Excelin määritykset ja rajoitukset

Laskentataulukon ja työkirjan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Avoimet työkirjat

Käytettävissä oleva muisti ja järjestelmän resurssit

Laskentataulukon rivien ja sarakkeiden kokonaismäärä

1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta

Sarakeleveys

255 merkkiä

Rivin korkeus

409 pistettä

Sivunvaihdot

1 026 vaaka- ja pystysuunnassa

Suurin solun sisältämä merkkimäärä

32 767 merkkiä

Ylä- tai alatunnisteen merkkimäärä

255

Solun sisältämien rivinvaihtojen enimmäismäärä

253

Työkirjan laskentataulukot

Käytettävissä oleva muisti (oletusarvo on 1 taulukko)

Työkirjan värit

16 miljoonaa väriä (32-bittinen, kun käytettävissä on 24-bitin valikoima)

Työkirjan nimetyt näkymät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yksilölliset solun muotoilut tai tyylit

65 490

Täyttötyylit

256

Viivan paksuudet ja tyylit

256

Fonttityypit

Käytettävissä 1 024 yleistä fonttia, joista enintään 512 kussakin työkirjassa

Työkirjan lukumuotoilut

200 – 250 asennetun Excelin kieliversion mukaan

Työkirjan nimet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Työkirjan ikkunat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Hyperlinkit laskentataulukossa

65 530

Ikkunan ruudut

4

Linkitetyt taulukot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Skenaariot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan, vain ensimmäiset 251 skenaariota tulevat näkyviin yhteenvetoraporttiin

Skenaarion muutettavat solut

32

Ratkaisimen säädettävät solut

200

Mukautetut funktiot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Zoomausalue

10 – 400 prosenttia

Raportit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Lajitteluviittaukset

64 yhdessä lajittelussa, rajoittamaton määrä peräkkäisiä lajitteluja käytettäessä

Kumoamistasot

100

Tietolomakkeen kentät

32

Työkirjan parametrit

255 parametria yhdessä työkirjassa

Suodattimen avattavissa luetteloissa näkyvät kohteet

10 000

Valittavissa olevat ei-vierekkäiset solut

2 147 483 648 solua

Tietomallityökirjoja koskevat muistitilan ja tiedostokoon enimmäisrajoitukset

32-bittisessä ympäristössä on 2 gigatavua (Gt) näennäisosoitetilaa, jonka jakavat samassa prosessissa toimivat Excel, työkirja ja apuohjelmat. Tietomallin osoitetilan jakaminen voi käyttää jopa 500–700 megatavua (Mt), mutta mahdollisesti vähemmänkin, jos ladattuna on muita tietomalleja ja apuohjelmia.

64-bittisessä ympäristössä ei ole tarkkoja tiedostokokorajoituksia. Työkirjan kokoa rajoittavat vain käytettävissä oleva muisti ja järjestelmäresurssit.

Excel 2016:sta alkaen suuria osoitteita tukevan LAA (Large Address Aware) -ominaisuuden ansiosta 32-bittinen Excel käyttää kaksi kertaa enemmän muistia käyttäjien toimiessa 64-bittisessä Windows-käyttöjärjestelmässä. Katso lisätietoja artikkelista Suuria osoitteita tukeva LAA (Large Address Aware) -ominaisuus Excelissä.

Huomautus: Jos tietomalliin lisätään taulukoita, tiedostokoko kasvaa. Ellei työkirjoihin tarvitse luoda monimutkaisia tietomallisuhteita, joissa käytetään useita tietolähteitä ja tietotyyppejä, poista Lisää tämä tieto tietomalliin -valintaruudun valinta, kun tuot tai luot taulukoita, Pivot-taulukoita tai tietoyhteyksiä.

Lisätietoja on artikkelissa Tietomallin määritykset ja rajoitukset.

Suoritinytimet

64

Tiedostonimen pituus

218 merkkiä – Tämä sisältää tiedostopolun. Esimerkiksi C:\Username\Documents\FileName.xlsx.

Laskennan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Luvun tarkkuus

15 numeroa

Pienin sallittu negatiivinen luku

–2,2251E-308

Pienin sallittu positiivinen luku

2,2251E-308

Suurin sallittu positiivinen luku

9,99999999999999E+307

Suurin sallittu negatiivinen luku

–9,99999999999999E+307

Suurin kaavan kautta sallittu positiivinen luku

1,7976931348623158e+308

Suurin kaavan kautta sallittu negatiivinen luku

-1,7976931348623158e+308

Kaavan sisällön pituus

8 192 merkkiä

Kaavan sisäinen pituus

16 384 tavua

Iteraatiot

32 767

Laskentataulukon matriisit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Valitut alueet

2 048

Funktion argumentit

255

Sisäkkäisten funktioiden tasot

64

Käyttäjän määrittämät funktioluokat

255

Käytettävissä olevat laskentataulukkofunktiot

341

Operandipinon koko

1 024

Laskentataulukoiden väliset riippuvuudet

64 000 laskentataulukkoa, jotka voivat viitata muihin taulukoihin

Laskentataulukoiden väliset matriisikaavojen riippuvuudet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Alueiden väliset riippuvuudet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Alueiden väliset riippuvuudet yhdessä laskentataulukossa

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Riippuvuudet yhdessä solussa

4 miljardia kaavaa, jotka voivat olla riippuvaisia yhdestä solusta

Linkitetyn solun sisällön pituus suljetuista työkirjoista

32 767

Aikaisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

1. tammikuuta 1900 (1. tammikuuta1904, jos käytössä on 1904-päivämääräjärjestelmä)

Myöhäisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

31. joulukuuta 9999

Pisin aika, joka voidaan kirjoittaa

9999:59:59

Kaavioiden määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Laskentataulukkoon linkitetyt kaaviot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Kaaviosta viitattavat laskentataulukot

255

Yhden kaavion arvosarjat

255

Kaksiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Kolmiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yhden kaavion kaikkien arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukoiden ja Pivot-kaavioraporttien määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Taulukon Pivot-taulukkoraportit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yhden kentän yksittäiset kohteet

1 048 576

Pivot-taulukkoraportin rivi- tai sarakekentät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukkoraportin raporttisuodattimet

256 (käytettävissä olevan muistin mukaan)

Pivot-taulukkoraportin arvokentät

256

Pivot-taulukkoraportin laskettujen osien kaavat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-kaavioraportti raporttisuodattimet

256 (käytettävissä olevan muistin mukaan)

Pivot-kaavioraportin arvokentät

256

Pivot-kaavioraportin laskettujen osien kaavat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukon osan MDX-nimen pituus

32 767

Pivot-relaatiotaulukon merkkijonon pituus

32 767

Suodattimen avattavissa luetteloissa näkyvät kohteet

10 000

Työkirjat, joissa Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset -asetus on käytössä

Seuraavat tiedot pätevät, jos Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset -asetus on käytössä työkirjassa. Tämä asetus löytyy valitsemalla Tarkista -välilehti > Jaa työkirja. Ota huomioon, että uudemmissa Excel-versioissa ei näytetä Jaa työkirja -painiketta. Näytä se valitsemalla Tiedosto > Asetukset > Pikatyökalurivi. Avaa Valitse komennoista -kohdan luettelo ja valitse Kaikki komennot. Vieritä kyseistä luetteloa alaspäin, kunnes Jaa työkirja (vanha) -vaihtoehto on näkyvissä. Valitse tämä vaihtoehto ja napsauta Lisää. Valitse OK. Jaa työkirja -painike näkyy nyt Excel-ikkunan yläosassa.

Ominaisuus

Yläraja

Käyttäjät, jotka voivat avata tiedoston samanaikaisesti

256

Työkirjan omat näkymät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

muutosloki säilytysaika

32 767 päivää (oletusarvo on 30 päivää)

Yhdellä kertaa yhdistettävien työkirjojen määrä

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Korostettavissa olevat solut

32 767

Eri käyttäjien muutosten tunnistamisessa käytettävät värit määrä, kun muutosten korostaminen on käytössä

32 (kukin käyttäjä tunnistetaan eri värillä, ja nykyisen käyttäjän tekemät muutokset näkyvät tummansinisinä)

Työkirjan Excel-taulukot

0 (nolla)

Huomautus: Työkirjassa, jossa on yksi tai useampia Excel-taulukoita, asetusta Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset ei voi ottaa käyttöön.

Laskentataulukon ja työkirjan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Avoimet työkirjat

Käytettävissä oleva muisti ja järjestelmän resurssit

Laskentataulukon rivien ja sarakkeiden kokonaismäärä

1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta

Sarakeleveys

255 merkkiä

Rivin korkeus

409 pistettä

Sivunvaihdot

1 026 vaaka- ja pystysuunnassa

Suurin solun sisältämä merkkimäärä

32 767 merkkiä

Ylä- tai alatunnisteen merkkimäärä

255

Solun sisältämien rivinvaihtojen enimmäismäärä

253

Työkirjan laskentataulukot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan (oletusarvo on 3 laskentataulukkoa)

Työkirjan värit

16 miljoonaa väriä (32-bittinen, kun käytettävissä on 24-bitin valikoima)

Työkirjan nimetyt näkymät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yksilölliset solun muotoilut tai tyylit

65 490

Täyttötyylit

256

Viivan paksuudet ja tyylit

256

Fonttityypit

Käytettävissä 1 024 yleistä fonttia, joista enintään 512 kussakin työkirjassa

Työkirjan lukumuotoilut

200 – 250 asennetun Excelin kieliversion mukaan

Työkirjan nimet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Työkirjan ikkunat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Hyperlinkit laskentataulukossa

65 530 hyperlinkkiä

Ikkunan ruudut

4

Linkitetyt taulukot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Skenaariot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan, vain ensimmäiset 251 skenaariota tulevat näkyviin yhteenvetoraporttiin

Skenaarion muutettavat solut

32

Ratkaisimen säädettävät solut

200

Mukautetut funktiot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Zoomausalue

10 – 400 prosenttia

Raportit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Lajitteluviittaukset

64 yhdessä lajittelussa, rajoittamaton määrä peräkkäisiä lajitteluja käytettäessä

Kumoamistasot

100

Tietolomakkeen kentät

32

Työkirjan parametrit

255 parametria yhdessä työkirjassa

Suodattimen avattavissa luetteloissa näkyvät kohteet

10 000

Valittavissa olevat ei-vierekkäiset solut

2 147 483 648 solua

Suoritinytimet

64

Laskennan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Luvun tarkkuus

15 numeroa

Pienin sallittu negatiivinen luku

–2,2251E-308

Pienin sallittu positiivinen luku

2,2251E-308

Suurin sallittu positiivinen luku

9,99999999999999E+307

Suurin sallittu negatiivinen luku

–9,99999999999999E+307

Suurin kaavan kautta sallittu positiivinen luku

1,7976931348623158e+308

Suurin kaavan kautta sallittu negatiivinen luku

-1,7976931348623158e+308

Kaavan sisällön pituus

8 192 merkkiä

Kaavan sisäinen pituus

16 384 tavua

Iteraatiot

32 767

Laskentataulukon matriisit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Valitut alueet

2 048

Funktion argumentit

255

Sisäkkäisten funktioiden tasot

64

Käyttäjän määrittämät funktioluokat

255

Käytettävissä olevat laskentataulukkofunktiot

341

Operandipinon koko

1 024

Laskentataulukoiden väliset riippuvuudet

64 000 laskentataulukkoa, jotka voivat viitata muihin taulukoihin

Laskentataulukoiden väliset matriisikaavojen riippuvuudet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Alueiden väliset riippuvuudet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Alueiden väliset riippuvuudet yhdessä laskentataulukossa

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Riippuvuudet yhdessä solussa

4 miljardia kaavaa, jotka voivat olla riippuvaisia yhdestä solusta

Linkitetyn solun sisällön pituus suljetuista työkirjoista

32 767

Aikaisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

1. tammikuuta 1900 (1. tammikuuta1904, jos käytössä on 1904-päivämääräjärjestelmä)

Myöhäisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

31. joulukuuta 9999

Pisin aika, joka voidaan kirjoittaa

9999:59:59

Kaavioiden määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Laskentataulukkoon linkitetyt kaaviot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Kaaviosta viitattavat laskentataulukot

255

Yhden kaavion arvosarjat

255

Kaksiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Kolmiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yhden kaavion kaikkien arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukoiden ja Pivot-kaavioraporttien määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Taulukon Pivot-taulukkoraportit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yhden kentän yksittäiset kohteet

1 048 576

Pivot-taulukkoraportin rivi- tai sarakekentät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukkoraportin raporttisuodattimet

256 (käytettävissä olevan muistin mukaan)

Pivot-taulukkoraportin arvokentät

256

Pivot-taulukkoraportin laskettujen osien kaavat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-kaavioraportti raporttisuodattimet

256 (käytettävissä olevan muistin mukaan)

Pivot-kaavioraportin arvokentät

256

Pivot-kaavioraportin laskettujen osien kaavat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukon osan MDX-nimen pituus

32 767

Pivot-relaatiotaulukon merkkijonon pituus

32 767

Suodattimen avattavissa luetteloissa näkyvät kohteet

10 000

Työkirjat, joissa Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset -asetus on käytössä

Seuraavat tiedot pätevät, jos Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset -asetus on käytössä työkirjassa. Tämä asetus löytyy valitsemalla Tarkista -välilehti > Jaa työkirja.

Ominaisuus

Yläraja

Käyttäjät, jotka voivat avata ja jakaa tiedoston samanaikaisesti

256

Työkirjan omat näkymät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

muutosloki säilytysaika

32 767 päivää (oletusarvo on 30 päivää)

Yhdellä kertaa yhdistettävien työkirjojen määrä

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Työkirjan korostettavissa olevat solut

32 767

Eri käyttäjien muutosten tunnistamisessa käytettävät värit määrä, kun muutosten korostaminen on käytössä

32 (kukin käyttäjä tunnistetaan eri värillä, ja nykyisen käyttäjän tekemät muutokset näkyvät tummansinisinä)

Työkirjan Excel-taulukot

0 (nolla)

Huomautus: Työkirjassa, jossa on yksi tai useampia Excel-taulukoita, asetusta Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset ei voi ottaa käyttöön.

Laskentataulukon ja työkirjan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Avoimet työkirjat

Käytettävissä oleva muisti ja järjestelmän resurssit

Laskentataulukon rivien ja sarakkeiden kokonaismäärä

1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta

Sarakeleveys

255 merkkiä

Rivin korkeus

409 pistettä

Sivunvaihdot

1 026 vaaka- ja pystysuunnassa

Suurin solun sisältämä merkkimäärä

32 767 merkkiä

Ylä- tai alatunnisteen merkkimäärä

255

Solun sisältämien rivinvaihtojen enimmäismäärä

253

Työkirjan laskentataulukot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan (oletusarvo on 3 laskentataulukkoa)

Työkirjan värit

16 miljoonaa väriä (32-bittinen, kun käytettävissä on 24-bitin valikoima)

Työkirjan nimetyt näkymät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yksilölliset solun muotoilut tai tyylit

65 490

Täyttötyylit

256

Viivan paksuudet ja tyylit

256

Fonttityypit

Käytettävissä 1 024 yleistä fonttia, joista enintään 512 kussakin työkirjassa

Työkirjan lukumuotoilut

200 – 250 asennetun Excelin kieliversion mukaan

Työkirjan nimet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Työkirjan ikkunat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Hyperlinkit laskentataulukossa

65 530 hyperlinkkiä

Ikkunan ruudut

4

Linkitetyt taulukot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Skenaariot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan, vain ensimmäiset 251 skenaariota tulevat näkyviin yhteenvetoraporttiin

Skenaarion muutettavat solut

32

Ratkaisimen säädettävät solut

200

Mukautetut funktiot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Zoomausalue

10 – 400 prosenttia

Raportit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Lajitteluviittaukset

64 yhdessä lajittelussa, rajoittamaton määrä peräkkäisiä lajitteluja käytettäessä

Kumoamistasot

100

Tietolomakkeen kentät

32

Työkirjan parametrit

255 parametria yhdessä työkirjassa

Avattavan suodatusvalikon luettelon

10 000

Laskennan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Luvun tarkkuus

15 numeroa

Pienin sallittu negatiivinen luku

–2,2251E-308

Pienin sallittu positiivinen luku

2,2251E-308

Suurin sallittu positiivinen luku

9,99999999999999E+307

Suurin sallittu negatiivinen luku

–9,99999999999999E+307

Suurin kaavan kautta sallittu positiivinen luku

1,7976931348623158e+308

Suurin kaavan kautta sallittu negatiivinen luku

-1,7976931348623158e+308

Kaavan sisällön pituus

8 192 merkkiä

Kaavan sisäinen pituus

16 384 tavua

Iteraatiot

32 767

Laskentataulukon matriisit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Valitut alueet

2 048

Funktion argumentit

255

Sisäkkäisten funktioiden tasot

64

Käyttäjän määrittämät funktioluokat

255

Käytettävissä olevat laskentataulukkofunktiot

341

Operandipinon koko

1 024

Laskentataulukoiden väliset riippuvuudet

64 000 laskentataulukkoa, jotka voivat viitata muihin taulukoihin

Laskentataulukoiden väliset matriisikaavojen riippuvuudet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Alueiden väliset riippuvuudet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Alueiden väliset riippuvuudet yhdessä laskentataulukossa

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Riippuvuudet yhdessä solussa

4 miljardia kaavaa, jotka voivat olla riippuvaisia yhdestä solusta

Linkitetyn solun sisällön pituus suljetuista työkirjoista

32 767

Aikaisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

1. tammikuuta 1900 (1. tammikuuta1904, jos käytössä on 1904-päivämääräjärjestelmä)

Myöhäisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

31. joulukuuta 9999

Pisin aika, joka voidaan kirjoittaa

9999:59:59

Kaavioiden määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Laskentataulukkoon linkitetyt kaaviot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Kaaviosta viitattavat laskentataulukot

255

Yhden kaavion arvosarjat

255

Kaksiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

32 000

Kolmiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

4 000

Yhden kaavion kaikkien arvosarjojen arvopisteet

256 000

Pivot-taulukoiden ja Pivot-kaavioraporttien määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Taulukon Pivot-taulukkoraportit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yhden kentän yksittäiset kohteet

1 048 576

Pivot-taulukkoraportin rivi- tai sarakekentät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukkoraportin raporttisuodattimet

256 (käytettävissä olevan muistin mukaan)

Pivot-taulukkoraportin arvokentät

256

Pivot-taulukkoraportin laskettujen osien kaavat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-kaavioraportti raporttisuodattimet

256 (käytettävissä olevan muistin mukaan)

Pivot-kaavioraportin arvokentät

256

Pivot-kaavioraportin laskettujen osien kaavat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukon osan MDX-nimen pituus

32 767

Pivot-relaatiotaulukon merkkijonon pituus

32 767

Työkirjat, joissa Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset -asetus on käytössä

Seuraavat tiedot pätevät, jos Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset -asetus on käytössä työkirjassa. Tämä asetus on käytössä käyttäessäsi jaettuja työkirjoja.

Ominaisuus

Yläraja

Käyttäjät, jotka voivat avata ja jakaa työkirjan samanaikaisesti

256

Työkirjan omat näkymät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

muutosloki säilytysaika

32 767 päivää (oletusarvo on 30 päivää)

Yhdellä kertaa yhdistettävien työkirjojen määrä

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Korostettavissa olevat solut

32 767

Eri käyttäjien muutosten tunnistamisessa käytettävät värit määrä, kun muutosten korostaminen on käytössä

32 (kukin käyttäjä tunnistetaan eri värillä, ja nykyisen käyttäjän tekemät muutokset näkyvät tummansinisinä)

Työkirjan Excel-taulukot

0 (nolla)

Huomautus: Työkirjassa, jossa on yksi tai useampia Excel-taulukoita, asetusta Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset ei voi ottaa käyttöön.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×