Volyymiaktivoinnin virhekoodien vianmääritys Windows 7-, Windows Server 2008- ja Windows Vista -tietokoneissa

ESITTELY
Kun yrität tehdä volyymiaktivoinnin Windows 7- tai Windows Vista -tietokoneessa tai -tietokoneissa moniasennustunnuksen (MAK) tai avaintenhallintapalvelun (KMS) avulla, näyttöön saattaa tulla virhekoodeja. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten näiden virhekoodien vianmääritys tehdään.
Enemmän tietoa

Virhekoodi 0xC004C001

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen MAK:n avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004C001
Aktivointipalvelin havaitsi, että annettu tuoteavain on virheellinen

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos MAK ei ole kelvollinen.

Ongelman kiertotapa

Tee tämän ongelman vianmääritys tarkistamalla, että käytetty tunnus on Microsoftin antama MAK. Voit tarkistaa MAK:n kelvollisuuden soittamalla tuoteaktivoinnin tukikeskukseen.

Virhekoodi 0xC004C003

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen MAK:n avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004C003
Aktivointipalvelin määritti, että määritetty tuotetunnus on estetty

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos MAK on estetty aktivointipalvelimessa.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman hankkimalla uuden MAK:n tuoteaktivoinnin tukikeskuksesta ja asentamalla sekä aktivoimalla järjestelmän sitten.

Virhekoodi 0xC004B100

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen MAK:n avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004B100
Aktivointipalvelin havaitsi, että tietokoneen aktivointi epäonnistui.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos MAK:ta ei tueta.

Ongelman kiertotapa

Tee tämän ongelman vianmääritys tarkistamalla, että käytetty MAK on Microsoftin antama MAK. Voit tarkistaa MAK:n kelvollisuuden soittamalla tuoteaktivoinnin tukikeskukseen.

Virhekoodi 0xC004C008

Huomautus Tiedot, jotka on annettu virhekoodille 0xC004C008 seuraavissa ongelman oireista, syystä ja kiertotavasta koskevissa osissa, on tarkoitettu volyymikäyttöoikeuskäyttäjille. 

Jos olet kotikäyttäjä, tämä sisältö ei koske sinua. Jos haluat kuluttajiin liittyviä tietoja virhekoodista 0xC004C008, napsauta seuraavaa linkkiä: 

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS:n avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004C008
Aktivointipalvelin havaitsi, että määritettyä tuotetunnusta ei voitu käyttää.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos KMS-avain on ylittänyt aktivointirajan. KMS-avaimet voivat tehdä aktivoinnin enintään kymmenen kertaa kuudessa eri tietokoneessa.

Ongelman kiertotapa

Jos tarvitset lisää aktivointikertoja, soita tuoteaktivoinnin tukikeskukseen.

Virhekoodi 0xC004C020

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen MAK:n avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004C020
Aktivointipalvelin ilmoitti, että moniasennustunnus on ylittänyt rajoituksensa.

Syy

MAK on ylittänyt aktivoinnin rajoituksen. MAK:t on suunniteltu niin, että niillä on rajoitettu määrä aktivointeja.

Ongelman kiertotapa

Hanki uusi MAK soittamalla tuoteaktivoinnin tukikeskukseen tai suurenna nykyisen MAK:n aktivointien rajoitusta.

Virhekoodi 0xC004C021

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen MAK:n avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004C021
Aktivointipalvelin ilmoitti, että moniasennustunnuksen laajennusrajoitus on ylitetty.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos MAK on ylittänyt aktivointirajan. MAK:t on suunniteltu niin, että niillä on rajoitettu määrä aktivointeja.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman hankkimalla uuden MAK:n soittamalla tuoteaktivoinnin tukikeskukseen tai suurentamalla nykyisen MAK:n aktivointien rajoitusta.

Virhekoodi 0xC004F009

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen MAK:n avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F009
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu ilmoitti, että aktivointiaika kului umpeen.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos aktivointiaika kuluu umpeen, ennen kuin järjestelmä aktivoidaan. Järjestelmä on nyt rajoitetun toiminnan tilassa.

Ongelman kiertotapa

Noudata rajoitetun toiminnan tilasta palauttamisen ohjeita, jotka ovat englanninkielisessä Volume Activation 2.0 Step-By-Step Guide -oppaassa. Voit hankkia tämän oppaan seuraavasta Microsoftin WWW-sivustosta:

Virhekoodi 0xC004F00F

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen MAK:n, KMS-asiakkaan tai KMS-isännän avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F00F
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu havaitsi, että laitteistotunnuksen sidonta ylittää toleranssitason.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos tietokoneen laitteisto on muuttunut tai tietokoneeseen asennetut ohjaimet on päivitetty.

Ongelman kiertotapa

Jos käytät MAK:ta, voit kiertää tämän ongelman aktivoimalla järjestelmän uudelleen toleranssitason ulkopuolisena aktivointiaikana käyttämällä online-aktivointia tai puhelinaktivointia. Jos käytät KMS:ää, voit kiertää tämän ongelman käynnistämällä tietokoneen uudelleen. Voit myös kirjoittaa seuraavan komennon komentokehotteeseen ja painaa sitten ENTER-näppäintä:
slmgr.vbs -ato

Virhekoodi 0xC004F014

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen MAK:n tai KMS-asiakkaan avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F014
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu ilmoitti, että tuotetunnus ei ole käytettävissä

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos järjestelmässä ei ole asennettuna tuotetunnusta.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman asentamalla MAK-tuotetunnuksen. Voit myös asentaa KMS-avaimen, joka sijaitsee asennustietovälineen seuraavassa kansiossa:
Sources\Pid.txt

Virhekoodi 0xC004F02C

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen MAK-asiakkaan tai KMS-asiakkaan avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F02C
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu havaitsi, että offline-aktivoinnin tietomuoto on virheellinen.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos järjestelmä havaitsee, että puhelinaktivoinnin aikana annetut tiedot eivät ole kelvolliset.

Ongelman kiertotapa

Voit tehdä tämän ongelman tarkistamalla, että vahvistustunnus on annettu oikein.

Virhekoodi 0xC004F035

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS-asiakkaan tai KMS-isännän avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F035
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu ilmoitti, että tietokonetta ei voitu aktivoida volyymikäyttöoikeuden tuotetunnuksella. Volyymikäyttöoikeutta käyttävät järjestelmät edellyttävät päivitystä kelvollisesta käyttöjärjestelmästä. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan tai käytä toisentyyppistä avainta.

Syy

Tämä ongelma saattaa aiheutua siitä, että volyymikäyttöoikeusversioille annetaan käyttöoikeus vain päivitystä varten. Volyymikäyttöoikeuskäyttöjärjestelmän asentamista tietokoneeseen, jossa ei ole siihen oikeuttavaa käyttöjärjestelmää asennettuna, ei tueta.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman asentamalla asennuksen oikeuttavan Microsoft-käyttöjärjestelmän version ja asentamalla sitten volyymikäyttöoikeuskäyttöjärjestelmän uudelleen.

Virhekoodi 0xC004F038

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS-asiakkaan avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F038
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu ilmoitti, että tietokonetta ei voitu aktivoida. Avaintenhallintapalvelun ilmoittama määrä ei ole riittävä. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos KMS-isännän asiakastietokoneiden määrä ei ole tarpeeksi suuri. KMS-varannossa on oltava vähintään 25 tietokonetta.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman lisäämällä tietokoneita KMS-varantoon niin, että KMS-asiakkaat voidaan aktivoida. Voit selvittää KMS-isännän KMS-varannossa olevien tietokoneiden määrän suorittamalla seuraavan komennon komentokehotteessa:
Slmgr.vbs -dli

Virhekoodi 0xC004F039

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS-asiakkaan avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F039
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu ilmoitti, että tietokonetta ei voitu aktivoida. Avaintenhallintapalvelu ei ole käytössä.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos KMS-isäntä on asennettuna mutta ei aktivoituna.

Ongelman kiertotapa

Aktivoi KMS-isäntä online- tai puhelinaktivoinnin avulla.

Virhekoodi 0xC004F041

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS-asiakkaan avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F041
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu määritti, että avaintenhallintapalvelua ei ole aktivoitu. Se on aktivoitava.

Syy

KMS-isäntää ei ole aktivoitu.

Ongelman kiertotapa

Aktivoi KMS-isäntä online- tai puhelinaktivoinnin avulla.

Virhekoodi 0xC004F042

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS-asiakkaan avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F042
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu havaitsi, että määritettyä avaintenhallintapalvelua ei voi käyttää.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos KMS-asiakkaan ja KMS-isännän välillä on ristiriita.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman tarkistamalla, ettei KMS-asiakkaan beetaversiota olla aktivoimassa KMS-isännän julkaisuversiolla. Tarkista myös, ettei KMS-asiakkaan julkaisuversiota olla aktivoimassa KMS-isännän beetaversiolla.

Virhekoodi 0xC004F050

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS:n, KMS-asiakkaan tai MAK:n avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F050
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu ilmoitti, että tuotetunnus on virheellinen.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos KMS-avainta ei anneta oikein. Tämä ongelma saattaa ilmetä myös, jos käyttöjärjestelmän beetaversion tunnus on annettu, kun käytössä on käyttöjärjestelmän julkaisuversio.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman asentamalla asianmukaisen KMS-avaimen sitä vastaavaan Windows-versioon. Tarkista, että avain on asennettu oikein. Jos kopioit ja liität avaimen, varmista, ettei m-viivoja (—) ole korvattu avaimessa n-viivoilla (-).

Virhekoodi 0xC004F051

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS:n tai MAK:n avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F051
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu havaitsi, että tuoteavaimen käyttö on estetty.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos Microsoft on estänyt tuotetunnuksen aktivointipalvelimessa.

Ongelman kiertotapa

Hanki uusi MAK tai KMS-avain, asenna uusi avain järjestelmään ja aktivoi tietokoneet sitten.

Virhekoodi 0xC004F064

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen MAK:n avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F064
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu ilmoitti, että ei-aidon version aktivointiaika kului umpeen.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos Windows Genuine Advantage selvittää, että järjestelmä ei ole aito.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman noudattamalla rajoitetun toiminnan tilasta palauttamisen ohjeita, jotka ovat englanninkielisessä Volume Activation 2.0 Step-By-Step Guide -oppaassa. Voit hankkia oppaan seuraavasta Microsoftin WWW-sivustosta:

Virhekoodi 0xC004F065

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS:n tai MAK:n avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F065
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu havaitsi, että sovellus on käytössä kelvollisen ei-aidon version aktivointiajan puitteissa.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos Windows Genuine Advantage saa selville, että järjestelmä ei ole aito. Järjestelmä jatkaa toimintaa ei-aidon version aktivointiajan loppuun.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman hankkimalla ja asentamalla aidon tuotetunnuksen ja aktivoimalla järjestelmän sitten aktivointiajan aikana. Aktivointiajan lopussa järjestelmä siirtyy muun kuin aidon version rajoitetun toiminnan tilaan.

Virhekoodi 0xC004F066

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen MAK:n tai KMS-asiakkaan avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F066
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu ilmoitti, että tuotteen SKU:ta ei löydy.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos volyymiaktivoinnin tietovälinettä käytetään muun kuin volyymiaktivoinnin tunnuksen kanssa.

Ongelman kiertotapa

Käytä käyttöjärjestelmän version mukaista tuotetunnusta. Kysy lisätietoja tuoteaktivoinnin tukikeskuksesta.

Virhekoodi 0xC004F068

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS-isännän avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F068
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu määritti, että sitä suoritetaan näennäislaitteessa. Avaintenhallintapalvelua ei tueta tässä tilassa.

Syy

Tämän käyttöjärjestelmän avaintenhallintapalvelua ei tueta näennäiskoneessa.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman asentamalla käyttöjärjestelmän näennäiskoneympäristön ulkopuolella.

Virhekoodi 0xC004F069 tai 0xC004F06C

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS-asiakkaan avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0xC004F069
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu ilmoitti, että tietokonetta ei voi aktivoida. Avaintenhallintapalvelu määritti, että pyynnön aikaleima ei kelpaa.
tai
0xC004F06C
Ohjelmistojen käyttöoikeuspalvelu ilmoitti, että tietokonetta ei voi aktivoida. Avaintenhallintapalvelu määritti, että pyynnön aikaleima ei kelpaa.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos asiakastietokoneen järjestelmäaika ei ole sama kuin KMS-isännän järjestelmäaika.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman muuttamalla asiakastietokoneen järjestelmäajan vastaamaan KMS-isännän aikaa. Microsoft suosittelee, että käytät NTP (Network Time Protocol) -aikalähdettä tai Active Directory -hakemistopalvelua ajan synkronointiin tietokoneiden välillä. Aika määritetään KMS-isännän ja asiakastietokoneen välillä UTC (Coordinated Universal Time) -muodossa. Asiakastietokoneessa asetettuna oleva aikavyöhyke ei vaikuta synkronointiin.

Virhekoodi 0x80070005

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS-isännän, KMS-asiakkaan tai MAK:n avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0x80070005
Käyttö estetty: pyydetty toiminto edellyttää laajempia käyttöoikeuksia.

Syy

Tämä ongelma ilmenee, jos käytönvalvonta ei salli aktivointiprosessien suorittamista komentokehotteessa, jolla ei ole järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksia.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, napsauta hiiren kakkospainikkeella Komentorivi-kohtaa ja valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana.
  2. Valitse Seuraava käyttäjä ja valitse sitten Käyttäjänimi-luettelosta Järjestelmänvalvoja.
  3. Valitse OK.
  4. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä:
    slmgr.vbs

Virhekoodi 0x8007232A

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS-isännän avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0x8007232A
DNS-palvelimen virhe.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos järjestelmässä on verkko-ongelma tai DNS (Domain Name System) -ongelma.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman tekemällä verkko-ongelmien ja DNS-ongelmien vianmäärityksen.

Virhekoodi 0x8007232B

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS-asiakkaan avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0x8007232B
DNS-nimeä ei ole.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos KMS-asiakas ei löydä KMS SRV -resurssitietueita DNS-palvelimesta.

Ongelman kiertotapa

Voit korjata ongelman noudattamalla seuraavan Knowledge Base -artikkelin ohjeita:
929826 Koodi 0x8007232b -virhesanoma yritettäessä aktivoida Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 tai Windows Server 2008

Virhekoodi 0x800706BA

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS-asiakkaan avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0x800706BA
Etäproseduurikutsun palvelin ei ole käytettävissä.

Syy

Tämä ongelma saattaa aiheutua siitä, että KMS-isännässä ei ole määritetty palomuuriasetuksia, tai siitä, että DNS SRV -tietueet ovat vanhentuneet. Tämä ongelma saattaa ilmetä myös, jos asennuksen aikana ei annettu tuotetunnusta ja järjestelmä yritetään aktivoida.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman varmistamalla, että KMS-isännän KMS-porttia voidaan käyttää palomuurin läpi tai että SRV-tietueet osoittavat kelvolliseen KMS-isäntään. Tee myös verkkoyhteyksien vianmääritys.

Virhekoodi 0x8007251D

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida vähintään yhden tietokoneen KMS-asiakkaan avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0x8007251D
DNS-kyselystä ei löydy tietueita.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos KMS-asiakas ei löydä KMS SRV -resurssitietueita DNS-palvelimesta.

Ongelman kiertotapa

Voit kiertää tämän ongelman tekemällä verkkoyhteyksien ja DNS-ongelmien vianmäärityksen.

Kiertotapa: voit kiertää tämän ongelman noudattamalla Knowledge Base -tietokannan artikkelissa 929826 kuvattuja ohjeita:

Virhekoodi 0x80092328

Ongelman oire

Kun yrität aktivoida KMS-asiakkaan, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
0x80092328 DNS-nimeä ei ole.

Syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos KMS-asiakas ei löydä KMS SRV -resurssitietueita DNS-palvelimesta.

Ongelman kiertotapa

Voit korjata ongelman noudattamalla seuraavan Knowledge Base -artikkelin ohjeita:
929826 Koodi 0x8007232b -virhesanoma yritettäessä aktivoida Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 tai Windows Server 2008
Suositukset
Lisätietoja volyymikäyttöoikeusaktivoinnista on seuraavissa englanninkielisissä Microsoftin WWW-sivustoissa:
winvista PA Call Center Centre volume activation error codes windows 7 win7 vista
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 938450 – Viimeisin tarkistus: 09/11/2011 05:01:00 – Versio: 4.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto KB938450
Palaute