Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Windows Vista Service Pack 1:n Windows Vistan työpöytähaun muutosten yleiskuvaus

JOHDANTO
Microsoft on julkaissut Windows Vista -päivityksen, joka
 • lisää muutoksia työpöytähakuun
 • mahdollistaa kolmannen osapuolen hakusovellusten integroimisen Windowsiin.
Tämä päivitys sisältää uuden protokollan oletusarvon mukaisen työpöytähakusovelluksen kutsumista varten.

Tässä artikkelissa on kuvaus Windows Vista Service Pack 1:n (SP1) sisältämistä ympäristön ja käyttöliittymän päivityksistä.
Enemmän tietoa
Tärkeää Tämän artikkelin tiedot koskevat vain Windows Vista SP1 -asennuksia tai päivityksiä Windows Vista SP1:ksi.

Ympäristöpäivitys

Hakuprotokolla on tarkoitettu protokollaksi, jonka avulla kutsutaan oletusarvon mukaista työpöytähakusovellusta. Oletusarvon mukainen sovellus voi olla Windowsin erikoishaku tai jokin muu kolmannen osapuolen sovellus.

Lisätietoja hakuprotokollasta ja hakuprotokollasyntaksista on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:Jos kehität sovelluksen, joka on tarkoitettu käyttämään jotakin tiettyä työpöytähakusovellusta tai toimimaan sen pohjalta, määritä se sellaiseksi, joka ei ole riippuvainen pelkästä hakuprotokollasta. Koska monet sovellukset saattavat omistaa hakuprotokollan, et pysty takaamaan, että kohteena oleva työpöytähakusovellus omistaa hakuprotokollan jonakin ajankohtana. Käytä sen sijaan yksityistä hakuprotokollaa, jonka kohteena oleva työpöytähakusovellus määrittää. Samalla tavalla kolmannen osapuolen sovellusten ympäristöksi tarkoitettujen työpöytähakusovellusten tulee tukea sekä hakuprotokollaa että järjestelmän omaa hakuprotokollaa.

Huomautus Hakuprotokolla ei korvaa järjestelmän omaa search-ms-protokollaa. Sovellukset voivat edelleen käyttää search-ms-protokollaa Windowsin erikoishaun käynnistämiseen tai tekemään hiljaisen kyselyn Windowsin haun indeksointitoiminnolle.

Hakuprotokollan oletusarvon mukaista työpöytähakusovellusta hallitaan Ohjauspaneelista. Tarkastele tai muuta hakuprotokollan oletusarvon mukaista ohjelmaa jollakin seuraavista tavoista.

Hakuprotokollan kytkeminen ohjelmaan:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Oletusohjelmat.
 2. Valitse Kytke tiedostotyyppi tai protokolla ohjelmaan.
 3. Valitse hakuprotokolla ja valitse sitten Vaihda ohjelma.
 4. Valitse ohjelma, jonka haluat olevan hakuprotokollan käsittelyn oletusohjelma, ja valitse sitten OK.
Hakuprotokollan oletusohjelman määrittäminen
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Oletusohjelmat.
 2. Valitse Määritä omat oletusohjelmat.
 3. Valitse sovellukset, joita haluat käyttää oletusohjelmina, ja valitse sitten Valitse tämän ohjelman oletukset.
 4. Valitse hakuprotokolla ja valitse sitten Tallenna.

Käyttöliittymäpäivitykset

Microsoft on päivittänyt seuraavassa taulukossa luetellut käyttöliittymäelementit.
KäyttöliittymäelementtiPäivitys
OhjauspaneeliHakuprotokolla näkyy Kytke tiedostotyyppi tai protokolla ohjelmaan -valintaikkunan Protokollat-kohdassa.
OhjauspaneeliWindowsin erikoishaku näkyy Määritä omat oletusohjelmat -valintaikkunassa ohjelmana, joka voidaan valita.
OhjauspaneeliIndeksointiasetukset-valintaikkuna sisältää Keskeytä-painikkeen. Kun valitset Keskeytä-vaihtoehdon, Windowsin haun indeksointitoiminto lopettaa uuden sisällön indeksoinnin 15 minuutin ajaksi.
Käynnistä-valikkoKäynnistä-valikon oikealla puolella Etsi-vaihtoehto on poistettu.
Käynnistä-valikkoNäytä kaikki tulokset -vaihtoehto on muutettu Etsi kaikkialta -vaihtoehdoksi.
Käynnistä-valikkoEtsi kaikkialta -vaihtoehto välittää tekstiruutuun kirjoitetut hakuargumentit oletusarvon mukaiselle hakusovellukselle hakuprotokollasyntaksin avulla. Lisätietoja hakuprotokollasta on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:

Hakuprotokollan aloituskohdat

Tämä päivitys määrittää myös monet Windows Vistan yleisen haun aloituskohdat käyttämään uutta hakuprotokollaa. Uusi hakuprotokolla kutsuu oletusarvon mukaista työpöytähakusovellusta. Näitä haun aloituskohtia ovat esimerkiksi seuraavat:
 • Kun painat Windows-näppäin+F, hakuprotokollan oletussovellus käynnistyy.
 • Kun napsautat Käynnistä-painiketta ja painat sitten F3-näppäintä, Resurssienhallinta avaa hakuprotokollan oletussovelluksen.
 • Kun painat Resurssienhallinnassa CTRL+F, hakuprotokollan oletussovellus käynnistyy.
 • Etsi kaikkialta -vaihtoehto näkyy Resurssienhallinnan työkalurivillä heti, kun haku käynnistyy. Kun napsautat tätä vaihtoehtoa, hakuprotokollan oletussovellus käynnistyy.
 • Et enää pysty napsauttamaan kaikkien säilöjen Etsi-vaihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 941946 – Viimeisin tarkistus: 04/16/2008 13:09:15 – Versio: 1.3

Windows Vista Service Pack 1

 • kbinfo kbhowto KB941946
Palaute