Accessin pikanäppäimet

Monet käyttäjät löytävät, että Access Työpöytä tieto kantojen pikanäppäimet helpottavat työskentelyä. Käyttäjille, joiden liikunta- tai näkökyky on heikentynyt, pikanäppäimet ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle. Tässä artikkelissa eritellään Windowsin Access pikanäppäimet.

Huomautukset: 

 • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 • Jos pikanäppäin edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että JAWS-käyttäjät ovat poistaneet virtuaalisen valintanauhaominaisuuden käytöstä.

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä taulukossa luetellaan Access Työpöytä tieto kantojen useimmin käytetyt pikanäppäimet.

Toiminto

Paina

Valintanauhan aktiivisen välilehden avaaminen ja näppäinvihjeiden aktivoiminen

Alt tai F10
(jos haluat siirtyä toiseen väli lehteen, käytä näppäin vihjeitä tai nuoli näppäimiä)

Aloitus-välilehden avaaminen

Alt+H

Valintanauhan Kerro-ruudun avaaminen

Alt+Q ja kirjoita sitten hakusana

Valitun kohteen pikavalikon tuominen näkyviin

Vaihto+F10

Kohdistuksen siirtäminen eri ruutuun ikkunassa

F6

Avaa aiemmin luodun tietokannan.

Ctrl+O tai Ctrl+F12

Siirtymisruudun näyttäminen tai piilottaminen

F11

Ominaisuusikkunan näyttäminen tai piilottaminen

F4

Siirtyminen muokkaus tilan (lisäys kohta näkyvissä) ja siirtymis tilan välillä taulukko-tai rakenne näkymässä

F2

Lomake näkymään siirtyminen lomake rakenne näkymässä

F5

Siirtyminen taulukko näkymän seuraavaan tai edelliseen kenttään

Sarkain tai vaihto+sarkain

Tiettyyn tietueeseen siirtyminen taulukko näkymässä

Alt + F5
(Kirjoita tietue numero-ruutuun tietueen numero ja paina ENTER-näppäintä).

Tulosta-valinta ikkunan avaaminen tulosteesta (taulukko näkymät, lomakkeet ja raportit)

Ctrl+P

Sivun asetukset -valintaikkunan avaaminen (lomakkeet ja raportit)

S

Lähentää tai loitontaa sivun osaa.

Z

Etsi ja korvaa -valintaikkunan avaaminen Etsi-välilehdessä taulukko- tai lomakenäkymässä

Ctrl+F

Korvaa-valintaikkunan avaaminen Etsi-välilehdessä taulukko- tai lomakenäkymässä

Ctrl+H

Uuden tietueen lisääminen taulukko- tai lomakenäkymässä

Ctrl+plusmerkki (+)

Ohje-ikkunan avaaminen

F1

Lopeta Access

Alt+F4

Siirtyminen valintanauhassa vain näppäimistön avulla

Valinta nauha on Access yläosassa oleva kaistale, jonka väli lehdet järjestävät. Kussakin väli lehdessä näkyy eri valinta nauha, joka koostuu ryhmistä, ja kussakin ryhmässä on vähintään yksi komento.

Voit siirtyä valintanauhassa pelkän näppäimistön avulla. KeyTips ovat erikoisnäppäinyhdistelmiä, joiden avulla pääset nopeasti valinta nauhan komentoon painamalla muutamaa näppäintä, riippumatta siitä, missä olet Access. Jokainen Access-komento voidaan antaa KeyTip-toiminnolla.

Huomautus: Apuohjelmat tai muut ohjelmat voivat lisätä valintanauhaan uusia välilehtiä ja tarjota näppäinvihjeet näihin välilehtiin.

Välilehtiin voi siirtyä kahdella tavalla valintanauhassa:

 • Siirry valinta nauhaan painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten väli lehtien välillä käyttämällä oikeaa ja vasenta nuoli näppäintä.

 • Voit siirtyä suoraan valintanauhan tiettyyn välilehteen seuraavilla näppäinvihjeillä:

Toiminto

Paina

Tiedosto-sivun avaaminen

Alt+F

Aloitus-välilehden avaaminen

Alt+H

Luo-välilehden avaaminen

Alt+C

Ulkoiset tiedot -välilehden avaaminen

Alt+X tai Alt+X,1

Tietokantatyökalut-välilehden avaaminen

Alt+Y

Kentät-välilehden avaaminen

Alt+J, B

Taulukko-välilehden avaaminen

Alt+J, T

Avaa Apuohjelmat- väli lehti, jos se on käytössä

Alt+X, 2

Valintanauhan Kerro-ruudun avaaminen

Alt+Q ja kirjoita sitten hakusana

Valintanauhan välilehtien käyttö näppäimistöllä

 • Siirry valintanauhan välilehtien luettelossa painamalla Alt; voit siirtyä suoraan välilehteen painamalla välilehden näppäinvihjettä.

 • Siirry valittuna olevaan ryhmään painamalla alanuolinäppäintä.

 • Siirry valintanauhan ryhmästä toiseen painamalla Ctrl+Oikea nuoli tai Ctrl+Vasen nuoli.

 • Siirry ryhmän komennosta toiseen painamalla sarkainta tai näppäinyhdistelmää vaihto+sarkain. Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin komentojen järjestyksessä.

 • Ohjausobjektit aktivoidaan eri tavoin ohjausobjektin tyypin mukaan:

  • Jos valittu komento on painike, voit aktivoida sen painamalla välilyöntiä tai Enter.

  • Jos valittu komento on Jaa-painike (eli painike, joka avaa lisäasetusten valikon), voit aktivoida sen painamalla Alt + alanuoli. Selaa vaihtoehtoja. Valitse nykyinen vaihtoehto painamalla välilyöntiä tai Enter.

  • Jos valittu komento on luettelo (kuten fonttiluettelo), voit avata luettelon painamalla alanuolinäppäintä. Siirry sitten kohteiden välillä painamalla ylä- tai alanuolinäppäimiä.

  • Jos valittu komento on valikoima, voit valita komennon painamalla välilyöntiä tai Enter-näppäintä. Selaa sitten kohteiden välillä.

Vihje: Jos valikoimassa on vähintään kaksi kohderiviä, sarkain siirtää kohdistuksen alusta nykyisen rivin loppuun. Kun saavutat rivin lopun, kohdistus siirtyy seuraavan rivin alkuun. Kun painat oikeaa nuolinäppäintä nykyisen rivin lopussa, kohdistus siirtyy takaisin nykyisin rivin alkuun.

Seuraavassa taulukossa on joitakin tapoja siirtää kohdistusta näppäimistön avulla:

Toiminto

Paina

Valintanauhan aktiivisen välilehden avaaminen ja näppäinvihjeiden aktivoiminen

Alt tai F10
(jos haluat siirtyä toiseen väli lehteen, käytä näppäin vihjeitä tai nuoli näppäimiä)

Kohdistuksen siirtäminen valintanauhan komentoihin

Sarkain tai vaihto+sarkain

Valintanauhan kohteissa siirtyminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle

Alas, ylös, vasemmalle tai oikealle osoittava nuoli

Valintanauhan laajentaminen tai tiivistäminen

Ctrl+F1

Valitun kohteen pikavalikon tuominen näkyviin

Vaihto+F10

Kohdistuksen siirtäminen eri ruutuun ikkunassa

F6

Siirtyminen valintanauhan seuraavaan tai edelliseen komentoon

Sarkain tai vaihto+sarkain

Valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin aktivoiminen

Välinäppäin tai Enter

Valintanauhan valitun valikon tai valikoiman avaaminen

Välinäppäin tai Enter

Valintanauhasta valitun luettelon, kuten fonttiluettelon, avaaminen

ALANUOLI näppäin

Siirtyminen avatun valikon tai valikoiman kohteiden välillä

SARKAIN-näppäin

Valintanauhan ohjausobjektin arvon muuttamisen lopettaminen ja kohdistuksen siirtäminen takaisin asiakirjaan

Enter

Näppäinvihjeiden käyttäminen

Voit tuoda näkyviin näppäinvihjeet, joiden avulla voit käyttää komentoja näppäimistön avulla ja siirtyä valintanauhassa.

 1. Paina Alt-näppäintä. Näppäinvihjeet näytetään pienissä neliöissä valintanauhan kunkin komennon vieressä.

 2. Voit valita komennon painamalla sen vieressä olevassa neliössä näytettyä valintanäppäintä.

Painamasi kirjaimen mukaan näkyviin saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi painat Alt+F, Backstage-näkymä avautuu tietosivulle, jossa ovat näkyvissä eri näppäinvihjeet. Jos painat Alt-näppäintä uudelleen, tällä sivulla siirtymisen näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

Tietokannan tiedostojen käsitteleminen

Tietokantojen avaaminen ja tallentaminen

Toiminto

Paina

Avaa uuden tietokannan.

Ctrl+N

Avaa aiemmin luodun tietokannan.

Ctrl+O tai Ctrl+F12

Valitun kansion tai tiedoston avaaminen

Enter

Valittua kansiota yhden tason ylempänä olevan kansion avaaminen

Askelpalautin

Valitun kansion tai tiedoston poistaminen

Delete

Näyttää valitun kohteen, kuten hakemiston tai tiedoston, pikavalikon.

Vaihto+F10

Siirtyy seuraavaan asetukseen.

Sarkain

Edelliseen asetukseen siirtyminen

Vaihto+sarkain

Kohde-luettelon avaaminen

F4 tai Alt+I

Tallentaa tietokantaobjektin.

Ctrl+S tai Vaihto+F12

Tallenna nimellä -valintaikkunan avaaminen

F12 tai Alt+F+S

Tietokannan tietojen tulostaminen

Toiminto

Paina

Tulostaa nykyisen tai valitun objektin.

Ctrl+P

Tulosta-valintaikkunan avaaminen esikatselunäkymästä

P tai Ctrl+P

Avaa tulostuksen esikatselu-ikkunan sivun asetukset -valinta ikkuna

S

Tulostuksen esikatselun tai Asettelun esikatselun peruuttaminen

C tai Esc

Tietokantaan palauttaminen Backstagesta

Esc

Siirtyminen Access-työtilassa

Access-tieto kannat näkyvät oletusarvoisesti väli lehdillä. Jos haluat käyttää sen sijaan ikkunanäkymää, valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset. Valitse yhteys asetukset -valinta ikkunassa Nykyinen tieto kanta ja valitse sitten asiakirja ikkunan asetukset-kohdassa päällekkäiset ikkunat.

Huomautus: Nykyinen tietokanta on suljettava ja avattava uudelleen, jotta määritetty asetus tulee voimaan.

Toiminto

Paina

Siirtymisruudun näyttäminen tai piilottaminen

F11

Siirry siirtymis ruudunhaku ruutuun (Jos kohdistus on jo siirtymis ruudussa)

Ctrl+F

Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen ruutuun työtilassa

Huomautus: F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja; jos et saa haluamaasi tehtäväruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, aktivoi valintanauha painamalla Alt-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+sarkain.

F6 tai Vaihto+F6

Seuraavaan tai edelliseen tietokantaikkunaan siirtyminen

Ctrl+F6 tai Ctrl+vaihto+F6

Palauttaa valitun pienennetyn ikkunan kaikkien ikkunoiden ollessa pienennettyinä.

Enter

Aktiivisen ikkunan Muuta koko -tilan ottaminen käyttöön, kun ikkuna ei ole suurennettuna

CTRL + F8
(muuta ikkunan kokoa nuoli näppäimillä ja lisää sitten uusi koko painamalla ENTER-näppäintä).

Sulkee aktiivisen tietokantaikkunan.

Ctrl+W tai Ctrl+F4

Siirtää Visual Basic -editorin ja edellisen aktiivisen ikkunan välillä.

Alt+F11

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

Ctrl+F10

Valikoiden, valintaikkunoiden, ohjattujen toimintojen ja ominaisuusikkunoiden käyttäminen

Valikkojen käyttäminen

Toiminto

Paina

Näppäinvihjeiden näyttäminen

Alt tai F10

Ohjelmakuvakevalikon näyttäminen (ohjelman otsikkorivillä), tämä tunnetaan myös ohjausvalikkona

Alt+välinäppäin

Valitsee seuraavan tai edellisen komennon näytössä olevasta valikosta tai alivalikosta.

Ylä-tai alanuoli näppäin

Valitse vasemmalla tai oikealla oleva valikko. tai kun alivalikko on näkyvissä, siirtyy päävalikon ja alivalikon välillä.

Vasen tai oikea nuoli näppäin

Valitsee valikon tai alivalikon ensimmäisen tai viimeisen komennon.

HOME tai END

Valitun valikon avaaminen tai valitun painikkeen toiminnon suorittaminen

Välinäppäin tai Enter

Pikavalikon tai valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvän valikon avaaminen

Vaihto+F10

Valitun valikoimaluettelon vierittäminen ylös- tai alaspäin

Page Up tai Page Down

Siirtyminen valitun luettelon alkuun tai loppuun

CTRL+HOME tai CTRL+END

Sulkee näytössä olevan valikon ja alivalikon samanaikaisesti.

Alt

Sulje näkyvä-valikko; Jos alivalikko on näkyvissä, sulkee vain alivalikon.

Esc

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Paina

Siirtyminen valintaikkunan seuraavaan tai edelliseen välilehteen

Ctrl+Sarkain tai Ctrl+Vaihto+Sarkain

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

Ctrl+vaihto+sarkain

Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään

Sarkain tai vaihto+sarkain

Siirtyy valitun avattavan luettelo ruudun vaihto ehdosta toiseen tai vaihtoehto ryhmän vaihto ehdosta toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

Välinäppäin

Luettelon avaaminen, jos se on suljettu, ja siirtyminen luettelon kyseiseen vaihtoehtoon

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitse vaihto ehto tai valitse valinta ruutu tai poista sen valinnan vaihto ehdon nimessä alleviivatun kirjaimen mukaan.

Alt+kirjainnäppäin

Avaa avattavan luetteloruudun.

ALT + ALANUOLI

Sulkee avattavan luetteloruudun.

Esc

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

Enter

Peruuta komento ja sulje valintaikkuna.

Esc

Ohjattujen toimintojen käyttäminen

Toiminto

Paina

Vaihtaa aktiivisuuden ohjausobjektista toiseen ohjatussa toiminnossa.

SARKAIN-näppäin

Vaihtaa aktiivisuuden ohjatun toiminnon osiosta toiseen (otsikko, leipäteksti, alatunniste)

F6

Siirtyy ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle.

Alt+N

Siirtyy ohjatun toiminnon edelliselle sivulle.

Alt+B

Viimeistelee ohjatun toiminnon.

Alt+F

Ominaisuusikkunoiden käyttäminen

Ominaisuusikkunoiden pikanäppäinkuvaukset koskevat taulukoita, kyselyitä, lomakkeita ja raportteja rakennenäkymässä ja lomakkeita ja raportteja asettelunäkymässä.

Toiminto

Paina

Ominaisuusikkunan näyttäminen tai piilottaminen

F4

Näyttää ominaisuusikkunan rakennenäkymässä.

Alt+Enter

Siirtää ohjausobjektin valinnan avattavan luetteloruudun vaihtoehtojen joukossa yhden kerrallaan.

Ylä-tai alanuoli näppäin

Siirtää ohjausobjektin valinnan avattavan luetteloruudun vaihtoehtojen joukossa yhden sivun kerrallaan.

Page Down tai Page Up

Siirtää ominaisuusikkunan välilehtiin ohjausobjektin valinnan avattavasta luetteloruudusta.

SARKAIN-näppäin

Siirtää ominaisuusikkunan välilehdistä toiseen, kun välilehti on valittuna mutta ominaisuutta ei ole valittuna.

Vasen tai oikea nuoli näppäin

Siirtää yhden ominaisuuden verran alaspäin välilehdessä, kun ominaisuus on valittuna.

SARKAIN-näppäin

Siirtää yhden ominaisuuden verran ylöspäin välilehdessä, kun ominaisuus on valittuna; jos olet jo ylimmässä kohdassa, siirtää ohjausobjektien välilehteen.

Vaihto+sarkain

Siirtää eteenpäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna.

Ctrl+sarkain

Siirtää taaksepäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna.

Ctrl+vaihto+sarkain

Tekstiruutujen, yhdistelmäruutujen ja luetteloruutujen käyttäminen

Muokkaus ruudun muokkaaminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimen tai kansion polun.

Toiminto

Paina

Siirtää merkinnän alkuun.

Home

Siirtää merkinnän loppuun.

End

Siirtää yhden merkin vasemmalle tai oikealle.

Vasen tai oikea nuoli näppäin

Siirtää vasemmalle tai oikealle yhden sanan verran.

Ctrl + vasen nuoli tai Ctrl + oikea nuoli

Valitsee lisäyspisteen ja tekstin alun välissä olevan tekstin.

Vaihto+Home

Valitsee lisäyspisteen ja tekstin lopun välissä olevan tekstin.

Vaihto+End

Muuttaa valintaa yhden merkin verran vasemmalle.

Vaihto+Vasen nuoli

Muuttaa valintaa yhden merkin verran oikealle.

Vaihto+Oikea nuoli

Muuttaa valintaa yhden sanan verran vasemmalle.

Ctrl + vaihto + vasen nuoli

Muuttaa valintaa yhden sanan verran oikealle.

Ctrl + Vaihto + oikea nuoli

Yhdistelmäruudun tai luetteloruudun käyttäminen

Luetteloruutu näyttää automaattisesti lueteltujen muuttumattomien arvojen tai vaihtoehtojen alueen. Yhdistelmäruutu näyttää myös arvot tai vaihtoehdot, mutta se näyttää ne vasta avattavan nuolen napsauttamisen jälkeen. Yhdistelmäruutuun voi tekstiruudun tavoin joskus syöttää arvon, jota ei ole luettelossa.

Toiminto

Paina

Avaa yhdistelmäruudun.

F4 tai ALT + ALANUOLI

Haku kenttä luettelo-tai yhdistelmä ruudun sisällön päivittäminen

F9

Siirtyy yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI näppäin

Siirtyy yhden sivun alaspäin.

Page Down

Siirtyy yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden sivun ylöspäin.

Page Up

Poistuu yhdistelmä- tai luetteloruudusta.

SARKAIN-näppäin

Avaa Muokkaa luettelon kohteita -valinta ikkuna

Huomautus: Jotta voit käyttää Ctrl + E-näppäin yhdistelmää Muokkaa luettelon kohteita-valinta ikkunan avaamiseen, sinulla on oltava Microsoft 365-tilaus. Tällä hetkellä tämä pikakuvake on vain sisäpiiriläistenkäytettävissä.

Ctrl+E

Objektien käyttäminen

Objektiluettelon muokkaaminen ja luettelossa siirtyminen

Toiminto

Paina

Nimeää valitun tietokantaobjektin uudelleen.

Huomautus: Voit nimetä objektin uudelleen vain suljettaessa.

F2

Siirtyy yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI näppäin

Siirtyy yhden ikkunan alaspäin.

Page Down

Siirtyy viimeiseen objektiin.

End

Siirtyy yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden ikkunan ylöspäin.

Page Up

Objekteissa siirtyminen ja niiden avaaminen

Toiminto

Paina

Avaa valitun taulukon tai kyselyn taulukkonäkymässä.

Enter

Avaa valitun lomakkeen tai raportin.

Enter

Suorittaa valitun makron.

Enter

Avaa valitun taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin, makron tai moduulin rakenne näkymässä.

Ctrl+Enter

Välittömän suoritusruudun näyttäminen Visual Basic Editorissa

Ctrl+G

Rakenne-, asettelu- tai taulukkonäkymän käyttäminen

Toiminto

Paina

Siirtyminen muokkaustilan (lisäyskohta näkyvissä) ja siirtymistilan välillä tietotaulukossa

F2

Siirtymistilan sulkeminen ja palaaminen muokkaustilaan lomakkeessa tai raportissa

Esc

Siirtyminen ominaisuus ikkunaan (lomakkeiden ja raporttien rakenne näkymässä ja asettelu näkymässä)

F4 tai Alt+Enter

Lomake näkymään siirtyminen lomakkeen rakenne näkymässä

F5

Vaihtaa ikkunan ylä-ja alaosien välillä (kyselyjen, makrojen ja Erikoissuodatus ja lajittelu-ikkunan rakenne näkymässä).

F6

Siirry valinta nauhan kenttä ruudukon, ominaisuus ikkunan, kentän ominaisuuksien, siirtymis ruudun, pikatyökalurivinja näppäin vihjeiden välillä (taulu koiden rakenne näkymässä).

F6

Avaa Valitse muodostin -valinta ikkunan lomakkeen tai raportin valitusta ohjaus objektille (vain rakenne näkymässä).

F7

Avaa Visual Basic -editorin lomakkeen tai raportin ominaisuusikkunassa valitusta ominaisuudesta.

F7

Siirtyminen Visual Basic-editorista takaisin lomakkeen tai raportin rakenne näkymään

Alt+F11

Siirtyminen seuraavaan näkymään taulukossa, kyselyssä, lomakkeessa tai raportissa

Huomautus: Jos käytettävissä on muita näkymiä, kohdistus siirtyy seuraavaan käytettävissä olevaan näkymään painamalla näppäimiä peräkkäin.

Ctrl + oikea nuoli tai CTRL + pilkku (,)

Siirtyminen edelliseen näkymään taulukossa, kyselyssä, lomakkeessa tai raportissa

Huomautus: Jos käytettävissä on muita näkymiä, kohdistus siirtyy edelliseen käytettävissä olevaan näkymään painamalla näppäimiä peräkkäin.

Ctrl + vasen nuoli tai CTRL + piste (.)

Huomautus: Tämä pikakuvake ei toimi kaikissa olosuhteissa kaikkien objektien kanssa.

Taulukkonäkymän käyttäminen

Käytä taulukkonäkymää, kun käsittelet taulukoita ja kyselyitä.

Kenttien ja tietueiden välillä siirtyminen

Nämä pikanäppäimet toimivat siirtymistilassa taulukkonäkymässä.

Toiminto

Paina

Siirtää seuraavaan kenttään.

SARKAIN näppäin tai oikea nuoli näppäin

Siirtyminen nykyisen tietueen viimeiseen kenttään

End

Siirtää edelliseen kenttään.

VAIHTO + SARKAIN tai vasen nuoli näppäin

Siirtyminen nykyisen tietueen ensimmäiseen kenttään

Home

Siirtää nykyiseen kenttään seuraavassa tietueessa.

ALANUOLI näppäin

Siirtyminen viimeisen tietueen nykyiseen kenttään

Ctrl+alanuoli

Siirtyminen viimeisen tietueen viimeiseen kenttään

Ctrl+End

Siirtää nykyiseen kenttään edellisessä tietueessa.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtyminen ensimmäisen tietueen nykyiseen kenttään

Ctrl+Ylänuoli

Siirtyminen ensimmäisen tietueen ensimmäiseen kenttään

Ctrl+Home

Tiettyyn tietueeseen siirtyminen

Alt + F5
(Kirjoita tietue numero-ruutuun tietueen numero ja paina ENTER-näppäintä).

Toiseen tietoja sisältävään näyttöön siirtyminen

Toiminto

Paina

Siirry yksi näyttö ylöspäin.

Page Down

Siirry yksi näyttö alaspäin

Page Up

Siirtyy yhden näytön oikealle.

Ctrl+Page Down

Siirtyy yhden näytön vasemmalle.

Siirtyy yhden näytön oikealle.

Sarakkeen valitseminen ja siihen siirtyminen

Toiminto

Paina

Nykyisen sarakkeen valitseminen tai sarakkeen valinnan peruuttaminen, käytössä vain siirtymistilassa

Ctrl+välinäppäin

Laajentaa valinnan oikealla olevaan sarakkeeseen, jos nykyinen sarake on valittuna.

Vaihto + oikea nuoli näppäin

Laajentaa valinnan vasemmalla olevaan sarakkeeseen, jos nykyinen sarake on valittuna.

Vaihto + vasen nuoli näppäin

Siirtotilan ottaminen käyttöön

CTRL + VAIHTO + F8
(Siirrä valitut sarakkeet oikealle tai vasemmalle painamalla oikeaa tai vasenta nuoli näppäintä)

Alitaulukoiden käsitteleminen

Toiminto

Paina

Siirtyy taulukkonäkymän edellisen tietueen viimeisestä kentästä alitaulukkonäkymään.

SARKAIN-näppäin

Siirtyy taulukkonäkymän seuraavan tietueen ensimmäisestä kentästä alitaulukkonäkymään.

Vaihto+sarkain

Poistuu alitaulukkonäkymästä ja siirtyy taulukkonäkymän seuraavan tietueen ensimmäiseen kenttään.

Ctrl+sarkain

Poistuu alitaulukkonäkymästä ja siirtyy taulukkonäkymän edellisen tietueen viimeiseen kenttään.

Ctrl+vaihto+sarkain

Siirry alitaulukkonäkymän viimeisestä kentästä taulukko näkymän seuraavaan kenttään.

SARKAIN-näppäin

Taulukkonäkymässä alitaulukkonäkymän ohittaminen ja taulukkonäkymän seuraavaan tietueeseen siirtyminen

ALANUOLI näppäin

Taulukkonäkymässä alitaulukkonäkymän ohittaminen ja taulukkonäkymän edelliseen tietueeseen siirtyminen

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtyminen tiettyyn tietueeseen alitaulukossa

Huomautus: Tämä siirtää kohdistuksen alitaulukosta tietuenumero-ruutuun.

Alt + F5
(Kirjoita tietue numero-ruutuun tietueen numero ja paina ENTER-näppäintä).

Siirtyminen tietotaulukosta tietueen alitaulukkoon

CTRL + VAIHTO + ALANUOLI näppäin

Kutistaa alitaulukkonäkymän.

Ctrl + vaihto + YLÄNUOLINÄPPÄIN

Huomautus: Voit siirtyä alitaulukossa kentästä ja tietueesta toiseen samojen pikanäppäinten avulla kuin taulukkonäkymässä.

Rakennenäkymän käyttäminen

Käytät rakennenäkymää, kun suunnittelet taulukoita, kyselyitä, lomakkeita raportteja ja makroja.

Rakennenäkymässä siirtyminen

Toiminto

Paina

Siirtää muokkaustilan (lisäyskohta näkyvissä) ja siirtymistilan välillä.

F2

Ominaisuusikkunan avaaminen tai sulkeminen

F4 tai Alt+Enter

Siirtää lomakkeen rakennenäkymästä lomakenäkymään.

F5

Vaihtaa ikkunan ylä-ja alaosien välillä (kyselyjen, makrojen ja Erikoissuodatus ja lajittelu-ikkunan rakenne näkymässä).

Huomautus: Käytä F6-näppäintä, kun sarkain ei vie haluttuun näytön osaan.

F6

Siirtää eteenpäin rakenne ruudun, ominaisuuksien, siirtymis ruudun, valinta nauhan ja zoomaus ohjaus objektien välillä (taulukon, lomakkeiden ja raporttien rakenne näkymässä).

F6

Avaa Visual Basic -editorin lomakkeen tai raportin ominaisuusikkunassa valitusta ominaisuudesta.

F7

Kenttä luettelon ruudun näyttäminen tai piilottaminen

Alt+F8

Kun sinulla on koodi moduuli avattuna, siirry Visual Basic-Editorista lomakkeen tai raportin rakenne näkymään.

Vaihto+F7

Siirtää kohdistuksen lomakkeen tai raportin rakennenäkymässä ohjausobjektin ominaisuusikkunasta suunnitteluosaan vaihtamatta ohjausobjektin aktiivisuutta.

Vaihto+F7

Kopioi valitun ohjausobjektin leikepöydälle.

Ctrl+C

Leikkaa ja kopioi valitun ohjausobjektin leikepöydälle.

Ctrl+X

Liittää leikepöydän sisällön valitun osan vasempaan yläkulmaan.

Ctrl+V

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran oikealle ruudukon viivojen suuntaisesti.

Oikea nuoli näppäin

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran vasemmalle ruudukon viivojen suuntaisesti.

Vasen nuoli näppäin

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran ylöspäin ruudukon viivojen suuntaisesti.

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan yläpuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun ylimmäisessä ohjausobjektissa.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran alaspäin ruudukon viivojen suuntaisesti.

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan alapuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun alimmaisessa ohjausobjektissa.

ALANUOLI näppäin

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran oikealle (ruudukosta riippumatta).

Ctrl+oikea nuoli

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran vasemmalle (ruudukosta riippumatta).

Ctrl+vasen nuoli

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran ylöspäin (ruudukosta riippumatta).

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan yläpuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun ylimmäisessä ohjausobjektissa.

Ctrl+ylänuoli

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran alaspäin (ruudukosta riippumatta).

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan alapuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun alimmaisessa ohjausobjektissa.

Ctrl+alanuoli

Suurentaa valitun ohjausobjektin leveyttä kuvapisteen verran (oikealle).

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä suurentaa koko asettelun leveyttä.

Vaihto + oikea nuoli näppäin

Pienentää valitun ohjausobjektin leveyttä kuvapisteen verran (vasemmalta).

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä pienentää koko asettelun leveyttä.

Vaihto + vasen nuoli näppäin

Pienentää valitun ohjausobjektin korkeutta kuvapisteen verran (alhaalta).

Vaihto + YLÄNUOLINÄPPÄIN

Suurentaa valitun ohjausobjektin korkeutta kuvapisteen verran (alhaalta).

Vaihto+Alanuoli

Muokkaaminen ohjaus objektien avulla lomakkeen ja raportin rakenne näkymässä

Toiminto

Paina

Kopioi valitun ohjausobjektin leikepöydälle.

Ctrl+C

Leikkaa ja kopioi valitun ohjausobjektin leikepöydälle.

Ctrl+X

Liittää leikepöydän sisällön valitun osan vasempaan yläkulmaan.

Ctrl+V

Valitun ohjausobjektin siirtäminen oikealle (asettelun osan muodostavia ohjausobjekteja lukuun ottamatta)

Oikea nuoli näppäin tai Ctrl + oikea nuoli näppäin, jos haluat siirtyä pienemmissä erissä

Valitun ohjausobjektin siirtäminen vasemmalle (asettelun osan muodostavia ohjausobjekteja lukuun ottamatta)

Vasen nuoli näppäin tai Ctrl + vasen nuoli näppäin, jos haluat siirtyä pienemmissä erissä

Valitun ohjausobjektin siirtäminen ylöspäin (asettelun osan muodostavia ohjausobjekteja lukuun ottamatta)

Ylänuolinäppäimellä tai CTRL + ylänuolinäppäimellä voit siirtää pienempiä askelin.

Valitun ohjausobjektin siirtäminen alaspäin (asettelun osan muodostavia ohjausobjekteja lukuun ottamatta)

ALANUOLI näppäin tai CTRL + ALANUOLI näppäin, jos haluat siirtää pienempiä rivejä

Suurentaa valitun ohjausobjektin korkeutta.

Huomautus: Jos tätä käytetään asettelussa olevan ohjausobjektin kanssa, asettelun koko rivin kokoa muutetaan.

Vaihto+Alanuoli

Leventää valittua ohjausobjektia.

Huomautus: Jos tätä käytetään asettelussa olevan ohjausobjektin kanssa, asettelun koko sarakkeen kokoa muutetaan.

Vaihto + oikea nuoli näppäin

Pienentää valitun ohjausobjektin korkeutta.

Huomautus: Jos tätä käytetään asettelussa olevan ohjausobjektin kanssa, asettelun koko rivin kokoa muutetaan.

Vaihto + YLÄNUOLINÄPPÄIN

Kaventaa valittua ohjausobjektia.

Huomautus: Jos tätä käytetään asettelussa olevan ohjausobjektin kanssa, asettelun koko sarakkeen kokoa muutetaan.

Vaihto + vasen nuoli näppäin

Lomakenäkymässä siirtyminen

Käytät lomakenäkymää, kun syötät tietoja lomakkeeseen.

Kenttien ja tietueiden välillä siirtyminen

Nämä pikanäppäimet toimivat siirtymistilassa lomakenäkymässä.

Toiminto

Paina

Siirtää seuraavaan kenttään.

SARKAIN-näppäin

Siirtää edelliseen kenttään.

Vaihto+sarkain

Siirtyminen lomakkeen viimeiseen ohjausobjektiin ja jääminen nykyiseen tietueeseen

End

Siirtyminen lomakkeen viimeiseen ohjausobjektiin ja viimeisen tietueen aktivoiminen

Ctrl+End

Siirtyminen lomakkeen ensimmäiseen ohjausobjektiin ja jääminen nykyiseen tietueeseen

Home

Siirtyminen lomakkeen ensimmäiseen ohjausobjektiin ja ensimmäisen tietueen aktivoiminen

Ctrl+Home

Siirtää nykyiseen kenttään seuraavassa tietueessa.

Ctrl+Page Down

Siirtää nykyiseen kenttään edellisessä tietueessa.

Ctrl+Page Up

Tiettyyn tietueeseen siirtyminen

Alt + F5
(Kirjoita tietue numero-ruutuun tietueen numero ja paina ENTER-näppäintä).

Siirtyminen useita sivuja sisältävissä lomakkeissa

Toiminto

Paina

Siirtää yhden sivun taaksepäin. Tietueen lopussa siirtää seuraavan tietueen vastaavalle sivulle.

Page Down

Siirtää yhden sivun ylöspäin. Tietueen lopussa siirtää edellisen tietueen vastaavalle sivulle.

Page Up

Pää- ja alilomakkeen välillä siirtyminen

Toiminto

Paina

Siirtää alilomakkeeseen päälomakkeen edellisestä kentästä.

SARKAIN-näppäin

Siirtää alilomakkeeseen päälomakkeen seuraavasta kentästä.

Vaihto+sarkain

Siirtää alilomakkeesta päälomakkeen seuraavaan kenttään tai seuraavaan tietueeseen.

Ctrl+sarkain

Siirtää alilomakkeesta päälomakkeen edelliseen kenttään tai edelliseen tietueeseen.

Ctrl+vaihto+sarkain

Siirtyminen esikatselunäkymässä ja asettelun esikatselunäkymässä

Toiminto

Paina

Tulosta-valintaikkunan avaaminen Tulosta-kohdasta (tietotaulukot, lomakkeet ja raportit)

Ctrl+P

Sivun asetukset -valintaikkunan avaaminen (lomakkeet ja raportit)

S

Lähentää tai loitontaa sivun osaa.

Z

Peruuttaa esikatselun tai asettelun esikatselun.

C tai Esc

Vierittää alaspäin vähän kerrallaan.

ALANUOLI näppäin

Vierittää koko näytön verran alaspäin.

Page Down

Siirtyy sivun loppuun.

Ctrl+alanuoli

Vierittää ylöspäin vähän kerrallaan.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Vierittää koko näytön verran ylöspäin.

Page Up

Siirtyy sivun alkuun.

Ctrl+ylänuoli

Vierittää oikealle vähän kerrallaan.

Oikea nuoli

Siirtää sivun oikeaan reunaan.

End

Siirtää sivun oikeaan alakulmaan.

Ctrl+End

Vierittää vasemmalle vähän kerrallaan.

Vasen nuoli näppäin

Siirtää sivun oikeaan reunaan.

Home

Siirtää sivun vasempaan yläkulmaan.

Ctrl+Home

Siirtyminen sivunumeroruutuun

Alt + F5
(kirjoita sitten sivu numero ja paina ENTER-näppäintä)

Ruutujen käyttäminen

Kaavioruudun käyttäminen

Toiminto

Paina

Siirtyminen taulukon, näkymien ja funktioiden välillä (ja liitos viivat, jos käytettävissä)

Sarkain tai vaihto+sarkain

Siirtyminen taulukon, näkymän tai funktion sarakkeiden välillä

Nuolinäppäimet

Valitun tietosarakkeen valitseminen tulostusta varten

Välinäppäin tai plusnäppäin (+)

Valitun tietosarakkeen poistaminen kyselyn tuloksesta

Välinäppäin tai miinusnäppäin (-)

Valitun taulukon, näkymän, funktion tai liitosviivan poistaminen kyselystä

Delete

Huomautus: Jos valittuna on useita kohteita, välinäppäimen painaminen vaikuttaa niihin kaikkiin. Voit valita useita kohteita pitämällä vaihtonäppäintä alhaalla, kun valitset kohdetta. Voit vaihtaa yhden kohteen valintatilaa pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla, kun valitset kohdetta.

Ruudukkoruudun käyttäminen

Toiminto

Paina

Siirtyminen solujen välillä

Nuolinäppäimet, sarkain tai Vaihto+sarkain

Siirtyminen nykyisen sarakkeen viimeiselle riville

Ctrl+alanuoli

Siirtyminen nykyisen sarakkeen ensimmäiselle riville

Ctrl+ylänuoli

Siirtyminen ruudukon näkyvän osan vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun

Ctrl+Home

Siirtyminen oikeassa alanurkassa olevaan soluun

Ctrl+End

Siirtyminen avattavassa luettelossa

Ylä-tai alanuoli näppäin

Ruudukon koko sarakkeen valitseminen

Ctrl+välinäppäin

Siirtyminen muokkaustilasta valintatilaan ja päinvastoin

F2

Solun valittuna olevan tekstin kopioiminen leikepöydälle (muokkaustilassa)

Ctrl+C

Solun valittuna olevan tekstin leikkaaminen ja sijoittaminen leikepöydälle (muokkaustilassa)

Ctrl+X

Leikepöydällä olevan tekstin liittäminen (muokkaustilassa)

Ctrl+V

Siirtyminen lisäystilasta korvaustilaan ja päinvastoin solua muokattaessa

Insert-näppäin

Esitystapa-sarakkeen valintaruudun valitseminen tai valinnan poistaminen

Huomautus: Jos valittuna on useita kohteita, tämän näppäimen painaminen vaikuttaa niihin kaikkiin.

Välinäppäin

Solun valittuna olevan sisällön poistaminen

Delete

Valitun ruudukon sarakkeen kaikkien tietojen poistaminen

Delete

SQL-ruudun käyttäminen

Voit käyttää vakio Windows muokkaus näppäimiä, kun työskentelet SQL-ruudussa. Voit esimerkiksi liikkua sanojen välillä näppäinyhdistelmällä Ctrl+nuolinäppäimet ja käyttää Aloitus-välilehden Leikkaa-, Kopioi-, ja Liitä-komentoja tavalliseen tapaan. Tekstiä voidaan vain lisätä. Korvaustilaa ei ole.

Huomautus    SQL-näkymässä näppäin yhdistelmää CTRL + A (käytetään koko tekstin valitsemiseen) tuetaan vain Microsoft 365, 2016 pika-ja käyttö 2019. Vaihtoehtoisesti paina F2-näppäintä.

Kenttäluetteloruudun käyttäminen lomakkeen tai raportin rakenne- tai asettelunäkymässä

Toiminto

Paina

Kenttä luettelon ruudun näyttäminen tai piilottaminen

Alt+F8

Lisää valitun kentän lomakkeeseen tai raportin tiedot-osaan.

Enter

Siirtyminen Kenttäluetteloruudussa ylös- tai alaspäin

YLÄNUOLI-tai alanuoli näppäin

Siirtyminen kenttä luettelon ylä-ja alaruutujen välillä

SARKAIN-näppäin

Tekstin tai tietojen valitseminen

Kentän tai tietueen valitseminen

Huomautus: Voit peruuttaa valinnan vastakkaissuuntaisella nuolinäppäimellä.

Toiminto

Paina

Valitsee seuraavan kentän.

SARKAIN-näppäin

Siirtyminen muokkaustilan (lisäyskohta näkyvissä) ja siirtymistilan välillä tietotaulukossa

F2

Siirtymistilan sulkeminen lomakkeessa tai raportissa

Esc

Siirtää nykyisen tietueen valitsemisen ja nykyisen tietueen ensimmäisen kentän valitsemisen välillä siirtymistilassa.

Vaihto+välinäppäin

Valinnan ulottaminen edelliseen tietueeseen, jos nykyinen tietue on valittuna

Vaihto+Ylänuoli

Kaikkien tietueiden valitseminen

CTRL+A

Kentän tekstin valitseminen

Toiminto

Näppäin

Muuttaa valinnan kokoa yhden merkin verran oikealle.

Vaihto + oikea nuoli näppäin

Muuttaa valinnan kokoa yhden sanan verran oikealle.

Ctrl + Vaihto + oikea nuoli näppäin

Muuttaa valinnan kokoa yhden merkin verran vasemmalle.

Vaihto + vasen nuoli näppäin

Muuttaa valinnan kokoa yhden sanan verran vasemmalle.

Ctrl + vaihto + vasen nuoli näppäin

Valinnan laajentaminen

Toiminto

Näppäin

Laajennustilan ottaminen käyttöön

Huomautus: Laajennettu valinta näkyy taulukkonäkymässä ikkunan oikeassa alakulmassa

F8
-näppäintä (toistuvasti painettaessa F8 laajentaa valintaa sanaan, kenttään, tietueeseen ja kaikkiin tietue isiin)

Laajentaa valinnan saman rivin viereisiin kenttiin taulukkonäkymässä.

Vasen tai oikea nuoli näppäin

Laajentaa valinnan viereisille riveille taulukkonäkymässä.

Ylä-tai alanuoli näppäin

Kumoaa edellisen laajennuksen.

Vaihto+F8

Peruuttaa laajennustilan.

Esc

Tekstin tai tietojen etsiminen ja korvaaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Etsi ja vaihda -valinta ikkunan Hae -väli lehti (vain taulukko näkymässä ja lomake näkymässä).

Ctrl+F

Avaa Korvaava -väli lehti Etsi ja vaihda -valinta ikkunassa (vain taulukko näkymässä ja lomake näkymässä).

Ctrl+H

Etsi ja vaihda -valinta ikkunassa määritetyn tekstin seuraava esiintymä, kun valinta ikkuna suljetaan (vain taulukko näkymässä ja lomake näkymässä)

Vaihto+F4

Tekstin tai tietojen muokkaaminen

Lisäyskohdan siirtäminen kentässä

Huomautus: Jos lisäyspiste ei ole näkyvissä, tuo se näyttöön painamalla F2-näppäintä.

Toiminto

Näppäin

Siirtää lisäyspistettä yhden merkin verran oikealle.

Oikea nuoli näppäin

Siirtää lisäyspistettä yhden sanan verran oikealle.

Ctrl+Oikea nuoli

Siirtää lisäyspistettä yhden merkin verran vasemmalle.

Vasen nuoli näppäin

Siirtää lisäyspistettä yhden sanan verran vasemmalle.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtää lisäys kohdan kentän loppuun yksirivinen-kentissä. tai siirtää sen rivin loppuun monirivisissä kentissä.

End

Lisäyspisteen siirtäminen loppuun monirivisissä kentissä

Ctrl+End

Lisäyspisteen siirtäminen kentän alkuun yksirivisissä kentissä tai lisäyspisteen siirtäminen rivin alkuun monirivisissä kentissä

Home

Lisäyspisteen siirtäminen kentän alkuun monirivisissä kentissä

Ctrl+Home

Tekstin kopioiminen, siirtäminen tai poistaminen

Toiminto

Paina

Kopioi valinnan leikepöydälle.

Ctrl+C

Leikkaa ja kopioi valinnan leikepöydälle.

Ctrl+X

Liittää leikepöydän sisällön lisäyspisteen kohdalle.

Ctrl+V

Poistaa valinnan tai lisäyspisteen vasemmalla puolella olevan merkin.

Askelpalautin

Poistaa valinnan tai lisäyspisteen oikealla puolella olevan merkin.

Delete

Poistaa kaikki lisäyspisteen oikealla puolella olevat merkit.

Ctrl+Delete

Muutosten kumoaminen

Toiminto

Näppäin

Kumoaa kirjoittamisen

Ctrl+Z tai Alt+Askelpalautin

Muutosten kumoaminen nykyisessä kentässä tai tietueessa

ESC
-näppäintä (jos sekä nykyistä kenttää että nykyistä tietuetta on muutettu, Kumoa muutokset painamalla ESC-näppäintä kahdesti, ensin nykyisessä kentässä ja sitten nykyisessä tietueessa)

Tietojen syöttäminen taulukko- tai lomakenäkymässä

Toiminto

Näppäin

Lisää senhetkisen päivämäärän.

Ctrl+puolipiste (;)

Lisää senhetkisen ajan.

Ctrl+vaihto+kaksoispiste (:)

Lisää kentän oletusarvon.

Ctrl+Alt+välinäppäin

Lisää edellisen tietueen vastaavan kentän arvon.

Ctrl+heittomerkki (')

Uuden tietueen lisääminen

Ctrl+plusmerkki (+)

Poistaa taulukkonäkymässä nykyisen tietueen.

Ctrl+miinusmerkki (-)

Tallentaa nykyiseen tietueeseen tehdyt muutokset.

Vaihto+Enter

Vaihtaa valintaruudun tai valintanapin arvon.

Välinäppäin

Lisää uuden rivin Lyhyt teksti tai Pitkä teksti -kentässä.

Ctrl+Enter

Kenttien päivittäminen nykyisillä tiedoilla

Toiminto

Näppäin

Laskee ikkunan kenttien arvot uudelleen.

F9

Pohjana olevien taulukoiden tietojen hakeminen uudelleen; alilomakkeessa tämä hakee uudelleen alilomakkeen pohjana olevan taulukon tiedot

VAIHTO + F9
Tai
F5

Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun hakukentän sisällön päivittäminen

F9

Taulukoissa ja soluissa siirtyminen

Taulukoiden käyttäminen ja niissä siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN-näppäin

Siirtää edelliseen soluun.

Vaihto+Sarkain

Siirtyminen seuraavalle riville

ALANUOLI näppäin

Siirtyminen edelliselle riville

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Välilehden lisääminen soluun

Ctrl+sarkain

Aloittaa uuden kappaleen.

Enter

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

Sarkain viimeisen rivin lopussa

Taulukoissa tai soluissa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyminen yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli näppäin

Siirtyminen yksi merkki oikealle

Oikea nuoli näppäin

Siirtyy yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI näppäin

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtää seuraavaan sanaan oikealla.

Ctrl+oikea nuoli

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyminen edelliseen kappaleeseen

Ctrl+ylänuoli

Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen

Ctrl+alanuoli

Siirtyminen tekstiruudun loppuun

Ctrl+End

Siirtyminen tekstiruudun alkuun

Ctrl+Home

Viimeisimmän Etsi-toiminnon toistaminen

Vaihto+F4

Ohjeita Accessin käyttöön

Ohje-ikkunassa on käytettävissä kaikki Access ohje sisältöä.

Toiminto

Paina

Ohje-ikkunan avaaminen

F1

Palaa Access ohjeen aloitus sivulle

Alt+Home

Seuraavan kohteen valitseminen Ohje-ikkunassa

SARKAIN-näppäin

Edellisen kohteen valitseminen Ohje-ikkunassa

Vaihto+sarkain

Valitun kohdan toiminnon suorittaminen

Enter

Laajenna tai kutista valittu kohde AccessOhje aiheet -luettelossa.

Enter

Seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin valitseminen sisältäen ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen

SARKAIN-näppäin

Edellisen piilotekstin tai hyperlinkin valitseminen

Vaihto+sarkain

Toiminnon suorittaminen valitulle Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeelle, piilotekstille tai hyperlinkille

Enter

Siirtyminen edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike)

Alt + vasen nuoli näppäin tai askel palautin

Siirtyminen seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike)

Alt+oikea nuolinäppäin

Näytön vierittäminen jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä

Ylä-tai alanuoli näppäin

Näytön vierittäminen ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä

Page Up tai Page Down

Edellisen toiminnon pysäyttäminen (Pysäytä-painike)

Esc

Ikkunan päivittäminen (Päivitä-painike)

F5

Valitun ohjeaiheen tulostaminen

CTRL + P
(Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohje aiheessa, paina F6-näppäintä ja paina sitten näppäin yhdistelmää CTRL + P).

Yhteystilan muuttaminen

F6 ja avaa sitten vaihtoehtojen luettelo painamalla Enter-näppäintä

Siirtyminen ohjeikkunan alueiden välillä, esimerkiksi työkalurivin ja Haku-luettelon välillä

F6

Seuraavan tai edellisen kohdan valitseminen puunäkymän sisällysluettelosta

Ylä-tai alanuoli näppäin

Sisällysluettelon puunäkymässä valitun kohteen laajentaminen tai tiivistäminen

Enter

Muut pikanäppäimet

Toiminto

Paina

Valitun hyperlinkin täydellisen hyperlinkkiosoitteen näyttäminen

F2

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

F7

Zoomausruudun avaaminen lausekkeiden ja muun tekstin pieniin syötealueisiin kirjoittamista varten

Vaihto+F2

Käynnistää muodostimen.

Ctrl+F2

Koko näytön näyttökuvan kopiointi leikepöydälle

Print Screen

Nykyisen ikkunan näyttökuvan kopiointi leikepöydälle

Alt+Print Screen

Kaikkien komentojen näyttäminen tehtäväruudun valikossa

Ctrl+alanuoli

Lopeta Access

Alt+F4

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×