Esityksen tulostaminen mustavalkoisena tai harmaasävyisenä

Huomautus: Tämä artikkeli on täyttänyt tarkoituksensa, ja se poistetaan pian. Jotta Sivua ei löydy -ongelmat voidaan välttää, kaikki tunnetut linkit sivuun poistetaan. Jos olet luonut linkkejä tähän sivuun, poista ne, jotta verkko pysyy yhtenäisenä.

Useimmat esitykset on suunniteltu esitettäväksi värillisinä, mutta diat ja tiivistelmät tulostetaan yleensä mustavalkoisina tai harmaan eri sävyinä (harmaasävyisinä). Harmaasävytulosteessa kuvien värit ovat harmaan sävyjä mustan ja valkoisen väliltä.

Voit tulostaa koko esityksen  (diat, jäsennyksen, muistiinpanosivut ja yleisön tiivistelmät)  värillisenä, harmaasävy tai täysin mustavalkoisena.

Esityksen määrittäminen tulostettavaksi mustavalkoisena

 1. Valitse Näytä-välilehden Väri tai harmaasävy -ryhmässä Mustavalkoinen.

 2. Valitse dia tai dian objekti, jonka ominaisuuksia haluat muuttaa. Valitse Mustavalkoinen-välilehden Muuta valittu objekti -ryhmässä haluamasi asetukset.

  näyttää valitun objektin muuttamisvalikon PowerPointissa

Huomautus: Voit käyttää saman dian eri objekteissa (ja taustassa) eri harmaasävy- ja mustavalkoasetuksia.

Asetusten määrittäminen harmaasävytulostusta varten

 1. Valitse Näytä-välilehden Väri tai harmaasävy -ryhmässä Harmaasävy.

 2. Valitse dia tai dian objekti, jonka ominaisuuksia haluat muuttaa. Valitse sitten Harmaasävy-välilehden Muuta valittua objektia -ryhmässä haluamasi asetukset.

Esityksen tulostaminen mustavalkoisena tai harmaasävyisenä

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse Asetukset-kohdan Väri-valikossa joko Täysin mustavalkoinen tai Harmaasävy.

  • Harmaasävy tulostaa harmaasävyisen tiivistelmän. Eräät värit, kuten taustaväri, näkyvät valkoisena luettavuuden parantamiseksi. (Joskus tulos on samanlainen kuin Täysin mustavalkoinen -asetuksella.)

  • Täysin mustavalkoinen tulostaa tiedot käyttämättä harmaita täyttöjä.

 3. Kun olet valinnut haluamasi asetukset, valitse Tulosta.

Tulostimen valmisteleminen tulostamiseen mustavalkoisena tai harmaasävyisenä

Kun päätät tulostaa, PowerPoint 2013 ja uudemmat versiot määrittävät esityksesi värit vastaamaan valitun tulostimen ominaisuuksia.

Voit tarkistaa esikatselu:ssa, miltä tuloste näyttää, ennen kuin tulostat esityksesi. Tulostuksen esikatselun avulla voit tarkistaa, miltä diat, muistiinpanot ja tiivistelmät näyttävät täysin mustavalkoisina tai harmaasävyisinä, ja voit muuttaa objektien ulkoasua ennen tulostamista.

Siirry tulostuksen esikatseluun valitsemalla Tiedosto > Tulosta. Tulostuksen esikatselu näkyy näytön oikeassa reunassa.

Voit myös tehdä joitakin muutoksia esikatselun aikana ennen tulostamista. Siirry kohtaan Tiedosto > Tulosta ja valitse sitten Asetukset ja valitse jokin seuraavista:

 • tulostuskohteen (esitys, tiivistelmät, muistiinpanosivut vai jäsennyksen, kaiken tai vain osan tulostaminen)

 • tiivistelmien asettelun

 • sivujen lajittelun tai järjestyksen

 • yksi- tai kaksipuolisen tulostuksen käyttämisen (jos tulostin on määritetty tulostamaan kaksipuolisia sivuja)

 • väri-, harmaasävy- tai täysin mustavalkoisen tulostuksen

 • ylä- ja alatunnisteen asetukset.

Esityksen objektit näkyvät näytöllä ja paperilla taulukon mukaisesti siitä riippuen, oletko valinnut tulostaa ne harmaasävyinä vai puhtaassa musta-valkotilassa.

Huomautus: Bittikartat, ClipArt-kuvat ja kaaviot ovat tulosteessa harmaasävyisiä, vaikka valitsisit tulostimen asetuksista täysin mustavalkoisen tulostuksen.

Objekti

Harmaasävyisenä

Puhtaassa musta-valkotilassa

Teksti

Musta

Musta

Tekstin varjostus

Harmaasävy

Piilotettu

Kohokuvio

Harmaasävy

Piilotettu

Täytöt

Harmaasävy

Valkoinen

Kehys

[Musta]

Musta

Täyttökuvio

Harmaasävy

Valkoinen

Viivat

Musta

Musta

Objektin varjostus

Harmaasävy

[Musta]

Bittikartta

Harmaasävy

Harmaasävy

ClipArt-kuvat

Harmaasävy

Harmaasävy

Dian tausta

Valkoinen

Valkoinen

Kaaviot

Harmaasävy

Harmaasävy

Asetusten määrittäminen mustavalkotulostusta varten

 1. Valitse Näytä-välilehden Väri tai harmaasävy -ryhmässä Mustavalkoinen. Mustavalkoinen-välilehti tulee näkyviin valintanauhassa PowerPointin yläreunassa.

 2. Valitse Muuta valittu objekti -ryhmässä haluamasi asetukset.

Huomautus: Voit määrittää erilaisia harmaasävy- tai mustavalkoasetuksia saman dian eri objekteihin (ja taustoihin). Valitse objekti, jonka harmaasävy- tai mustavalkoasetuksia haluat muuttaa ja määritä sitten asetukset Näytä-valikossa. Jos haluat määrittää taustan harmaasävy- tai mustavalkoasetukset, älä valitse mitään kohdetta vaan määritä asetukset Näytä-valikosta.

Asetusten määrittäminen harmaasävytulostusta varten

 1. Valitse Näytä-välilehden Väri tai harmaasävy -ryhmässä Harmaasävy. Harmaasävy-välilehti tulee näkyviin valintanauhassa PowerPointin yläreunassa.

 2. Valitse Muuta valittu objekti -ryhmässä haluamasi asetukset.

Huomautus: Voit määrittää erilaisia harmaasävy- tai mustavalkoasetuksia saman dian eri objekteihin (ja taustoihin). Valitse objekti, jonka harmaasävy- tai mustavalkoasetuksia haluat muuttaa ja määritä sitten asetukset Näytä-välilehdessä. Jos haluat määrittää dian taustan asetuksia, älä valitse mitään dian objektia.

Esityksen tulostaminen mustavalkoisena tai harmaasävyisenä

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tulosta.

 2. Valitse Asetukset-kohdan Väri-valikossa joko Täysin mustavalkoinen tai Harmaasävy.

  • Harmaasävy     Tämä asetus tulostaa harmaasävyisen tiivistelmän. Eräät värit, kuten taustaväri, näkyvät valkoisena luettavuuden parantamiseksi. (Joskus tulos on samanlainen kuin Täysin mustavalkoinen -asetuksella.)

  • Täysin mustavalkoinen     Tämä asetus tulostaa tiivistelmän ilman harmaita täyttöjä.

   Napsauta valikoiman yläreunassa olevaa Tulosta-painiketta.

Tulostimen valmisteleminen tulostamiseen mustavalkoisena tai harmaasävyisenä

Useimmat esitykset on suunniteltu esitettäväksi värillisinä, mutta diat ja tiivistelmät tulostetaan yleensä mustavalkoisina tai harmaan eri sävyinä (harmaasävyisinä). Harmaasävytulosteessa kuvien värit ovat harmaan sävyjä mustan ja valkoisen väliltä.

Kun haluat tulostaa, PowerPoint 2010 määrittää esityksen värit vastaamaan valitun tulostimen ominaisuuksia.

Voit tarkistaa esikatselussa, miltä tuloste näyttää, ennen kuin tulostat esityksen. Tulostuksen esikatselun avulla voit tarkistaa, miltä diat, muistiinpanot ja tiivistelmät näyttävät täysin mustavalkoisina tai harmaasävyisinä, ja voit muuttaa objektien ulkoasua ennen tulostamista. Jos haluat nähdä tulostuksen esikatselun, valitse Tiedosto-välilehdessä Tulosta. Tulostuksen esikatselu näkyy näytön oikeassa reunassa.

Voit myös tehdä joitakin muutoksia esikatselun aikana ennen tulostamista. Valitse ensin uudelleen Tiedosto-välilehti ja Tulosta. Voit valita sen jälkeen Asetukset-kohdassa:

 • tulostuskohteen (esitys, tiivistelmät, muistiinpanosivut vai jäsennyksen, kaiken tai vain osan tulostaminen)

 • tiivistelmien asettelun

 • sivujen lajittelun tai järjestyksen

 • yksi- tai kaksipuolisen tulostuksen käyttämisen (jos tulostin on määritetty tulostamaan kaksipuolisia sivuja)

 • väri-, harmaasävy- tai täysin mustavalkoisen tulostuksen

 • ylä- ja alatunnisteen asetukset.

Esityksen harmaasävyiset ja mustavalkoiset objektit näkyvät näytöllä ja paperilla taulukon mukaisesti.

Huomautus: Bittikartat, ClipArt-kuvat ja kaaviot ovat tulosteessa harmaasävyisiä, vaikka valitsisit tulostimen asetuksista täysin mustavalkoisen tulostuksen.

Objekti

Harmaasävyisenä /
puhtaassa

musta-valkotilassa

Teksti

Musta/Musta

Tekstin varjostus

Harmaasävy/Piilotettu

Kohokuvio

Harmaasävy/Piilotettu

Täytöt

Harmaasävy/Valkoinen

Kehys

Musta/Musta

Täyttökuvio

Harmaasävy/Valkoinen

Rivit

Musta/Musta

Objektin varjostus

Harmaasävy/Musta

Bittikartta

Harmaasävy/Harmaasävy

ClipArt-kuvat

Harmaasävy/Harmaasävy

Dian tausta

Valkoinen/Valkoinen

Kaaviot

Harmaasävy/Harmaasävy

Asetusten määrittäminen mustavalkotulostusta varten

 1. Valitse Näytä-välilehden Väri tai harmaasävy -ryhmässä Täysin mustavalkoinen.

 2. Valitse PowerPoint-ikkunan yläreunan valintanauhassa Mustavalkoinen-välilehti.

 3. Valitse Muuta valittu objekti -ryhmässä haluamasi asetukset.

Huomautus: Voit määrittää erilaisia harmaasävy- tai mustavalkoasetuksia saman dian eri objekteihin (ja taustoihin). Valitse objekti, jonka harmaasävy- tai mustavalkoasetuksia haluat muuttaa ja määritä sitten asetukset Näytä-valikossa. Jos haluat määrittää taustan harmaasävy- tai mustavalkoasetukset, älä valitse mitään kohdetta vaan määritä asetukset Näytä-valikosta.

Asetusten määrittäminen harmaasävytulostusta varten

 1. Valitse Näytä-välilehden Väri tai harmaasävy -ryhmässä Harmaasävy.

 2. Valitse PowerPoint-ikkunan yläreunan valintanauhassa Harmaasävy-välilehti.

 3. Valitse Muuta valittu objekti -ryhmässä haluamasi asetukset.

Huomautus: Voit määrittää erilaisia harmaasävy- tai mustavalkoasetuksia saman dian eri objekteihin (ja taustoihin). Valitse objekti, jonka harmaasävy- tai mustavalkoasetuksia haluat muuttaa ja määritä sitten asetukset Näytä-välilehdessä. Jos haluat määrittää dian taustan asetuksia, älä valitse mitään dian objektia.

Esityksen tulostaminen mustavalkoisena tai harmaasävyisenä

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva , osoita Tulosta-kohtaa ja valitse sitten Tulostuksen esikatselu.

 2. Napsauta Tulosta-ryhmässä Asetukset-kohdan alla olevaa nuolta, osoita Väri/harmaasävy-kohtaa ja valitse sitten joko Täysin mustavalkoinen tai Harmaasävy.

  • Harmaasävy     Tämä asetus tulostaa harmaasävyisen tiivistelmän. Eräät värit, kuten taustaväri, näkyvät valkoisena luettavuuden parantamiseksi. (Joskus tulos on samanlainen kuin Täysin mustavalkoinen -asetuksella.)

  • Täysin mustavalkoinen     Tämä asetus tulostaa tiivistelmän ilman harmaita täyttöjä.

 3. Valitse Tulosta‑ryhmässä Tulosta.

  Huomautukset: 

  • Voit käyttää saman dian eri objekteissa eri harmaasävy- ja mustavalkoasetuksia.

  • Tämä prosessi ei muuta alkuperäisen esityksen värejä tai rakennetta.

  • Kun tulostat harmaasävyisenä tai mustavalkoisena, tausta ei ehkä tulostu, jos se häiritsee dian kontrastia.

Tulostimen valmisteleminen tulostamiseen mustavalkoisena tai harmaasävyisenä

Useimmat esitykset on suunniteltu esitettäväksi värillisinä, mutta diat ja tiivistelmät tulostetaan yleensä mustavalkoisina tai harmaan eri sävyinä (harmaasävyisinä). Harmaasävytulosteessa kuvien värit ovat harmaan sävyjä mustan ja valkoisen väliltä.

Kun haluat tulostaa, PowerPoint määrittää esityksen värit vastaamaan valitun tulostimen ominaisuuksia.

Voit tarkistaa esikatselu:ssa, miltä tuloste näyttää, ennen kuin tulostat esityksen. Tulostuksen esikatselun avulla voit tarkistaa, miltä diat, muistiinpanot ja tiivistelmät näyttävät täysin mustavalkoisina tai harmaasävyisinä, ja voit muuttaa objektien ulkoasua ennen tulostamista.

Voit myös tehdä joitakin muutoksia esikatselunäkymässä ennen tulostamista. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista.

 • tulostuskohteen (esitys, tiivistelmät, muistiinpanosivut vai jäsennyksen)

 • tiivistelmien asettelun

 • tiivistelmien, muistiinpanosivujen tai jäsennyksen suunnan (pysty- vai vaakasuuntainen)

 • ylä- ja alatunnisteen asetukset.

Esityksen harmaasävyiset ja mustavalkoiset objektit näkyvät näytöllä ja paperilla taulukon mukaisesti.

Objekti

Harmaasävyisenä/
puhtaassa

musta-valkotilassa

Teksti

Musta/Musta

Tekstin varjostus

Harmaasävy/Piilotettu

Kohokuvio

Harmaasävy/Piilotettu

Täytöt

Harmaasävy/Valkoinen

Kehys

Musta/Musta

Täyttökuvio

Harmaasävy/Valkoinen

Rivit

Musta/Musta

Objektin varjostus

Harmaasävy/Musta

Bittikartta

Harmaasävy/Harmaasävy

Dian tausta

Valkoinen/Valkoinen

Kaaviot

Harmaasävy/Harmaasävy

Huomautus: Bittikartat, ClipArt-kuvat ja kaaviot ovat tulosteessa harmaasävyisiä, vaikka valitsisit tulostimen asetuksista täysin mustavalkoisen tulostuksen.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Puhujan muistiinpanojen tarkasteleminen yksityisesti useassa näytössä esitettävän esityksen pitämisen aikana

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×