Lukumuotoilukoodit

Voit muuttaa numeroiden, kuten päivämäärien ja kellonaikojen, ulkoasua käyttämällä lukumuotoja muuttamatta varsinaisia numeroita. Lukumuotoilu ei vaikuta solun arvoon, jota Excel käyttää suorittaessaan laskutoimituksia. Todellinen arvo näkyy kaavarivillä.

Excelissä on useita valmiita lukumuotoiluja. Voit käyttää näitä valmiita muotoiluja sellaisenaan tai perustana omien mukautettujen lukumuotoilujen luomisessa. Kun luot mukautettuja lukumuotoiluja, voit määrittää enintään neljä muotoilukoodin osaa. Nämä koodin osat määrittävät positiivisten lukujen, negatiivisten lukujen, nolla-arvojen ja tekstin muotoilut tässä järjestyksessä. Koodin osat on erotettava toisistaan puolipisteillä (;).

Seuraavassa esimerkissä näytetään neljä muotoilukoodin osatyyppiä.

Neljä muotoilujen koodiosatyyppiä

Kuvateksti 1 Positiivisten lukujen muotoilu

Kuvateksti 2 Negatiivisten lukujen muotoilu

Kuvateksti 3 Nollien muotoilu

Kuvateksti 4 Tekstin muotoilu

Jos määrität ainoastaan yhden muotoilukoodin osan, kyseisen osan koodia käytetään kaikissa luvuissa. Jos määrität kaksi muotoilukoodin osaa, ensimmäistä koodin osaa käytetään positiivisissa luvuissa ja nollissa, ja toista koodin osaa käytetään negatiivisissa luvuissa. Kun jätät koodin osia pois lukumuotoilusta, sinun on lisättävä puolipiste kullekin puuttuvalle koodin osalle. Voit yhdistää eli ketjuttaa kaksi arvoa &-tekstioperaattorin (et-merkin) avulla.

Oman muotoilukoodin luominen

  1. Valitse Aloitus-välilehdessä Numeromuoto Muotoile luku -ruutu ja valitse sitten Lisää numeromuotoja.

  2. Valitse Muotoile soluja -valintaikkunan Luokka-ruudusta Mukautettu.

  3. Valitse Laji-luettelosta mukautettava lukumuotoilu.

    Valitsemasi lukumuotoilu tulee näkyviin luettelon yläreunassa olevaan Laji-ruutuun.

  4. Tee Laji-ruudussa tarvittavat muutokset valittuun lukumuotoiluun.

Muotoilukoodien ohjeet

Jos haluat, että sekä teksti että luvut näkyvät solussa, ympäröi tekstiin kuuluvat merkit lainausmerkeillä (” ”) tai lisää kenoviiva (\) ennen yksittäistä merkkiä. Lisää merkit oikeisiin muotoilukoodin osiin. Kirjoita esimerkiksi muotoilu ”Ylijäämä ”0,00 €;”Vaje ”-0,00 €, jos haluat näyttää positiivisen määrän muodossa Ylijäämä 125,74 € ja negatiivisen määrän muodossa Vaje -125,74 €.

Lainausmerkkejä ei tarvitse käyttää seuraavassa taulukossa olevien merkkien näyttämiseen:

Merkki

Nimi

$

Dollarimerkki

+

Plusmerkki

-

Miinusmerkki

/

Vinoviiva

(

Vasen sulkumerkki

)

Oikea sulkumerkki

:

Kaksoispiste

!

Huutomerkki

^

Sirkumfleksi (caret)

&

Et-merkki (&)

'

Heittomerkki

~

Aaltoviiva

{

Vasen aaltosulje

}

Oikea aaltosulje

<

Pienempi kuin -merkki

>

Suurempi kuin -merkki

=

Yhtäläisyysmerkki

Välilyönti

Jos haluat luoda lukumuotoilun, joka sisältää soluun kirjoitetun tekstin, lisää at-merkki (@) luvun muotoilukoodin osassa olevaan tekstiosan kohtaan, jossa haluat kirjoitetun tekstin näkyvän solussa. Jos @-merkkiä ei lisätä lukumuotoilun tekstiosaan, soluun kirjoitettua tekstiä ei näytetä, vaan pelkät luvut näytetään. Voit myös luoda lukumuotoilun, joka yhdistää tietyt tekstiin kuuluvat merkit soluun kirjoitetun tekstin kanssa. Voit tehdä tämän kirjoittamalla haluamasi tekstin merkit ennen @-merkkiä, @-merkin jälkeen tai molempiin näistä. Lisää sitten lisäämiesi tekstin merkkien ympärille lainausmerkit (””). Jos esimerkiksi haluat sisällyttää tekstiä ennen soluun kirjoitettua tekstiä, kirjoita ”Bruttotulot: ” @ luvun muotoilukoodin tekstiosaan.

Jos haluat luoda välilyönnin, jonka leveys on lukumuotoilussa olevan merkin leveys, lisää alaviiva (_) ja sen jälkeen kyseinen merkki. Jos esimerkiksi haluat, että positiiviset luvut tasataan oikein sulkeissa olevien negatiivisten lukujen kanssa, lisää positiivisen lukumuotoilun loppuun alaviiva ja sen jälkeen oikeanpuoleinen sulkumerkki.

Jos haluat toistaa merkin lukumuotoilussa niin, että luvun leveys täyttää sarakkeen, lisää muotoilukoodissa merkin eteen tähti (*). Kirjoittamalla esimerkiksi 0*– voit lisätä luvun jälkeen niin monta ajatusviivaa, että ne täyttävät solun, tai voit kirjoittaa *0 minkä tahansa muotoilun eteen, jotta etunollat sisällytetään.

Lukujen muotoilukoodien avulla voit hallita ennen desimaalipilkkua ja desimaalipilkun jälkeen olevien numeroiden näyttämistä. Käytä ristikkomerkkiä (#), jos haluat näyttää vain luvun merkitsevät numerot. Tämä merkki ei salli merkityksettömien nollien näyttämistä. Käytä nollaa (0), jos haluat näyttää merkityksettömät nollat, kun luvussa saattaa olla vähemmän numeroita kuin muotoilukoodissa on määritetty. Käytä kysymysmerkkiä (?), jos haluat lisätä välilyönnit merkityksettömiä nollia varten desimaalipilkun kummallekin puolelle, jotta desimaalipilkut tasataan, kun niihin on määritetty kiinteäleveyksinen fontti, kuten Courier New. Voit käyttää kysymysmerkkiä (?) myös sellaisten murtolukujen näyttämiseen, joissa on eri määrä numeroita osoittajassa ja nimittäjässä.

Jos luvussa on enemmän numeroita desimaalipilkun vasemmalla puolella kuin muotoilukoodissa on paikkamerkkejä, ylimääräiset numerot näytetään solussa. Jos luvussa on kuitenkin enemmän numeroita desimaalipilkun oikealla puolella kuin muotoilukoodissa on paikkamerkkejä, luku pyöristetään samaan määrään desimaaleja kuin muotoilussa on paikkamerkkejä. Jos muotoilukoodi sisältää vain ristikkomerkkejä (#) desimaalipilkun vasemmalla puolella, luvut, joiden arvo on pienempi kuin 1, alkavat desimaalipilkulla, eivätkä nollalla ja desimaalipilkulla.

Näytettävä kohde

Muodossa

Käytettävä koodi

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12

1234,568

12,0

1234,57

#,0#

Luku:

44,398

102,65

2,8

Desimaalipilkut tasattu:

  44,398

102,65

    2,8

???.???

Luku:

5,25

5,3

Murtolukujen osoittajat tasattu:

5 1/4

5 3/10

# ???/???

Jos haluat näyttää välilyönnin tuhaterottimena tai skaalata luvun tuhannen kerrannaisena, sisällytä välilyönti ( ) lukumuotoilun koodiin.

Näytettävä kohde

Muodossa

Käytettävä koodi

12000

12 000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0,0 (kaksi välilyöntiä)

Jos haluat näyttää alussa ja lopussa olevat nollat ennen kokonaislukua tai sen jälkeen, käytä seuraavassa taulukossa olevia koodeja.

Näytettävä kohde

Muodossa

Käytettävä koodi

12

123

00012

00123

00000

12

123

00012

000123

”000”#

123

0123

”0”#

Jos haluat määrittää muotoilukoodissa osalle värin, kirjoita koodiin jokin seuraavien kahdeksan värin nimestä ja laita nimi hakasulkeisiin esimerkissä kuvatulla tavalla. Värikoodin on oltava ensimmäisenä koodin osassa.

[Musta] [Sininen] [Syaani] [Vihreä] [Magenta] [Punainen] [Valkoinen] [Keltainen]

Jos haluat määrittää lukumuotoiluja, jotka otetaan käyttöön vain, jos luku on määrittämäsi ehdon mukainen, kirjoita ehto hakasulkeiden sisään. Ehdossa on oltava operaattori ja arvo. Esimerkiksi seuraava lukumuoto näyttää punaisella fontilla luvut, jotka ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin 100, ja sinisellä fontilla luvut, jotka ovat suurempia kuin 100.

[Punainen][<=100];[Sininen][>100]

Jos haluat piilottaa nollat tai kaikki soluissa olevat arvot, luo mukautettu muotoilu käyttämällä alla olevia koodeja. Piilotetut arvot näkyvät vain kaavarivillä. Arvot eivät tulostu, kun tulostat laskentataulukon. Saat piilotetut arvot uudelleen näkyviin muuttamalla muotoiluksi yleisen lukumuotoilun tai sopivan päivämäärän tai ajan muotoilun.

Piilotettava kohde

Käytettävä koodi

Nolla-arvot

0;–0;;@

Kaikki arvot

;;; (kolme puolipistettä)

Kirjoita seuraavat valuuttasymbolit pikanäppäimien avulla Laji-ruutuun.

Kirjoitettava symboli

Painettavat näppäimet

¢ (senttiä)

OPTION + 4

£ (puntaa)

OPTION + 3

¥ (jeniä)

OPTION + Y

€ (euroa)

OPTION + VAIHTO + 2

Valuutan aluekohtaiset asetukset määrittävät valuuttatunnuksen sijainnin (eli sen, onko tunnus luvun edellä tai sen perässä, ja onko tunnuksen ja luvun välissä välilyönti). Aluekohtaiset asetukset määrittävät myös desimaali- ja tuhaterottimen. Voit hallita näitä asetuksia Mac OS X:n kansainvälisissä järjestelmäasetuksissa.

Jos haluat näyttää luvut 100-prosenttimuodossa (esimerkiksi luvun ,08 muodossa 8 % tai 2,8 muodossa 280 %), sisällytä lukumuotoiluun prosenttimerkki (%).

Jos haluat näyttää luvut käyttäen tieteellistä merkintätapaa, käytä luvun muotoilukoodissa eksponenttikoodeja, esimerkiksi E-, E+, e- tai e+. Jos luvun muotoilukoodin osassa on nolla (0) tai ristikkomerkki (#) eksponenttikoodin oikealla puolella, Excel näyttää luvun tieteellisellä merkintätavalla ja lisää kirjaimen ”E” tai ”e”. Koodin oikealla puolella olevien nollien tai ristikkomerkkien määrä määrittää eksponentin numeroiden määrän. Koodit ”E-” ja ”e-” lisäävät miinusmerkin (-) negatiivisiin eksponentteihin. Koodit ”E+” ja ”e+” lisäävät miinusmerkin (-) negatiivisiin eksponentteihin ja plusmerkit (+).positiivisiin eksponentteihin.

Voit muotoilla päivämäärät ja kellonajat seuraavien koodien avulla.

Tärkeää: Jos käytät ”m”-tai ”mm”-koodia heti ”t”- tai ”tt”-koodin (tunnit) jälkeen tai heti ennen ”ss”-koodia (sekunnit), Excel näyttää minuutit kuukauden sijaan.

Näytettävä kohde

Muodossa

Käytettävä koodi

Vuodet

00–99

vv

Vuodet

1900–9999

vvvv

Kuukaudet

1–12

k

Kuukaudet

01–12

kk

Kuukaudet

Tammi–joulu

kkk

Kuukaudet

Tammikuu–joulukuu

kkkk

Kuukaudet

T–j

kkkkk

Päivät

1–31

p

Päivät

01–31

pp

Päivät

Ma–su

ppp

Päivät

Maanantai–sunnuntai

pppp

Tunnit

0–23

t

Tunnit

00–23

tt

Minuutit

0–59

k

Minuutit

00–59

kk

Sekunnit

0–59

s

Sekunnit

00–59

ss

Aika

4 AM

t AM/PM

Aika

4:36 PM

t:mm AM/PM

Aika

4:36:03 PM

t:mm:ss A/P

Aika

4:36:03,75 PM

t:mm:ss,00

Kulunut aika (tunnit ja minuutit)

1:02

[t]:mm

Kulunut aika (minuutit ja sekunnit)

62:16

[mm]:ss

Kulunut aika (sekunnit ja sadasosat)

3735,80

[ss],00

Huomautus: Jos muotoiluun sisältyy AM tai PM, tunti näytetään käyttämällä 12 tunnin järjestelmää, jossa ”AM” tai ”A” tarkoittaa aikoja keskiyöstä keskipäivään ja ”PM” tai ”P” tarkoittaa aikoja keskipäivästä keskiyöhön. Muussa tapauksessa tunti näytetään 24 tunnin järjestelmän mukaan.

Katso myös

Oman lukumuotoilun luominen ja käyttäminen

Lukujen näyttäminen postinumeroina, sosiaaliturvatunnuksina tai puhelinnumeroina

Päivämäärien, kellonaikojen, valuutan, murto-osien ja prosenttiosuuksien näyttäminen

Kaavojen ja trendien korostaminen ehdollisella muotoilulla

Nolla-arvojen näyttäminen tai piilottaminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×