Oletusarvon mukaisen paikallisen käyttäjäprofiilin mukauttaminen Windows-näköistiedostoa valmisteltaessa

ESITTELY
Tässä artikkelissa käsitellään oletusarvon mukaisen paikallisen käyttäjäprofiilin asetusten mukauttamista luotaessa näköistiedosto tietokoneessa, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

Kun olet ottanut näköistiedoston käyttöön, oletusarvon mukaisen paikallisen käyttäjäprofiilin asetuksia käytetään kaikille tietokoneeseen kirjautuville uusille käyttäjille.

Jos haluat mukauttaa oletuskäyttäjäprofiilia tai pakollista käyttäjäprofiilia, sinun on ensin mukautettava oletuskäyttäjäprofiilia. Tämän jälkeen oletuskäyttäjäprofiili voidaan kopioida asianmukaiseen jaettuun kansioon ja tehdä kyseisestä käyttäjäprofiilista siten oletuskäyttäjäprofiili tai pakollinen käyttäjäprofiili.

Kun oletuskäyttäjäprofiilia mukautetaan tässä artikkelissa kuvatulla tavalla, lähdeprofiili muodostetaan uudelleen muodossa, joka sopii useiden käyttäjien käytettäväksi. Tämä on ainoa tuettu tapa mukauttaa Windows-käyttöjärjestelmän oletuskäyttäjäprofiilia. Jos yrität mukauttaa profiilia muilla tavoilla, uuteen oletuskäyttäjäprofiiliin saattaa tulla ylimääräisiä tietoja. Kyseiset ylimääräiset tiedot saattavat johtaa vakaviin ongelmiin sovellusten ja järjestelmän vakauden kanssa.

Huomautus Tämä artikkeli korvaa kaikki aiemmin julkaistut oletusarvon mukaisten paikallisten käyttäjäprofiilien mukauttamisen toimet näköistiedostoja valmisteltaessa.

Oletuskäyttäjäprofiilin mukauttaminen Windows 7:ssä, Windows Vistassa, Windows Server 2008:ssa ja Windows Server 2008 R2:ssa

Ainoa tuettu tapa mukauttaa oletuskäyttäjäprofiilia on käyttää Unattend.xml-vastaustiedostossa olevaa Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile-parametria. Unattend.xml-vastaustiedosto siirretään System Preparation -työkalulle (Sysprep.exe).

Vaihe 1: Oletuskäyttäjäprofiilin määrittäminen

 1. Kirjaudu Windowsiin sisäisellä paikallisella järjestelmänvalvojatilillä.
  Huomautus Et pysty käyttämään toimialuetiliä tälle prosessille.
 2. Avaa Ohjauspaneelin Käyttäjäprofiilit-työkalu ja poista kaikki lisätyt käyttäjätilit lukuun ottamatta yhtä järjestelmänvalvojatason käyttäjätiliä, jota käytit kirjautuessasi sisään Windowsiin.
 3. Määritä asetukset, jotka haluat kopioida oletuskäyttäjäprofiiliin. Niitä ovat työpöydän asetukset, suosikit ja Käynnistä-valikon vaihtoehdot.
  Huomautus Käynnistä-valikkoa ja tehtäväpalkkia voi mukauttaa vain Windows 7:ssä. Lisätietoja on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
Vaihe 2: Copy Profile -parametrin sisältävän Unattend.xml-tiedoston luominen

Luo Copy Profile -parametrin sisältävä Unattend.xml-tiedosto (Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile). Kun käytät tätä Copy Profile -parametria, parhaillaan kirjautuneena olevan käyttäjän asetukset kopioidaan oletuskäyttäjäprofiiliin. Tämän parametrin arvon on oltava käsittelyssä true (tosi).
Windows System Image Manager (Windows SIM) luo ja hallinnoi valvomattomia Windows-asennuksen vastaustiedostoja graafisessa käyttöliittymässä.

Vastaustiedostot ovat XML-tiedostoja, joita käytetään Windows-asennuksen aikana Windows-oletusasennuksen määritykseen ja mukautukseen.

Luo Unattend.xml-tiedosto Windows-järjestelmän näköistiedoston hallinnan avulla. Windowsin järjestelmän näköistiedostojen hallinta sisältyy Windows AIK -työkaluihin. Voit hankkia käyttöjärjestelmäsi mukaisen AIK:n jostakin seuraavista verkkosivustoista:
Lisätietoja Windows AIK -työkaluista on englanninkielisessä artikkelissa Windows Automated Installation Kit (AIK). Vastaustiedoston luontiohjeet ovat Windows AIK -työkalujen mukana toimitettavissa ohjeissa. Lisätietoja vastaustiedoston luomisesta on kohdassa Vastaustiedostojen käsitteleminen Windows SIM:ssä. Vaihe 3: Unattend.xml-tiedoston oletuskäyttäjäprofiilin mukauttaminen

 1. Avaa järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettava komentokehote. Voit tehdä tämän napsauttamalla Käynnistä-painiketta, kirjoittamalla hakuruutuun cmd, napsauttamalla Ohjelmat-luettelossa kohtaa cmd hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Suorita järjestelmänvalvojana.
  Jos näyttöön tulee kehote antaa järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistaa toiminto, kirjoita salasana tai vahvista toiminto.
 2. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Huomautus: Sysprep.exe sijaitsee kansiossa %systemdrive%\Windows\System32\sysprep.
 3. Voit vahvistaa, että CopyProfile-komento suoritettiin loppuun onnistuneesti, avaamalla seuraavan tiedoston: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. Etsi seuraavankaltaisia rivejä (specialize-osasta):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded.
  [shell unattend] CopyProfile succeeded.

  Huomaa, että tämä rivi vahvistaa, onnistuko CopyProfile-komento, ja mikä käyttäjäprofiili kopioitiin oletuskäyttäjäprofiiliin.
 5. Sieppaa näköistiedosto.
 6. Ota näköistiedosto käyttöön.
Lisätietoja näköistiedoston laatimisesta ja käyttöönottamisesta Sysprepin avulla on Sysprepin teknisessä viiteoppaassa.
Huomautuksia
 • Sinun on käytettävä sysprep.exe-ohjelman kanssa /generalize-valitsinta, jotta Copy Profile -parametria voi käyttää. /unattend-valitsinta käytetään osoittamaan haluttuun Unattend.xml-tiedostoon. Tämän vuoksi Unattend.xml-tiedosto sijaitsee tässä esimerkissä c:\answerfile-kansiossa.
 • Sisäisen järjestelmänvalvojatilin profiili poistetaan, kun teet Windowsin puhtaan asennuksen tai suoritat Sysprep-työkalun. CopyProfile-asetus käsitellään ennen sisäisen järjestelmänvalvojatilin poistamista. Tämän vuoksi tekemäsi mukautukset näkyvät uudessa käyttäjäprofiilissa. Niitä ovat sisäisen järjestelmänvalvojatilin profiilin asetukset.
 • Jos käyttäjäprofiileja on useita, Windowsin sysprep saattaa valita odottamattoman profiilin oletuskäyttäjäprofiiliin kopioitavaksi. Lisätietoja on Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa 2101557: Kaikki oletuskäyttäjäprofiilin mukautukset menetetään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Kaikkia mukautuksia ei kopioida uusiin profiileihin. Uuden käyttäjän kirjautumisprosessi palauttaa jotkin asetukset. Voit määrittää kyseiset asetukset käyttämällä ryhmäkäytäntöasetuksia tai komentosarjoja.Huomioon otettavat seikat käytettäessä automatisoituja näköistiedostojen luonti- ja käyttöönottojärjestelmiä

 • Kun käytät työkaluja, kuten Microsoft Deployment Toolkitiä tai System Center Configuration Manageria, CopyProfile-asetusta ei tarvita Sysprep-komentoa suoritettaessa. Nämä työkalut tavallisesti korvaavat Unattend.xml-tiedoston tai muuttavat sitä sen jälkeen, kun näköistiedosto on otettu käyttöön levylle, mutta ennen kuin käyttöjärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran Sysprep-komennon suorittamisen jälkeen. Tämän vuoksi Microsoft Deployment Toolkitin tai System Center Configuration Managerin käyttöönottoprosessissa käytettävän Unattend.xml-tiedoston on sisällettävä CopyProfile-asetus.
 • Jos määrität CopyProfile-asetukseksi true, kun suoritat asennusohjelman Windows Vistan, Windows 7:n, Windows Server 2008:n tai Windows Server 2008 R2:n asennustietovälineestä näköistiedoston muodostamisprosessin aikana, järjestelmänvalvojaprofiilin asetukset saatetaan kopioida oletuskäyttäjäprofiiliin, vaikka se ei ole aikomus. Järjestelmänvalvojaprofiilin asetukset sijaitsevat yleensä asennustietovälineen Install.wim-tiedostossa.

Oletuskäyttäjäprofiilin muuttaminen verkon oletuskäyttäjäprofiiliksi Windows 7:ssä, Windows Vistassa, Windows Server 2008:ssa ja Windows Server 2008 R2:ssa

Jos haluat muuttaa paikallisen oletuskäyttäjäprofiilin verkon oletuskäyttäjäprofiiliksi, toimi seuraavasti:
 1. Kirjaudu tietokoneeseen, jossa on mukautettu oletuskäyttäjätili, käyttämällä tiliä, jolla on järjestelmänvalvojan tunnistetiedot.
 2. Muodosta yhteys toimialueen ohjauskoneen jaettuun NETLOGON-kansioon käyttämällä Suorita-komentoa. Polku on esimerkiksi seuraavankaltainen:
  \\<Palvelimen_nimi>\NETLOGON
 3. Luo uusi kansio jaettuun NETLOGON-kansioon ja anna sille nimeksi Oletuskäyttäjä2.
 4. Napsauta Käynnistä-painiketta, napsauta hiiren kakkospainikkeella Tietokone-kohtaa, valitse Ominaisuudet ja valitse sitten Järjestelmän lisäasetukset.
 5. Valitse Käyttäjäprofiilit-kohdassa Asetukset. Käyttäjäprofiilit-valintaikkunassa näkyy tietokoneeseen tallennettujen profiilien luettelo.
 6. Valitse Oletusprofiili ja valitse sitten Kopioi kohteeseen.
 7. Kirjoita Kopioi profiili: -tekstiruutuun vaiheessa 3 luomasi Windowsin oletuskäyttäjäprofiilikansion verkkopolku. Kirjoita esimerkiksi seuraava polku:
  \\<Palvelimen_nimi>\NETLOGON\Oletuskäyttäjä2
 8. Valitse Käyttö sallittu -kohdassa Muutosoikeudet, kirjoita nimi Kaikki ja valitse sitten OK.
 9. Aloita profiilin kopiointi valitsemalla OK.
 10. Kirjaudu ulos tietokoneesta, kun kopiointiprosessi on valmis.

Oletuskäyttäjäprofiilin muuttaminen pakolliseksi käyttäjäprofiiliksi Windows 7:ssä, Windows Vistassa, Windows Server 2008:ssa ja Windows Server 2008 R2:ssa

Voit määrittää paikallisesta oletuskäyttäjäprofiilista pakollisen profiilin. Tekemällä tämän järjestelmässä voi olla yksi keskeinen profiili, jota kaikki käyttäjät käyttävät. Jos haluat tehdä tämän, sinun on valmisteltava pakollisen profiilin sijainti, kopioitava paikallinen oletuskäyttäjäprofiili kyseiseen sijaintiin ja määritettävä sitten käyttäjän profiilisijainti osoittamaan pakolliseen profiiliin.


Vaihe 1: Pakollisen profiilin sijainnin valmisteleminen

 1. Luo keskeiseen tiedostopalvelimeen uusi kansio tai käytä aiemmin luotua kansiota, jota käytät palvelimella sijaitseville käyttäjäprofiileille. Voit esimerkiksi käyttää kansionimeä Profiilit:
  \Profiilit
 2. Jos luot uutta kansiota, jaa kansio käyttämällä organisaatiollesi sopivaa nimeä.
  Huomautus Palvelimella sijaitsevat käyttäjäprofiilit sisältävien jaettujen kansioiden jakamisoikeuksien on annettava Täydet oikeudet -käyttöoikeudet Todennetut käyttäjät -ryhmälle. Pakollisten käyttäjäprofiilien tallentamiseen tarkoitettujen kansioiden jakamisoikeuksien tulee antaa Lukuoikeudet Todennetut käyttäjät -ryhmälle ja Täydet oikeudet Järjestelmänvalvojat-ryhmälle.
 3. Luo uusi kansio vaiheessa 1a luotuun tai tunnistettuun kansioon. Kyseisen uuden kansion nimen tulee antaa käyttäjätilin kirjautumisnimellä, jos pakollinen käyttäjäprofiili on jonkin tietyn käyttäjän profiili. Jos pakollinen käyttäjäprofiili on useammalle kuin yhdelle käyttäjälle, nimeä se tilanteen mukaan. Esimerkiksi seuraavalla toimialueella on pakollinen profiili, ja kansionimi alkaa sanalla pakollinen:
  \Profiilit\pakollinen
 4. Viimeistele nimeäminen lisäämällä 2 nimen jälkeen. Vaiheessa 1c käytetyssä esimerkissä on kansionimi pakollinen. Tämän vuoksi kyseisen käyttäjän seuraavan kansion lopullinen nimi on pakollinen2:
  \Profiilit\pakollinen2
Vaihe 2: Oletuskäyttäjäprofiilin kopioiminen pakollisen profiilin sijaintiin

 1. Kirjaudu tietokoneeseen, jossa on mukautettu paikallinen oletuskäyttäjätili, käyttämällä tiliä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta, napsauta hiiren kakkospainikkeella Tietokone-kohtaa, valitse Ominaisuudet ja valitse sitten Järjestelmän lisäasetukset.
 3. Valitse Käyttäjäprofiilit-kohdassa Asetukset. Käyttäjäprofiilit-valintaikkunassa näkyy tietokoneeseen tallennettujen profiilien luettelo.
 4. Valitse Oletusprofiili ja valitse sitten Kopioi kohteeseen.
 5. Kirjoita Kopioi profiili: -tekstiruutuun Windowsin oletuskäyttäjäkansion verkkopolku, jonka loit vaiheessa 1: Pakollisen profiilin sijainnin valmisteleminen. Kirjoita esimerkiksi seuraava polku:
  \\<Palvelimen_nimi>\Profiilit\pakollinen2
 6. Valitse Käyttö sallittu -kohdassa Muutosoikeudet, kirjoita nimi Kaikki ja valitse sitten OK.
 7. Aloita profiilin kopiointi valitsemalla OK.
 8. Kirjaudu ulos tietokoneesta, kun kopiointiprosessi on valmis.
 9. Paikanna keskitetyn tiedostopalvelimen kansio, jonka loit vaiheessa 1: Pakollisen profiilin sijainnin valmisteleminen.
 10. Valitse Järjestä ja valitse sitten Kansion asetukset.
 11. Valitse Näytä-välilehdessä Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot -valintaruutu, poista Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tunnisteet -valintaruudun valinta, poista Piilota suojatut käyttöjärjestelmätiedostot -valintaruudun valinta, ohita varoitus valitsemalla Kyllä ja ota muutokset käyttöön ja sulje valintaikkuna valitsemalla sitten OK.
 12. Paikanna NTUSER.DAT-tiedosto, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Nimeä uudelleen, muuta nimeksi NTUSER.MAN ja paina sitten ENTER-näppäintä.
Huomautus Aiemmin profiilit voitiin kopioida Ohjauspaneelin Järjestelmä-työkalulla. Tämä oletusprofiiliin kopioimisen asetus on nyt poistettu käytöstä, koska se pystyi lisäämään tietoja, jotka tekivät profiilista käyttökelvottoman.

Vaihe 3: Käyttäjätilin valmisteleminen

 1. Avaa toimialueen järjestelmänvalvojana Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet -hallintakonsoli Windows Server 2008 R2- tai Windows Server 2008 -tietokoneesta.
 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sitä käyttäjätiliä, jolle haluat ottaa käyttöön pakollisen käyttäjäprofiilin, ja valitse sitten Ominaisuudet.
 3. Valitse Profiili-välilehti ja kirjoita profiilipolun tekstiruutuun verkkopolku, jonka loit vaiheessa 1: Pakollisen profiilin sijainnin valmisteleminen. Älä kuitenkaan lisää loppuun numeroa 2. Tässä esimerkissä polku on seuraava:
  \\<Palvelimen_nimi>\Profiilit\pakollinen
 4. Valitse OK ja sulje sitten Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet -hallintakonsoli.
Käyttäjä käyttää nyt mukautettua pakollista käyttäjäprofiilia.
TARVITSETKO LISÄÄ OHJEITA?
Jos tämän artikkelin tiedot eivät vastaa kysymykseesi, tätä painiketta napsauttamalla voit esittää kysymyksesi muille yhteisön jäsenille Microsoft Community -palvelussa:
Lisätietolähteet
Jos sinulla on ongelmia käyttäjäprofiiliin kirjautumisessa, napsauta seuraavia linkkejä, jotta voit tarkastella artikkelia Microsoftin WWW-sivustossa:
Vioittuneen käyttäjäprofiilin korjaaminen
Käyttäjätilin luominen

Lisätietoja oletusarvon mukaisen paikallisen käyttäjäprofiilin mukauttamisen vaiheista valmisteltaessa näköistiedostoa Windows XP:tä ja Windows Server 2003:a varten on Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa 959753: Oletusarvon mukaisen paikallisen käyttäjäprofiilin mukauttaminen valmisteltaessa Windows XP:n tai Windows Server 2003:n näköistiedostoa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)


How to customize a network default user profile or a mandatory user profile in Windows 7
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 973289 – Viimeisin tarkistus: 03/26/2014 23:07:00 – Versio: 5.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbprofiles kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB973289
Palaute