturvapäivitykseen sisältyy seuraavien ongelmien hotfix-korjaukset. Jos kuitenkin asennat Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack -paketin tämän tietoturvapäivityksen asentamisen jälkeen, seuraavat hotfix-korjaukset menetetään:
  • Nimeät Windows SharePoint Services 3.0 -sivustokokoelman uudelleen. Jos lisäät sivustokokoelmaan uuden käyttäjän, uuden käyttäjän saamassa tervetulosähköpostiviestissä on vanhan sivuston nimi.
  • Tuot Application Definition Designer -työkalun avulla Microsoft Office SharePoint Server 2007:n SDK-paketin Business Data Catalog Definition Editor -työkaluun (BDC-työkaluun) sisältyvän tietokantamallin. Kun tietokantamalli on tuotu, tietokannan yhteysmerkkijono on tyhjä.
  • Kun suoritat SPWriter.exe-ohjelman, se sulkeutuu odottamatta ja tuo näyttöön virhesanoman virheestä moduulissa Oleaut32.dll. Tämä ongelma korjattiin hotfix-korjauksessa, joka siirsi GetTimeZoneMoveParameters()-funktion Owssvr.dll-tiedoston loppuun.
  • Siirrät käyttäjätilit uuteen sivustokokoelmaan Stsadmin.exe-komentorivityökalun avulla. Kun uusi sivustokokoelma selataan, sovelluslokiin kirjataan tapahtumavirheet 6482, 6875 ja 6482. Tämä ongelma voi ilmetä, kun käyttäjän SID-tunnus on virheellinen Windows SharePoint Services 3.0:ssa.
  • Voit käyttää mukautettua mallia Windows SharePoint Services 3.0 -sivustokokoelmassa. Jos luot uuden WWW-sivun, kaikki tavalliset Web-osat eivät ehkä ole käytettävissä, kun valitset Lisää Web-osa.
  • Kun asennat tämän tietoturvapäivityksen, jotkin kolmannen osapuolen palvelut saatetaan pysäyttää virheellisesti. Jos tämä ongelma ilmenee, kun olet asentanut tämän tietoturvapäivityksen, sinun on käynnistettävä tietokone uudelleen.
  • Muodostat yhteyden Windows SharePoint Services 3.0 -sivustokokoelmaan. Jos sivu sisältää Kalenteri-Web-osan, johon on määritetty kalenterinäkymä, sivua ei välttämättä ladata kokonaan. Tämä ongelma voi ilmetä, jos sinulla ei ole oikeuksia lukea kalenteriluetteloa.

Edellytykset

Tämän tietoturvapäivityksen asentamisella ei ole edellytyksiä.

Uudelleenkäynnistystiedot

Tietyissä tilanteissa tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen. Jos uudelleenkäynnistys vaaditaan, toimi seuraavasti:
 1. Käynnistä tietokone uudelleen.
 2. Suorita ohjattu SharePoint Products and Technologies -määrittäminen.
 3. Varmista, että kaikki SharePoint-palvelut ovat nyt käynnissä palvelukonsolissa.
 4. Varmista, että kaikkia WWW-sivustoja suoritetaan IIS-palveluiden hallinnassa.

Poistamistiedot

Kun olet asentanut tämän tietoturvapäivityksen, et voi poistaa sitä.
wss3.0 wss30 wss3 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos windows sharepoint services 3.0 office security patch performance reliability update download 2007 fix x64 edition owa rww active synch
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 934525 – Viimeisin tarkistus: 01/31/2008 16:50:00 – Versio: 8.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbwss30postrtm KB934525
Palaute
ent.write("