Lync 2010 -pikanäppäimet

Office 2010:n tuki päättyi 13. lokakuuta 2020

Päivitä Microsoft 365:een, jotta voit tehdä yhteistyötä missä tahansa laitteessa ja jatkaa tuen vastaanottamista.

Päivitä nyt

Pikanäppäimet ovat kahden tai useamman näppäimen yhdistelmiä, joita samanaikaisesti painamalla voidaan tehdä tavallisesti hiirellä tai muulla kohdistinlaitteella tehtäviä toimia. Pikanäppäimet säästävät aikaa ja vaivaa Windows-käyttöjärjestelmissä ja Microsoft Lync 2010 -viestintäohjelmistossa. Voit myös tarkistaa valikoista, onko niissä pikanäppäimiä, joita voi käyttää valikoiden ja muiden komentojen käsittelemiseen.

Tässä artikkelissa kuvatut pikanäppäimet on järjestetty Lync-käyttöliittymän toimintoalueiden mukaan. Näppäimet (kuten Delete ja Esc) toimivat ympäristön kontekstissa. Esimerkiksi yhteystietokortin sulkeminen Esc-näppäimellä edellyttää, että olet yhteystietokortissa, tai videon sulkeminen tai koko näytön tilasta poistuminen edellyttää, että olet videonäytössä.

Huomautus:  Alt+C- ja Alt+D-näppäinyhdistelmillä voidaan hyväksyä tai hylätä kutsuilmoituksia. Näihin kuuluvat ääni-, video-, puhelu- ja jakamispyynnöt.

Tässä artikkelissa

Yleiset (mikä tahansa ikkuna)

Lync-pääikkuna

Yhteystiedot-luettelo

Yhteystietokortti

Keskusteluikkuna

Puhelun säätimet (keskusteluikkunassa)

Video (keskusteluikkuna)

Pikaviesti (keskusteluikkuna)

Keskustelu- tai kokousnäyttämö

Keskusteluympäristö

Yleiset (mikä tahansa ikkuna)

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä ikkunasta riippumatta.

Paina tätä näppäintä tai
näppäinyhdistelmää

Toiminto

Windows-logonäppäin + Q

Avaa pääkäyttöliittymän, kun Lync 2010 on pienennetty.

Windows-logonäppäin + A

Hyväksyy saapuvan kutsuilmoituksen.

Windows-logonäppäin + X

Hylkää kutsuilmoituksen ja muuttaa tilaksi Älä häiritse.

Windows-logonäppäin + Esc

Hylkää kutsuilmoituksen.

Ctrl + Vaihto + Välilyönti

Siirtää aktiivisuuden sovellusten jakamistyökaluriville.

Ctrl + Alt + Välilyönti

Ottaa hallinnan takaisin näyttöä jaettaessa.

Ctrl + Vaihto + S

Lopettaa näytön jakamisen.

Lync-pääikkuna

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä, kun Lync-pääikkuna on edustalla.

Paina tätä näppäintä tai
näppäinyhdistelmää

Toiminto

Ctrl + 1

Siirtyy yhteystietoluettelon sisältävään välilehteen.

Ctrl + 2

Siirtyy Aktiviteettisyötteet-välilehteen.

Ctrl + 3

Siirtyy Keskusteluluettelo-välilehteen.

Ctrl + 4

Siirtyy Puhelin-välilehteen.

Alt + A

Näyttää kaikki keskustelut Keskusteluluettelo-välilehdessä.

Alt + D

Näyttää vastaamattomat keskustelut Keskusteluluettelo-välilehdessä.

Alt + C

Näyttää vastaamattomat puhelut Keskusteluluettelo-välilehdessä.

Ctrl + 1 tai Ctrl + Vaihto + 1

Siirtää edustajana puhelun toisen henkilön työnumeroon.

Yhteystiedot-luettelo

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä Yhteystiedot-luettelossa.

Paina tätä näppäintä tai
näppäinyhdistelmää

Toiminto

Delete

Poistaa valitun mukautetun ryhmän tai yhteystiedon.

Alt + Välilyönti

Avaa järjestelmävalikon.

Alt + F4

Sulkee Lyncin.

Alt + ylänuoli

Siirtää valittua ryhmää ylöspäin.

Alt + alanuoli

Siirtää valittua ryhmää alaspäin.

Alt + Enter

Pikanäppäinvalikossa: avaa valitun yhteystiedon tai ryhmän yhteystietokortin.

Ctrl + C

Pikanäppäinvalikossa: kopioi.

Ctrl + V

Pikanäppäinvalikossa: liittää.

Ctrl + Sarkain

Siirtyy yhteystietokortin alaosassa olevissa välilehdissä.

Ctrl + Vaihto + Sarkain

Siirtyy yhteyskorttivälilehdissä käänteisessä järjestyksessä.

Ctrl + vasen nuoli

Kutistaa valitun ryhmän.

Ctrl + oikea nuoli

Laajentaa valitun ryhmän.

Ctrl + Enter

Soittaa valitulle yhteyshenkilölle.

Vaihto + Delete

Poistaa valitun yhteystiedon Yhteystiedot-luettelosta (vain muut kuin jakeluryhmän jäsenet).

Vaihto + Sarkain

Siirtyy käyttöliittymässä käänteisessä järjestyksessä.

Vaihto + Enter, Ctrl + Enter

Lisää rivinvaihdon.

Vaihto + ylänuoli

Valitsee seuraavan yhteystiedon yläsuuntaan. Näppäimistöllä ei voi valita useita yhteystietoja, jos ne eivät ole vierekkäin.

Vaihto + alanuoli

Valitsee seuraavan yhteystiedon alasuuntaan.

Yhteystietokortti

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä yhteystietokortissa. Voit avata yhteystietokortin painamalla Alt + Enter.

Paina tätä näppäintä tai
näppäinyhdistelmää

Toiminto

Esc

Sulkee yhteystietokortin.

Ctrl + Enter

Soittaa oletusnumeroon.

Oikea nuoli

Siirtyy pikaviesti-, puhelu-, video- ja jakamiskuvakkeissa, kun yhteystietokortti on pienennetty.

Vasen nuoli

Siirtyy takaisinpäin pikaviesti-, puhelu-, video- ja jakamiskuvakkeissa, kun yhteystietokortti on pienennetty.

Keskusteluikkuna

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä keskusteluikkunassa.

Paina tätä näppäintä tai
näppäinyhdistelmää

Toiminto

F1

Avaa ohjeen aloitussivun (Ohje-valikosta).

Esc

Poistuu koko näytön tilasta. Muussa tapauksessa keskusteluikkuna suljetaan vain, jos ääntä tai kuvaa ei toisteta tai jakaminen ei ole käynnissä.

Alt + l

Kutsuu yhteystiedon meneillään olevaan keskusteluun.

Alt + F4

Sulkee keskusteluikkunan.

Alt + D

Hylkää lähetetyn tiedoston.

Alt + P

Avaa vastaanotetun tiedoston.

Alt + R

Lisää kokouksen äänen uudelleen.

Alt + S

Avaa lähetetyn tiedoston Tallenna nimellä -valintaikkunan keskusteluikkunassa.

Ctrl + S

Tallentaa pikaviestihistorian sisällön. Toimii kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Ctrl + M

Keskeyttää videon toiston tai jatkaa sitä (vain jos jo käynnissä).

Ctrl + J

Toiminnot-valikosssa: vaihtaa keskustelun aiheen. Avaa keskusteluasetusten määritysikkunan.

Ctrl + W

Näyttää tai piilottaa pikaviestialueen.

Ctrl + F

Lähettää tiedoston.

Ctrl + N

Tekee muistiinpanon Microsoft OneNote -muistiinpano-ohjelmalla. Käynnistää OneNote-ohjelman.

Ctrl + R

Näyttää tai piilottaa osallistujaluettelon.

Ctrl + Vaihto + Enter

Aloittaa tai lopettaa puhelun.

Ctrl + Vaihto + H

Asettaa käynnissä olevan keskustelun pitoon tai jatkaa sitä.

Ctrl + Vaihto + I

Merkitsee keskustelun tärkeäksi. Toimii kahdenkeskisissä keskusteluissa, mutta ei ole käytettävissä kokouksissa.

Ctrl + Vaihto + Y

Näyttää tai piilottaa vasemman alueen, kun jakamisnäyttämö on näkyvissä.

Puhelun säätimet (keskusteluikkunassa)

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä puhelun säätimissä.

Paina tätä näppäintä tai
näppäinyhdistelmää

Toiminto

Alt + Q

Puhelun lopettaminen.

Ctrl + Vaihto + T

Siirto: avaa yhteystietovalitsimen.

Ctrl + Vaihto + H

Asettaa puhelun pitoon.

Ctrl + Vaihto + D

Tuo valintapaneelin näkyviin.

Video (keskusteluikkuna)

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä, kun käsittelet videota keskusteluikkunassa.

Paina tätä näppäintä tai
näppäinyhdistelmää

Toiminto

F5

Näyttää videon koko näytön tilassa. Huomaa, että jos näyttämöalue on näkyvissä keskusteluikkunassa, F5 ei siirrä videokuvaa koko näytön tilaan.

Esc

Poistuu koko näytön videotilasta.

Ctrl + M

Aloittaa tai keskeyttää videon.

Ctrl + D

Lisää videon keskusteluun tai lopettaa videon näyttämisen.

Pikaviesti (keskusteluikkuna)

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä, kun olet pikaviestikeskustelussa jonkun kanssa.

Paina tätä näppäintä tai
näppäinyhdistelmää

Toiminto

F1

Avaa ohjeen.

F12

Tallentaa pikaviestikeskustelun.

Vaihto + Insert tai Vaihto + V

Liittää.

Ctrl + G

Avaa linkin.

Ctrl + A

Valitsee kaiken sisällön.

Ctrl + B

Lihavoi valitun tekstin.

Ctrl + C

Kopioi valitun tekstin.

Ctrl + X

Leikkaa valitun tekstin.

Ctrl + l

Kursivoi valitun tekstin.

Ctrl + T

Yliviivaa valitun tekstin.

Ctrl + U

Alleviivaa valitun tekstin.

Ctrl + Y

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

Ctrl + Z

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl + ]

Suurentaa valittua fonttia yhden koon verran.

Ctrl + [

Pienentää valittua fonttia yhden koon verran.

Ctrl + Vaihto + F

Muuttaa fontin väriä. (Vaihtaa vain kirjoittamasi tekstin väriä, ei toisen henkilön kirjoittamaa tekstiä.)

Ctrl + Vaihto + B

Etsii keskustelun aloittamiseen käytettyä kohdetta.

Ctrl + Vaihto + <,Ctrl + Vaihto + >

Suurentaa tai pienentää pikaviestistä valitun tekstin fonttikokoa.

Keskustelu- tai kokousnäyttämö

Paina tätä näppäintä tai
näppäinyhdistelmää

Toiminto

F5

Tuo keskusteluikkunan kokousnäyttämön näkyviin koko näytön tilaan.

Esc

Poistuu koko näytön tilasta.

Ctrl + Vaihto + S

Lopettaa työpöydän, näytön tai ohjelman jakamisen. Tämä ei lopeta PowerPoint-esityksen tai luonnoslehtiön jakamista eikä kyselymahdollisuutta.

Ctrl + Vaihto + E

Asettaa aktiivisuuden sisältölokeroon. Näyttämön on oltava näkyvissä.

Ctrl + Vaihto + Y

Avaa tai sulkee ruudun, kuten kokousikkunan vasemman ruudun, joka sisältää eri kohteita, kuten osallistujaluettelon ja pikaviestialueen.

Ctrl + Vaihto + Välilyönti

Siirtää aktiivisuuden jakamisriville.

Ctrl + Alt + Välilyönti

Ottaa hallinnan takaisin työpöytää tai sovellusta jaettaessa.

Keskusteluympäristö

Voit käyttää näitä pikanäppäimiä, kun olet keskusteluympäristössä. Pivot-suodattimet ovat kuvakealueen alla, kun Keskustelu-kuvake on valittuna. Kaikki-suodatin näyttää 100 uusinta keskustelua, Vastaamattomat-suodatin näyttää kaikki ajanjaksolla vastaamatta jääneet keskustelut, ja Puhelut-suodatin näyttää puhelut kyseiseltä ajanjaksolta.

Toiminto

Alt + A

Valitsee Pivot-suodattimen Kaikki.

Alt + S

Valitsee Pivot-suodattimen Vastaamattomat.

Alt + C

Valitsee Pivot-suodattimen Puhelut.

Delete

Poistaa valitun kohteen.

Page Up

Siirtyy yhden sivun ylöspäin.

Page Down

Siirtyy yhden sivun alaspäin.

Home

Siirtyy luettelon alkuun.

End

Siirtyy luettelon loppuun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×