Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

MS10-024: 13.4.2010 ja 13.7.2010 julkaistun Windows SMTP -palvelun tietoturvapäivityksen kuvaus

Windows XP:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Windows XP:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

ESITTELY
Microsoft on julkaissut tietoturvatiedotteen MS10-024. Voit tarkastella koko tietoturvatiedotetta seuraavissa Microsoftin WWW-sivustoissa:

Ohjeiden ja tuen saaminen tälle tietoturvapäivitykselle

Kotikäyttäjät saavat maksutonta tukea Yhdysvalloissa ja Kanadassa numerossa 1-866-PCSAFETY tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Microsoftin tytäryhtiöön. Lisätietoja yhteyden ottamisesta paikalliseen Microsoftin tytäryhtiöön tietoturvapäivitysten tukea varten on seuraavassa Microsoftin kansainvälisessä tukisivustossa: Pohjois-Amerikassa olevat asiakkaat voivat myös saada käyttöönsä heti rajoittamattoman maksuttoman sähköpostituen tai rajoittamattoman henkilökohtaisen keskustelutuen käymällä seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa: Yritysasiakkaat saavat tukea tietoturvapäivityksille tavallisten tukiyhteyshenkilöidensä kautta.
Tunnetut ongelmat
 • Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) -tarkistukset tai Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) -palvelinraportit saattavat ilmoittaa tämän tietoturvapäivityksen tilaksi Installed (Asennettu) joillekin Windows XP- tai Windows Server 2003 -järjestelmille, joissa ei ole SMTP-palvelua käytössä. Tämä ongelma aiheutuu virheestä Windows-päivitysten tunnistamislogiikan metatiedoissa. MBSA-tarkistus tai WSUS-raportin pitäisi ilmoittaa tilaksi Not Applicable (Ei sovellu), kun SMTP-palvelu ei ole asennettuna kyseisissä ympäristöissä. Tämä on ainoastaan raportoinnin ongelma. Asiakkaiden, jotka ovat jo asentaneet tämän päivityksen onnistuneesti, ei tarvitse tehdä mitään toimia.
 • Jos asennat ennen 13.7.2010 julkaistun Windows SMTP -palvelun tietoturvapäivityksen version Windows Server 2008 -järjestelmään, jossa on IIS-palvelut (Internet Information Services) asennettuna, SMTP-kokoonpanoasetukset palautetaan. Ennen 13.7.2010 julkaistun päivityksen version asentamista määritetyt SMTP-kokoonpanoasetukset menetetään. Tarvittavat SMTP-kokoonpanoasetukset on otettava käyttöön uudelleen manuaalisesti sen jälkeen, kun ennen 13.7.2010 julkaistu tietoturvapäivityksen versio on asennettu 

  Tämä ongelma on ratkaistu tämän tietoturvapäivityksen versiossa, joka julkaistiin 13.7.2010. Kun olet asentanut 13.7.2010 julkaistun tietoturvapäivityksen, kaikki aiemmin määritetyt SMTP-kokoonpanoasetukset säilytetään.
 • Jos poistat tämän tietoturvapäivityksen MS10-024 asennuksen, seuraavia IIS 6.0 -kokoonpanon (%windir%\system32\inetsrv\MetaBase.xml) alla olevia SMTP-asetuksia ei säilytetä. Tämä ongelma ilmenee, koska Smtpsetup.exe käyttää vanhempaa koodilogiikkaa tietoturvapäivityksen asennuksen poistamiseen. Varmuuskopioi mukautetut SMTP-asetuksesi asennuksen poistamisen jälkeistä palauttamista varten, ennen kuin poistat tämän tietoturvapäivityksen asennuksen.

  <IIsSmtpService      Location ="/LM/SmtpSvc"              AdminACL              AuthFlags              ConnectionTimeout              EnableReverseDnsLookup              HopCount              LocalRetryAttempts              LocalRetryInterval              LogFileTruncateSize              LogType              MaxBatchedMessages              MaxConnections              MaxMessageSize              MaxOutConnections              MaxOutConnectionsPerDomain              MaxRecipients               MaxSessionSize              MaxSmtpErrors              RelayForAuth              RemoteRetryAttempts              RemoteRetryInterval              RemoteTimeout              ShouldDeliver              SmartHost              SmartHostType              SmtpDSNOptions              SmtpInboundCommandSupportOptions              SmtpLocalDelayExpireMinutes              SmtpLocalNDRExpireMinutes              SmtpOutboundCommandSupportOptions              SmtpRemoteDelayExpireMinutes              SmtpRemoteNDRExpireMinutes/><IIsSmtpServer Location ="/LM/SmtpSvc/1"              AdminACL              ConnectionTimeout              LogFileTruncateSize              LogType              MasqueradeDomain              MaxBatchedMessages              MaxOutConnectionsPerDomain              SendNdrTo              ServerBindings              ServerComment/>


  Voit varmuuskopioida ja palauttaa mukautetut SMTP-asetukset seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten IIS 6.0 -palveluiden hallinta.
  2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella palvelinta konsolipuussa ja valitse sitten avattavasta Kaikki tehtävät -valikosta Varmuuskopioi tai palauta määritykset.
  3. Valitse Varmuuskopioi tai palauta määritykset -valintaikkunassa Luo varmuuskopio.
  4. Kirjoita Määritysvarmuuskopion nimi -kenttään kuvaava nimi, jonka avulla kohde on helposti tunnistettavissa, kuten MS10-024-varmuuskopio.
  5. Poista tietoturvapäivityksen 976323 asennus ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.
  6. Kun tietokone on käynnistyt uudelleen, avaa Varmuuskopioi tai palauta määritykset -apuohjelma uudelleen IIS 6.0 -palveluiden hallinnassa.
  7. Valitse vaiheessa 4 luodun määritysvarmuuskopion nimi ja valitse sitten Palauta.
  8. Näyttöön tulee seuraavankaltainen sanoma:
   Metakannan palauttaminen on pitkä toiminto, joka poistaa kaikki nykyiset asetukset ja aiheuttaa kaikkien Internet-palveluiden pysäyttämisen. Kun toiminto on valmis, IIS käynnistää nämä palvelut uudelleen.

   Haluatko varmasti jatkaa?
   Jatka palauttamista valitsemalla Kyllä.
  Lisätietoja SMTP:n määrittämisestä on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla:
TIEDOSTOJEN TIEDOT
Tämän ohjelmistopäivityksen englanninkielinen (Yhdysvallat) versio asentaa tiedostot, joiden tiedostomääritteet on lueteltu seuraavissa taulukoissa. Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kyseisten tiedostojen päivämäärät ja ajat näytetään paikallisessa tietokoneessa paikallisen ajan ja kesäajan asetuksen mukaisina. Lisäksi päivämäärät ja ajat saattavat muuttua, kun tiedostoille tehdään tiettyjä toimintoja.

Windows 2000:n tiedostojen tiedot

Kaikki tuetut Microsoft Windows 2000 Service Pack 4:n versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Smtpsvc.dll5.0.2195.7381447,76005-Mar-201017:25x86

Windows XP:n ja Windows Server 2003:n tiedostojen tiedot

 • Tiettyä välitavoitetta (RTM tai SPn) ja palveluhaaraa (QFE tai GDR) koskevat tiedostot on merkitty SP-vaatimuksen ja palveluhaaran sarakkeisiin.
 • GDR-palveluhaarat sisältävät vain sellaisia korjauksia, jotka on julkaistu yleisesti korjaamaan laajoja, vakavia ongelmia. QFE-palveluhaarat sisältävät hotfix-korjauksia yleisesti julkaistujen korjausten lisäksi.
 • Tämä ohjelmistopäivitys asentaa näissä taulukoissa lueteltujen tiedostojen lisäksi myös liittyvän suojausluettelotiedoston (KBnumero.cat), joka on allekirjoitettu Microsoftin digitaalisella allekirjoituksella.

Kaikki tuetut Windows XP:n x86-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.2600.3680456,70405-Mar-201019:02x86SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.2600.3680456,70405-Mar-201018:55x86SP2SP2QFE
Smtpsvc.dll6.0.2600.5949456,70405-Mar-201018:45x86SP3SP3GDR
Smtpsvc.dll6.0.2600.5949456,70405-Mar-201018:38x86SP3SP3QFE

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n ja Windows XP Professional x64 Editionin x64-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675670,20805-Mar-201019:01x64SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675670,72005-Mar-201018:57x64SP2SP2QFE

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n x86-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675484,86405-Mar-201005:45x86SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675484,86405-Mar-201006:02x86SP2SP2QFE

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n IA-64-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.3790.46751,266,68805-Mar-201018:59IA-64SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.3790.46751,267,20005-Mar-201018:57IA-64SP2SP2QFE

Windows Server 2008:n tiedostojen tiedot

 • Tiedostot, jotka koskevat tiettyä tuotetta, välitavoitetta (RTM ja SPn) ja palveluhaaraa (LDR ja GDR), voidaan tunnistaa tarkastelemalla tiedostojen versionumeroita, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa.
  VersioTuoteVälitavoitePalveluhaara
  6.0.6001.18xxxWindows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 on integroitu Windows Server 2008:n julkaisuversioon. Tämän vuoksi RTM-välitavoitetiedostot koskevat vain Windows Vistaa. RTM-välitavoitetiedostojen versionumero on 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-palveluhaarat sisältävät vain sellaisia korjauksia, jotka on julkaistu yleisesti korjaamaan laajoja, vakavia ongelmia. LDR-palveluhaarat sisältävät hotfix-korjauksia yleisesti julkaistujen korjausten lisäksi.
 • Kutakin ympäristöä varten asennettavat MANIFEST (.manifest)- ja MUM (.mum) -tiedostot on lueteltu erikseen. MUM- ja MANIFEST-tiedostot sekä niihin liittyvät suojausluettelotiedostot (.cat) ovat olennaisia päivitetyn osan tilan ylläpitämisessä. Suojausluettelotiedostot (määritteitä ei ole lueteltu) on allekirjoitettu Microsoftin digitaalisella allekirjoituksella.

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n x86-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Exstrace.dll7.0.6001.1848516,38403-Jun-201014:56x86
Fcachdll.dll7.0.6001.1848549,15203-Jun-201014:56x86
Mailmsg.dll7.0.6001.1848579,87203-Jun-201014:57x86
Regtrace.exe7.0.6001.1800028,16019-Jan-200807:33x86
Rwnh.dll7.0.6001.1800013,31219-Jan-200807:36x86
Seo.dll7.0.6001.18485223,23203-Jun-201014:59x86
Smtpapi.dll7.0.6001.1800013,82419-Jan-200807:36x86
Smtpsetup.exe7.0.6001.1848558,88003-Jun-201013:29x86
Staxmem.dll7.0.6001.180009,72819-Jan-200807:36x86
Exstrace.dll7.0.6001.2270416,38403-Jun-201014:49x86
Fcachdll.dll7.0.6001.2270449,15203-Jun-201014:49x86
Mailmsg.dll7.0.6001.2270479,87203-Jun-201014:50x86
Regtrace.exe7.0.6001.2270428,16003-Jun-201013:41x86
Rwnh.dll7.0.6001.2270413,31203-Jun-201014:51x86
Seo.dll7.0.6001.22704223,23203-Jun-201014:52x86
Smtpapi.dll7.0.6001.2270413,82403-Jun-201014:52x86
Smtpsetup.exe7.0.6001.2270458,88003-Jun-201013:41x86
Staxmem.dll7.0.6001.227049,72803-Jun-201014:52x86
Exstrace.dll7.0.6002.1826416,38403-Jun-201015:34x86
Fcachdll.dll7.0.6002.1826449,15203-Jun-201015:34x86
Mailmsg.dll7.0.6002.1826479,87203-Jun-201015:36x86
Regtrace.exe7.0.6002.1800528,16011-Apr-200906:27x86
Rwnh.dll7.0.6002.1800513,31211-Apr-200906:28x86
Seo.dll7.0.6002.18264223,23203-Jun-201015:38x86
Smtpapi.dll7.0.6002.1800513,82411-Apr-200906:28x86
Smtpsetup.exe7.0.6002.1826458,88003-Jun-201013:52x86
Staxmem.dll7.0.6002.180059,72811-Apr-200906:28x86
Exstrace.dll7.0.6002.2241716,38403-Jun-201015:53x86
Fcachdll.dll7.0.6002.2241749,15203-Jun-201015:53x86
Mailmsg.dll7.0.6002.2241779,87203-Jun-201015:54x86
Regtrace.exe7.0.6002.2241728,16003-Jun-201014:10x86
Rwnh.dll7.0.6002.2241713,31203-Jun-201015:57x86
Seo.dll7.0.6002.22417223,23203-Jun-201015:57x86
Smtpapi.dll7.0.6002.2241713,82403-Jun-201015:57x86
Smtpsetup.exe7.0.6002.2241758,88003-Jun-201014:10x86
Staxmem.dll7.0.6002.224179,72803-Jun-201015:57x86
Adsiisex.dll7.0.6001.180008,70419-Jan-200807:33x86
Aqadmin.dll7.0.6001.1844042,49604-Mar-201018:50x86
Aqueue.dll7.0.6001.18440478,20804-Mar-201018:50x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Jan-200819:00Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12205-Jan-200811:29Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.1844044,54404-Mar-201018:53x86
Seos.dll7.0.6001.1800030,72019-Jan-200807:36x86
Smtpctrs.dll7.0.6001.1844014,84804-Mar-201018:54x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Jan-200819:00Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01005-Jan-200811:29Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.18485435,20003-Jun-201014:59x86
Snprfdll.dll7.0.6001.180009,72819-Jan-200807:36x86
Adsiisex.dll7.0.6001.227048,70403-Jun-201014:47x86
Aqadmin.dll7.0.6001.2270442,49603-Jun-201014:47x86
Aqueue.dll7.0.6001.22704478,20803-Jun-201014:47x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77304-Mar-201005:50Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12204-Mar-201005:50Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.2270444,54403-Jun-201014:51x86
Seos.dll7.0.6001.2270430,72003-Jun-201014:52x86
Smtpctrs.dll7.0.6001.2270414,84803-Jun-201014:52x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00204-Mar-201005:50Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01004-Mar-201005:50Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.22704435,20003-Jun-201014:52x86
Snprfdll.dll7.0.6001.227049,72803-Jun-201014:52x86
Adsiisex.dll7.0.6002.180058,70411-Apr-200906:28x86
Aqadmin.dll7.0.6002.1822242,49604-Mar-201017:30x86
Aqueue.dll7.0.6002.18222478,20804-Mar-201017:30x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77316-Apr-200800:34Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12216-Apr-200800:34Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.1822244,54404-Mar-201017:32x86
Seos.dll7.0.6002.1800530,72011-Apr-200906:28x86
Smtpctrs.dll7.0.6002.1822214,84804-Mar-201017:33x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00216-Apr-200800:34Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01016-Apr-200800:34Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.18264435,20003-Jun-201015:38x86
Snprfdll.dll7.0.6002.180059,72811-Apr-200906:28x86
Adsiisex.dll7.0.6002.224178,70403-Jun-201015:52x86
Aqadmin.dll7.0.6002.2241742,49603-Jun-201015:52x86
Aqueue.dll7.0.6002.22417478,20803-Jun-201015:52x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Apr-200920:59Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12203-Apr-200920:59Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.2241744,54403-Jun-201015:56x86
Seos.dll7.0.6002.2241730,72003-Jun-201015:57x86
Smtpctrs.dll7.0.6002.2241714,84803-Jun-201015:57x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Apr-200920:59Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01003-Apr-200920:59Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.22417435,20003-Jun-201015:57x86
Snprfdll.dll7.0.6002.224179,72803-Jun-201015:57x86

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n x64-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Exstrace.dll7.0.6001.1848520,99203-Jun-201015:32x64
Fcachdll.dll7.0.6001.1848562,97603-Jun-201015:32x64
Mailmsg.dll7.0.6001.1848595,23203-Jun-201015:33x64
Regtrace.exe7.0.6001.1800036,35219-Jan-200808:00x64
Rwnh.dll7.0.6001.1800015,87219-Jan-200808:03x64
Seo.dll7.0.6001.18485325,63203-Jun-201015:36x64
Smtpapi.dll7.0.6001.1800019,96819-Jan-200808:04x64
Smtpsetup.exe7.0.6001.1848572,70403-Jun-201014:08x64
Staxmem.dll7.0.6001.1800010,75219-Jan-200808:04x64
Exstrace.dll7.0.6001.2270420,99203-Jun-201015:13x64
Fcachdll.dll7.0.6001.2270462,97603-Jun-201015:13x64
Mailmsg.dll7.0.6001.2270495,23203-Jun-201015:14x64
Regtrace.exe7.0.6001.2270436,35203-Jun-201014:07x64
Rwnh.dll7.0.6001.2270415,87203-Jun-201015:17x64
Seo.dll7.0.6001.22704325,63203-Jun-201015:17x64
Smtpapi.dll7.0.6001.2270419,96803-Jun-201015:17x64
Smtpsetup.exe7.0.6001.2270472,70403-Jun-201014:07x64
Staxmem.dll7.0.6001.2270410,75203-Jun-201015:17x64
Exstrace.dll7.0.6002.1826420,99203-Jun-201016:13x64
Fcachdll.dll7.0.6002.1826462,97603-Jun-201016:13x64
Mailmsg.dll7.0.6002.1826495,23203-Jun-201016:15x64
Regtrace.exe7.0.6002.1800536,35211-Apr-200907:10x64
Rwnh.dll7.0.6002.1800515,87211-Apr-200907:11x64
Seo.dll7.0.6002.18264325,63203-Jun-201016:17x64
Smtpapi.dll7.0.6002.1800519,96811-Apr-200907:11x64
Smtpsetup.exe7.0.6002.1826472,70403-Jun-201014:31x64
Staxmem.dll7.0.6002.1800510,75211-Apr-200907:11x64
Exstrace.dll7.0.6002.2241720,99203-Jun-201016:08x64
Fcachdll.dll7.0.6002.2241762,97603-Jun-201016:08x64
Mailmsg.dll7.0.6002.2241795,23203-Jun-201016:09x64
Regtrace.exe7.0.6002.2241736,35203-Jun-201014:33x64
Rwnh.dll7.0.6002.2241715,87203-Jun-201016:12x64
Seo.dll7.0.6002.22417325,63203-Jun-201016:12x64
Smtpapi.dll7.0.6002.2241719,96803-Jun-201016:12x64
Smtpsetup.exe7.0.6002.2241772,70403-Jun-201014:33x64
Staxmem.dll7.0.6002.2241710,75203-Jun-201016:13x64
Adsiisex.dll7.0.6001.1800010,24019-Jan-200808:00x64
Aqadmin.dll7.0.6001.1844052,22404-Mar-201018:40x64
Aqueue.dll7.0.6001.18440588,28804-Mar-201018:40x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Jan-200818:04Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12205-Jan-200811:29Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.1844047,61604-Mar-201018:44x64
Seos.dll7.0.6001.1800075,77619-Jan-200808:03x64
Smtpctrs.dll7.0.6001.1844017,92004-Mar-201018:45x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Jan-200818:04Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01005-Jan-200811:29Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.18485508,92803-Jun-201015:36x64
Snprfdll.dll7.0.6001.1800011,77619-Jan-200808:04x64
Adsiisex.dll7.0.6001.2270410,24003-Jun-201015:12x64
Aqadmin.dll7.0.6001.2270452,22403-Jun-201015:12x64
Aqueue.dll7.0.6001.22704588,28803-Jun-201015:12x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77326-Feb-201004:11Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12226-Feb-201004:11Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.2270447,61603-Jun-201015:16x64
Seos.dll7.0.6001.2270475,77603-Jun-201015:17x64
Smtpctrs.dll7.0.6001.2270417,92003-Jun-201015:17x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00226-Feb-201004:11Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01026-Feb-201004:11Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.22704508,92803-Jun-201015:17x64
Snprfdll.dll7.0.6001.2270411,77603-Jun-201015:17x64
Adsiisex.dll7.0.6002.1800510,24011-Apr-200907:11x64
Aqadmin.dll7.0.6002.1822252,22404-Mar-201017:55x64
Aqueue.dll7.0.6002.18222588,28804-Mar-201017:55x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Sep-200818:43Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12203-Sep-200818:43Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.1822247,61604-Mar-201017:59x64
Seos.dll7.0.6002.1800575,77611-Apr-200907:11x64
Smtpctrs.dll7.0.6002.1822217,92004-Mar-201017:59x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Sep-200818:43Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01003-Sep-200818:43Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.18264508,92803-Jun-201016:17x64
Snprfdll.dll7.0.6002.1800511,77611-Apr-200907:11x64
Adsiisex.dll7.0.6002.2241710,24003-Jun-201016:06x64
Aqadmin.dll7.0.6002.2241752,22403-Jun-201016:06x64
Aqueue.dll7.0.6002.22417588,28803-Jun-201016:06x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Apr-200920:46Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12203-Apr-200920:46Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.2241747,61603-Jun-201016:11x64
Seos.dll7.0.6002.2241775,77603-Jun-201016:12x64
Smtpctrs.dll7.0.6002.2241717,92003-Jun-201016:12x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Apr-200920:45Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01003-Apr-200920:45Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.22417508,92803-Jun-201016:12x64
Snprfdll.dll7.0.6002.2241711,77603-Jun-201016:12x64

Windows Server 2008:n tiedostojen lisätietoja

Kaikkien tuettujen Windows Server 2008:n x86-versioiden muut tiedostot

File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,166
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,886
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,683
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,166
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,888
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,971
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,689
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,128
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,618
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,649
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,317
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_00247db76614805648adbf4419660a25_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_9d9a90367d8c35e2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_4a4de2094122d192509f09b69bdc2246_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_dd1c0ee5e5b124c4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_4db4c82154a90c9f404e9bb04c11cd19_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_f359777305157ee4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_6b087943bdf44392760b1cbf81234fcb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_a141d1bccabcd5cd.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f9829cee9888683c081c73c7053eac5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_dbfa91a41402ecdb.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_a154730c59285aaccedf7d752474fc83_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_bf1193ef69e5f9f6.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_da705cf7d2d3239310e52cdc450df509_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_c26f87e748eb11b5.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed0fab6fa764ab99f7f2197e79bd0f37_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_0836f9ed839a0444.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_30c8a9173c449881.manifest
File versionNot Applicable
File size198,978
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_31a7c8c4552239ba.manifest
File versionNot Applicable
File size183,490
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_32c3bc73395b9993.manifest
File versionNot Applicable
File size198,978
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_33866b9e524df6d4.manifest
File versionNot Applicable
File size183,490
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_88bf8f1908978b1d.manifest
File versionNot Applicable
File size111,278
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_899eaec621752c56.manifest
File versionNot Applicable
File size102,875
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)16:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_8abaa27505ae8c2f.manifest
File versionNot Applicable
File size111,278
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_8b7d51a01ea0e970.manifest
File versionNot Applicable
File size102,875
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:40
PlatformNot Applicable

Kaikkien tuettujen Windows Server 2008:n x64-versioiden muut tiedostot

File nameAmd64_0be00ab289af585b11e0f872f489090f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_83fe35ba29f8da23.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_14454668a76ecbdefd39c157f3d65b52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_9dd3cef16ac97f4c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1477f63ea51cc8115f79b974b8cded68_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_516c520bb4a3ef74.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1d93c91c0fd91f8b79c829cadfb3e9ee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_c0eda31a55932cc6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3dad143f7f979ab9aa0e64a03f2c309d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_6edd1d60f453f93a.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6fe57ed0c8251fad8b62dc1757bb3cc8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_5d121e8b98318a75.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_773c9fb60b6e261cd62f3f4b7481e74a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_16d00594bb7d819a.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e2f9ec055566dcdbdf46ca375a124f8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_53cb7a6613f05615.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_8ce7449af4a209b7.manifest
File versionNot Applicable
File size199,020
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_8dc664480d7faaf0.manifest
File versionNot Applicable
File size183,532
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_8ee257f6f1b90ac9.manifest
File versionNot Applicable
File size199,020
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_8fa507220aab680a.manifest
File versionNot Applicable
File size183,532
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_e4de2a9cc0f4fc53.manifest
File versionNot Applicable
File size111,336
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_e5bd4a49d9d29d8c.manifest
File versionNot Applicable
File size102,933
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_e6d93df8be0bfd65.manifest
File versionNot Applicable
File size111,336
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_e79bed23d6fe5aa6.manifest
File versionNot Applicable
File size102,933
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,489
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,180
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,904
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,982
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,699
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,180
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,906
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,705
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,451
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,628
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,659
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,333
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable

Windows Server 2008 R2:n tiedostojen tiedot

 • Tiedostot, jotka koskevat tiettyä tuotetta, välitavoitetta (RTM ja SPn) ja palveluhaaraa (LDR ja GDR), voidaan tunnistaa tarkastelemalla tiedostojen versionumeroita, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa.
  VersioTuoteVälitavoitePalveluhaara
  6.1.7600.16xxxWindows Server 2008 R2 RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2 RTMLDR
 • GDR-palveluhaarat sisältävät vain sellaisia korjauksia, jotka on julkaistu yleisesti korjaamaan laajoja, vakavia ongelmia. LDR-palveluhaarat sisältävät hotfix-korjauksia yleisesti julkaistujen korjausten lisäksi.
 • Kussakin ympäristössä asennettavat MANIFEST (.manifest)- ja MUM (.mum) -tiedostot on lueteltu erikseen Windows Server 2008 R2:n tiedostojen lisätietoja -osassa. MUM- ja MANIFEST-tiedostot sekä niihin liittyvät suojausluettelotiedostot (.cat) ovat olennaisia päivitetyn osan tilan ylläpitämisessä. Suojausluettelotiedostot, joiden määritteitä ei ole lueteltu, on allekirjoitettu Microsoftin digitaalisella allekirjoituksella.

Kaikki tuetut Windows Server 2008 R2:n x64-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Exstrace.dll7.5.7600.1660120,99201-Jun-201005:20x64
Fcachdll.dll7.5.7600.1660162,97601-Jun-201005:20x64
Mailmsg.dll7.5.7600.1660194,72001-Jun-201005:21x64
Regtrace.exe7.5.7600.1638536,35214-Jul-200901:39x64
Rwnh.dll7.5.7600.1638515,87214-Jul-200901:41x64
Seo.dll7.5.7600.16601321,02401-Jun-201005:24x64
Smtpapi.dll7.5.7600.1638519,45614-Jul-200901:41x64
Smtpsetup.exe7.5.7600.1660171,16801-Jun-201005:18x64
Staxmem.dll7.5.7600.1638510,75214-Jul-200901:41x64
Exstrace.dll7.5.7600.2072320,99201-Jun-201005:34x64
Fcachdll.dll7.5.7600.2072362,97601-Jun-201005:34x64
Mailmsg.dll7.5.7600.2072394,72001-Jun-201005:35x64
Regtrace.exe7.5.7600.1638536,35214-Jul-200901:39x64
Rwnh.dll7.5.7600.1638515,87214-Jul-200901:41x64
Seo.dll7.5.7600.20723321,02401-Jun-201005:38x64
Smtpapi.dll7.5.7600.1638519,45614-Jul-200901:41x64
Smtpsetup.exe7.5.7600.2072371,16801-Jun-201005:32x64
Staxmem.dll7.5.7600.1638510,75214-Jul-200901:41x64
Adsiisex.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:40x64
Aqadmin.dll7.5.7600.1654451,71205-Mar-201007:52x64
Aqueue.dll7.5.7600.16544588,80005-Mar-201007:52x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77310-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12210-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.5.7600.1654447,61605-Mar-201007:52x64
Seos.dll7.5.7600.1638575,26414-Jul-200901:41x64
Smtpctrs.dll7.5.7600.1654417,92005-Mar-201007:53x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00210-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01010-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpsvc.dll7.5.7600.16601509,44001-Jun-201005:25x64
Snprfdll.dll7.5.7600.1638511,77614-Jul-200901:41x64
Adsiisex.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:40x64
Aqadmin.dll7.5.7600.2072351,71201-Jun-201005:32x64
Aqueue.dll7.5.7600.20723588,80001-Jun-201005:32x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77310-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12210-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.5.7600.2072347,61601-Jun-201005:37x64
Seos.dll7.5.7600.1638575,26414-Jul-200901:41x64
Smtpctrs.dll7.5.7600.2072317,92001-Jun-201005:39x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00210-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01010-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpsvc.dll7.5.7600.20723509,44001-Jun-201005:39x64
Snprfdll.dll7.5.7600.1638511,77614-Jul-200901:41x64

Windows Server 2008 R2:n tiedostojen lisätietoja

Kaikkien tuettujen Windows Server 2008:n x64-versioiden muut tiedostot

File nameAmd64_32bc35d588820d97e4fddcca31d306e0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_282632c7a2673cf4.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_91d5416ac3410261dfe76cc73c3b734d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_e23f0bfe0356270e.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_de07fb65f6cc496a2477d2cbf721e601_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_af35aac697edbc33.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f375f537204ede2fb26135649402fa8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_a4bb9847b9d893bd.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_8d6194fe557bfee2.manifest
File versionNot Applicable
File size93,509
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_8dd792856ea8093c.manifest
File versionNot Applicable
File size93,509
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_e5587b0021cef17e.manifest
File versionNot Applicable
File size56,840
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_e5ce78873afafbd8.manifest
File versionNot Applicable
File size56,840
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,435
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,159
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,020
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,737
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,353
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,396
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,087
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 976323 – Viimeisin tarkistus: 07/28/2010 15:06:00 – Versio: 2.0

Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB976323
Palaute