KV-kentät

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kentät sisältävät arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta. Näiden kenttien aikajaksotettu versioissa arvot näkyvät eri aikajaksoille jaettuina.

KV-kentät jakautuvat eri luokkiin.

Tietotyyppi    Valuutta

KV (tehtäväkenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    KV on tehtävän TTSK (tehdyn työn suunnitellut kustannukset)- ja TTTK (tehdyn työn todelliset kustannukset) -arvojen välinen erotus. Microsoft Office Project laskee tehtävän KV-arvon seuraavasti:

KV = TTSK - TTTK

Parhaat käyttötavat    Lisää KV-kenttä tehtävätaulukkoon, kun haluat selvittää, alittavatko tai ylittävätkö kustannukset tehtävän budjetin vai vastaavatko ne tarkasti budjettia. Tämän tiedon avulla voit arvioida projektin kustannustehokkuutta sen aloittamisesta kuluvaan päivään saakka.

Esimerkki    Varauksen TTSK-arvo on 500 euroa ja TTTK-arvo 400 euroa. KV-arvo on 100 euroa, mikä tarkoittaa, että olet alittanut budjetin 100 eurolla.

Huomautuksia    Jos kustannusvarianssi on positiivinen, tehtävän kustannukset alittavat budjetoidut eli perusaikataulun kustannukset ja tehtävän nykyisen valmistumisasteen mukaiset todelliset kustannukset ovat pienemmät kuin perusaikataulun vastaavat kustannukset. Jos kustannusvarianssi on negatiivinen, varauksen kustannukset ylittävät budjetin ja tehtävän nykyisen valmistumisasteen todelliset kustannukset ovat suuremmat kuin perusaikataulun vastaavat kustannukset.

KV (resurssikenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    KV on resurssin TTSK (tehdyn työn suunnitellut kustannukset)- ja TTTK (tehdyn työn todelliset kustannukset) -arvojen välinen erotus. Microsoft Office Project laskee resurssin KV-arvon seuraavasti:

KV = TTSK - TTTK

Parhaat käyttötavat    Lisää KV-kenttä resurssitaulukkoon, kun haluat selvittää, alittavatko tai ylittävätkö kustannukset resurssin budjetin vai vastaavatko ne tarkasti budjettia. Tämän tiedon avulla voit arvioida projektin kustannustehokkuutta sen aloittamisesta kuluvaan päivään saakka.

Esimerkki    Resurssin suorittaman työn budjetoitu kustannus on 5 000 euroa ja TTTK on 4 500 euroa. KV-arvo on 500 euroa, mikä tarkoittaa, että olet alittanut budjetin 500 eurolla.

Huomautuksia    Jos KV-arvo on positiivinen, resurssin kustannukset ovat budjetin kustannuksia pienemmät eli resurssin todelliset kustannukset ovat projektin tässä vaiheessa pienemmät kuin perusaikataulun vastaavat suunnitellut kustannukset. Jos KV-arvo on negatiivinen, resurssin kustannukset ovat budjetin kustannuksia suuremmat eli resurssin todelliset kustannukset ovat projektin tässä vaiheessa suuremmat kuin perusaikataulun vastaavat kustannukset.

KV (varauskenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    KV on varauksen TTSK (Tehdyn työn suunnitellut kustannukset)- ja TTTK (Tehdyn työn todelliset kustannukset) -arvojen välinen erotus. Microsoft Office Project laskee varauksen KV-arvon seuraavasti:

KV = TTSK - TTTK

Parhaat käyttötavat    Lisää KV-kenttä Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän taulukko-osaan, jos haluat nähdä, onko varauksen budjetti ylittymässä vai alittumassa vai onko varaus budjetin mukainen. Tämän tiedon avulla voit arvioida projektin kustannustehokkuutta sen aloittamisesta kuluvaan päivään saakka.

Esimerkki    Tehdyn työn suunnitellut kustannukset (TTSK-arvo) varauksessa ovat 500 euroa ja tehdyn työn todelliset kustannukset (TTTK-arvo) ovat 400 euroa. KV-arvo on 100 euroa, eli varauksen nykyisen valmistumistason saavuttaminen on maksanut 100 euroa suunniteltua vähemmän.

Huomautuksia    Jos KV-arvo on positiivinen, varauksen kustannukset ovat budjetin kustannuksia pienemmät eli varauksen todelliset kustannukset ovat projektin tässä vaiheessa pienemmät kuin perusaikataulun vastaavat suunnitellut kustannukset. Jos KV-arvo on negatiivinen, varauksen kustannukset ovat budjetin kustannuksia suuremmat eli varauksen todelliset kustannukset ovat projektin tässä vaiheessa suuremmat kuin perusaikataulun vastaavat suunnitellut kustannukset.

KV (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    KV on tehtävän aikajaksotettujen TTSK (tehdyn työn suunnitellut kustannukset)- ja TTTK (tehdyn työn todelliset kustannukset) -arvojen välinen erotus. Microsoft Office Project laskee tehtävän aikajaksotetun KV-arvon seuraavasti:

KV = TTSK - TTTK

Parhaat käyttötavat    Voit lisätä KV-kentän Tehtävien käyttö -näkymän aikajaksotettuun osaan, jos haluat tietää, oletko ylittänyt tai alittanut tehtävälle määritetyn budjetin vai edistyykö tehtävä tarkalleen budjetin mukaisesti. Tämän tiedon avulla voit arvioida projektin kustannustehokkuutta sen aloittamisesta kuluvaan päivään saakka. Koska ohjelma ylläpitää aikajaksotettuja TTSK- ja TTTK-arvoja, myös aikajaksoon perustuvat KV-arvot ovat käytettävissä.

Esimerkki    Tehtävän tehdyn työn suunnitellut kustannukset (TTSK-arvo) olivat 500 euroa eli 100 euroa päivässä 5 päivän ajan. Tehdyn työn todelliset kustannukset (TTTK-arvo) olivat 400 euroa eli 80 euroa päivässä 5 päivän ajan. Kun tarkastelet tehtävän aikajaksotettua KV-kentän arvoa Tehtävien käyttö -näkymässä, huomaat arvon olevan 20 euroa päivässä 5 päivän ajan eli yhteensä 100 euroa alle budjetin.

Huomautuksia    Jos kustannusvarianssi on positiivinen, tehtävän kustannukset alittavat budjetoidut eli perusaikataulun kustannukset ja tehtävän nykyisen valmistumisasteen mukaiset todelliset kustannukset ovat pienemmät kuin perusaikataulun vastaavat kustannukset. Jos kustannusvarianssi on negatiivinen, tehtävän kustannukset ylittävät budjetin ja tehtävän nykyisen valmistumisasteen todelliset kustannukset ovat suuremmat kuin vastaavat perusaikataulun kustannukset.

KV (aikajaksotettu resurssikenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    KV on resurssin aikajaksotettujen TTSK (Tehdyn työn suunnitellut kustannukset)- ja TTTK (Tehdyn työn todelliset kustannukset) -arvojen välinen erotus. Microsoft Office Project laskee resurssin aikajaksotetun KV-arvon seuraavasti:

KV = TTSK - TTTK

Parhaat käyttötavat    Lisää KV-kenttä Resurssien käyttö -näkymän aikajaksotettuun osaan, jos haluat nähdä, onko resurssin budjetti ylittymässä vai alittumassa vai ovatko resurssin kustannukset budjetin mukaiset. Tämän tiedon avulla voit arvioida projektin kustannustehokkuutta sen aloittamisesta kuluvaan päivään saakka.

Esimerkki    Resurssin tehdyn työn suunnitellut kustannukset (TTSK-arvo) olivat 5 000 euroa eli 100 euroa päivässä 50 päivän ajan kaikille resurssille varatuille tehtäville. Tehdyn työn todelliset kustannukset (TTTK-arvo) olivat 4 000 euroa eli 80 euroa päivässä 50 päivän ajan. Kun tarkastelet resurssin aikajaksotettua KV-kentän arvoa Resurssien käyttö -näkymässä, huomaat arvon olevan 20 euroa päivässä 50 päivän ajan eli yhteensä 1 000 euroa alle budjetin.

Huomautuksia    Jos KV-arvo on positiivinen, resurssin kustannukset ovat budjetin kustannuksia pienemmät eli resurssin todelliset kustannukset ovat projektin tässä vaiheessa pienemmät kuin perusaikataulun vastaavat kustannukset. Jos KV-arvo on negatiivinen, resurssin kustannukset ovat budjetin kustannuksia suuremmat eli resurssin todelliset kustannukset ovat projektin tässä vaiheessa suuremmat kuin perusaikataulun vastaavat kustannukset.

KV (aikajaksotettu varauskenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    KV on varauksen aikajaksotettujen TTSK (Tehdyn työn suunnitellut kustannukset)- ja TTTK (Tehdyn työn todelliset kustannukset) -arvojen välinen erotus. Microsoft Office Project laskee varauksen aikajaksotetun KV-arvon seuraavasti:

KV = TTSK - TTTK

Parhaat käyttötavat    Lisää KV-kenttä Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän aikajaksotettuun osaan, jos haluat nähdä, onko varauksen budjetti ylittymässä vai alittumassa vai onko varaus budjetin mukainen. Tämän tiedon avulla voit arvioida projektin kustannustehokkuutta sen aloittamisesta kuluvaan päivään saakka.

Esimerkki     Varauksen tehdyn työn suunnitellut kustannukset (TTSK-arvo) olivat 500 euroa eli 100 euroa päivässä 5 päivän ajan. Tehdyn työn todelliset kustannukset (TTTK-arvo) olivat 400 euroa eli 80 euroa päivässä 5 päivän ajan. Kun tarkastelet varauksen aikajaksotettua KV-kentän arvoa Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymässä, huomaat arvon olevan 20 euroa päivässä 5 päivän ajan eli yhteensä 100 euroa alle budjetin.

Huomautuksia    Jos KV-arvo on positiivinen, varauksen kustannukset ovat budjetin kustannuksia pienemmät eli varauksen todelliset kustannukset ovat projektin tässä vaiheessa pienemmät kuin perusaikataulun vastaavat suunnitellut kustannukset. Jos KV-arvo on negatiivinen, varauksen kustannukset ovat budjetin kustannuksia suuremmat eli varauksen todelliset kustannukset ovat projektin tässä vaiheessa suuremmat kuin perusaikataulun vastaavat suunnitellut kustannukset.

Hyödynnä aikasi mahdollisimman tehokkaasti tilaamalla

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×