Käytettävissä olevat kentät -viittaus

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit lisätä kenttiä näkymä tai taulukko mukauttaminen Microsoft Project näyttää projektitietojen lajit. Jos ohjelmointi, voit myös muokata projektin organisaatiosi tarpeiden kentät, näkymien ja funktioiden avulla.

Kenttä on yksi millaisia tietoja ja kuuluu taulukko, lomake näkymän tai käyttö-näkymän aikajaksotettu -alue. Project 2013 on erilaisia kenttiä:

Jos haluat lisätä kentän näkymään, valitse Muoto-välilehti. Napsauta Sarakkeet-ryhmässä Lisää sarake.

 • Tehtäväkentät ja tehtävien aikajaksotetut kentät   

  Tehtäväkentissä näkyy tehtäviin liittyviä tietoja ja niitä voidaan tarkastella tehtävänäkymissä, kuten Gantt-kaavio-, tehtävätaulukko- ja verkkokaavionäkymissä.

  Tehtävien aikajaksotetuissa kentissä kunkin tehtävän tiedot on jaettu tehtävän keston ajalle. Näitä kenttiä voidaan tarkastella Tehtävien käyttö -näkymän aikajaksotetussa osiossa.

 • Resurssikentät ja aikajaksotetut resurssikentät   

  Resurssikentissä näkyy tietoja resursseista, mukaan lukien yhteenvetotiedot kaikista kullekin resurssille varatuista tehtävistä. Niitä voidaan tarkastella resurssinäkymissä, kuten Resurssitaulukko- ja Resurssien käyttö -näkymissä.

  Aikajaksotetuissa resurssikentissä kunkin resurssin tiedot on jaettu ajallisesti sen mukaan, milloin resurssi on käytettävissä kyseisessä projektissa. Näitä kenttiä voidaan tarkastella Resurssien käyttö -näkymän aikajaksotetussa osiossa.

 • Varauskentät ja aikajaksotetut varauskentät   

  Varauskentissä näkyvät kunkin varauksen tiedot. Niitä voidaan tarkastella Tehtävien käyttö- ja Resurssien käyttö -näkymien taulukko-osiossa ja Tehtävälomake- ja Resurssilomake-näkymien alareunassa. Voit muuttaa Tehtävälomakkeen tai Resurssilomakkeen alaosassa näkyvää varauskenttää napsauttamalla aluetta, valitsemalla Muoto-välilehden ja napsauttamalla sitten komentoa.

  Aikajaksotetuissa varauskentissä kunkin varauksen tiedot on jaettu ajallisesti varauksen keston mukaan. Näitä kenttiä voidaan tarkastella Resurssien käyttö- ja Tehtävien käyttö -näkymien aikajaksotetuissa osioissa.

Huomautus: Jotkin kentät ovat käytettävissä vain, jos käytössäsi on Project Professional.

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2013.

Kenttä

Kuvaus

Aktiivinen (tehtäväkenttä)

Aktiivinen-kentän avulla voit muuttaa tehtäviä passiivisiksi ja poistaa niitä projektisuunnitelmasta. Passiivisia tehtäviä voidaan käyttää myöhäisemmässä jaksossa, myöhäisemmässä projektissa, raportoinnissa tai historiallisissa tarkoituksissa. Passiiviset tehtävät eivät enää vaikuta muihin tehtäviin tai koko projektisuunnitelmaan.

Todelliset kustannukset (tehtäväkenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Toteutunut kesto (tehtäväkenttä)

Toteutunut kesto -kenttä näyttää tähän mennessä tehdyn toteutuneen työn keston aikataulun mukaisen keston ja jäljellä olevan työn tai valmistumisprosentin mukaan laskettuna.

Todellinen päättymispäivä (tehtäväkenttä)

Todellinen päättymispäivä -kentässä näkyy todellinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin tehtävä tai varaus valmistui.

Todelliset ylityökustannukset (tehtäväkenttä)

Todelliset ylityökustannukset -kenttä näyttää resurssien suorittamiin tehtäviin liittyvistä ylitöistä kertyneet todelliset ylityökustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (tehtäväkenttä)

Toteutunut ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Todellinen alkamispäivä (tehtäväkenttä)

Todellinen alkamispäivä -kentissä näkyy ilmoittamiesi edistymistietojen mukainen tehtävän tai varauksen todellinen alkamispäivä ja -aika.

Toteutunut työmäärä (tehtäväkenttä)

Toteutunut työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (tehtäväkenttä)

ACWP (tehdyn työn toteutuneet kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Varausviive (tehtäväkenttä)

Varausviive-kentässä näkyy aika, joka resurssin on odotettava, ennen kuin hän voi aloittaa työskentelyn tietyssä varauksessa. Varausviive-kentissä ei varsinaisesti näy tietoja, vaan ne tuovat vastaavan Varausviive-kentän tiedot nähtäväksi.

Varausyksiköt (tehtäväkentät)

Varausyksikkö-kenttä näyttää tehtävään varatut resurssit.

Perusaikataulun budjetin kustannukset (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun budjetin työ (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun toimituksen loppu (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun toimituksen loppu-kentässä on tallennettu perusaikataulu suunnitellut toimituksen valmistumispäivä.
Project Professional vain

Perusaikataulun toimituksen alku (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun toimituksen alku-kentässä on tallennettu perusaikataulu alkuperäiset suunnitellut toimituksen alkamispäivä.
Project Professional vain

Perusaikataulun kesto (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun kesto -kentässä näkyy tehtävän suorittamiseen suunniteltu aikaväli.

Perusaikataulun päättymispäivä (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun päättymispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu valmistumispäivä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun alkamispäivä (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun alkamispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu alkamispäivämäärä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun työmäärä (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset, jotka on määritetty sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 toimituksen loppu (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 toimituksen loppu -kentät sisältävät suunnitellut toimituksen päättymispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaaviin projektin perusaikatauluihin.

Perusaikataulujen 1 – 10 toimituksen alku (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 toimituksen alku -kentät sisältävät suunnitellut toimituksen aloituspäivämäärät, jotka on tallennettu vastaaviin projektin perusaikatauluihin.

Perusaikataulujen 1 – 10 kesto (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 kesto -kentät sisältävät tehtävän suorittamiseen suunnitellun aikavälin.

Perusaikataulujen 0 – 10 arvioitu kesto (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 0–10 arvioitu kesto -kentät näyttävät tehtävän suorittamiseen suunnitellun aikavälin. Kun määrität perusaikataulun, Microsoft Project kopioi tehtävien Aikataulun mukainen kesto -kenttien arvot ja tallentaa ne Perusaikataulun arvioitu kesto (Perusaikataulujen 1–10 arvioitu kesto) -kenttiin. Tämä koskee sekä manuaalisesti että automaattisesti ajoitettuja tehtäviä.

Perusaikataulujen 0 – 10 arvioitu päättymispäivä (tehtäväkentät)

Kun määrität perusaikataulun, Microsoft Project kopioi kaikkien tehtävien tai varausten Aikataulun mukainen valmistuminen -kenttien päivät ja tallentaa ne Perusaikataulun arvioitu päättymispäivä -kenttiin (Perusaikataulun arvioitu päättymispäivä ja Perusaikataulun 1 arvioitu päättymispäivä – Perusaikataulun 10 arvioitu päättymispäivä). Tämä koskee sekä manuaalisesti että automaattisesti ajoitettuja tehtäviä.

Perusaikataulujen 0 – 10 arvioitu alkamispäivä (tehtäväkentät)

Kun määrität perusaikataulun, Microsoft Project kopioi kaikkien tehtävien ja varausten Aikataulun mukainen aloitus -kenttien päivät ja tallentaa ne Perusaikataulun arvioitu alkamispäivä -kenttiin (Perusaikataulun arvioitu alkamispäivä ja Perusaikataulun 1 arvioitu alkamispäivä – Perusaikataulun 10 arvioitu alkamispäivä). Tämä koskee sekä manuaalisesti että automaattisesti ajoitettuja tehtäviä.

Perusaikataulujen 1 – 10 loppu (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 loppu -kenttiin on tallennettu tehtävien ja resurssivarausten suunnitellut valmistumispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen tallennuksen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 alku (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 alku -kenttiin on tallennettu tehtävien tai varausten suunnitellut aloittamispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 työ (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (tehtäväkenttä)

BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (tehtäväkenttä)

BCWS (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Budjetin kustannukset (tehtäväkenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Budjetin työ (tehtäväkenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Valmiusaste (tehtäväkenttä)

Tehtävän edistyminen näkyy Gantt-kaavionäkymän Valmiusaste-kentässä tehtävälle raportoitujen todellisten arvojen mukaan.

Vahvistettu (tehtäväkenttä)

Vahvistettu-kenttä osoittaa, ovatko tehtävään varatut resurssit hyväksyneet vai hylänneet tehtävävarauksensa.

Rajoituspäivämäärä (tehtäväkenttä)

Rajoituspäivämäärä-kentässä näkyy päivämäärä, joka liittyy tiettyyn rajoituslajiin (esimerkiksi Alkamisajankohta, Päättymisajankohta, Aloitus aikaisintaan, Aloitus viimeistään, Lopetus aikaisintaan ja Lopetus viimeistään).

Rajoituslaji (tehtäväkenttä)

Rajoituslaji-kenttä sisältää valinnat, joilla voit määrittää tehtävän ajoitusta koskevan rajoituksen.

Vastuuhenkilö (tehtäväkenttä)

Vastuuhenkilö-kentässä on tehtävästä vastaavan henkilön nimi.

Kustannukset (tehtäväkenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Kustannustaulukkoa (tehtäväkenttä)

Kustannustaulukko-kentässä voi valita, mitä kustannustaulukkoa käytetään tehtävään varattujen resurssien yhteydessä

Kustannusvarianssi (tehtäväkenttä)

Kustannusvarianssi-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun kustannusten ja kokonaiskustannusten erotuksen.

Kustannus1 – 10 (tehtäväkentät)

Kustannukset 1–10 -kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja.

KHI (tehtäväkenttä)

CPI (kustannustehokkuusindeksi) -kentässä näkyy tehdyn työn suunniteltujen (tai perusaikataulun) kustannusten suhde tehdyn työn toteutuneisiin kustannuksiin projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Luotu (tehtäväkenttä)

Luotu-kenttä sisältää sen päivämäärän ja kellonajan, jolloin tehtävä on lisätty projektiin.

Kriittinen (tehtäväkenttä)

Kriittinen-kentässä näkyy, onko tehtävän tai varauksen aikataulussa varaa viivästyksiin, vai onko tehtävä kriittisellä polulla.

KV (tehtäväkenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää eron projektin tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisen erotuksen.

KV % (tehtäväkenttä)

KV% (kustannusvarianssiprosentti) -kenttä näyttää kustannusvarianssin (KV) suhteen tehdyn työn suunniteltuihin kustannuksiin (BCWP) prosentteina ilmaistuna.

Päivämäärä1 – 10 (tehtäväkentät)

Päivämäärät 1–10 -kenttiin tallennetaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päivämäärätietoja.

Määräpäivä (tehtäväkenttä)

Määräpäivä-kentässä näkyy tehtävän määräpäiväksi kirjoitettu päivämäärä. Määräpäivä on tavoitepäivämäärä, joka ilmaisee, milloin haluat tehtävän valmistuvan.

Toimituksen loppu (tehtäväkenttä)

Kunkin tehtävän, jossa on toimituksen liittyy toimituksen loppu-kenttä näyttää aikataulun mukaisesta päättymispäivämäärästä toimituksen.
Project Professional vain

Toimituksen GUID-tunnus (tehtäväkenttä)

Toimituksen GUID-tunnus-kenttä näyttää kunkin, jossa on toimituksen liittyy tehtävän GUID-tunnus (GUID) toimituksen.
Project Professional vain

Toimituksen nimi (tehtäväkenttä)

Tehtävään on liitetty toimituksen toimituksen nimi-kentässä näkyy toimituksen nimi.
Project Professional vain

Toimituksen alku (tehtäväkenttä)

Tehtävään on liitetty toimituksen toimituksen alku-kentässä näkyy toimituksen suunnitellun alkamispäivämäärän.
Project Professional vain

Toimituksen tyyppi (tehtäväkenttä)

Toimituksen tyyppi-kenttä osoittaa, onko nykyinen tehtävä on liitetty toimitus ja onko toimituksen tuottamat nykyisen tehtävän tai tuottamat erillisen projektin tai tehtävän, johon nykyisen tehtävän on riippuvainen.
Project Professional vain

Kesto (tehtäväkenttä)

Kesto-kenttä näyttää tehtävän koko aktiivisen työskentelyajan.

Keston varianssi (tehtäväkenttä)

Keston varianssi -kenttä sisältää tehtävän perusaikataulun mukaisen keston ja kokonaiskeston (tämänhetkisen arvion) erotuksen.

Kesto1 – 10 (tehtäväkentät)

Kestot 1–10 -kenttiin tallennetaan minkä tahansa tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot.

AKV (tehtäväkenttä)

EAC (kustannusennuste lopussa) - kenttä näyttää tehtävän arvioidut kokonaiskustannukset suorituskyvyn perusteella tilapäivämäärään mennessä.

Aikainen päättyminen (tehtäväkenttä)

Aikainen päättyminen -kenttä sisältää ensimmäisen mahdollisen päivämäärän, jona tehtävä voisi valmistua edeltäjä- ja seuraajatehtävien aikaisten päättymisten, muiden rajoitusten sekä mahdollisten tasoitusviiveiden perusteella.

Aikainen alkaminen (tehtäväkenttä)

Aikainen alkaminen -kenttä sisältää aikaisimman ajankohdan, jolloin tehtävä voi alkaa edeltäjä- ja seuraajatehtävien aikaisen alkamisen päivämäärien ja muiden rajoitusten perusteella.

Ansaitun arvon laskentatapa (tehtäväkenttä)

Ansaitun arvon laskentapa -kentästä on mahdollista valita, käytetäänkö tehdyn työn suunniteltujen kustannusten (BCWP) laskennassa % valmiina vai % fyysisesti valmiina -kentän arvoa.

Työmäärään perustuva (tehtäväkenttä)

Työmäärään perustuva -kenttä ilmaisee, onko tehtävän ajoitus työmäärään perustuva.

Yrityksen Kustannus1 – 10 (tehtäväkentät)

Enterprise-Kustannus1 – Enterprise-10-kenttiin voidaan tallentaa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä.
Project Professional vain

Yrityksen päivämäärä1 – 30 (tehtäväkentät)

Yrityksen päivämäärä1 – yrityksen päivämäärä30 kenttiä voi tallentaa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen päivämäärätietoja määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Project Professional vain

Yrityksen kesto1 – 10 (tehtäväkentät)

Yrityksen kesto1 – Enterprise-10-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Project Professional vain

Yrityksen Lippu1 – 20 (tehtäväkentät)

Yrityksen lippu1 – Enterprise-20-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen määrityksen mukaisesti projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, on määrittänyt.
Project Professional vain

Yrityksen numero1 – 40 (tehtäväkentät)

Yrityksen projektinumero1 Yritysprojektin numero40 kentät voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja projektin luvun määrittämä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Project Professional vain

Tehtävä 1 – 30 (tehtäväkentät)

Yrityksen tehtävän jäsennyskoodi1 – yrityksen tehtävän jäsennyskoodi30-kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, joka vastaa luettelon tai hierarkkista rakennetta (esimerkiksi kirjanpidon koodit tehtäviin liittyvät kustannukset).
Project Professional vain

Yrityksen teksti1 – 40 (tehtäväkentät)

Yrityksen teksti1 Yritysteksti40-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tekstin tehtävien, resurssien tai varausten projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä
Project Professionalvain

Virhesanoma (tehtäväkenttä)

Virhesanoma-kenttää käytetään ohjattua resurssien tuontia ja projektin tuontitoiminnolla virheiden yhteydessä tuominen Project Server resurssien ja tehtävien tietoja tarpeen mukaan.
Project Professional vain

Arvioitu (tehtäväkenttä)

Arvioitu-kentässä näkyy, onko tehtävän kesto arvio.

Ulkoinen tehtävä (tehtäväkenttä)

Ulkoinen tehtävä -kenttä osoittaa, onko tehtävään linkki jostakin toisesta projektista vai onko linkki peräisin tästä projektista.

Loppu (tehtäväkenttä)

Loppu-kentässä näkyy päivämäärä, jona tehtävä ajoituksen mukaan päättyy.

Loppuliukuma (tehtäväkenttä)

Loppuliukuma-kentässä on Aikainen päättyminen- ja Myöhäinen päättyminen -päivämäärien väliin jäävä aika.

Päättymisen varianssi (tehtäväkenttä)

Päättymisen varianssi -kenttä sisältää tehtävän tai varauksen perusaikataulun päättymispäivämäärän ja nykyisen päättymispäivämäärän erotusta vastaavan ajan.

Loppu1 – 10 (tehtäväkenttä)

Loppu 1–10 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päättymispäivämäärätietoja.

Kiinteiden kustannusten kertymä (tehtäväkenttä)

Kiinteiden kustannusten kertymä -kentästä voidaan valita, miten ja milloin resurssin kiinteät kustannukset veloitetaan eli kuinka ne kertyvät tehtävän kustannuksiksi.

Kiinteät kustannukset (tehtäväkentät)

Kiinteät kustannukset -kenttä näyttää kaikki muista kuin resursseista aiheutuvat tehtävän kustannukset.

Lippu1 – 20 (tehtäväkentät)

Liput 1–20 -kentät osoittavat, onko tehtävälle, resurssille tai varaukselle määritetty jokin lisätoimi tai onko se merkitty tunnistamista varten.

Vapaa liukuma (tehtäväkenttä)

Vapaa liukuma -kentän arvo on se aika, jonka verran tehtävä voi viivästyä seuraajatehtävien viivästymättä.

Ryhmittele yhteenvedoittain (tehtäväkenttä)

Ryhmittele yhteenvedoittain -kenttä näyttää, onko kyseinen tehtävä- tai resurssitaulukon rivi jonkin tietyn luokan ryhmiteltyjen tehtävien tai resurssien yhteenvetorivi.

Kunto (tehtäväkenttä)

Kunto-kenttä sisältää nykyisen tilan tai ehto, kuten nopean tai valmis-vaihtoehdon kunto haku-taulukosta, jossa on toimitettu Microsoft Project Server ja niitä voidaan muokata vastaamaan organisaation tilansa toimenpiteet nykyisen tehtävän .
Project Professional vain

Piilota palkki (tehtäväkenttä)

Piilota palkki -kenttä määrittää sen, näkyvätkö tehtävän Gantt-palkit ja Kalenteri-palkit.

Hyperlinkki (tehtäväkenttä)

Hyperlinkki-kentän arvo on otsikkoteksti tai selittävä teksti, joka liittyy tehtävän, resurssin tai varauksen hyperlinkkiin.

Hyperlinkkiosoite (tehtäväkenttä)

Hyperlinkkiosoite-kenttä sisältää osoitteen, joka määrittää hyperlinkin, jonka kautta saadaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä tietoja.

Hyperlinkkiviittaus (tehtäväkenttä)

Hyperlinkkiviittaus-kenttä sisältää tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvien Hyperlinkkiosoite- ja Hyperlinkin aliosoite -kenttien yhdistelmän.

Hyperlinkkialiosoite (tehtäväkenttä)

Hyperlinkin aliosoite -kenttä osoittaa paikan asiakirjassa, johon tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvä hyperlinkki johtaa.

Tunnus (tehtäväkenttä)

Tunnus-kentän arvo on tunnistenumero, jonka Project liittää kuhunkin tehtävään tai resurssiin automaattisesti, kun lisäät ne projektiin.

Ohita resurssikalenteri (tehtäväkenttä)

Ohita resurssikalenteri -kenttä osoittaa, otetaanko tehtävän ajoittamisessa huomioon tehtävään varattujen resurssien kalenterit.

Ohita varoitukset (tehtäväkenttä)

Kun Microsoft Project havaitsee mahdollisen ajoitusristiriidan manuaalisesti ajoitetussa tehtävässä, se luo varoituksen ja ongelmalliset tiedot sisältävä kenttä alleviivataan punaisella. Ohita varoitukset -kenttä osoittaa, oletko valinnut aikataulun ristiriitavaroituksen osoittimien piilottamisen.

Ilmaisimet (tehtäväkenttä)

Ilmaisimet-kenttä sisältää ilmaisimia, jotka antavat tietoja tehtävistä tai resursseista.

Myöhäinen päättyminen (tehtäväkenttä)

Myöhäinen päättyminen -kentässä on myöhäisin päivämäärä, jolloin tehtävä voi valmistua viivyttämättä projektin valmistumista.

Myöhäinen alkaminen (tehtäväkenttä)

Myöhäinen alkaminen -kentässä on myöhäisin päivämäärä, jolloin tehtävä voi alkaa viivyttämättä projektin valmistumista.

Tasaa varaukset (tehtäväkenttä)

Tasaa varaukset -kenttä määrittää, voiko tasaamistoiminto viivästyttää tai jakaa yksittäisiä varauksia (kokonaisen tehtävän asemasta) ja ratkaista ylivarauksista johtuvat ongelmat tällä tavalla.

Jakoa (tehtäväkenttä)

Jakoa käyttävä tasaus -kenttä määrittää, voiko resurssin tasaamistoiminto käyttää jakoa kyseisen tehtävän jäljellä olevissa töissä.

Tasaamisviive (tehtäväkenttä)

Tasaamisviive-kentän arvo on aika, jonka verran tehtävän tai varauksen aikaista alkamista viivytetään resurssien tasaamisen takia.

Linkitetyt kentät (tehtäväkenttä)

Linkitetyt kentät -kenttä osoittaa, onko tehtävään, resurssiin tai tehtävävaraukseen viittaavia OLE-linkkejä muualla samassa projektitiedostossa, jossakin toisessa Microsoft Project -tiedostossa tai jossakin toisessa ohjelmassa.

Merkitty (tehtäväkenttä)

Merkitty-tehtäväkenttä ilmaisee, onko tehtävä merkitty jatkotoimia tai muuta tunnistamista varten.

Välitavoite (tehtäväkenttä)

Välitavoite-kentästä näkyy, onko tehtävä välitavoite.

Nimi (tehtäväkenttä)

Nimi-kenttä sisältää tehtävän tai resurssin nimen.

Negatiivinen liukuma (tehtäväkenttä)

Negatiivisen liukuma -kenttä näyttää negatiivisen liukuman määrän Gantt-kaavionäkymän kaavio-osassa. Negatiivinen liukuma osoittaa ajan, joka on säästettävä, jotta seuraajatehtävät eivät viivästyisi.

Huomautukset (tehtäväkenttä)

Huomautukset-kenttä sisältää tehtävää, resurssia tai varausta koskevia huomautuksia.

Numero1 – 20 (tehtäväkentät)

Numerot 1–20 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa projektia koskevia tehtäviin, resursseihin tai varauksiin liittyviä numeerisia tietoja.

Objektit (tehtäväkenttä)

Objektit-kenttä sisältää tehtävään tai resurssiin liittyvien objektien lukumäärän.

Jäsennyskoodi1 – 10 (tehtäväkentät)

Jäsennyskoodit 1–10 -kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, jonka avulla kuvataan tehtävien tai resurssien hierarkkista rakennetta.

Jäsennystaso (tehtäväkenttä)

Jäsennystaso-kenttä osoittaa tehtävän tai varauksen sijainnin projektin jäsennyshierarkiassa.

Jäsennysnumero (tehtäväkenttä)

Jäsennysnumero-kenttä sisältää numeron, jonka avulla voit kuvata tehtävän sijoittumisen projektin jäsennyshierarkiassa.

Ylivarattu (tehtäväkenttä)

Ylivarattu-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityökustannukset (tehtäväkenttä)

Ylityökustannukset-kentästä nähdään tehtävän tai resurssin ylityökustannukset kaikkien varattujen tehtävien tai kaikkien varattujen resurssien osalta.

Ylityömäärä (tehtäväkenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippu (tehtäväkenttä)

Huippu-kenttä ilmoittaa enimmäisprosenttiarvon tai yksiköiden määrän, joka resurssilla on käytössä varauksen tiettynä hetkenä.

Prosenttia (%) Viimeistele (tehtäväkenttä)

Prosenttia (%) valmiina -kenttä sisältää arvon, joka ilmoittaa sen prosenttiosuuden tehtävän kestosta, joka on jo valmis.

Prosenttia (%) Toimi valmiina (tehtäväkenttä)

Prosenttia (%) työstä valmiina -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen nykyisen tilan prosenttiosuutena valmistuneesta työstä.

Fyysinen prosenttia (%) Viimeistele (tehtäväkenttä)

% fyysisesti valmiina -kenttä näyttää syötetyn valmistumisprosenttiarvon, jota voidaan käyttää BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -arvon vaihtoehtoisena laskentaperusteena.

Paikkamerkki (tehtäväkenttä)

Paikkamerkki-tehtävät ovat manuaalisesti ajoitettuja tehtäviä, joiden tiedot eivät riitä ajoittamiseen. Kun lisäät manuaalisesti ajoitetun tehtävän ilman kelvollista alkamis- tai päättymispäivämäärää ja ilman kelvollista kestoa, Microsoft Project määrittää tehtävän tilaksi Paikkamerkki.

Edeltäjät (tehtäväkenttä)

Edeltäjät-kenttäluettelossa näkyvät niiden edeltäjätehtävien tehtävätunnusnumerot, joista tehtävän alkaminen tai loppuminen on riippuvainen.

Loppu ilman tasaamista (tehtäväkenttä)

Loppu ilman tasaamista -kentässä on tehtävän se päättymispäivämäärä, joka oli määritetty ennen tehtävien tasaamista.

Alku ilman tasaamista (tehtäväkenttä)

Alku ilman tasaamista -kentässä on tehtävän se alkamispäivämäärä, joka oli määritetty ennen tehtävien tasaamista.

Prioriteetti (tehtäväkenttä)

Prioriteetti-kenttä osoittaa tehtävälle annetun tärkeyden eli prioriteettitason, joka vuorostaan määrittää sen, kuinka paljon tehtävää tai varausta voidaan viivyttää tai jakaa osiin käytettäessä resurssien tasaamista.

Projekti (tehtäväkenttä)

Projekti-kentät sisältävät niiden aliprojektien nimet, joista tehtävät, resurssit tai varaukset ovat peräisin.

Julkaise (tehtäväkenttä)

Julkaise-kenttä osoittaa, onko nykyisen tehtävän pitäisi julkistaa Project Serveriin projektin muilta. Oletusarvoisesti tämä kenttä on määritetty Kyllä.
Project Professional vain

Toistuva (tehtäväkenttä)

Toistuva-kentästä näkyy, onko tehtävä osa toistuvien tehtävien sarjaa.

Normaali työ (tehtäväkenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä olevat kustannukset (tehtäväkenttä)

Jäljellä olevat kustannukset -kenttä näyttää jäljellä olevat ajoitetut kustannukset, jotka aiheutuvat jäljellä olevan ajoitetun työmäärän valmistumisesta.

Jäljellä oleva kesto (tehtäväkenttä)

Jäljellä oleva kesto -kenttä näyttää tehtävän jäljellä olevan osuuden suorittamiseen tarvittavan ajan.

Jäljellä olevat ylityökustannukset (tehtäväkenttä)

Jäljellä olevat ylityökustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen jäljellä olevat ajoitetut ylityökustannukset.

Jäljellä oleva ylityömäärä (tehtäväkenttä)

Jäljellä oleva ylityömäärä -kenttä näyttää jäljellä olevan ajoitetun ylityön määrän.

Jäljellä oleva työmäärä (tehtäväkenttä)

Jäljellä oleva työmäärä -kenttä näyttää tehtävän tai tehtävien valmistumiseen vielä tarvittavan ajan, esimerkiksi henkilötyötuntia per päivä.

Resurssiryhmä (tehtäväkenttä)

Resurssiryhmä-kenttä sisältää ryhmät, joihin resurssit kuuluvat.

Resurssin nimikirjaimet (tehtäväkenttä)

Resurssin nimikirjaimet -kenttä näyttää resurssien nimien lyhenteet.

Resurssien nimet (tehtäväkenttä)

Resurssien nimet -kentässä on luettelo kaikkien tehtävään varattujen resurssien nimistä.

Resurssin fonetiikka (tehtäväkenttä)

Resurssin fonetiikka -kenttää käytetään ainoastaan Project -ohjelman japaninkielisessä versiossa.

Resurssilaji (varauskenttä)

Resurssin laji -kenttä osoittaa, ovatko tähän tehtävään varatut resurssit työ- vai materiaaliresursseja.

Vastausta odotetaan (tehtäväkenttä)

Vastausta odotetaan -kenttä osoittaa, ovatko tehtäviin varatut ryhmän jäsenet vastanneet varauspyyntöön.

Jatkuu (tehtäväkenttä)

Jatkuu-kenttä ilmoittaa päivämäärän, jona tehtävän jäljellä olevan osuuden on suunniteltu jatkuvan, kun syötät uuden arvon esimerkiksi Prosenttia (%) valmiina-, Prosenttia (%) työstä valmiina-, Toteutunut työ-, Toteutunut kesto- tai Todellinen alkamispäivämäärä -kenttään.

Koottu (tehtäväkenttä)

Alitehtävien Koottu-kenttä määrittää, kootaanko alitehtävien Gantt-palkkien tiedot yhteenvetotehtävän palkkiin.

Aikataulun mukainen kesto (tehtäväkenttä)

Aikataulun mukainen kesto -kenttä näyttää tehtävän Microsoft Projectiin annetun tai Microsoft Projectin aloituspäivämäärän, päättymispäivämäärän, kalenterin ja muiden aikataulutekijöiden perusteella laskeman koko aktiivisen työskentelyajan.

Aikataulun mukainen valmistuminen (tehtäväkenttä)

Aikataulun mukainen valmistuminen -kenttä ilmaisee, milloin tehtävän töiden on määrä valmistua Microsoft Projectin laskeman aikataulun mukaisen aloituspäivän, keston, riippuvuuksien, kalentereiden ja muiden aikataulutekijöiden perusteella.

Aikataulun mukainen Aloitus (tehtäväkenttä)

Aikataulun mukainen aloitus -kenttä ilmaisee, milloin tehtävän töiden on määrä alkaa Microsoft Projectin laskemien riippuvuuksien, rajoitusten, kalentereiden ja muiden aikataulutekijöiden perusteella.

ASI (tehtäväkenttä)

ASI (aikataulun suoritusindeksi) -kentässä näkyy tehdyn työn suunniteltujen kustannusten osuus suunnitellun työn (BCWP/BCWS) suunnitelluista kustannuksista.

Alku (tehtäväkenttä)

Alku-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan aloitettava tehtävän suorittaminen.

Alkuliukuma (tehtäväkenttä)

Alkuliukuma-kentässä on Aikainen alkaminen- ja Myöhäinen alkaminen -päivämäärien väliin jäävä aika. Ilmaiseksi ladattava

Alkamisen varianssi (tehtäväkenttä)

Alkamisen varianssi -kentän arvo sisältää tehtävän tai varauksen perusaikataulun alkamispäivämäärän ja nykyisen aikataulun mukaisen aloituspäivän välisen erotuksen.

Alku1 – 10 (tehtäväkentät)

Alut 1–10 -kentissä näytetään tehtävän, resurssin tai varauksen alkamispäivämäärätietoja, jotka määritetään ja säilytetään erillään muista projektin tiedoista.

Tila (tehtäväkenttä)

Tila-kentässä näkyy tehtävän nykyinen tila: Valmis, Aikataulussa, Myöhässä tai Tuleva tehtävä.

Tilailmaisin (tehtäväkenttä)

Tilailmaisin-kentässä näkyy tehtävän nykyisen tilan ilmaiseva kuvake.

Tilojen vastuuhenkilö (tehtäväkenttä)

Tilojen vastuuhenkilö -kenttä sisältää sen yritysresurssin nimen, joka vastaanottaa nykyisen tehtävän tilan päivitykset resursseilta, jotka käyttävät Microsoft Project Web App -ohjelmaa.

Keskeytys (tehtäväkenttä)

Keskeytys-kentässä näkyy päivämäärä, jona tehtävän todellisen osan suorittaminen päättyi.

Aliprojektitiedosto (tehtäväkenttä)

Aliprojektitiedosto-kentässä on projektitiedostoon liitetyn projektin nimi.

Aliprojekti vain luettavissa (tehtäväkenttä)

Aliprojekti vain luettavissa -kenttä ilmaisee, onko tehtävän aliprojekti vain luettavissa.

Seuraajat (tehtäväkenttä)

Seuraajat-kentässä näkyvät tehtävän seuraajatehtävien tehtävätunnusnumerot.

Yhteenveto (tehtäväkenttä)

Yhteenveto-kentästä näkyy, onko tehtävä yhteenvetotehtävä.

Yhteenvedon edistyminen (tehtäväkenttä)

Yhteenvedon edistyminen -kenttä näyttää yhteenvetotehtävän edistymisen, joka perustuu yhteenvetotehtävän ajoitettujen alitehtävien edistymiseen.

SV (tehtäväkenttä)

SV (aikatauluero) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

AV-prosentti (%) (tehtäväkenttä)

SV% (aikataulueroprosentti) -kenttä näyttää aikataulun varianssin (SV) suhteen suunnitellun työn suunniteltuihin kustannuksiin (BCWS) prosentteina ilmaistuna.

Tehtäväkalenteri (tehtäväkenttä)

Tehtäväkalenteri-kentän luettelossa näkyvät kaikki kalenterit, jotka voidaan varata tehtäville.

Tehtäväkalenterin GUID-tunnus (tehtäväkenttä)

Tehtäväkalenterin GUID-tunnus -kenttä sisältää jokaista tehtäväkalenteria varten projektissa luodut yksilölliset tunnuskoodit. Kahdella tehtäväkalenterilla ei voi olla samaa tehtäväkalenterin GUID-tunnusta.

Tehtävän GUID-tunnus (tehtäväkenttä)

Tehtävän GUID-kenttä sisältää jokaista tehtävää varten projektissa luodut yksilölliset tunnuskoodit.

Tehtävätila (tehtäväkenttä)

Tehtävätila-kenttä osoittaa, onko tehtävä ajoitettu manuaalisesti vai automaattisesti, jolloin voit päättää, kuinka paljon haluat valvoa tehtävien ajoitusta projektissa. Oletusarvoisesti tehtävien ajoitus määritetään manuaalisesti, ja päätät itse alkamispäivän, päättymispäivän ja keston.

Tehtävän yhteenvedon nimi (tehtäväkenttä)

Tehtävän yhteenvedon nimi-kenttä sisältää tehtävään liittyvien yhteenvetotehtävien nimet. Käytettävissä vain Project Online-tilaajille.

JOTTI (tehtäväkenttä)

JOTTI (jäljellä olevan työn tehokkuusindeksi) -kentässä näkyy jäljellä olevan työn suhde jäljellä oleviin varoihin tilapäivämäärästä alkaen.

Ryhmän tilatietoja odotetaan (tehtäväkenttä)

Ryhmän tilatietoja odotetaan -kenttä osoittaa, oletko saanut vastauksen edistymistietopyyntöön, jonka olet lähettänyt resurssille varatuista tehtävistä.

Yllä oleva teksti (tehtäväkenttä)

Yllä oleva teksti -kenttä kenttä määrittää, missä alitehtävien Gantt-palkkien teksti tulee näkyviin, kun tehtävät kerätään yhteenvetotehtävän palkkiin.

Teksti1 – 30 (tehtäväkentät)

Tekstit 1–30 -kenttiin tallennetaan projektin tehtäviä, resursseja tai varauksia koskevia tekstimuotoisia tietoja.

Kokonaisliukuma (tehtäväkenttä)

Kokonaisliukuma-kentässä näkyy, paljonko tehtävän päättyminen voi myöhästyä vaikuttamatta projektin päättymispäivään.

Laji (tehtäväkenttä)

Laji-kentän vaihtoehtojen avulla voidaan säätää, miten työn, varausyksiköiden tai keston arvojen muutokset vaikuttavat kahden muun kentän laskentaan.

Yksilöllinen tunnus (tehtäväkenttä)

Yksilöllinen tunnus -kenttä sisältää numeron, jonka Project määrittää automaattisesti, kun nykyiseen projektiin luodaan uusi tehtävä, resurssi tai varaus.

Edeltäjien yksilölliset tunnukset (tehtäväkenttä)

Edeltäjien yksilölliset tunnukset -kentässä näkyvät niiden edeltäjätehtävien yksilölliset tunnukset, joista tehtävän alkaminen tai loppuminen on riippuvainen.

Seuraajien yksilölliset tunnukset (tehtäväkenttä)

Seuraajien yksilölliset tunnukset -kentässä näkyvät tehtävän seuraajatehtävien yksilölliset tunnusnumerot.

Tarvitaan päivitys (tehtäväkenttä)

Tarvitaan päivitys -kenttä osoittaa, pitääkö ryhmän jäsenille lähettää tehtävän alkamis- tai valmistumispäivään tai varauksiin tehdyistä muutoksista ilmoittava Project Server -päivitys.

VAC (tehtäväkenttä)

VAC (arvioitu kustannusero lopussa) -kenttä näyttää Suunnitellut kustannukset valmistumisaikana (BAC) -kentän tai perusaikataulun kustannusten ja tehtävän, resurssin tai tehtävävarauksen Arvioidut kustannukset valmistumisaikana (EAC) -kentän välisen erotuksen.

Varoitus (tehtäväkenttä)

Varoitus-kenttä ilmoittaa. jos Microsoft Project havaitsee mahdollisen ajoitusristiriidan manuaalisesti ajoitettujen tehtävien aloituspäivämäärässä, valmistumispäivämäärässä tai kestossa, jos esimerkiksi tehtävän linkeissä tai päivämäärän rajoituksissa on ongelmia. Mahdolliseen ongelmaan liittyvät tiedot alleviivataan punaisella. Voit lukea varoituksen tai projektin kehitysehdotuksen napsauttamalla kenttää hiiren kakkospainikkeella.

WBS (tehtäväkenttä)

WBS-kenttä sisältää työn hajauttamisen rakennekoodeja.

WBS-edeltäjät (tehtäväkenttä)

WBS-edeltäjät-kentässä näkyvät niiden edeltäjätehtävien WBS-koodit, joista tehtävän alkaminen tai loppuminen on riippuvainen.

WBS-seuraajat (tehtäväkenttä)

WBS-seuraajat-kentässä näkyvät seuraajatehtäviin liittyvät WBS-koodit.

Työmäärä (tehtäväkenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Työn jakautuminen (tehtäväkenttä)

Työn jakautuminen -kentässä on vaihtoehtoisia muotoja tehtävään varattujen resurssien käytön jakautumisen kuvaamiseksi.

Työmäärän varianssi (tehtäväkenttä)

Työmäärän varianssi -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun työmäärän ja nykyisen ajoitetun työmäärän erotuksen.

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2013.

Kenttä

Kuvaus

Todelliset kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Todelliset kiinteät kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Todelliset kiinteät kustannukset -kentässä näkyvät näkyvät tehtävän todelliset, aikajaksotetut, muita kuin resursseja koskevat kustannukset, jotka veloitetaan valitsemasi kertymistavan mukaan tehtävän kuluessa.

Toteutunut ylityömäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Toteutunut ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Toteutunut työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Toteutunut työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

ACWP (tehdyn työn toteutuneet kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Perusaikataulun budjetin kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun budjetin työ (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
perusaikataulujen 0 – 10 Kumulatiivinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulujen 0–10 kumulatiivinen työmäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien suunnitellun ajan kumulatiivisena perusaikataulun määrittämisestä lähtien.

Uusi
perusaikataulujen 0 – 10 jäljellä oleva Kumulatiivinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulujen 0–10 jäljellä oleva kumulatiivinen työmäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jäljellä olevan ajan kumulatiivisena perusaikataulun määrittämispäivästä lähtien.

Uusi
perusaikataulujen 0 – 10 jäljellä olevat tehtävät-kenttä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulujen 0–10 jäljellä olevat tehtävät -kentät sisältävät niiden ajoitettujen alitehtävien määrän, jotka on saatava valmiiksi tiettynä päivänä yhteenvetotehtävässä perusaikataulun määrittämispäivästä lähtien. Ne sisältävät myös niiden ajoitettujen tehtävien määrän, jotka on saatava valmiiksi tiettynä päivänä aliprojektissa perusaikataulun määrittämispäivästä lähtien.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset, jotka on määritetty sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 työmäärä (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

BCWS (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Budjetin kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Budjetin työ (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

KHI (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

CPI (kustannustehokkuusindeksi) -kentässä näkyy tehdyn työn suunniteltujen (tai perusaikataulun) kustannusten suhde tehdyn työn toteutuneisiin kustannuksiin projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Uusi
kumulatiivinen todellinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kumulatiivinen toteutunut työmäärä -kenttä sisältää kaikkien tehtäviin määritettyjen resurssien tekemän toteutuneen työmäärän kumulatiivisena.

Kumulatiiviset kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kumulatiiviset kustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut, kumulatiiviset, aikajaksotetut kustannukset kuluvaan päivämäärään mennessä.

Kumulatiivinen valmistumisprosentti (%) (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kumulatiivinen valmistumisprosentti (%) -kenttä näyttää kumulatiivisen valmistumisprosentin arvot tehtävän kestoajalle jaettuina.

Kumulatiivinen työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kumulatiivinen työmäärä -kenttä sisältää kaikkien tehtäviin varattujen resurssien kumulatiivisen ajoitetun ajan.

KV (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

KV % (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

KV% (kustannusvarianssiprosentti) -kenttä näyttää kustannusvarianssin (KV) suhteen tehdyn työn suunniteltuihin kustannuksiin (BCWP) prosentteina ilmaistuna.

Kiinteät kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kiinteät kustannukset -kenttä näyttää kaikki muista kuin resursseista aiheutuvat tehtävän kustannukset.

Ylivaraus (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Ylivaraus-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityömäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Prosenttia (%) Viimeistele (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Prosenttia (%) valmiina -kenttä sisältää arvon, joka ilmoittaa sen prosenttiosuuden tehtävän kestosta, joka on jo valmis.

Normaali työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Uusi
jäljellä olevat todelliset tehtävät-kenttä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Jäljellä olevat todelliset tehtävät -kentässä näkyy todellisten alitehtävien kokonaismäärä, joka on saatava valmiiksi tiettynä päivänä yhteenvetotehtävässä. Tässä kentässä näkyy lisäksi todellisten tehtävien kokonaismäärä, joka on saatava valmiiksi tiettynä päivänä aliprojektissa.

Uusi
jäljellä oleva kumulatiivinen todellinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Jäljellä oleva kumulatiivinen todellinen työmäärä -kenttä sisältää työmäärän, joka on vielä saatava valmiiksi tehtävässä tai joka tehtävään varatun resurssin on saatava valmiiksi.

Uusi
jäljellä oleva Kumulatiivinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Jäljellä oleva kumulatiivinen työmäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien kumulatiivisen ajoitetun ajan.

Uusi
jäljellä olevat tehtävät-kenttä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Jäljellä olevat tehtävät -kentässä näkyy niiden ajoitettujen alitehtävien kokonaismäärä, jotka on saatava valmiiksi tiettynä päivänä yhteenvetotehtävässä. Jäljellä olevat tehtävät -kentässä näkyy lisäksi niiden ajoitettujen tehtävien kokonaismäärä, jotka on saatava valmiiksi tiettynä päivänä aliprojektissa.

ASI (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

ASI (aikataulun suoritusindeksi) -kentässä näkyy tehdyn työn suunniteltujen kustannusten osuus suunnitellun työn (BCWP/BCWS) suunnitelluista kustannuksista.

SV (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

SV (aikatauluero) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

AV-prosentti (%) (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

SV% (aikataulueroprosentti) -kenttä näyttää aikataulun varianssin (SV) suhteen suunnitellun työn suunniteltuihin kustannuksiin (BCWS) prosentteina ilmaistuna.

Työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2013.

Kenttä

Kuvaus

Kertymä (resurssikenttä)

Kertymä-kentästä voidaan valita, miten ja milloin resurssin normaalit korvaukset ja ylityökorvaukset veloitetaan tai miten ne kertyvät tehtävän kustannuksiksi.

Todelliset kustannukset (resurssikenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Todellinen päättymispäivä (resurssikenttä)

Todellinen päättymispäivä -kentässä näkyy todellinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin tehtävä tai varaus valmistui.

Todelliset ylityökustannukset (resurssikenttä)

Todelliset ylityökustannukset -kenttä näyttää resurssien suorittamiin tehtäviin liittyvistä ylitöistä kertyneet todelliset ylityökustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (resurssikenttä)

Toteutunut ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Todellinen alkamispäivä (resurssikenttä)

Todellinen alkamispäivä -kentissä näkyy ilmoittamiesi edistymistietojen mukainen tehtävän tai varauksen todellinen alkamispäivä ja -aika.

Toteutunut työmäärä (resurssikenttä)

Toteutunut työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (resurssikenttä)

ACWP (tehdyn työn toteutuneet kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Varaus (resurssikenttä)

Varaus-kenttä ilmaisee, onko rivi varausrivi eikä tehtävä- tai resurssirivi.

Varausviive (resurssikenttä)

Varausviive-kentässä näkyy aika, joka resurssin on odotettava, ennen kuin hän voi aloittaa työskentelyn tietyssä varauksessa. Varausviive-kentissä ei varsinaisesti näy tietoja, vaan ne tuovat vastaavan Varausviive-kentän tiedot nähtäväksi.

Varausyksiköt (resurssikenttä)

Varausyksikkö-kenttä näyttää tehtävään varatut resurssit.

Käytettävissä mistä (resurssikenttä)

Käytettävissä mistä -kenttä näyttää päivämäärän, josta alkaen resurssi on käytettävissä työhön määritettyjen yksiköiden verran nykyisellä aikajaksolla.

Käytettävissä mihin (resurssikenttä)

Käytettävissä mihin -kentässä näkyy päivämäärä, johon asti resurssi on käytettävissä työhön määritettyjen yksikköjen verran nykyisellä aikajaksolla.

Peruskalenteri (resurssikenttä)

Peruskalenteri-kenttä ilmaisee, mikä kalenteri on resurssikalenterin peruskalenteri.

Perusaikataulun budjetin kustannukset (resurssikenttä)

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun budjetin työ (resurssikenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (resurssikenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun päättymispäivä (resurssikenttä)

Perusaikataulun päättymispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu valmistumispäivä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun alkamispäivä (resurssikenttä)

Perusaikataulun alkamispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu alkamispäivämäärä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun työmäärä (resurssikenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset, jotka on määritetty sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 loppu (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 loppu -kenttiin on tallennettu tehtävien ja resurssivarausten suunnitellut valmistumispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen tallennuksen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 alku (resurssikentät)

Perusaikataulun alkukenttiin (Perusaikataulujen 1–10 alku) on tallennettu tehtävien tai varausten suunnitellut aloittamispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 työmäärä-kentät

Perusaikataulujen 1–10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (resurssikenttä)

BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (resurssikenttä)

BCWS (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Budjetti (resurssikenttä)

Budjetti-kentän avulla voit tarkistaa tai määrittää, että työ-, materiaali- tai kustannusresurssi on budjettiresurssi eli resurssi, jonka työmäärää, materiaaleja tai kustannuksia on seurattava projektissa.

Budjetin kustannukset (resurssikenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Budjetin työ (resurssikenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Tasaaminen (resurssikenttä)

Tasaaminen-kenttä osoittaa, voidaanko resurssi tasata.

Koodi (resurssikenttä)

Koodi-kenttä sisältää minkä tahansa sellaisen koodin, lyhenteen tai numeron, jonka haluat lisätä osaksi resurssin tietoja.

Vahvistettu (resurssikenttä)

Vahvistettu-kenttä osoittaa, ovatko tehtävään varatut resurssit hyväksyneet vai hylänneet tehtävävarauksensa.

Kustannukset (resurssikenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Käyttökertakustannus (resurssikenttä)

Käyttökertakustannus-kentässä näkyy kustannus, joka syntyy aina, kun työresurssia (ihmisiä tai laitteita) käytetään. Se lisätään, kun työresurssi varataan tehtävään.

Kustannustaulukkoa (resurssikenttä)

Kustannustaulukko-kentässä voi valita, mitä kustannustaulukkoa käytetään tehtävään varattujen resurssien yhteydessä

Kustannustyyppi (resurssikenttä)

Kustannustyyppi-kenttä näyttää valitun Kustannustyyppi hakutaulukon, joka on lähetetty Microsoft Project Server ja muokata vastaamaan organisaation tietyn kustannuslajit Kustannustyyppi.
Project Professional vain

Kustannusvarianssi (resurssikenttä)

Kustannusvarianssi-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun kustannusten ja kokonaiskustannusten erotuksen.

Kustannus1 – 10 (resurssikentät)

Kustannukset 1–10 -kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja.

Luotu (resurssikenttä)

Luotu-kenttä sisältää päivämäärän ja ajan, jolloin resurssi on lisätty projektiin.

KV (resurssikenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

Päivämäärä1 – 10 (resurssikentät)

Päivämäärät 1–10 -kenttiin tallennetaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päivämäärätietoja.

Kuormituksen oletusomistaja (resurssikenttä)

Kuormituksen oletusomistaja-kenttä sisältää yrityksen käyttäjä, joka on vastuussa tilatietojen lisäämisestä tietyn tehtävän nimi.
Project Professional vain

Kesto1 – 10 (resurssikentät)

Kestot 1–10 -kenttiin tallennetaan minkä tahansa tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot.

Sähköpostiosoite (resurssikenttä)

Sähköpostiosoite-kenttä sisältää resurssin sähköpostiosoitteen.

Yritys (resurssikenttä)

Yritys-kenttä näyttää, onko resurssi yrityksen resurssivarannosta (Kyllä) vai paikallisesta resurssivarannosta (Ei).

Yrityksen peruskalenteri (resurssikenttä)

Yrityksen peruskalenteri -kentästä näkyy, onko resurssi liitetty yrityksen yleisestä mallista peräisin olevaan peruskalenteriin.

Yrityksen Kustannus1 – 10 (resurssikentät)

Enterprise-Kustannus1 – Enterprise-10-kenttiin voidaan tallentaa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä.
Project Professional vain

Yrityksen päivämäärä1 – 30 (resurssikentät)

Yrityksen päivämäärä1 – yrityksen päivämäärä30 kenttiä voi tallentaa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen päivämäärätietoja määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Project Professional vain

Yrityksen kesto1 – 10 (resurssikentät)

Yrityksen kesto1 – Enterprise-10-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Project Professional vain

Yrityksen Lippu1 – 20 (resurssikentät)

Yrityksen lippu1 – Enterprise-20-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen määrityksen mukaisesti projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, on määrittänyt.
Project Professional vain

Yrityksen numero1 – 40 (resurssikentät)

Yrityksen projektinumero1 Yritysprojektin numero40 kentät voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja projektin luvun määrittämä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Project Professional vain

Yrityksen pakolliset arvot (resurssikenttä)

Yrityksen pakolliset arvot-kenttä osoittaa, onko resurssille edellyttämät pakolliset arvot Project Server 2013varten.

Yritysresurssin jäsennyskoodi1 – 29 (resurssikentät)

Yrityksen resurssien jäsennyskoodi1 – Yritysresurssien jäsennyskoodi29-kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, joka vastaa luettelon tai (esimerkiksi osaamiskoodi tai projektin koodit) resurssien hierarkkista rakennetta.
Project Professional vain

Yrityksen ryhmän jäsen (resurssikenttä)

Kun useita yritysprojekteja on avoinna, resurssinäkymissä näkyvät kaikkien samalla versiotasolla olevien projektien (esimerkiksi kaikkien avoinna olevien julkaistujen projektien) kaikki resurssit.

Yrityksen teksti1 – 40 (resurssikentät)

Yrityksen teksti1 Yritysteksti40-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tekstin tehtävien, resurssien tai varausten projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä
Project Professionalvain

Yrityksen yksilöllinen tunnus (resurssikenttä)

Yritysresurssit ovat käytettävissä kaikissa Project Serverin projekteissa.

Virhesanoma (resurssikenttä)

Virhe viesti-kenttää käytetään ohjattua resurssien tuontia ja projektin tuontitoiminnolla virheiden yhteydessä tuominen Project Server resurssien ja tehtävien tietoja tarpeen mukaan.
Project Professional vain

Loppu1 – 10 (resurssikentät)

Loppu 1–10 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päättymispäivämäärätietoja.

Päättymispäivä (resurssikenttä)

Loppu-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan saatava valmiiksi kaikki varatut tehtävät.

Lippu1 – 20 (resurssikentät)

Liput 1–20 -kentät osoittavat, onko tehtävälle, resurssille tai varaukselle määritetty jokin lisätoimi tai onko se merkitty tunnistamista varten.

Yleinen (resurssikenttä)

Yleinen-kentästä näkyy, onko resurssi yleinen vai ei.

Ryhmä (resurssikenttä)

Ryhmä-kenttä sisältää sen ryhmän nimen, johon resurssi kuuluu.

Ryhmittele yhteenvedoittain (resurssikenttä)

Ryhmittele yhteenvedoittain -kenttä näyttää, onko kyseinen tehtävä- tai resurssitaulukon rivi jonkin tietyn luokan ryhmiteltyjen tehtävien tai resurssien yhteenvetorivi.

Hyperlinkki (resurssikenttä)

Hyperlinkki-kentän arvo on otsikkoteksti tai selittävä teksti, joka liittyy tehtävän, resurssin tai varauksen hyperlinkkiin.

Hyperlinkkiosoite (resurssikenttä)

Hyperlinkkiosoite-kenttä sisältää osoitteen, joka määrittää hyperlinkin, jonka kautta saadaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä tietoja.

Hyperlinkkiviittaus (resurssikenttä)

Hyperlinkkiviittaus-kenttä sisältää tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvien Hyperlinkkiosoite- ja Hyperlinkin aliosoite -kenttien yhdistelmän.

Hyperlinkkialiosoite (resurssikenttä)

Hyperlinkin aliosoite -kenttä osoittaa paikan asiakirjassa, johon tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvä hyperlinkki johtaa.

Tunnus (resurssikenttä)

Tunnus-kentän arvo on tunnistenumero, jonka Project liittää kuhunkin tehtävään tai resurssiin automaattisesti, kun lisäät ne projektiin.

Tuominen (resurssikenttä)

Tuo-kenttä määrittää, onko resurssi voi tuoda Project Serverin kuin yrityksen resurssi. Se on osa resurssien tuontitoiminnolla.
Project Professional vain

Poissa käytöstä (resurssikenttä)

Yritysresursseja ei poisteta. Sen sijaan käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voi poistaa resurssit käytöstä.

Ilmaisimet (resurssikenttä)

Ilmaisimet-kenttä sisältää ilmaisimia, jotka antavat tietoja tehtävistä tai resursseista.

Nimikirjaimet (resurssikenttä)

Nimikirjaimet-kentässä on resurssin nimen lyhenne.

Tasaamisviive (resurssikenttä)

Tasaamisviive-kentän arvo on aika, jonka verran tehtävän tai varauksen aikaista alkamista viivytetään resurssien tasaamisen takia.

Linkitetyt kentät (resurssikenttä)

Linkitetyt kentät -kenttä osoittaa, onko tehtävään, resurssiin tai tehtävävaraukseen viittaavia OLE-linkkejä muualla samassa projektitiedostossa, jossakin toisessa Microsoft Project -tiedostossa tai jossakin toisessa ohjelmassa.

Materiaaliyksikkö (resurssikenttä)

Materiaaliselite-kentässä on materiaaliresurssille määrittämäsi mittayksikkö, kuten tonni, laatikko tai kuutiometri.

Enimmäiskäyttöaste (resurssikenttä)

Enimmäiskäyttöaste-kenttä sisältää prosenttiluvun tai yksikköjen määrän, joka ilmaisee sen enimmäiskapasiteetin, jolla resurssia voidaan käyttää tehtävien suorittamiseen nykyisellä aikajaksolla.

Nimi (resurssikenttä)

Nimi-kenttä sisältää tehtävän tai resurssin nimen.

Huomautukset (resurssikenttä)

Huomautukset-kenttä sisältää tehtävää, resurssia tai varausta koskevia huomautuksia.

Numero1 – 20 (resurssikentät)

Numerot 1–20 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa projektia koskevia tehtäviin, resursseihin tai varauksiin liittyviä numeerisia tietoja.

Objektit (resurssikenttä)

Objektit-kenttä sisältää tehtävään tai resurssiin liittyvien objektien lukumäärän.

Jäsennyskoodi1 – 10 (resurssikentät)

Jäsennyskoodit 1–10 -kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, jonka avulla kuvataan tehtävien tai resurssien hierarkkista rakennetta.

Ylivarattu (resurssikenttä)

Ylivarattu-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityökustannukset (resurssikenttä)

Ylityökustannukset-kentästä nähdään tehtävän tai resurssin ylityökustannukset kaikkien varattujen tehtävien tai kaikkien varattujen resurssien osalta.

Ylityökorvaus (resurssikenttä)

Ylityökorvaus-kentästä nähdään resurssin ylityöstä maksettavan korvauksen suuruus.

Ylityömäärä (resurssikenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippu (resurssikenttä)

Huippu-kenttä sisältää enimmäisprosenttiarvon tai yksiköiden määrän, joka resurssille on varattu tehtävään tiettynä hetkenä.

Prosenttia (%) Toimi valmiina (resurssikenttä)

Prosenttia (%) työstä valmiina -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen nykyisen tilan prosenttiosuutena valmistuneesta työstä.

Fonetiikka (resurssikenttä)

Fonetiikka-kenttää käytetään ainoastaan Project -ohjelman japaninkielisessä versiossa.

Projekti (resurssikenttä)

Projekti-kentät sisältävät niiden aliprojektien nimet, joista tehtävät, resurssit tai varaukset ovat peräisin.

RBS (resurssikenttä)

RBS-kenttä sisältää resurssien tai käyttäjien osittamisrakenteen (Resource/User Breakdown Structure).

Normaali työ (resurssikenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä olevat kustannukset (resurssikenttä)

Jäljellä olevat kustannukset -kenttä näyttää jäljellä olevat ajoitetut kustannukset, jotka aiheutuvat jäljellä olevan ajoitetun työmäärän valmistumisesta.

Jäljellä olevat ylityökustannukset (resurssikenttä)

Jäljellä olevat ylityökustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen jäljellä olevat ajoitetut ylityökustannukset.

Jäljellä oleva ylityömäärä (resurssikenttä)

Jäljellä oleva ylityömäärä -kenttä näyttää jäljellä olevan ajoitetun ylityön määrän.

Jäljellä oleva työmäärä (resurssikenttä)

Jäljellä oleva työmäärä -kenttä näyttää tehtävän tai tehtävien valmistumiseen vielä tarvittavan ajan, esimerkiksi henkilötyötuntia per päivä.

Resurssikalenterin GUID-tunnus (resurssikenttä)

Resurssikalenterin GUID-tunnus -kenttä sisältää jokaista resurssikalenteria varten projektissa luodut yksilölliset tunnuskoodit. Kahdella resurssikalenterilla ei voi olla samaa resurssikalenterin GUID-arvoa.

Resurssin osastot (resurssikenttä)

Resurssin osastot-kenttä sisältää nimen, johon on liitetty-vaihtoehdon osaston haku-taulukosta, jossa on toimitettu Microsoft Project Server ja niitä voidaan muokata vastaamaan organisaation tietyt valitun resurssin osasto osastojen nimiä.
Project Professional vain

Resurssin GUID-tunnus (resurssikenttä)

Resurssin GUID-tunnus -kenttä sisältää jokaista resurssia varten projektissa luodut yksilölliset tunnuskoodit. Kahdella resurssilla ei voi olla samaa GUID-tunnusta.

Vastausta odotetaan (resurssikenttä)

Vastausta odotetaan -kenttä osoittaa, ovatko tehtäviin varatut ryhmän jäsenet vastanneet varauspyyntöön.

Normaali korvaus (resurssikenttä)

Normaali korvaus -kenttä näyttää resurssin normaalista työstä maksettavan korvauksen suuruuden.

Alkamispäivä (resurssikenttä)

Alku-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan aloitettava tehtävän suorittaminen.

Alku1 – 10 (resurssikentät)

Alut 1–10 -kentissä näytetään tehtävän, resurssin tai varauksen alkamispäivämäärätietoja, jotka määritetään ja säilytetään erillään muista projektin tiedoista.

Yhteenveto (resurssikenttä)

Yhteenveto-kenttä osoittaa, ovatko nykyisessä projektissa käytettävien resurssien varaustiedot peräisin nykyisestä projektista vai toisesta projektista, jossa käytetään samoja resursseja.

SV (resurssikenttä)

SV (aikatauluero) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

Ryhmän varausvaranto (resurssikenttä)

Ryhmän varausvaranto-kenttä näyttää, onko nykyinen resurssi Ryhmäresurssi.
Project Professional vain

Tehtävän yhteenvedon nimi (resurssikenttä)

Tehtävän yhteenvedon nimi -kenttä sisältää resurssivaraukseen kuuluvan tehtävän yhteenvetotehtävien nimet.

Ryhmän tilatietoja odotetaan (resurssikenttä)

Ryhmän tilatietoja odotetaan -kenttä osoittaa, oletko saanut vastauksen edistymispyyntöön, jonka olet lähettänyt resurssille varatuista tehtävistä.

Teksti1 – 30 (resurssikentät)

Tekstit 1–30 -kenttiin tallennetaan projektin tehtäviä, resursseja tai varauksia koskevia tekstimuotoisia tietoja.

Laji (resurssikenttä)

Laji-kentän vaihtoehtojen avulla voidaan säätää, miten työn, varausyksiköiden tai keston arvojen muutokset vaikuttavat kahden muun kentän laskentaan.

Yksilöllinen tunnus (resurssikenttä)

Yksilöllinen tunnus -kenttä sisältää numeron, jonka Project määrittää automaattisesti, kun nykyiseen projektiin luodaan uusi tehtävä, resurssi tai varaus.

Tarvitaan päivitys (resurssikenttä)

Tarvitaan päivitys -kenttä osoittaa, pitääkö ryhmän jäsenille lähettää tehtävän alkamis- tai valmistumispäivään tai varauksiin tehdyistä muutoksista ilmoittava Project Server -päivitys.

VAC (resurssikenttä)

VAC (arvioitu kustannusero lopussa) -kenttä näyttää Suunnitellut kustannukset valmistumisaikana (BAC) -kentän tai perusaikataulun kustannusten ja tehtävän, resurssin tai tehtävävarauksen Arvioidut kustannukset valmistumisaikana (EAC) -kentän välisen erotuksen.

Windows-käyttäjätili (resurssikenttä)

Windows-käyttäjätili-kenttä sisältää työresurssille määritetyn Microsoft Windows -käyttäjänimen.

Työmäärä (resurssikenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Työn jakautuminen (resurssikenttä)

Työn jakautuminen -kentässä on vaihtoehtoisia muotoja tehtävään varattujen resurssien käytön jakautumisen kuvaamiseksi.

Työmäärän varianssi (resurssikenttä)

Työmäärän varianssi -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun työmäärän ja nykyisen ajoitetun työmäärän erotuksen.

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2013.

Kenttä

Kuvaus

Todelliset kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Toteutunut ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Toteutunut työmäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Toteutunut työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (aikajaksotettu resurssikenttä)

ACWP (tehdyn työn toteutuneet kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Perusaikataulun budjetin kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun budjetin työ (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun työmäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
perusaikataulujen 0 – 10 Kumulatiivinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulujen 0–10 kumulatiivinen työmäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien suunnitellun ajan kumulatiivisena perusaikataulun määrittämisestä lähtien.

Uusi
perusaikataulujen 0 – 10 jäljellä oleva Kumulatiivinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulujen 0–10 jäljellä oleva kumulatiivinen työmäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jäljellä olevan ajan kumulatiivisena perusaikataulun määrittämispäivästä lähtien.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset, jotka on määritetty sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (aikajaksotetut resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (aikajaksotetut resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 työmäärä (aikajaksotetut resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (aikajaksotettu resurssikenttä)

BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (aikajaksotettu resurssikenttä)

BCWS (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Budjetin kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Budjetin työ (aikajaksotettu resurssikenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjettiresurssi

Kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Uusi
kumulatiivinen todellinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Kumulatiivinen toteutunut työmäärä -kenttä sisältää kaikkien tehtäviin määritettyjen resurssien tekemän toteutuneen työmäärän kumulatiivisena.

Kumulatiiviset kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Kumulatiiviset kustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut, kumulatiiviset, aikajaksotetut kustannukset kuluvaan päivämäärään mennessä.

Kumulatiivinen työmäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Kumulatiivinen työmäärä -kenttä sisältää kaikkien tehtäviin varattujen resurssien kumulatiivisen ajoitetun ajan.

KV (aikajaksotettu resurssikenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

Ylivaraus (aikajaksotettu resurssikenttä)

Ylivaraus-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityömäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippukäyttöaste (aikajaksotettu resurssikenttä)

Huippukäyttöaste-kenttä sisältää prosenttiosuuden tai käyttöasteen, jolla resurssi on varattu johonkin tehtävään tiettynä hetkenä, eri aikajaksoille jaettuna.

Prosenttia (%) Varausprosentti (aikajaksotettu resurssikenttä)

Varausprosentti-kenttä sisältää prosenttiarvon, joka on resurssin varattu kokonaistyökapasiteetti kaikissa tehtävissä.

Normaali työmäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Normaali työmäärä-kentässä näkyy resurssien tekemän nonscheduled kokonaismäärä.

Jäljellä oleva käytettävyys (aikajaksotettu resurssikenttä)

Jäljellä oleva käytettävyys -kenttä sisältää resurssin jäljellä olevan työskentelyajan.

Uusi
jäljellä oleva kumulatiivinen todellinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Jäljellä oleva kumulatiivinen todellinen työmäärä -kenttä sisältää työmäärän, joka on vielä saatava valmiiksi tehtävässä tai joka tehtävään varatun resurssin on saatava valmiiksi.

Uusi
jäljellä oleva Kumulatiivinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Jäljellä oleva kumulatiivinen työmäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien kumulatiivisen ajoitetun ajan.

SV (aikajaksotettu resurssikenttä)

SV (aikatauluero) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

Yksikön käytettävyys (aikajaksotettu resurssikenttä)

Yksikön käytettävyys -kenttä sisältää enimmäiskäyttöasteen, jonka työresurssi on käytettävissä tehtävien suorittamiseen mille tahansa aikajaksolle jaettuna. Arvo voi olla prosenttiluku tai määrä.

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Työn käytettävyys (aikajaksotettu resurssikenttä)

Työn käytettävyys -kenttä sisältää enimmäisajan, jonka työresurssi on käytettävissä työhön valitulle ajanjaksolle jaettuna.

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2013.

Kenttä

Kuvaus

Todelliset kustannukset (varauskenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Todellinen päättymispäivä (varauskenttä)

Todellinen päättymispäivä -kentässä näkyy todellinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin tehtävä tai varaus valmistui.

Todelliset ylityökustannukset (varauskenttä)

Todelliset ylityökustannukset -kenttä näyttää resurssien suorittamiin tehtäviin liittyvistä ylitöistä kertyneet todelliset ylityökustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (varauskenttä)

Toteutunut ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Todellinen alkamispäivä (varauskenttä)

Todellinen alkamispäivä -kentissä näkyy ilmoittamiesi edistymistietojen mukainen tehtävän tai varauksen todellinen alkamispäivä ja -aika.

Toteutunut työmäärä (varauskenttä)

Toteutunut työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (varauskenttä)

ACWP (tehdyn työn toteutuneet kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Varaus (varauskenttä)

Varaus-kenttä ilmaisee, onko rivi varausrivi eikä tehtävä- tai resurssirivi.

Varausviive (varauskenttä)

Varausviive-kentässä näkyy aika, joka resurssin on odotettava, ennen kuin hän voi aloittaa työskentelyn tietyssä varauksessa. Varausviive-kentissä ei varsinaisesti näy tietoja, vaan ne tuovat vastaavan Varausviive-kentän tiedot nähtäväksi.

Kuormituksen omistaja (varauskenttä)

Kuormituksen omistaja-kenttä sisältää nimen, käyttäjä, joka vastaa nykyisen tehtävän tilatietojen Project Web App .
Project Professional vain

Varausyksiköt (varauskenttä)

Varausyksikkö-kenttä näyttää tehtävään varatut resurssit.

Perusaikataulun budjetin kustannukset (varauskenttä)

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun budjetin työ (varauskenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (varauskenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun päättymispäivä (varauskenttä)

Perusaikataulun päättymispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu valmistumispäivä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun alkamispäivä (varauskenttä)

Perusaikataulun alkamispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu alkamispäivämäärä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun työmäärä (varauskenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset, jotka on määritetty sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 0 – 10 arvioitu päättymispäivä (varauskentät)

Kun määrität perusaikataulun, Microsoft Project kopioi kaikkien tehtävien tai varausten Aikataulun mukainen valmistuminen -kenttien päivät ja tallentaa ne Perusaikataulun arvioitu päättymispäivä -kenttiin (Perusaikataulun arvioitu päättymispäivä ja Perusaikataulun 1 arvioitu päättymispäivä – Perusaikataulun 10 arvioitu päättymispäivä). Tämä koskee sekä manuaalisesti että automaattisesti ajoitettuja tehtäviä.

Perusaikataulujen 0 – 10 arvioitu alkamispäivä (varauskentät)

Kun määrität perusaikataulun, Microsoft Project kopioi kaikkien tehtävien ja varausten Aikataulun mukainen aloitus -kenttien päivät ja tallentaa ne Perusaikataulun arvioitu alkamispäivä -kenttiin (Perusaikataulun arvioitu alkamispäivä ja Perusaikataulun 1 arvioitu alkamispäivä – Perusaikataulun 10 arvioitu alkamispäivä). Tämä koskee sekä manuaalisesti että automaattisesti ajoitettuja tehtäviä.

Perusaikataulujen 1 – 10 loppu (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 loppu -kenttiin on tallennettu tehtävien ja resurssivarausten suunnitellut valmistumispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen tallennuksen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 alku (varauskentät)

Perusaikataulun alkukenttiin (Perusaikataulujen 1–10 alku) on tallennettu tehtävien tai varausten suunnitellut aloittamispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 työ (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (varauskenttä)

BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (varauskenttä)

BCWS (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Budjetin kustannukset (varauskenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Budjetin työ (varauskenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Vahvistettu (varauskenttä)

Vahvistettu-kenttä osoittaa, ovatko tehtävään varatut resurssit hyväksyneet vai hylänneet tehtävävarauksensa.

Kustannukset (varauskenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Kustannustaulukkoa (varauskenttä)

Kustannustaulukko-kentässä voi valita, mitä kustannustaulukkoa käytetään tehtävään varattujen resurssien yhteydessä

Kustannusvarianssi (varauskenttä)

Kustannusvarianssi-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun kustannusten ja kokonaiskustannusten erotuksen.

Kustannus1 – 10 (varauskentät)

Kustannukset 1–10 -kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja.

Kriittinen (varauskenttä)

Kriittinen-kentässä näkyy, onko tehtävän tai varauksen aikataulussa varaa viivästyksiin, vai onko tehtävä kriittisellä polulla.

KV (varauskenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

Päivämäärä1 – 10 (varauskentät)

Päivämäärät 1–10 -kenttiin tallennetaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päivämäärätietoja.

Kesto1 – 10 (varauskentät)

Kestot 1–10 -kenttiin tallennetaan minkä tahansa tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot.

Yrityksen Kustannus1 – 10 (varauskentät)

Enterprise-Kustannus1 – Enterprise-10-kenttiin voidaan tallentaa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä.
Project Professional vain

Yrityksen päivämäärä1 – 30 (varauskentät)

Yrityksen päivämäärä1 – yrityksen päivämäärä30 kenttiä voi tallentaa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen päivämäärätietoja määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Project Professional vain

Yrityksen kesto1 – 10 (varauskentät)

Yrityksen kesto1 – Enterprise-10-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Project Professional vain

Yrityksen Lippu1 – 20 (varauskentät)

Yrityksen lippu1 – Enterprise-20-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen määrityksen mukaisesti projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, on määrittänyt.
Project Professional vain

Yrityksen numero1 – 40 (varauskentät)

Yrityksen projektinumero1 Yritysprojektin numero40 kentät voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja projektin luvun määrittämä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Project Professional vain

Yritysresurssin jäsennyskoodi1 – 29 (varauskentät)

Yrityksen resurssien jäsennyskoodi1 – Yritysresurssien jäsennyskoodi29-kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, joka vastaa luettelon tai (esimerkiksi osaamiskoodi tai projektin koodit) resurssien hierarkkista rakennetta.
Project Professional vain

Yrityksen teksti1 – 40 (varauskentät)

Yrityksen teksti1 Yritysteksti40-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tekstin tehtävien, resurssien tai varausten projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä
Project Professionalvain

Päättymispäivä (varauskenttä)

Loppu-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan saatava tehtävän suorittaminen valmiiksi.

Päättymisen varianssi (varauskenttä)

Päättymisen varianssi -kenttä sisältää tehtävän tai varauksen perusaikataulun päättymispäivämäärän ja nykyisen päättymispäivämäärän erotusta vastaavan ajan.

Loppu1 – 10 (varauskentät)

Loppu 1–10 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päättymispäivämäärätietoja.

Lippu1 – 20 (varauskentät)

Liput 1–20 -kentät osoittavat, onko tehtävälle, resurssille tai varaukselle määritetty jokin lisätoimi tai onko se merkitty tunnistamista varten.

Hyperlinkki (varauskenttä)

Hyperlinkki-kentän arvo on otsikkoteksti tai selittävä teksti, joka liittyy tehtävän, resurssin tai varauksen hyperlinkkiin.

Hyperlinkkiosoite (varauskenttä)

Hyperlinkkiosoite-kenttä sisältää osoitteen, joka määrittää hyperlinkin, jonka kautta saadaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä tietoja.

Hyperlinkkiviittaus (varauskenttä)

Hyperlinkkiviittaus-kenttä sisältää tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvien Hyperlinkkiosoite- ja Hyperlinkin aliosoite -kenttien yhdistelmän.

Hyperlinkkialiosoite (varauskenttä)

Hyperlinkin aliosoite -kenttä osoittaa paikan asiakirjassa, johon tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvä hyperlinkki johtaa.

Tasaamisviive (varauskenttä)

Tasaamisviive-kentän arvo on aika, jonka verran tehtävän tai varauksen aikaista alkamista viivytetään resurssien tasaamisen takia.

Linkitetyt kentät (varauskenttä)

Linkitetyt kentät -kenttä osoittaa, onko tehtävään, resurssiin tai tehtävävaraukseen viittaavia OLE-linkkejä muualla samassa projektitiedostossa, jossakin toisessa Microsoft Project -tiedostossa tai jossakin toisessa ohjelmassa.

Huomautukset (varauskenttä)

Huomautukset-kenttä sisältää tehtävää, resurssia tai varausta koskevia huomautuksia.

Numero1 – 20 (varauskentät)

Numerot 1–20 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa projektia koskevia tehtäviin, resursseihin tai varauksiin liittyviä numeerisia tietoja.

Jäsennystaso (varauskenttä)

Jäsennystaso-kenttä osoittaa tehtävän tai varauksen sijainnin projektin jäsennyshierarkiassa.

Ylivarattu (varauskenttä)

Ylivarattu-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityökustannukset (varauskenttä)

Ylityökustannukset-kentästä nähdään tehtävän tai resurssin ylityökustannukset kaikkien varattujen tehtävien tai kaikkien varattujen resurssien osalta.

Ylityömäärä (varauskenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippu (varauskenttä)

Huippu-kenttä sisältää enimmäisprosenttiarvon tai yksiköiden määrän, joka resurssille on varattu tehtävään tiettynä hetkenä.

Prosenttia (%) Toimi valmiina (varauskenttä)

Prosenttia (%) työstä valmiina -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen nykyisen tilan prosenttiosuutena valmistuneesta työstä.

Prioriteetti (varauskenttä)

Prioriteetti-kenttä osoittaa tehtävälle annetun tärkeyden eli prioriteettitason, joka vuorostaan määrittää sen, kuinka paljon tehtävää tai varausta voidaan viivyttää tai jakaa osiin käytettäessä resurssien tasaamista.

Projekti (varauskenttä)

Projekti-kentät sisältävät niiden aliprojektien nimet, joista tehtävät, resurssit tai varaukset ovat peräisin.

RBS (varauskenttä)

RBS-kenttä sisältää resurssien tai käyttäjien osittamisrakenteen (Resource/User Breakdown Structure).

Normaali työ (varauskenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä olevat kustannukset (varauskenttä)

Jäljellä olevat kustannukset -kenttä näyttää jäljellä olevat ajoitetut kustannukset, jotka aiheutuvat jäljellä olevan ajoitetun työmäärän valmistumisesta.

Jäljellä olevat ylityökustannukset (varauskenttä)

Jäljellä olevat ylityökustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen jäljellä olevat ajoitetut ylityökustannukset.

Jäljellä oleva ylityömäärä (varauskenttä)

Jäljellä oleva ylityömäärä -kenttä näyttää jäljellä olevan ajoitetun ylityön määrän.

Jäljellä oleva työmäärä (varauskenttä)

Jäljellä oleva työmäärä -kenttä näyttää tehtävän tai tehtävien valmistumiseen vielä tarvittavan ajan, esimerkiksi henkilötyötuntia per päivä.

Pyyntö/vaatimus (varauskenttä)

P/V (Pyyntö/Vaatimus) -kentässä voit valita, miten resurssit varataan, kun käytetään ohjattua resurssien korvaamistoimintoa.

Resurssiryhmä (varauskenttä)

Resurssiryhmä-kenttä sisältää ryhmät, joihin resurssit kuuluvat.

Resurssitunnus (varauskenttä)

Resurssin tunnus -kenttä sisältää Projectin kullekin resurssille määrittämän tunnistenumeron.

Resurssin nimikirjaimet (varauskenttä)

Resurssin nimikirjaimet -kenttä näyttää resurssien nimien lyhenteet.

Resurssinimi (varauskenttä)

Resurssin nimi -kenttä sisältää sen resurssin nimen, johon varaus kuuluu.

Resurssilaji (varauskenttä)

Resurssin laji -kenttä osoittaa, onko kyseisen varauksen resurssi työ- vai materiaaliresurssi.

Vastausta odotetaan (varauskenttä)

Vastausta odotetaan -kenttä osoittaa, ovatko tehtäviin varatut ryhmän jäsenet vastanneet varauspyyntöön.

Alkamispäivä (varauskenttä)

Alku-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan aloitettava tehtävän suorittaminen.

Alkamisen varianssi (varauskenttä)

Alkamisen varianssi -kentän arvo sisältää tehtävän tai varauksen perusaikataulun alkamispäivämäärän ja nykyisen aikataulun mukaisen aloituspäivän välisen erotuksen.

Alku1 – 10 (varauskentät)

Alut 1–10 -kentissä näytetään tehtävän, resurssin tai varauksen alkamispäivämäärätietoja, jotka määritetään ja säilytetään erillään muista projektin tiedoista.

SV (varauskenttä)

SV (aikatauluero) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

Tehtävätunnus (varauskenttä)

Tehtävän tunnus -kenttä sisältää luvun, jonka Project määrittää jokaiselle tehtävälle, kun lisäät tehtäviä projektiin.

Tehtävänimi (varauskenttä)

Tehtävän nimi -kenttä sisältää sen tehtävän nimen, johon varaus kuuluu.

Tehtävän jäsennysnumero (varauskenttä)

Tehtävän jäsennysnumero -kenttä sisältää numeron, jonka avulla voit kuvata tehtävän sijoittumisen projektin jäsennyshierarkiassa.

Tehtävän yhteenvedon nimi (varauskenttä)

Tehtävän yhteenvedon nimi -kenttä sisältää resurssivaraukseen kuuluvan tehtävän yhteenvetotehtävien nimet.

Ryhmän tilatietoja odotetaan (varauskenttä)

Ryhmän tilatietoja odotetaan -kenttä osoittaa, oletko saanut vastauksen edistymispyyntöön, jonka olet lähettänyt resurssille varatuista tehtävistä.

Teksti1 – 30 (varauskentät)

Tekstit 1–30 -kenttiin tallennetaan projektin tehtäviä, resursseja tai varauksia koskevia tekstimuotoisia tietoja.

Yksilöllinen tunnus (varauskenttä)

Yksilöllinen tunnus -kenttä sisältää numeron, jonka Project määrittää automaattisesti, kun nykyiseen projektiin luodaan uusi tehtävä, resurssi tai varaus.

Tarvitaan päivitys (varauskenttä)

Tarvitaan päivitys -kenttä osoittaa, pitääkö ryhmän jäsenille lähettää tehtävän alkamis- tai valmistumispäivään tai varauksiin tehdyistä muutoksista ilmoittava Project Server -päivitys.

VAC (varauskenttä)

VAC (arvioitu kustannusero lopussa) -kenttä näyttää Suunnitellut kustannukset valmistumisaikana (BAC) -kentän tai perusaikataulun kustannusten ja tehtävän, resurssin tai tehtävävarauksen Arvioidut kustannukset valmistumisaikana (EAC) -kentän välisen erotuksen.

WBS (varauskenttä)

WBS-kenttä sisältää aakkosnumeerisia työn hajauttamisen rakennekoodeja, joiden avulla voit kuvata projektiin liittyvän tehtävän sijainnin projektin hierarkkisessa rakenteessa.

Työmäärä (varauskenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Työn jakautuminen (varauskenttä)

Työn jakautuminen -kentässä on vaihtoehtoisia muotoja tehtävään varattujen resurssien käytön jakautumisen kuvaamiseksi.

Työmäärän varianssi (varauskenttä)

Työmäärän varianssi -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun työmäärän ja nykyisen ajoitetun työmäärän erotuksen.

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2013.

Kenttä

Kuvaus

Todelliset kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Toteutunut ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Toteutunut työmäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Toteutunut työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (aikajaksotettu varauskenttä)

ACWP (tehdyn työn toteutuneet kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Perusaikataulun budjetin kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun budjetin työ (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun työmäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
perusaikataulujen 0 – 10 Kumulatiivinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulujen 0–10 kumulatiivinen työmäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien suunnitellun ajan kumulatiivisena perusaikataulun määrittämisestä lähtien.

Uusi
perusaikataulujen 0 – 10 jäljellä oleva Kumulatiivinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulujen 0–10 jäljellä oleva kumulatiivinen työmäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jäljellä olevan ajan kumulatiivisena perusaikataulun määrittämispäivästä lähtien.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset, jotka on määritetty sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (aikajaksotetut varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (aikajaksotetut varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 työmäärä (aikajaksotetut varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (aikajaksotettu varauskenttä)

BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (aikajaksotettu varauskenttä)

BCWS (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Budjetin kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Budjetin työ (aikajaksotettu varauskenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Uusi
kumulatiivinen todellinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu varauskenttä)

Kumulatiivinen toteutunut työmäärä -kenttä sisältää kaikkien tehtäviin määritettyjen resurssien tekemän toteutuneen työmäärän kumulatiivisena.

Kumulatiiviset kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Kumulatiiviset kustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut, kumulatiiviset, aikajaksotetut kustannukset kuluvaan päivämäärään mennessä.

Kumulatiivinen työmäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Kumulatiivinen työmäärä -kenttä sisältää kaikkien tehtäviin varattujen resurssien kumulatiivisen ajoitetun ajan.

KV (aikajaksotettu varauskenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

Ylivaraus (aikajaksotettu varauskenttä)

Ylivaraus-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityömäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippukäyttöaste (aikajaksotettu varauskenttä)

Huippukäyttöaste-kenttä sisältää prosenttiosuuden tai käyttöasteen, jolla resurssi on varattu johonkin tehtävään tiettynä hetkenä, eri aikajaksoille jaettuna.

Prosenttia (%) Varausprosentti (aikajaksotettu varauskenttä)

Varausprosentti-kenttä sisältää prosenttiarvon, joka on resurssin varattu kokonaistyökapasiteetti kaikissa tehtävissä.

Normaali työmäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä oleva käytettävyys (aikajaksotettu varauskenttä)

Jäljellä oleva käytettävyys -kenttä sisältää resurssin jäljellä olevan työskentelyajan.

Uusi
jäljellä oleva kumulatiivinen todellinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu varauskenttä)

Jäljellä oleva kumulatiivinen todellinen työmäärä -kenttä sisältää työmäärän, joka on vielä saatava valmiiksi tehtävässä tai joka tehtävään varatun resurssin on saatava valmiiksi.

Uusi
jäljellä oleva Kumulatiivinen työmäärä-kenttä (aikajaksotettu varauskenttä)

Jäljellä oleva kumulatiivinen työmäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien kumulatiivisen ajoitetun ajan.

SV (aikajaksotettu varauskenttä)

SV (aikatauluero) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

Työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2013.

Kenttä

Kuvaus

Vaikutusalueet (Projektikenttä)

Alueiden vaikuttaneet-kentässä on esimerkkejä alueet, jotka voivat vaikuttaa ehdotuksen kuin valitut alueet vaikuttaa hakutaulukon, jotka on lähetetty Microsoft Project Server ja muokata vastaamaan organisaation tiettyjä alueita. Työnkulun ohjaa tähän kenttään.
Project Professional vain

Oletukset (Projektikenttä)

Perustiedot-kentässä nykyinen ehdotuksen tärkeimmät oletukset. Työnkulun ohjaa tähän kenttään.
Project Professional vain

Liiketoiminnallinen tarve (Projektikenttä)

Liiketoiminnallinen tarve-kenttää käytetään Määritä nykyinen ehdotuksen business vaatimus. Kun olet lisännyt tiedot, muista voidaan mahdollisimman tarkat tiedot. Työnkulun ohjaa tähän kenttään.
Project Professional vain

Vahvistettu suunniteltu päättymispäivä (Projektikenttä)

Vahvistettu suunniteltu päättymispäivä-kenttä määrittää, projektin päättymispäivämäärä vahvistettu portfolion valintaskenaarion resurssirajoitusanalyysin aikana määritetyn.
Project Professional vain

Vahvistettu suunniteltu alkamispäivä (Projektikenttä)

Vahvistettu suunniteltu alkamispäivä-kenttä näyttää resurssirajoitusanalyysin aikana määritetyn portfolion valintaskenaarion sitoutunut projektin alkamispäivän.
Project Professional vain

Vahvistettu portfolion valintapäätös (kustannus) (Projektikenttä)

Vahvistettu portfolion valintapäätös (kustannukset)-kentässä näkyy Kustannusrajoitusanalyysi saatu projektin. Voit valita valitun, valitsematon, pakotettu-/ uloskuittaus, tai mukautetut Forced-In/Out.
Project Professional vain

Vahvistettu portfolion valintapäätös (aikataulu) (Projektikenttä)

Vahvistettu portfolion valintapäätös (aikataulu)-kenttä näyttää portfolion valintaskenaarion aikataulun rajoituksen analyysin aikana sitoumus-päivämäärän.
Project Professional vain

Vahvistetun portfolion valintapäätöksen päivämäärä (kustannus) (Projektikenttä)

Vahvistetun portfolion valintapäätöksen päivämäärä (kustannukset)-kenttä näyttää kustannusrajoitusanalyysin päätetyn portfolion valintaskenaarion Kustannusrajoitusanalyysi aikana.
Project Professional vain

Vahvistetun portfolion valintapäätöksen päivämäärä (aikataulu) (Projektikenttä)

Vahvistetun portfolion valintapäätöksen päivämäärä (aikataulu)-kentässä näkyy projektin aikatauluun rajoite-analyysin tulos. Voit valita valitun, valitsematon, pakotettu-/ uloskuittaus, tai mukautetut Forced-In/Out.
Project Professional vain

Yhteensopivuusehdotus (Projektikenttä)

Yhteensopivuusehdotus-kenttä ilmaisee, onko nykyisen ehdotuksen projektin, joka auttaa täyttävät yhteensopivuuden tavoite, eli onko projektin tarvitaan lain, asetuksen tai muita vaatimuksia.
Project Professional vain

Tavoitteet (Projektikenttä)

Tavoitteet-kentässä nykyinen ehdotuksen mitattavissa tavoitteisiin. Työnkulun ohjaa tähän kenttään.
Project Professional vain

Toteutuksen jälkeisen tarkistuksen päivä (Projektikenttä)

Toteutuksen jälkeisen tarkistuksen päivän-kenttä osoittaa, kun viestin toteutuksen jälkeisen tarkistuksen kokouksen oli tai pidetään. Työnkulun ohjaa tähän kenttään.
Project Professional vain

Toteutuksen jälkeisen tarkistuksen muistiinpanot (Projektikenttä)

Toteutuksen Tarkista muistiinpanojen-kenttä sisältää Tarkista kokousmuistiinpanot tai linkin kokouksen muistiinpanojen julkaisun käyttöönoton jälkeen tarkistettavaksi. Työnkulun ohjaa tähän kenttään.
Project Professional vain

Ensisijaiset tavoitteet (Projektikenttä)

Ensisijaiset tavoitteet-kenttä sisältää ensisijaiset tavoitteet nykyisen ehdotuksen-vaihtoehdon ensisijaisen tavoitteen haku-taulukosta, jossa on toimitettu Microsoft Project Server ja niitä voidaan muokata organisaation tietyn tavoitteen mukaiseksi lauseita. Työnkulun ohjaa tähän kenttään.
Project Professional vain

Projektin osastot (Projektikenttä)

Projektin osastot-kenttä sisältää nimen, johon on liitetty-vaihtoehdon osaston haku-taulukosta, jossa on toimitettu Microsoft Project Server ja niitä voidaan muokata vastaamaan organisaation tietyt valitun projektin osaston osastojen nimiä.
Project Professional vain

Ehdotuksen kustannukset (Projektikenttä)

Ehdotuksen kustannukset-kenttä sisältää ehdotetun projektin arvioidut kustannukset. Työnkulun ohjaa tähän kenttään.
Project Professional vain

Ehdotettu valmistumispäivä (Projektikenttä)

Ehdotettu valmistumispäivä-kentässä nykyinen ehdotuksen arvioitu päättymispäivä. Työnkulun ohjaa tähän kenttään.
Project Professional vain

Ehdotettu alkamispäivä (Projektikenttä)

Ehdotettu alkamispäivä-kenttä sisältää nykyisen ehdotuksen arvioitu alkamispäivä. Työnkulun ohjaa tähän kenttään.
Project Professional vain

Työnkulun jakson nimi (Projektikenttä)

Työnkulun jakson nimi-kenttä näyttää valitun projektin nykyisen työnkulun vaiheen. Vaiheen edustaa ryhmiteltyinä tunnistaa yhteiset toiminnot projektin elinkaaren vaiheiden kokoelma. Tyypillinen työnkulun vaiheet ovat Luo, valitse, suunnittelu ja hallinta-, vaikka seuraavat vaiheen nimet voi mukauttaa. Tämä kenttä on Microsoft Project Server-työnkulun framework osa.
Project Professional vain

Työnkulun vaiheen tiedot (Projektikenttä)

Työnkulun vaiheen tiedot-kentässä kuvataan valitun projektin nykyisen työnkulun vaiheen. Vaihe edustaa yhdellä kertaa sisällä projektin elinkaaren ja yhdessä tai useammassa vaiheessa voit tehdä työnkulun vaiheen ylös. Tämä kenttä on Microsoft Project Server-työnkulun framework osa.
Project Professional vain

Työnkulun vaiheen nimi (Projektikenttä)

Työnkulun vaiheen nimi-kenttä näyttää valitun projektin nykyisen työnkulun vaiheen nimi. Vaihe edustaa yhdellä kertaa sisällä projektin elinkaaren ja yhdessä tai useammassa vaiheessa voit tehdä työnkulun vaiheen ylös. Tämä kenttä on Microsoft Project Server-työnkulun framework osa.
Project Professional vain

Työnkulun tila (Projektikenttä)

Työnkulun tila-kenttä osoittaa valitun ehdotuksen tai projektin työnkulun nykytilan — esimerkiksi odottaa hyväksymistä tai valmis. Tämä kenttä on Microsoft Project Server-työnkulun framework osa.
Project Professional vain

Kenttä on yksi millaisia tietoja ja kuuluu taulukko, lomake näkymän tai käyttö-näkymän aikajaksotettu -alue. Project 2007 on erilaisia kenttiä:

 • Tehtäväkentät ja tehtävien aikajaksotetut kentät

  Tehtäväkentissä näkyy tehtäviin liittyviä tietoja ja niitä voidaan tarkastella tehtävänäkymissä, kuten Gantt-kaavio-, tehtävätaulukko- ja verkkokaavionäkymissä.

  Tehtävien aikajaksotetuissa kentissä kunkin tehtävän tiedot on jaettu tehtävän keston ajalle. Näitä kenttiä voidaan tarkastella Tehtävien käyttö -näkymän aikajaksotetussa osiossa.

 • Resurssikentät ja aikajaksotetut resurssikentät

  Resurssikentissä näkyy tietoja resursseista, mukaan lukien yhteenvetotiedot kaikista kullekin resurssille varatuista tehtävistä. Niitä voidaan tarkastella resurssinäkymissä, kuten Resurssitaulukko- ja Resurssien käyttö -näkymissä.

  Aikajaksotetuissa resurssikentissä kunkin resurssin tiedot on jaettu ajallisesti sen mukaan, milloin resurssi on käytettävissä kyseisessä projektissa. Näitä kenttiä voidaan tarkastella Resurssien käyttö -näkymän aikajaksotetussa osiossa.

 • Varauskentät ja aikajaksotetut varauskentät

  Varaus-kentät sisältävät kunkin tehtävän tietoja. Ne voidaan näyttää Tehtävien käyttö- ja resurssien käyttö-näkymien ja tehtävä-lomake ja Resurssilomake näkymät alareunassa taulukko-osaan. Voit muuttaa Varaus-kenttä, joka näkyy tehtävän tai resurssilomakkeen näkymän alareunassa valitsemalla Muotoile -valikosta tiedot ja valitsemalla sitten komennon.

  Aikajaksotetuissa varauskentissä kunkin varauksen tiedot on jaettu ajallisesti varauksen keston mukaan. Näitä kenttiä voidaan tarkastella Resurssien käyttö- ja Tehtävien käyttö -näkymien aikajaksotetuissa osioissa.

Jos haluat lisätä kentän näkymän, Lisää -valikosta sarake .

Huomautus: Jotkin kentät ovat käytettävissä vain, jos käytössäsi on Microsoft Office Project Professional 2007.

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2007.

Kenttä

Kuvaus

Todelliset kustannukset (tehtäväkenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Toteutunut kesto (tehtäväkenttä)

Toteutunut kesto -kenttä näyttää tähän mennessä tehdyn toteutuneen työn keston aikataulun mukaisen keston ja jäljellä olevan työn tai valmistumisprosentin mukaan laskettuna.

Todellinen päättymispäivä (tehtäväkenttä)

Todellinen päättymispäivä -kentässä näkyy todellinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin tehtävä tai varaus valmistui.

Todelliset ylityökustannukset (tehtäväkenttä)

Todelliset ylityökustannukset -kenttä näyttää resurssien suorittamiin tehtäviin liittyvistä ylitöistä kertyneet todelliset ylityökustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (tehtäväkenttä)

Toteutunut ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Todellinen alkamispäivä (tehtäväkenttä)

Todellinen alkamispäivä -kentissä näkyy ilmoittamiesi edistymistietojen mukainen tehtävän tai varauksen todellinen alkamispäivä ja -aika.

Toteutunut työmäärä (tehtäväkenttä)

Toteutunut työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (tehtäväkenttä)

ACWP (tehdyn työn toteutuneet kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Varausviive (tehtäväkenttä)

Varausviive-kentässä näkyy aika, joka resurssin on odotettava, ennen kuin hän voi aloittaa työskentelyn tietyssä varauksessa. Varausviive-kentissä ei varsinaisesti näy tietoja, vaan ne tuovat vastaavan Varausviive-kentän tiedot nähtäväksi.

Kuormitusaste (tehtäväkenttä)

Varausyksikkö-kenttä näyttää tehtävään varatut resurssit.

Uusi
Perusaikataulun budjetin kustannukset (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Perusaikataulun budjetin työ (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Uusi
Perusaikataulun toimituksen loppu (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun toimituksen loppu-kentässä on tallennettu perusaikataulu suunnitellut toimituksen valmistumispäivä.
Office Project Professional 2007 vain

Uusi
Perusaikataulun toimituksen alku (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun toimituksen alku-kentässä on tallennettu perusaikataulu alkuperäiset suunnitellut toimituksen alkamispäivä.
Office Project Professional 2007 vain

Perusaikataulun kesto (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun kesto -kentässä näkyy tehtävän suorittamiseen suunniteltu aikaväli.

Perusaikataulun päättymispäivä (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun päättymispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu valmistumispäivä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun alkamispäivä (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun alkamispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu alkamispäivämäärä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun työmäärä (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1 – perusaikataulun 10 budjetin kustannukset-kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 toimituksen loppu (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 toimituksen loppu -kentät sisältävät suunnitellut toimituksen päättymispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaaviin projektin perusaikatauluihin.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 toimituksen alku (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 toimituksen alku -kentät sisältävät suunnitellut toimituksen aloituspäivämäärät, jotka on tallennettu vastaaviin projektin perusaikatauluihin.

Perusaikataulujen 1 – 10 kesto (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 kesto -kentät sisältävät tehtävän suorittamiseen suunnitellun aikavälin.

Perusaikataulujen 1 – 10 loppu (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 loppu -kenttiin on tallennettu tehtävien ja resurssivarausten suunnitellut valmistumispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen tallennuksen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 alku (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 alku -kenttiin on tallennettu tehtävien tai varausten suunnitellut aloittamispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 työ (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (tehtäväkenttä)

BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (tehtäväkenttä)

BCWS (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Uusi
Budjetin kustannukset (tehtäväkenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Budjetin työ (tehtäväkenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Valmiusaste (tehtäväkenttä)

Tehtävän edistyminen näkyy Gantt-kaavionäkymän Valmiusaste-kentässä tehtävälle raportoitujen todellisten arvojen mukaan.

Vahvistettu (tehtäväkenttä)

Vahvistettu-kenttä osoittaa, ovatko tehtävään varatut resurssit hyväksyneet vai hylänneet tehtävävarauksensa.

Rajoituspäivämäärä (tehtäväkenttä)

Rajoituspäivämäärä-kentässä näkyy päivämäärä, joka liittyy tiettyyn rajoituslajiin (esimerkiksi Alkamisajankohta, Päättymisajankohta, Aloitus aikaisintaan, Aloitus viimeistään, Lopetus aikaisintaan ja Lopetus viimeistään).

Rajoituslaji (tehtäväkenttä)

Rajoituslaji-kenttä sisältää valinnat, joilla voit määrittää tehtävän ajoitusta koskevan rajoituksen.

Vastuuhenkilö (tehtäväkenttä)

Vastuuhenkilö-kentässä on tehtävästä vastaavan henkilön nimi.

Kustannukset (tehtäväkenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Kustannustaulukkoa (tehtäväkenttä)

Kustannustaulukko-kentässä voi valita, mitä kustannustaulukkoa käytetään tehtävään varattujen resurssien yhteydessä

Kustannusvarianssi (tehtäväkenttä)

Kustannusvarianssi-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun kustannusten ja kokonaiskustannusten erotuksen.

Kustannus1 – 10 (tehtäväkentät)

Kustannukset 1–10 -kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja.

KHI (tehtäväkenttä)

CPI (kustannustehokkuusindeksi) -kentässä näkyy tehdyn työn suunniteltujen (tai perusaikataulun) kustannusten suhde tehdyn työn toteutuneisiin kustannuksiin projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Luotu (tehtäväkenttä)

Luotu-kenttä sisältää sen päivämäärän ja kellonajan, jolloin tehtävä on lisätty projektiin.

Kriittinen (tehtäväkenttä)

Kriittinen-kentässä näkyy, onko tehtävän tai varauksen aikataulussa varaa viivästyksiin, vai onko tehtävä kriittisellä polulla.

KV (tehtäväkenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää eron projektin tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisen erotuksen.

KV % (tehtäväkenttä)

KV% (kustannusvarianssiprosentti) -kenttä näyttää kustannusvarianssin (KV) suhteen tehdyn työn suunniteltuihin kustannuksiin (BCWP) prosentteina ilmaistuna.

Päivämäärä1 – 10 (tehtäväkentät)

Päivämäärät 1–10 -kenttiin tallennetaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päivämäärätietoja.

Määräpäivä (tehtäväkenttä)

Määräpäivä-kentässä näkyy tehtävän määräpäiväksi kirjoitettu päivämäärä. Määräpäivä on tavoitepäivämäärä, joka ilmaisee, milloin haluat tehtävän valmistuvan.

Uusi
Toimituksen loppu (tehtäväkenttä)

Kunkin tehtävän, jossa on toimituksen liittyy toimituksen loppu-kenttä näyttää aikataulun mukaisesta päättymispäivämäärästä toimituksen.
Office Project Professional 2007 vain

Uusi
Toimituksen GUID-tunnus (tehtäväkenttä)

Toimituksen GUID-tunnus-kenttä näyttää kunkin, jossa on toimituksen liittyy tehtävän GUID-tunnus (GUID) toimituksen.
Office Project Professional 2007 vain

Uusi
Toimituksen nimi (tehtäväkenttä)

Tehtävään on liitetty toimituksen toimituksen nimi-kentässä näkyy toimituksen nimi.
Office Project Professional 2007 vain

Uusi
Toimituksen alku (tehtäväkenttä)

Tehtävään on liitetty toimituksen toimituksen alku-kentässä näkyy toimituksen suunnitellun alkamispäivämäärän.
Office Project Professional 2007 vain

Uusi
Toimituksen tyyppi (tehtäväkenttä)

Toimituksen tyyppi-kenttä osoittaa, onko nykyinen tehtävä on liitetty toimitus ja onko toimituksen tuottamat nykyisen tehtävän tai tuottamat erillisen projektin tai tehtävän, johon nykyisen tehtävän on riippuvainen.
Office Project Professional 2007 vain

Kesto (tehtäväkenttä)

Kesto-kenttä näyttää tehtävän koko aktiivisen työskentelyajan.

Keston varianssi (tehtäväkenttä)

Keston varianssi -kenttä sisältää tehtävän perusaikataulun mukaisen keston ja kokonaiskeston (tämänhetkisen arvion) erotuksen.

Kesto1 – 10 (tehtäväkentät)

Kestot 1–10 -kenttiin tallennetaan minkä tahansa tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot.

AKV (tehtäväkenttä)

EAC (kustannusennuste lopussa) - kenttä näyttää tehtävän arvioidut kokonaiskustannukset suorituskyvyn perusteella tilapäivämäärään mennessä.

Aikainen päättyminen (tehtäväkenttä)

Aikainen päättyminen -kenttä sisältää ensimmäisen mahdollisen päivämäärän, jona tehtävä voisi valmistua edeltäjä- ja seuraajatehtävien aikaisten päättymisten, muiden rajoitusten sekä mahdollisten tasoitusviiveiden perusteella.

Aikainen alkaminen (tehtäväkenttä)

Aikainen alkaminen -kenttä sisältää aikaisimman ajankohdan, jolloin tehtävä voi alkaa edeltäjä- ja seuraajatehtävien aikaisen alkamisen päivämäärien ja muiden rajoitusten perusteella.

Ansaitun arvon laskentatapa (tehtäväkenttä)

Ansaitun arvon laskentapa -kentästä on mahdollista valita, käytetäänkö tehdyn työn suunniteltujen kustannusten (BCWP) laskennassa % valmiina vai % fyysisesti valmiina -kentän arvoa.

Työmäärään perustuva (tehtäväkenttä)

Työmäärään perustuva -kenttä ilmaisee, onko tehtävän ajoitus työmäärään perustuva.

Yrityksen Kustannus1 – 10 (tehtäväkentät)

Enterprise-Kustannus1 – Enterprise-10-kenttiin voidaan tallentaa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen päivämäärä1 – 30 (tehtäväkentät)

Yrityksen päivämäärä1 – yrityksen päivämäärä30 kenttiä voi tallentaa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen päivämäärätietoja määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen kesto1 – 10 (tehtäväkentät)

Yrityksen kesto1 – Enterprise-10-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen Lippu1 – 20 (tehtäväkentät)

Yrityksen lippu1 – Enterprise-20-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen määrityksen mukaisesti projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, on määrittänyt.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen numero1 – 40 (tehtäväkentät)

Yrityksen projektinumero1 Yritysprojektin numero40 kentät voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja projektin luvun määrittämä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 vain

Tehtävä 1 – 30 (tehtäväkentät)

Yrityksen tehtävän jäsennyskoodi1 – yrityksen tehtävän jäsennyskoodi30-kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, joka vastaa luettelon tai hierarkkista rakennetta (esimerkiksi kirjanpidon koodit tehtäviin liittyvät kustannukset).
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen teksti1 – 40 (tehtäväkentät)

Yrityksen teksti1 Yritysteksti40-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tekstin tehtävien, resurssien tai varausten projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä
Office Project Professional 2007vain

Uusi
Virhesanoma (tehtäväkenttä)

Virhesanoma-kenttää käytetään ohjattua resurssien tuontia ja projektin tuontitoiminnolla virheiden yhteydessä tuominen Microsoft Office Project Server 2007resurssien ja tehtävien tietoja tarpeen mukaan.
Office Project Professional 2007 vain

Arvioitu (tehtäväkenttä)

Arvioitu-kentässä näkyy, onko tehtävän kesto arvio.

Odotettu kesto (tehtäväkenttä)

Odotettu kesto-kenttä sisältää tehtävän, odotettu työaika ja päättämisen Odotettu alusta odotettu aika valmis eli tehtävän.

Odotettu päättyminen (tehtäväkenttä)

Odotettu päättyminen-kenttä sisältää päivämäärän, jolloin tehtävä odotetaan päättyvän.

Odotettu alkaminen (tehtäväkenttä)

Odotettu alkaminen-kenttä sisältää päivämäärän, jolloin tehtävä odotetaan alkavan.

Ulkoinen tehtävä (tehtäväkenttä)

Ulkoinen tehtävä -kenttä osoittaa, onko tehtävään linkki jostakin toisesta projektista vai onko linkki peräisin tästä projektista.

Loppu (tehtäväkenttä)

Loppu-kentässä näkyy päivämäärä, jona tehtävä ajoituksen mukaan päättyy.

Loppuliukuma (tehtäväkenttä)

Loppuliukuma-kentässä on Aikainen päättyminen- ja Myöhäinen päättyminen -päivämäärien väliin jäävä aika.

Päättymisen varianssi (tehtäväkenttä)

Päättymisen varianssi -kenttä sisältää tehtävän tai varauksen perusaikataulun päättymispäivämäärän ja nykyisen päättymispäivämäärän erotusta vastaavan ajan.

Loppu1 – 10 (tehtäväkentät)

Loppu 1–10 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päättymispäivämäärätietoja.

Kiinteiden kustannusten kertymä (tehtäväkenttä)

Kiinteiden kustannusten kertymä -kentästä voidaan valita, miten ja milloin resurssin kiinteät kustannukset veloitetaan eli kuinka ne kertyvät tehtävän kustannuksiksi.

Kiinteät kustannukset (tehtäväkenttä)

Kiinteät kustannukset -kenttä näyttää kaikki muista kuin resursseista aiheutuvat tehtävän kustannukset.

Lippu1 – 20 (tehtäväkentät)

Liput 1–20 -kentät osoittavat, onko tehtävälle, resurssille tai varaukselle määritetty jokin lisätoimi tai onko se merkitty tunnistamista varten.

Vapaa liukuma (tehtäväkenttä)

Vapaa liukuma -kentän arvo on se aika, jonka verran tehtävä voi viivästyä seuraajatehtävien viivästymättä.

Ryhmittele yhteenvedoittain (tehtäväkenttä)

Ryhmittele yhteenvedoittain -kenttä näyttää, onko kyseinen tehtävä- tai resurssitaulukon rivi jonkin tietyn luokan ryhmiteltyjen tehtävien tai resurssien yhteenvetorivi.

Piilota palkki (tehtäväkenttä)

Piilota palkki -kenttä määrittää sen, näkyvätkö tehtävän Gantt-palkit ja Kalenteri-palkit.

Hyperlinkki (tehtäväkenttä)

Hyperlinkki-kentän arvo on otsikkoteksti tai selittävä teksti, joka liittyy tehtävän, resurssin tai varauksen hyperlinkkiin.

Hyperlinkkiosoite (tehtäväkenttä)

Hyperlinkkiosoite-kenttä sisältää osoitteen, joka määrittää hyperlinkin, jonka kautta saadaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä tietoja.

Hyperlinkkiviittaus (tehtäväkenttä)

Hyperlinkkiviittaus-kenttä sisältää tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvien Hyperlinkkiosoite- ja Hyperlinkin aliosoite -kenttien yhdistelmän.

Hyperlinkkialiosoite (tehtäväkenttä)

Hyperlinkin aliosoite -kenttä osoittaa paikan asiakirjassa, johon tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvä hyperlinkki johtaa.

Tunnus (tehtäväkenttä)

Tunnus-kentän arvo on tunnistenumero, Project 2007 automaattisesti liittää kuhunkin tehtävään tai resurssiin Kun lisäät ne projektiin.

Ohita resurssikalenteri (tehtäväkenttä)

Ohita resurssikalenteri -kenttä osoittaa, otetaanko tehtävän ajoittamisessa huomioon tehtävään varattujen resurssien kalenterit.

Ilmaisimet (tehtäväkenttä)

Ilmaisimet-kenttä sisältää ilmaisimia, jotka antavat tietoja tehtävistä tai resursseista.

Myöhäinen päättyminen (tehtäväkenttä)

Myöhäinen päättyminen -kentässä on myöhäisin päivämäärä, jolloin tehtävä voi valmistua viivyttämättä projektin valmistumista.

Myöhäinen alkaminen (tehtäväkenttä)

Myöhäinen alkaminen -kentässä on myöhäisin päivämäärä, jolloin tehtävä voi alkaa viivyttämättä projektin valmistumista.

Tasaa varaukset (tehtäväkenttä)

Tasaa varaukset -kenttä määrittää, voiko tasaamistoiminto viivästyttää tai jakaa yksittäisiä varauksia (kokonaisen tehtävän asemasta) ja ratkaista ylivarauksista johtuvat ongelmat tällä tavalla.

Jakoa (tehtäväkenttä)

Jakoa käyttävä tasaus -kenttä määrittää, voiko resurssin tasaamistoiminto käyttää jakoa kyseisen tehtävän jäljellä olevissa töissä.

Tasaamisviive (tehtäväkenttä)

Tasaamisviive-kentän arvo on aika, jonka verran tehtävän tai varauksen aikaista alkamista viivytetään resurssien tasaamisen takia.

Linkitetyt kentät (tehtäväkenttä)

Linkitetyt kentät-kenttä ilmaisee, onko tehtävän, resurssin tai varauksen, OLE-linkkejä joko muualla tämän projektitiedoston Project 2007 -tiedostosta toiseen tai toisesta ohjelmasta.

Merkitty (tehtäväkenttä)

Merkitty-tehtäväkenttä ilmaisee, onko tehtävä merkitty jatkotoimia tai muuta tunnistamista varten.

Välitavoite (tehtäväkenttä)

Välitavoite-kentästä näkyy, onko tehtävä välitavoite.

Nimi (tehtäväkenttä)

Nimi-kenttä sisältää tehtävän tai resurssin nimen.

Negatiivinen liukuma (tehtäväkenttä)

Negatiivisen liukuma -kenttä näyttää negatiivisen liukuman määrän Gantt-kaavionäkymän kaavio-osassa. Negatiivinen liukuma osoittaa ajan, joka on säästettävä, jotta seuraajatehtävät eivät viivästyisi.

Huomautukset (tehtäväkenttä)

Huomautukset-kenttä sisältää tehtävää, resurssia tai varausta koskevia huomautuksia.

Numero1 – 20 (tehtäväkentät)

Numerot 1–20 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa projektia koskevia tehtäviin, resursseihin tai varauksiin liittyviä numeerisia tietoja.

Objektit (tehtäväkenttä)

Objektit-kenttä sisältää tehtävään tai resurssiin liittyvien objektien lukumäärän.

Optimistinen kesto (tehtäväkenttä)

Optimistinen kesto-kenttä sisältää tehtävän odotettu aktiivisen työajan ja päättämisen parasta mahdollisuutta, eli aika Optimistinen alusta optimistisen päättymispäivämäärän tehtävän.

Optimistinen päättyminen (tehtäväkenttä)

Optimistinen päättyminen-kenttä sisältää päivämäärän, joka saadaan, kun tehtävän voinut parasta mahdollisuutta.

Optimistinen alkaminen (tehtäväkenttä)

Optimistinen alkaminen-kentässä on päivämäärä, jona parasta mahdollisuutta milloin tehtävä voi alkaa.

Jäsennyskoodi1 – 10 (tehtäväkentät)

Jäsennyskoodit 1–10 -kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, jonka avulla kuvataan tehtävien tai resurssien hierarkkista rakennetta.

Jäsennystaso (tehtäväkenttä)

Jäsennystaso-kenttä osoittaa tehtävän tai varauksen sijainnin projektin jäsennyshierarkiassa.

Jäsennysnumero (tehtäväkenttä)

Jäsennysnumero-kenttä sisältää numeron, jonka avulla voit kuvata tehtävän sijoittumisen projektin jäsennyshierarkiassa.

Ylivarattu (tehtäväkenttä)

Ylivarattu-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityökustannukset (tehtäväkenttä)

Ylityökustannukset-kentästä nähdään tehtävän tai resurssin ylityökustannukset kaikkien varattujen tehtävien tai kaikkien varattujen resurssien osalta.

Ylityömäärä (tehtäväkenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Prosenttia (%) Viimeistele (tehtäväkenttä)

Prosenttia (%) valmiina -kenttä sisältää arvon, joka ilmoittaa sen prosenttiosuuden tehtävän kestosta, joka on jo valmis.

Prosenttia (%) Toimi valmiina (tehtäväkenttä)

Prosenttia (%) työstä valmiina -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen nykyisen tilan prosenttiosuutena valmistuneesta työstä.

Pessimistinen kesto (tehtäväkenttä)

Pessimistinen kesto-kenttä sisältää tehtävän odotettu aktiivisen työajan ja päättämisen huonoimman mahdollisuutta, eli aika Pessimistinen alusta pessimistisen päättymispäivämäärän tehtävän. Voit kirjoittaa päivämäärän PERT-analyysi-laskennan osana.

Pessimistinen päättyminen (tehtäväkenttä)

Pessimistinen päättyminen-kenttä sisältää päivämäärän, joka saadaan, kun tehtävän voinut huonoimman mahdollisuutta. Voit kirjoittaa päivämäärän PERT-analyysi-laskennan osana.

Pessimistinen alkaminen (tehtäväkenttä)

Pessimistinen alkaminen-kentässä on päivämäärä, jona huonoimman mahdollisuus milloin tehtävä voi alkaa. Voit kirjoittaa päivämäärän PERT-analyysi-laskennan osana.

Fyysinen prosenttia (%) Viimeistele (tehtäväkenttä)

% fyysisesti valmiina -kenttä näyttää syötetyn valmistumisprosenttiarvon, jota voidaan käyttää BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -arvon vaihtoehtoisena laskentaperusteena.

Edeltäjät (tehtäväkenttä)

Edeltäjät-kenttäluettelossa näkyvät niiden edeltäjätehtävien tehtävätunnusnumerot, joista tehtävän alkaminen tai loppuminen on riippuvainen.

Loppu ilman tasaamista (tehtäväkenttä)

Loppu ilman tasaamista -kentässä on tehtävän se päättymispäivämäärä, joka oli määritetty ennen tehtävien tasaamista.

Alku ilman tasaamista (tehtäväkenttä)

Alku ilman tasaamista -kentässä on tehtävän se alkamispäivämäärä, joka oli määritetty ennen tehtävien tasaamista.

Prioriteetti (tehtäväkenttä)

Prioriteetti-kenttä osoittaa tehtävälle annetun tärkeyden eli prioriteettitason, joka vuorostaan määrittää sen, kuinka paljon tehtävää tai varausta voidaan viivyttää tai jakaa osiin käytettäessä resurssien tasaamista.

Projekti (tehtäväkenttä)

Projekti-kentät sisältävät niiden aliprojektien nimet, joista tehtävät, resurssit tai varaukset ovat peräisin.

Uusi
Julkaise (tehtäväkenttä)

Julkaise-kenttä osoittaa, onko nykyisen tehtävän pitäisi julkistaa Project Server 2007 projektin muilta. Oletusarvoisesti tämä kenttä on määritetty Kyllä.
Office Project Professional 2007 vain

Toistuva (tehtäväkenttä)

Toistuva-kentästä näkyy, onko tehtävä osa toistuvien tehtävien sarjaa.

Normaali työ (tehtäväkenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä olevat kustannukset (tehtäväkenttä)

Jäljellä olevat kustannukset -kenttä näyttää jäljellä olevat ajoitetut kustannukset, jotka aiheutuvat jäljellä olevan ajoitetun työmäärän valmistumisesta.

Jäljellä oleva kesto (tehtäväkenttä)

Jäljellä oleva kesto -kenttä näyttää tehtävän jäljellä olevan osuuden suorittamiseen tarvittavan ajan.

Jäljellä olevat ylityökustannukset (tehtäväkenttä)

Jäljellä olevat ylityökustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen jäljellä olevat ajoitetut ylityökustannukset.

Jäljellä oleva ylityömäärä (tehtäväkenttä)

Jäljellä oleva ylityömäärä -kenttä näyttää jäljellä olevan ajoitetun ylityön määrän.

Jäljellä oleva työmäärä (tehtäväkenttä)

Jäljellä oleva työmäärä -kenttä näyttää tehtävän tai tehtävien valmistumiseen vielä tarvittavan ajan, esimerkiksi henkilötyötuntia per päivä.

Resurssiryhmä (tehtäväkenttä)

Resurssiryhmä-kenttä sisältää ryhmät, joihin resurssit kuuluvat.

Resurssin nimikirjaimet (tehtäväkenttä)

Resurssin nimikirjaimet -kenttä näyttää resurssien nimien lyhenteet.

Resurssien nimet (tehtäväkenttä)

Resurssien nimet -kentässä on luettelo kaikkien tehtävään varattujen resurssien nimistä.

Resurssin fonetiikka (tehtäväkenttä)

Resurssin fonetiikka-kenttää käytetään ainoastaan Project 2007japaninkielisessä versiossa.

Resurssilaji (tehtäväkenttä)

Resurssin laji -kenttä osoittaa, ovatko tähän tehtävään varatut resurssit työ- vai materiaaliresursseja.

Vastausta odotetaan (tehtäväkenttä)

Vastausta odotetaan -kenttä osoittaa, ovatko tehtäviin varatut ryhmän jäsenet vastanneet varauspyyntöön.

Jatkuu (tehtäväkenttä)

Jatkuu-kenttä ilmoittaa päivämäärän, jona tehtävän jäljellä olevan osuuden on suunniteltu jatkuvan, kun syötät uuden arvon esimerkiksi Prosenttia (%) valmiina-, Prosenttia (%) työstä valmiina-, Toteutunut työ-, Toteutunut kesto- tai Todellinen alkamispäivämäärä -kenttään.

Koottu (tehtäväkenttä)

Alitehtävien Koottu-kenttä määrittää, kootaanko alitehtävien Gantt-palkkien tiedot yhteenvetotehtävän palkkiin.

ASI (tehtäväkenttä)

ASI (aikataulun suoritusindeksi) -kentässä näkyy tehdyn työn suunniteltujen kustannusten osuus suunnitellun työn (BCWP/BCWS) suunnitelluista kustannuksista.

Alku (tehtäväkenttä)

Alku-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan aloitettava tehtävän suorittaminen.

Alkuliukuma (tehtäväkenttä)

Alkuliukuma-kentässä on Aikainen alkaminen- ja Myöhäinen alkaminen -päivämäärien väliin jäävä aika. Ilmaiseksi ladattava

Alkamisen varianssi (tehtäväkenttä)

Alkamisen varianssi -kentän arvo sisältää tehtävän tai varauksen perusaikataulun alkamispäivämäärän ja nykyisen aikataulun mukaisen aloituspäivän välisen erotuksen.

Alku1 – 10 (tehtäväkentät)

Alut 1–10 -kentissä näytetään tehtävän, resurssin tai varauksen alkamispäivämäärätietoja, jotka määritetään ja säilytetään erillään muista projektin tiedoista.

Tila (tehtäväkenttä)

Tila-kentässä näkyy tehtävän nykyinen tila: Valmis, Aikataulussa, Myöhässä tai Tuleva tehtävä.

Tilailmaisin (tehtäväkenttä)

Tilailmaisin-kentässä näkyy tehtävän nykyisen tilan ilmaiseva kuvake.

Uusi
Tilojen vastuuhenkilö (tehtäväkenttä)

Tilojen vastuuhenkilö-kenttä sisältää nimen, joka vastaanottaa nykyisen tehtävän tilan päivitykset resursseilta Microsoft Office Project Web AccessYritysresurssin.

Keskeytys (tehtäväkenttä)

Keskeytys-kentässä näkyy päivämäärä, jona tehtävän todellisen osan suorittaminen päättyi.

Aliprojektitiedosto (tehtäväkenttä)

Aliprojektitiedosto-kentässä on projektitiedostoon liitetyn projektin nimi.

Aliprojekti vain luettavissa (tehtäväkenttä)

Aliprojekti vain luettavissa -kenttä ilmaisee, onko tehtävän aliprojekti vain luettavissa.

Seuraajat (tehtäväkenttä)

Seuraajat-kentässä näkyvät tehtävän seuraajatehtävien tehtävätunnusnumerot.

Yhteenveto (tehtäväkenttä)

Yhteenveto-kentästä näkyy, onko tehtävä yhteenvetotehtävä.

Yhteenvedon edistyminen (tehtäväkenttä)

Yhteenvedon edistyminen -kenttä näyttää yhteenvetotehtävän edistymisen, joka perustuu yhteenvetotehtävän ajoitettujen alitehtävien edistymiseen.

SV (tehtäväkenttä)

SV (aikatauluero) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

AV-prosentti (%) (tehtäväkenttä)

SV% (aikataulueroprosentti) -kenttä näyttää aikataulun varianssin (SV) suhteen suunnitellun työn suunniteltuihin kustannuksiin (BCWS) prosentteina ilmaistuna.

Tehtäväkalenteri (tehtäväkenttä)

Tehtäväkalenteri-kentän luettelossa näkyvät kaikki kalenterit, jotka voidaan varata tehtäville.

Uusi
Tehtäväkalenterin GUID-tunnus (tehtäväkenttä)

Tehtäväkalenterin GUID-tunnus -kenttä sisältää jokaista tehtäväkalenteria varten projektissa luodut yksilölliset tunnuskoodit. Kahdella tehtäväkalenterilla ei voi olla samaa tehtäväkalenterin GUID-tunnusta.

Uusi
Tehtävän GUID-tunnus (tehtäväkenttä)

Tehtävän GUID-kenttä sisältää jokaista tehtävää varten projektissa luodut yksilölliset tunnuskoodit.

JOTTI (tehtäväkenttä)

JOTTI (jäljellä olevan työn tehokkuusindeksi) -kentässä näkyy jäljellä olevan työn suhde jäljellä oleviin varoihin tilapäivämäärästä alkaen.

Ryhmän tilatietoja odotetaan (tehtäväkenttä)

Ryhmän tilatietoja odotetaan -kenttä osoittaa, oletko saanut vastauksen edistymistietopyyntöön, jonka olet lähettänyt resurssille varatuista tehtävistä.

Yllä oleva teksti (tehtäväkenttä)

Yllä oleva teksti -kenttä kenttä määrittää, missä alitehtävien Gantt-palkkien teksti tulee näkyviin, kun tehtävät kerätään yhteenvetotehtävän palkkiin.

Teksti1 – 30 (tehtäväkentät)

Tekstit 1–30 -kenttiin tallennetaan projektin tehtäviä, resursseja tai varauksia koskevia tekstimuotoisia tietoja.

Kokonaisliukuma (tehtäväkenttä)

Kokonaisliukuma-kentässä näkyy, paljonko tehtävän päättyminen voi myöhästyä vaikuttamatta projektin päättymispäivään.

Laji (tehtäväkenttä)

Laji-kentän vaihtoehtojen avulla voidaan säätää, miten työn, varausyksiköiden tai keston arvojen muutokset vaikuttavat kahden muun kentän laskentaan.

Yksilöllinen tunnus (tehtäväkenttä)

Yksilöllinen tunnus-kenttä sisältää numeron, että Project 2007 määrittää automaattisesti, kun uusi tehtävä, resurssi tai varaus on luotu nykyisessä projektissa.

Edeltäjien yksilölliset tunnukset (tehtäväkenttä)

Edeltäjien yksilölliset tunnukset -kentässä näkyvät niiden edeltäjätehtävien yksilölliset tunnukset, joista tehtävän alkaminen tai loppuminen on riippuvainen.

Seuraajien yksilölliset tunnukset (tehtäväkenttä)

Seuraajien yksilölliset tunnukset -kentässä näkyvät tehtävän seuraajatehtävien yksilölliset tunnusnumerot.

Tarvitaan päivitys (tehtäväkenttä)

Tarvitaan-kenttä osoittaa, onko Project Server 2007 päivitys tulee ryhmän jäsenille muutosten tehtävän alkamis-päivitys päättymispäivämäärän tai varauksia.

VAC (tehtäväkenttä)

VAC (arvioitu kustannusero lopussa) -kenttä näyttää Suunnitellut kustannukset valmistumisaikana (BAC) -kentän tai perusaikataulun kustannusten ja tehtävän, resurssin tai tehtävävarauksen Arvioidut kustannukset valmistumisaikana (EAC) -kentän välisen erotuksen.

WBS (tehtäväkenttä)

WBS-kenttä sisältää työn hajauttamisen rakennekoodeja.

WBS-edeltäjät (tehtäväkenttä)

WBS-edeltäjät-kentässä näkyvät niiden edeltäjätehtävien WBS-koodit, joista tehtävän alkaminen tai loppuminen on riippuvainen.

WBS-seuraajat (tehtäväkenttä)

WBS-seuraajat-kentässä näkyvät seuraajatehtäviin liittyvät WBS-koodit.

Työmäärä (tehtäväkenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Työn jakautuminen (tehtäväkenttä)

Työn jakautuminen -kentässä on vaihtoehtoisia muotoja tehtävään varattujen resurssien käytön jakautumisen kuvaamiseksi.

Työmäärän varianssi (tehtäväkenttä)

Työmäärän varianssi -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun työmäärän ja nykyisen ajoitetun työmäärän erotuksen.

Sivun alkuun

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2007.

Todelliset kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Todelliset kiinteät kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Todelliset kiinteät kustannukset -kentässä näkyvät näkyvät tehtävän todelliset, aikajaksotetut, muita kuin resursseja koskevat kustannukset, jotka veloitetaan valitsemasi kertymistavan mukaan tehtävän kuluessa.

Toteutunut ylityömäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Toteutunut ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Toteutunut työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Toteutunut työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

ACWP (tehdyn työn toteutuneet kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Uusi
Perusaikataulun budjetin kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Perusaikataulun budjetin työ (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1 – perusaikataulun 10 budjetin kustannukset-kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 työmäärä (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

BCWS (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Uusi
Budjetin kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Budjetin työ (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

KHI (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

CPI (kustannustehokkuusindeksi) -kentässä näkyy tehdyn työn suunniteltujen (tai perusaikataulun) kustannusten suhde tehdyn työn toteutuneisiin kustannuksiin projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Kumulatiiviset kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kumulatiiviset kustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut, kumulatiiviset, aikajaksotetut kustannukset kuluvaan päivämäärään mennessä.

Kumulatiivinen valmistumisprosentti (%) (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kumulatiivinen valmistumisprosentti (%) -kenttä näyttää kumulatiivisen valmistumisprosentin arvot tehtävän kestoajalle jaettuina.

Kumulatiivinen työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kumulatiivinen työmäärä -kenttä sisältää kaikkien tehtäviin varattujen resurssien kumulatiivisen ajoitetun ajan.

KV (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

KV % (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

KV% (kustannusvarianssiprosentti) -kenttä näyttää kustannusvarianssin (KV) suhteen tehdyn työn suunniteltuihin kustannuksiin (BCWP) prosentteina ilmaistuna.

Kiinteät kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kiinteät kustannukset -kenttä näyttää kaikki muista kuin resursseista aiheutuvat tehtävän kustannukset.

Ylivaraus (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Ylivaraus-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityömäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Prosenttia (%) Viimeistele (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Prosenttia (%) valmiina -kenttä sisältää arvon, joka ilmoittaa sen prosenttiosuuden tehtävän kestosta, joka on jo valmis.

Normaali työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

ASI (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

ASI (aikataulun suoritusindeksi) -kentässä näkyy tehdyn työn suunniteltujen kustannusten osuus suunnitellun työn (BCWP/BCWS) suunnitelluista kustannuksista.

SV (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

SV (aikatauluero) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

AV-prosentti (%) (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

SV% (aikataulueroprosentti) -kenttä näyttää aikataulun varianssin (SV) suhteen suunnitellun työn suunniteltuihin kustannuksiin (BCWS) prosentteina ilmaistuna.

Työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Sivun alkuun

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2007.

Kenttä

Kuvaus

Kertymä (resurssikenttä)

Kertymä-kentästä voidaan valita, miten ja milloin resurssin normaalit korvaukset ja ylityökorvaukset veloitetaan tai miten ne kertyvät tehtävän kustannuksiksi.

Todelliset kustannukset (resurssikenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Todellinen päättymispäivä (resurssikenttä)

Todellinen päättymispäivä -kentässä näkyy todellinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin tehtävä tai varaus valmistui.

Todelliset ylityökustannukset (resurssikenttä)

Todelliset ylityökustannukset -kenttä näyttää resurssien suorittamiin tehtäviin liittyvistä ylitöistä kertyneet todelliset ylityökustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (resurssikenttä)

Toteutunut ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Todellinen alkamispäivä (resurssikenttä)

Todellinen alkamispäivä -kentissä näkyy ilmoittamiesi edistymistietojen mukainen tehtävän tai varauksen todellinen alkamispäivä ja -aika.

Toteutunut työmäärä (resurssikenttä)

Toteutunut työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (resurssikenttä)

ACWP (tehdyn työn toteutuneet kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Varaus (resurssikenttä)

Varaus-kenttä ilmaisee, onko rivi varausrivi eikä tehtävä- tai resurssirivi.

Varausviive (resurssikenttä)

Varausviive-kentässä näkyy aika, joka resurssin on odotettava, ennen kuin hän voi aloittaa työskentelyn tietyssä varauksessa. Varausviive-kentissä ei varsinaisesti näy tietoja, vaan ne tuovat vastaavan Varausviive-kentän tiedot nähtäväksi.

Varausyksiköt (resurssikenttä)

Varausyksikkö-kenttä näyttää tehtävään varatut resurssit.

Käytettävissä mistä (resurssikenttä)

Käytettävissä mistä -kenttä näyttää päivämäärän, josta alkaen resurssi on käytettävissä työhön määritettyjen yksiköiden verran nykyisellä aikajaksolla.

Käytettävissä mihin (resurssikenttä)

Käytettävissä mihin -kentässä näkyy päivämäärä, johon asti resurssi on käytettävissä työhön määritettyjen yksikköjen verran nykyisellä aikajaksolla.

Peruskalenteri (resurssikenttä)

Peruskalenteri-kenttä ilmaisee, mikä kalenteri on resurssikalenterin peruskalenteri.

Uusi
Perusaikataulun budjetin kustannukset (resurssikenttä)

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Perusaikataulun budjetin työ (resurssikenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (resurssikenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun päättymispäivä (resurssikenttä)

Perusaikataulun päättymispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu valmistumispäivä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun alkamispäivä (resurssikenttä)

Perusaikataulun alkamispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu alkamispäivämäärä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun työmäärä (resurssikenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1 – perusaikataulun 10 budjetin kustannukset-kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 loppu (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 loppu -kenttiin on tallennettu tehtävien ja resurssivarausten suunnitellut valmistumispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen tallennuksen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 alku (resurssikentät)

Perusaikataulun alkukenttiin (Perusaikataulujen 1–10 alku) on tallennettu tehtävien tai varausten suunnitellut aloittamispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 työ (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (resurssikenttä)

BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (resurssikenttä)

BCWS (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Uusi
Budjetti (resurssikenttä)

Budjetti-kentän avulla voit tarkistaa tai määrittää, että työ-, materiaali- tai kustannusresurssi on budjettiresurssi eli resurssi, jonka työmäärää, materiaaleja tai kustannuksia on seurattava projektissa.

Uusi
Budjetin kustannukset (resurssikenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Budjetin työ (resurssikenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Tasaaminen (resurssikenttä)

Tasaaminen-kenttä osoittaa, voidaanko resurssi tasata.

Koodi (resurssikenttä)

Koodi-kenttä sisältää minkä tahansa sellaisen koodin, lyhenteen tai numeron, jonka haluat lisätä osaksi resurssin tietoja.

Vahvistettu (resurssikenttä)

Vahvistettu-kenttä osoittaa, ovatko tehtävään varatut resurssit hyväksyneet vai hylänneet tehtävävarauksensa.

Kustannukset (resurssikenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Käyttökertakustannus (resurssikenttä)

Käyttökertakustannus-kentässä näkyy kustannus, joka syntyy aina, kun työresurssia (ihmisiä tai laitteita) käytetään. Se lisätään, kun työresurssi varataan tehtävään.

Kustannustaulukkoa (resurssikenttä)

Kustannustaulukko-kentässä voi valita, mitä kustannustaulukkoa käytetään tehtävään varattujen resurssien yhteydessä

Kustannusvarianssi (resurssikenttä)

Kustannusvarianssi-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun kustannusten ja kokonaiskustannusten erotuksen.

Kustannus1 – 10 (resurssikentät)

Kustannukset 1–10 -kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja.

Uusi
luotu (resurssikenttä)

Luotu-kenttä sisältää päivämäärän ja ajan, jolloin resurssi on lisätty projektiin.

KV (resurssikenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

Päivämäärä1 – 10 (resurssikentät)

Päivämäärät 1–10 -kenttiin tallennetaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päivämäärätietoja.

Uusi
Kuormituksen oletusomistaja (resurssikenttä)

Kuormituksen oletusomistaja-kenttä sisältää yrityksen käyttäjä, joka on vastuussa tilatietojen lisäämisestä tietyn tehtävän nimi.
Office Project Professional 2007 vain

Kesto1 – 10 (resurssikentät)

Kestot 1–10 -kenttiin tallennetaan minkä tahansa tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot.

Sähköpostiosoite (resurssikenttä)

Sähköpostiosoite-kenttä sisältää resurssin sähköpostiosoitteen.

Yritys (resurssikenttä)

Yritys-kenttä näyttää, onko resurssi yrityksen resurssivarannosta (Kyllä) vai paikallisesta resurssivarannosta (Ei).

Yrityksen peruskalenteri (resurssikenttä)

Yrityksen peruskalenteri -kentästä näkyy, onko resurssi liitetty yrityksen yleisestä mallista peräisin olevaan peruskalenteriin.

Yrityksen Kustannus1 – 10 (resurssikentät)

Enterprise-Kustannus1 – Enterprise-10-kenttiin voidaan tallentaa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen päivämäärä1 – 30 (resurssikentät)

Yrityksen päivämäärä1 – yrityksen päivämäärä30 kenttiä voi tallentaa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen päivämäärätietoja määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen kesto1 – 10 (resurssikentät)

Yrityksen kesto1 – Enterprise-10-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen Lippu1 – 20 (resurssikentät)

Yrityksen lippu1 – Enterprise-20-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen määrityksen mukaisesti projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, on määrittänyt.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen numero1 – 40 (resurssikentät)

Yrityksen projektinumero1 Yritysprojektin numero40 kentät voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja projektin luvun määrittämä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen pakolliset arvot (resurssikenttä)

Yrityksen pakolliset arvot-kenttä osoittaa, onko resurssille edellyttämät pakolliset arvot Project Server 2007varten.

Yritysresurssin jäsennyskoodi1 – 29 (resurssikentät)

Yrityksen resurssien jäsennyskoodi1 – Yritysresurssien jäsennyskoodi29-kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, joka vastaa luettelon tai (esimerkiksi osaamiskoodi tai projektin koodit) resurssien hierarkkista rakennetta.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen ryhmän jäsen (resurssikenttä)

Kun useita yritysprojekteja on avoinna, resurssinäkymissä näkyvät kaikkien samalla versiotasolla olevien projektien (esimerkiksi kaikkien avoinna olevien julkaistujen projektien) kaikki resurssit.

Yrityksen teksti1 – 40 (resurssikentät)

Yrityksen teksti1 Yritysteksti40-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tekstin tehtävien, resurssien tai varausten projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä
Office Project Professional 2007vain

Yrityksen yksilöllinen tunnus (resurssikenttä)

Yritysresurssit ovat käytettävissä kaikissa projekteissa Project Server 2007.

Uusi
Virhesanoma (resurssikenttä)

Virhe viesti-kenttää käytetään ohjattua resurssien tuontia ja projektin tuontitoiminnolla virheiden yhteydessä tuominen Project Server 2007resurssien ja tehtävien tietoja tarpeen mukaan.
Office Project Professional 2007 vain

Loppu1 – 10 (resurssikentät)

Loppu 1–10 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päättymispäivämäärätietoja.

Päättymispäivä (resurssikenttä)

Loppu-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan saatava valmiiksi kaikki varatut tehtävät.

Lippu1 – 20 (resurssikentät)

Liput 1–20 -kentät osoittavat, onko tehtävälle, resurssille tai varaukselle määritetty jokin lisätoimi tai onko se merkitty tunnistamista varten.

Yleinen (resurssikenttä)

Yleinen-kentästä näkyy, onko resurssi yleinen vai ei.

Ryhmä (resurssikenttä)

Ryhmä-kenttä sisältää sen ryhmän nimen, johon resurssi kuuluu.

Ryhmittele yhteenvedoittain (resurssikenttä)

Ryhmittele yhteenvedoittain -kenttä näyttää, onko kyseinen tehtävä- tai resurssitaulukon rivi jonkin tietyn luokan ryhmiteltyjen tehtävien tai resurssien yhteenvetorivi.

Hyperlinkki (resurssikenttä)

Hyperlinkki-kentän arvo on otsikkoteksti tai selittävä teksti, joka liittyy tehtävän, resurssin tai varauksen hyperlinkkiin.

Hyperlinkkiosoite (resurssikenttä)

Hyperlinkkiosoite-kenttä sisältää osoitteen, joka määrittää hyperlinkin, jonka kautta saadaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä tietoja.

Hyperlinkkiviittaus (resurssikenttä)

Hyperlinkkiviittaus-kenttä sisältää tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvien Hyperlinkkiosoite- ja Hyperlinkin aliosoite -kenttien yhdistelmän.

Hyperlinkkialiosoite (resurssikenttä)

Hyperlinkin aliosoite -kenttä osoittaa paikan asiakirjassa, johon tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvä hyperlinkki johtaa.

Tunnus (resurssikenttä)

Tunnus-kentän arvo on tunnistenumero, Project 2007 automaattisesti liittää kuhunkin tehtävään tai resurssiin Kun lisäät ne projektiin.

Uusi
tuominen (resurssikenttä)

Tuo-kenttä määrittää, onko resurssi voi tuoda Project Server 2007 kuin yrityksen resurssi. Se on osa resurssien tuontitoiminnolla.
Office Project Professional 2007 vain

Poissa käytöstä (resurssikenttä)

Yritysresursseja ei poisteta. Sen sijaan käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voi poistaa resurssit käytöstä.

Ilmaisimet (resurssikenttä)

Ilmaisimet-kenttä sisältää ilmaisimia, jotka antavat tietoja tehtävistä tai resursseista.

Nimikirjaimet (resurssikenttä)

Nimikirjaimet-kentässä on resurssin nimen lyhenne.

Tasaamisviive (resurssikenttä)

Tasaamisviive-kentän arvo on aika, jonka verran tehtävän tai varauksen aikaista alkamista viivytetään resurssien tasaamisen takia.

Linkitetyt kentät (resurssikenttä)

Linkitetyt kentät-kenttä ilmaisee, onko tehtävän, resurssin tai varauksen, OLE-linkkejä joko muualla tämän projektitiedoston Project 2007 -tiedostosta toiseen tai toisesta ohjelmasta.

Materiaaliyksikkö (resurssikenttä)

Materiaaliselite-kentässä on materiaaliresurssille määrittämäsi mittayksikkö, kuten tonni, laatikko tai kuutiometri.

Enimmäiskäyttöaste (resurssikenttä)

Enimmäiskäyttöaste-kenttä sisältää prosenttiluvun tai yksikköjen määrän, joka ilmaisee sen enimmäiskapasiteetin, jolla resurssia voidaan käyttää tehtävien suorittamiseen nykyisellä aikajaksolla.

Nimi (resurssikenttä)

Nimi-kenttä sisältää tehtävän tai resurssin nimen.

Huomautukset (resurssikenttä)

Huomautukset-kenttä sisältää tehtävää, resurssia tai varausta koskevia huomautuksia.

Numero1 – 20 (resurssikentät)

Numerot 1–20 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa projektia koskevia tehtäviin, resursseihin tai varauksiin liittyviä numeerisia tietoja.

Objektit (resurssikenttä)

Objektit-kenttä sisältää tehtävään tai resurssiin liittyvien objektien lukumäärän.

Jäsennyskoodi1 – 10 (resurssikentät)

Jäsennyskoodit 1–10 -kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, jonka avulla kuvataan tehtävien tai resurssien hierarkkista rakennetta.

Ylivarattu (resurssikenttä)

Ylivarattu-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityökustannukset (resurssikenttä)

Ylityökustannukset-kentästä nähdään tehtävän tai resurssin ylityökustannukset kaikkien varattujen tehtävien tai kaikkien varattujen resurssien osalta.

Ylityökorvaus (resurssikenttä)

Ylityökorvaus-kentästä nähdään resurssin ylityöstä maksettavan korvauksen suuruus.

Ylityömäärä (resurssikenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippu (resurssikenttä)

Huippu-kenttä sisältää enimmäisprosenttiarvon tai yksiköiden määrän, joka resurssille on varattu tehtävään tiettynä hetkenä.

Prosenttia (%) Toimi valmiina (resurssikenttä)

Prosenttia (%) työstä valmiina -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen nykyisen tilan prosenttiosuutena valmistuneesta työstä.

Fonetiikka (resurssikenttä)

Fonetiikka-kenttää käytetään ainoastaan Project 2007japaninkielisessä versiossa.

Projekti (resurssikenttä)

Projekti-kentät sisältävät niiden aliprojektien nimet, joista tehtävät, resurssit tai varaukset ovat peräisin.

RBS (resurssikenttä)

RBS-kenttä sisältää resurssien tai käyttäjien osittamisrakenteen (Resource/User Breakdown Structure).

Normaali työ (resurssikenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä olevat kustannukset (resurssikenttä)

Jäljellä olevat kustannukset -kenttä näyttää jäljellä olevat ajoitetut kustannukset, jotka aiheutuvat jäljellä olevan ajoitetun työmäärän valmistumisesta.

Jäljellä olevat ylityökustannukset (resurssikenttä)

Jäljellä olevat ylityökustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen jäljellä olevat ajoitetut ylityökustannukset.

Jäljellä oleva ylityömäärä (resurssikenttä)

Jäljellä oleva ylityömäärä -kenttä näyttää jäljellä olevan ajoitetun ylityön määrän.

Jäljellä oleva työmäärä (resurssikenttä)

Jäljellä oleva työmäärä -kenttä näyttää tehtävän tai tehtävien valmistumiseen vielä tarvittavan ajan, esimerkiksi henkilötyötuntia per päivä.

Uusi
Resurssikalenterin GUID-tunnus (resurssikenttä)

Resurssikalenterin GUID-tunnus -kenttä sisältää jokaista resurssikalenteria varten projektissa luodut yksilölliset tunnuskoodit. Kahdella resurssikalenterilla ei voi olla samaa resurssikalenterin GUID-arvoa.

Uusi
Resurssin GUID-tunnus (resurssikenttä)

Resurssin GUID-tunnus -kenttä sisältää jokaista resurssia varten projektissa luodut yksilölliset tunnuskoodit. Kahdella resurssilla ei voi olla samaa GUID-tunnusta.

Vastausta odotetaan (resurssikenttä)

Vastausta odotetaan -kenttä osoittaa, ovatko tehtäviin varatut ryhmän jäsenet vastanneet varauspyyntöön.

Normaali korvaus (resurssikenttä)

Normaali korvaus -kenttä näyttää resurssin normaalista työstä maksettavan korvauksen suuruuden.

Alkamispäivä (resurssikenttä)

Alku-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan aloitettava tehtävän suorittaminen.

Alku1 – 10 (resurssikentät)

Alut 1–10 -kentissä näytetään tehtävän, resurssin tai varauksen alkamispäivämäärätietoja, jotka määritetään ja säilytetään erillään muista projektin tiedoista.

Uusi
Yhteenveto (resurssikenttä)

Yhteenveto-kenttä osoittaa, ovatko nykyisessä projektissa käytettävien resurssien varaustiedot peräisin nykyisestä projektista vai toisesta projektista, jossa käytetään samoja resursseja.

SV (resurssikenttä)

SV (aikatauluero) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

Uusi
Ryhmän varausvaranto (resurssikenttä)

Ryhmän varausvaranto-kenttä näyttää, onko nykyinen resurssi Ryhmäresurssi.
Office Project Professional 2007 vain

Tehtävän yhteenvedon nimi (resurssikenttä)

Tehtävän yhteenvedon nimi -kenttä sisältää resurssivaraukseen kuuluvan tehtävän yhteenvetotehtävien nimet.

Ryhmän tilatietoja odotetaan (resurssikenttä)

Ryhmän tilatietoja odotetaan -kenttä osoittaa, oletko saanut vastauksen edistymispyyntöön, jonka olet lähettänyt resurssille varatuista tehtävistä.

Teksti1 – 30 (resurssikentät)

Tekstit 1–30 -kenttiin tallennetaan projektin tehtäviä, resursseja tai varauksia koskevia tekstimuotoisia tietoja.

Laji (resurssikenttä)

Laji-kentän vaihtoehtojen avulla voidaan säätää, miten työn, varausyksiköiden tai keston arvojen muutokset vaikuttavat kahden muun kentän laskentaan.

Yksilöllinen tunnus (resurssikenttä)

Yksilöllinen tunnus-kenttä sisältää numeron, että Project 2007 määrittää automaattisesti, kun uusi tehtävä, resurssi tai varaus on luotu nykyisessä projektissa.

Tarvitaan päivitys (resurssikenttä)

Tarvitaan-kenttä osoittaa, onko Project Server 2007 päivitys tulee ryhmän jäsenille muutosten tehtävän alkamis-päivitys päättymispäivämäärän tai varauksia.

VAC (resurssikenttä)

VAC (arvioitu kustannusero lopussa) -kenttä näyttää Suunnitellut kustannukset valmistumisaikana (BAC) -kentän tai perusaikataulun kustannusten ja tehtävän, resurssin tai tehtävävarauksen Arvioidut kustannukset valmistumisaikana (EAC) -kentän välisen erotuksen.

Windows-käyttäjätili (resurssikenttä)

Windows-käyttäjätili-kenttä sisältää työresurssille määritetyn Microsoft Windows -käyttäjänimen.

Työmäärä (resurssikenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Työryhmän (resurssikenttä)

Työryhmä-kenttä sisältää valinnat sähköisen päivittäminen menetelmän, jota käytät yhteydenpitoon ja kunkin resurssin projektiryhmän yhteistyötä.

Työn jakautuminen (resurssikenttä)

Työn jakautuminen -kentässä on vaihtoehtoisia muotoja tehtävään varattujen resurssien käytön jakautumisen kuvaamiseksi.

Työmäärän varianssi (resurssikenttä)

Työmäärän varianssi -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun työmäärän ja nykyisen ajoitetun työmäärän erotuksen.

Sivun alkuun

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2007.

Todelliset kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Toteutunut ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Toteutunut työmäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Toteutunut työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (aikajaksotettu resurssikenttä)

ACWP (tehdyn työn toteutuneet kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Uusi
Perusaikataulun budjetin kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Perusaikataulun budjetin työ (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun työmäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut resurssikentät)

Perusaikataulujen 1 – perusaikataulun 10 budjetin kustannukset-kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (aikajaksotetut resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (aikajaksotetut resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 työmäärä (aikajaksotetut resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (aikajaksotettu resurssikenttä)

BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (aikajaksotettu resurssikenttä)

BCWS (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Uusi
Budjetin kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Budjetin työ (aikajaksotettu resurssikenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjettiresurssi

Kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Kumulatiiviset kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Kumulatiiviset kustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut, kumulatiiviset, aikajaksotetut kustannukset kuluvaan päivämäärään mennessä.

Kumulatiivinen työmäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Kumulatiivinen työmäärä -kenttä sisältää kaikkien tehtäviin varattujen resurssien kumulatiivisen ajoitetun ajan.

KV (aikajaksotettu resurssikenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

Ylivaraus (aikajaksotettu resurssikenttä)

Ylivaraus-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityömäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippukäyttöaste (aikajaksotettu resurssikenttä)

Huippukäyttöaste-kenttä sisältää prosenttiosuuden tai käyttöasteen, jolla resurssi on varattu johonkin tehtävään tiettynä hetkenä, eri aikajaksoille jaettuna.

Prosenttia (%) Varausprosentti (aikajaksotettu resurssikenttä)

Varausprosentti-kenttä sisältää prosenttiarvon, joka on resurssin varattu kokonaistyökapasiteetti kaikissa tehtävissä.

Normaali työmäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä oleva käytettävyys (aikajaksotettu resurssikenttä)

Jäljellä oleva käytettävyys -kenttä sisältää resurssin jäljellä olevan työskentelyajan.

SV (aikajaksotettu resurssikenttä)

SV (aikatauluero) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

Yksikön käytettävyys (aikajaksotettu resurssikenttä)

Yksikön käytettävyys -kenttä sisältää enimmäiskäyttöasteen, jonka työresurssi on käytettävissä tehtävien suorittamiseen mille tahansa aikajaksolle jaettuna. Arvo voi olla prosenttiluku tai määrä.

Työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Työn käytettävyys (aikajaksotettu resurssikenttä)

Työn käytettävyys -kenttä sisältää enimmäisajan, jonka työresurssi on käytettävissä työhön valitulle ajanjaksolle jaettuna.

Sivun alkuun

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2007.

Kenttä

Kuvaus

Todelliset kustannukset (varauskenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Todellinen päättymispäivä (varauskenttä)

Todellinen päättymispäivä -kentässä näkyy todellinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin tehtävä tai varaus valmistui.

Todelliset ylityökustannukset (varauskenttä)

Todelliset ylityökustannukset -kenttä näyttää resurssien suorittamiin tehtäviin liittyvistä ylitöistä kertyneet todelliset ylityökustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (varauskenttä)

Toteutunut ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Todellinen alkamispäivä (varauskenttä)

Todellinen alkamispäivä -kentissä näkyy ilmoittamiesi edistymistietojen mukainen tehtävän tai varauksen todellinen alkamispäivä ja -aika.

Toteutunut työmäärä (varauskenttä)

Toteutunut työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (varauskenttä)

ACWP (tehdyn työn toteutuneet kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Varaus (varauskenttä)

Varaus-kenttä ilmaisee, onko rivi varausrivi eikä tehtävä- tai resurssirivi.

Varausviive (varauskenttä)

Varausviive-kentässä näkyy aika, joka resurssin on odotettava, ennen kuin hän voi aloittaa työskentelyn tietyssä varauksessa. Varausviive-kentissä ei varsinaisesti näy tietoja, vaan ne tuovat vastaavan Varausviive-kentän tiedot nähtäväksi.

Uusi
Kuormituksen omistaja (varauskenttä)

Kuormituksen omistaja-kenttä sisältää nimen, käyttäjä, joka vastaa nykyisen tehtävän tilatietojen Office Project Web Access .
Office Project Professional 2007 vain

Varausyksiköt (varauskenttä)

Varausyksikkö-kenttä näyttää tehtävään varatut resurssit.

Uusi
Perusaikataulun budjetin kustannukset (varauskenttä)

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Perusaikataulun budjetin työ (varauskenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (varauskenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun päättymispäivä (varauskenttä)

Perusaikataulun päättymispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu valmistumispäivä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun alkamispäivä (varauskenttä)

Perusaikataulun alkamispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu alkamispäivämäärä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun työmäärä (varauskenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (varauskentät)

Perusaikataulujen 1 – perusaikataulun 10 budjetin kustannukset-kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 loppu (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 loppu -kenttiin on tallennettu tehtävien ja resurssivarausten suunnitellut valmistumispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen tallennuksen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 alku (varauskentät)

Perusaikataulun alkukenttiin (Perusaikataulujen 1–10 alku) on tallennettu tehtävien tai varausten suunnitellut aloittamispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 työ (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (varauskenttä)

BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (varauskenttä)

BCWS (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Uusi
Budjetin kustannukset (varauskenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Budjetin työ (varauskenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Vahvistettu (varauskenttä)

Vahvistettu-kenttä osoittaa, ovatko tehtävään varatut resurssit hyväksyneet vai hylänneet tehtävävarauksensa.

Kustannukset (varauskenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Kustannustaulukkoa (varauskenttä)

Kustannustaulukko-kentässä voi valita, mitä kustannustaulukkoa käytetään tehtävään varattujen resurssien yhteydessä

Kustannusvarianssi (varauskenttä)

Kustannusvarianssi-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun kustannusten ja kokonaiskustannusten erotuksen.

Kustannus1 – 10 (varauskentät)

Kustannukset 1–10 -kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja.

Kriittinen (varauskenttä)

Kriittinen-kentässä näkyy, onko tehtävän tai varauksen aikataulussa varaa viivästyksiin, vai onko tehtävä kriittisellä polulla.

KV (varauskenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

Päivämäärä1 – 10 (varauskentät)

Päivämäärät 1–10 -kenttiin tallennetaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päivämäärätietoja.

Kesto1 – 10 (varauskentät)

Kestot 1–10 -kenttiin tallennetaan minkä tahansa tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot.

Yrityksen Kustannus1 – 10 (varauskentät)

Enterprise-Kustannus1 – Enterprise-10-kenttiin voidaan tallentaa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen päivämäärä1 – 30 (varauskentät)

Yrityksen päivämäärä1 – yrityksen päivämäärä30 kenttiä voi tallentaa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen päivämäärätietoja määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen kesto1 – 10 (varauskentät)

Yrityksen kesto1 – Enterprise-10-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen Lippu1 – 20 (varauskentät)

Yrityksen lippu1 – Enterprise-20-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen määrityksen mukaisesti projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, on määrittänyt.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen numero1 – 40 (varauskentät)

Yrityksen projektinumero1 Yritysprojektin numero40 kentät voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja projektin luvun määrittämä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 vain

Yritysresurssin jäsennyskoodi1 – 29 (varauskentät)

Yrityksen resurssien jäsennyskoodi1 – Yritysresurssien jäsennyskoodi29-kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, joka vastaa luettelon tai (esimerkiksi osaamiskoodi tai projektin koodit) resurssien hierarkkista rakennetta.
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen teksti1 – 40 (varauskentät)

Yrityksen teksti1 Yritysteksti40-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tekstin tehtävien, resurssien tai varausten projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä
Office Project Professional 2007vain

Päättymispäivä (varauskenttä)

Loppu-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan saatava tehtävän suorittaminen valmiiksi.

Päättymisen varianssi (varauskenttä)

Päättymisen varianssi -kenttä sisältää tehtävän tai varauksen perusaikataulun päättymispäivämäärän ja nykyisen päättymispäivämäärän erotusta vastaavan ajan.

Loppu1 – 10 (varauskentät)

Loppu 1–10 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päättymispäivämäärätietoja.

Lippu1 – 20 (varauskentät)

Liput 1–20 -kentät osoittavat, onko tehtävälle, resurssille tai varaukselle määritetty jokin lisätoimi tai onko se merkitty tunnistamista varten.

Hyperlinkki (varauskenttä)

Hyperlinkki-kentän arvo on otsikkoteksti tai selittävä teksti, joka liittyy tehtävän, resurssin tai varauksen hyperlinkkiin.

Hyperlinkkiosoite (varauskenttä)

Hyperlinkkiosoite-kenttä sisältää osoitteen, joka määrittää hyperlinkin, jonka kautta saadaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä tietoja.

Hyperlinkkiviittaus (varauskenttä)

Hyperlinkkiviittaus-kenttä sisältää tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvien Hyperlinkkiosoite- ja Hyperlinkin aliosoite -kenttien yhdistelmän.

Hyperlinkkialiosoite (varauskenttä)

Hyperlinkin aliosoite -kenttä osoittaa paikan asiakirjassa, johon tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvä hyperlinkki johtaa.

Tasaamisviive (varauskenttä)

Tasaamisviive-kentän arvo on aika, jonka verran tehtävän tai varauksen aikaista alkamista viivytetään resurssien tasaamisen takia.

Linkitetyt kentät (varauskenttä)

Linkitetyt kentät-kenttä ilmaisee, onko tehtävän, resurssin tai varauksen, OLE-linkkejä joko muualla tämän projektitiedoston Project 2007 -tiedostosta toiseen tai toisesta ohjelmasta.

Huomautukset (varauskenttä)

Huomautukset-kenttä sisältää tehtävää, resurssia tai varausta koskevia huomautuksia.

Numero1 – 20 (varauskentät)

Numerot 1–20 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa projektia koskevia tehtäviin, resursseihin tai varauksiin liittyviä numeerisia tietoja.

Jäsennystaso (varauskenttä)

Jäsennystaso-kenttä osoittaa tehtävän tai varauksen sijainnin projektin jäsennyshierarkiassa.

Ylivarattu (varauskenttä)

Ylivarattu-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityökustannukset (varauskenttä)

Ylityökustannukset-kentästä nähdään tehtävän tai resurssin ylityökustannukset kaikkien varattujen tehtävien tai kaikkien varattujen resurssien osalta.

Ylityömäärä (varauskenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippu (varauskenttä)

Huippu-kenttä sisältää enimmäisprosenttiarvon tai yksiköiden määrän, joka resurssille on varattu tehtävään tiettynä hetkenä.

Prosenttia (%) Toimi valmiina (varauskenttä)

Prosenttia (%) työstä valmiina -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen nykyisen tilan prosenttiosuutena valmistuneesta työstä.

Prioriteetti (varauskenttä)

Prioriteetti-kenttä osoittaa tehtävälle annetun tärkeyden eli prioriteettitason, joka vuorostaan määrittää sen, kuinka paljon tehtävää tai varausta voidaan viivyttää tai jakaa osiin käytettäessä resurssien tasaamista.

Projekti (varauskenttä)

Projekti-kentät sisältävät niiden aliprojektien nimet, joista tehtävät, resurssit tai varaukset ovat peräisin.

RBS (varauskenttä)

RBS-kenttä sisältää resurssien tai käyttäjien osittamisrakenteen (Resource/User Breakdown Structure).

Normaali työ (varauskenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä olevat kustannukset (varauskenttä)

Jäljellä olevat kustannukset -kenttä näyttää jäljellä olevat ajoitetut kustannukset, jotka aiheutuvat jäljellä olevan ajoitetun työmäärän valmistumisesta.

Jäljellä olevat ylityökustannukset (varauskenttä)

Jäljellä olevat ylityökustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen jäljellä olevat ajoitetut ylityökustannukset.

Jäljellä oleva ylityömäärä (varauskenttä)

Jäljellä oleva ylityömäärä -kenttä näyttää jäljellä olevan ajoitetun ylityön määrän.

Jäljellä oleva työmäärä (varauskenttä)

Jäljellä oleva työmäärä -kenttä näyttää tehtävän tai tehtävien valmistumiseen vielä tarvittavan ajan, esimerkiksi henkilötyötuntia per päivä.

Pyyntö/vaatimus (varauskenttä)

P/V (Pyyntö/Vaatimus) -kentässä voit valita, miten resurssit varataan, kun käytetään ohjattua resurssien korvaamistoimintoa.

Resurssiryhmä (varauskenttä)

Resurssiryhmä-kenttä sisältää ryhmät, joihin resurssit kuuluvat.

Resurssitunnus (varauskenttä)

Resurssitunnus-kentän arvo on tunnistenumero, Project 2007 kullekin resurssille määrittämän.

Resurssin nimikirjaimet (varauskenttä)

Resurssin nimikirjaimet -kenttä näyttää resurssien nimien lyhenteet.

Resurssinimi (varauskenttä)

Resurssin nimi -kenttä sisältää sen resurssin nimen, johon varaus kuuluu.

Resurssilaji (varauskenttä)

Resurssin laji -kenttä osoittaa, onko kyseisen varauksen resurssi työ- vai materiaaliresurssi.

Vastausta odotetaan (varauskenttä)

Vastausta odotetaan -kenttä osoittaa, ovatko tehtäviin varatut ryhmän jäsenet vastanneet varauspyyntöön.

Alkamispäivä (varauskenttä)

Alku-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan aloitettava tehtävän suorittaminen.

Alkamisen varianssi (varauskenttä)

Alkamisen varianssi -kentän arvo sisältää tehtävän tai varauksen perusaikataulun alkamispäivämäärän ja nykyisen aikataulun mukaisen aloituspäivän välisen erotuksen.

Alku1 – 10 (varauskentät)

Alut 1–10 -kentissä näytetään tehtävän, resurssin tai varauksen alkamispäivämäärätietoja, jotka määritetään ja säilytetään erillään muista projektin tiedoista.

SV (varauskenttä)

SV (aikatauluero) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

Tehtävätunnus (varauskenttä)

Tehtävätunnus-kenttä sisältää numeron, Project 2007 määrittää jokaiselle tehtävälle, kun lisäät tehtäviä projektiin.

Tehtävänimi (varauskenttä)

Tehtävän nimi -kenttä sisältää sen tehtävän nimen, johon varaus kuuluu.

Tehtävän jäsennysnumero (varauskenttä)

Tehtävän jäsennysnumero -kenttä sisältää numeron, jonka avulla voit kuvata tehtävän sijoittumisen projektin jäsennyshierarkiassa.

Tehtävän yhteenvedon nimi (varauskenttä)

Tehtävän yhteenvedon nimi -kenttä sisältää resurssivaraukseen kuuluvan tehtävän yhteenvetotehtävien nimet.

Ryhmän tilatietoja odotetaan (varauskenttä)

Ryhmän tilatietoja odotetaan -kenttä osoittaa, oletko saanut vastauksen edistymispyyntöön, jonka olet lähettänyt resurssille varatuista tehtävistä.

Teksti1 – 30 (varauskentät)

Tekstit 1–30 -kenttiin tallennetaan projektin tehtäviä, resursseja tai varauksia koskevia tekstimuotoisia tietoja.

Yksilöllinen tunnus (varauskenttä)

Yksilöllinen tunnus-kenttä sisältää numeron, että Project 2007 määrittää automaattisesti, kun uusi tehtävä, resurssi tai varaus on luotu nykyisessä projektissa.

Tarvitaan päivitys (varauskenttä)

Tarvitaan-kenttä osoittaa, onko Project Server 2007 päivitys tulee ryhmän jäsenille muutosten tehtävän alkamis-päivitys päättymispäivämäärän tai varauksia.

VAC (varauskenttä)

VAC (arvioitu kustannusero lopussa) -kenttä näyttää Suunnitellut kustannukset valmistumisaikana (BAC) -kentän tai perusaikataulun kustannusten ja tehtävän, resurssin tai tehtävävarauksen Arvioidut kustannukset valmistumisaikana (EAC) -kentän välisen erotuksen.

WBS (varauskenttä)

WBS-kenttä sisältää aakkosnumeerisia työn hajauttamisen rakennekoodeja, joiden avulla voit kuvata projektiin liittyvän tehtävän sijainnin projektin hierarkkisessa rakenteessa.

Työmäärä (varauskenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Työn jakautuminen (varauskenttä)

Työn jakautuminen -kentässä on vaihtoehtoisia muotoja tehtävään varattujen resurssien käytön jakautumisen kuvaamiseksi.

Työmäärän varianssi (varauskenttä)

Työmäärän varianssi -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun työmäärän ja nykyisen ajoitetun työmäärän erotuksen.

Sivun alkuun

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2007.

Todelliset kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Toteutunut ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Toteutunut työmäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Toteutunut työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (aikajaksotettu varauskenttä)

ACWP (tehdyn työn toteutuneet kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Uusi
Perusaikataulun budjetin kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Perusaikataulun budjetin työ (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun työmäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut varauskentät)

Perusaikataulujen 1 – perusaikataulun 10 budjetin kustannukset-kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (aikajaksotetut varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (aikajaksotetut varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 työmäärä (aikajaksotetut varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (aikajaksotettu varauskenttä)

BCWP (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (aikajaksotettu varauskenttä)

BCWS (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Uusi
Budjetin kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi Budjetin työ (aikajaksotettu varauskenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Kumulatiiviset kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Kumulatiiviset kustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut, kumulatiiviset, aikajaksotetut kustannukset kuluvaan päivämäärään mennessä.

Kumulatiivinen työmäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Kumulatiivinen työmäärä -kenttä sisältää kaikkien tehtäviin varattujen resurssien kumulatiivisen ajoitetun ajan.

KV (aikajaksotettu varauskenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

Ylivaraus (aikajaksotettu varauskenttä)

Ylivaraus-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityömäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippukäyttöaste (aikajaksotettu varauskenttä)

Huippukäyttöaste-kenttä sisältää prosenttiosuuden tai käyttöasteen, jolla resurssi on varattu johonkin tehtävään tiettynä hetkenä, eri aikajaksoille jaettuna.

Prosenttia (%) Varausprosentti (aikajaksotettu varauskenttä)

Varausprosentti-kenttä sisältää prosenttiarvon, joka on resurssin varattu kokonaistyökapasiteetti kaikissa tehtävissä.

Normaali työmäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä oleva käytettävyys (aikajaksotettu varauskenttä)

Jäljellä oleva käytettävyys -kenttä sisältää resurssin jäljellä olevan työskentelyajan.

SV (aikajaksotettu varauskenttä)

SV (aikatauluero) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

Työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×