Windows XP Service Pack 3:n asennus epäonnistuu tuoden näyttöön virhesanoman ja Service Pack -paketin asennuslokiin kirjataan virhe 8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Oire
Kun Windows XP Service Pack 3 (SP3) yritetään asentaa Windows XP -tietokoneeseen, näyttöön tulee jokin seuraavista virhesanomista.

Virhe 1

This Service Pack requires the machine to be on AC Power before setup starts. (Tämän Service Packin asennus vaatii, että tietokone on kytketty verkkovirtaan ennen asennuksen aloittamista.)

Virhe 2

Service Pack 3 Setup has been canceled because Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP is not compatible with this version of Windows. Before you can continue, you must: 1) Uninstall Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (Optional) Install Windows SteadyState, the newer version of Microsoft Shared Computer Toolkit. For more detailed information, go to the Shared Access page on the Microsoft Web site. (Service Pack 3:n asennus on peruutettu, koska Windows XP:n Microsoft Shared Computer Toolkit ei ole yhteensopiva tämän Windows-version kanssa. Ennen jatkamista sinun on tehtävä seuraavaa: 1) Poista Microsoft Shared Computer Toolkitin asennus. 2) (valinnainen) Asenna Microsoft Shared Computer Toolkitin uusi versio nimeltä Windows SteadyState. Tarkemmat tiedot saat Microsoftin verkkosivuston Shared Access -osasta.)

Virhe 3

Service Pack 3 Setup has been canceled because Windows XP SP3 cannot be installed over RDP 6.0 MUI PACK (Update for Windows XP (KB925877)). Before you can continue, you must Uninstall KB925877. (Service Pack 3:n asennus on peruutettu, koska Windows XP SP3:a ei voi asentaa RDP 6.0 MUI PACK -paketin (Windows XP -päivitys KB925877) päälle. Sinun on poistettava päivityksen KB925877 asennus ennen jatkamista.)

Virhe 4

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 cannot be applied to Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). A unique SP3 update package for WinFLP will be made available at download.microsoft.com. (Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 -pakettia ei voi asentaa Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP) -käyttöjärjestelmään. Yksilöllinen WinFLP-käyttöjärjestelmän SP3-päivityspaketti tulee olemaan saatavana osoitteessa download.microsoft.com.)

Virhe 5

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 cannot be applied to Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). A unique SP3 update package for WEPOS will be made available at download.microsoft.com. (Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 -pakettia ei voi asentaa Windows Embedded for Point of Service (WEPOS) -käyttöjärjestelmään. Yksilöllinen WEPOS-käyttöjärjestelmän SP3-päivityspaketti tulee olemaan saatavana osoitteessa download.microsoft.com.)

Virhe 6

Setup cannot continue because one or more prerequisites required to install Service Pack 3 failed. For More details check the Log File Drive_Letter:\windows\svcpack.log. (Asennusta ei voi jatkaa, koska vähintään yksi Service Pack 3:n asentamisen edellytys ei täyttynyt. Lisätietoja on lokitiedostossa asemakirjain:\windows\svcpack.log.)
Lisäksi jokaisessa tapauksessa seuraava virhesanoma kirjataan Service Pack -asennuslokiin:

8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Huomautus Service Pack -asennusloki (Svcpack.log) sijaitsee yleensä seuraavassa kansiossa:
Asemakirjain:\Windows\svcpack.log
Syy
Ennen Windows XP SP3:n asentamista on täytettävä joitakin edellytyksiä. Jos jokin edellytyksistä ei täyty, näyttöön tulee jokin ongelman oireista kertovassa osassa kuvatuista virhesanomista. Ongelman oireista kertovassa osassa mainittujen virhesanomien syyt on kuvattu seuraavassa:

Virheen 1 syy

Tämä virhe ilmenee, jos Service Pack -paketti yritetään asentaa, kun tietokone toimii akkuvirralla. Tämä tarkistus tehdään, jotta päivitys ei epäonnistu sen vuoksi, että akun lataus loppuu asennusprosessin aikana.

Virheen 2 syy

Tämä virhe ilmenee, kun Service Pack -paketti yritetään asentaa tietokoneeseen, jossa on jo asennettuna Windows XP:n Microsoft Shared Computer Toolkit -työkalupaketti. Tämä työkalupaketin versio ei ole yhteensopiva Windows XP SP3:n kanssa.

Virheen 3 syy

Tämä virhe ilmenee, jos tietokoneessa on asennettuna Windows XP -päivitys KB925877. Tämä päivitys sisältää Etätyöpöytäyhteys 6.0:n (päätepalveluasiakkaan versio 6.0) Multilingual User Interface Pack (MUI) -paketin. Tämä MUI-paketti ei ole yhteensopiva Windows XP SP3:n kanssa.

Virheen 4 syy

Tämä virhe ilmenee, kun Windows XP SP3 yritetään asentaa Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP) -käyttöjärjestelmään. Tämä Service Pack -paketin versio ei koske WinFLP-käyttöjärjestelmää.

Virheen 5 syy

Tämä virhe ilmenee, kun Windows XP SP3 yritetään asentaa Embedded for Point of Service (WEPOS) -käyttöjärjestelmään. Tämä Service Pack -paketin versio ei koske WEPOS-käyttöjärjestelmää.

Virheen 6 syy

Tämä virhe ilmenee, jos Windows XP SP3 yritetään asentaa Windows XP Media Center Edition- tai Windows XP Media Center Edition 2003 -käyttöjärjestelmään.

Huomautus Tätä virhettä ei ilmene, jos Windows XP SP3 yritetään asentaa Windows XP Media Center Edition 2004 -käyttöjärjestelmään tai uudempaan versioon.
Ratkaisu
Voit korjata nämä virheet tekemällä näyttöön tulleen virhesanoman mukaiset toimet. Nämä toimet on kuvattu seuraavissa osissa.

Virheen 1 ratkaisu

Kytke tietokone verkkovirtaan, kuten pistorasiaan. Lisätietoja tietokoneen virtavaatimuksista saat tietokoneen valmistajalta.

Virheen 2 ratkaisu

Poista Microsoft Shared Computer Toolkitin asennus. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Lisää tai poista sovellus -kuvaketta.
  2. Valitse Microsoft Shared Computer Toolkit ja valitse sitten Poista.
  3. Kun ohjelma on poistettu, asenna Windows XP SP3.
Jos haluat käyttää Microsoft Shared Computer Toolkitin toimintoja, voit asentaa Windows SteadyStaten. Tämä on työkalupaketin uusin versio. Voit ladata Windows SteadyStaten seuraavasta Microsoft Download Center -verkkosivustosta:

Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:

LataaLataa SteadyState_Setup_ENU.exe-paketti nyt.

Virheen 3 ratkaisu

Poista Windows XP -päivityksen KB925877 asennus Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla. Tämä päivitys sisältää Etätyöpöytäyhteys 6.0:n (päätepalveluasiakkaan versio 6.0) Multilingual User Interface Pack (MUI) -paketin. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Lisää tai poista sovellus -kuvaketta.
  2. Valitse sivun yläosassa oleva Näytä päivitykset -valintaruutu.
  3. Valitse Windows XP -päivitys KB925877 ja valitse sitten Poista.
  4. Kun päivitys KB925877 on poistettu, asenna Windows XP SP3.

Virheen 4 ja 5 ratkaisu

Tämä Windows XP SP3 -versio ei ole yhteensopiva tietokoneessa olevan WinFLP- tai WEPOS-käyttöjärjestelmän kanssa. Yksilöllinen WinFLP- ja WEPOS-käyttöjärjestelmän Service Pack -päivityspaketti on suunniteltu julkaistavaksi Microsoft Download Centerissä myöhemmin.

Lisätietoja tämän yksilöllisen Windows XP SP3 -päivityksen lataamisesta Microsoft Download Centeristä on saatavana seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa:
322389 Uusimman Windows XP Service Packin hankkiminen

Virheen 6 ratkaisu

Jos haluat asentaa Windows XP SP3:n Windows XP Media Center Edition- tai Windows XP Media Center Edition 2003 -tietokoneeseen, sinun on asennettava ensin Windows XP Service Pack 2 (SP2). Voit hankkia Windows XP SP2 Automaattiset päivitykset -toiminnon tai Windows Update -sivuston avulla.
winxpsp3 windowsxpsp3
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 949388 – Viimeisin tarkistus: 06/10/2013 03:07:00 – Versio: 2.3

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg KB949388
Palaute