Animaatio, video ja ääni

Diojen siirtymätehosteiden lisääminen

Diojen siirtymätehosteiden lisääminen

Diasiirtymä on visuaalinen tehoste, jota käytetään, kun esityksen aikana siirrytään diasta toiseen. Voit ohjata siirtymätehosteiden nopeutta, lisätä niihin äänen ja mukauttaa niiden ulkoasua.

Suuren vaikutuksen tekeminen ilmoituksilla

49 sekuntia

Vihje: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with transitions!

 • Mitä versiota käytät?
 • Uudemmat versiot
 • Office 2010
 • Office 2007

Lisäämällä diasiirtymiä voit herättää esityksesi eloon

 1. Valitse dia, johon haluat lisätä siirtymän.

 2. Valitse Siirtymät-välilehti ja valitse jokin siirtymä. Valitse jokin siirtymä, niin näet esikatselun.

 3. Valitse Tehosteasetukset ja valitse siirtymän suunta ja luonne.

 4. Valitse Esikatselu, niin näet, miltä siirtymä näyttää.

Jos haluat poistaa siirtymän, valitse Siirtymät > Ei mitään.

Katso myös

Siirtymän ajoituksen ja nopeuden määrittäminen

Video: Äänitehosteen lisääminen siirtymään

Muodonvaihto-siirtymän käyttö PowerPointissa (Microsoft 365:ssä tai PowerPoint 2019:ssä)

Diasiirtymän lisääminen tai muuttaminen

 1. Napsauta Diat-välilehteä diaikkunassa vasemmalla olevassa ruudussa, jossa on Asettelu- ja Diat-välilehdet.

 2. Valitse niiden diojen pikkukuvat, joihin haluat käyttää diasiirtymää tai joiden diasiirtymää haluat muuttaa.

 3. Valitse Siirtymät-välilehden Siirtymä tähän diaan -ryhmässä diasiirtymätehoste.

  Saat näkyviin lisää siirtymätehosteita valitsemalla Lisää-painikkeen Lisää-painike .

 4. Voit määrittää edellisen ja seuraavan dian välisen diasiirtymän keston kirjoittamalla tai valitsemalla haluamasi nopeuden Siirtymät-välilehden Ajoitus-ryhmän Kesto-ruudussa.

  Voit määrittää ajan, jonka kuluttua nykyinen dia vaihtuu seuraavaan:

  • Jos haluat vaihtaa diaa hiiren napsautuksella, valitse Ajoitus-ryhmässä Hiirellä napsautettaessa -valintaruutu.

  • Jos haluat dian vaihtuvan määritetyn ajan kuluttua, kirjoita haluamasi sekuntimäärä Ajoitus-ryhmän Jälkeen-ruutuun.

 5. Valinnainen:

  • Jos haluat käyttää samaa siirtymää koko esityksessä, valitse Ajoitus-ryhmässä Käytä kaikissa.

  • Jos haluat käyttää mukautettavia siirtymänominaisuuksia useimmissa siirtymissä (mutta et kaikissa), valitse Siirtymä tähän diaan -ryhmässä Tehosteasetukset ja valitse haluamasi vaihtoehto.

 1. Napsauta Diat-välilehteä diaikkunassa vasemmalla olevassa ruudussa, jossa on Asettelu- ja Diat-välilehdet.

 2. Valitse niiden diojen pikkukuvat, joihin haluat lisätä siirtymä-äänen.

 3. Napsauta Siirtymät-välilehden Ajoitus-ryhmän Ääni-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja toimi sitten seuraavasti:

  • Voit lisätä luettelosta haluamasi äänen valitsemalla sen.

  • Jos haluat lisätä äänen, jota ei ole luettelossa, valitse Muu ääni, etsi lisättävä äänitiedosto ja valitse sitten Avaa.

 4. Valinnainen: Jos haluat lisätä saman siirtymä-äänen esityksen kaikkiin dioihin, valitse Siirtymä tähän diaan -ryhmässä Käytä kaikissa.

 1. Napsauta Diat-välilehteä diaikkunassa vasemmalla olevassa ruudussa, jossa on Asettelu- ja Diat-välilehdet.

 2. Valitse niiden diojen pikkukuvat, joista haluat poistaa siirtymän.

 3. Valitse Siirtymät-välilehden Siirtymä tähän diaan -ryhmästä Ei mitään.

 4. Valinnainen: Jos haluat poistaa siirtymät koko esityksestä, valitse Siirtymä tähän diaan -ryhmässä Käytä kaikissa.

Jos haluat tietoja siirtymien lisäämisestä tekstielementteihin tai objekteihin, lue artikkeli Tekstin ja objektien animoiminen.

Diasiirtymän lisääminen tai muuttaminen

 1. Napsauta Diat-välilehteä diaikkunassa vasemmalla olevassa ruudussa, jossa on Asettelu- ja Diat-välilehdet.

 2. Valitse niiden diojen pikkukuvat, joihin haluat käyttää diasiirtymää tai joiden diasiirtymää haluat muuttaa.

 3. Valitse Animaatiot-välilehden Siirtymä tähän diaan -ryhmässä diasiirtymätehoste.

  Saat näkyviin lisää siirtymätehosteita valitsemalla Lisää-painikkeen Lisää-painike .

 4. Jos haluat määrittää diojen välisen diasiirtymän nopeuden, napsauta Siirtymä tähän diaan -ryhmässä kohdan Vaihtumisnopeus vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten haluamasi nopeus.

  Voit määrittää ajan, jonka kuluttua nykyinen dia vaihtuu seuraavaan:

  • Jos haluat vaihtaa diaa hiiren napsautuksella, valitse Animaatiot-välilehdenSiirtymä tähän diaan -ryhmässä Hiirellä napsautettaessa -valintaruutu.

  • Jos haluat dian vaihtuvan määritetyn ajan kuluttua, kirjoita haluamasi sekuntimäärä Animaatiot-välilehden Siirtymä tähän diaan -ryhmän Automaattisesti, kun on kulunut -valintaruutuun.

 5. Valinnainen: Jos haluat käyttää samaa siirtymää koko esityksessä, valitse Siirtymä tähän diaan -ryhmässä Käytä kaikissa.

 1. Napsauta Diat-välilehteä diaikkunassa vasemmalla olevassa ruudussa, jossa on Asettelu- ja Diat-välilehdet.

 2. Valitse niiden diojen pikkukuvat, joihin haluat lisätä siirtymä-äänen.

 3. Napsauta Animaatiot-välilehden Siirtymä tähän diaan -ryhmän Vaihtumisääni-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja toimi sitten seuraavasti:

  • Voit lisätä luettelosta haluamasi äänen valitsemalla sen.

  • Jos haluat lisätä äänen, jota ei ole luettelossa, valitse Muu ääni, etsi lisättävä äänitiedosto ja valitse sitten OK.

 4. Valinnainen: Jos haluat lisätä saman siirtymä-äänen esityksen kaikkiin dioihin, valitse Siirtymä tähän diaan -ryhmässä Käytä kaikissa.

 1. Napsauta Diat-välilehteä diaikkunassa vasemmalla olevassa ruudussa, jossa on Asettelu- ja Diat-välilehdet.

 2. Valitse niiden diojen pikkukuvat, joista haluat poistaa siirtymän.

 3. Valitse Animaatiot-välilehden Siirtymä tähän diaan -ryhmästä Ei siirtymää.

 4. Valinnainen: Jos haluat poistaa siirtymät koko esityksestä, valitse Siirtymä tähän diaan -ryhmässä Käytä kaikissa.

Jos haluat tietoja siirtymien lisäämisestä tekstielementteihin tai objekteihin, lue artikkeli Tekstin ja objektien animoiminen.

 • Mitä versiota käytät?
 • Uudemmat versiot
 • Office 2011

Siirtymätehosteen lisääminen diaan

 1. Valitse pikkukuvaruudussa dia, johon haluat lisätä siirtymätehosteen. Siirtymän asetus määrittää, miten dia tulee näkyviin ja miten sitä edeltävä dia poistuu näkyvistä. Alla olevassa esimerkissä Himmennys-siirtymän käyttäminen diassa 3 tarkoittaa, että diassa 2 on loppuhäivytys ja diassa 3 alkuhäivytys.

  Valitse dia, johon haluat lisätä siirtymän pikkukuvaruudussa.
 2. Valitse Siirtymät-välilehden siirtymävalikoimassa haluamasi tehoste. Osoita alanuolta, jotta näet koko valikoiman. Kun osoitat tehostetta, jonka haluat diaan, saat näkyviin esikatselun.

 3. Valitse Siirtymät > Tehosteasetukset, jos haluat muuttaa sitä, miten siirtymä tapahtuu, esimerkiksi mistä suunnasta dia tulee näkyviin.

 4. Kirjoittamalla Kesto-kohtaan ajan voit määrittää, kuinka nopeasti siirtymä tapahtuu. Mitä suurempi luku on, sitä hitaammin siirtymä tapahtuu.

 5. Valitse Esikatselu, jos haluat nähdä, miltä siirtymä näyttää kaikkine asetuksineen.

  Siirtymät-välilehden Esikatselu-painike

  Vihje: Jos haluat, että esityksen kaikissa dioissa on samanlainen siirtymä, valitse valintanauhassa Käytä kaikissa.
  Siirtymät-välilehden Käytä kaikissa -painike

Siirtymätehosteen poistaminen

 • Valitse dia, jonka siirtymän haluat poistaa. Valitse sitten Siirtymät-välilehden siirtymävalikoimassa Ei mitään.

  Poista tehoste korostettuna

Muista, että siirtymällä määritetään, miten dia tulee näkyviin ja edellinen dia poistuu näkyvistä. Jos et esimerkiksi halua diaan 2 lopetustehostetta, siirtymä on poistettava diasta 3.

Vihje: Voit nähdä, missä dioissa käytetään siirtymätehostetta, etsimällä pikkukuvaruudusta siirtymäsymbolin.
Tähdenlentokuvake on merkki siitä, että diassa on käytetty siirtymätehostetta

Katso myös

Tekstin ja objektien animoiminen PowerPoint for Macissa

Diaesityksen tallentaminen

Siirtymätehosteet tarjoavat dynaamisen tavan siirtyä seuraavaan diaan diaesityksen aikana. Voit lisätä siirtymän vain yhteen diaan, eri siirtymiä eri dioihin tai saman siirtymän kaikkiin dioihin.

Siirtymätehosteen lisääminen diaan

 1. Napsauta siirtymisruudussa diaa, jossa haluat käyttää siirtymää. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse Näytä-valikossa Normaali.

  2. Valitse siirtymisruudun yläreunassa Diat  Diat-välilehti  -välilehti ja napsauta diaa. Siirtymisruudun leveyden mukaan näet joko nimetyt välilehdet Diat-niminen välilehti ja Nimetty jäsennys -välilehti  tai kuvakevälilehdet Diat Diat-välilehti ja Jäsennys Jäsennys-välilehti .

 2. Valitse Siirtymät-välilehden Siirtymä tähän diaan -kohdassa haluamasi siirtymä.

  Siirtymät-välilehti, Siirtymä tähän diaan -ryhmä

  Saat näkyviin lisää siirtymiä viemällä osoittimen siirtymän kohdalle ja osoittamalla Lisää-alanuoli -painiketta.

  Voit säätää siirtymää, kuten sen liikkumissuuntaa näytöllä, valitsemalla Tehosteasetukset ja sitten haluamasi variaation. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa muita asetuksia, kuten keston, äänen tai dian vaihtamisen asetuksia.

  Vedä osiota

Siirtymän ottaminen käyttöön kaikissa dioissa

 1. Valitse Siirtymät-välilehden Siirtymä tähän diaan -kohdassa haluamasi siirtymä, kuten Häivytys.

  Siirtymät-välilehti, Siirtymä tähän diaan -ryhmä

  Saat näkyviin lisää siirtymiä viemällä osoittimen siirtymän kohdalle ja osoittamalla Lisää-alanuoli -painiketta.

 2. Voit säätää siirtymää, kuten sen liikkumissuuntaa näytöllä, valitsemalla Tehosteasetukset ja sitten haluamasi variaation. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa muita asetuksia, kuten keston, äänen tai dian vaihtamisen asetuksia.

  Vedä osiota

 3. Valitse Käytä-kohdassa Kaikki diat.

  Siirtymät-välilehti, Käytä ryhmään

Siirtymän keston muuttaminen

 1. Valitse siirtymisruudussa dia tai diat, joiden siirtymiä haluat muuttaa. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse Näytä-valikossa Normaali.

  2. Valitse siirtymisruudun yläreunassa Diat Diat-välilehti -välilehti ja valitse sitten dia. Jos haluat valita useita dioja, pidä KOMENTO -painiketta painettuna samalla, kun napsautat dioja. Jos olet järjestänyt diat osiin, valitse koko diaryhmä napsauttamalla osan otsikkoa. Siirtymisruudun leveyden mukaan näet joko nimetyt välilehdet Diat-niminen välilehti ja Nimetty jäsennys -välilehti tai kuvakevälilehdet Diat Diat-välilehti ja Jäsennys Jäsennys-välilehti .

 2. Kirjoita Siirtymät-välilehden Siirtymä tähän diaan -kohdan Kesto-ruutuun sekunti- tai minuuttimäärä, jonka verran haluat siirtymän kestävän.

  Siirtymät-välilehti, Siirtymä tähän diaan -ryhmä

Äänen lisääminen

 1. Valitse siirtymisruudussa dia tai diat, joiden siirtymiä haluat muuttaa. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse Näytä-valikossa Normaali.

  2. Valitse siirtymisruudun yläreunassa Diat Diat-välilehti -välilehti ja valitse sitten dia. Jos haluat valita useita dioja, pidä KOMENTO -painiketta painettuna samalla, kun napsautat dioja. Jos olet järjestänyt diat osiin, valitse koko diaryhmä napsauttamalla osan otsikkoa. Siirtymisruudun leveyden mukaan näet joko nimetyt välilehdet Diat-niminen välilehti ja Nimetty jäsennys -välilehti tai kuvakevälilehdet Diat Diat-välilehti ja Jäsennys Jäsennys-välilehti .

 2. Napsauta äänitehostetta Siirtymät-välilehden Siirtymä tähän diaan -kohdan Ääni-ponnahdusvalikossa.

  Siirtymät-välilehti, Siirtymä tähän diaan -ryhmä

  Vihje: Jos haluat toistaa oman äänen, valitse ponnahdusvalikosta Muu ääni ja etsi haluamasi äänitiedosto.

Diojen vaihtumistavan valitseminen

 1. Valitse siirtymisruudussa dia tai diat, joiden siirtymiä haluat muuttaa. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse Näytä-valikossa Normaali.

  2. Valitse siirtymisruudun yläreunassa Diat  Diat-välilehti  -välilehti ja valitse sitten dia. Jos haluat valita useita dioja, pidä KOMENTO -painiketta painettuna samalla, kun napsautat dioja. Jos olet järjestänyt diat osiin, valitse koko diaryhmä napsauttamalla osan otsikkoa. Siirtymisruudun leveyden mukaan näet joko nimetyt välilehdet Diat-niminen välilehti ja Nimetty jäsennys -välilehti tai kuvakevälilehdet Diat Diat-välilehti ja Jäsennys Jäsennys-välilehti .

 2. Valitse Siirtymät-välilehden Siirry seuraavaan diaan -kohdassa Napsautettaessa hiirellä- tai Jälkeen-valintaruutu.

  Siirtymät-välilehti, Siirry seuraavaan diaan -ryhmä

  Jos valitset Jälkeen-valintaruudun, kirjoita sekuntimäärä.

Siirtymien poistaminen

 1. Valitse siirtymisruudussa dia tai diat, joiden siirtymät haluat poistaa. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse Näytä-valikossa Normaali.

  2. Valitse siirtymisruudun yläreunassa Diat Diat-välilehti -välilehti ja valitse sitten dia. Jos haluat valita useita dioja, pidä KOMENTO -painiketta painettuna samalla, kun napsautat dioja. Jos olet järjestänyt diat osiin, valitse koko diaryhmä napsauttamalla osan otsikkoa. Siirtymisruudun leveyden mukaan näet joko nimetyt välilehdet Diat-niminen välilehti ja Nimetty jäsennys -välilehti tai kuvakevälilehdet Diat Diat-välilehti ja Jäsennys Jäsennys-välilehti .

 2. Valitse Siirtymät-välilehden Siirtymä tähän diaan -kohdassa Ei mitään.

  Ei mitään

Katso myös

Siirtymän ottaminen käyttöön kaikissa dioissa

Siirtymät PowerPointin aiemmissa versioissa

Diasiirtymän lisääminen tai muuttaminen

 1. Valitse pikkukuvaruudussa dia, johon haluat käyttää liukumuunnosta tai jonka liukumuunnosta haluat muokata. Siirtyminen aloitetaan edellisestä diasta, ja se päättyy valitsemaasi diaan.

  PowerPointin Dia-ruutu, josta kolmas dia on valittu

 2. Etsi Siirtymät-välilehden Siirtymä-valikoimasta haluamasi tehoste.

 3. Valitse Tehosteasetukset ja määritä, miten siirtymä tapahtuu.

 4. Valinnainen:

  • Voit määrittää siirtymän nopeuden antamalla ajan valintanauhan Kesto-ruutuun. Mitä suurempi luku on, sitä hitaammin siirtymä tapahtuu. Saat lisätietoa siirtymien ajoituksesta ohjeaiheessa Siirtymien nopeuden ja ajoituksen määrittäminen.

  • Jos haluat, että esityksen kaikissa dioissa on samanlainen siirtymä, valitse Käytä kaikissa.

 5. Voit tarkistaa siirtymän toiminnan valitsemalla dian, joka aloittaa siirtymän, ja valitsemalla sitten Diaesitys-kuvakkeen Aloita diaesitys -painike. selainikkunan oikeassa alakulmassa.

  Jos haluat käynnistää diaesityksen valittuna olevasta diasta, valitse Diaesitys-painike selaimen oikeassa alakulmassa.

  (Tämä painike käynnistää diaesityksen valittuna olevasta diasta sen sijaan, että diaesitys käynnistettäisiin esityksen alusta.)

Muista, että siirtymä koskee sitä, miten dia tulee näkyviin, ei miten se poistuu. Jos siis haluat esimerkiksi poistaa lopputehosteen diasta 2, poista siirtymä diasta 3.

 • Valitse dia, johon et halua siirtymää. Valitse sitten Siirtymät-välilehden Siirtymät-valikoimassa Ei mitään.

  Siirtymät-välilehti PowerPointin valintanauhassa.

  Jos tämän esimerkin diassa 3 ei ole siirtymää, se tulee näkyviin heti, kun dia 2 katoaa.

  Jos haluat poistaa siirtymät kaikista dioista, valitse Ei mitään ja valitse sitten valintanauhassa Käytä kaikissa.

Jos haluat tietoja animaation lisäämisestä dian tekstielementteihin tai objekteihin, lue artikkeli Tekstin ja objektien animoiminen.

Siirtymän lisääminen

 1. Avaa esityksesi.

 2. Napauta Android-tabletissa Siirtymät-välilehteä.

  Siirtymät-välilehti

  Android-puhelimessa napauta Muokkaa-kuvaketta Muokkaa-kuvake näytön oikeassa yläreunassa, napauta Aloitus ja sitten Siirtymät.

 3. Laajenna Siirtymätehosteet napauttamalla alanuolta. Näkyviin tulee siirtymätehosteiden valikoima joka on ryhmitelty luokkiin Hienovarainen, Jännittävä ja Dynaaminen sisältö.

  Siirtymätehosteet

 4. Valitse siirtymä. Napauta esimerkiksi Muodonvaihto, jos haluat muuttaa dian asteittain seuraavaksi.

 5. Napauta Tehosteasetukset ja valitse siirtymän suunta.

  Tehosteasetukset

 6. (Valinnainen) Napauttamalla Käytä kaikissa voit käyttää samaa siirtymää esityksen kaikissa dioissa.

Siirtymätehosteen poistaminen

 1. Napauta Android-tabletissa Siirtymät-välilehteä. Android-puhelimessa napauta Muokkaa-kuvaketta </c0> näytön oikeassa yläreunassa, napauta Aloitus ja sitten Siirtymät.

 2. Laajenna Vaihtotehosteiden lisääminen.

 3. Napauta Ei mitään.

  Siirtymien poistaminen

Siirtymän lisääminen

 1. Avaa esityksesi.

 2. Napauta iPadissa Siirtymät-välilehteä.

  Siirtymät-välilehti

  Napauta iPhonessa Muokkaa-kuvaketta Muokkaa-kuvake , napauta Aloitus ja sitten Siirtymät.

 3. Napauta Siirtymätehoste. Näkyviin tulee siirtymätehosteiden valikoima, joka on ryhmitelty luokkiin Hienovarainen ja Jännittävä.

  Siirtymätehosteet

 4. Valitse siirtymä. Napauta esimerkiksi Muodonvaihto, jos haluat muuttaa dian asteittain seuraavaksi.

 5. Napauta Tehosteasetukset ja valitse jokin tehoste. (Nämä asetukset vaihtelevat sen mukaan, minkä siirtymän valitset.)

  Tehosteasetukset

 6. (Valinnainen) Napauttamalla Käytä kaikissa voit käyttää samaa siirtymää esityksen kaikissa dioissa.

Siirtymätehosteen poistaminen

 1. Napauta iPadissa Siirtymät-välilehteä. Napauta iPhonessa Muokkaa-kuvaketta </c0>, napauta Aloitus ja sitten Siirtymät.

 2. Napauta Siirtymätehoste.

 3. Napauta Ei mitään.

  Siirtymien poistaminen

Siirtymän lisääminen

 1. Avaa esityksesi.

 2. Valitse Siirtymät-välilehti.

  Siirtymät-välilehti

  Kaksoisnapauta Windows-puhelimessa haluamaasi diaa ja napauta sitten Lisää Lisää ruudun oikeassa alareunassa. Napauta Aloitus ja sitten Siirtymät.

 3. Laajenna Siirtymätehosteet napauttamalla alanuolta. Näkyviin tulee siirtymätehosteiden valikoima joka on ryhmitelty luokkiin Hienovarainen, Jännittävä ja Dynaaminen sisältö.

  Siirtymätehosteet

 4. Valitse siirtymä. Napauta esimerkiksi Muodonvaihto, jos haluat muuttaa dian asteittain seuraavaksi.

 5. Napauta Tehosteasetukset ja valitse siirtymän suunta.

  Tehosteasetukset

 6. Napauta Esikatselu nähdäksesi siirtymätehosteen diassa.

  Siirtymät-esikatselu

 7. (Valinnainen) Napauttamalla Käytä kaikissa voit käyttää samaa siirtymää esityksen kaikissa dioissa.

Siirtymätehosteen poistaminen

 1. Valitse Siirtymät-välilehti. Kaksoisnapauta Windows-puhelimessa haluamaasi diaa ja napauta sitten Lisää Lisää ruudun oikeassa alareunassa. Napauta Aloitus ja sitten Siirtymät.

 2. Laajenna Vaihtotehosteiden lisääminen.

 3. Napauta Ei mitään.

  Siirtymien poistaminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×