Muodostettaessa yhteys SQL Serverin nimettyyn esiintymään Windows Vista- tai Windows Server 2008 -asiakastietokoneessa näyttöön tulee virhesanoma siitä, että määritettyä SQL-palvelinta ei löydy tai että määritettyä palvelinta tai esiintymää ei löydy

Tärkeää Tässä artikkelissa on tietoja, joiden avulla voit pienentää suojausasetuksia tai poistaa tietokoneen suojausominaisuudet käytöstä. Näiden muutosten avulla voit kiertää tietyn ongelman. Ennen kuin teet nämä muutokset, sinun kannattaa arvioida riskit, joita tämän kiertotavan käyttäminen ympäristössäsi aiheuttaa. Jos käytät tätä kiertotapaa, suojaa tietokonetta suorittamalla sen mukaiset lisätoimet.
Oire
Oletetaan seuraava tilanne. Muodostat yhteyden Microsoft SQL Serverin nimettyyn esiintymään Windows Vista- tai Windows Server 2008 -tietokoneessa. Nimetty esiintymä sijaitsee etäpalvelimessa. Tässä tilanteessa yhteyden muodostaminen saattaa epäonnistua.

Huomautus Tämä ongelma ilmenee, kun yritetään muodostaa yhteys johonkin seuraavista SQL Server -versioista:
 • Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft SQL Server 2005
Jos käytät Windows Data Access Components (Windows DAC) 6.0:aa yhteyden muodostamisessa nimettyyn esiintymään, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
[DBNETLIB]Specified SQL server not found.
[DBNETLIB]ConnectionOpen (Connect()).
Jos käytät SQL Native Clientiä yhteyden muodostamisessa nimettyyn esiintymään, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
[SQL Native Client]SQL Network Interfaces: Error Locating Server/Instance Specified [xFFFFFFFF].
[SQL Native Client]Login timeout expired.
Tämä ongelma ilmenee, kun nimetty esiintymä on vikasietoklusterin esiintymä. Lisäksi tämä ongelma saattaa ilmetä, jos etäpalvelimella on useita IP-osoitteita.
Syy
Kun muodostat yhteyden nimettyyn esiintymään, asiakasverkkokirjasto lähettää User Datagram Protocol (UDP) -pyyntöpaketin nimetyn esiintymän IP-osoitteeseen. Sen jälkeen SQL Server Browser palauttaa UDP-vastauspaketin, joka sisältää tietoja yhteyden päätepisteistä.

UDP-vastauspaketissa oleva IP-lähdeosoite ei kuitenkaan välttämättä ole se IP-osoite, johon UDP-pyyntöpaketti lähetettiin. Jos nimetty esiintymä on vikasietoklusterin esiintymä, IP-lähdeosoite on fyysisen tietokoneen IP-osoite etäpalvelimen IP-näennäisosoitteen sijaan. Jos etäpalvelimella on useita IP-osoitteita, IP-lähdeosoite voi olla mikä tahansa etäpalvelimelle määritetyistä IP-osoitteista.

Windows Vistassa Windowsin palomuuri ei salli epätarkkaa lähdemääritystä. Tämän vuoksi Windowsin palomuuri hylkää UDP-vastauspaketin.

Lisätietoja epätarkasta lähdemäärityksestä on seuraavan Microsoftin verkkosivuston UDP connections -osassa:
Workaround
Voit kiertää tämän ongelman käyttämällä jotakin seuraavista tavoista.

Tapa 1

Määritä nimettyyn esiintymään yhdistämisen yhteysmerkkijonossa TCP-porttinumero nimetyn putken nimen sijaan.

Lisätietoja yhteysmerkkijonon syntaksista on seuraavan Microsoftin verkkosivuston Creating a valid connection string -osassa:

Tapa 2

Varoitus Tämän ongelman kiertotavan käyttäminen saattaa tehdä tietokoneesta tai verkosta entistä haavoittuvamman pahantahtoisten käyttäjien tai haitallisiksi suunniteltujen ohjelmien, kuten virusten, hyökkäyksille. Microsoft ei suosittele tätä kiertotapaa, mutta näiden tietojen avulla voit kiertää ongelman harkintasi mukaan. Käytä tätä kiertotapaa omalla vastuulla.

Luo Ohjauspaneelin Windowsin laajennettu palomuuri -toiminnossa lähtevän liikenteen sääntö sovellukselle, joka muodostaa yhteyden SQL Serveriin. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelissa Valvontatyökalut.
 2. Kaksoisnapsauta Valvontatyökalut-osassa Windowsin laajennettu palomuuri.
 3. Valitse Windowsin laajennettu palomuuri -toiminnossa Lähtevän liikenteen säännöt ja valitse sitten Uusi sääntö.
 4. Valitse Ohjelma ja valitse sitten Seuraava.
 5. Valitse Ohjelman polku, määritä sovelluksen polku ja valitse sitten Seuraava.
 6. Valitse Salli yhteys ja valitse sitten Seuraava.
 7. Tee Ohjattu lähtevän liikenteen säännön lisääminen -toiminnon vaiheet loppuun.

Tapa 3

Varoitus Tämän ongelman kiertotavan käyttäminen saattaa tehdä tietokoneesta tai verkosta entistä haavoittuvamman pahantahtoisten käyttäjien tai haitallisiksi suunniteltujen ohjelmien, kuten virusten, hyökkäyksille. Microsoft ei suosittele tätä kiertotapaa, mutta näiden tietojen avulla voit kiertää ongelman harkintasi mukaan. Käytä tätä kiertotapaa omalla vastuulla.

Luo Ohjauspaneelin Windowsin laajennettu palomuuri -toiminnossa saapuvan liikenteen sääntö, joka sallii tietoliikenteen kaikista etäpalvelimen mahdollisista IP-osoitteista tai kaikista IP-osoitteista, jotka on määritetty vikasietoklusterin esiintymälle. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelissa Valvontatyökalut.
 2. Kaksoisnapsauta Valvontatyökalut-osassa Windowsin laajennettu palomuuri.
 3. Valitse Windowsin laajennettu palomuuri -toiminnossa Saapuvan liikenteen säännöt ja valitse sitten Uusi sääntö.
 4. Valitse Mukautettu ja valitse sitten Seuraava.
 5. Valitse Kaikki ohjelmat ja valitse sitten Seuraava.
 6. Valitse Protokollan tyyppi -luettelossa Mikä tahansa ja valitse sitten Seuraava.
 7. Valitse Mitä etä-IP-osoitetta tämä sääntö vastaa? -kohdassa Nämä IP-osoitteet ja valitse sitten Lisää.
 8. Kirjoita IP-osoite-valintaikkunassa jokin IP-osoitteista Tämä IP-osoite tai aliverkko -kohtaan ja valitse sitten OK.
 9. Lisää muut IP-osoitteet toistamalla vaiheita 7 ja 8. Valitse sitten Seuraava.
 10. Valitse Salli yhteys ja valitse sitten Seuraava.
 11. Tee Ohjattu saapuvan liikenteen säännön lisääminen -toiminnon vaiheet loppuun.
Tila
Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.
Enemmän tietoa
Lisätietoja Windowsin laajennettu palomuuri -toiminnosta on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 944390 – Viimeisin tarkistus: 04/22/2008 19:48:34 – Versio: 1.0

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition

 • kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB944390
Palaute