Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin TLASKEA-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.

Kuvaus

Laskee, kuinka moni luettelon tai tietokannan tietoja sisältävä tietueiden kenttä (sarake) vastaa määritettyjä ehtoja.

Kenttä-argumentti on valinnainen. Jos se jätetään pois, TLASKEA laskee kaikki tietokannan ehdot täyttävät tietueet.

Syntaksi

TLASKEA(tietokanta;kenttä;ehdot)

TLASKEA-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Tietokanta    Pakollinen. Luettelon tai tietokannan muodostava solualue. Tietokanta on toisiinsa liittyvien tietojen luettelo, jonka rivit ovat tietueita ja sarakkeet kenttiä. Luettelon ensimmäinen rivi sisältää kaikkien sarakkeiden otsikot.

 • Kenttä    Valinnainen. Määrittää, mitä saraketta funktiossa käytetään. Voit määrittää kentän joko tekstimuodossa kirjoittamalla sarakeotsikon lainausmerkkeihin, esimerkiksi "Ikä" tai "Tuotto", tai sarakkeen sijaintia luettelossa vastaavana lukuna (ilman lainausmerkkejä); tällöin luettelon ensimmäisen sarakkeen numero on 1, toisen sarakkeen numero 2 ja niin edelleen.

 • Ehdot    Pakollinen. Funktion ehdot sisältävä solualue. Voit käyttää ehtoargumenttina mitä tahansa aluetta, kun alue sisältää vähintään yhden sarakeotsikon ja otsikon alapuolella on vähintään yksi ehdon määrittävä solu.

Huomautuksia

 • Voit käyttää ehtoargumenttina mitä tahansa aluetta, kunhan siinä on vähintään yksi sarakeotsikko ja otsikon alapuolella on vähintään yksi solu ehdon määrittämiseen.

  Jos esimerkiksi alueen G1:G2 solussa G1 on kentän otsikko Tulot ja solussa G2 on arvo 10 000 €, voit määrittää alueen nimeksi EtsiTulot ja käyttää nimeä tietokantafunktioiden ehtoargumenttina.

 • Vaikka ehtoalue voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan taulukossa, älä sijoita ehtoaluetta luettelon alapuolelle. Jos lisäät luetteloon tietoja, uudet tiedot lisätään luettelon alapuolella olevalle ensimmäiselle riville. Excel ei voi lisätä uusia tietoja, jos alapuolella oleva rivi ei ole tyhjä.

 • Varmista, ettei ehtoalue mene päällekkäin luettelon kanssa.

 • Jos haluat suorittaa toiminnon tietokannan koko sarakkeessa, lisää tyhjä rivi ehtoalueen sarakeotsikkojen alapuolelle.

Esimerkkejä

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel‑laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot. Jos kopioit näitä esimerkkejä Exceliin, varmista, että valitset kaikki taulukon solut, myös vasemmassa ylänurkassa olevan.

Puu

Korkeus

Ikä

Tuotto

Voitto

Korkeus

="=Omena"

>10

<16

="=Päärynä"

Puu

Korkeus

Ikä

Tuotto

Voitto

Omena

18

20

14

105,0

Päärynä

12

12

10

96,0

Kirsikka

13

14

9

105,0

Omena

14

15

10

75,0

Päärynä

9

8

8

76,8

Omena

8

9

6

45,0

Kaava

Kuvaus

Tulos

=TLASKEA(A4:E10;"Voitto";A1:F2)

Laskee sarakkeen A rivit (1), joissa on "Omena" (korkeus > 10 ja < 16). Vain rivi 8 täyttää nämä kolme ehtoa.

1

Esimerkkejä ehdoista

 • Kun kirjoitat soluun =teksti, Excel tulkitsee sen kaavaksi ja yrittää laskea sen. Jos et halua, että Excel laskee, kun kirjoitat =teksti, käytä seuraavaa syntaksia:

  =''= arvo ''

  jossa arvo on etsittävä teksti tai arvo. Esimerkki:

Soluun kirjoitettu teksti

Excelin laskema ja näyttämä tulos

="=Lahtinen"

=Lahtinen

="=3000"

=3000

 • Kun suodatat tekstitietoja, Excel ei erottele pieniä ja isoja kirjaimia. Voit kuitenkin suorittaa isot ja pienet kirjaimet huomioivan haun käyttämällä kaavaa.

Seuraavissa jaksoissa on esimerkkejä monimutkaisista ehdoista.

Useita ehtoja yhdessä sarakkeessa

Totuusarvoehto:     (Myyjä = "Lahtinen" TAI Myyjä = "Järvinen")

Jos haluat löytää rivit, jotka toteuttavat useita yhdessä sarakkeessa olevia ehtoja, kirjoita hakuehdot allekkain eri riveille ehtoalueelle.

Seuraavan tietoalueen (A6:C10) ehtoalueella (B1:B3) lasketaan rivit, joiden Myyjä-sarakkeessa on nimi Lahtinen tai Järvinen.

Myyjä

="=Lahtinen"

="=Järvinen"

Luokka

Myyjä

Myynti

Juomat

Lidman

5 122 €

Liha

Sallinen

450 €

jalosteet

Larsson

6 328 €

Jalosteet

Sallinen

6 544 €

Kaava

Kuvaus

Tulos

=TLASKEA(A6:C10;2;B1:B3)

Laskee alueella A6:C10 niiden rivien määrän (3), jotka täyttävät jommankumman Myyjä-sarakkeen ehdon riveillä 2 ja 3.

=TLASKEA(A6:C10;2;B1:B3)

Useita ehtoja useissa sarakkeissa, joissa kaikkien ehtojen on oltava tosia

Totuusarvoehto:     (Tyyppi = "Jalosteet" JA Myynti > 2000)

Jos haluat löytää tiedot, jotka toteuttavat useita ehtoja useassa sarakkeessa, kirjoita ehdot samalle riville ehtoalueella.

Seuraavan tietoalueen (A6:C12) ehtoalueella (A1:C2) lasketaan rivit, jotka sisältävät tekstin "Jalosteet" Laji-sarakkeessa ja joiden Myynti-sarakkeen arvo on suurempi kuin 2 000.

Luokka

Myyjä

Myynti

="=Jalosteet"

>2000

Luokka

Myyjä

Myynti

Juomat

Lidman

5 122 €

Liha

Sallinen

450 €

Jalosteet

Larsson

935 €

Jalosteet

Sallinen

6 544 €

Juomat

Larsson

3 677 €

Jalosteet

Sallinen

3 186 €

Kaava

Kuvaus

Tulos

=TLASKEA(A6:C12;;A1:C2)

Laskee alueella A6:C12 niiden rivien määrän (2), jotka täyttävät rivin 2 ehdot (=Jalosteet ja 2000).

=TLASKEA(A6:C12;;A1:C2)

Useita ehtoja useissa sarakkeissa, joissa mikä tahansa ehto voi olla tosi

Totuusarvoehto:     (Tyyppi = "Jalosteet" TAI Myyjä = "Lahtinen")

Jos haluat löytää rivit, jotka toteuttavat useita ehtoja useassa sarakkeessa, joissa mikä tahansa ehto voi olla tosi, kirjoita ehdot ehtoalueen eri riveille.

Seuraavan tietoalueen (A6:C10) ehtoalue (A1:B3) näyttää kaikki rivit, jotka sisältävät joko tekstin "Jalosteet" tai "Lahtinen" Tyyppi-sarakkeessa tai

Luokka

Myyjä

="=Jalosteet"

="=Lahtinen"

Luokka

Myyjä

Myynti

Juomat

Lidman

5 122 €

Liha

Sallinen

675 €

jalosteet

Larsson

937 €

Jalosteet

Larsson

Kaava

Kuvaus

Tulos

=TLASKEA(A6:C10;;A1:B3)

Laskee alueella A6:C10 niiden rivien määrän (2), jotka täyttävät alueen A1:C3 ehdot, kun Myynti-kenttä ei ole tyhjä.

=TLASKEA(A6:C10;;A1:B3)

Useita ehtojoukkoja, joissa kukin ehtojoukko sisältää ehtoja useita sarakkeita varten

Totuusarvoehto:     ( (Myyjä = "Lahtinen" JA Myynti >3000) TAI (Myyjä = "Järvinen" JA Myynti > 1500) )

Jos haluat löytää rivit, jotka toteuttavat useita ehtojoukkoja ja kukin ehtojoukko sisältää ehtoja useita sarakkeita varten, kirjoita ehdot eri riveille.

Seuraavan tietoalueen (A6:C10) ehtoalueella (B1:C3) lasketaan kaikki rivit, jotka sisältävät tekstin "Lahtinen" Myyjä-sarakkeessa, kun Myynti on suurempi kuin 3 000, sekä myyjä Järvistä koskevat rivit, joissa Myynti-sarakkeen arvo on suurempi kuin 1 500.

Luokka

Myyjä

Myynti

="=Lahtinen"

>3000

="=Larsson"

>1500

Luokka

Myyjä

Myynti

Juomat

Lidman

5 122 €

Liha

Sallinen

450 €

jalosteet

Larsson

6 328 €

Jalosteet

Sallinen

6 544 €

Kaava

Kuvaus

Tulos

=TLASKEA(A6:C10;;B1:C3)

Laskee alueella A6:C10 niiden rivien määrän, jotka täyttävät kaikki alueen B1:C3 ehdot.

=TLASKEA(A6:C10;;B1:C3)

Useita ehtojoukkoja, joissa kukin ehtojoukko sisältää ehtoja yhtä saraketta varten

Totuusarvoehto:     ( (Myynti > 6000 JA Myynti < 6500 ) TAI (Myynti < 500) )

Jos haluat löytää rivit, jotka toteuttavat useita ehtojoukkoja ja kukin ehtojoukko sisältää ehtoja yhtä saraketta varten, sisällytä samaan sarakeotsikkoon useita sarakkeita.

Seuraavan tietoalueen (A6:C10) ehtoalueella (C1:D3) lasketaan rivit, jotka sisältävät arvot 6 000–6 500 ja joiden Myynti-sarakkeen arvo on pienempi kuin 500.

Luokka

Myyjä

Myynti

Myynti

>6000

<6500

<500

Luokka

Myyjä

Myynti

Juomat

Lidman

5 122 €

Liha

Sallinen

450 €

jalosteet

Larsson

6 328 €

Jalosteet

Sallinen

6 544 €

Kaava

Kuvaus

Tulos

=TLASKEA(A6:C10;;C1:D3)

Laskee niiden rivien määrän (2), jotka täyttävät rivin 2 ehdot (>6000 ja <6500) tai rivin 3 ehdon (<500).

=TLASKEA(A6:C10;;C1:D3)

Ehto, jolla etsitään vain tiettyjä merkkejä sisältäviä tekstiarvoja

Voit etsiä vain tiettyjä merkkejä sisältäviä tekstiarvoja tekemällä vähintään yhden seuraavista toimista:

 • Kirjoittamalla yhden tai useita merkkejä ilman yhtäläisyysmerkkiä (=) voit etsiä rivit, joiden sarakkeessa on näillä merkeillä alkava teksti. Jos esimerkiksi kirjoitat ehdon Lah, Excel löytää rivit, joilla on "Lahtinen", "Lahti" ja "Lahtela".

 • Käytä yleismerkkiä.

  Seuraavia yleismerkkejä voidaan käyttää vertailuehtona.

Yleismerkki

Etsittävä teksti

? (kysymysmerkki)

Mikä tahansa merkki
Esimerkiksi k?ila löytää tekstit "keila" ja "kiila"

* (tähti)

Miten monta merkkiä tahansa
Esimerkiksi *aja löytää tekstit "laaja" ja "varaaja"

~ (tilde), jota seuraa ?, * tai ~

Kysymysmerkki, tähti tai tilde
Esimerkiksi v91~? löytää tekstin "v91?"

Seuraavan tietoalueen (A6:C10) ehtoalueella (A1:B3) lasketaan rivit, joiden Tyyppi-sarakkeen alussa on merkit "Li" tai rivit, joiden Myyjä-sarakkeen toinen merkki on "a".

Luokka

Myyjä

Myynti

Li

?a*

Luokka

Myyjä

Myynti

Juomat

Lidman

5 122 €

Liha

Sallinen

450 €

jalosteet

Larsson

6 328 €

Jalosteet

Sallinen

6 544 €

Kaava

Kuvaus

Tulos

=TLASKEA(A6:C10;;A1:B3)

Laskee niiden rivien määrän (3), jotka täyttävät jonkin alueen A1:B3 ehdoista.

=TLASKEA(A6:C10;;A1:B3)

Kaavan lopputuloksen luomat ehdot

Voit käyttää ehtona laskettua arvoa, joka on kaava tulos. Muista seuraavat tärkeät asiat:

 • Kaavan on annettava tulokseksi joko TOSI tai EPÄTOSI.

 • Koska käytät kaavaa, kirjoita kaava normaalilla tavalla. Älä kirjoita lauseketta seuraavasti:

  =''= arvo ''

 • Älä käytä sarakeotsikkoa ehdon otsikkona. Säilytä ehdon otsikko tyhjänä tai käytä otsikkoa, joka ei ole luettelossa sarakeotsikko (alla olevissa esimerkeissä Laskettu keskiarvo ja Tarkka vastine).

  Jos käytät kaavassa sarakeotsikkoa suhteellisen soluviittauksen tai aluenimen sijasta, Excel näyttää virhesanoman, kuten #NIMI? tai #ARVO!, ehdon sisältävässä solussa. Sanomaa ei tarvitse huomioida, koska se ei vaikuta alueen suodattamiseen.

 • Hakuehtona käyttämäsi kaavan on käytettävä suhteellinen viittaus ensimmäisen rivin vastaavaan soluun.

 • Kaikkien muiden kaavan viittausten on oltava suoria viittauksia.

Tietoalueen arvojen keskiarvoa suurempien arvojen etsiminen suodattamalla

Seuraavan tietoalueen (A6:C10) ehtoaluetta (C1:C2) käytetään laskemaan rivejä, joiden Myynti-sarakkeen arvo on suurempi kuin kaikkien Myynti-arvojen keskiarvo (C7:C10). Keskiarvo lasketaan solussa C4, ja tulos yhdistetään soluun C2 kaavalla =">"&C4 käytettävien ehtojen luomiseksi.

Myynti

=KETJUTA(">";C4)

Laskettu keskiarvo

=KESKIARVO(C7:C10)

Luokka

Myyjä

Myynti

Juomat

Lidman

5 122 €

Liha

Sallinen

450 €

jalosteet

Larsson

6 328 €

Jalosteet

Sallinen

6 544 €

Kaava

Kuvaus

Tulos

=TLASKEA(A6:C10;;C1:C2)

Laskee niiden rivien määrän (3), jotka täyttävät alueen C1:C2 ehdon (>4611). C2:n ehto on luotu ketjuttamalla =">" solun C4 kanssa, joka on solujen C7:C10 laskettu keskiarvo.

=TLASKEA(A6:C10;;C1:C2)

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×