Microsoftin tukikäytäntö Windows Server 2008:n vikasietoklustereille

JOHDANTO
Tässä artikkelissa on kuvaus Microsoftin tukikäytännöstä Windows Server 2008:n vikasietoklusteritoteutuksille. Jotta Windows Server 2008 Failover Clustering -ratkaisua voidaan pitää Microsoftin asiakastukipalveluiden virallisesti tukemana ratkaisuna, ratkaisun on täytettävä seuraavat ehdot:
 • Kaikkien laitteisto- ja ohjelmisto-osien on täytettävä edellytykset, jotta ne saavat Certified for Windows Server 2008 -logon.
 • Täysin määritetyn ratkaisun on läpäistävä Failover Clusters Management -laajennuksen Validate-testi.

Windows Server 2008:n muutokset

Varmista, että suoritat klusterintarkistusprosessin täysin määritetyssä laitteistossa, jonka käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008, ennen kuin määrität klusteriohjelmiston. Klusterintarkistusprosessi tunnistaa mahdolliset laitteisto-ongelmat, ohjelmisto-ongelmat tai muut kokoonpano-ongelmat, ennen kuin klusteri toteutetaan ja otetaan tuotantokäyttöön. Klusterintarkistusprosessia on käytettävä sellaisen laitteiston ja ohjelmiston kanssa, joka on sertifioitu Windows Server 2008:n Windows Server Logo Program -ohjelman avulla.

Ehdotetun ratkaisun tulee läpäistä Windows Server 2008:ssa koko Validate-testi. Validate-testi suorittaa keskitetyn joukon testejä joukolle palvelimia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi klusterina. Nämä testit tekevät seuraavat toiminnot:
 • laitteisto- ja ohjelmistoluettelo
 • verkon analyysi
 • tallennustilatestit
 • järjestelmän kokoonpano.
Tarkempi kuvaus jokaisesta testistä on Windows Server 2008 Failover Cluster Validationin online-ohjeessa.

Huomautus Kaikki Failover Clusters Management -laajennuksen sisäisen ohjatun toiminnon kaltaisen prosessin luomat raportit tallennetaan %systemroot%\cluster\Reports-kansioon.

Tavallisessa tilanteessa Validate-testi on suoritettava täysin määritetyille ratkaisuille, ennen kuin Failover Cluster -ominaisuus asennetaan ehdotetun ratkaisun tarkistamista varten. Kaikki testit on läpäistävä niin, että tuloksena on jompikumpi seuraavista ilmaisimista:
 • vihreä valintamerkki (läpäisty)
 • keltainen varoituskolmio (varoitus).

  Huomautus Keltainen varoituskolmio ilmaisee, että tämä tietty tämän ehdotetun ratkaisun osa ei ole Microsoftin parhaiten käytäntöjen mukainen. Tämä osa kuitenkin toimii.
Jos jonkin testin kohdalla on punainen X-kirjain (epäonnistui), kyseinen osa ratkaisua ei toimi Windows Server 2008 Failover Clusterin kanssa. Tässä tapauksessa kaikkia muita testejä ei suoriteta ja ongelma on ratkaistava ennen klusterin asentamista.

Validate-testi tulee myös suorittaa, kun jotakin klusterin tärkeää osaa muutetaan tai päivitetään. Seuraavassa on esimerkkejä (ei täydellinen luettelo) kokoonpanon muutoksista, jotka edellyttävät Validate-testin suorittamisen uudelleen, ennen kuin klusterikokoonpanoa voidaan tukea:
 • solmun lisääminen klusteriin
 • tallennustilalaitteiston päivittäminen tai vaihtaminen
 • isäntäväyläsovitinten (HBA) laitteisto-ohjelmiston tai ohjaimen päivittäminen
 • monipolkuohjelmiston tai DSM:n päivittäminen
 • minkä tahansa verkkosovittimen vaihtaminen tai päivittäminen.
Microsoft-tuki saattaa myös pyytää, että suoritat Validate-testin tuotantoklusterille osana tavallisia vianmääritysvaiheita. Tässä tilanteessa Validate-testi tekee laitteisto- ja ohjelmistoluettelon, testaa verkon ja tarkistaa järjestelmän kokoonpanon. Tietyissä tilanteessa saatetaan suorittaa vain osa testeistä. Kun tehdään esimerkiksi verkko-ongelman vianmääritys, Microsoft-tuki saattaa pyytää suorittamaan vain laitteisto- ja ohjelmistoluettelon sekä verkkotestin tuotantoklusterille.

Toinen tilanne, jossa Microsoft-tuki saattaa pyytää suorittamaan Validate-testin tuotantoklustereille, on klusterin tallennustilavirhetilanne, jonka on saattanut aiheuttaa jokin tallennustilan kokoonpanon muutos tai virhe. Huomaa, että levyresurssit ja resurssit, joista kyseiset levyt ovat riippuvaisia, siirretään offline-tilaan testin aikana. Tämä tallennustilatesti voi auttaa selvittämään virheen syyn. Tämän vuoksi tämä tallennustilatesti tulee suorittaa vain, kun tuotantoympäristö sietää käyttämättömyysajan.

Maantieteellisesti eri sijainneissa olevat klusterit

Failover Cluster -ratkaisut, joilla ei ole yhteistä jaettua levyä ja jotka sen sijaan käyttävät tietojen replikointia solmujen välillä, eivät välttämättä läpäise Cluster Validation -tallennustilatestejä. Tämä on tavallinen kokoonpano klusteriratkaisuissa, joissa solmut sijaitsevat eri maantieteellisillä alueilla. Klusteriratkaisujen, jotka eivät edellytä ulkoista jaettua tallennustilan vikasietoisuutta solmusta toiseen, ei tarvitse läpäistä Storage-testejä, jotta ne muodostavat täysin tuetun ratkaisun. Ota yhteyttä tietojen replikointiratkaisun toimittajaan, jos sinulla on ongelmia tietojen käyttämisestä vikasietoisuuden aikana.
Enemmän tietoa
Jotta Microsoft tukee virallisesti aiempien Windows Server -versioiden klusteriratkaisuja, päästä päähän -ratkaisun on oltava Windows Server Catalogin Cluster Solutions -osassa. Tämä koskee seuraavia käyttöjärjestelmiä:
 • Windows Server 2003 Datacenter Server
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2003 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server.
Lisätietoja Windows Server Catalogista on seuraavassa verkkosivustossa:Jos kyseessä on Windows 2000 Server- tai Windows Server 2003 -klusteri, CSS tukee täysin vain sellaisia klustereita, jotka ovat Windows Server Catalogin Cluster-luokassa lueteltuja täydellisiä ratkaisuja.

Lisätietoja Microsoftin tukikäytännöstä aiemmille käyttöjärjestelmille saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
309395 Microsoftin tukikäytäntö palvelinklustereille, Hardware Compatibility List -luettelo ja Windows Server Catalog (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
गुण

आलेख ID: 943984 - पिछली समीक्षा: 04/22/2008 19:48:34 - संशोधन: 1.3

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard

 • kbexpertiseadvanced kbinfo KB943984
प्रतिक्रिया