Excelin funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Napsauttamalla kirjainta voit siirtyä funktioihin, jotka alkavat sillä. Voit myös etsiä funktion näppäinyhdistelmällä Ctrl+F ja kirjoittamalla muutaman kirjaimen funktion nimen alusta tai kuvaavan sanan. Katso funktion lisätiedot napsauttamalla sen nimeä ensimmäisessä sarakkeessa.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Huomautus: Versiomerkinnät osoittavat Excel-version, jossa funktio otettiin käyttöön. Nämä funktiot eivät ole käytettävissä aiemmissa versioissa.

Tärkeää: Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Learn more about the differences (Lisätietoa eroavaisuuksista).

Funktion nimi

Tyyppi ja kuvaus

ABS-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun itseisarvon.

KERTYNYT.KORKO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko kertyy säännöllisin väliajoin

KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA-funktio

Taloudelliset funktiot:    Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko maksetaan eräpäivänä.

ACOS-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun arkuskosinin.

ACOSH-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen kosinin.

ACOT-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun arkuskotangentin.

ACOTH-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun hyperbolisen arkuskotangentin.

KOOSTE-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luettelon tai tietokannan koosteen.

OSOITE-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa laskentataulukon soluun osoittavan viittauksen tekstinä.

AMORDEGRC-funktio

Taloudelliset funktiot:    Laskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa käyttämällä.

AMORLINC-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa kunkin laskentakauden poiston.

JA-funktio

Loogiset funktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos kaikkien argumenttien arvo on TOSI.

ARABIA-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Muuntaa roomalaisen numeron lukumuotoiseksi arabialaiseksi numeroksi

ALUEET-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa viittauksessa olevien alueiden määrän.

MATRIISI.TEKSTIKSI-funktio
Office 365 -painike

Tekstifunktiot:    Palauttaa tekstiarvojen matriisin mistä tahansa määritetystä alueesta.

ASC-funktio

Tekstifunktiot:    Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset DBCS- tai katakana-merkit SBCS-merkeiksi

ASIN-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun arkussinin.

ASINH-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen sinin.

ATAN-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun arkustangentin.

ATAN2-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa arkustangentin x- ja y-koordinaatin perusteella.

ATANH-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen tangentin.

KESKIPOIKKEAMA-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa hajontojen itseisarvojen keskiarvon.

KESKIARVO-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa argumenttien keskiarvon.

KESKIARVOA-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, keskiarvon.

KESKIARVO.JOS-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa alueen niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka täyttävät annetut ehdot.

KESKIARVO.JOS.JOUKKO-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka vastaavat useita ehtoja.

BAHTTEKSTI-funktio

Tekstifunktiot:    Muuntaa luvun tekstiksi ß (baht) -valuuttamuotoa käyttämällä.

PERUS-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Muuntaa luvun tekstimuotoon annetulla kantaluvulla (perus)

BESSELI-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa muunnetun Bessel-funktion In(x).

BESSELJ-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa Bessel-funktion Jn(x).

BESSELK-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa muunnetun Bessel-funktion Kn(x).

BESSELY-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa Bessel-funktion Yn(x).

BEETAJAKAUMA-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

BEETA.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.

BEETAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

BEETA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.

BINDES-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa binaariluvun desimaaliluvuksi.

BINHEKSA-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa binaariluvun heksadesimaaliluvuksi.

BINOKT-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa binaariluvun oktaaliluvuksi.

BINOMIJAKAUMA-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

BINOMI.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.

BINOMI.JAKAUMA.ALUE-funktio
Excel 2013

Tilastofunktiot:    Palauttaa kokeilun tuloksen todennäköisyyden binomijakaumaa käyttämällä.

BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.

BITTI.JA-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa kahden luvun Bittitaso Ja -arvon.

BITTI.SIIRTO.V-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa vaihda_määrä-bittien vasemmalle siirtämän arvoluvun.

BITTI.TAI-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa kahden luvun Bittitaso TAI -arvon.

BITTI.SIIRTO.O-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa vaihda_määrä-bittien oikealle siirtämän arvoluvun.

BITTI.EHDOTON.TAI-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa kahden luvun Poissulkeva Tai -arvon.

KUTSU-funktio

Apuohjelma- ja automaatiofunktiot:    Kutsuu dynaamisesti linkitettävässä kirjastossa (DLL) tai koodiresurssissa olevaa toimintosarjaa.

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.MATEMAATTINEN-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen. Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin.

SOLU-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa tietoja solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä.

Tätä funktiota ei voi käyttää Excelin verkkoversio -ohjelmassa.

MERKKI-funktio

Tekstifunktiot:    Palauttaa koodilukua vastaavan merkin

CHIJAKAUMA-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.

Huomautus:  Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

CHIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.

Huomautus:  Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

CHITESTI-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen.

Huomautus:  Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

CHINELIÖ.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.

CHINELIÖ.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.

CHINELIÖ.KÄÄNT.OH-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.

CHINELIÖ.TESTI-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen.

VALITSE.INDEKSI-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Valitsee arvon arvoluettelosta.

SIIVOA-funktio

Tekstifunktiot:    Poistaa tekstistä kaikki tulostumattomat merkit

KOODI-funktio

Tekstifunktiot:    Palauttaa tekstimerkkijonon ensimmäisen merkin numerokoodin.

SARAKE-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa viittauksen sarakenumeron.

SARAKKEET-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa viittauksessa olevien sarakkeiden määrän.

KOMBINAATIO-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.

KOMBINAATIOA-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   
Palauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän toistoilla annetulle kohteiden määrälle.

KOMPLEKSI-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa reaali- ja imaginaariosien kertoimet kompleksiluvuksi.

YHDISTÄ-funktio
2019

Tekstifunktiot:    Tämä funktio yhdistää tekstiä useista alueista ja/tai merkkijonoista, mutta siinä ei ole erotinta tai IgnoreEmpty-argumentteja.

KETJUTA-funktio

Tekstifunktiot:    Yhdistää useat merkkijonot yhdeksi merkkijonoksi.

LUOTTAMUSVÄLI-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

LUOTTAMUSVÄLI.NORM-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.

LUOTTAMUSVÄLI.T-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa t-jakauman avulla populaation keskiarvon luottamusvälin.

MUUNNA-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa luvun toisen mittajärjestelmän mukaiseksi.

KORRELAATIO-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa kahden arvojoukon korrelaatiokertoimen.

COS-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun kosinin.

COSH-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin.

COT-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin.

COTH-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kulman kotangentin.

LASKE-funktio

Tilastofunktiot:    Laskee argumenttiluettelossa olevien lukujen määrän.

LASKE.A-funktio

Tilastofunktiot:    Laskee argumenttiluettelossa olevien arvojen määrän.

LASKE.TYHJÄT-funktio

Tilastofunktiot:    Laskee alueella olevien tyhjien solujen määrän.

LASKE.JOS-funktio

Tilastofunktiot:    Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa annettuja ehtoja.

LASKE.JOS.JOUKKO-funktio

Tilastofunktiot:    Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa useita ehtoja.

KORKOPÄIVÄT.ALUSTA-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa koronmaksukauden aloituspäivän ja tilityspäivän välisen ajanjakson päivien määrän.

KORKOPÄIVÄT-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa päivien määrän koronmaksukaudelta, johon tilityspäivä kuuluu.

KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa tilityspäivän ja seuraavan koronmaksupäivän välisen ajanjakson päivien määrän.

KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa tilityspäivän jälkeisen seuraavan koronmaksupäivän.

KORKOPÄIVÄ.JAKSOT-funktiot

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa arvopaperin ostopäivän ja erääntymispäivän välisten koronmaksupäivien määrän.

KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa tilityspäivää edeltävän koronmaksupäivän.

KOVARIANSSI-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

KOVARIANSSI.P-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

KOVARIANSSI.S-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa otoksen kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

BINOMIJAKAUMA.KRIT-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

KOSEK-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kulman kosekantin.

KOSEKH-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kulman hyperbolisen kosekantin.

KUUTIOKPIJÄSEN-funktio

Kuutiofunktiot:    Palauttaa suorituskykyilmaisimen (KPI) nimen, ominaisuuden sekä mitan ja näyttää nimen sekä ominaisuuden solussa. KPI on mitattavissa oleva suure, kuten kuukauden bruttotuotto tai vuosineljänneksen työntekijäkohtainen liikevaihto, joiden avulla tarkkaillaan organisaation suorituskykyä.

KUUTIONJÄSEN-funktio

Kuutiofunktiot:    Palauttaa kuutiohierarkian jäsenen tai monikon. Tällä funktiolla voit tarkistaa, että jäsen tai monikko on olemassa kuutiossa.

KUUTIONJÄSENENOMINAISUUS-funktio

Kuutiofunktiot:    Palauttaa kuution jäsenominaisuuden arvon. Tällä funktiolla voit tarkistaa, että nimi on olemassa kuutiossa, ja palauttaa tämän jäsenen määritetyn ominaisuuden.

KUUTIONLUOKITELTUJÄSEN-funktio

Kuutiofunktiot:    Palauttaa joukon n:nnen jäsenen. Tällä funktiolla voit palauttaa joukosta elementtejä, kuten parhaan myyjän tai 10 parasta opiskelijaa.

KUUTIOJOUKKO-funktio

Kuutiofunktiot:    Määrittää lasketun jäsen- tai monikkojoukon lähettämällä joukon lausekkeita palvelimessa olevalle kuutiolle. Palvelin luo joukon ja palauttaa sen Microsoft Office Excelille.

KUUTIOJOUKKOJENMÄÄRÄ-funktio

Kuutiofunktiot:    Palauttaa joukon kohteiden määrän.

KUUTIONARVO-funktio

Kuutiofunktiot:    Palauttaa koostetun arvon kuutiosta.

MAKSETTU.KORKO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa kahden jakson välisenä aikana kertyneen koron.

MAKSETTU.LYHENNYS-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa lainalle kahden jakson välisenä aikana kertyneen lyhennyksen.

PÄIVÄYS-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa määritetyn päivämäärän järjestysluvun.

PVMERO-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Laskee kahden päivämäärän välisten päivien, kuukausien tai vuosien määrän. Tästä funktiosta on hyötyä kaavoissa, joissa on tarpeen laskea jonkin tietyn ajanjakson kesto tai kohteen ikä.

PÄIVÄYSARVO-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Muuntaa tekstimuodossa olevan päivämäärän järjestysluvuksi

TKESKIARVO-funktio

Tietokantafunktiot:    Palauttaa valittujen tietokantamerkintöjen keskiarvon.

PÄIVÄ-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Muuntaa järjestysluvun kuukauden päiväksi.

PÄIVÄT-funktio
Excel 2013

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa kahden päivämäärän välisten päivien lukumäärän.

PÄIVÄT360-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Laskee kahden päivämäärän välisten päivien määrän käyttäen perustana 360-päiväistä vuotta.

DB-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Fixed-Declining Balance) mukaan.

DBCS-funktio
Excel 2013

Tekstifunktiot:    Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai katakana-merkit DBCS-merkeiksi

TLASKE-funktio

Tietokantafunktiot:    Laskee tietokannan lukuja sisältävien solujen määrän.

TLASKEA-funktio

Tietokantafunktiot:    Laskee tietokannan tietoja sisältävien solujen määrän.

DDB-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DDB-menetelmän (Double-Declining Balance) tai jonkin muun määrittämäsi menetelmän mukaan.

DESBIN-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa desimaaliluvun binaariluvuksi.

DESHEKSA-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa desimaaliluvun heksadesimaaliluvuksi.

DESOKT-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa kymmenjärjestelmän luvun oktaaliluvuksi.

DESIMAALI-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Muuntaa luvun tekstimuodon annetussa peruskannassa desimaaliluvuksi.

ASTEET-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Muuntaa radiaanit asteiksi.

SAMA.ARVO-funktio

Tekniset funktiot:    Tarkistaa, ovatko kaksi arvoa yhtä suuria.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa keskipoikkeamien neliösumman.

TNOUDA-funktio

Tietokantafunktiot:    Hakee määritettyjä ehtoja vastaavan tietueen tietokannasta.

DISKONTTOKORKO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa arvopaperin diskonttokoron.

TMAKS-funktio

Tietokantafunktiot:    Palauttaa suurimman arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta.

TMIN-funktio

Tietokantafunktiot:    Palauttaa pienimmän arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta.

VALUUTTA-funktio

Tekstifunktiot:    Muuntaa luvun tekstiksi $ (dollari) -valuuttamuotoa käyttämällä

VALUUTTA.DES-funktio

Taloudelliset funktiot:    Muuntaa murtolukuna ilmoitetun valuuttamäärän desimaaliluvuksi.

VALUUTTA.MURTO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Muuntaa desimaalilukuna ilmaistun valuuttamäärän murtoluvuksi.

TTULO-funktio

Tietokantafunktiot:    Kertoo määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden tietyssä kentässä olevat arvot.

TKESKIHAJONTA-funktio

Tietokantafunktiot:    Laskee keskihajonnan tietokannasta valituista arvoista muodostuvan otoksen perusteella.

TKESKIHAJONTAP-funktio

Tietokantafunktiot:    Laskee keskihajonnan tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella.

TSUMMA-funktio

Tietokantafunktiot:    Lisää luvut määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden kenttäsarakkeeseen.

KESTO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa keston arvopaperille, jonka koronmaksu tapahtuu säännöllisesti.

TVARIANSSI-funktio

Tietokantafunktiot:    Laskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen otoksen perusteella.

TVARIANSSIP-funktio

Tietokantafunktiot:    Laskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella.

PÄIVÄ.KUUKAUSI-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa järjestyslukuna päivämäärän, joka poikkeaa aloituspäivän päivämäärästä annetun kuukausimäärän verran joko eteen- tai taaksepäin.

KORKO.EFEKT-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa todellisen vuosikoron.

URLKOODAUS-funktio
Excel 2013

Verkko:    Palauttaa URL-koodatun merkkijonon

Tätä funktiota ei voi käyttää Excelin verkkoversio -ohjelmassa.

KUUKAUSI.LOPPU-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa järjestyslukuna sen kuukauden viimeisen päivämäärän, joka poikkeaa annetun kuukausimäärän verran eteen- tai taaksepäin.

VIRHEFUNKTIO-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa virhefunktion.

VIRHEFUNKTIO.TARKKA-funktio
Excel 2010

Tekniset funktiot:    Palauttaa virhefunktion.

VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa komplementtivirhefunktion.

VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKA-funktio
Excel 2010

Tekniset funktiot:    Palauttaa komplementti-VIRHEFUNKTIOn integroituna arvosta x arvoon ääretön.

VIRHEEN.LAJI-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa virhetyyppiä vastaavan luvun.

EUROCONVERT-funktio

Apuohjelma- ja automaatiofunktiot:    Muuntaa luvun euroiksi, muuntaa luvun euroista euroalueen jäsenmaan valuutaksi tai muuntaa luvun yhden jäsenmaan valuutasta toisen jäsenmaan valuutaksi käyttämällä euroa välittäjänä.

PARILLINEN-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parilliseen kokonaislukuun.

VERTAA-funktio

Tekstifunktiot:    Tarkistaa, ovatko kaksi tekstiarvoa samanlaiset

EKSPONENTTI-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa e:n korotettuna annetun luvun osoittamaan potenssiin.

EKSPONENTIAALI.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa eksponentiaalijakauman.

EKSPONENTIAALIJAKAUMA-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa eksponentiaalijakauman.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

KERTOMA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun kertoman.

KERTOMA.OSA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun osakertoman.

EPÄTOSI-funktio

Loogiset funktiot:    Palauttaa totuusarvon EPÄTOSI.

F.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

FJAKAUMA-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

F.JAKAUMA.OH-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

SUODATA-funktio

Office 365 -painike

Haku- ja viittausfunktiot:    Suodattaa tietojoukon määrittämiesi ehtojen perusteella

SUODATA.XML-funktio
Excel 2013

Verkko:    Palauttaa tietyt XML-sisällön tiedot määritettyä XPath-polkua käyttämällä

Tätä funktiota ei voi käyttää Excelin verkkoversio -ohjelmassa.

ETSI- ja ETSIB-funktio

Tekstifunktiot:    Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (tunnistaa isot ja pienet kirjaimet)

F.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

F.KÄÄNT.OH-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

FJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

Tässä Excel 2007 tämä on tilastollinen funktio.

FISHER-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa Fisher-muunnoksen.

FISHER.KÄÄNT-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa käänteisen Fisher-muunnoksen.

KIINTEÄ-funktio

Tekstifunktiot:    Muotoilee luvun tekstiksi, jossa on kiinteä määrä desimaaleja

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti)

Excel 2007ssa ja Excel 2010ssa tämä on matemaattinen ja trigonometrinen funktio.

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINEN-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen. Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin.

ENNUSTE-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa lineaarisen trendin arvon.

In Excel 2016:ssa tämän funktion korvaa uusiin ennustefunktioihin kuuluva ENNUSTE.LINEAARINEN, mutta se on edelleen käytettävissä aiempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi.

ENNUSTE.ETS-funktio
Excel 2016

Tilastofunktiot:    Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien (historiallisten) arvojen perusteella käyttämällä eksponentiaalisen kolmoistasoituksen (ETS) algoritmin AAA-versiota.

ENNUSTE.ETS.CONFINT-funktio
Excel 2016

Tilastofunktiot:    Palauttaa luottamusvälin ennustearvolle määritettynä tavoitepäivämääränä

ENNUSTE.ETS.KAUSIVAIHTELU-funktio
Excel 2016

Tilastofunktiot:    Palauttaa toistuvuuskaavan pituuden, jonka Excel havaitsee määritetylle aikasarjalle

ENNUSTE.ETS.STAT-funktio
Excel 2016

Tilastofunktiot:    Funktio palauttaa tilastoarvon aikasarjan ennusteen tuloksena

ENNUSTE.LINEAARINEN-funktio
Excel 2016

Tilastofunktiot:    Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien arvojen perusteella

KAAVA.TEKSTI-funktio
Excel 2013

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa annetun viittauksen kaavan tekstinä.

TAAJUUS-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa frekvenssijakautuman pystysuuntaisena matriisina.

F.TESTI-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa F-testin tuloksen.

FTESTI-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa F-testin tuloksen.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

TULEVA.ARVO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa sijoituksen tulevan arvon.

TULEVA.ARVO.ERIKORKO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa pääoman tulevan arvon, kun pääomalle on kertynyt korkoa vaihtelevasti.

GAMMA-funktio
Excel 2013

Tilastofunktiot:    Palauttaa gammafunktion arvon.

GAMMA.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa gammajakauman.

GAMMAJAKAUMA-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa gammajakauman.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.

GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

GAMMALN-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

GAMMALN.TARKKA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

GAUSS-funktio
Excel 2013

Tilastofunktiot:    Palauttaa 0,5 normitettua normaalijakauman kertymäfunktiota pienemmän määrän.

SUURIN.YHT.TEKIJÄ-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa suurimman yhteisen tekijän.

KESKIARVO.GEOM-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa geometrisen keskiarvon.

RAJA-funktio

Tekniset funktiot:    Testaa, onko luku suurempi kuin kynnysarvo.

NOUDA.PIVOT.TIEDOT-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa Pivot-taulukkoraporttiin tallennettuja tietoja

KASVU-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa eksponentiaalisen trendin arvon.

KESKIARVO.HARM-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa harmonisen keskiarvon.

HEKSABIN-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa heksadesimaaliluvun binaariluvuksi.

HEKSADES-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa heksadesimaaliluvun desimaaliluvuksi.

HEKSAOKT-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa heksadesimaaliluvun oktaaliluvuksi.

VHAKU-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Suorittaa haun matriisin ylimmältä riviltä ja palauttaa määritetyn solun arvon.

TUNNIT-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Muuntaa järjestysluvun tunneiksi.

HYPERLINKKI-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Luo pikakuvakkeen tai tekstin, joka avaa verkkopalvelimelle, intranetiin tai Internetiin tallennetun tiedoston.

HYPERGEOM_JAKAUMA-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa hypergeometrisen jakauman.

HYPERGEOM.JAKAUMA-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa hypergeometrisen jakauman.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

JOS-funktio

Loogiset funktiot:    Määrittää suoritettavan loogisen testin.

JOSVIRHE-funktio

Loogiset funktiot:    Palauttaa määrittämäsi arvon, jos kaavan tulos on virhe; muussa tapauksessa palauttaa kaavan tuloksen.

JOSPUUTTUU-funktio
Excel 2013

Loogiset funktiot:    Palauttaa määritetyn arvon, jos lausekkeen tuloksena on #PUUTTUU. Palauttaa muussa tapauksessa lausekkeen tuloksen.

JOSS-funktio
2019

Loogiset funktiot:    Tarkistaa, täyttyykö yksi tai useampi ehto, ja palauttaa ensimmäistä TOSI-arvoista ehtoa vastaavan arvon.

KOMPLEKSI.ABS-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun itseisarvon (moduluksen).

KOMPLEKSI.IMAG-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun imaginaariosan kertoimen.

KOMPLEKSI.ARG-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa theeta-argumentin, joka on radiaaneina annettu kulma.

KOMPLEKSI.KONJ-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun konjugaattiluvun.

KOMPLEKSI.COS-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun kosinin.

KOMPLEKSI.COSH-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosinin.

KOMPLEKSI.COT-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun kotangentin.

KOMPLEKSI.KOSEK-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun kosekantin.

KOMPLEKSI.KOSEKH-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosekantin.

KOMPLEKSI.OSAM-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kahden kompleksiluvun osamäärän.

KOMPLEKSI.EKSP-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun eksponentin.

KOMPLEKSI.LN-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun luonnollisen logaritmin.

KOMPLEKSI.LOG10-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun kymmenkantaisen logaritmin.

KOMPLEKSI.LOG2-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun kaksikantaisen logaritmin.

KOMPLEKSI.POT-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kokonaislukupotenssiin korotetun kompleksiluvun.

KOMPLEKSI.TULO-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksilukujen tulon.

KOMPLEKSI.REAALI-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun reaaliosan kertoimen.

KOMPLEKSI.SEK-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun sekantin.

KOMPLEKSI.SEKH-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sekantin.

KOMPLEKSI.SIN-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun sinin.

KOMPLEKSI.SINH-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sinin.

KOMPLEKSI.NELIÖJ-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun neliöjuuren.

KOMPLEKSI.EROTUS-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kahden kompleksiluvun erotuksen.

KOMPLEKSI.SUM-funktio

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksilukujen summan.

KOMPLEKSI.TAN-funktio
Excel 2013

Tekniset funktiot:    Palauttaa kompleksiluvun tangentin.

INDEKSI-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Valitsee arvon viittauksesta tai matriisista indeksin mukaan.

EPÄSUORA-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa tekstiarvona ilmaistun viittauksen.

KUVAUS-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa tietoja nykyisestä käyttöympäristöstä.

Tätä funktiota ei voi käyttää Excelin verkkoversio -ohjelmassa.

KOKONAISLUKU-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun.

LEIKKAUSPISTE-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa lineaarisen regressiosuoran leikkauspisteen.

KORKO.ARVOPAPERI-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa arvopaperin korkokannan täysin sijoitetulle arvopaperille.

IPMT-funktio

Taloudelliset funktiot:    Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona kertyvän koron.

SISÄINEN.KORKO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Laskee sisäisen korkokannan kassavirrasta muodostuvalle sarjalle.

ONTYHJÄ-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on tyhjä

ONVIRH-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo paitsi arvo #PUUTTUU!

ONVIRHE-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo

ONPARILLINEN-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on parillinen.

ONKAAVA-funktio
Excel 2013

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos kyseessä on viittaus soluun, joka sisältää kaavan.

ONTOTUUS-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa totuusarvo

ONPUUTTUU-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos virhearvo on #PUUTTUU!

ONEI_TEKSTI-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo ei ole teksti

ONLUKU-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on luku

ONPARITON-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on pariton.

ONVIITT-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on viittaus

ONTEKSTI-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on teksti

ISO.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun, joka on pyöristetty ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.

VIIKKO.ISO.NRO-funktio
Excel 2013

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa vuoden ISO-viikonnumeron tietyn päivämäärän luvun.

ONMAKSU-funktio

Taloudelliset funktiot:    Laskee sijoituksen maksetun koron tietyllä jaksolla.

JIS-funktio

Tekstifunktiot:   Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai katakana-merkit DBCS-merkeiksi.

KURT-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa tietoalueen vinous-arvon eli huipukkuuden.

SUURI-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa tietojoukon k:nneksi suurimman arvon

PIENIN.YHT.JAETTAVA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa pienimmän yhteisen tekijän.

VASEN- ja VASENB-funktio

Tekstifunktiot:    Palauttaa tekstiarvon vasemmanpuoliset merkit

PITUUS- ja PITUUSB-funktio

Tekstifunktiot:    Palauttaa tekstimerkkijonon merkkien määrän

LET-funktio
Office 365 -painike

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Määrittää nimiä laskutoimitusten tuloksille, jotta välilaskelmien, arvojen tai nimien määrittäminen kaavaan voidaan tallentaa

LINREGR-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa lineaarisen trendin parametrit.

LUONNLOG-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun luonnollisen logaritmin.

LOG-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Laskee luvun logaritmin käyttämällä annettua kantalukua.

LOG10-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun kymmenkantaisen logaritmin.

LOGREGR-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa eksponentiaalisen trendin parametrit.

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion

LOGNORM_JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.

LOGNORM.JAKAUMA-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.

LOGNORM.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion.

HAKU-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Etsii arvoja vektorista tai matriisista.

PIENET-funktio

Tekstifunktiot:    Muuntaa tekstin pieniksi kirjaimiksi

VASTINE-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Etsii arvoja viittauksesta tai matriisista.

MAKS-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa suurimman arvon argumenttiluettelosta.

MAKSA-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, suurimman arvon.

MAKS.JOS-funktio
2019

Tilastofunktiot:    Palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen suurimman arvon.

MDETERM-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa matriisin matriisideterminantin.

KESTO.MUUNN-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa muunnetun Macauley-keston arvopaperille, jonka oletettu nimellisarvo on 100 euroa.

MEDIAANI-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa annettujen lukujen mediaanin.

POIMI.TEKSTI- ja POIMI.TEKSTIB-funktio

Tekstifunktiot:    Palauttaa määritetyn määrän merkkejä merkkijonosta alkaen annetusta kohdasta

MIN-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa pienimmän arvon argumenttiluettelosta.

VÄH.JOSS-funktio
2019

Tilastofunktiot:    Tämä funktio palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen pienimmän arvon.

MINA-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, pienimmän arvon.

MINUUTIT-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Muuntaa järjestysluvun minuuteiksi.

MKÄÄNTEINEN-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa matriisin käänteismatriisin.

MSISÄINEN-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa sisäisen korkokannan, kun positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen rahoituskorko on erilainen.

MKERRO-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kahden matriisin tulon.

JAKOJ-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa jakolaskun jäännöksen.

MOODI-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

MOODI.USEA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa matriisin tai tietoalueen yleisimpien arvojen eri moodien pystysuuntaisen matriisin.

MOODI.YKSI-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.

KUUKAUSI-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Muuntaa järjestysluvun kuukausiksi.

PYÖRISTÄ.KERR-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun pyöristettynä annetun luvun kerrannaiseen.

MULTINOMI-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa lukujoukon multinomin.

YKSIKKÖM-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa yksikkömatriisin tai määritetyn dimension.

N-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa arvon luvuksi muunnettuna.

PUUTTUU-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa virhearvon #PUUTTUU!.

BINOMI.JAKAUMA.NEG-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa negatiivisen binomijakauman.

BINOMIJAKAUMA.NEG-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa negatiivisen binomijakauman.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

TYÖPÄIVÄT-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa kahden päivämäärän välisten päivien lukumäärän.

TYÖPÄIVÄT.KANSVÄL-funktio
Excel 2010

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa kahden päivämäärän välissä olevien täysien työpäivien määrän siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla.

KORKO.VUOSI-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa vuosittaisen nimelliskoron.

NORMAALI.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.

Huomautus:  Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

NORM_JAKAUMA.NORMIT-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

NORM_JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

EI-funktio

Loogiset funktiot:    Kääntää argumentin totuusarvon.

NYT-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa kuluvan päivämäärän ja ajan järjestysnumeron.

NJAKSO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa sijoituksen jaksojen määrän.

NNA-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa sijoituksen nykyarvon toistuvista kassavirroista muodostuvan sarjan ja diskonttokoron perusteella.

NROARVO-funktio
Excel 2013

Tekstifunktiot:    Muuntaa tekstin luvuksi alueasetuksista riippumattomalla tavalla.

OKTBIN-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa oktaaliluvun binaariluvuksi.

OKTDES-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa oktaaliluvun desimaaliluvuksi.

OKTHEKSA-funktio

Tekniset funktiot:    Muuntaa oktaaliluvun heksadesimaaliluvuksi.

PARITON-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parittomaan kokonaislukuun.

PARITON.ENS.NIMELLISARVO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.

PARITON.ENS.TUOTTO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.

PARITON.VIIM.NIMELLISARVO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.

PARITON.VIIM.TUOTTO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.

SIIRTYMÄ-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa annetun viittauksen siirtymän.

TAI-funktio

Loogiset funktiot:    Palauttaa arvon TOSI, jos minkä tahansa argumentin arvo on TOSI.

KESTO.JAKSO-funktio
Excel 2013

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa kausien määrän, jonka sijoitus vaatii tietyn arvon saavuttamiseksi.

PEARSON-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen.

PROSENTTIPISTE.ULK-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen k:n ollessa arvo väliltä 0­–1 raja-arvot pois lukien.

PROSENTTIPISTE.SIS-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.

PROSENTTIPISTE-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (0–1 raja-arvot pois lukien).

PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.

PROSENTTIJÄRJESTYS-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

PERMUTAATIO-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa mahdollisten permutaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.

PERMUTAATIOA-funktio
Excel 2013

Tilastofunktiot:    Palauttaa permutaatioiden määrän kaikista valittavissa olevista objekteista valituille objekteille (toistot mukaan lukien).

FII-funktio
Excel 2013

Tilastofunktiot:    Palauttaa normitetun normaalijakauman tiheysfunktion arvon.

FONEETTINEN-funktio

Tekstifunktiot:    Hakee foneettiset (furigana) merkit merkkijonosta.

PII-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa piin arvon.

MAKSU-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa annuiteetin kausittaisen maksuerän.

POISSON.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.

POISSON-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

POTENSSI-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun korotettuna haluttuun potenssiin.

PPMT-funktio

Taloudelliset funktiot:    Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona maksettavan lyhennyksen.

HINTA-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.

HINTA.DISK-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa diskontatun arvopaperin hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.

HINTA.LUNASTUS-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan erääntymispäivänä.

TODENNÄKÖISYYS-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa todennäköisyyden sille, että arvot ovat tietyltä väliltä.

TULO-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Kertoo annetut argumentit keskenään.

ERISNIMI-funktio

Tekstifunktiot:    Muuttaa merkkijonon kunkin sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi

NA-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa sijoituksen nykyarvon.

NELJÄNNES-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa tietoalueen neljänneksen.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

NELJÄNNES.ULK-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa tietoalueen neljänneksen perustuen prosenttipistearvoihin väliltä 0–1 (raja-arvot eivät kuulu alueeseen).

NELJÄNNES.SIS-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa tietoalueen neljänneksen.

OSAMÄÄRÄ-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa osamäärän kokonaislukuosan.

RADIAANIT-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Muuntaa asteet radiaaneiksi.

SATUNNAISLUKU-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa satunnaisluvun 0–1.

SATUNN.MATRIISI-funktio

Office 365 -painike

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa satunnaislukujen matriisin väliltä 0–1. Voit kuitenkin määrittää täytettävien rivien ja sarakkeiden määrän, vähimmäis- ja enimmäisarvot sekä palautetaanko kokonaislukuja vai desimaaliarvoja.

SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa satunnaisluvun määritettyjen lukujen väliltä.

ARVON.MUKAAN.KESKIARVO-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin.

ARVON.MUKAAN.TASAN-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin.

ARVON.MUKAAN-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

KORKO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa annuiteetin kausittaisen korkokannan.

SAATU.HINTA-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa arvopaperin tuoton erääntymispäivänä kokonaan maksetulle sijoitukselle.

REKISTERI.TUNNUS-funktio

Apuohjelma- ja automaatiofunktiot:    Palauttaa aiemmin rekisteröidyn DLL-kirjaston tai koodiresurssin rekisteritunnuksen.

KORVAA- ja KORVAAB-funktio

Tekstifunktiot:    Korvaa tekstissä olevat merkit

TOISTA-funktio

Tekstifunktiot:    Toistaa tekstin annetun määrän kertoja

OIKEA- ja OIKEAB-funktio

Tekstifunktiot:    Palauttaa tekstiarvon oikeanpuoliset merkit

ROMAN-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Muuntaa arabialaisen numeron tekstimuotoiseksi roomalaiseksi numeroksi.

PYÖRISTÄ-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun annettuun määrään desimaaleja.

PYÖRISTÄ.DES.ALAS-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).

PYÖRISTÄ.DES.YLÖS-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun ylöspäin (poispäin nollasta).

RIVI-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa viittauksen rivinumeron.

RIVIT-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa viittauksessa olevien rivien määrän.

TOT.ROI-funktio
Excel 2013

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa vastaavan korkokannan sijoituksen kasvulle.

PEARSON.NELIÖ-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön.

RTD-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Noutaa reaaliaikaisia tietoja COM-automaatiota tukevasta ohjelmasta

KÄY.LÄPI- ja KÄY.LÄPIB-funktio

Tekstifunktiot:    Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan samoiksi merkeiksi)

SEK-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kulman sekantin.

SEKH-funktio
Excel 2013

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kulman hyperbolisen sekantin.

SEKUNNIT-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Muuntaa järjestysluvun sekunneiksi.

JONO-funktio

Office 365 -painike

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Luo matriisiin peräkkäisten lukujen luettelon, kuten 1, 2, 3, 4

SARJA.SUMMA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kaavaan perustuvan potenssisarjan arvon.

TAULUKKO-funktio
Excel 2013

Tietofunktiot:    Palauttaa viitatun taulukon taulukkonumeron.

TAULUKOT-funktio
Excel 2013

Tietofunktiot:    Palauttaa viittauksessa olevien taulukoiden määrän.

ETUMERKKI-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun etumerkin.

SIN-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa annetun kulman sinin.

SINH-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun hyperbolisen sinin.

JAKAUMAN.VINOUS-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa jakauman vinouden.

JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio
Excel 2013

Tilastofunktiot:    Palauttaa jakauman vinouden populaation perusteella: miten epätasaisesti arvot ovat jakautuneet keskiarvon ympärille.

STP-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa sijoituksen tasapoiston yhdeltä jaksolta.

KULMAKERROIN-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen.

PIENI-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa tietojoukon k:nneksi pienimmän arvon.

LAJITTELE-funktio

Office 365 -painike

Haku- ja viittausfunktiot:    Lajittelee alueen tai matriisin sisällön.

LAJITTELE.ARVOJEN.PERUSTEELLA-funktio

Office 365 -painike

Haku- ja viittausfunktiot:    Lajittelee alueen tai matriisin sisällön vastaavan alueen tai matriisin arvojen mukaan.

NELIÖJUURI-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa positiivisen neliöjuuren.

NELIÖJUURI.PII-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa tulon (luku * pii) neliöjuuren.

NORMITA-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa normitetun arvon.

KESKIHAJONTA-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.

KESKIHAJONTA.P-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Laskee normaalijakautuman koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTA.S-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAA-funktio

Tilastofunktiot:    Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

KESKIHAJONTAP-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Laskee normaalijakautuman koko populaation perusteella.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

KESKIHAJONTAPA-funktio

Tilastofunktiot:    Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

KESKIVIRHE-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa regression kutakin x-arvoa vastaavan ennustetun y-arvon keskivirheen.

VAIHDA-funktio

Tekstifunktiot:    Korvaa merkkijonossa olevan tekstin toisella

VÄLISUMMA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luettelon tai tietokannan välisumman.

SUMMA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Laskee yhteen annetut argumentit.

SUMMA.JOS-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Laskee ehdot täyttävien solujen summan.

SUMMA.JOS.JOUKKO-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Laskee yhteen solualueen useita ehtoja vastaavat solut.

TULOJEN.SUMMA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa matriisin toisiaan vastaavien osien tulojen summan.

NELIÖSUMMA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa argumenttien neliöiden summan.

NELIÖSUMMIEN.EROTUS-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen laskettujen neliösummien erotuksen.

NELIÖSUMMIEN.SUMMA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen neliösummien summan.

EROTUSTEN.NELIÖSUMMA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen erotusten neliösumman.

VAIHDA-funktio
Office 365 -painike
2019

Loogiset funktiot:    Tämä funktio vertaa lauseketta arvoluettelon arvoihin ja palauttaa sitten tuloksen, joka vastaa ensimmäistä vastaavaa arvoa. Jos vastaavuutta ei löydy, funktio saattaa palauttaa vaihtoehtoisen oletusarvon.

VUOSIPOISTO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa sijoituksen vuosipoiston annettuna kautena amerikkalaisen SYD-menetelmän (Sum-of-Year's Digits) avulla.

T-funktio

Tekstifunktiot:    Muuntaa argumentit tekstiksi.

TAN-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun tangentin.

TANH-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun hyperbolisen tangentin.

OBLIG.TUOTTOPROS-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona.

OBLIG.HINTA-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa obligaation hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.

OBLIG.TUOTTO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa obligaation tuoton.

T.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).

T.JAKAUMA.2S-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).

T.JAKAUMA.OH-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa t-jakautuman.

TJAKAUMA-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa t-jakautuman.

TEKSTI-funktio

Tekstifunktiot:    Muotoilee luvun ja muuntaa sen tekstiksi

TEKSTI.YHDISTÄ-funktio
2019

Tekstifunktiot:    Tämä funktio yhdistää useiden alueiden ja/tai merkkijonojen tekstin. Funktio sisältää erottimen, joka määritetään kunkin yhdistettävän tekstiarvon väliin. Jos erotin on tyhjä tekstimerkkijono, funktio käytännöstä yhdistää tekstialueet.

AIKA-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa annetun kellonajan järjestysluvun.

AIKA_ARVO-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Muuntaa tekstimuodossa olevan kellonajan järjestysluvuksi

T.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa käänteisen t-jakauman määritetylle todennäköisyydelle ja vapausasteille.

T.KÄÄNT.2S-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa käänteisen t-jakauman.

TJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa käänteisen t-jakauman.

TÄMÄ.PÄIVÄ-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa kuluvan päivän päivämäärän järjestysluvun.

TRANSPONOI-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa matriisin käänteismatriisin.

SUUNTAUS-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa lineaarisen trendin arvoja.

POISTA.VÄLIT-funktio

Tekstifunktiot:    Poistaa välilyönnit tekstistä

KESKIARVO.TASATTU-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa tietojoukon tasatun keskiarvon.

TOSI-funktio

Loogiset funktiot:    Palauttaa totuusarvon TOSI.

KATKAISE-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Katkaisee luvun kokonaisluvuksi.

T.TESTI-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.

TTESTI-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

TYYPPI-funktio

Tietofunktiot:    Palauttaa luvun, joka ilmaisee arvon tietotyypin.

UNICODEMERKKI-funktio
Excel 2013

Tekstifunktiot:    Palauttaa annetun lukuarvon viittaaman Unicode-merkin.

UNICODE-funktio
Excel 2013

Tekstifunktiot:    Palauttaa luvun (merkkikoodin), joka vastaa tekstin ensimmäistä merkkiä.

AINUTKERTAISET.ARVOT-funktio

Office 365 -painike

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa luettelon tai alueen yksilöllisten arvojen luettelon.

UPPER-funktio

Tekstifunktiot:    Muuntaa tekstin isoiksi kirjaimiksi

VALUE-funktio

Tekstifunktiot:    Muuntaa tekstiargumentin luvuksi

ArvO.TEKSTIKSI-funktio
Office 365 -painike

Tekstifunktiot:    Palauttaa minkä tahansa määritetyn arvon tekstin.

VAR-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

VAR.P-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VAR.S-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella.

VARA-funktio

Tilastofunktiot:    Laskee populaation varianssin otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

VARP-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Laskee varianssin koko populaation perusteella.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

VARPA-funktio

Tilastofunktiot:    Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

VDB-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa annetun kauden tai kauden osan kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Declining Balance) mukaan.

PHAKU-funktio

Haku- ja viittausfunktiot:    Suorittaa haun matriisin ensimmäisestä sarakkeesta ja palauttaa jonkin rivillä olevan solun arvon.

VERKKOPALVELU-funktio
Excel 2013

Verkko:    Palauttaa verkkopalvelun tiedot.

Tätä funktiota ei voi käyttää Excelin verkkoversio -ohjelmassa.

VIIKONPÄIVÄ-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Muuntaa järjestysluvun viikonpäiväksi.

VIIKKO.NRO-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Muuntaa järjestysluvun luvuksi, joka ilmaisee viikon järjestysluvun vuoden alusta laskettuna.

WEIBULL-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

WEIBULL.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa Weibullin jakauman.

TYÖPÄIVÄ-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa järjestysluvun päivämäärälle, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen tai taaksepäin.

TYÖPÄIVÄ.KANSVÄL-funktio
Excel 2010

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa sen päivämäärän järjestysnumeron, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen- tai taaksepäin siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla.

SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa sisäisen korkokannan kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.

XHAKU-funktio

Office 365 -painike

Haku- ja viittausfunktiot:    Hakee alueista tai matriiseista ja palauttaa kohteen, joka vastaa ensimmäistä löydettyä vastinetta. Jos vastinetta ei ole olemassa, XHAKU voi palauttaa lähimmän (summittaisen) vastineen. 

XVASTINE-funktio

Office 365 -painike

Haku- ja viittausfunktiot:    Palauttaa kohteen suhteellisen sijainnin matriisissa tai solualueissa. 

NNA.JAKSOTON-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa nettonykyarvon kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.

EHDOTON.TAI-funktio
Excel 2013

Loogiset funktiot:    Palauttaa kaikkien argumenttien Poissulkeva TAI -arvon.

VUOSI-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Muuntaa järjestysluvun vuosiksi.

VUOSI.OSA-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa määritettyjen päivämäärien (aloituspäivä ja lopetuspäivä) välisen osan vuodesta.

TUOTTO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa tuoton arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.

TUOTTO.DISK-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa diskontatun arvopaperin, kuten obligaation, vuosittaisen tuoton.

TUOTTO.ERÄP-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa erääntymispäivänään korkoa tuottavan arvopaperin vuosittaisen tuoton.

Z.TESTI-funktio
Excel 2010

Tilastofunktiot:    Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.

ZTESTI-funktio

Yhteensopivuusfunktiot:    Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.

Excel 2007ssa tämä on tilastollinen funktio.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta tai saada tukea yhteisön vastauksista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Excelin funktiot (luokittain)

Yleiskuva Kaavoista Excelissä
Katkenneiden kaavojen välttäminen
Virheiden etsiminen kaavioista

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?

Mikä vaikutti kokemukseesi?

Haluatko antaa lisäpalautetta? (Valinnainen)

Kiitos palautteestasi.

×