EtsiTietue-makrotoiminto

Voit etsiä Access-työpöytätietokantojen EtsiTietue-toiminnon avulla ensimmäisen esiintymän tietoja, jotka vastaavat EtsiTietue-argumenttien määrittämiä kriteereitä (ehto). Nämä tiedot voivat olla nykyisessä tietueessa, seuraavassa tai edellisessä tietueessa tai ensimmäisessä tietueessa. Voit etsiä tietueita aktiivisesta taulukon tietotaulukkostä, kyselyn taulukkonäkymästä, lomakkeen taulukkonäkymästä tai lomakkeesta.

Huomautus: EtsiTietue-makrotoiminto ei ole käytettävissä Access-verkkosovelluksissa.

Asetus

EtsiTietue-toiminnossa on seuraavat argumentit.

Toiminnon argumentti

Kuvaus

Etsittävä

Määrittää tiedot, joita haluat etsiä tietueesta. Syötä teksti, luku tai päivämäärä, jonka haluat etsiä, tai kirjoita lauseke, jota edeltää yhtäläisyysmerkki (=), Makron muodostin -ruudun Toiminnon argumentit -osan Etsittävä-ruutuun. Voit käyttää yleismerkkejä. Tämä on pakollinen argumentti.

Vastine

Määrittää, missä kohtaa kenttää tiedot sijaitsevat. Voit määrittää haun niin, että tiedot vastaavat mitä tahansa kentän osaa (Vastattava kentän jotakin osaa) tai koko kenttää (Vastattava koko kenttää) tai niin, että tiedot sijaitsevat kentän alussa (Vastattava kentän alkua). Oletusarvona on Vastattava koko kenttää.

Sama kirjainkoko

Määrittää, onko haku kirjainkoon huomioon ottava. Valitse Kyllä (haku suoritetaan kirjainkoon mukaan) tai Ei (haku suoritetaan ottamatta huomioon isoja ja pieniä kirjaimia). Oletusasetus on Ei.

Hakeminen

Määrittää, eteneekö haku nykyisestä tietueesta ylöspäin edellisiin tietueisiin (Ylös), alaspäin seuraaviin tietueisiin (Alas) vai alaspäin seuraaviin tietueisiin ja sitten tietueiden alusta nykyiseen tietueeseen, jolloin haku kohdistuu kaikkiin tietueisiin (Kaikki). Oletusarvo on Kaikki.

Etsintä muotoilun mukaan

Määrittää, sisältyykö hakuun muotoiltuja tietoja. Valitse Kyllä (Access hakee tietoja niin kuin ne on muotoiltu ja näkyvät kentässä) tai Ei (Access hakee tietoja niin kuin ne on tallennettu tietokantaan, mutta joita ei aina näytetä niin kuin ne on tallennettu). Oletusasetus on Ei.

Voit käyttää tätä ominaisuutta rajoittamaan hakua kohdistumaan tietyn muotoisiin tietoihin. Etsi esimerkiksi kentän, joka on muotoiltu sisältämään pilkkuja, arvoa 1,234 valitsemalla Kyllä ja kirjoittamalla 1,234Etsittävä-argumenttiin. Valitse Ei, jos haluat kirjoittaa 1234 etsiäksesi tämän kentän tietoja.

Jos haluat etsiä päivämääriä, valitse Kyllä, jos haluat etsiä päivämäärän, joka on täsmälleen muotoiltu, kuten 08.7.2015. Jos valitset Ei,kirjoita Etsi mitä-argumentin päivämäärä Windowsin Ohjauspaneelin alueasetuksissa määritettynä muodossa. Tämä muoto näkyy Aluekohtaiset asetukset -välilehden Lyhyt päivämäärämuoto -ruudussa. Jos esimerkiksi Lyhyt päivämäärämuoto -ruuduksi on määritetty M/d/yy,voit kirjoittaa 8.7.2015, jolloin Access löytää kaikki 8.7.2015 vastaavat päivämääräkentän merkinnät huolimatta siitä, miten tämä kenttä on muotoiltu.

Huomautus: Etsintä muotoilun mukaan -argumentti on voimassa vain, jos nykyinen kenttä on sidottu ohjausobjekti, Vastine-argumentin arvoksi on määritetty Vastattava koko kenttää, Vain nykyinen kenttä -argumentin arvoksi on määritetty Kyllä ja Sama kirjainkoko -argumentin arvoksi on määritetty Ei.

Jos määrität Sama kirjainkoko -argumentin arvoksi Kyllä tai Vain nykyinen kenttä -argumentin arvoksi Ei, sinun on myös määritettävä Etsintä muotoilun mukaan -argumentti arvoksi Kyllä.

Vain nykyinen kenttä

Määrittää, rajataanko haku nykyiseen kenttään jokaisessa tietueessa vai sisältääkö se jokaisen tietueen kaikki kentät. Haku nykyisessä kentässä on nopeampi. Valitse Kyllä (rajaa haun nykyiseen kenttään) tai Ei (haku tehdään jokaisessa kentässä jokaisessa tietueessa). Oletusarvo on Kyllä.

Etsi ensimmäinen

Määrittää, alkaako haku ensimmäisestä tietueesta vai nykyisestä tietueesta. Valitse Kyllä (aloitus ensimmäisestä tietueesta) tai Ei (aloitus nykyisestä tietueesta). Oletusarvo on Kyllä.


Huomautuksia

Kun makro suorittaa EtsiTietue-toimintoa, Access etsii määritettyjä tietoja tietueista (Etsi-argumentin asetus määrittää haun järjestyksen). Kun Access löytää määritetyt tiedot, tiedot valitaan tietueessa.

EtsiTietue-toiminto vastaa Etsi-valintaikkunan valitsemista Aloitus-välilehdessä, ja sen argumentit ovat samat kuin Etsi ja korvaa -valintaikkunan asetukset. Jos määrität EtsiTietue-argumentit Makron rakennenäkymä -ikkunassa ja suoritat sitten makron, näet vastaavat asetukset, jotka on valittu Etsi ja korvaa -valintaikkunassa, kun valitset Etsi.

Access säilyttää viimeksi käytetyt EtsiTietue-argumentit tietokantaistunnon aikana, jottei sinun tarvitse syöttää samoja ehtoja toistuvasti seuraavien EtsiTietue-toiminnon avulla suorittamiesi toimintojen aikana. Jos jätät argumentin tyhjäksi, Access käyttää argumentin viimeisintä asetusta siten, kuin se on määritetty edellisellä EtsiTietue-toiminnolla tai Etsi ja korvaa -valintaikkunassa.

Kun haluat etsiä tietueen makron avulla, käytä EtsiTietue-toimintoa, äläkä SuoritaKomento-toimintoa sen argumentin kanssa, joka on määritetty suorittamaan Etsi-komento.

Huomautus: Vaikka EtsiTietue-toiminto vastaa taulukoiden, kyselyjen ja lomakkeiden Aloitus-välilehden Etsi-komentoa, se ei vastaa Koodi-ikkunan Muokkaa-valikon Etsi-komentoa. Et voi käyttää EtsiTietue-toimintoa tekstin etsimiseen moduuleissa.

Jos nykyinen valittuna oleva teksti on sama kuin hakuteksti, kun suoritetaan EtsiTietue-toimintoa, haku alkaa heti noudattaen valintaa samassa kentässä ja tietueessa kuin valinta. Muutoin haku alkaa nykyisen tietueen alusta. Tämä mahdollistaa sen, että voit etsiä useita saman hakuehdon esiintymiä, jotka saattavat esiintyä yhdessä ainoassa tietueessa.

Huomaa kuitenkin, että jos käytät komentopainiketta suorittaaksesi EtsiTietue-toiminnon sisältävän makron, hakuehdon ensimmäinen esiintymä löydetään toistuvasti. Tämä tapahtuu, koska komentopainiketta painamalla aktiivisuus poistetaan vastaavan arvon sisältävästä kentästä. EtsiTietue-toiminto alkaa tällöin etsiä tietueen alusta. Voit välttää tämän suorittamalla makron käyttämällä tekniikkaa, joka ei muuta kohdistusta, kuten mukautettua työkalurivin painiketta tai AutoKeys-makrossa määritettyä näppäinyhdistelmää, tai määrittämällä kohdistuksen makrossa hakuehdon sisältävään kenttään, ennen kuin suoritat EtsiTietue-toiminnon.

Tietoturvahuomautus: Vältä LähetäNäppäinkomennot-lausekkeen tai AutoKeys-makron käyttämistä arkaluonteisten tai luottamuksellisten tietojen kanssa. Tunkeilija voi siepata näppäimistön lyönnit ja heikentää tietokoneen ja tietojen tietosuojaa.

Sama toistuu myös, jos käytät komentopainiketta EtsiSeuraava-toiminnon sisältävän makron suorittamiseen.

Voit suorittaa EtsiTietue-toiminnon VBA-moduulissa käyttämällä DoCmd-objektin EtsiTietue-menetelmää.

Monimutkaisia etsintöjä varten kannattaa usein käyttää EtsiTietuetta-makrotoimintoa.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

×