Excel-työkirjassa olevien tietojen tuonti tai linkittäminen

Excel-työkirjan tiedot voidaan tuoda Access-tietokantoihin usealla eri tavalla. Voit kopioida avoimen laskentataulukon tiedot ja liittää ne Access-taulukkoon, tuoda laskentataulukon uuteen tai aiemmin luotuun taulukkoon tai linkittää laskentataulukkoon Access-tietokannasta.

Tässä aiheessa kerrotaan, miten Excel-tietoja voidaan tuoda ja miten niihin voidaan linkittää Access-työpöytäversion tietokannoista.

Sisältö

Yleistä tietojen tuomisesta Excelistä

Jos tavoitteenasi on tallentaa Accessiin osa tai kaikki yhden tai useamman Excel-laskentataulukon tiedoista, tuo laskentataulukon sisältö uuteen tai aiemmin luotuun Access-tietokantaan. Kun tuot tiedot, Access luo tiedoista kopion uuteen tai aiemmin luotuun taulukkoon lähteenä olevaa Excel-laskentataulukkoa muuttamatta.

Yleisiä tilanteita, joissa Excelin tietoja tuodaan Accessiin

 • Olet tottunut Excel-käyttäjä, mutta haluat kehittyä ja käyttää Accessia tietojen käsittelemiseen. Haluat siirtää Excel-laskentataulukoiden tiedot yhteen tai useampaan uuteen Access-tietokantaan.

 • Osastosi tai työryhmäsi käyttää Accessia, mutta saat toisinaan tietoja Excel-muodossa, ja nämä tiedot täytyy yhdistää Access-tietokantojen kanssa. Haluat tuoda Excel-laskentataulukot tietokantaasi, kun vastaanotat ne.

 • Hallitset tietojasi Accessilla, mutta muilta ryhmän jäseniltä vastaanottamasi viikkoraportit ovat Excel-työkirjoja. Haluat tehostaa ja nopeuttaa tuontiprosessia ja varmistaa, että tiedot tuodaan tietokantaan joka viikko tiettynä aikana.

Jos tuot tietoja Excelistä ensimmäistä kertaa,

 • et voi tallentaa Excel-työkirjaa Access-tietokantana. Excelissä ei voi luoda Access-tietokantaa Excel-tiedoista.

 • Kun avaat Excel-työkirjan Accessissa (valitse Avaa tiedosto -valintaikkunan Tiedostotyyppi-luetteloruudussa Microsoft Office Excel -tiedostot ja valitse haluamasi tiedosto), Access luo linkin työkirjaan sen tietojen tuomisen sijaan. Työkirjaan linkittäminen ja laskentataulukon tuominen tietokantaan ovat täysin erilaisia toimintoja. Lisätietoja linkittämisestä on jäljempänä tämän artikkelin kohdassa Linkittäminen Excelissä oleviin tietoihin.

Tietojen tuominen Excelistä

Tässä osiossa kerrotaan tuontitoiminnon valmistelemisesta ja suorittamisesta sekä tuontiasetusten tallentamisesta myöhempää käyttöä varten. Huomioi, että voit tuoda tietoja vain yhdestä laskentataulukosta kerrallaan. Et voi tuoda työkirjan kaikkia tietoja yhdellä kertaa.

Laskentataulukon valmisteleminen

 1. Etsi lähdetiedosto ja valitse Accessiin tuotavat tiedot sisältävä laskentataulukko. Jos haluat tuoda vain osan laskentataulukon tiedoista, määritä tuotavat solut sisältävä nimetty alue.

  Nimetyn alueen määrittäminen (valinnainen)   

  1. Siirry Exceliin ja avaa laskentataulukko, jonka tietoja haluat tuoda.

  2. Valitse solualue, joka sisältää tuotavat tiedot.

  3. Napsauta valitun alueen sisällä hiiren kakkospainiketta ja valitse Nimeä alue tai Määritä nimi.

  4. Kirjoita alueen nimi Uusi nimi -valintaikkunan Nimi-ruutuun ja valitse OK.

   Huomioi, että voit tuoda vain yhden laskentataulukon kerrallaan tuontitoiminnon aikana. Jos haluat tuoda tietoja useista laskentataulukoista, toista tuontitoiminto jokaisen laskentataulukon kohdalla.

 2. Tarkista lähdetiedot ja suorita taulukossa kuvatut toimet.

  Elementti

  Kuvaus

  Sarakkeiden määrä

  Tuotavien sarakkeiden määrä ei voi olla suurempi kuin 255, sillä Access ei tue taulukossa useampaa kuin 255 kenttää.

  Sarakkeiden ja rivien ohittaminen

  Lähdelaskentataulukkoon tai nimettyyn alueeseen on hyvä sisällyttää vain ne rivit ja sarakkeet, jotka haluat tuoda.

  Rivit    Rivejä ei voi suodattaa tai ohittaa tuontitoiminnon aikana.

  Sarakkeet    Sarakkeita ei voi ohittaa toiminnon aikana, jos tiedot lisätään aiemmin luotuun taulukkoon.

  Sarakemuoto

  Varmista, että solut ovat taulukkomuodossa. Jos laskentataulukko tai nimetty alue sisältää yhdistettyjä soluja, solun sisältö sijoitetaan vasemmanpuoleista saraketta vastaavaan kenttään ja muut kentät jätetään tyhjiksi.

  Tyhjät sarakkeet, rivit ja solut

  Poista kaikki laskentataulukon tai solualueen tarpeettomat tyhjät sarakkeet ja rivit. Jos laskentataulukossa tai alueella on tyhjiä soluja, yritä lisätä puuttuvat tiedot. Jos aiot liittää tietueet aiemmin luotuun taulukkoon, varmista, että taulukon vastaava kenttä hyväksyy tyhjät (puuttuvat tai tuntemattomat) arvot. Kenttä hyväksyy tyhjiä arvoja, jos sen Pakollinen-ominaisuudeksi on määritetty Ei ja sen Kelpoisuussääntö-ominaisuusasetus ei estä tyhjiä arvoja.

  Virhearvot

  Jos yhdessä tai useammassa laskentataulukon tai alueen solussa on virhearvoja, kuten #LUKU ja #JAKO, korjaa ne ennen tuontitoiminnon aloittamista. Jos lähdelaskentataulukko tai -alue sisältää virhearvoja, Access sijoittaa taulukon vastaavaan kenttään tyhjän arvon. Lisätietoja virheiden korjaamisesta on jäljempänä tämän artikkelin kohdassa Puuttuvien ja virheellisten arvojen vianmääritys.

  Tietotyyppi

  Voit välttää tuonnin aikaiset virheet varmistamalla, että jokaisen lähdesarakkeen jokaisella rivillä on sama tietotyyppi. Access määrittää taulukon kenttien tietotyypin tarkistamalla kahdeksan ensimmäistä lähderiviä. On erittäin suositeltavaa tarkistaa, ettei minkään sarakkeen kahdeksalla ensimmäisellä lähderivillä ole eri tietotyyppien arvoja. Muutoin Access ei ehkä määritä sarakkeeseen oikeaa tietotyyppiä.

  On myös hyvä muotoilla kaikki Excelin lähdesarakkeet ja määrittää jokaiselle sarakkeelle tietty tietomuoto ennen tuonnin aloittamista. Muotoilu on erittäin suositeltavaa, jos sarakkeessa on eri tietotyyppien arvoja. Esimerkiksi laskentataulukon Lennon nro -sarakkeessa saattaa olla numero- ja tekstiarvoja, kuten 871, AA90 ja 171. Puuttuvilta tai virheellisiltä arvoilta voidaan välttyä toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta sarakeotsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muotoile solut.

  2. Valitse muoto Luku-välilehden Luokka-kohdassa. Lennon nro -sarakkeelle valitaan luultavasti muoto Teksti.

  3. Valitse OK.

  Jos lähdesarakkeet on muotoiltu, mutta niissä on edelleen yhdistettyjä arvoja kahdeksan ensimmäisen rivin jälkeisillä riveillä, tuontitoiminto saattaa ohittaa arvot tai muuntaa ne virheellisesti. Vianmääritysohjeita on kohdassa Puuttuvien ja virheellisten arvojen vianmääritys.

  1. rivi

  Jos laskentataulukon tai nimetyn alueen ensimmäisellä rivillä on sarakkeiden nimet, voit määrittää Accessin käsittelemään ensimmäisen rivin tietoja kentän niminä tuontitoiminnon aikana. Jos lähdelaskentataulukossa tai -alueella ei ole nimiä, ne kannattaa lisätä lähteeseen ennen tuonnin aloittamista.

  Huomautus: Jos aiot liittää tiedot aiemmin luotuun taulukkoon, varmista, että jokaisen sarakkeen nimi vastaa tarkalleen vastaavan kentän nimeä. Jos sarakkeen nimi eroaa taulukon vastaavan kentän nimestä, tuontitoiminto epäonnistuu. Näet kenttien nimet avaamalla taulukon Accessin rakennenäkymässä.

 3. Sulje lähdetyökirja, jos se on auki. Jos lähdetiedosto on auki, se saattaa aiheuttaa tietojen muuntovirheitä tuonnin aikana.

Kohdetietokannan valmisteleminen

 1. Avaa Access-tietokanta, johon tuodut tiedot tallennetaan. Varmista, että tietokanta ei ole vain luku -tilassa ja että sinulla on oikeudet tehdä muutoksia tietokantaan.

  -tai-

  Jos et haluat tallentaa tietoja mihinkään nykyisistä tietokannoista, luo uusi tyhjä tietokanta. Toimi seuraavasti:

  Valitse Tiedosto-välilehti, valitse Uusi ja valitse sitten Tyhjä tietokanta.

 2. Päätä ennen tuontitoiminnon aloittamista, tallennetaanko tiedot uuteen vai aiemmin luotuun taulukkoon.

  Luo uusi taulukko    Jos tallennat tiedot uuteen taulukkoon, Access luo taulukon ja lisää siihen tuodut tiedot. Jos samanniminen taulukko on jo olemassa, Access korvaa taulukon sisällön tuoduilla tiedoilla.

  Liitä aiemmin luotuun taulukkoon    Jos lisäät tiedot aiemmin luotuun taulukkoon, Excel-laskentataulukon rivit liitetään määritettyyn taulukkoon.

  Huomioi, että liittämisen epäonnistuminen johtuu yleensä siitä, että lähdetiedot eivät vastaa kohdetaulukon rakennetta ja kentän asetuksia. Voit välttää tämän avaamalla kohdetaulukon rakennenäkymässä ja tarkastamalla seuraavat kohdat:

  • Ensimmäinen rivi    Jos lähdelaskentataulukon tai nimetyn alueen ensimmäinen ei rivi ei sisällä sarakeotsikoita, varmista, että lähdelaskentataulukon jokaisen sarakkeen sijainti ja tietotyyppi vastaavat taulukon vastaavia kenttiä. Jos ensimmäinen rivi sisältää sarakeotsikot, sarakkeiden ja kenttien järjestyksen ei tarvitse olla sama, mutta kaikkien sarakkeiden nimien ja tietojen tyypin on vastattava tarkalleen vastaavan kentän tietoja.

  • Puuttuvat tai ylimääräiset kentät    Jos yksi tai useampi lähdelaskentataulukon kenttä puuttuu kohdetaulukosta, lisää ne ennen tuontitoiminnon aloittamista. Jos taulukossa on kenttiä, joita ei ole lähteessä, niitä ei tarvitse poistaa, jos ne hyväksyvät tyhjiä arvoja.

   Vihje: Kenttä hyväksyy tyhjiä arvoja, jos sen Pakollinen-ominaisuudeksi on määritetty Ei ja sen Kelpoisuussääntö-ominaisuusasetus ei estä tyhjiä arvoja.

  • Perusavain    Jos taulukossa on perusavainkenttä, lähdelaskentataulukossa tai -alueella on oltava perusavainkentän kanssa yhteensopivia arvoja sisältävä sarake, ja tuotujen avainarvojen on oltava yksilöllisiä. Jos tuodussa tietueessa on perusavainarvo, joka on jo kohdetaulukossa, näyttöön tulee tuontitoiminnon aikana virhesanoma.

  • Indeksoidut kentät    Jos taulukon kentän Indeksoitu-ominaisuudeksi on määritetty Kyllä (ei kaksoisarvoja), lähdelaskentataulukon tai -alueen vastaavassa sarakkeessa on oltava yksilöllisiä arvoja.

   Suorita tuonti seuraavia ohjeita noudattamalla.

Tuontitoiminnon aloittaminen

 1. Ohjatun tuonti- tai linkitystoiminnon sijainti vaihtelee hieman käytössä olevan Access-version mukaan. Valitse vaiheet, jotka vastaavat omaa Access-versiotasi:

  • Jos käytössäsi on Accessin tai Access 2019:n uusin Microsoft 365-tilausversio, valitse Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo & Linkitä -ryhmässä Uusi tietolähde > Tiedostosta > Excelissä.

  • Jos käytössäsi on Access 2016, Access 2013 tai Access 2010, valitse Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo ja linkitä -ryhmästä Excel.

  Huomautus:  Ulkoiset tiedot -välilehti ei ole käytettävissä, jos tietokanta ei ole auki.

 2. Kirjoita Nouda ulkoiset tiedot – Excel-laskentataulukko -valintaikkunan Tiedoston nimi -ruutuun tuotavat tiedot sisältävän Excel-tiedoston nimi.

  -tai-

  Valitse Selaa ja etsi tuotava tiedosto Avaa tiedosto -valintaikkunassa.

 3. Määritä tuotujen tietojen tallennustapa.

  Tallenna tiedot uuteen taulukkoon valitsemalla Tuo lähdetiedot nykyisen tietokannan uuteen taulukkoon. Sinua pyydetään nimeämään taulukko myöhemmin.

  Liitä tiedot aiemmin luotuun taulukkoon valitsemalla Liitä tietueiden kopiot taulukkoon ja valitse sitten taulukko avattavasta luettelosta. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos tietokannassa ei ole taulukoita.

  Voit linkittää tietolähteeseen luomalla linkitetyn taulukon noudattamalla jäljempänä tässä artikkelissa olevan osan Linkittäminen Excelissä oleviin tietoihin ohjeita.

 4. Valitse OK.

  Ohjattu laskentataulukon tuominen käynnistyy ja ohjaa tuontiprosessia. Siirry seuraaviin vaiheisiin.

Ohjatun laskentataulukon tuonnin käyttäminen

 1. Valitse ohjatun toiminnon ensimmäisellä sivulla tuotavat tiedot sisältävä laskentataulukko ja valitse sitten Seuraava.

 2. Valitse ohjatun toiminnon toisella sivulla joko Näytä laskentataulukot tai Näytä nimetyt alueet, valitse tuotava laskentataulukko tai nimetty alue ja valitse sitten Seuraava.

 3. Jos lähdelaskentataulukon tai -alueen ensimmäinen rivi sisältää kentän nimet, valitse Ensimmäinen rivi sisältää sarakkeiden otsikot ja sitten Seuraava.

  Jos tuot tietoja uuteen taulukkoon, Access nimeää taulukon kentät näitä sarakeotsikoita käyttämällä. Voit muuttaa näitä nimiä joko tuonnin aikana tai sen jälkeen. Jos liität tietoja aiemmin luotuun taulukkoon, varmista, että lähdelaskentataulukon sarakeotsikot vastaavat tarkalleen kohdetaulukon kenttien nimiä.

  Jos liität tietoja aiemmin luotuun taulukkoon, siirry suoraan vaiheeseen 6. Jos lisäät tietoja uuteen taulukkoon, noudata seuraavia ohjeita.

 4. Ohjattu toiminto kehottaa tarkastamaan kentän ominaisuudet. Näytä vastaavan kentän ominaisuudet napsauttamalla sivun alaosassa olevaa saraketta. Voit halutessasi tehdä jonkin seuraavista:

  • Voit halutessasi tarkistaa ja muuttaa kohdekentän nimen ja tietotyypin.

   Access tarkistaa jokaisen sarakkeen kahdeksan ensimmäistä riviä ja ehdottaa vastaavan kentän tietotyyppiä. Jos laskentataulukon sarakkeen ensimmäisellä kahdeksalla rivillä on erityyppisiä arvoja, kuten teksti- ja numeroarvoja, ohjattu toiminto ehdottaa kaikkien sarakkeen arvojen kanssa yhteensopivaa tietotyyppiä – useimmiten tekstitietotyyppiä. Voit valita toisen tietotyypin, mutta ota huomioon, että valitsemasi tietotyypin kanssa yhteensopimattomat arvot joko ohitetaan tai muunnetaan virheellisesti tuonnin aikana. Lisätietoja puuttuvien tai virheellisten arvojen korjaamisesta on jäljempänä tämän artikkelin kohdassa Puuttuvien ja virheellisten arvojen vianmääritys.

  • Luo kenttään indeksi määrittämällä Indeksoitu-kohtaan Kyllä.

  • Voit ohittaa lähdesarakkeen kokonaan valitsemalla Älä tuo kenttää (Ohita) -valintaruudun.

   Kun olet valinnut asetukset, valitse Seuraava.

 5. Määritä seuraavassa näytössä taulukon perusavain. Jos valitset Lisää perusavain, Access lisää Laskuri-kentän kohdetaulukon ensimmäiseksi kentäksi ja täyttää sen automaattisesti ainutkertaisilla tunnusarvoilla, alkaen numerosta 1. Valitse Seuraava.

 6. Määritä ohjatun toiminnon viimeisessä näytössä kohdetaulukon nimi. Kirjoita taulukolle nimi Tuo taulukkoon -ruutuun. Jos taulukko on jo olemassa, Access näyttää kehotteen, jossa kysytään, haluatko korvata taulukon olemassa olevan sisällön. Valitse Kyllä, jos haluat jatkaa tai Ei, jos haluat määrittää kohdetaulukolle eri nimen, ja tuo tiedot valitsemalla Valmis.

  Jos Access onnistui tuomaan kaikki tiedot tai osan niistä, ohjattu toiminto näyttää tuonnin tilan osoittavan sivun. Voit lisäksi tallentaa toiminnon tiedot määrityksenä myöhempää käyttöä varten. Jos toiminto epäonnistuu täysin, Access näyttää viestin Virhe tiedostoa tuotaessa.

 7. Tallenna toiminnon tiedot tulevaa käyttöä varten valitsemalla Kyllä. Kun tallennat tiedot, voit toistaa toiminnon myöhemmin ilman, että sinun on siirryttava ohjatun toiminnon läpi joka kerta.

Katso artikkelista Tuonti- tai vientitoimen tietojen tallentaminen määrityksenä ohjeet siihen, miten voit tallentaa määrityksen tiedot.

Katso artikkelista Tuonti- tai vientimäärityksen luonti ohjeet siihen, miten voit suorittaa tallennetun tuonti- tai linkkimäärityksen.

Katso artikkelista Tuonti- tai vientimäärityksen ajoittaminen ohjeet siihen, miten voit ajoittaa tuonti- ja linkitystehtävien suorituksen tiettyihin ajankohtiin.

Puuttuvien ja virheellisten arvojen vianmääritys

Jos saat viestin Virhe tiedostoa tuotaessa, tuonti epäonnistui. Jos taas tuontitoiminto kehottaa tallentamaan toiminnon tiedot, toiminto onnistui tuomaan osan tiedoista tai kaikki tiedot. Tilasanoma myös ilmoittaa tuontitoiminnon aikana tapahtuneiden virheiden kuvaukset sisältävän virhelokin nimen.

Tärkeää: Vaikka tilasanoma osoittaa toiminnon onnistuneen, taulukon sisältö ja rakenne kannattaa tarkistaa sekä varmistaa, että kaikki on kunnossa ennen taulukon käytön aloittamista.

 • Avaa kohdetaulukko taulukkonäkymässä ja tarkista, että kaikki tiedot on lisätty taulukkoon.

 • Avaa taulukko rakennenäkymässä ja tarkista kenttien tietotyyppi ja muut ominaisuusasetukset.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu puuttuvien ja virheellisten arvojen korjauksessa tarvittavat vaiheet.

Vihje: Jos löydät tulosten vianmäärityksen aikana vain muutamia puuttuvia arvoja, voit lisätä ne taulukkoon manuaalisesti. Jos taas kokonaisia sarakkeita tai useita arvoja puuttuu tai niitä ei ole tuotu oikein, ongelma on korjattava lähdetiedostossa. Kun olet korjannut kaikki tunnetut ongelmat, toista tuontitoiminto.

Ongelma

Ratkaisu

Graafiset elementit

Graafisia elementtejä, kuten logoja, kaavioita ja kuvia, ei voi tuoda. Lisää ne manuaalisesti tietokantaan tuontitoiminnon suorittamisen jälkeen.

Lasketut arvot

Laskettujen sarakkeiden tai solujen tulokset tuodaan, mutta ei tuloksen pohjana olevaa kaavaa. Voit määrittää tuontitoiminnon aikana tietotyypin, joka on yhteensopiva kaavan tulosten kanssa, kuten Luku.

Arvot TOSI tai EPÄTOSI ja -1 tai 0

Jos lähdelaskentataulukossa tai -alueella on vain arvoja TOSI tai EPÄTOSI sisältävä sarake, Access luo sarakkeelle Kyllä/Ei-kentän ja lisää kenttään arvon -1 tai 0. Jos lähdelaskentataulukossa on vain arvoja -1 tai 0 sisältävä sarake, Access luo oletusarvoisesti sarakkeelle numeerisen kentän. Tämä ongelma voidaan välttää muuttamalla kentän tyypiksi tuontitoiminnon aikana Kyllä/Ei.

Moniarvoiset kentät

Kun tuot tietoja uuteen taulukkoon tai liität tietoja aiemmin luotuun taulukkoon, Access ei tue moniarvoisia kenttiä, vaikka lähdesarakkeessa olisi puolipisteellä (;) erotettu arvoluettelo. Arvoluetteloa kohdellaan yhtenä arvona ja se sijoitetaan tekstikenttään.

Katkaistut tiedot

Jos tiedot näkyvät Access-taulukon sarakkeessa katkaistuina, yritä leventää saraketta taulukkonäkymässä. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, Excelin numeerisen sarakkeen tiedot ovat liian suuret Accessin kohdekenttään nähden. Kohdekentän Kentän koko -ominaisuudeksi on saatettu esimerkiksi määrittää Accessin tietokannassa Tavu, mutta lähdetiedoissa on lukua 255 suurempi arvo. Korjaa lähdetiedoston arvot ja yritä tuoda tiedot uudelleen.

Näyttömuoto

Saatat joutua määrittämään tiettyjen kenttien Muoto-ominaisuuden rakennenäkymässä, jotta voit varmistaa, että arvot näkyvät oikein taulukkonäkymässä. Esimerkki:

 • Kyllä/Ei-kenttä näyttää taulukkonäkymässä arvot -1 ja 0 tuontitoiminnon suorittamisen jälkeen. Jos haluat korjata tämän tuonnin suorittamisen jälkeen, näytä valintaruudut määrittämällä kentän Muoto-ominaisuudeksi Kyllä/Ei.

 • Pitkät ja keskipitkät päivämäärät saattavat näkyä Accessissa lyhyinä päivämäärinä. Voit korjata tämän avaamalla kohdetaulukon Accessin rakennenäkymässä ja määrittämällä kentän Muoto-ominaisuudeksi Pitkä päivämäärä tai Keskipitkä päivämäärä.

Huomautus: Jos lähdelaskentataulukossa on RTF-muotoilua, kuten lihavointi, alleviivaus tai kursivointi, teksti tuodaan, mutta muotoilut menetetään.

Arvojen kaksoiskappaleet (avainvirhe)

Tuotavissa tietueissa saattaa olla arvojen kaksoiskappaleita, joita ei voida tallentaa kohdetaulukon perusavainkenttään tai kenttään, jonka Indeksoitu-ominaisuudeksi on määritetty Kyllä (ei kaksoisarvoja). Poista lähdetiedostosta kaksi kertaa esiintyvät arvot ja kokeile tuontia uudelleen.

Päivämääräarvot heittävät neljällä vuodella

Excel-laskentataulukosta tuodut päivämääräkentät voivat olla neljä vuotta poissa käytöstä. Excel for Windows käyttää 1900-päivämääräjärjestelmää (jossa sarjanumerot ovat väliltä 1–65 380), jotka vastaavat päivämääriä 1.1.1900–31.12.2078. Excel for the Macintosh käyttää kuitenkin 1904-päivämääräjärjestelmää (jossa järjestysluvut ovat väliltä 0–63 918), jotka vastaavat päivämääriä 1.1.1904–31.12.2078.

Korjaa päivämäärät muuttamalla Excel-työkirjan päivämääräjärjestelmä ennen tietojen tuomista tai suorita tietojen liittämisen jälkeen lauseketta [päivämääräkentän nimi] + 1462 käyttävä päivityskysely.

Tyhjät arvot

Tuontitoiminnon lopussa saattaa tulla näkyviin virhesanoma tiedoista, jotka on poistettu tai jotka menetettiin toiminnon aikana, tai kun avaat taulukon taulukkonäkymässä, saatat nähdä, että jotkin kentän arvot ovat tyhjiä. Jos Excelin lähdesarakkeita ei ole muotoiltu tai kahdeksan ensimmäistä lähderiviä sisältävät eri tietotyyppien arvoja, avaa lähdelaskentataulukko ja toimi seuraavasti:

 • Muotoile lähdesarakkeet.

 • Siirrä rivejä siten, että jokaisen sarakkeen kahdeksan ensimmäistä riviä eivät sisällä eri tietotyyppien arvoja.

 • Valitse tuonnin yhteydessä oikea tietotyyppi kullekin kentälle. Jos tietotyyppi on virheellinen, sarakkeessa saattaa olla tyhjiä tai virheellisiä arvoja tuontitoiminnon suorittamisen jälkeen.

Tyhjien arvojen esiintymistä voidaan vähentää seuraavia ohjeita noudattamalla. Seuraavassa taulukossa on lueteltu tilanteita, jotka aiheuttavat tyhjiä arvoja:

Puuttuvien arvojen tyyppi

Kohdetaulukko

Kohdekentän tyyppi

Ratkaisu

Teksti

Uusi taulukko

Päivämäärä

Korvaa kaikki tekstiarvot päivämääräarvoilla ja yritä tuoda tiedot uudelleen.

Teksti

Aiemmin luotu taulukko

Numeerinen tai päivämäärä

Korvaa kaikki tekstiarvot kohdekentän tietotyyppiä vastaavilla arvoilla ja yritä tuoda tiedot uudelleen.

Numeerisilla arvoilla korvatut päivämääräarvot

Näet seuraavissa tilanteissa näennäisesti sattumanvaraisia viisinumeroisia lukuja todellisten päivämääräarvojen sijaan:

 • Laskentataulukon lähdesarakkeen kahdeksan ensimmäistä riviä sisältävät vain numeerisia arvoja, mutta niitä seuraavilla riveillä on päivämääräarvoja. Päivämääräarvot muunnetaan virheellisesti.

 • Lähdesarakkeen kahdeksalla ensimmäisellä rivillä on päivämääräarvoja ja yritit tuoda sen numeeriseen kenttään. Päivämääräarvot muunnetaan virheellisesti.

  Voit välttää tämän korvaamalla lähdesarakkeen päivämääräarvot numeerisilla arvoilla. Yritä sitten tuoda tiedot uudelleen.

  Joskus, jos enimmäkseen päivämääräarvoja sisältävä sarake sisältää myös useita tekstiarvoja, kaikki päivämääräarvot saattavat näyttää sattumanvaraisina viisinumeroisina numeroina. Voit välttää tämän korvaamalla tekstiarvot päivämääräarvoilla ja yrittämällä sitten tuoda tiedot uudelleen.

Päivämääräarvoilla korvatut numeeriset arvot

Näet seuraavissa tilanteissa näennäisesti sattumanvaraisia päivämääräarvoja todellisten numeeristen arvojen sijaan:

 • Lähdesarakkeen kahdeksan ensimmäistä riviä sisältävät vain päivämääräarvoja, mutta niitä seuraavilla riveillä on muutamia numeerisia arvoja. Numeeriset arvot muunnetaan virheellisesti.

 • Lähdesarakkeen kahdeksalla ensimmäisellä rivillä on numeerisia arvoja ja yritit tuoda sen päivämääräkenttään. Numeeriset arvot muunnetaan virheellisesti.

Voit välttää tämän korvaamalla lähdesarakkeen numeeriset arvot päivämääräarvoilla. Yritä sitten tuoda tiedot uudelleen.

Haluat ehkä lisäksi tarkastella virhelokitaulukkoa (mainitaan ohjatun toiminnon viimeisellä sivulla) taulukkonäkymässä. Taulukossa on kolme kenttää: – Virhe, Kenttä ja Rivi. Jokaisella rivillä on tietoja tietystä virheestä ja Virhe-kentän sisältö auttaa ongelman vianmäärityksessä.

Virhemerkkijonot ja vianmääritysohjeita

Virhe

Kuvaus

Kentän katkaisu

Kentän arvo on liian suuri kentän Kentän koko -ominaisuusasetukselle.

Tyypin muuntovirhe

Laskentataulukon arvo on virheellinen kentän tietotyypille. Arvo saattaa puuttua tai näkyä virheellisesti kohdekentässä. Katso edellisestä taulukosta lisätietoja ongelman vianmäärityksestä.

Avainvirhe

Tietueen perusavainarvo on kaksoisarvo – se on jo taulukossa.

Kelpoisuussääntövirhe

Arvo rikkoo sääntöä, joka on määritetty käyttämällä kyseisen kentän tai taulukon Kelpoisuussääntö-ominaisuutta.

Tyhjä arvo pakollisessa kentässä

Kentässä ei sallita tyhjää arvoa, sillä kentän Pakollinen-ominaisuudeksi on määritetty Kyllä.

Tyhjä arvo Laskuri-kentässä

Tuotavissa tiedoissa on Tyhjä-arvo, joka yritettiin liittää Laskuri-kenttään.

Tietuetta ei voi jäsentää

Tekstiarvossa on tekstierotinmerkki (yleensä lainausmerkit). Jos arvossa on erotinmerkki, merkki on toistettava tekstitiedostossa kahdesti, esimerkiksi:

4 1/2"" halkaisija

Sivun alkuun

#Luku!-arvon ja muita virheellisiä arvoja linkitetyssä taulukossa

Vaikka näyttöön tulee viesti Taulukko linkitetty, taulukko kannattaa avata taulukkonäkymässä ja varmistaa, että riveillä ja sarakkeissa on oikeat tiedot.

Jos taulukossa on virheitä tai virheellisiä tietoja, korjaa virheet seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla ja yritä linkittää tiedot uudelleen. Muista, että et voi lisätä arvoja suoraan linkitettyyn taulukkoon, koska taulukko on vain luku -tyyppinen.

Ongelma

Ratkaisu

Graafiset elementit

Excel-laskentataulukon graafisia elementtejä, kuten logoja, kaavioita ja kuvia, ei voi linkittää Accessiin.

Näyttömuoto

Saatat joutua määrittämään tiettyjen kenttien Muoto-ominaisuuden rakennenäkymässä, jotta voit varmistaa, että arvot näkyvät oikein taulukkonäkymässä.

Lasketut arvot

Laskettujen sarakkeiden tai solujen tulokset näytetään vastaavassa kentässä, mutta et voi tarkastella kaavaa (tai lauseketta) Accessissa.

Katkaistut tekstiarvot

Levennä saraketta taulukkonäkymässä. Jos et vieläkään näe koko arvoa, se saattaa olla pidempi kuin 255 merkkiä. Access voi linkittää vain ensimmäisiin 255 merkkiin, joten sinun on tuotava tiedot niiden linkittämisen sijaan.

Numeerisen kentän ylivuoto -virhesanoma

Linkitetty taulukko saattaa näyttää virheettömältä, mutta kun myöhemmin suoritat taulukossa kyselyn, näyttöön saattaa tulla Numeerisen kentän ylivuoto -virhesanoma. Tämä saattaa johtua linkitetyn taulukon kentän ja kenttään tallennetun tietotyypin välisestä ristiriidasta.

Arvot TOSI tai EPÄTOSI ja -1 tai 0

Jos lähdelaskentataulukko tai -alue sisältää sarakkeen, joka sisältää vain TOSI- tai EPÄTOSI-arvoja, Access luo Kyllä/Ei-kentän linkitetyn taulukon sarakkeelle. Jos lähdelaskentataulukko tai -alue kuitenkin sisältää sarakkeen, joka sisältää vain -1 tai 0 arvoa, Access luo sarakkeelle oletusarvoisesti numeerisen kentän eikä vastaavan kentän tietotyyppiä voi muuttaa taulukossa. Jos haluat linkitetylle taulukolle Kyllä/Ei-kentän, varmista, että lähdesarakkeessa on TOSI- ja EPÄTOSI-arvot.

Moniarvoiset kentät

Access ei tue moniarvoisia kenttiä, vaikka lähdesarakkeessa olisi puolipisteellä (;) erotettu arvoluettelo. Arvoluetteloa kohdellaan yhtenä arvona ja se sijoitetaan tekstikenttään.

#Luku!

Access näyttää #Luku! -virhearvon kentän todellisten tietojen sijaan seuraavissa tilanteissa:

 • Jos lähdesarake sisältää joitakin numeerisia arvoja tai päivämääräarvoja sarakkeessa, joka sisältää tavallisesti tekstiarvoja, numeerisia arvoja ja päivämääräarvoja ei tuoda.

 • Jos lähdesarake sisältää joitakin tekstiarvoja sarakkeessa, joka sisältää etupäässä numeerisia arvoja, tekstiarvoja ei tuoda.

 • Jos lähdesarake sisältää joitakin tekstiarvoja sarakkeessa, joka sisältää etupäässä päivämääräarvoja, tekstiarvoja ei tuoda.

Poista taulukon tyhjät arvot seuraavasti:

 1. Varmista, ettei lähdesarakkeessa ole erityyppisiä arvoja.

 2. Muotoile Excel-laskentataulukon sarakkeet.

 3. Valitse linkityksen yhteydessä oikea tietotyyppi kullekin kentälle. Jos tietotyyppi on virheellinen, sen tuloksena luotavassa sarakkeessa saattaa olla vain #Luku! -virhearvoja kaikille tietoriveille.

Numeeriset arvot päivämääräarvojen sijaan

Jos kentässä on näennäisesti sattumanvarainen viisinumeroinen luku, tarkista, onko lähdesrakkeessa enimmäkseen numeerisia arvoja ja myös muutamia päivämääräarvoja. Numeerisissa sarakkeissa olevat päivämääräarvot muunnetaan numeroksi virheellisesti. Korvaa päivämääräarvot numeerisilla arvoilla ja yritä linkittää tiedot uudelleen.

Päivämääräarvot numeeristen arvojen sijaan

Jos kentässä on näennäisesti sattumanvarainen päivämääräarvo, tarkista, onko lähdesrakkeessa enimmäkseen päivämääräarvoja ja myös muutamia numeerisia arvoja. Päivämääräsarakkeissa olevat numeeriset arvot muunnetaan päivämääräksi virheellisesti. Korvaa numeeriset arvot päivämääräarvoilla ja yritä linkittää tiedot uudelleen.


Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?

Mikä vaikutti kokemukseesi?

Haluatko antaa lisäpalautetta? (Valinnainen)

Kiitos palautteestasi.

×