ALTER TABLE -lause

Muokkaa taulukon rakennetta sen jälkeen, kun se on luotu CREATE TABLE -lausekkeella.

Huomautus: Microsoftin Access-tietokantamoduuli ei tue CREATE TABLE -lausekkeen eikä minkään muidenkaan DDL-lausekkeiden käyttöä muiden kuin Microsoft Access -tietokantojen yhteydessä. Käytä sen sijaan DAO-luontimenetelmiä.

Syntaksi

ALTER TABLE table {ADD {COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT index] |
ALTER COLUMN -kenttätyyppi[(koko)] |
CONSTRAINT multifieldindex} |
DROP {COLUMN field I CONSTRAINT indexname} }

ALTER TABLE -lausekkeessa on seuraavat osat:

Osa

Kuvaus

taulukko

Muutettavan taulukon nimi.

kenttä

Taulukosta poistettavan tai siihen lisättävän kentän nimi. Tai taulukossa muutettavan kentän nimi.

tyyppi

Kentän tietotyyppi.

koko

Kentän koko merkkeinä (vain teksti- ja binaarikentät).

indeksi

Kentän indeksi.

monikenttäindeksi

Taulukkoon lisättävän monikenttäindeksin määritelmä.

indeksinimi

Poistettavan monikenttäindeksin nimi.

Huomautuksia

Käyttämällä ALTER TABLE -lauseketta voit muuttaa olemassa olevaa taulukkoa useilla tavoin. Voit:

 • Lisätä taulukkoon uuden kentän ADD COLUMNia käyttämällä. Määrität kentän nimen, tietotyypin ja (teksti- ja binaarikentissä) valinnaisen koon. Esimerkiksi seuraava lauseke liittää 25-merkkisen Muistiinpanot-tekstikentän Työntekijät-taulukkoon:

ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Notes TEXT(25)

Voit myös määrittää kenttään indeksin.

Jos määrität kentän NOT NULLiksi, uusien tietueiden on sisällettävä kelvollisia tietoja kyseisessä kentässä.

 • ALTER COLUMNia käyttämällä voit muuttaa olemassa olevan kentän tietotyyppiä. Määrität kenttänimen, uuden tietotyypin ja valinnaisen koon teksti- ja binaarikentille. Esimerkiksi seuraava lause muuttaa Työntekijät-taulukon postinumerokentän (alun perin kokonaisluvuksi määritellyn) 10-merkkiseksi tekstikentäksi:

ALTER TABLE Employees ALTER COLUMN ZipCode TEXT(10)

 • Lisää monikenttäinen indeksi käyttämällä ADD CONSTRAINTia.

 • DROP COLUMN poistaa kentän. Vain kentän nimi tarvitsee määrittää.

 • DROP CONSTRAINT poistaa monikenttäindeksin. Vain indeksin nimi tarvitsee määrittää varatun sanan CONSTRAINT jälkeen.

  Huomautukset: 

  • Useampaa kuin yhtä kenttää ei kerrallaan voi poistaa eikä lisätä.

  • Voit käyttää CREATE INDEX -lauseketta yksittäisen tai monikenttäindeksin lisäämiseksi taulukkoon, ja voit käyttää ALTER TABLE- tai DROP-lauseketta ALTER TABLE- tai CREATE INDEX -lausekkeella luodun indeksin poistamiseen.

  • Voit käyttää NOT NULL -lausetta yksittäisessä kentässä tai nimetyssä CONSTRAINT-lauseessa, joka koskee joko yksittäistä kenttää tai useita kenttiä, joiden nimi on CONSTRAINT. NOT NULL -rajoitusta voi kuitenkin käyttää vain kerran kentässä. Jos tätä rajoitusta yritetään käyttää monta kertaa, syntyy suorituksenaikainen virhe.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

×