Kun luot Excel taulukon,Excel nimi määritetään taulukolle ja taulukon jokaiselle sarakeotsikolle. Kun lisäät kaavoja Excel-taulukkoon, kyseiset nimet voivat näkyä automaattisesti kirjoittaessasi kaavaa ja valitessasi soluviittauksia taulukossa eikä sinun tarvitse kirjoittaa niitä manuaalisesti. Tässä on esimerkki Excelin toimista:

Eksplisiittisten soluviittausten sijaan

Excel käyttää taulukon ja sarakkeiden nimiä

=Summa(C2:C7)

=SUMMA(OsastoMyynti[Myyntisumma])

Tällaista taulukon ja sarakkeiden nimien yhdistelmää kutsutaan rakenteelliseksi viittaukseksi. Rakenteellisten viittausten nimet muuttuvat sitä mukaa, kun lisäät tietoja taulukkoon tai poistat niitä.

Rakenteelliset viittaukset tulevat näkyviin myös silloin, kun luot Excel-taulukon ulkopuolella kaavan, jossa on viittauksia taulukon tietoihin. Viittaukset voivat helpottaa taulukoiden löytämistä suurista työkirjoista.

Voit lisätä rakenteellisia viittauksia kaavaan napsauttamalla viitattavia taulukon soluja sen sijaan, että kirjoitat niiden soluviittauksen kaavaan. Seuraavien esimerkkitietojen avulla voit lisätä kaavan, joka käyttää automaattisesti rakenteellisia viittauksia myyntisumman laskemiseen.

Myyjä

Alue

Myyntisumma

% Myyntipalkkio

Myyntipalkkion määrä

Jaakko

Pohjoinen

260

10 %

Teemu

Etelä

660

15 %

Marja

Itä

940

15 %

Elias

Länsi

410

12 %

Taina

Pohjoinen

800

15 %

Juhani

Etelä

900

15 %

 1. Kopioi esimerkkitiedot yllä olevasta taulukosta, mukaan lukien sarakeotsikot, ja liitä ne uuden laskentataulukon Excel soluun A1.

 2. Luo taulukko valitsemalla mikä tahansa tietoalueen solu ja painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+T.

 3. Varmista, että Taulukossa on otsikoita -valintaruutu on valittuna, ja valitse OK.

 4. Kirjoita soluun E2 yhtäläisyysmerkki (=) ja valitse solu C2.

  Rakenteellinen viittaus [@[Myyntisumma]] näkyy kaavarivillä yhtäläisyysmerkin jälkeen.

 5. Kirjoita tähtimerkki (*) suoraan lopetussulkeen jälkeen ja valitse solu D2.

  Rakenteellinen viittaus [@[% Myyntipalkkio]] näkyy kaavarivillä tähden jälkeen.

 6. Paina sitten Enter-näppäintä.

  Excel luo automaattisesti lasketun sarakkeen ja kopioi kaavan koko sarakkeeseen mukauttaen sitä rivikohtaisesti.

Eksplisiittisten soluviittausten käyttäminen

Jos kirjoitat eksplisiittisiä soluviittauksia laskettuun sarakkeeseen, voi olla vaikea nähdä, mitä kaava laskee.

 1. Valitse esimerkkitaulukossa solu E2

 2. Kirjoita kaavarittiin =C2*D2 ja painaEnter-näppäintä.

Huomaa, että vaikka Excel kopioi kaavan koko sarakkeeseen, se ei käytä rakenteellisia viittauksia. Jos haluat esimerkiksi lisätä uuden sarakkeen C- ja D-sarakkeiden väliin, kaavaa täytyy muokata.

Taulukon nimen muuttaminen

Kun luot Excel-taulukon, Excel luo sille oletusnimen (Taul1, Taul2 ja niin edelleen), mutta voit muuttaa taulukon nimen paremmin kuvaavaksi.

 1. Valitse mikä tahansa taulukon solu, niin taulukkotyökalut > rakenne -välilehti tulee näkyviin valintanauhaan.

 2. Kirjoita haluamasi nimi Taulukon nimi -ruutuun ja paina Enter-näppäintä.

Esimerkkitiedoissa on käytetty nimeä OsastoMyynti.

Noudata taulukkojen nimissä seuraavia sääntöjä:

 • Nimessä voi käyttää vain kelvollisia merkkejä  Nimen ensimmäisen merkin on oltava kirjain, alaviiva (_) tai kenoviiva (\). Nimen muut merkit voivat olla kirjaimia, numeroita, pisteitä tai alaviivoja. Nimi ei voi olla "C", "c", "R" tai "r", sillä näitä kirjaimia käytetään jo pikanäppäiminä aktiivisen solun sarakkeen tai rivin valitsemiseen. Kirjaimet kirjoitetaan tällöin Nimi- tai Siirry-ruutuun.

 • Älä käytä soluviittauksia  Nimet eivät saa olla samoja kuin soluviittaus, esimerkiksi Z$100 tai R1C1.

 • Älä erota sanoja välilyönnillä  Nimessä ei voi käyttää välilyöntejä. Voit käyttää alaviivaa (_) ja pisteitä (.) sanojen erottimena. Esimerkiksi DeptSales, Sales_Tax tai First.Quarter.

 • Älä käytä enempää kuin 255 merkkiä Taulukon nimessä voi olla enintään 255 merkkiä.

 • Käytä yksilöiviä taulukon nimiä Samat nimet eivät ole sallittuja. Excel ei tee eroa nimien isojen ja pienten kirjainten välillä, joten jos kirjoitat nimeksi ”Myynti” mutta samassa työkirjassa on jo toinen ”MYYNTI”-nimi, sinun on valittava yksilöivä nimi.

 • Objektin tunnisteen käyttö  Jos aiot käyttää sekä taulukoita, Pivot-taulukoita että kaavioita, nimet kannattaa lisätä etuliitteellä objektityypillä. Esimerkki: tbl_Sales, myynti-pivot pt_Sales taulukon tiedot chrt_Sales myyntikaaviota tai myyntitaulukon ptchrt_Sales myyntitaulukkoa PivotChart. Näin kaikki nimet pysyvät nimien hallinnassa järjestyksessä.

Rakenteellisen viittauksen syntaksisäännöt

Voit myös kirjoittaa tai muuttaa rakenteellisia viittauksia manuaalisesti kaavassa, mutta tämä auttaa ymmärtämään rakenteellisen viittauksen syntaksia. Katsotaan seuraavaa kaavaesimerkkiä:

=SUMMA(OsastoMyynti[[#Yhteensä],[Myyntisumma]],OsastoMyynti[[#Tiedot],[Myyntipalkkion määrä]])

Tässä kaavassa on seuraavat rakenteellisen viittauksen osat:

 • Taulukon nimi:    OsastoMyynti on mukautettu taulukon nimi. Se viittaa taulukon tietoihin ilman otsikko- tai summarivejä. Voit käyttää taulukon oletusnimeä, kuten Taul1, tai antaa sille mukautetun nimen.

 • Sarakemäärite:    [Myyntisumma] ja [Myyntitunnin määrä] ovat sarakemääritte, jotka käyttävät edustamiesi sarakkeiden nimiä. Ne viittaavat sarakkeen tietoihin ilman sarakeotsikko- tai summarivejä. Kirjoita määritteet aina hakasulkeisiin esimerkissä kuvatulla tavalla.

 • Kohdemäärite:    [#Totals] ja [#Data] ovat erikoiskohteen määritteet, jotka viittaavat taulukon tiettyihin osiin, kuten summariviin.

 • Taulukkomäärite:    [[#Yhteensä],[Myyntisumma]] sekä [[#Tiedot],[Myyntipalkkion määrä]] ovat taulukkomääritteitä, jotka edustavat rakenteellisen viittauksen ulompia osia. Ulkoiset viittaukset noudattavat taulukon nimeä, ja ne kirjoitetaan hakasulkeisiin.

 • Rakenteellinen viittaus:    (OsastoMyynti[[#Totals],[Myyntisumma]] ja OsastoMyynti[[#Data],[Myyntiedustajan määrä]] ovat rakenteellisia viittauksia, joita edustaa merkkijono, joka alkaa taulukon nimellä ja päättyy sarakemäärittäjäin.

Jos haluat luoda tai muokata rakenteellisia viittauksia manuaalisesti, käytä näitä syntaksisääntöjä:

 • Käytä määritteiden ympärillä hakasulkeita    Kaikki taulukoiden, sarakkeiden ja erikoiskohteiden määritteet on sijoitettava vastaaviin hakasulkeisiin ([ ]). Määrite, joka sisältää muita määritteitä, edellyttää vastaavia ulompia hakasulkeita, jotka ympäröivät muiden määritteiden sisempiä hakasulkeita. Esimerkki: =OsastoMyynti[[Myyjä]:[Alue]]

 • Kaikki sarakeotsikot ovat tekstimerkkijonoja    Ne eivät vaadi lainausmerkkejä, kun niitä käytetään rakenteellisessa viittauksessa. Numerot ja päivämäärät, kuten 2014 tai 1.1.2014, katsotaan myös tekstimerkkijonoiksi. Et voi käyttää sarakeotsikoita sisältäviä lausekkeita. Esimerkiksi lauseke OsastoMyyntiTVYhteenveto[[2014]:[2012]] ei toimi.

Käytä hakasulkeita erikoismerkkejä sisältävien sarakeotsikoiden ympärillä    Koko erikoismerkkejä sisältävä sarakeotsikko on laitettava hakasulkeisiin, eli sarakemääritteessä on siis käytettävä kaksinkertaisia hakasulkeita. Esimerkki: =OsastoMyyntiTVYhteenveto[[Kokonaismäärä $]]

Seuraavassa on luettelo erikoismerkeistä, jotka edellyttävät kaavassa ylimääräisiä hakasulkeita.

 • Sarkain

 • Rivinsyöte

 • Rivinvaihto

 • Pilkku (,)

 • Kaksoispiste (:)

 • Piste (.)

 • Vasen hakasulje ([)

 • Oikea hakasulje (])

 • #-merkki (#)

 • Yksi lainausmerkki (')

 • Lainausmerkki (")

 • Vasen aaltosuljene ({)

 • Oikea aaltosuljenta (})

 • Dollarimerkki ($)

 • Caret (^)

 • et-&

 • Tähti (*)

 • Plusmerkki (+)

 • Yhtäläisyysmerkki (=)

 • Miinusmerkki (-)

 • Suurempi kuin -merkki (>)

 • Pienempi kuin -merkki (<)

 • Jakolaskumerkki (/)

 • Käytä ohjausmerkkiä sarakeotsikoiden joidenkin erikoismerkkien yhteydessä    Joillakin merkeillä on erityinen merkitys, ja niiden kanssa on käytettävä ohjausmerkkinä puolilainausmerkkiä ('). Esimerkki: =OsastoMyyntiTVYhteenveto[Kohteiden'#]

Seuraavassa on luettelo erikoismerkeistä, jotka edellyttävät kaavassa ohjausmerkkiä ('):

 • Vasen hakasulje ([)

 • Oikea hakasulje (])

 • #)#-merkki

 • Yksi lainausmerkki (')

Käytä välilyöntiä rakenteellisten viittausten luettavuuden parantamiseksi    Voit parantaa rakenteellisen viittauksen luettavuutta käyttämällä välilyöntejä. Esimerkki: =OsastoMyynti[ [Myyjä]:[Alue] ] tai =OsastoMyynti[[#Otsikot], [#Tiedot], [% Myyntipalkkio]]

Yhden välilyönnin käyttäminen on suositeltavaa

 • Ensimmäisen vasemman hakasulkeen jälkeen ([)

 • Edellinen oikea hakasulje (]).

 • Pilkku jälkeen.

Viittausoperaattorit

Jos haluat lisätä solualueiden määrityksen joustavuutta, voit yhdistää sarakemääritteitä seuraavien viittausoperaattorien avulla.

Tämä rakenteellinen viittaus:

Viittaa kohteeseen:

Käyttämällä merkkiä:

Mikä on solualue:

=OsastoMyynti[[Myyjä]:[Alue]]

Kahden tai useamman vierekkäisen sarakkeen kaikki solut

: (kaksoispiste) alueoperaattori

A2:B7

=OsastoMyynti[Myyntisumma],OsastoMyynti[Myyntipalkkion määrä]

Kahden tai useamman sarakkeen yhdistelmä

, (pilkku) yhdistämisoperaattori

C2:C7, E2:E7

=OsastoMyynti[[Myyjä]:[Myyntisumma]] OsastoMyynti[[Alue]:[% Myyntipalkkio]]

Kahden tai useamman sarakkeen leikkauskohta

 (välilyönti) leikkausoperaattori

B2:C7

Erikoiskohteiden määritteet

Voit viitata taulukon tiettyihin osiin, kuten ainoastaan summariviin, käyttämällä rakenteellisessa viittauksessa joitain seuraavista erikoiskohteiden määritteistä.

Tämä erikoiskohteen määrite:

Viittaa kohteeseen:

#Kaikki

Koko taulukko, mukaan lukien sarakeotsikot, tiedot ja summat (jos saatavilla).

#Tiedot

Vain tietorivit.

#Otsikot

Vain otsikkorivi.

#Yhteensä

Vain summarivi. Jos summariviä ei ole, arvoksi palautuu nolla.

#Tämä rivi

tai

@

tai

@[Sarakkeen nimi]

Vain kaavan kanssa samalla rivillä olevat solut. Näitä määritteitä ei voida yhdistää mihinkään muuhun erikoiskohteen määritteeseen. Niiden avulla voit pakottaa viittauksen noudattamaan epäsuoria leikkauksia tai ohittaa epäsuorat leikkaukset ja viitata sarakkeen yksittäisiin arvoihin.

Excel muuttaa automaattisesti #Tämä rivi -määritteet lyhyemmäksi @-määritteeksi taulukoissa, joissa on enemmän kuin yksi tietorivi. Jos taulukossa on vain yksi rivi, Excel ei korvaa #Tämä rivi -määritettä, mikä voi aiheuttaa odottamattomia laskentatuloksia, kun lisäät rivejä. Voit välttää laskentaongelmat varmistamalla, että olet lisännyt taulukkoon useita rivejä, ennen kuin ryhdyt lisäämään rakenteellisten viittausten kaavoja.

Täydelliset ja ei-täydelliset rakenteelliset viittaukset lasketuissa sarakkeissa

Kun luot lasketun sarakkeen, luot kaavan yleensä rakenteellisen viittauksen avulla. Tämä rakenteellinen viittaus voi olla hyväksymätön tai täysin hyväksytty. Voit esimerkiksi luoda Myyntitunnin määrä -nimisen lasketun sarakkeen, joka laskee myyntisumman dollareina, käyttämällä seuraavia kaavoja:

Rakenteellisen viittauksen tyyppi

Esimerkki

Kommentti

Ei-täydellinen

=[Myyntisumma]*[% Myyntipalkkio]

Kertoo nykyisen rivin vastaavat arvot.

Täydellinen

=OsastoMyynti[Myyntisumma]*OsastoMyynti[% Myyntipalkkio]

Kertoo molempien sarakkeiden kaikkien rivien vastaavat arvot.

Noudata seuraavaa yleissääntöä: Jos käytät taulukon sisäisiä rakenteellisia viittauksia esimerkiksi luodessasi lasketun sarakkeen, voit käyttää hyväksymätöntä rakenteellista viittausta. Jos taas käytät taulukon ulkopuolista rakenteellista viittausta, sinun on käytettävä täydellistä rakenteellista viittausta.

Esimerkkejä rakenteellisten viittausten käytöstä

Tässä on joitakin tapoja, joilla voit käyttää rakenteellisia viittauksia.

Tämä rakenteellinen viittaus:

Viittaa kohteeseen:

Mikä on solualue:

=OsastoMyynti[[#Kaikki],[Myyntisumma]]

MyyntiSumma-sarakkeen kaikki solut.

C1:C8

=OsastoMyynti[[#Otsikot],[% Myyntipalkkio]]

% Myyntipalkkio -sarakkeen otsikko.

D1

=OsastoMyynti[[#Yhteensä],[Alue]]

Alue-sarakkeen summa. Jos summariviä ei ole, arvoksi palautuu nolla.

B8

=OsastoMyynti[[#Kaikki],[MyyntiSumma]:[% Myyntipalkkio]]

MyyntiSumma- ja % Myyntipalkkio -sarakkeen kaikki solut.

C1:D8

=OsastoMyynti[[#Tiedot],[% Myyntipalkkio]:[Myyntipalkkion määrä]]

Vain % Myyntipalkkio- ja Myyntipalkkion määrä -sarakkeiden tiedot.

D2:E7

=OsastoMyynti[[#Otsikot],[Alue]:[Myyntipalkkion määrä]]

Vain sarakkeiden Alue ja Myyntipalkkion määrä välisten sarakkeiden otsikot.

B1:E1

=OsastoMyynti[[#Yhteensä],[MyyntiSumma]:[Myyntipalkkion määrä]]

MyyntiSumma- ja Myyntipalkkion määrä -sarakkeiden summarivit. Jos summariviä ei ole, arvoksi palautuu nolla.

C8:E8

=OsastoMyynti[[#Otsikot],[#Tiedot],[% Myyntipalkkio]]

Vain % Myyntipalkkio -sarakkeen otsikot ja tiedot.

D1:D7

=OsastoMyynti[[#Tämä rivi], [Myyntipalkkion määrä]]

tai

=OsastoMyynti[@Myyntipalkkion määrä]

Nykyisen rivin ja Myyntipalkkion määrä -sarakkeen leikkauskohdassa oleva solu. Jos sitä käytetään samalla rivillä kuin otsikko tai summarivi, tämä palauttaa #VALUE! -virheen.

Jos kirjoitat tämän rakenteellisen viittauksen pidemmän muodon (#Tämä rivi) useita tietorivejä sisältävään taulukkoon, Excel korvaa sen automaattisesti lyhyemmällä muodolla (@). Molemmat toimivat samalla tavalla.

E5 (jos nykyinen rivi on 5)

Strategioita rakenteellisten viittausten käyttöön

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät rakenteellisia viittauksia.

 • Kaavan automaattisen täydennyksen käyttäminen    Kaavan automaattisen täydennyksen käyttäminen saattaa olla erittäin hyödyllistä, kun määrität rakenteellisia viittauksia ja haluat varmistaa syntaksin oikeellisuuden. Lisätietoja on artikkelissa Kaavan automaattisen täydennyksen käyttö.

 • Jäsennettyjen viittausten luominen puolivalinnan taulukoille    Kun luot kaavan, solualueen napsautus taulukon sisällä valitsee oletusarvoisesti solut puolittain ja lisää kaavaan automaattisesti rakenteellisen viittauksen solualueen sijaan. Tämä puolivalinta helpottaa huomattavasti rakenteellisen viittauksen syöttämistä. Voit ottaa tämän toiminnan käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Käytä taulukon nimiä kaavoissa -valintaruudun tai poistamalla sen valinnan Tiedosto- ja > asetukset >kaavat > kaavojen kanssa -valintaikkunassa.

 • Ulkoisten linkkien avulla voit Excel muiden työkirjojen taulukoita    Jos työkirja sisältää ulkoisen linkin Excel-taulukkoon toisessa työkirjassa, linkitetyn lähdetyökirjan on oltava avoinna Excel, jotta #REF! -virheitä linkkien sisältävässä kohdetyökirjassa. Jos avaat kohdetyökirjaa ensin #REF! -virheet tulevat näkyviin, ne ratkeavat, jos avaat lähdetyökirjaa. Jos avaat lähdetyökirjaa ensin, virhekoodeja ei pitäisi tulla näkyviin.

 • Alueen muuntaminen taulukoksi ja taulukon muuntaminen alueeksi    Kun muunnat taulukon alueeksi, kaikki soluviittaukset muuttuvat vastaaviksi absoluuttisiksi A1-tyyliviittauksiksi. Kun muunnat alueen taulukoksi, Excel ei automaattisesti muuta tämän alueen soluviittauksia vastaaviksi rakenteellisiksi viittauksiksi.

 • Sarakeotsikoiden poistaminen käytöstä    Voit ottaa taulukon sarakeotsikot käyttöön tai poistaa ne käytöstä Taulukon Rakenne->otsikkoriviltä. Jos poistat taulukon sarakeotsikot käytöstä, sarakenimiä käyttävät rakenteelliset viittaukset eivät muutu, ja voit silti käyttää niitä kaavoissa. Jäsennetyt viittaukset, jotka viittaavat suoraan taulukon otsikoihin (esimerkiksi =OsastoMyynti[[#Headers],[%Myynti myynti]]) johtavat #REF.

 • Sarakkeiden ja rivien lisääminen tai poistaminen taulukosta    Koska taulukon tietoalue muuttuu usein, jäsennettyjen viittausten soluviittaukset muuttuvat automaattisesti. Esimerkiksi jos käytät taulukon nimeä kaavassa, joka laskee kaikki tietoja sisältävät taulukon solut, ja lisäät sitten tietorivin, soluviittaus muuttuu automaattisesti.

 • Taulukon tai sarakkeen nimeäminen uudelleen    Jos nimeät sarakkeen tai taulukon uudelleen, Excel muuttaa automaattisesti kyseisen taulukon ja sarakeotsikon käyttöä työkirjan kaikissa rakenteellisissa viittauksissa.

 • Rakenteellisten viittausten siirtäminen, kopioiminen ja täyttäminen    Kaikki rakenteelliset viittaukset pysyvät ennallaan, kun kopioit tai siirrät rakenteellista viittausta käyttävän kaavan.

  Huomautus: Rakenteellisen viittauksen kopioiminen ja jäsennetyn viittauksen täyttö ei ole sama asia. Kun kopioit, kaikki rakenteelliset viittaukset säilyvät samoina, kun täytät kaavan, mutta täydet rakenteelliset viittaukset muuttavat sarakemääritteitä sarjana seuraavan taulukon yhteenvetoa käyttäen.

Jos täyttösuuntana on:

Ja kun täytät, painat:

tulos on seuraava:

Ylös tai alas

Ei mitään

Sarakemääritteitä ei muuteta.

Ylös tai alas

Ctrl

Sarakemääritteet muuttuvat sarjana.

Oikea tai vasen

Ei mitään

Sarakemääritteet muuttuvat sarjana.

Ylös, alas, oikea tai vasen

Vaihtonäppäin

Nykyiset soluarvot siirretään ja sarakemääritteet lisätään korvaamatta nykyisiä soluarvoja.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta tai saada tukea yhteisön vastauksista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Yleistä Excel taulukoista
Video: Taulukon luominen Excel muotoileminen
Taulukon tietojen Excel yhteen
Taulukon Excel muotoileminen
Taulukon koon muuttaminen lisäämällä tai poistamalla rivejä ja sarakkeita
Alueen tai taulukon tietojen suodattaminen
Taulukon muuntaminen alueeksi
Excel taulukon yhteensopivuusongelmat
Taulukon Excel vieminen SharePoint
Yleiskatsaus kaavojen Excel

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?

Mikä vaikutti kokemukseesi?

Haluatko antaa lisäpalautetta? (Valinnainen)

Kiitos palautteestasi.

×