Avoinna olevan tietokannan käyttäjäasetusten määrittäminen

Voit mukauttaa käyttäjäasetukset, kuten objekti-ikkunan näytön, pikanäppäimet ja automaattiset korjausasetukset, sillä hetkellä avoimelle Access-työpöytätietokannalle napsauttamalla Tiedosto, Asetukset, ja muuttamalla asetuksia Avoinna oleva tietokanta -luokassa.

Huomautus: Ellei toisin mainita, asetuksiin tehdyt muutokset tulevat voimaan vasta, kun tietokanta suljetaan ja avataan uudelleen.

Huomautus: Tämä artikkeli ei koske Access-verkkosovelluksia eli tietokantaa, jonka voit suunnitella Accessilla ja julkaista verkossa.

Sisältö

Avoinna olevan tietokannan asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa nopeasti avoinna olevan sovelluksen tai tietokannan sovellusnimen ja logon näyttötapaa, objekti-ikkunoiden ulkoasua ja tiedostojen hallinta-asetuksia. Avoinna olevassa tietokannassa:

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset > Nykyinen tietokanta.

 2. Valitse nykyisen tietokannan asetukset. Nämä ovat useimmiten käytettyjä asetuksia, muiden kuvauksia on jäljempänä.

  Asetus

  Kuvaus

  Sovelluksen otsikko

  Määritä mukautettu nimi, joka näytetään Windowsin otsikkorivillä avoinna olevassa tietokannassa.

  Sovelluksen kuvake

  Valitse avoinna olevan tietokannan kuvake. Etsi kuvatiedosto kirjoittamalla kuvatiedoston nimi tai valitsemalla Selaa. Valittu kuvake näkyy Windowsin otsikkorivillä.

  Käytä lomake- ja raporttikuvakkeena

  Kun asetus on valittu, sovelluksen kuvake näkyy avoimen tietokannan lomakkeiden ja raporttien kaikilla välilehdillä. Jos tiedostojen välilehtiä ei ole valittu käyttöön, kuvake ei näy.

  Näytä lomake

  Määritä lomake, joka näkyy, kun nykyinen tietokanta avataan. Käytä oletusasetusta (ei mitään), jos et halua näyttää mitään lomaketta, kun tietokanta avataan.

  WWW-näyttölomake

  Kun asetus on valittu, käyttäjät voivat määrittää, muuttaa tai poistaa verkossa näkyviä lomakkeita. Tämä asetus on Access 2010:lle ja uudemmille versioille käytettäessä verkkotietokantaa.

  Näytä tilarivi

  Kun asetus on valittu, tilarivi näkyy Access -työtilan alaosassa.

 3. Kun olet valmis, valitse OK.

  Jotkin asetukset otetaan käyttöön vasta, kun suljet tietokannan ja avaat sen uudelleen.

Sivun alkuun

Objekti-ikkunoiden ulkoasun asetusten valitseminen

Access sisältää asetuksen, joka näyttää kaikki avoimet objektit objekti-ikkunan yläosassa helposti valittavissa välilehdissä. Voit valita seuraavat näyttöasetukset Nykyinen tietokanta -luokan Tiedostoikkunan asetukset -alueelta.

Asetus

Kuvaus

Päällekkäiset ikkunat

Kun asetus on valittu, useita avoinna olevia objekteja näytetään päällekkäin.

Objekti-ikkunat päällekkäisessä näkymässä

Välilehdet tiedostoissa

Kun asetus on valittu, kerralla näkyy vain yksi objekti, vaikka avattuna olisi useita objekteja.

Objektinäkymä, kun Välilehdet tiedostoissa -asetus on valittu

Voit käyttää sarkaimella varustetun asia kirjan asetusta ilman, että asia kirjan väli lehdet ovat näkyvissä, mikä on hyödyllistä, kun käyttäjien on työskenneltävä yhden objektin parissa kerrallaan. Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, varmista, että haluat, että käyttäjät voivat vaihtaa eri objekteihin, sisällyttämällä toisen siirtymis asetuksen.

Näytä tiedostojen välilehdet

Jos Välilehdet tiedostoissa -asetus on valittuna, voit valita myös tämän asetuksen, joka näyttää kaikkien avointen objektien välilehdet.

Käytä lomakkeissa Windows-teeman mukaisia ohjausobjekteja

Kun asetus on valittu, ohjelma käyttää avoimen tietokannan lomakkeissa ja raporteissa Windows-teeman mukaisia ohjausobjekteja.

Ota asettelunäkymä käyttöön

Kun asetus on valittu, Asettelunäkymä-painike näkyy Access-tilarivillä ja pikavalikoissa, jotka tulevat näkyviin, kun objektin välilehteä napsautetaan hiiren kakkospainikkeella. Jos asetus poistetaan käytöstä, käyttäjä ei voi avata lomakkeita ja raportteja asettelunäkymässä.

Huomautus: Kun asetus on poistettu käytöstä, asettelunäkymä ei ole käytettävissä Näkymät-ryhmässä tai muissa pikavalikoissa.

Salli taulukoiden rakennemuutokset taulukkonäkymässä

Kun asetus on valittu, voit muuttaa taulukoiden rakennetta taulukkonäkymässä.

Etsi katkaistut lukukentät

Kun asetus on valittu, Access näyttää numerot muodossa "#####", jos sarake ei ole riittävän leveä koko numeron näyttämiseen. Jos asetusta ei ole valittu, sarakkeen numerot katkaistaan sen mukaan, miten monta numeroa sarakkeeseen mahtuu.

Kuvan ominaisuuksien tallennusmuoto

Kun asetus on valittu, Access tallentaa kuvat alkuperäisessä muodossa. Valitse tämä asetus, jos haluat tietokannasta pienemmän.

Muunna kaikki kuvatiedot bittikartoiksi (yhteensopiva Access 2003:n ja aiempien versioiden kanssa)

Kun asetus on valittu, Access luo kopion alkuperäisestä kuvatiedostosta joko Windows-bittikarttana tai dib-muodossa (Device Independent Bitmap). Valitse tämä asetus, jos haluat tarkastella Office Access 2003:lla tai aiemmilla versioilla luotujen tietokantojen kuvia.

Sivun alkuun

Accessin pikanäppäinten käyttöönotto

Kun Salli Accessin erikoisnäppäimet -asetus on valittu, käyttäjät voivat käyttää avoimessa tietokannassa seuraavia pikanäppäimiä:

Näppäimet

Tulos

F11

Voit näyttää ja piilottaa siirtymisruudun.

CTRL+G

Näyttää välittömän suoritusruudun Visual Basic -editorissa.

ALT+F11

Käynnistää Visual Basic -editorin.

CTRL+VAIHTO

Tämän näppäinyhdistelmän painaminen katkaisee Access -ohjelman tietueiden noutamisen palvelimesta.

Sivun alkuun

Avoinna olevan tietokannan tiedostojen hallinta-asetusten määrittäminen

Nämä tiedostojen hallinta-asetukset koskevat vain tietokantoja, jotka ovat avoinna asetuksia valittaessa.

Asetus

Kuvaus

Järjestä tietokanta uudelleen suljettaessa

Kun asetus on valittu, tietokanta järjestetään ja korjataan automaattisesti, kun se suljetaan.

Poista henkilökohtaiset tiedot tiedoston ominaisuuksista tallennettaessa

Kun asetus on valittu, henkilökohtaiset tiedot poistetaan automaattisesti tiedoston ominaisuuksista, kun tiedosto tallennetaan.

Sivun alkuun

Avoinna olevan tietokannan siirtymisasetusten määrittäminen

Voit muuttaa avoinna olevan sovelluksen siirtymistoimintoja seuraavien asetusten avulla:

Siirtymistoimintojen asetukset

Asetus

Kuvaus

Näytä siirtymisruutu

Kun asetus poistetaan käytöstä, siirtymisruutua ei näytetä, kun nykyinen tietokanta on avoinna.

Siirtymisasetukset

Kun asetus on valittu, voit muuttaa siirtymisruudussa näkyviä luokkia ja ryhmiä ja määrittää objektien aukeamistavan nykyisessä tietokannassa.

Valintanauhan nimi

Valitse nimi mukautetun valintanauhan ryhmästä.

Pikavalikkorivi

Määritä tai muuta pikavalikkojen oletusvalikkorivin asetuksia.

Salli pitkät valikot

Jos asetus poistetaan käytöstä, valintanauhassa näkyy ainoastaan Aloitus-valikko. Tallenna- ja Tallenna nimellä -toiminnot eivät ole myöskään käytettävissä, kun Tiedosto-valikko valitaan.

Salli oletuspikavalikot

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pikavalikot, jotka tulevat näyttöön, kun hiiren kakkospainikkeella napsautetaan tietokantaobjektia siirtymisikkunassa tai ohjausobjektia lomakkeessa tai raportissa. Avoinna oleva tietokanta on suljettava ja avattava uudelleen, jotta määritetty asetus tulisi voimaan.

Sivun alkuun

Avoinna olevan tietokannan kenttien nimien seuranta- ja korjausasetusten määrittäminen

Nimen automaattinen korjaus -asetus pyytää Access -ohjelmaa seuraamaan ja korjaamaan lomakkeiden, raporttien ja kyselyiden kenttänimen viitteen. Avoimessa tietokannassa voidaan määrittää seuraavat asetukset:

Asetus

Kuvaus

Seuraa nimen automaattisen korjauksen tietoja

Kun asetus on valittu, Access tallentaa tarvittavat tiedot nimeämisvirheiden korjaamista varten. Mahdollistaa Objektien riippuvuudet -ominaisuuden käyttämisen. Access ei kuitenkaan korjaa virheitä, ennen kuin valitset Suorita nimen automaattinen korjaus -asetuksen.

Suorita nimen automaattinen korjaaminen

Kun asetus on valittu, Access korjaa nimeämisvirheet, jos niitä ilmenee. Jos valitset Seuraa nimen automaattisen korjauksen tietoja -asetuksen ja jätät tämän asetuksen tyhjäksi, Access tallentaa virhetiedot, kunnes valitset tämän asetuksen.

Kirjaa nimen automaattisen korjauksen muutokset

Access kirjaa tietokantaan nimeämisvirheiden korjaamisen yhteydessä tehtävät muutokset ja tallentaa tiedot AutoCorrect.log-nimiseen taulukkoon.

Sivun alkuun

Avoinna olevan tietokannan suodatusasetusten määrittäminen

Voit lajitella lomakkeessa näytettävät tiedot määrittämällä suodattimen Suodatus lomakkeen mukaan -määritelmän avulla ja valitsemalla avoimen tietokannan Suodatus lomakkeen mukaan -ikkunan.

Tämän osion asetusten avulla ohjataan monia toimintoja, kuten Suodatus lomakkeen mukaan -ikkunan kentässä näkyvien arvoluetteloiden kokoasetusta. Asetusten avulla voidaan määrittää, voiko käyttäjä näyttää indeksoitujen ja indeksoimattomien kenttien sekä linkitetyn taulukon arvoja ulkoisessa tiedostossa. Lisäksi asetusten avulla voidaan määrittää, näkyvätkö arvoluettelot lomakkeen ohjausobjekteissa käytettäessä Suodatus lomakkeen mukaan -toimintoa.

Asetus

Kuvaus

Indeksoidut paikalliskentät

Kun asetus on valittu, indeksoitujen paikalliskenttien arvot näytetään Suodatus lomakkeen mukaan -ikkunassa näkyvissä arvoluetteloissa.

Indeksoimattomat paikalliskentät

Lisää indeksoimattomien paikalliskenttien arvot Suodatus lomakkeen mukaan -ikkunassa näkyviin arvoluetteloihin.

ODBC-kentät

Lisää arvot taulukoista, joihin käyttäjä linkittää käyttämällä ODBC-yhteyttä.

Älä näytä luetteloita, kun näin monta tietuetta on luettu:

Lisää enimmäismäärä tietueita, jotka haluat Access-ohjelman lukevan Suodatus lomakkeen mukaan -toimintojen arvoluetteloa laadittaessa. Arvoluettelo ei näy, jos luettelon muodostamisessa tarvittava tietueiden määrä ylittää määrittämäsi luvun. Kaikki arvoluettelot sisältävät vain ainutkertaisia arvoja, vaikka niiden kenttiä ei olisi indeksoitu. Oletusarvo on 1000.

Sivun alkuun

Verkkopalvelun ja SharePoint-taulukoiden välimuistiasetusten määrittäminen

Uusien tietokantojen oletusasetus Access 2010:ssä ja uudemmissa versioissa on verkkopalvelujen ja SharePointiin linkitettyjen taulukoiden tallentaminen välimuistiin.

 • Käytä välimuistin muotoa, joka on yhteensopiva Microsoft Access 2010:n ja uudempien versioiden kanssa Valitse tämä asetus, niin Access tallentaa linkitetyistä tiedoista kopion välimuistiin. Tämä asetus voi parantaa suorituskykyä käytettäessä linkitettyjä tietoja. Linkitettyjen tietojen lataaminen ja tarkastelu on nopeampaa, kun tämä asetus on käytössä. Poista tämä asetus käytöstä, jos haluat käyttää Access 2007:ssä ollutta välimuistitoimintaa.

 • Tyhjennä välimuisti suljettaessa Valitse tämä asetus, niin Access poistaa paikalliset välimuistiin tallennetut tiedot muistista, kun tietokanta suljetaan.

 • Älä tallenna välimuistiin Valitse tämä asetus, niin Access ei tallenna tiedoista paikallista kopiota, kun käytät linkitettyjä SharePoint-tietolähteitä.

  Huomautus: Tyhjennä välimuisti suljettaessa- ja Älä tallenna välimuistiin -asetukset eivät ole käytettävissä, jos poistat Käytä välimuistin muotoa, joka on yhteensopiva Microsoft Access 2010:n ja uudempien versioiden kanssa -asetuksen käytöstä.

Sivun alkuun

Ota käyttöön päivä määrä ja aika, laajennettu tieto tyyppi tuki linkitettäessä ja tuotaessa

Laajennettu päivä määrä/aika-tieto tyyppi tallentaa päivä määrän, joka sisältää kellon ajan 24 tunnin kellon perusteella. Sitä voidaan pitää nykyisen päivä määrä-ja aika tyypin jatkeena, mutta suurempi päivämäärä väli, suurempi oletusarvoinen murto tarkkuus ja valinnainen käyttäjän määrittämä tarkkuus. Se on yhteensopiva ODBC-datetime2 välillä-tieto tyypin kanssa. 

Huomautus: Laajennettu päivä määrä/aika-tieto tyyppi on käytettävissä vain, jos käytössäsi on Office 365-tilaus. Jos olet Microsoft 365 -tilaaja, varmista, että käytössäsi on Officen uusin versio. Jos olet Microsoft 365:n päivitysprosessin hallinnasta vastaava IT-ammattilainen, saat kanavajulkaisusivulta tietoja siitä, mitä päivityksiä eri kanavilta on saatavissa.

Asetus

Kuvaus

Tuettu päivä määrä/aika-tieto tyyppi linkitetyille ja tuoduille taulukoille

Kun tämä asetus on valittuna, lisää päivä määrä/aika-tieto tyyppi tuen avulla voit linkittää tai tuoda ulkoisia tieto kantoja, jotka käyttävät vastaavaa tieto tyyppiä, kuten datetime2 välillä SQL Serverissä. Näyttöön tulee varoitus siitä, että tämän asetuksen määrittäminen muuttaa tieto kanta tiedosto muotoon pysyvää yhteensopivuutta koskevia huomioita. Tee jokin seuraavista:

 • Tee pysyvä muutos valitsemalla OK. Kun olet tehnyt muutoksen, sitä ei voi perua.

 • Jos valitset Peruuta, muutosta ei tehdä.

Lisätietoja on artikkelissa Suuri luku -tietotyypin käyttäminen.

Huomautus: Kun otat tämän asetuksen käyttöön, voit käyttää Suuri luku -tietotyyppiä linkittämiseen ja tuomiseen ennen tietokannan sulkemista. Sinun on kuitenkin suljettava ja avattava tietokanta, jotta tiedostomuodon aikaleiman muutos tulee esiin tietokannan otsikkoriville.

Sivun alkuun

Ota käyttöön Suuri luku -tietotyyppituki linkitystä ja tuontia varten

Suurten lukujen tietotyyppi tallentaa muuta kuin valuuttaa olevan numeerisen arvon ja se on yhteensopiva SQL_BIGINT-tietotyypin kanssa ODBC:ssä. Tämä tietotyyppi laskee tehokkaasti suuria lukuja, ja sen alue on -2^63 – 2^63-1.

Huomautus: Sinulla on oltava Office 365 -tilaus, jotta voit käyttää Suuri luku -tietotyyppiä. Jos olet Microsoft 365 tilaaja, varmista, että käytössäsi on uusin Office-versio. Jos olet Microsoft 365:n päivitysprosessin hallinnasta vastaava IT-ammattilainen, saat kanavajulkaisusivulta tietoja siitä, mitä päivityksiä eri kanavilta on saatavissa.

Asetus

Kuvaus

Tue isokokonaisluku-tietotyyppiä linkitetyissä tai tuoduissa taulukoissa

Valittuna mahdollistaa suurten lukujen tietotyypin linkittämisen tukemisen sellaisiin ulkoisiin tietokantoihin tai tuomisen sellaisista ulkoisista tietokannoista, joissa käytetään samanlaista tietotyyppiä (esimerkiksi SQL Serverin isokokonaislukutyyppiä). Näyttöön tulee varoitus siitä, että tämän asetuksen määrittäminen muuttaa tieto kanta tiedosto muotoon pysyvää yhteensopivuutta koskevia huomioita. Tee jokin seuraavista:

 • Tee pysyvä muutos valitsemalla OK. Kun olet tehnyt muutoksen, sitä ei voi perua.

 • Jos valitset Peruuta, muutosta ei tehdä.

Lisätietoja on artikkelissa Suuri luku -tietotyypin käyttäminen.

Huomautus: Kun otat tämän asetuksen käyttöön, voit käyttää Suuri luku -tietotyyppiä linkittämiseen ja tuomiseen ennen tietokannan sulkemista. Sinun on kuitenkin suljettava ja avattava tietokanta, jotta tiedostomuodon aikaleiman muutos tulee esiin tietokannan otsikkoriville.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×