Editorin asetukset (Lisäasetukset)

Editorin asetusten avulla voit valita sisällön asetukset Outlookissa. Voit esimerkiksi valita korvaako kirjoittaminen valitun tekstin automaattisesti tai säilytetäänkö lähteen muotoilu kopioidessa ja liitettäessä.

Muokkausasetukset

Leikkaaminen, kopioiminen ja liittäminen

Sähköpostiviestin sisällön näyttäminen

Näyttäminen

Muokkausasetukset

Valitse yhden tai useamman asetuksen valintaruutu. Kun olet määrittänyt haluamasi asetukset, valitse OK.

 • Kirjoitus korvaa valitun tekstin Valitse tämä asetus, jos haluat korvata valitun tekstin kirjoitettavalla tekstillä. Jos poistat valintaruudun valinnan, Microsoft Office Outlook sijoittaa uuden tekstin valittuna olevan tekstin eteen eikä poista valittuna olevaa tekstiä.

 • Käytä valittaessa koko sanan valintaa Valitse tämä asetus, jos haluat valita kokonaisia sanoja, kun valittuna on kahden peräkkäisen sanan osia. Kun asetus on käytössä, Outlook valitsee sanan ja sitä seuraavan välilyönnin, kun kaksoisnapsautat sanaa.

 • Salli tekstin vetäminen ja pudottaminen Valitse tämä asetus, jos haluat siirtää tai kopioida valittua tekstiä vetämällä sitä. Voit siirtää tekstin valitsemalla ja vetämällä sen uuteen sijaintiin. Voit kopioida tekstin valitsemalla sen ja pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla, kun vedät tekstin uuteen sijaintiin.

 • Avaa hyperlinkki CTRL-napsautus-yhdistelmällä Kun valitset tämän asetuksen, hyperlinkin tekstin muokkaaminen helpottuu. Kun tämä asetus on otettu käyttöön, sinun on painettava CTRL-näppäintä, jos haluat avata linkin napsauttamalla. Kun tämä asetus on poistettu käytöstä, Outlook avaa linkin, kun sitä napsautetaan, mikä hankaloittaa linkin tekstin muokkaamista.

 • Luo piirtoalusta automaattisesti lisättäessä automaattisia muotoja Valitse tämä asetus, kun haluat sijoittaa piirtoalustan piirrosobjektien tai käsin piirrettyjen piirustusten ympärille sähköpostiviestiin lisättäessä. Piirtoalusta helpottaa piirrosobjektien ja kuvien järjestämistä ja niiden siirtämistä ryhmänä.

 • Käytä automaattista kappaleenvalintaa Valitse tämä asetus, kun haluat valita kappalemerkin koko kappaletta valittaessa. Jos otat mukaan kappalemerkin, kun leikkaat ja liität kappaleen, sähköpostiviestiin ei jää tyhjää kappaletta ja muotoilu siirtyy automaattisesti kappaleen mukana.

 • Käytä pikakohdistinta Valitse tämä asetus, kun haluat määrittää kohdistimen siirtymään vierittämisen mukana ylös tai alas. Kun painat VASEN NUOLI-, OIKEA NUOLI-, YLÄNUOLI- tai ALANUOLINÄPPÄINTÄ, kohdistus on näytössä näkyvässä näkymässä eikä sivun vieritystä edeltävässä sijainnissa.

 • Ohjaa korvaustilaa Insert-näppäimen avulla Valitse tämä asetus, kun haluat ottaa korvaustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla INSERT-näppäintä.

 • Käytä korvaustilaa Valitse tämä asetus, kun haluat korvata olemassa olevan tekstin merkki kerrallaan uutta tekstiä kirjoitettaessa. Jos Ohjaa korvaustilaa Insert-näppäimen avulla on valittu, voit ottaa tämän asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä INSERT-näppäimellä.

 • Lisää heprean aakkosnumerointiin lainausmerkki Valitse tämä asetus, kun haluat lisätä lainausmerkit (") numerointiin.

 • Kysy tyylien päivitystä Valitse tämä asetus, kun haluat ohjelman näyttävän kehotteen tilanteessa, jossa olet muokannut valmiilla tyylillä muotoiltua tekstiä ja sen jälkeen lisäät muokattuun tekstiin tyylin uudelleen. Kun näyttöön tulee kehotus, voit päivittää tyylin viimeksi tehtyjen muutosten perusteella tai ottaa tyylin muotoilun uudelleen käyttöön.

 • Käytä Normaali-tyyliä luettelomerkityille tai numeroiduille luetteloille Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää luettelotyyleissä Normaali-kappaletyyliä Kappaleluettelo-tyylin sijaan.

 • Pidä kirjaa muotoilusta Valitse tämä asetus, kun haluat pitää kirjaa muotoilusta kirjoittamisen aikana. Tällä tavoin voit ottaa saman muotoilun kätevästi käyttöön muualla. Asetuksen on oltava käytössä, ennen kuin voit käyttää Valitse samalla tavalla muotoiltu teksti -komentoa, joka näkyy pikavalikossa napsauttaessasi valittua tekstiä hiiren kakkospainikkeella. Kun haluat avata luettelon käytetyistä muotoiluista, valitse ensin Tyyli-ruudussa Asetukset ja sitten Kappaletason muotoilu-, Fontin muotoilu- ja Luettelomerkkien ja numeroinnin muotoilu -valintaruudut.

 • Merkitse epäyhtenäinen muotoilu Valitse tämä asetus, kun haluat merkitä sähköpostiviestin samankaltaiset (mutta ei täysin samat) muotoilut sinisellä aaltoilevalla alleviivauksella. Käyttääksesi tätä valintaa sinun täytyy myös valita Pidä kirjaa muotoilusta -valintaruutu.

 • Ota Napsauta ja kirjoita -toiminto käyttöön Valitse tämä asetus, kun haluat lisätä tekstiä, kuvia, taulukoita tai muita kohteita sähköpostiviestin tyhjään alueeseen kaksoisnapsauttamalla haluttua kohtaa. Napsauta ja kirjoita -toiminto lisää automaattisesti kappaleita ja tarvittavan tasauksen. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tulostusasettelu- ja Web-asettelunäkymässä.

 • Kappaleen oletustyyli Valitse tyyli, joka tekstissä on käytössä, kun käytät Napsauta ja kirjoita -toimintoa.

 • Käytä jaksoittaista tarkistusta Valitse tämä asetus, kun haluat varmistaa, että kirjoitettu merkki esiintyy oikeassa järjestyksessä, jotta sitä voi käyttää sävelkoron merkkinä, diakriittisenä merkkinä tai vokaalina. Tämä merkki sijoitetaan merkkiin liittyvän konsonantin ylä- tai alapuolelle tai sen eteen tai taakse.

  Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kielessä käytetään muuta kuin latinalaista merkistöä. Kirjoita ja korvaa Valitse tämä asetus, kun haluat korvata kirjoitun merkin uudella merkillä, jos kaksi merkkiä eivät voi esiintyä samassa tekstiklusterissa.

 • Aasialaisia fontteja käytetään latinalaisessa tekstissä Valitse tämä asetus, kun haluat muuttaa latinalaiset merkit valittuun aasialaiseen fonttiin, kun aasialaista fonttia käytetään valitussa tekstissä. Poista tämän valintaruudun valinta, kun haluat latinalaisten merkkien latinalaisen fontin säilyvän, kun aasialaista fonttia käytetään muualla sähköpostiviestissä. Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin muokkauskieleksi on määritetty jokin itäaasialainen kieli.

 • Muuta näppäimistö automaattisesti vastaamaan ympäröivän tekstin kieltä Valitse tämä asetus, kun haluat vaihtaa näppäimistön kielen ja fontin sen tekstikohdan kielen mukaiseksi, johon kohdistin on sijoitettu. Jos poistat tämän asetuksen valinnan, vain fontti vaihdetaan.

  Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

 • Ota korvaustila käyttöön käyttämällä vanhan version IME-tilaa Valitse tämä asetus, kun haluat olemassa olevien merkkien korvautuvan kirjoittamillasi merkeillä, kun käytät IME-editoria tietokoneessa, jossa on Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmä. Jos Outlook asennetaan tietokoneeseen, jossa on Windows Vista, tämä asetus ei ole näkyvissä, koska korvaustilaa tuetaan automaattisesti.

  Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

 • IME-ohjaus aktiivinen Valitse tämä asetus, kun haluat käynnistää IME (Input Method Editor) -editorin. Pysäytä IME-editorin käyttö poistamalla tämän valintaruudun valinta.

  Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

 • IME TrueInline Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää luonnollisen kielen liittymää tietokoneissa, joissa on käytössä IME-editori.

  Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

 • Kirjoitustuen (IME) asetukset Avaa Ominaisuudet: IME-nimi -valintaikkuna napsauttamalla. Tässä valintaikkunassa voit määrittää aktiivisen IME-editorin teksti-, näppäimistö-, merkkimuunnos- ja muita asetuksia sekä muokata niitä.

  Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

Leikkaaminen, kopioiminen ja liittäminen

Valitse yhden tai useamman asetuksen valintaruutu. Kun olet määrittänyt haluamasi asetukset, valitse OK.

 • Samassa sähköpostiviestissä Tämä asetus näyttää oletustoiminnon liitettäessä sisältöä samaan sähköpostiviestiin, josta sisältö kopioitiin. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista:

  • Säilytä lähteen muotoilu (oletus) Kun valitset tämän asetuksen, kopioidussa tekstissä käytössä olevat merkkityylit ja suorat muotoilut säilyvät. Suora muotoilu sisältää fontin koon, kursivoinnin ja muita kappaletyyliin kuulumattomia muotoiluja.

  • Yhdistä muotoilu Tämä asetus poistaa suurimman osan kopioidun tekstin muotoilusta, mutta säilyttää korostusmuotoilut, kuten jonkin osan lihavoinnin tai kursivoinnin. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään. Tekstissä tulee lisäksi käyttöön sen tekstin suora muotoilu tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä.

  • Säilytä vain teksti Tämä asetus poistaa kaikki muotoilut ja muut kuin tekstimuotoiset elementit, kuten kuvat ja taulukot. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään, ja sen tekstin suoran muotoilun tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä. Asetus poistaa graafiset elementit ja muuntaa taulukot kappalesarjaksi.

 • Liittäminen sähköpostiviestien välillä Tämä asetus näyttää oletustoiminnon, jota käytetään liitettäessä toisesta Outlook-viestistä kopioitua sisältöä. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista:

  • Säilytä lähteen muotoilu (oletus) Tämä asetus säilyttää kopioidussa tekstissä olevat muotoilut. Kaikki kopioidun tekstin tyylin kuvaukset kopioituvat kohdeviestiin.

  • Yhdistä muotoilu Tämä asetus poistaa suurimman osan kopioidun tekstin muotoilusta, mutta säilyttää korostusmuotoilut, kuten jonkin osan lihavoinnin tai kursivoinnin. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään. Tekstissä tulee lisäksi käyttöön sen tekstin suora muotoilu tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä.

  • Säilytä vain teksti Tämä asetus poistaa kaikki muotoilut ja muut kuin tekstimuotoiset elementit, kuten kuvat ja taulukot. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään, ja sen tekstin suoran muotoilun tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä. Asetus poistaa graafiset elementit ja muuntaa taulukot kappalesarjaksi.

 • Liittäminen sähköpostiviestien välillä, kun tyylimääritykset ovat ristiriidassa Tämä asetus näyttää oletustoiminnon liitettäessä toisesta Outlookin sähköpostiviestistä kopioitua sisältöä. Kopioidulle tekstille määritetty tyyli eroaa sen sähköpostin tyylistä, johon teksti lisätään. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista:

  • Säilytä lähteen muotoilu Tämä asetus säilyttää kopioidun tekstin ulkoasun ottamalla liitetyssä tekstissä käyttöön Normaali-tyylin ja suorat muotoilut. Suora muotoilu sisältää fonttikoon, kursivoinnin ja muut muotoilut, joilla voidaan jäljitellä kopioidun tekstin tyylimääritystä.

  • Käytä kohdetyylejä (oletus) Tämä asetus säilyttää kopioidun tekstin tyylin nimen, mutta käyttää sen sähköpostiviestin tyylimääritystä, johon teksti liitetään. Esimerkki: Kopioit Otsikko 1 -tekstin yhdestä sähköpostiviestistä toiseen. Yhdessä viestissä Otsikko 1 on määritelty seuraavasti: Arial, lihavoitu, fonttikoko 14. Liitettävän sähköpostiviestin Otsikko 1 on määritelty: Cambria, lihavoitu, fonttikoko 16. Kun otat käyttöön Käytä kohdetyylejä -asetuksen, liitetyssä tekstissä tulee käyttöön Otsikko 1 -tyyli seuraavilla määrityksillä: Cambria, lihavoitu, fonttikoko 16.

 • Liittäminen muista sovelluksista Tämä asetus näyttää oletustoiminnon, jota käytetään liitettäessä toisesta ohjelmasta kopioitua sisältöä. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Säilytä lähteen muotoilu (oletus) Kun valitset tämän asetuksen, kopioidussa tekstissä käytössä olevat muotoilut säilyvät.

  • Yhdistä muotoilu Tämä asetus poistaa suurimman osan kopioidun tekstin muotoilusta, mutta säilyttää korostusmuotoilut, kuten jonkin osan lihavoinnin tai kursivoinnin. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään. Tekstissä tulee lisäksi käyttöön sen tekstin suora muotoilu tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä.

  • Säilytä vain teksti Tämä asetus poistaa kaikki muotoilut ja muut kuin tekstimuotoiset elementit, kuten kuvat ja taulukot. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään, ja sen tekstin suoran muotoilun tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä. Asetus poistaa graafiset elementit ja muuntaa taulukot kappalesarjaksi.

 • Lisää tai liitä kuvat muodossa Tämä asetus näyttää, miten Outlook lisää viestiin kuvia suhteessa tekstiin. Voit lisätä kuvia tekstin tasossa tai sidottuna tekstiin tai niin, että teksti rivitetään kuvan ympärille, eteen tai taakse. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista:

  • Tekstin tasossa Tämä asetus lisää kuvan kappaleeseen tekstin tavoin. Tämä on oletusasetus. Kuva siirtyy, kun lisäät tai poistat tekstiä. Voit vetää ja pudottaa kuvan uuteen kohtaan samalla tavalla kuin tekstin.

  • Neliö Tämä asetus rivittää tekstin kuvan ympärillä olevan neliön sivujen ympärille. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

  • Tiivis Tämä asetus rivittää tekstin grafiikkaobjektin ympärille epäsäännölliseen muotoon varsinaista kuvaa seuraten. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

  • Tekstin alla Tämä asetus lisää kuvan niin, että kuva on tekstin takana irrallaan omassa tasossaan. Kuvan ympärillä ei ole reunaa. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

  • Tekstin päällä Tämä asetus lisää kuvan niin, että kuva on tekstin päällä irrallaan omassa tasossaan. Kuvan ympärillä ei ole reunaa. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

  • Läpi Tämä asetus rivittää tekstin kuvan ympärille ja täyttää tyhjän tilan koverassa, esimerkiksi puolikuun muotoisessa, muodossa. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

  • Ylhäällä ja alhaalla Tämä asetus estää tekstiä rivittymästä kuvan sivuille. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

  Säilytä luettelomerkit ja numerot liitettäessä tekstiä käyttäen Säilytä vain teksti -asetusta Valitse tämä asetus, kun haluat muuntaa numeroinnin ja luettelomerkit tekstisymboleiksi.

 • Käytä Insert-näppäintä liittämiseen Valitse tämä asetus, kun haluat lisätä Officen Leikepöydän sisällön viestiin INSERT-näppäimellä.

 • Näytä liittämisasetusten painikkeet Valitse tämä asetus, kun haluat Liittämisasetukset-painikkeen näkyvän sisältöä liitettäessä. Käyttämällä Liittämisasetukset-painiketta voit korvata tai muuttaa Editorin asetukset -valintaikkunan vastaavassa kohdassa tehdyt asetukset.

 • Automaattinen leikkaa ja liitä -toiminto Valitse tämä asetus, kun haluat säätää muotoilua automaattisesti tekstiä liitettäessä. Tämän valintaruudun valittuasi voit määrittää liittämisen lisäasetukset valitsemalla Asetukset.

  • Asetukset Avaa Asetukset -valintaikkuna napsauttamalla tätä. Tämän valintaikkunan avulla voit määrittää oletustoiminnon tekstiä yhdistettäessä, leikatessa ja liitettäessä. Voit ohittaa oletustoiminnon Liittämisasetukset-painikkeella, joka tulee näkyviin liitettäessä Leikepöydän sisältöä viestiin. Tämä painike on käytettävissä vain, jos Automaattinen leikkaa ja liitä -toiminto on otettu käyttöön.

  • Muokkaa virkkeiden ja sanojen välejä automaattisesti Valitse tämä asetus, kun haluat poistaa ylimääräiset välilyönnit tekstin poiston yhteydessä tai lisätä tarvittavat välilyönnit liitettäessä tekstiä Leikepöydältä.

  • Muokkaa kappalevälejä liitettäessä Valitse tämä asetus, kun haluat estää tyhjien kappeleiden luonnin tai epäyhtenäiset kappalevälit. 

  • Muokkaa taulukon muotoilua ja tasausta liitettäessä Valitse tämä asetus, jos haluat hallita taulukoiden muotoilua ja tasausta. Kun tämä asetus on otettu käyttöön, yksittäiset solut liitetään tekstinä, taulukon osat liitetään riveinä nykyiseen taulukkoon (ei siis sisäkkäisinä taulukkoina) ja nykyiseen taulukkoon lisättävä taulukko säädetään nykyisen taulukon mukaiseksi.

  • Automaattinen tyyli Tämän asetuksen valitsemisella ei ole vaikutusta. Voit hienosäätää tyylien toimintaa sisältöä liitettäessä käyttämällä Lisäasetukset-kohdan Leikkaa, kopioi ja liitä -osan liittämisasetuksia.

  • Yhdistä muotoilu, kun liitetään Microsoft Office PowerPointista Valitse tämä asetus, jos haluat hallita lopputulosta, kun liität sisältöä PowerPoint-esityksestä. Kun tämä asetus on käytössä, liitettyyn tekstiin käytetään ympäröivän tekstin tai taulukon muotoilua, liitettyyn luetteloon käytetään viimeksi käytettyä luettelomerkkiä, numeroa tai luettelotyyliä ja kohteiden, kuten taulukoiden, hyperlinkkien, kuvien, OLE-objektien ja muotojen, ulkoasu säilyy PowerPoint-lähteen kaltaisina.

  • Muokkaa muotoilua, kun liitetään Microsoft Office Excelistä Valitse tämä asetus, jos haluat hallita tuloksia, kun liität tietoja Excelistä. Kun tämä asetus on käytössä, liitetyt tiedot sijoitetaan taulukkoon ja kaaviot liitetään kuvina OLE-objektien sijaan.

  • Yhdistä liitetyt luettelot ympäröiviin luetteloihin Valitse tämä asetus, kun haluat muotoilla luettelokohteita niin, että luetteloon liitettävät kohteet ovat ympäröivän luettelon mukaisia.

Sähköpostiviestin sisällön näyttäminen

Valitse yhden tai useamman asetuksen valintaruutu. Kun olet määrittänyt haluamasi asetukset, valitse OK.

 • Näytä asiakirjaikkunan sisällä rivitetty teksti Valitse tämä asetus, kun haluat, että teksti rivitetään sähköpostiviestin sisältävään ikkunaan näytöllä lukemisen helpottamiseksi.

 • Näytä kuvien paikkamerkit Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää kunkin kuvan kohdalla tyhjän ruudun sähköpostiviesteissä. Tämä asetus nopeuttaa paljon kuvia sisältävien viestien selaamista.

 • Näytä piirrokset ja tekstiruudut näytössä Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää Outlookin piirtotyökaluilla luodut kohteet tulostusasettelunäkymässä tai Web-asettelunäkymässä. Poista tämän valintaruudun valinta, kun haluat piilottaa piirrokset ja mahdollisesti nopeuttaa useita piirroksia sisältävien viestien näyttämisen. Piirrokset tulostuvat vaikka poistaisit tämän valintaruudun valinnan.

 • Näytä tekstin animaatio Valitse tämä asetus, kun haluat tuoda tekstin animaatiot näkyviin näytössä. Poistamalla valintaruudun valinnan voit tarkastella, miltä teksti näyttää tulostettaessa.

  Käytä tätä asetusta, kun tarkastelet animoitua tekstiä sähköpostiviesteissä, jotka on luotu Outlook 2007:ää aikaisemmassa versiossa. Outlookin nykyisessä versiossa ei ole enää mahdollista luoda animoitua tekstiä.

 • Näytä ohjausmerkit Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää oikealta vasemmalle suuntautuvat ohjausmerkit.

  Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

 • Näytä kirjanmerkit Valitse tämä asetus, kun haluat kirjanmerkkien näkyvän näytössä. Jos liität kirjanmerkin kohteeseen, kirjanmerkillä merkitty kohde näkyy hakasulkeissa ([…]). Jos liität kirjanmerkin sijaintiin, kirjanmerkki näkyy I-palkkina. Sulkeet ja I-palkit eivät näy tulostetuissa viesteissä.

 • Näytä toimintotunnisteet Valitse tämä asetus, kun haluat alleviivata toimintotunnisteet purppuranvärisellä pisteviivalla.

 • Näytä kenttäkoodit kenttien arvojen sijaan Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää kenttäkoodit kenttien tulosten sijaan viesteissä. Tämä asetus näyttää esimerkiksi ”{TIME@\"MMMM, d, YYYY"}” ”4. helmikuuta 2008” sijaan. Poista tämän valintaruudun valinta, kun haluat näyttää kenttien tulokset.

  Voit asetuksesta huolimatta näyttää kenttäkoodien sijaan kenttien tulokset tai päinvastoin painamalla ALT+F9-näppäinyhdistelmää.

 • Numerot Tämä asetus määrittää, miten numerot näkyvät viesteissä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin muokkaamiskieleksi on määritetty jokin arabialainen kieli.

  Valitse kohde luettelosta.

  • Arabialaiset numerot Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää numerot muodossa, joka on tuttu suomen tai muiden eurooppalaisten kielten käyttäjille.

  • Hindi-numerot Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää numerot muodossa, joka on tuttu arabian- tai hindinkielisille käyttäjille.

  • Asiayhteys Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää numerot ympäröivän tekstin kielen mukaan.

  • Järjestelmä Valitse tämä asetus, haluat näyttää numerot Ohjauspaneelin maakohtaisten asetusten mukaan.

 • Kuukausien nimet Tämä asetus määrittää, miten länsimaiset (gregoriaaniset) nimet näkyvät arabiankielisessä tekstissä. Valitse kohde luettelosta.

  • Arabial. Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää arabialaisia kuukausien nimiä.

  • Engl. translitteroitu Valitse tämä asetus, kun haluat tavata länsimaiset (gregoriaaniset) kuukausien nimet englannin ääntämyksen mukaan arabiankielisessä tekstissä.

  • Ransk. translitteroitu Valitse tämä asetus, kun haluat tavata länsimaiset (gregoriaaniset) kuukausien nimet ranskan ääntämyksen mukaan arabiankielisessä tekstissä.

 • Diakriittiset merkit Tämä asetus näyttää diakriittiset merkit sähköpostiviestissä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin muokkaamiskieleksi on määritetty diakriittisiä merkkejä käyttävä kieli.

 • Käytä tätä väriä diakriittisille merkeille Valitse tämä asetus, kun haluat määrittää värin diakriittisille merkeille, riippumatta alkuperäisen viestin diakriittisten merkkien väristä. Valitse väri luettelosta.

 • Asiakirjanäkymä Tämä asetus määrittää tekstin suunnan uusissa sähköpostiviesteissä.

  • Oikealta vasemmalle Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää oikealta vasemmalle -asettelua viesteissä. Kappaleet alkavat sähköpostiviestin oikealla puolella ja teksti juoksee vasemmalle.

  • Vasemmalta oikealle Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää vasemmalta oikealle -asettelua viesteissä. Kappaleet alkavat sähköpostiviestin vasemmalla puolella ja teksti juoksee oikealle.

 • Fontin korvaaminen Avaa Fontin korvaaminen -valintaikkuna napsauttamalla tätä. Tämän asetuksen avulla voit selvittää, onko aktiivisessa sähköpostiviestissä fontteja, joita ei ole käytettävissä tietokoneessasi. Jos viestissä on käytössä fontteja, joita ei ole tietokoneessasi, voit määrittää korvaavan fontin tässä valintaikkunassa.

Näyttäminen

Valitse yhden tai useamman asetuksen valintaruutu. Kun olet määrittänyt haluamasi asetukset, valitse OK.

 • Käytettävä mittayksikkö on Valitse sopiva vaakaviivaimen mittayksikkö ja valintaikkunoihin kirjoitettavien mittojen yksikkö.

 • Näytä mitat merkkien leveyksinä Valitse tämä asetus, kun haluat tasata tekstin merkin leveyden mukaan esimerkiksi pysty- ja vaakaviivaimissa. HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty jokin itäaasialainen kieli.

 • Näytä HTML-ominaisuuksien kuvapisteet Valitse tämä asetus, kun haluat määrittää kuvapisteet oletusmittayksiköiksi valintaikkunoissa, joissa käsitellään HTML-ominaisuuksia.

 • Näytä pikanäppäimet kohdeohjeissa Valitse tämä asetus, kun haluat pikanäppäimien näkyvän kohdeohjeissa.

 • Näytä pystyviivain tulostusasettelunäkymässä Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää pystyviivaimen sähköposti-ikkunan reunassa. Varmista, että valitset myös valintanauhan Näytä-välilehden Näytä tai piilota-ryhmässä Viivain-valintaruudun.

 • Näytä oikea viivain tulostusasettelunäkymässä Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää pystyviivaimen sähköposti-ikkunan oikeassa reunassa.

  Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

 • Optimoi merkkien sijoittaminen asettelua varten luettavuuden sijaan Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää merkkien tarkan asettelun, eli miten ne näkyvät tulostetussa viestissä tekstialueisiin nähden.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×