LisääminenSallittu-ominaisuus

Koskee seuraavia

Lomakeobjekti

LisääminenSallittu-ominaisuuden avulla voit määrittää, voiko käyttäjä lisätä uuden tietueen, kun käytössä on lomake. Totuusarvo, jolla on luku- ja kirjoitusoikeudet.

lauseke.LisääminenSallittu

lauseke Pakollinen. Lauseke, joka palauttaa jonkin Koskee seuraavia -luettelon objekteista.

Asetus

LisääminenSallittu -ominaisuus käyttää seuraavia asetuksia.

Asetus

Visual Basic

Kuvaus

Kyllä

Tosi

(Oletus) Käyttäjä voi lisätä uusia tietueita.

Ei

Epätosi

Käyttäjä voi lisätä uusia tietueita.


Voit määrittää LisääminenSallittu-ominaisuuden lomakkeen ominaisuusikkunan, makron tai Visual Basic for Applications (VBA) -koodin avulla.

Huomautuksia

Määritä LisääminenSallittu-ominaisuuden arvoksi Ei, kun haluat, että käyttäjät voivat tarkastella tai muokata olemassa olevia tietueita, mutta eivät voi lisätä uusia tietueita.

Jos haluat estää olemassa olevien tietueiden muutokset (tehdä lomakkeesta vain luku -muotoisen), aseta LisääminenSallittu-, PoistaminenSallittu-, ja MuokkaaminenSallittu-ominaisuuksien arvoksi Ei.. Voit myös määrittää tietueet vain luku -tilaan asettamalla Tietuejoukkotyyppi-ominaisuuden arvoksi Näyttökuva.

Jos haluat avata lomakkeen vain tietojen syöttämistä varten, aseta lomakkeen TietojenSyöttäminen-ominaisuuden arvoksi Kyllä.

Kun LisääminenSallittu-ominaisuuden arvoksi on asetettu Ei, Uusi tietue komento, joka sijaitsee kohdassa TietueetTiedot-välilehdessä, ei ole käytettävissä.

Huomautus: Kun AvaaLomake-toiminnon Tietojen syöttötila -argumentti on käytössä, Microsoft Office Access 2007 ohittaa useita lomakkeen ominaisuuksien asetuksia. Jos Tietojen syöttötila -argumentin asetuksena AvaaLomake-toiminnossa on Muokkaa, Access avaa lomakkeen seuraavilla ominaisuusasetuksilla:

  • MuokkaaminenSallittu – Kyllä

  • PoistaminenSallittu – Kyllä

  • LisääminenSallittu – Kyllä

  • TietojenSyöttäminen – Ei

Jotta AvaaLomake-toiminto ei ohittaisi mitään näistä olemassa olevista ominaisuusasetuksista, ohita Tietojen syöttötila -argumentin asetus niin, että Access käyttää lomakkeen määrittämiä ominaisuusasetuksia.

Esimerkki

Seuraavassa esimerkissä tutkitaan kaikkien lomakkeen ohjausobjektien Ohjausobjektilaji-ominaisuutta. Toimenpide ottaa Erikoistehoste-ominaisuuden käyttöön ja poistaa sen käytöstä kullekin otsikolle ja tekstiruutuohjausobjektille. Kun seliteohjausobjektien Erikoistehoste-ominaisuuden arvoksi on määritetty Varjostettu ja tekstiruutuohjausobjektien Erikoistehoste-ominaisuuden määritys on Normaali, ja LisääminenSallittu-, PoistaminenSallittu- ja MuokkaaminenSallittu-ominaisuudet on kaikki määritetty arvoon Tosi, intCanEdit-muuttuja on valittu sallimaan pohjana olevan tiedon muokkaamisen.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×