Johdanto ohjausobjekteihin

Tässä artikkelissa kuvataan Accessin eri ohjausobjektilajit ja näytetään, miten ohjausobjekteja voi lisätä lomakkeisiin ja raportteihin. Ohjausobjektit ovat lomakkeen tai raportin osia, joilla voi syöttää, muokata tai näyttää tietoja. Esimerkiksi tekstiruutu on yleinen ohjausobjekti, jolla näytetään tietoja raporteissa tai jolla syötetään tai näytetään tietoja lomakkeissa. Muita yleisiä ohjausobjekteja ovat komentopainikkeet, valintaruudut ja yhdistelmäruudut (avattavat luettelot).

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Tietoja ohjausobjekteista

Tietoja asetteluista

Tietoja ohjausobjekteista

Ohjausobjekteilla voi tarkastella ja käsitellä tietoja tietokantasovelluksessa. Tekstiruutu on useimmiten käytetty ohjausobjekti. Muita ohjausobjekteja ovat esimerkiksi komentopainikkeet, selitteet, valintaruudut sekä alilomake- ja aliraporttiohjausobjektit.

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja, ei-sidottuja tai laskettuja:

 • Sidottu ohjausobjekti    Ohjausobjektia, jonka tietolähde on taulukon tai kyselyn kenttä, kutsutaan sidotuksi ohjausobjektiksi. Sidottuja ohjausobjekteja käytetään tietokannan kentistä peräisin olevien arvojen näyttämiseen. Arvot voivat olla tekstiä, päivämääriä, lukuja, Kyllä/Ei-arvoja, kuvia tai kaavioita. Esimerkiksi työntekijän sukunimen näyttävä tekstiruutu saattaa saada tämän tiedon Työntekijät-taulukon Sukunimi-kentästä.

 • Ei-sidottu ohjausobjekti    Ohjausobjektia, jolla ei ole tietolähdettä (esimerkiksi kenttää tai lauseketta), kutsutaan ei-sidotuksi ohjausobjektiksi. Ei-sidottuja ohjausobjekteja käytetään tietojen, kuvien, viivojen tai suorakulmioiden näyttämiseen. Esimerkiksi lomakkeen otsikon näyttävä selite on ei-sidottu ohjausobjekti.

 • Laskettu ohjausobjekti    Ohjausobjektia, jonka tietolähde on lauseke eikä kenttä, kutsutaan lasketuksi ohjausobjektiksi. Määritä arvo, jota haluat käyttää ohjausobjektin tietolähteenä, määrittämällä lauseke. Lauseke voi olla operaattorien (kuten = ja + ), ohjausobjektien nimien, kenttien nimien, yhden arvon palauttavien funktioiden ja vakioarvojen yhdistelmä. Esimerkiksi seuraava lauseke laskee nimikkeen hinnan 25 prosentin alennuksen kanssa kertomalla Yksikköhinta-kentässä olevan arvon vakioarvolla (0,75).

=[Yksikköhinta] * 0,75

Lauseke voi käyttää lomakkeen tai kyselyn pohjana olevan taulukon tai raportin kentästä tai lomakkeen tai raportin toisesta ohjausobjektista saatavia tietoja.

Huomautus: Laskutoimituksia voi suorittaa myös taulukoissa lisäämällä lasketun kentän tai kyselyissä lisäämällä kyselyruudukon Kenttä-riville lausekkeen. Kun sidot lomakkeet ja raportit kyseisiin taulukoihin tai kyselyihin, laskutoimitukset näkyvät lomakkeissa tai raporteissa tarvitsematta luoda laskettua ohjausobjektia.

Kun luot lomakkeen tai raportin, on todennäköisesti tehokkaampaa lisätä ja järjestää kaikki sidotut ohjausobjektit ensin etenkin silloin, kun suurin osa objektin ohjausobjekteista on sidottuja ohjausobjekteja. Sen jälkeen voit lisätä rakenteen viimeistelevät ei-sidotut ja lasketut ohjausobjektit käyttämällä asettelu- tai rakennenäkymän Rakenne-välilehden Ohjausobjektit-ryhmän työkaluja.

Ohjausobjekti sidotaan kenttään määrittämällä kenttä, josta ohjausobjekti saa tietonsa. Voit luoda valittuun kenttään sidotun ohjausobjektin vetämällä kentän Kenttäluettelo-ruudusta lomakkeeseen tai raporttiin. Kenttäluettelo-ruudussa näkyvät lomakkeen pohjana olevan taulukon tai kyselyn kentät. Voit tuoda Kenttäluettelo-ruudun näyttöön avaamalla objektin asettelu- tai rakennenäkymässä ja valitsemalla sitten Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Lisää aiemmin luodut kentät. Kun kaksoisnapsautat Kenttäluettelo-ruudun kenttää, Access lisää objektiin ohjausobjektin, joka vastaa kentän tyyppiä.

Vaihtoehtoisesti voit sitoa kentän ohjausobjektiin kirjoittamalla kentän nimen itse ohjausobjektiin (jos objekti on avattu rakennenäkymässä) tai ohjausobjektin ominaisuusikkunan Ohjausobjektin lähde -ominaisuusruutuun. Ominaisuusikkuna määrittää ohjausobjektin ominaisuudet, kuten sen nimen, tietojen lähteen ja muodon. Voit tuoda ominaisuusikkunan näkyviin tai piilottaa sen painamalla F4-näppäintä.

Kenttäluettelo-ruudun käyttäminen on paras tapa luoda sidottu ohjausobjekti seuraavista kahdesta syystä:

 • Access täyttää ohjausobjektiin liitetyn selitteen automaattisesti kentän nimellä (tai pohjana olevan taulukon tai kyselyn kentälle määritetyllä otsikolla), joten sinun ei tarvitse kirjoittaa ohjausobjektin selitettä itse.

 • Access asettaa useille ohjausobjektin ominaisuuksille sopivan arvon automaattisesti pohjana olevan taulukon tai kyselyn kentän ominaisuuksien (esimerkiksi Muoto-, Desimaalipaikat- ja Syöttörajoite-ominaisuuksien) mukaan.

Jos olet jo luonut ei-sidotun ohjausobjektin ja haluat sitoa sen kenttään, aseta ohjausobjektin Ohjausobjektin lähde -ominaisuusruudun arvoksi kentän nimi. Saat tietoja Ohjausobjektin lähde -ominaisuudesta painamalla F1-näppäintä kohdistimen ollessa ominaisuuden avattavassa luetteloruudussa.

Sivun alkuun

Tietoja asetteluista

Asettelut tasaavat ohjausobjektit vaaka- ja pystysuunnassa siten, että lomake näyttää yhtenäiseltä. Asettelun voi mieltää taulukoksi, jossa kukin solu on joko tyhjä tai sisältää yhden ohjausobjektin. Seuraavassa kerrotaan, kuinka asetteluihin lisätään ohjausobjekteja, kuinka ohjausobjektien asetteluista poistetaan ohjausobjekteja ja kuinka ohjausobjektit järjestetään uudelleen.

Huomautus: Asetteluita ei ole pakko käyttää paikallisessa tietokannassa, joka on tarkoitettu avattavaksi vain Accessissa. Jos aiot julkaista tietokannan SharePoint Serverissä ja käyttää sitä selaimella, asetteluita on käytettävä kaikissa selaimella käytettävissä lomakkeissa ja raporteissa.

Lisätietoja WWW-tietokannoista on artikkelissa Internetin kautta jaettavan tietokannan luominen.

Asettelut voi muodostaa monin eri tavoin, mutta useimmiten niille valitaan taulukkomainen tai pinottu muoto. Näiden kahden päämuodon sisällä soluja voi jakaa tai yhdistää, jotta asettelu sopisi mahdollisimman hyvin käytettäville ohjausobjekteille. Lisätietoja on kohdassa Solujen jakaminen tai yhdistäminen asettelussa.

 • Taulukkomuotoisissa asetteluissa ohjausobjektit on järjestetty riveille ja sarakkeisiin samoin kuin laskentataulukossa siten, että selitteet ovat yläreunassa, kuten seuraavasta kuvasta ilmenee.

  Taulukkomuotoiset asettelut kattavat aina kaksi osaa lomakkeesta tai raportista. Selitteet ovat yläpuolella olevassa osassa ovatpa ohjausobjektit kummassa osassa tahansa.

 • Pinotuissa asetteluissa ohjausobjektit on järjestetty pystysuunnassa samoin kuin paperilomakkeissa siten, että ohjausobjektin vasemmalla puolella on selite, kuten seuraavasta kuvasta näkyy:

  Pinotut asettelut sisältyvät aina yhteen lomakkeen tai raportin osaan.

Access luo automaattisesti taulukkomuotoisia asetteluja seuraavissa tilanteissa:

 • Luot uuden raportin valitsemalla Luo-välilehden Raportit-ryhmästä Raportti.

 • Luot uuden raportin valitsemalla Luo-välilehden Raportit-ryhmästä Tyhjä raportti ja vedät sen jälkeen kentän Kenttäluettelo-ruudusta raporttiin.

Access luo automaattisesti pinottuja asetteluja seuraavissa tilanteissa:

 • Luot uuden lomakkeen valitsemalla Luo-välilehden Lomakkeet-ryhmästä Lomake.

 • Luot uuden lomakkeen valitsemalla Luo-välilehden Lomakkeet-ryhmästä Tyhjä lomake ja vedät sen jälkeen kentän Kenttäluettelo-ruudusta lomakkeeseen.

Tässä osassa käsiteltävät aiheet

Uuden asettelun luominen

Asettelun vaihtaminen taulukkomaisesta pinotuksi tai pinotusta taulukkomaiseksi

Yhden asettelun jakaminen kahdeksi asetteluksi

Rivien tai sarakkeiden lisääminen asetteluun

Rivien tai sarakkeiden poistaminen asettelusta

Solujen jakaminen tai yhdistäminen asettelussa

Asettelun ohjausobjektien järjestäminen uudelleen

Ohjausobjektien lisääminen asetteluun

Ohjausobjektien poistaminen asettelusta

Uuden asettelun luominen

Voit luoda aiemmin luotuun lomake- tai raporttiobjektiin uuden ohjausobjektien asettelun seuraavasti:

 1. Valitse ohjausobjekti, jonka haluat lisätä asetteluun.

 2. Jos haluat lisätä samaan asetteluun muita ohjausobjekteja, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja valitse kyseiset ohjausobjektit.

 3. Valitse Järjestä-välilehden Taulukko-ryhmästä Pinottu tai Taulukko.

Access luo asettelun ja lisää siihen valitut ohjausobjektit.

Osan alkuun

Asettelun vaihtaminen taulukkomaisesta pinotuksi tai pinotusta taulukkomaiseksi

Koko asettelun vaihtaminen tyypistä toiseksi:

 • Valitse jokin solu muutettavasta asettelusta.

 • Valitse Järjestä-välilehden Rivit ja sarakkeet -ryhmästä Valitse asettelu.

 • Valitse Järjestä-välilehden Taulukko-ryhmästä haluamasi asettelutyyppi (Pinottu tai Taulukko).

Access järjestää ohjausobjektit uudelleen haluamasi asettelutyypin mukaan.

Osan alkuun

Yhden asettelun jakaminen kahdeksi asetteluksi

Voit jakaa ohjausobjektien asettelun kahdeksi asetteluksi seuraavasti:

 1. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja napsauta soluja, jotka haluat siirtää uuteen asetteluun.

 2. Valitse Järjestä-välilehden Taulukko-ryhmästä haluamasi asettelutyyppi (Pinottu tai Taulukko).

Access luo uuden ohjausobjektien asettelun ja lisää siihen valitut ohjausobjektit.

Huomautus: Alkuperäinen asettelu voi sisältää tyhjiä rivejä tai sarakkeita, jotka ovat peräisin asettelun jakamisesta osiin. Jos haluat poistaa rivin tai sarakkeen, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista rivi tai Poista sarake.

Osan alkuun

Rivien tai sarakkeiden lisääminen asetteluun

 1. Valitse solu siitä kohdasta, johon haluat lisätä uuden rivin tai sarakkeen.

 2. Jos haluat lisätä uuden rivi nykyisen rivin ylä- tai alapuolella, valitse Järjestä-välilehden Rivit ja sarakkeet -ryhmästä Lisää yläpuolelle tai Lisää alapuolelle. Jos haluat lisätä uuden sarakkeen nykyisen sarakkeen vasemmalle tai oikealle puolelle, valitse Lisää vasemmalle tai Lisää oikealle.

Access lisää uuden rivin tai sarakkeen asetteluun.

Osan alkuun

Rivien tai sarakkeiden poistaminen asettelusta

 1. Valitse jokin solu poistettavasta rivistä tai sarakkeesta.

 2. Valitse Järjestä-välilehden Rivit ja sarakkeet -ryhmästä Valitse sarake tai Valitse rivi.

 3. Paina DEL-näppäintä.

Access poistaa asettelusta rivin tai sarakkeen.

Osan alkuun

Solujen jakaminen tai yhdistäminen asettelussa

Tekstinkäsittelytiedoston taulukon tavoin asettelu koostuu riveiksi ja sarakkeiksi järjestetyistä soluista. Kussakin solussa voi olla yksi tekstiruutu, selite tai komentopainike. Solun voi jakaa kahdeksi soluksi vaaka- tai pystysuunnassa. Voit myös yhdistää useita soluja suureksi soluksi, joka käsittää useita rivejä tai sarakkeita asettelussa. Vaikka solu käsittäisi useita rivejä tai sarakkeita, siinä voi silti olla vain yksi ohjausobjekti.

Solujen jakaminen

Kun solu jaetaan pystysuunnassa, tuloksena on uusi rivi asettelurakenteessa. Jos jaetulla rivillä on muita soluja, niiden koko ei muutu (ne käsittävät kaksi jakotoiminnon tuloksena saatavaa riviä). Kun solu jaetaan vaakasuunnassa, tuloksena on uusi sarake asettelurakenteessa. Jos jaetussa sarakkeessa on useita soluja, niiden koko ei muutu (ne käsittävät kaksi jakotoiminnon tuloksena saatavaa saraketta).

Solujen yhdistäminen

Huomautus: Voit yhdistää tyhjiä soluja tai voit yhdistää ohjausobjektin sisältävän solun tyhjiin soluihin. Et voi kuitenkaan yhdistää soluja, joissa on useita ohjausobjekteja, koska kussakin solussa voi olla vain yksi ohjausobjekti.

 1. Valitse ensimmäinen yhdistettävä solu.

 2. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna ja valitse yhdistettävät solut.

 3. Valitse Järjestä-välilehden Yhdistä/jaa-ryhmästä Yhdistä.

Huomautus: Kun jaat ja yhdistät useita asettelun soluja, pohjana oleva rivi- ja sarakerakenne voi tulla vaikeaselkoiseksi. Tällöin voi olla vaikea muuttaa vain haluamasi solun kokoa. On suositeltavaa muuttaa ensin rivien korkeudet ja sarakkeiden koot halutulla tavalla sekä jakaa ja yhdistää solut vasta sitten halutuksi asetteluksi.

Osan alkuun

Asettelun ohjausobjektien järjestäminen uudelleen

Voit siirtää ohjausobjektin asettelun sisällä tai asettelusta toiseen vetämällä sen haluamaasi paikkaan. Kun vedät ohjausobjektia, vaaka- tai pystysuora palkki osoittaa, mihin kenttä sijoitetaan, kun vapautat hiiren painikkeen. Jos vedät ohjausobjektin tyhjään soluun, Access ilmaisee ohjausobjektin sijoituspaikan korostamalla koko solun.

Ohjausobjektin voi siirtää asettelun sisällä myös valitsemalla sen, pitämällä ALT-näppäintä pohjassa ja siirtämällä sitä sitten nuolinäppäimillä.

Jos siirrät ohjausobjektia vasemmalle tai oikealle ALT+nuolinäppäin -yhdistelmällä asettelun reunojen ulkopuolelle, Access lisää asetteluun uusia sarakkeita siirron edellyttämällä tavalla. Nämä uudet sarakkeet jäävät asetteluun, vaikka ohjausobjekti siirretään takaisin alkuperäiseen paikkaansa, joten raportti voi tällöin tahattomasti levitä toiselle sivulle. Raporttitulosteissa tämä voi aiheuttaa tyhjiä sivuja raporttiobjektin leveyden vuoksi. Jos haluat poistaa tyhjän sarakkeen asettelusta, valitse jokin solu kyseisestä sarakkeesta asettelunäkymässä ja paina sitten DEL-näppäintä. Kun asettelu ei enää ylitä sivun rajaa, Access muuttaa raportin koon automaattisesti alkuperäiseksi sivun leveydeksi.

Osan alkuun

Ohjausobjektien lisääminen asetteluun

Uuden kentän lisääminen Kenttäluettelo-ruudusta olemassa olevaan ohjausobjektien asetteluun   

 • Vedä kenttä Kenttäluettelo-ruudusta asetteluun. Vaaka- tai pystysuora palkki osoittaa, mihin kenttä sijoitetaan, kun vapautat hiiren painikkeen. Jos vedät kentän tyhjään soluun, Access ilmaisee kentän sijoituspaikan korostamalla koko solun.

Olemassa olevien ohjausobjektien lisääminen olemassa olevaan ohjausobjektien asetteluun   

 1. Valitse asettelunäkymässä ensimmäinen ohjausobjekti, jonka haluat lisätä ohjausobjektien asetteluun.

 2. Jos haluat lisätä samaan asetteluun muita ohjausobjekteja, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja valitse kyseiset ohjausobjektit. Voit valita muissa ohjausobjektien asetteluissa olevia ohjausobjekteja.

 3. Vedä valitut kentät asetteluun. Vaaka- tai pystysuora palkki osoittaa, mihin kentät sijoitetaan, kun vapautat hiiren painikkeen.

Osan alkuun

Ohjausobjektien poistaminen asettelusta

Kun ohjausobjektit poistetaan asettelusta, ne voi sijoittaa minne tahansa lomakkeessa tai raportissa ilman, että tällä olisi vaikutusta muiden ohjausobjektien sijoitteluun.

Jos aiot käyttää lomaketta tai raporttia verkkosovelluksessa, kaikkien ohjausobjektien on sisällyttävä asetteluihin.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Näkymät-ryhmästä Näkymät ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse asettelusta poistettavat solut selitteet mukaan lukien. Jos haluat valita useita soluja, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja napsauta poistettavia soluja. Jos haluat valita kaikki asettelun solut, valitse Järjestä-välilehden Rivit ja sarakkeet -ryhmästä Valitse asettelu.

 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella jotakin valituista soluista, valitse Asettelu ja valitse sitten Poista asettelu.

  Access poistaa valitut solut asettelusta.

 4. Jos asetteluun jäi ohjausobjekteja, ne ovat nyt limittäin poistettujen ohjausobjektien kanssa. Vedä valitut ohjausobjektit pois asettelusta niiden ollessa valittuina, mutta varo, etteivät ne putoa takaisin asetteluun.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×