Keskitetyn hallinnan ohjeet

SharePoint Server 2013:n keskitetyssä hallinnassa voit suorittaa hallintatoimia keskitetystä sijainnista. Keskitetty hallinta on jaettu yhdeksään osaan: sovellusten hallinta, järjestelmäasetukset, valvonta, varmuuskopiointi ja palauttaminen, suojaus, päivittäminen ja siirto, yleiset sovellusasetukset, sovellukset ja ohjatut määritystoiminnot.

Sovellusten hallinta

Tässä lueteltujen artikkelien avulla opit hallitsemaan verkko- ja palvelusovelluksia, sivustokokoelmia ja sisältötietokantoja.

Siirry kohtaan

Verkkosovellusten hallinta

Luo verkkosovellus.

Väitepohjaisten verkkosovellusten luominen SharePoint 2013:ssa

Laajenna verkkosovellusta samaa sisältöä isännöivien IIS-lisäsivustojen avulla.

Väitepohjaisten verkkosovellusten laajentaminen SharePoint 2013:ssa

Luo, poista, tarkastele tai hallitse sivustokokoelman toimintoja.

Tutustu tämän osan artikkeleihin: Sivustokokoelmien hallinta

Luo uusi väitepohjaista todennusta käyttävä verkkosovellus.

Lomakepohjaisen todennuksen määrittäminen väitepohjaiselle verkkosovellukselle

Luo ja määritä verkkosovellus ja AD FS ‑tunnistetietojen toimittaja.

SAML-pohjaisen väitetodentamisen määrittäminen ADFS:n avulla SharePoint 2013:ssa

Nimeä palvelusovellukset uudelleen. Voit joutua tekemään näin, jos poistat GUID-tunnuksen tietokannan nimestä sen jälkeen, kun Ohjattu SharePoint Products ‑määritystoiminto luo tietokannat. Haluat ehkä myös nimetä palvelusovellusten tietokannan uudelleen, jotta voit järjestää tietokantoja organisaation nimeämisstandardin mukaan. Palvelusovellusten uudelleennimeäminen koskee kaikkia palvelutietokantoja:

 • Sovelluksenhallintapalvelu

 • Yritystietojen yhdistämispalvelu

 • Hallittujen metatietojen palvelu

 • PerformancePoint-palvelut

 • Hakupalvelu

 • Suojattu säilöpalvelu

 • SharePointin käännöspalvelut

 • Tilapalvelu

 • Käyttö- ja kuntotietojen keräystoiminto

 • SharePoint Foundationin tilausasetuspalvelu

Tutustu tämän osan artikkeleihin: Palvelusovelluksen tietokantojen uudelleennimeäminen SharePoint 2013:ssa

Laajenna väitetodentamista käyttävää verkkosovellusta. Voit tehdä näin määrittämällä IIS-lisäsivuston isännöimään sisältöä, kun haluat eri käyttäjäryhmien tarkastelevan samaa sisältöä.

Väitepohjaisten verkkosovellusten laajentaminen SharePoint 2013:ssa

Muokkaa ja määritä verkkosovelluksen mobiilitilejä niin, että käyttäjät voivat tilata ilmoituksia SharePoint-luetteloon tai ‑kohteeseen tehdyistä muutoksista. Lisätietoja palvelinklusterin mobiilitilin määrittämisestä ja muokkaamisesta on Sähköposti ja testiviestit -osassa.

Mobiilitilin määrittäminen SharePoint 2013:ssa

Synkronoi profiilisäilöön tallennetut käyttäjä- ja ryhmäprofiilin tiedot. Näin voit luoda käyttäjäprofiileja tuomalla tiedot muista organisaation käyttämistä järjestelmistä.

Käyttäjäprofiilin synkronoinnin hallinta SharePoint Server 2013:ssa

Hakujen hallinnan toiminnot:

 • Indeksoitujen ominaisuuksien ja niiden luokkien sekä hakurakenteen hallittujen ominaisuuksien tarkasteleminen, lisääminen, muokkaaminen, yhdistäminen ja poistaminen

 • Asetusten määrittäminen antamaan olennaisimmat hakutulokset

 • Indeksoitava sisältö, josta haluat käyttäjien pystyvän tekemään hakuja

 • Hakujärjestelmän kunnon analysoiminen tutustumalla haku- ja käyttö-, kyselykunto- ja indeksointikuntoraportteihin sekä indeksointilokeihin

Lisätietoja on Hakujen hallinta SharePoint 2013:ssa ‑osan artikkeleissa.

Palvelu sovellukset:

Luo suojatun säilöpalvelun palvelusovellus ja luo tai päivitä salausavain suojatun säilöpalvelun sovelluksen käyttöä varten.

Suojatun säilöpalvelun määrittäminen SharePoint 2013:ssa

Luo ja määritä hakupalvelusovellus, jonka avulla voidaan indeksoida sisältöä ja antaa käyttäjille hakutuloksia.

Hakupalvelusovelluksen luominen ja määrittäminen SharePoint Server 2013:ssa

Luo ja määritä konekäännöspalvelusovellus, jonka avulla käyttäjät voivat kääntää tiedostoja automaattisesti.

Konekäännöspalveluiden luominen ja määrittäminen SharePoint Server 2013:ssa

Määritä omien sivustojen seuranta-asetukset niin, että käyttäjät voivat seurata omien sivustojen uutissyötteiden määritettyjä kohteita.

Omien sivustojen määrittäminen SharePoint Server 2013:ssa

Käynnistä hajautettu välimuistipalvelu suorittamaan hajautetun välimuistin hallinnallisia ja toiminnallisia tehtäviä, ja pysäytä palvelu.

Hajautetun välimuistipalvelun hallinta SharePoint Server 2013:ssa

Määritä omien ja sosiaalisten ominaisuuksien käyttöoikeudet.

Käyttäjien tai ryhmien omien ja sosiaalisten ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä SharePoint Server 2013 Preview'ssä

Päivitä palvelusovellusten tietokannat käynnistämällä palvelusovellusten esiintymät, ja käynnistä käyttäjäprofiilin synkronointipalvelu.

Tietokantojen liittäminen ja päivittäminen SharePoint 2013:een

Määritä käyttäjäprofiilipalvelusovellus hallitsemaan mukautettuja asetuksia, kuten käyttäjäprofiilien ominaisuuksia, käyttäjäryhmiä, profiilin synkronoinnin asetuksia, organisaatioselaamista, hallinta-asetuksia sekä oman sivuston asetuksia.

Käyttäjäprofiilipalvelusovellusten luominen, muokkaaminen ja poistaminen SharePoint Server 2013:ssa

Hallinnoi käyttäjäprofiilipalvelua. Toiminnot:

 • Käyttäjäprofiilipalvelusovelluksen luominen, muokkaaminen ja poistaminen

 • Käyttäjäprofiilipalvelusovelluksen, ominaisuuksien ja käyttäjäprofiilien järjestelmänvalvojan määrittäminen

 • Käyttäjäprofiilipalvelusovelluksen järjestelmänvalvojan poistaminen

 • Käyttäjäprofiilin mukautettujen ominaisuuksien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Tutustu tämän osan artikkeleihin: Käyttäjäprofiilipalvelun hallinnointi SharePoint Server 2013:ssa

Käytä ja hallitse hakuja SharePoint 2013:ssa. Toiminnot:

 • Indeksoitujen ominaisuusluokkien sekä hakurakenteen hallittujen ominaisuuksien tarkasteleminen, lisääminen, muokkaaminen, yhdistäminen ja poistaminen

 • Asetusten määrittäminen antamaan olennaisimmat hakutulokset

 • Sellaisen sisällön indeksoinnin hallinta, josta haluat käyttäjien pystyvän tekemään hakuja

 • Haku- ja käyttö-, kyselykunto- ja indeksointikuntoraporttien sekä indeksointilokien käyttäminen

Lisätietoja on Hakujen hallinta SharePoint 2013:ssa ‑osan artikkeleissa.

Hallitse SharePointin Excel Services -palveluita. Toiminnot:

 • Excel Services ‑sovelluksen luominen ja Excel Services ‑palveluiden käyttöönottaminen klusterissa

 • Excel Service ‑palveluiden yleisten asetusten, kuten suojauksen, kuormituksen tasaamisen, istuntojen hallinnan, muistin käytön, työkirjavälimuistin ja ulkoisten tietojen, etsiminen ja päivittäminen

 • Excel Services ‑palveluiden luotetun sijainnin lisääminen, määrittäminen tai poistaminen. Luotettava tiedostosijainti on SharePoint Server ‑sijainti, jaettu verkkoresurssi tai verkkokansion osoite, josta järjestelmänvalvoja on eksplisiittisesti sallinut työkirjojen latauksen.

 • Lisää, määritä tai poista Excel Services ‑palveluiden luotetut tietopalvelut. Excel Services käyttää luotettujen tietopalveluiden tietoja.

 • Lisää, määritä tai poista luotettuja tietoyhteyskirjastoja. Excel Services voi käyttää vain luotettuun tietoyhteyskirjastoon tallennettuja tietoyhteystiedostoja

 • Lisää, muokkaa tai poista käyttäjän määrittämiä funktiokokonaisuuksia. Jos käyttöönottoskenaarioissa on työkirjoja, jotka sisältävät Excel-laskentapalveluiden ominaisuuksia laajentavia käyttäjän määrittämiä funktiota, sinun on rekisteröitävä käyttäjän määrittämät funktioiden kokoonpanot Excel Services ‑palveluiden käyttäjän määrittämien funktioiden kokoonpanojen luetteloon.

 • Rekisteröi ja muokkaa SQL Server 2012 Analysis Services ‑palveluiden esiintymiä tai poista niiden rekisteröinti, jotta Excel Services voi suorittaa vaativia tietoanalyysilaskutoimituksia.

Tutustu tämän osan artikkeleihin: Excel Services -palveluiden hallinta

Hallitse SharePoint Serverin PerformancePoint-palveluita. Toiminnot:

 • Määritä valvomaton palvelutili PerformancePoint-palveluille. Valvomaton palvelutili on Active Directory ‑tili, jonka avulla käytetään PerformancePoint-palveluiden tietolähteitä.

 • PerformancePoint-palveluiden palvelusovelluksen poistaminen

 • Sellaisten PerformancePoint-palveluiden ominaisuuksien rajoittaminen, jotka käyttävät luotettuja sijainteja sallimalla vain määritetyt sivustot, luettelot tai tiedostokirjastot koko sivustokokoelman sijaan

 • Opettele mukauttamaan PerformancePoint-palveluiden sovellusasetuksia, kuten välimuistin kestoja, suodattimen toimintaa, suorituskykyyn vaikuttavaa kyselyn aikakatkaisua, suojausta ja yhteyksiä ulkoisiin tietoihin.

Tutustu tämän osan artikkeleihin: PerformancePoint-palveluiden hallinta

Hallitse Visio-grafiikkapalvelua. Toiminnot:

 • Visio-grafiikkapalvelun palvelusovellusten luominen, poistaminen ja luetteloiminen

 • Visio-grafiikkapalvelun palvelusovelluksen välityspalvelimien luominen, poistaminen ja luetteloiminen

 • Parametrien (kuten kaavion koon, välimuistin iän ja koon, uudelleenlaskennan keston sekä ulkoisten tietojen) yleisten asetusten määrittäminen

 • Luotettujen tietopalveluiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen

Tutustu tämän osan artikkeleihin: Visio-grafiikkapalvelun hallinta

Tietomallin asetusten määrittäminen Excel Services -palveluissa

Analysis Services -palveluiden määrittäminen tietomallien käsittelemiseen Excel Services -palveluissa

Muodosta yhteys Vision ulkoiseen luetteloon Microsoftin yritystietopalvelujen avulla ja avaa kaavio selaimeen Visio Services -palveluiden avulla. Voit muodostaa yhteyden noudattamalla seuraavia ohjeita:

 • Luo suojatun säilön kohdesovellus niin, että yritystietojen yhdistämispalvelun ulkoinen sisältötyyppi voi käyttää suojattuun säilöön tallennettuja tunnistetietoja.

 • Määritä yritystietojen yhdistämispalvelun metatietosäilön käyttöoikeudet ja määritä ne käyttäjille.

 • Yritystietojen yhdistämispalvelun objektiin liittyvien oikeuksien määrittäminen ja oikeuksien myöntäminen ulkoiselle sisältötyypille

Visio Services -palveluiden käyttäminen ulkoisten luetteloiden kanssa SharePoint 2013:ssa

Käytä EffectiveUserName-ominaisuutta Excel Services ‑palveluissa tai PerformancePoint-palveluissa Analysis Services -palvelun tietolähteiden käyttäjän todennusta varten.

Analysis Services -palveluiden EffectiveUserName-ominaisuuden käyttäminen SharePoint Server 2013:ssa

Luo valvomattoman palvelutilin kohdesovellus.

Excel Services -palveluiden tietojen päivittämisen määrittäminen valvomattoman palvelutilin avulla (SharePoint Server 2010)

tai

Visio Services -palveluiden valvomattoman palvelutilin määrittäminen BI-testiympäristössä

Sivustokokoelmat ja asetukset

Luo Hakukeskus-sivusto ja myönnä käyttöoikeudet käyttäjille.

Hakukeskus-sivuston luominen SharePoint Server 2013:ssa

Määritä omat sivustot. Toiminnot:

 • Oman sivuston isäntäsivustokokoelman luominen

 • Yleismerkin sisältävän hallitun polun lisääminen verkkosovellukseen

 • Verkkosovelluksen yhdistäminen palvelusovelluksiin

 • Verkkosovelluksen omatoimisen sivustonluonnin käyttöönottaminen

 • Oman sivuston asetusten määrittäminen käyttäjäprofiilin palvelusovellusta varten

Omien sivustojen määrittäminen SharePoint Server 2013:ssa

Luo yhteisösivusto tai -portaali.

Yhteisöjen luominen ja määrittäminen SharePoint Server 2013:ssa

Luo tai poista sivustokokoelma, tarkastele kaikkia sivustokokoelmia tai hallitse sivustokokoelmien lukitustilaa, niin voit päättää, mitä käyttäjät voivat tehdä sivustokokoelmassa.

Tutustu tämän osan artikkeleihin: Sivustokokoelmien hallinta

Hallitse käyttämättömiä sivustokokoelmia ja poista sivustokokoelmia automaattisesti. Tässä artikkelissa on tietoja sellaisten muistutusten ajoittamisesta, joilla sivustokokoelman omistajille voidaan ilmoittaa käyttämättömästä sivustokokoelmasta ennen käyttämättömien sivustokokoelmien poistamista.

Käyttämättömien sivustokokoelmien hallinta SharePoint 2013:ssa

Luo liiketoimintatietojen keskus liiketoimintatietojen keskuksen yritysmallin avulla, niin voit tallentaa kohteita, kuten raportteja ja raporttinäkymiä.

Liiketoimintatietojen keskuksen määrittäminen SharePoint Server 2013:ssa

Tietokannat

Lisää sisältötietokanta klusteriin.

Sisältötietokantojen lisääminen SharePoint 2013:een

Liitä tai irrota sisältötietokantoja.

Sisältötietokantojen liittäminen ja irrottaminen SharePoint 2013:ssa

Nimeä Sovellusten hallinnan palvelusovellus uudelleen ja viittaa uudelleennimettyyn tietokantaan.

Sovellusten hallinnan palvelusovelluksen tietokantojen uudelleennimeäminen SharePoint 2013:ssa

Sähköposti ja tekstiviestit

Muokkaa ja määritä palvelinklusterin mobiilitilejä niin, että käyttäjät voivat tilata ilmoituksia SharePoint-luetteloon tai ‑kohteeseen tehdystä muutoksesta. Lisätietoja verkkosovelluksen mobiilitilien määrittämisestä ja muokkaamisesta on Verkkosovellusten hallinta ‑osassa.

Mobiilitilin määrittäminen SharePoint 2013:ssa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×