KäytäSuodatusta-makrotoiminto

KäytäSuodatusta-toiminnolla voit rajoittaa tai lajitella taulukon tietueita tai lomakkeen tai raportin pohjana olevan taulukon tai kyselyn tietueita käyttämällä suodatinta, kyselyä tai SQL:n WHERE-lausetta, sisällytettynä osaksi taulukkoa, lomaketta tai raporttia. Raporttien osalta voit käyttää tätä toimintoa vain makrossa, joka on raportin Avattaessa-tapahtumaominaisuuden määrittämä.

Huomautus: Tämän toiminnon avulla voit käyttää SQL:n WHERE -lausetta vain palvelinsuodatinta käytettäessä. Palvelinsuodatinta ei voi käyttää tallennetun toimintosarjan tietuelähteessä.

Huomautus: KäytäSuodatusta-makrotoiminto ei ole käytettävissä Access-verkkosovelluksissa.

Asetus

KäytäSuodatusta-toiminnossa on seuraavat argumentit.

Toiminnon argumentti

Kuvaus

Suodattimen nimi

Suodattimen tai kyselyn nimi, joka rajoittaa tai lajittelee taulukon, lomakkeen tai raportin tietueita. Voit syöttää aiemmin luodun kyselyn tai sellaisen suodattimen nimen, joka on tallennettu kyselynä Makron muodostin -ruudun Toiminnon argumentit -osan Suodattimen nimi -ruudussa.

Huomautus: Kun käytät palvelinsuodatinta tämän toiminnon avulla, Suodattimen nimi -argumentin on oltava tyhjä.

WHERE-ehto

Sallittu SQL:n WHERE-lause (ilman sanaa WHERE) tai lauseke, joka rajoittaa taulukon, lomakkeen tai raportin tietueita.

Huomautus: WHERE-ehto-argumenttilausekkeen vasen puoli sisältää tavallisesti pohjana olevasta taulukosta tai kyselystä peräisin olevan kentän nimen lomaketta tai raporttia varten. Lausekkeen oikea puoli sisältää tavallisesti ne ehto, joita haluat käyttää kentän tietueiden rajoittamisessa tai lajittelussa. Ehto voi olla esimerkiksi toisen lomakkeen ohjausobjektin nimi, joka sisältää arvon, jota haluat ensimmäisen lomakkeen tietueiden vastaavan. Ohjausobjektin nimen on oltava määritetty kokonaan, esimerkiksi:

Lomakkeet!lomake!ohjausobjekti

Kenttien nimet on kirjoitettava lainausmerkkeihin ja merkkijonoliteraalit puolilainausmerkkeihin.

WHERE-ehto-argumentin enimmäispituus on 255 merkkiä. Jos sinun on syötettävä pidempi SQL WHERE -lause, käytä DoCmd-objektin ApplyFilter-menetelmää Visual Basic for Applications (VBA) -moduulissa. VBA:ssa voit kirjoittaa SQL:n WHERE-lauseita, joissa on enintään 32 768 merkkiä.


Huomautus: Voit käyttää Suodattimen nimi -argumenttia, jos olet jo määrittänyt tarpeelliset tiedot sisältävän suodattimen. Voit syöttää rajoitusehdot suoraan WHERE-ehto-argumentin avulla. Jos käytät molempia argumentteja, Access käyttää WHERE-lausetta suodattimen tuloksissa. Sinun on käytettävä jompaakumpaa argumenttia tai molempia.

Huomautuksia

Voit käyttää lomakkeessa suodatinta tai kyselyä Lomakenäkymässä tai tietotaulukkonäkymässä.

Käyttämästäsi suodatin- ja WHERE-ehdosta tulee lomakkeen tai raportin Suodatin- tai Palvelinsuodatin-ominaisuuden asetus.

Taulukoiden ja lomakkeiden osalta tämä toiminto on sama kuin että valitsisit Tietueet-valikossa Suodata tai lajittele tai Käytä palvelinsuodatinta. Valikkokomento käyttää viimeksi luotua suodatinta taulukkoon tai lomakkeeseen, kun taas KäytäSuodatusta-toiminto käyttää tiettyä suodatinta tai kyselyä.

Jos valitset Access-tietokannassa Tietueet-valikossa Suodatin ja valitset sitten KäytäSuodatusta-toiminnon suorittamisen jälkeen Erikoissuodatus ja lajittelu, Erikoissuodatus ja lajittelu -ikkunassa näkyvät tällä toiminnolla valitsemasi suodatusehdot.

Voit poistaa suodattimen ja tuoda näkyviin kaikki Access-tietokannan taulukon tai lomakkeen tietueet käyttämällä NäytäKaikkiTietueet-toimintoa tai Tietueet-valikon Poista suodatus/lajittelu -komentoa. Voit poistaa Access-projektin (.adp) suodattimen palaamalla Suodattaminen palvelimessa lomakkeen mukaan -ikkunaan, poistamalla kaikki suodatusehdot ja valitsemalla sitten työkalurivin Tietueet-valikosta Käytä palvelinsuodatinta tai määrittämällä SuodataPalvelimellaLomakkeenMukaan-ominaisuuden arvoksi Epätosi (0).

Kun tallennat taulukon tai lomakkeen, Access tallentaa kaikki kyseisessä objektissa kyseisellä hetkellä määritettyinä olevat suodattimet, muttei käytä suodatinta automaattisesti objektiin, kun se seuraavan kerran avataan (vaikka se ennen tallentamista käyttää objektiin automaattisesti aiempaa käyttämääsi suodatinta). Jos haluat, että suodatinta käytetään automaattisesti, kun lomake avataan, määritä KäytäSuodatusta-toiminnon sisältävä makro tai DoCmd-objektin KäytäSuodatusta-menetelmän sisältävä tapahtumatoimintosarja lomakkeen Avattaessa-tapahtumaominaisuuden asetuksena. Voit myös käyttää suodatinta käyttämällä AvaaLomake- tai AvaaRaportti-toimintoja tai niitä vastaavia menetelmiä. Jotta voit käyttää suodatinta automaattisesti, kun taulukko avataan, voit avata taulukon AvaaTaulukko-toiminnon sisältävällä makrolla ja heti sen perään tehtävän KäytäSuodatusta-toiminnolla.

Esimerkki

Suodattimen käyttäminen käyttämällä makroa

Seuraava makro sisältää joukon toimintoja, joista kukin suodattaa Asiakkaiden puhelinnumerot -lomakkeen tietueet. Siinä esitetään KäytäSuodatusta-, NäytäKaikkiTietueet- ja SiirryOhjausobjektiin-toimintojen käyttö. Siinä esitetään myös, kuinka ehtoja käyttämällä määritetään, mikä vaihtoehtoryhmän vaihtopainike on lomakkeessa valittuna. Jokaiseen toimintoriviin liittyy vaihtopainike, joka valitsee tietueiden joukon, joka alkaa A:lla, B:llä, C:llä ja niin edelleen, tai kaikki tietueet. Tämä makro pitäisi liittää YrityksenNimiSuodatin-vaihtoehtoryhmän PäivittämisenJälkeen-tapahtumaan.

Ehto

Toiminto

Argumentit: asetus

Kommentti

[YrityksenNimiSuodattimet]=1

KäytäSuodatusta

WHERE-ehto: [YrityksenNimi] kuten "[AÀÁÂÃÄ]*"

Suodattaa ne yritysten nimet, jotka alkavat kirjaimella A, À, Á, Â, Ã tai Ä.

[YrityksenNimiSuodattimet]=2

KäytäSuodatusta

WHERE-ehto: [YrityksenNimi] kuten "B*"

Suodattaa ne yritysten nimet, jotka alkavat kirjaimella B.

[YrityksenNimiSuodattimet]=3

KäytäSuodatusta

WHERE-ehto: [YrityksenNimi] kuten "[CÇ]*"

Suodattaa ne yritysten nimet, jotka alkavat kirjaimella C tai Ç.

... Toimintoriveillä D–Y on sama muoto kuin riveillä A–C ...

[YrityksenNimiSuodattimet]=26

KäytäSuodatusta

WHERE-ehto: [YrityksenNimi] kuten "[ZÆØÅ]*"

Suodattaa ne yritysten nimet, jotka alkavat kirjaimella Z, Æ, Ø tai Å.

[YrityksenNimiSuodattimet]=27

NäytäKaikkiTietueet

Näyttää kaikki tietueet.

[RecordsetClone].[RecordCount]>0

SiirryOhjausobjektiin

Ohjausobjektin nimi: YrityksenNimi

Jos valitun kirjaimen osalta palautetaan tietueita, kohdistus siirretään YrityksenNimi-ohjausobjektiin.


Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

×