Ala- ja loppuviitteiden lukeminen ja muokkaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Ala- ja loppuviitteiden lukeminen ja muokkaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Voit lukea ja siirtyä Word-asia kirjojen ala-ja loppu viitteisiin Word näppäimistön ja näytön luku ohjelman avulla. Testasimme sitä lukijan ja jawsin avulla, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita. Opit lisäämään uusia ala-ja loppu viitteitä sekä muokkaamaan, muuntamaan ja poistamaan vanhoja. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

Sisältö

Alaviitteen lukeminen

Kun asiakirjaa luetaan tai siinä siirrytään osasta toiseen, alaviitteiden viitetekstit luetaan automaattisesti tekstin osana. Voit myös helposti siirtyä asiakirjan alaviitteisiin ja lukea ainoastaan ne.

 1. Kun olet avannut alaviitteet sisältävän asia kirjan, avaa viitta ukset -väli lehti painamalla näppäin yhdistelmää Alt + s..

 2. Jos haluat valita seuraava alaviite -vaihto ehdon, siirry asia kirjan seuraavaan alaviitteen viite numeroon painamalla O, N.

  Vihje: Jos haluat siirtyä edellisen alaviitteen viitenumeroon, paina P-näppäintä.

 3. Jos haluat siirtyä sivun lopussa olevaan alaviite tekstiin, paina näppäin yhdistelmää Alt + n, H. Jos asia kirjassa on sekä alaviitteitä että loppu viitteitä, Näytä muistiinpanot -ikkuna avautuu. Siirry alaviitteisiin painamalla Enter.

 4. Jos haluat aloittaa alaviitteiden lukemisen, paina SR-näppäin + R.

 5. Jos haluat palata nykyisen alaviitteen viite numeroon asia kirjan leipä tekstissä, paina näppäin yhdistelmää Alt + n, H.

Loppuviitteen lukeminen

Kun asiakirjaa luetaan tai siinä siirrytään osasta toiseen, loppuviitteiden viitetekstit luetaan automaattisesti tekstin mukana. Voit helposti siirtyä asiakirjan loppuviitteisiin ja lukea ainoastaan ne.

 1. Kun olet avannut loppu viitteitä sisältävän asia kirjan, avaa viitta ukset -väli lehti painamalla näppäin yhdistelmää Alt + t.

 2. Jos haluat valita seuraava alaviite -vaihto ehdon, siirry asia kirjan seuraavaan loppu viitteen viite merkkiin painamalla O, X.

  Vihje: Jos haluat siirtyä edellisen alaviitteen viitemerkkiin, paina V-näppäintä.

 3. Jos haluat siirtyä loppu viitteen tekstiin asia kirjan lopussa, paina näppäin yhdistelmää Alt + n, H. Jos asia kirjassa on sekä alaviitteitä että loppu viitteitä, Näytä muistiinpanot -ikkuna avautuu. Siirry loppu viitteisiin painamalla näppäin yhdistelmää VAIHTO + SARKAIN + ALANUOLI näppäin ja painamalla sitten ENTER-näppäintä.

 4. Jos haluat aloittaa loppu viitteiden lukemisen, paina SR-näppäin + R.

 5. Jos haluat palata nykyisen loppu viitteen viite merkkiin asia kirjan leipä tekstissä, paina näppäin yhdistelmää Alt + n, H.

Ala- tai loppuviitteeseen siirtyminen

Voit siirtyä alaviitteen tai loppu viitteen viitteeseen ja siitä toiseen lukiessasi asia kirjaa näytön luku ohjelman avulla.

 1. Kun olet avannut alaviitteitä tai loppu viitteitä sisältävän asia kirjan, siirrä kohdistin ala-tai loppu viitteen viitteeseen. Lukija ilmoittaa: "alaviitteen viittaus" tai "loppu viitteen viite".

 2. Jos haluat siirtyä alaviitteen viitta uksen tekstiin sivun lopussa, paina SR-näppäin + lisää. Lukija ilmoittaa alaviitteen tai loppu viitteen viitta uksen, kuten "alaviite 1".

 3. Jos haluat lukea ala-tai loppu viitteen, paina SR-näppäin + R.

 4. Jos haluat palata alkuperäiseen ala-tai loppu viitteen merkkiin asia kirjan leipä tekstissä, paina SR-näppäin + vaihto + INSERT.

Alaviitteen lisääminen

Word lisää viite merkinnän leipä tekstiin ja Lisää alaviitteen viitta uksen tekstin sivun alareunaan.

 1. Kun olet avannut asia kirjan, Aseta kohdistin siihen kohtaan, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 3. Jos haluat valita Lisää alaviite -vaihto ehdon, paina F. Narrator ilmoittaa tekstiin lisätyn viite numeron tai-merkinnän ja kohdistus siirtyy sivun alareunaan.

 4. Kirjoita alaviitteen viiteteksti.

 5. Kun olet tehnyt viittaus tekstin, voit palata asia kirjan leipä tekstin alaviitteen viittaus-kohtaan painamalla näppäin yhdistelmää Alt + t ja H.

Loppuviitteen lisääminen

Word lisää viite merkinnän leipä tekstiin ja lisää loppu viitteen viite tekstin asia kirjan loppuun.

 1. Kun olet avannut asia kirjan, Aseta kohdistin siihen kohtaan, johon haluat lisätä loppu viitteen.

 2. Avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 3. Jos haluat valita Lisää loppu viite-vaihto ehdon, paina E. Narrator ilmoittaa tekstiin lisätyn viite merkinnän tai numeron ja kohdistus siirtyy asia kirjan loppuun.

 4. Kirjoita loppuviitteen viiteteksti.

 5. Kun olet tehnyt viite tekstin, voit palata asia kirjan leipä tekstin teksti osaan painamalla näppäin yhdistelmää Alt + t, H.

Alaviitteiden ja loppuviitteiden mukauttaminen

Voit muuttaa tapaa, jolla ala- ja loppuviitteet näytetään asiakirjassa. Voit esimerkiksi muuttaa numeromuotoilua tai paikkaa, jossa viiteteksti näkyy asiakirjassa.

 1. Kun olet avannut alaviitteet tai loppu viitteet sisältävän asia kirjan, avaa viitta ukset -väli lehti painamalla näppäin yhdistelmää Alt + s..

 2. Avaa Ala- ja loppuviite -valintaikkuna painamalla Q-näppäintä.

 3. Valintaikkunassa voit valita esimerkiksi:

  • Missä ala-tai loppu viite näkyy asia kirjassa.

  • Kussakin käytettävä numerointi muoto.

  • Numero, josta haluat aloittaa.

  • Käytetäänkö koko asia kirjassa jatkuvaa numerointia vai käynnistetäänkö se uudelleen kussakin osiossa.

   Vihjeitä: Jos haluat aloittaa ala-tai loppu viitteiden numeroinnin uudelleen, sinun on lisättävä myös osan vaihto asia kirjaan:

   1. Siirrä kohdistin kohtaan, jossa haluat osan vaihdon tapahtuvan.

   2. Avaa vaihdot -valikko painamalla näppäin yhdistelmää Alt, P, B.

   3. Valitse haluamasi osan vaihto painamalla alanuolta ja lisää se painamalla ENTER-näppäintä.

  • Onko määritetyt muutokset otettu käyttöön koko asia kirjassa vai vain siinä osassa, jossa olet.

  Jos haluat siirtyä valinta ikkunan kenttien ja painikkeiden välillä, paina Sarkain-näppäintä. Voit käydä kentän vaihtoehdot läpi nuolinäppäimillä ja valita haluamasi vaihtoehdon Enter-näppäimellä.

 4. Jos haluat käyttää muutoksia asia kirjaan, jossa on aiemmin luotuja alaviitteitä tai loppu viitteitä, paina Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes pääset Käytä -painikkeeseen. Ota muutokset käyttöön asiakirjassa ja sulje valintaikkuna painamalla välilyöntiä.

  Jos haluat käyttää asetuksia asia kirjassa, jossa ei ole alaviitteitä tai loppu viitteitä, paina Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes pääset Lisää -painikkeeseen. Lisää ala- tai loppuviite asiakirjaan ja sulje valintaikkuna painamalla välilyöntiä.

Huomautus: Voit muokata asia kirjan ala-ja loppu viitteiden ulkoasua muokkaamalla alaviitteen teksti-ja loppu viitteen teksti tyylejä. Voit avata Tyylit -ikkunan siirtymällä ala-tai loppu viitteeseen, avaamalla pikavalikon painamalla näppäin yhdistelmää vaihto + F10, painamalla ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet "tyylit", ja painamalla sitten ENTER.

Kaikkien ala- tai loppuviitteiden muuntaminen

Voit muuntaa alaviitteet loppuviitteiksi ja toisin päin.

 1. Kun olet avannut alaviitteet tai loppu viitteet sisältävän asia kirjan, avaa viitta ukset -väli lehti painamalla näppäin yhdistelmää Alt + s..

 2. Avaa Ala- ja loppuviite -valintaikkuna painamalla Q-näppäintä.

 3. Paina SARKAIN-näppäintä toistuvasti, kunnes pääset Muunna -painikkeeseen, ja valitse se painamalla väli lyöntiä. Muunna viitteet -valintaikkuna aukeaa.

 4. Muunna viitteet -valintaikkunassa voit selata vaihtoehtoja nuolinäppäimillä ja valita haluamasi, kun se tulee kohdalle. Siirry SARKAIMELLA OK -painikkeeseen ja valitse se painamalla väli lyöntiä. Muunna muistiinpanot -valinta ikkuna sulkeutuu ja kohdistus palautuu ala-ja loppu viite -valinta ikkunaan.

 5. Lisää-painike on valittuna valintaikkunassa. Suorita muunto ja sulje valintaikkuna painamalla välilyöntiä.

Ala- tai loppuviitteiden poistaminen

Jos haluat poistaa ala- tai loppuviitteen, poista leipätekstissä oleva viitenumero tai -merkki, älä sivun, osan tai asiakirjan lopussa olevaa ala- tai loppuviitteen viitetekstiä. Jos poistat viitta uksen tekstin, viite numero tai-merkki säilyy asia kirjassa. Jos poistat viitenumeron tai -merkin, viite poistetaan kokonaan ja asiakirjan muut viitenumerot tai -merkit päivittyvät oikeaan järjestykseen.

 1. Kun olet avannut alaviitteet tai loppu viitteet sisältävän asia kirjan, avaa viitta ukset -väli lehti painamalla näppäin yhdistelmää Alt + s..

 2. Voit valita ala- tai loppuviitteet painamalla O-näppäintä ja selata vaihtoehtoja ylä- ja alanuolinäppäimillä. Lukija lukee kohteiden näppäimet ääneen siirtyessäsi.

 3. Jos haluat valita ala-tai loppu viitteen, paina vastaavaa näppäintä, kuten N seuraavan alaviitteenkohdalla. Kohdistin sijoitetaan leipätekstissä olevan ala- tai loppuviitteen viitemerkin eteen.

 4. Jos haluat poistaa viitta uksen, paina Delete-näppäintä kahdesti. Narrator ilmoittaa: "Poista".

  Paina Delete-näppäintä JAWS-sovelluksessa. JAWS ilmoittaa: "valittu tyhjää tilaa." Paina sitten Delete-näppäintä uudelleen. Ala-tai loppu viite poistetaan nyt.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Kommenttien lisääminen, lukeminen ja poistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Käytä Word for Mac näppäimistön ja Mac OS:N sisäänrakennetun VoiceOver-näytön luku ohjelman kanssa, jos haluat lukea ja siirtyä Word-asia kirjojen ala-ja loppu viitteisiin. Voit myös lisätä uusia ala- ja loppuviitteitä sekä muokata, muuntaa ja poistaa aiemmin luotuja. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät macOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Tiedostoja kannattaa lukea ja muokata tulostusasettelunäkymässä. VoiceOver ei ehkä toimi luotettavasti muissa näkymissä.

Sisältö

Alaviitteen lisääminen

 1. Siirry asia kirjan kohtaan, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Paina näppäin yhdistelmää komento + optio + F. Kuulet viestin: "alaviite", jonka perässä on muistiinpanon numero, ja sitten "Muokkaa tekstiä". Kohdistus siirtyy alaviitteen osaan.

 3. Kirjoita alaviitteen teksti.

Loppuviitteen lisääminen

 1. Siirry asia kirjan kohtaan, johon haluat lisätä loppu viitteen.

 2. Paina näppäin yhdistelmää komento + optio + E. Kuulet: "loppu viite", jonka perässä on muistiinpanon numero, ja sitten "Muokkaa tekstiä". Kohdistus siirtyy loppu viitteen osaan.

 3. Kirjoita loppu viitteen teksti.

Ala-tai loppu viitteen siirtyminen ja lukeminen

VoiceOver ilmoittaa alaviitteet ja loppu viitteet asia kirjaa lukiessa.

 1. Kun VoiceOver ilmoittaa ala-tai loppu viitteen numeron, pysäytä luku tila ja paina vasenta nuoli näppäintä, kunnes kuulet muistiinpanon numeron.

 2. Jos haluat siirtyä ala-tai loppu viitteen tekstiin, paina näppäin yhdistelmää CTRL + optio + vaihto ja paina väli lyönti näppäintä kaksi kertaa nopeasti.

  VoiceOver lukee muistiinpanon tekstin. Jos VoiceOver ei ala lukea muistiinpanotekstiä automaattisesti, paina näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + A.

Ala-tai loppu viitteiden selaaminen

Voit siirtyä helposti ala-tai loppu viitteestä toiseen.

 1. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valittuna olevan väli lehden, esimerkiksi "Aloitus-väli lehti".

 2. Paina Ctrl + Optio + vasen tai oikea nuoli näppäin, kunnes kuulet "viitta ukset, väli lehti", ja paina sitten Ctrl + Optio + väli lyönti näppäin.

 3. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet "seuraava alaviite, valikko painike", ja paina sitten ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet haluamasi vaihto ehdon, ja paina sitten Ctrl + Optio + väli lyönti näppäin. Kohdistus siirtyy valittuun muistiinpanoon. VoiceOver lukee muistiinpanotekstin.

 4. Jos haluat jatkaa seuraavan tai edellisen muistiinpanon siirtämistä, paina näppäin yhdistelmää CTRL + optio + vaihto + M ja paina sitten ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet haluamasi vaihto ehdon, ja paina sitten Ctrl + Optio + väli lyönti näppäin.

Kaikkien ala- tai loppuviitteiden muuntaminen

Voit muuntaa alaviitteet loppuviitteiksi ja toisin päin.

 1. Paina Control+Optio+M. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valikkorivi, Apple”.

 2. Paina Ctrl + Optio + oikea nuoli näppäin, kunnes kuulet "Lisää", ja paina sitten näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + väli lyönti.

 3. Paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet "alaviite, kolme pistettä", ja paina sitten Ctrl + Optio + väli lyönti näppäin. Kuulet: "ala-ja loppu viite, sijainti".

 4. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet "Muunna-painike", ja paina sitten Ctrl + Optio + väli lyönti näppäin. Kuulet viestin: "Muunna muistiinpanot, valinta ikkuna".

 5. Paina Ctrl + Optio + oikea nuoli näppäin, kunnes kuulet haluamasi vaihto ehdon.

 6. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet "OK-painike", ja paina sitten Ctrl + Optio + väli lyönti näppäin.

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

 1. Siirry leipä tekstissä siihen ala-tai loppu viitteeseen, jonka haluat poistaa.

 2. Paina ASKELPALAUTINTA, kunnes kuulet viestin: "alaviite" tai "loppu viite, valinta poistettu." Sekä leipä tekstin että muistiinpanon tekstin merkki on poistettu.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Käytä Word for iOS iOS:n sisäisen VoiceOver-näytön luku ohjelman kanssa, jos haluat lukea ja siirtyä Word-asia kirjojen ala-ja loppu viitteisiin. Voit myös lisätä uusia ala-ja loppu viitteitä tai poistaa vanhoja. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

Sisältö

Alaviitteen lisääminen

 1. Siirry asia kirjan kohtaan, johon haluat lisätä alaviitteen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Näytä valinta nauha", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet valittuna olevan väli lehden, esimerkiksi "aloitus, väli lehti".

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Sarkaimet-valikko laajenee.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin "Lisää, Sarkain", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Lisää alaviite, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. VoiceOver ilmoittaa alaviitteen numeron, ja kohdistus siirtyy asia kirjan leipä tekstin alaviitteen teksti kenttään.

 6. Liu'uta yhdellä sormella näytön oikeaa reunaa, kunnes kuulet "Piilota valinta nauha, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Näyttö näppäimistö tulee näkyviin näytön alareunaan.

 7. Kirjoita alaviite teksti näyttö näppäimistön avulla.

Loppuviitteen lisääminen

 1. Siirry asia kirjan kohtaan, johon haluat lisätä loppu viitteen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Näytä valinta nauha", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet valittuna olevan väli lehden, esimerkiksi "aloitus, väli lehti".

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Sarkaimet-valikko laajenee.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin "Lisää, Sarkain", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Lisää loppu viite, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. VoiceOver ilmoittaa loppu viitteen numeron, ja kohdistus siirtyy loppu viitteen teksti kenttään asia kirjan leipä tekstissä.

 6. Liu'uta yhdellä sormella näytön oikeaa reunaa, kunnes kuulet "Piilota valinta nauha, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Näyttö näppäimistö tulee näkyviin näytön alareunaan.

 7. Kirjoita loppu viitteen teksti näyttö näppäimistön avulla.

Ala-tai loppu viitteen siirtyminen ja lukeminen

 1. Sipaise asia kirjan leipä tekstissä oikealle, kunnes VoiceOver ilmoittaa alaviitteen tai loppu viitteen. Kuulet esimerkiksi "alaviitteen viite" ja sen jälkeen alaviitteen numeron.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kohdistus siirtyy ala-tai loppu viitteen teksti kenttään, ja VoiceOver lukee muistiinpanon.

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

 1. Sipaise asia kirjan leipä tekstissä oikealle, kunnes VoiceOver ilmoittaa alaviitteen tai loppu viitteen. Kuulet esimerkiksi "alaviitteen viite" ja sen jälkeen alaviitteen numeron.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kohdistus siirtyy ala-tai loppu viitteen teksti kenttään.

 3. Voit poistaa tekstin ala-tai loppu viite-kentästä näyttö näppäimistöllä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Voit lukea ja siirtyä Word-asia kirjojen alaviitteet ja loppu viitteet Word for Android käyttämällä Android-näytön luku ohjelman TalkBack-ohjelmaa. Voit myös lisätä uusia ala-ja loppu viitteitä sekä muotoilla ja poistaa vanhoja. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

Sisältö

Alaviitteen lisääminen

 1. Siirry asia kirjan kohtaan, johon haluat lisätä alaviitteen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin "ei valittuna, Lisää asetuksia, kytkin", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet "väli lehti valikko", jonka perässä on valittuna oleva väli lehti, esimerkiksi "aloitus, valittu".

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Välilehti-valikko avautuu.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "alaviite-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kohdistus siirtyy alaviitteen teksti kenttään, ja näyttö näppäimistö tulee näkyviin näytön alareunaan.

 6. Kirjoita alaviite teksti näyttö näppäimistön avulla.

Loppuviitteen lisääminen

 1. Siirry asia kirjan kohtaan, johon haluat lisätä loppu viitteen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin "ei valittuna, Lisää asetuksia, kytkin", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet "väli lehti valikko", jonka perässä on valittuna oleva väli lehti, esimerkiksi "aloitus, valittu".

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Välilehti-valikko avautuu.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "loppu viite-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kohdistus siirtyy loppu viitteen teksti kenttään, ja näyttö näppäimistö tulee näkyviin näytön alareunaan.

 6. Kirjoita loppu viitteen teksti näyttö näppäimistön avulla.

Ala-tai loppu viitteen siirtyminen ja lukeminen

 1. TalkBack ilmoittaa alaviitteet ja loppu viitteet asia kirjaa lukiessa. Kuulet esimerkiksi "alaviite viittaus", jonka perässä on huomautuksen numero. Jos haluat siirtyä ala-tai loppu viitteen tekstiin, kaksoisnapauta näyttöä.

  TalkBack lukee muistiinpanon automaattisesti.

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

 1. Siirry sen ala-tai loppu viitteen viite merkkiin, jonka haluat poistaa.

 2. Avaa paikallinen pikavalikko sipaisemalla ylös ja sitten oikealle. Kuulet viestin: "ilmoitus, paikallinen konteksti valikko."

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "toiminnot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: "Varoita, toiminnot".

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Käynnistä pikavalikko", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "leikkaa-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Ala-tai loppu viitteen viite ja muistiinpanon teksti poistetaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Käytä Word Mobile Windows-näytön luku ohjelman lukijan kanssa, jos haluat lukea ja siirtyä Word-asia kirjojen ala-ja loppu viitteisiin. Voit myös lisätä uusia ala-ja loppu viitteitä sekä poistaa vanhoja. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

Sisältö

Ala- tai loppuviitteeseen siirtyminen

 1. Kun luet Word tiedostoa, sipaise ylös-tai alaspäin yhdellä sormella, kunnes kuulet viestin: "kohteet".

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "alaviite" tai "loppu viite", jota seuraa ala-tai loppu viitteen numero, ja kaksoisnapauta näyttöä ja aseta lisäys kohta ala-tai loppu viitteen alkuun.

Alaviitteen lisääminen

Word Mobile lisää viite merkinnän leipä tekstiin ja Lisää alaviitteen viitta uksen tekstin sivun alareunaan.

 1. Valitse asia kirjassa sijainti, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Sipaise ylös-tai alaspäin yhdellä sormella, kunnes kuulet viestin: "kohteet".

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Lisäasetukset -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Aloitus-painike", ja kaksoisnapauta näyttöä. Päävalikko laajennetaan.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Lisää", ja kaksoisnapauta näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "alaviite-painike", ja kaksoisnapauta näyttöä.

 7. Kirjoita alaviitteen viite teksti näyttö näppäimistön avulla.

Loppuviitteen lisääminen

Word Mobile lisää viite merkinnän leipä tekstiin ja lisää loppu viitteen viite tekstin asia kirjan loppuun.

 1. Valitse asia kirjassa sijainti, johon haluat lisätä loppu viitteen.

 2. Sipaise ylös-tai alaspäin yhdellä sormella, kunnes kuulet viestin: "kohteet".

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Lisäasetukset -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Aloitus-painike", ja kaksoisnapauta näyttöä. Päävalikko laajennetaan.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Lisää", ja kaksoisnapauta näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "loppu viite-painike", ja kaksoisnapauta näyttöä.

 7. Kirjoita loppu viitteen viite teksti näyttö näppäimistön avulla.

Ala- tai loppuviitteiden poistaminen

Jos haluat poistaa ala- tai loppuviitteen, poista leipätekstissä oleva viitenumero tai -merkki, älä sivun, osan tai asiakirjan lopussa olevaa ala- tai loppuviitteen viitetekstiä. Jos poistat viitta uksen tekstin, viite numero tai-merkki säilyy asia kirjassa. Jos poistat viitenumeron tai -merkin, viite poistetaan kokonaan ja asiakirjan muut viitenumerot tai -merkit päivittyvät oikeaan järjestykseen.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Voit lukea ja siirtyä Word-asia kirjojen ala-ja loppu viitteisiinWordin verkkoversio näppäimistön ja näytön luku ohjelman avulla. Testasimme sitä Narratorin avulla, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita. Opit, miten voit lisätä uusia ala-ja loppu viitteitä sekä muotoilla ja poistaa vanhoja. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Jos sinulla on käytössä Wordin verkkoversio, suosittelemme, että valitset selaimeksi seuraavan: Microsoft Edge. Wordin verkkoversio toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa Wordin verkkoversio).

Sisältö

Alaviitteiden lukeminen

 1. Avaa asia kirjan alaviitteen ruutu painamalla näppäin yhdistelmää Alt + Windows-näppäin + S, S, F.

 2. Jos haluat lukea alaviitteen sisällön, paina SR-näppäintä ja oikeaa nuoli näppäintä.

 3. Jos haluat siirtyä asia kirjan alaviitteiden välillä, paina näppäin yhdistelmää CTRL + F6, kunnes kuulet joko "edellinen alaviite, painike" tai "seuraava alaviite, painike", ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 4. Poistu alaviitteen ruudusta painamalla ESC-näppäintä.

Loppu viitteiden lukeminen

 1. Avaa loppu viite-ruutu painamalla näppäin yhdistelmää Alt + Windows-näppäin + S, S, E.

 2. Jos haluat lukea loppu viitteen sisällön, paina SR-näppäintä ja oikeaa nuoli näppäintä.

 3. Jos haluat siirtyä asia kirjan loppu viitteiden välillä, paina näppäin yhdistelmää CTRL + F6, kunnes kuulet joko "Edellinen loppu viite, painike" tai "seuraava loppu viite, painike", ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 4. Poistu loppu viite-ruudusta painamalla ESC-näppäintä.

Ala- tai loppuviitteeseen siirtyminen

Näytön luku ohjelma ilmoittaa alaviitteet ja loppu viitteet asia kirjaa lukiessa.

 1. Kun näytön luku ohjelma ilmoittaa ala-tai loppu viitteen numeron, pysäytä luku tila ja paina vasenta nuoli näppäintä, kunnes kuulet muistiinpanon numeron ja sen jälkeen "ryhmä, alaviite" tai "ryhmä, loppu viite", ja sitten huomautuksen numero uudelleen.

 2. Siirry ala-tai loppu viite-ruutuun painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + F8.

Alaviitteen lisääminen

 1. Siirry asia kirjan kohtaan, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Paina näppäin yhdistelmää Alt + Windows-näppäin + S, R, F. Kuulet viestin: "alaviitteen muokkaaminen".

 3. Kirjoita alaviitteen teksti.

 4. Poistu alaviitteen ruudusta painamalla ESC-näppäintä.

Loppuviitteen lisääminen

 1. Siirry asia kirjan kohtaan, johon haluat lisätä loppu viitteen.

 2. Paina näppäin yhdistelmää Alt + Windows-näppäin + S, R, E. Kuulet viestin: "loppu viitteen muokkaaminen."

 3. Kirjoita loppuviitteen teksti.

 4. Poistu loppu viite-ruudusta painamalla ESC-näppäintä.

Alaviitteiden muotoileminen

Voit muuttaa fontin tyyppiä ja kokoa sekä alaviitteiden sisennystä. Muutokset voidaan ottaa käyttöön yhdessä tai kaikissa alaviitteet.

 1. Paina asia kirjassa näppäin yhdistelmää Alt + Windows-näppäin + S, S, F. Kuulet viestin: "alaviitteen muokkaaminen".

 2. Paina SR-näppäintä ja oikeaa nuoli näppäintä, kunnes kuulet "muotoilu alaviitteet, painike", ja paina sitten ENTER. Kuulet: "valinta ikkuna, muotoilu asetukset." Kohdistus on fontti tyyppi-valikossa.

 3. Jos haluat muuttaa fontin tyyppiä, paina näppäin yhdistelmää ALT + ALANUOLI. Fontti tyyppi-valikko laajenee. Paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet haluamasi fontin tyypin, ja paina sitten Enteriä.

 4. Jos haluat muuttaa fontti kokoa, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet "fontti koko", ja paina sitten näppäin yhdistelmää ALT + ALANUOLI näppäin. Paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet haluamasi fontti koon, ja paina sitten Enteriä.

 5. Jos haluat muuttaa sisennystä, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet haluamasi sisennyksen. Lukija ilmoittaa myös, jos asetus on käytössä tai poissa käytöstä. Valitse se painamalla Enter-näppäintä.

 6. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat käyttää muutoksia vain nykyiseen alaviitteeseen, paina SARKAINTA, kunnes kuulet "Käytä-painike", ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  • Jos haluat ottaa muutokset käyttöön kaikissa alaalaviitteissä, paina SARKAINTA, kunnes kuulet "Käytä kaikkiin, painike", ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 7. Jos haluat palata leipä tekstiin, paina ESC-näppäintä.

Loppu viitteiden muotoileminen

Voit muuttaa fontin tyyppiä ja kokoa sekä loppu viitteiden sisennystä. Muutoksia voidaan käyttää yhdessä tai kaikissa loppu viitteissä.

 1. Paina asia kirjassa näppäin yhdistelmää Alt + Windows-näppäin + S, S, E. Kuulet viestin: "loppu viitteen muokkaaminen."

 2. Paina SR-näppäintä ja oikeaa nuoli näppäintä, kunnes kuulet "muotoilu loppu viitteet, painike", ja paina sitten Enteriä. Kuulet: "valinta ikkuna, muotoilu asetukset." Kohdistus on fontti tyyppi-valikossa.

 3. Jos haluat muuttaa fontin tyyppiä, paina näppäin yhdistelmää ALT + ALANUOLI. Fontti tyyppi-valikko laajenee. Paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet haluamasi fontin tyypin, ja paina sitten Enteriä.

 4. Jos haluat muuttaa fontti kokoa, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet "fontti koko", ja paina sitten näppäin yhdistelmää ALT + ALANUOLI näppäin. Paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet haluamasi fontti koon, ja paina sitten Enteriä.

 5. Jos haluat muuttaa sisennystä, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet haluamasi sisennyksen. Lukija ilmoittaa myös, jos asetus on käytössä tai poissa käytöstä. Valitse se painamalla Enter-näppäintä.

 6. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat ottaa muutokset käyttöön vain nykyisissä loppu viitteissä, paina SARKAINTA, kunnes kuulet "Käytä-painike", ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  • Jos haluat ottaa muutokset käyttöön kaikissa loppu viitteissä, paina SARKAINTA, kunnes kuulet "Käytä kaikkiin, painike", ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 7. Jos haluat palata leipä tekstiin, paina ESC-näppäintä.

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

 1. Siirry alaviitteeseen tai loppu viitteeseen, jonka haluat poistaa.

 2. Siirry ala-tai loppu viite-ruutuun painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + F8.

 3. Poista ala-tai loppu viitteen teksti.

 4. Palaa leipä tekstin ala-tai loppu viitteen viite numeroon painamalla ESC-näppäintä.

 5. Paina vaihto + vasen tai oikea nuoli näppäin, jos haluat valita viite numeron leipä tekstissä, ja paina sitten Delete-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Kuvan lisääminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×