Liikerata-animaatiotehosteen lisääminen

Liikerata-animaatiotehosteen lisääminen

Voit tehostaa tarinankerrontaa käyttämällä liikerata-animaatiotehosteita ja liikuttamalla dian objekteja tietyssä järjestyksessä.

Esimerkiksi oikealla (alla) oleva lentokone osoittaa lentokoneen lähtöpisteen ja kahden lentokoneen välinen pisteviiva osoittaa sen liikeradan animaation toistamisen aikana. Vasemmalla oleva läpinäkyvä kuva osoittaa, mihin lentokone päätyy, kun liikerata-animaatio on suoritettu.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

1.14

Microsoft 365 -tilaajilla on helpompi vaihtoehto liikepohjaiseen animaatioon: Muodonvaihto

Liikeradan lisääminen objektiin

”Käyrä vasemmalle” -liikerata

 1. Valitse animoitava objekti.

 2. Valitse Animaatiot-välilehdessä Lisää animaatio.

  Lisää animaatio

 3. Selaa alaspäin kohtaan Liikeradat ja valitse liikerata.

  Selaa alaspäin kohtaan Liikeradat

  Vihje:   Jos valitset Mukautettu rata -vaihtoehdon, voit itse piirtää radan, jota haluat objektin kulkevan.

  Mukautetun polun piirtäminen

  Lopeta mukautetun radan piirtäminen painamalla Esc-näppäintä.

Liikeradan lisäasetukset

 1. Jos et löydä haluamaasi liikerataa, valitse valikoiman alareunassa Lisää liikeratoja.

  Lisää liikeratoja

  Napsauta animaatiota, jotta näet esikatselun objektin liikeradasta diassa.

  Liikerata-animaation valitseminen

 2. Kun olet valinnut haluamasi liikeradan, valitse OK.

  Jos haluat poistaa dian animaation, valitse liikerata (pisteviiva ja nuoli) ja paina Delete-näppäintä.

  Valitse liikerata ja paina DELETE-näppäintä.

Liikeratojen muokkaaminen

 1. Jos haluat esimerkiksi muuttaa liikeradan suuntaa, muokata liikeradan yksittäisiä pisteitä, lukita animaation (jotta muut eivät voi muuttaa animaatiota) tai poistaa animaation lukituksen, valitse Tehosteasetukset.

  Liikeratatehosteen muokkaaminen

 2. Jos haluat esikatsella liikerataa, napsauta dian objektia ja valitse sitten Animaatiot > Esikatselu.

  Vihje:   Esikatselu sijaitsee vasemmassa reunassa olevassa Animaatiot-välilehdessä Tiedosto-välilehden alapuolella.

  Esikatselun valitseminen

Ennalta määritettyjen liikeratojen käyttäminen

Useimmissa tapa uksissa jonkin peruspolkuanimaatioiden käyttäminen on täydellinen valinta, kun lisäät kiinnostusta diaan. Seuraavassa esimerkissä otamme käyttöön käännöksen polku-animaation grafiikkaan, käytät tehoste asetuksia , jos haluat muuttaa polun suuntaa, ja käytämme sitten käännettyä polku suuntaa , jotta saat lopullisen ulkoasun.

Esimerkki: Ennalta määritetyn liikerata-animaation käyttäminen grafiikkaobjektissa

 1. Valitse tyhjässä diassa Lisää > Muodot > Suorakulmio (tai jokin muu muoto, jos se sopii käyttötarkoitukseesi paremmin). Lisää muoto osoittamalla dian vasenta yläkulmaa.

 2. Kun suorakulmio on edelleen vallittuna, valitse Animaatiot > Liikerata-animaatio ja valitse Perus-kohdassa Käännös.

  Liikerata-animaation valitseminen Animaatiot-välilehdessä
 3. Kun animaation esikatselu päättyy, valitse Animaatiot-välilehdessä Tehosteasetukset ja valitse sitten Alas oikealle.

 4. Siirrä kohdistin animaation loppukohdan päälle. Kun kohdistin on muuttunut kaksipäiseksi nuoleksi, osoita ja vedä dian oikeaan alakulmaan.

  Säädä animaation kokoa vetämällä polun kulmasta
 5. Valitse lopuksi tehoste asetukset > Käännä polun suunta.

  Voit kääntää polun pitämällä komentopainiketta alhaalla

  Animaatio siirtää grafiikan nyt dian vähiten näkyvistä (oikeassa alakulmassa) näkyvimpiin (vasempaan yläkulmaan).

Mukautettujen liikeratojen käyttäminen

Jos haluat piirtää mukautetun polku animaation, valitse animoitava objekti ja valitse animaatiot > Path-animaatiotja valitse sitten Mukautettu-kohdassa haluamasi vaihto ehto. Liikerata piirretään eri tavoin käytettävän liikeradan mukaan.

Jos valitsit Käyrä- tai Puolivapaa piirto -liikeradan: Kaari- ja vapaapiirtomuotoisten animaatioiden -painikkeet

 1. Osoita aloituskohtaa ja osoita uudelleen kohdissa, joissa haluat vaihtaa suuntaa.

 2. Lopeta kaksoisosoittamalla.

Jos valitsit Viiva- tai Vapaa piirto -liikeradan: Suora viiva ja vapaa piirto liikerata-animaatiossa

 • Osoita aloituskohtaa ja piirrä haluamasi muoto pitämällä hiiren painiketta painettuna. Kun olet valmis, vapauta hiiren painike.

Mukautetun liikeradan muuttaminen, kun se on piirretty:

 • Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja osoita mukautettua liikerataa tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muokkaa pisteitä.

  Muokkaa liikerata-animaatiota Muokkaa pisteitä -tilassa.

  Vihje: Jollet ole aiemmin muokannut liikeratoja kuvankäsittelyohjelmassa, voi olla helpompaa poistaa tehoste ja piirtää se uudelleen.

Liikeradan käyttäminen objektille tai tekstille

 1. Valitse teksti tai objekti, jossa haluat käyttää animaatiotehostetta.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Liike-kohdassa Polut ja valitse sitten Perus- tai Kompleksi-kohdassa haluamasi liikeradan tyyppi.

  Animaatiot-välilehden Liikeradat-ryhmä

  Vihjeitä: 

  • Nuolet, jotka näyttävät liikeradan, kun muokkaat animaatiota, eivät näy yleisölle diaesityksen aikana.

  • Jos haluat esikatsella dian kaikki animaatiotehosteet, valitse Animaatiot-välilehden Esikatselu-kohdassa Toista.

Mukautetun liikeradan piirtäminen

 1. Valitse teksti tai objekti, jossa haluat käyttää animaatiotehostetta.

 2. Valitse Animaatiot-välilehden Liike-kohdassa Polut ja valitse sitten Piirrä käyrä, Puolivapaa piirto, Piirrä viiva tai Vapaa piirto.

  Animaatiot-välilehden Liikeradat-ryhmä

 3. Voit piirtää valitsemasi liikeradan tekemällä jonkin seuraavista:

Toiminto

Tee näin

Kaaren piirtäminen

Napsauta dian kohtaa, josta haluat aloittaa liikeradan, ja siirrä sitten kohdistinta viivaa pitkin. Napsauta liikeradan kohtaa, johon haluat kaaren huipun. Voit lopettaa liikeradan piirtämisen kaksoisnapsauttamalla.

Suoria viivoja sisältävän vapaamuotoisen liikeradan piirtäminen

Napsauta dian kohtaa, josta haluat aloittaa liikeradan, piirrä suora viiva siirtämällä osoitinta ja napsauta sitten kohdassa, johon haluat luoda kulman. Voit myös napsauttaa hiiren painiketta, pitää sitä painettuna ja piirtää käsin piirretyltä näyttävän liikeradan siirtämällä hiirtä eri suuntiin. Voit vaihtaa näiden piirtämistapojen välillä napsauttamalla mitä tahansa kohtaa. Voit lopettaa liikeradan piirtämisen kaksoisnapsauttamalla.

Viivan piirtäminen

Napsauta dian kohtaa, josta haluat aloittaa liikeradan, pidä hiiren painiketta painettuna ja piirrä suora viiva vetämällä osoitinta. Lopeta liikeradan piirtäminen vapauttamalla hiiren painike.

Käsin piirretyltä näyttävän liikeradan piirtäminen

Napsauta dian kohtaa, josta haluat aloittaa liikeradan, pidä hiiren painiketta painettuna ja vedä osoitinta. Lopeta liikeradan piirtäminen vapauttamalla hiiren painike.

Vihjeitä: 

 • Jos haluat kaaren tai vapaamuotoisen liikeradan päättyvän samaan kohtaan, josta se alkoi (eli haluat ”sulkea” liikeradan), lopeta liikeradan piirtäminen napsauttamalla liikeradan aloituskohtaa sen sijaan, että kaksoisnapsauttaisit tai vapauttaisit hiiren painikkeen.

 • Jos haluat esikatsella dian kaikki animaatiotehosteet, valitse Animaatiot-välilehden Esikatselu-kohdassa Toista.

Animaation liikeradan säätäminen

 1. Valitse siirtymisruudussa dia, joka sisältää muutettavan animaatiotehosteen, ja napsauta sitten Animaatio-välilehteä.

  Diojen valitseminen siirtymisruudussa

  1. Valitse Näytä-valikossa Normaali.

  2. Valitse siirtymisruudun yläreunassa Diat  Diat-välilehti  -välilehti ja napsauta diaa. Siirtymisruudun leveyden mukaan näet joko nimetyt välilehdet Diat-niminen välilehti ja Nimetty jäsennys-välilehti  tai kuvakevälilehdet Diat Diat-välilehti ja Jäsennys Jäsennys-välilehti .

 2. Valitse diasta animaatiotehoste, jota haluat muuttaa.

  Vihjeitä: 

  • Kutakin animaatiotehostetta edustaa diassa numero  Animaation numero  objektin vieressä. Tämä viittaa tehosteiden toistojärjestykseen.  Jos kaksi animaatiotehostetta on määritetty toistumaan samanaikaisesti, niiden numeromerkinnät näkyvät päällekkäin Animaatioiden numeroitu esitysjärjestys .

  • Jos haluat valita animaatiotehosteen, joka kuuluu numeroituun esitysjärjestykseen Animaatioiden numeroitu esitysjärjestys , sinun on tarkasteltava dian kaikkien animaatiotehosteiden luetteloa. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiovalinnat-kohdassa Järjestä uudelleen ja valitse sitten haluamasi animaatio.

 3. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiovalinnat-kohdassa Tehosteasetukset ja valitse sitten Muokkaa pisteitä.

  Animaatiot-välilehti, Animaatioasetukset-ryhmä

 4. Muokkaa muotoa vetämällä muokkauspistettä liikerata-animaatiossa.

  Vihje: Jos haluat esikatsella dian kaikki animaatiotehosteet, valitse Animaatiot-välilehden Esikatselu-kohdassa Toista.

Liikeradan suunnan muuttaminen käänteiseksi

 1. Valitse siirtymisruudussa dia, joka sisältää muutettavan animaatiotehosteen, ja napsauta sitten Animaatio-välilehteä.

  Diojen valitseminen siirtymisruudussa

  1. Valitse Näytä-valikossa Normaali.

  2. Valitse siirtymisruudun yläreunassa Diat  Diat-välilehti  -välilehti ja napsauta diaa. Siirtymisruudun leveyden mukaan näet joko nimetyt välilehdet Diat-niminen välilehti ja Nimetty jäsennys-välilehti  tai kuvakevälilehdet Diat Diat-välilehti ja Jäsennys Jäsennys-välilehti .

 2. Valitse diasta animaatiotehoste, jota haluat muuttaa.

  Vihjeitä: 

  • Kutakin animaatiotehostetta edustaa diassa numero  Animaation numero  objektin vieressä. Tämä viittaa tehosteiden toistojärjestykseen.  Jos kaksi animaatiotehostetta on määritetty toistumaan samanaikaisesti, niiden numeromerkinnät näkyvät päällekkäin Animaatioiden numeroitu esitysjärjestys .

  • Jos haluat valita animaatiotehosteen, joka kuuluu numeroituun esitysjärjestykseen Animaatioiden numeroitu esitysjärjestys , sinun on tarkasteltava dian kaikkien animaatiotehosteiden luetteloa. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiovalinnat-kohdassa Järjestä uudelleen ja valitse sitten haluamasi animaatio.

 3. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiovalinnat-kohdassa Tehosteasetukset ja valitse sitten Vastakkainen liikeradan suunta.

  Animaatiot-välilehti, Animaatioasetukset-ryhmä

  Vihje: Jos haluat esikatsella dian kaikki animaatiotehosteet, valitse Animaatiot-välilehden Esikatselu-kohdassa Toista.

Liikeradan sulkeminen tai avaaminen

Liikerata on ”suljettu”, jos se päättyy samaan kohtaan, josta se alkoi. Liikerata on ”avoin”, jos se päättyy eri kohtaan kuin mistä se alkoi.

 1. Valitse siirtymisruudussa dia, joka sisältää muutettavan animaatiotehosteen, ja napsauta sitten Animaatio-välilehteä.

  Diojen valitseminen siirtymisruudussa

  1. Valitse Näytä-valikossa Normaali.

  2. Valitse siirtymisruudun yläreunassa Diat  Diat-välilehti  -välilehti ja napsauta diaa. Siirtymisruudun leveyden mukaan näet joko nimetyt välilehdet Diat-niminen välilehti ja Nimetty jäsennys-välilehti  tai kuvakevälilehdet Diat Diat-välilehti ja Jäsennys Jäsennys-välilehti .

 2. Valitse diasta animaatiotehoste, jota haluat muuttaa.

  Vihjeitä: 

  • Kutakin animaatiotehostetta edustaa diassa numero  Animaation numero  objektin vieressä. Tämä viittaa tehosteiden toistojärjestykseen.  Jos kaksi animaatiotehostetta on määritetty toistumaan samanaikaisesti, niiden numeromerkinnät näkyvät päällekkäin Animaatioiden numeroitu esitysjärjestys .

  • Jos haluat valita animaatiotehosteen, joka kuuluu numeroituun esitysjärjestykseen Animaatioiden numeroitu esitysjärjestys , sinun on tarkasteltava dian kaikkien animaatiotehosteiden luetteloa. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiovalinnat-kohdassa Järjestä uudelleen ja valitse sitten haluamasi animaatio.

 3. Tee jokin seuraavista:

Toiminto

Tee näin

Suljetun liikeradan avaaminen

Pidä CTRL-näppäintä painettuna, napsauta liikerataa diassa ja valitse pikavalikosta Avaa käyrä.

Avoimen liikeradan sulkeminen

Pidä CTRL-näppäintä painettuna, napsauta liikerataa diassa ja valitse pikavalikosta Sulje käyrä.

Jos haluat esikatsella dian kaikki animaatiotehosteet, valitse Animaatiot-välilehden Esikatselu-kohdassa Toista.

Liikeradan siirtäminen diassa

 1. Valitse siirtymisruudussa dia, joka sisältää muutettavan animaatiotehosteen, ja napsauta sitten Animaatio-välilehteä.

  Diojen valitseminen siirtymisruudussa

  1. Valitse Näytä-valikossa Normaali.

  2. Valitse siirtymisruudun yläreunassa Diat  Diat-välilehti  -välilehti ja napsauta diaa. Siirtymisruudun leveyden mukaan näet joko nimetyt välilehdet Diat-niminen välilehti ja Nimetty jäsennys-välilehti  tai kuvakevälilehdet Diat Diat-välilehti ja Jäsennys Jäsennys-välilehti .

 2. Valitse diasta animaatiotehoste, jota haluat muuttaa.

  Vihjeitä: 

  • Kutakin animaatiotehostetta edustaa diassa numero  Animaation numero  objektin vieressä. Tämä viittaa tehosteiden toistojärjestykseen.  Jos kaksi animaatiotehostetta on määritetty toistumaan samanaikaisesti, niiden numeromerkinnät näkyvät päällekkäin Animaatioiden numeroitu esitysjärjestys .

  • Jos haluat valita animaatiotehosteen, joka kuuluu numeroituun esitysjärjestykseen Animaatioiden numeroitu esitysjärjestys , sinun on tarkasteltava dian kaikkien animaatiotehosteiden luetteloa. Valitse Animaatiot-välilehden Animaatiovalinnat-kohdassa Järjestä uudelleen ja valitse sitten haluamasi animaatio.

 3. Pidä osoitinta liikeradan päällä, kunnes siitä tulee Käden muotoinen osoitin , ja vedä sitten liikerata uuteen sijaintiin.

  Jos haluat esikatsella dian kaikki animaatiotehosteet, valitse Animaatiot-välilehden Esikatselu-kohdassa Toista.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×