Microsoft Lync 2010 Attendantin tietosuojatietojen täydennysosa

Office 2010:n tuki päättyy pian

Päivitä Microsoft 365:een, jotta voit tehdä yhteistyötä missä tahansa laitteessa ja jatkaa tuen vastaanottamista.

Päivitä nyt

Päivitetty lokakuussa 2010

Sisällys

Arkistointi

Äänentestauspalvelu

Puhelulokit

Asiakaspuolen kirjaaminen

Soittajatunnus kokouksen osallistujaluettelossa

Yhteystietokortti

Keskusteluhistoria

Mukautetun profiilin ominaisuudet

Hätäpalvelut (911)

Kokouksesta ulos soittaminen

Outlookin online-kokousapuohjelma

Tavoitettavuus- ja yhteystiedot

Yksityisyystila

Tallentaminen

Yhdistetty yhteystietosäilö

Äänenlaadun parannukset

Tällä sivulla on -tuotteiden tietosuojatietoja täydentäviä tietoja. Jotta ymmärrät yksittäisen Microsoft Lync -tuotteen tai -palvelun tietojen keruuseen ja käyttöön liittyvät käytännöt, lue sekä Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatiedot että tämä täydennysosa.

Arkistointi

Ominaisuuden tarkoitus: Arkistoinnin avulla järjestelmänvalvojasi voi arkistoida pikaviestikeskusteluja, kokousten toimintoja ja sisältöä sekä käyttöä koskevia tietoja, kuten tietoja käyttäjien kirjautumisesta, keskusteluiden aloittamisesta ja liittymisestä keskusteluihin.

Kerättävät, käsiteltävät tai siirrettävät tiedot: Arkistoinnin yhteydessä pikaviestikeskustelujen sisältö ja tietoja siitä, kuinka käytät pikaviestejä, tallennetaan palvelimeen, jonka asetukset järjestelmänvalvojasi määrittää. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Näiden tietoja avulla järjestelmänvalvojasi voi hallita sitä, kuinka yrityksesi käyttää Microsoft Lync 2010 Attendant -ohjelmaa.

Valittavuus/hallittavuus: Arkistointi on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja yrityksen järjestelmänvalvojan täytyy ottaa se käyttöön. Voit selvittää yrityksen tietojen käyttämiseen ja valvontaan liittyvien käytäntöjen perusteella, voiko arkistoinnin ottaa käyttöön.

Äänentestauspalvelu

Ominaisuuden tarkoitus: Puhelun laadun tarkistuspainikkeella voit suorittaa puhelun äänenlaadun tarkistamiseen tarkoitetun testipuhelun Microsoft® Lync 2010 Attendant -järjestelmässä. Sen avulla voit kuunnella, miltä varsinaisen puhelun aikana kuulostaisit. Kun suoritat testipuhelun, äänentestauspalvelu kehottaa tallentamaan ääninäytteen äänimerkin jälkeen. Taltioitavan ääninäytteen pituus on määritetty valmiiksi (esimerkiksi viisi sekuntia), ja taltioinnin jälkeen näyte toistetaan sinulle. Jos verkko ei toimi optimaalisesti tai jos laitteita ei ole määritetty asiaankuuluvasti, asia selviää järjestelmän toistamasta ääninäytteestä.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos suoritat testipuhelun, äänentestauspalvelu tallentaa näytteen äänestäsi kehotteen jälkeen. Ääninäytteet poistetaan, kun lopetat puhelun. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Ääninäyte on tarkoitettu omaan käyttöön. Sen avulla voit tarkistaa, miltä kuulostat varsinaisen puhelun aikana ja onko laite määritetty oikein ja valmis puhelukäyttöön. Käyttäjä voi kuunnella samaisen tallennetun ääninäytteen ja selvittää, onko hän valmis varsinaiseen puheluun eli varmistaa, että laite toimii ja ääni muodostuu asianmukaisesti.

Valittavuus/hallittavuus: Jos et halua tallentaa ääninäytettä, voit valita, että testipuhelua ei soiteta. Voit suorittaa testipuhelun seuraavasti:

 1. Napsauta valikkorivillä Äänilaite-kuvaketta.

 2. Valitse puhelun laadun tarkistusvaihtoehto ja noudata ohjeita.

Puhelulokit

Ominaisuuden tarkoitus: Puhelulokien avulla voit tallentaa Attendantin käsittelemien äänipuheluiden tiedot Microsoft Outlook -kansioon.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjän äänipuheluita koskevia tietoja, kuten alkamisaika, päättymisaika, kesto ja puhelun osallistujat, tallennetaan Outlookin Keskusteluhistoria-kansioon. Puhelulokeihin ei tallenneta puheluiden sisältöä. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Näiden tietojen avulla voit tarkastella äänipuheluidesi historiatietoja.

Valittavuus/hallittavuus: Puhelulokit ovat oletusarvon mukaan käytössä. Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut puhelulokien hallintavalmiuksia käytöstä, käyttäjä voi muuttaa asetuksia tekemällä seuraavat toimet:

 1. Valitse valikkoriviltä Asetukset.

 2. Poista Oma-välilehden Tallenna puhelulokit Outlookin Keskusteluhistoria-kansioon -valintaruudun valinta.

 3. Valitse OK.

Asiakaspuolen kirjaaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Asiakaspuolen kirjaamisen avulla voit kirjata Attendant-käyttötietoja käyttäjäprofiiliisi omaan tietokoneeseesi. Tietoja voidaan hyödyntää mahdollisten Attendant-ongelmien vianmäärityksessä.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos sinä tai järjestelmänvalvoja ottaa asiakaspuolen kirjaamisen käyttöön, esimerkiksi seuraavat tiedot tallennetaan tietokoneeseesi: kokouksen aihe, sijainti, SIP (Session Initiation Protocol) -sanomat, Attendant-keskusteluiden vastaukset, tietoja kunkin Attendant-viestin lähettäjästä ja vastaanottajasta, viestin kulkema reitti, yhteystietoluettelo ja tavoitettavuustiedot. Attendant-keskusteluidesi sisältöä ei tallenneta. Microsoftille ei lähetetä tietoja automaattisesti, mutta voit valita, että tietoja lähetetään manuaalisesti.

Tietojen käyttö: Asiakaspuolen lokeja voidaan hyödyntää Attendant-ongelmien vianmäärityksessä.

Valittavuus/hallittavuus: Asiakaspuolen kirjaaminen on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja yrityksen järjestelmänvalvojan täytyy ottaa se käyttöön. Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut kirjaamisen hallintavalmiuksia käytöstä, voit muuttaa asetuksia toimimalla seuraavasti::

 1. Valitse valikkoriviltä Asetukset.

 2. Valitse Yleiset-välilehdessä Ota kirjaaminen käyttöön Attendantissa- ja Ota käyttöön Windowsin tapahtumalokiin kirjaaminen Attendantissa -valintaruudut.

 3. Valitse OK.

Soittajatunnus kokouksen osallistujaluettelossa

Ominaisuuden tarkoitus: Kokouksen kaikki osallistujat on eritelty osallistujaluettelossa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun soitat neuvottelupuheluun, puhelinnumero, josta soitat (soittajan tunnus), näkyy kaikille osallistujille. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Näiden tietojen perusteella kokouksen osallistujat erottavat toisistaan osallistujat, jotka ovat liittyneet kokoukseen puhelimitse.

Valittavuus/hallittavuus: Soittajatunnus on oletusarvon mukaan näkyvissä ja se noudetaan puhelinyhtiöltä. Voit valita, että puhelinnumeroasi ei jaeta, määrittämällä soittajatunnuksesi estetyksi puhelun soittamisen yhteydessä.

 • Jos haluat estää soittajatunnuksesi pysyvästi, ota yhteyttä paikalliseen puhelinyhtiöön.

Jos toiminto on käytettävissä alueellasi, voit määrittää soittajatunnuksesi estetyksi yksittäisen puhelun ajaksi kirjoittamalla siihen tarkoitetun koodin ennen soittamista puhelinnumeroon. Lisätietoja saat paikalliselta puhelinyhtiöltä.

Yhteystietokortti

Ominaisuuden tarkoitus: Yhteystietokorttiin kerätään staattisia ja dynaamisia tietoja muista yrityksen henkilöistä. Nämä tiedot näytetään Attendantissa ja uusimpien Outlook-versioiden yhteystiedoissa. Yhteystietokortista voi käyttää muun muassa sähköpostia, puhelutoimintoja, pikaviestejä ja kokousajoituksia yhdellä napsautuksella.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Yhteystietokortin staattiset tiedot kerätään yrityshakemistosta (kuten Active Directory -toimialuepalveluista) ja ne jaetaan muiden kanssa Lync Server 2010:n kautta. Käyttäjä voi syöttää dynaamiset tiedot, kuten puhelinnumerot ja tavoitettavuustiedot, itse ja jakaa ne sitten muiden kanssa Lync Server 2010:n kautta. Kortissa näkyvät vapaa/varattu-tiedot noudetaan Microsoft Exchange Serveristä. Yhteystietokortissa näkyvät sijaintitiedot noudetaan Sijainti-osiossa kuvatulla tavalla. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Yhteystietokortin tiedot ovat näkyvissä, jotta voit jakaa yhteystietosi muille.

Valittavuus/hallittavuus:

Voit määrittää seuraavia hallinta-asetuksia:

Tietosuojasuhteet: Voit määrittää eri yhteystiedoille erilaisia tietosuojasuhteita (Ystävät ja sukulaiset, Työryhmä, Työtoverit, Ulkoiset yhteyshenkilöt ja Estetyt yhteyshenkilöt). Tämä määrittää, mitkä tiedot jaetaan millekin yhteystiedoille. Voit määrittää tietosuojasuhteet seuraavasti:

 1. Napsauta yhteystietoa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muuta tietosuojatasoa.

 3. Valitse valinta, joka soveltuu tietojesi jakamiseen.

Kalenteritiedot: Voit määrittää vapaa/varattu-tietojen tarkasteluoikeudet Outlook-asetuksista.

Keskusteluhistoria

Ominaisuuden tarkoitus: Attendant-keskusteluhistoria on käyttäjän Exchange Serveristä noudettu keskusteluhistoria, joka näytetään Outlookissa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos olet ottanut keskusteluhistorian kirjaamisen käyttöön, pikaviestikeskustelujen sisältö ja äänikeskustelujen tilastot (kuten päiväys, aika, kesto ja soittajatiedot) tallennetaan Exchange-tilille. Jos olet poistanut keskusteluhistorian kirjaamisen käytöstä tai se on poistettu käytöstä yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämän käytännön mukaisesti Attendantissa, näitä tietoja ei kerätä eikä näytetä. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Attendant näyttää nämä tiedot Outlookissa, jossa käyttäjät voivat tarkastella vanhoja keskusteluja ja jatkaa niitä. Keskustelujen yhteenveto tulee myös näkyviin Attendant-päävalikkoon.

Valittavuus/hallittavuus: Voit poistaa pikaviestikeskustelujen, puhelujen tai molempien kirjaamisen käytöstä. Voit muuttaa näitä asetuksia seuraavasti:

 1. Valitse valikkoriviltä Asetukset.

 2. Valitse Henkilökohtainen-välilehdessä Tallenna pikaviestikeskustelut sähköpostin Keskusteluhistoria-kansioon -valintaruutu.

 3. Valitse OK.

Jos käyttäjä ottaa keskusteluhistorian käyttöön, hänen täytyy ilmoittaa yhteyshenkilöilleen, että heidän pikaviestikeskustelunsa tallennetaan.

Mukautetun profiilin ominaisuudet

Ominaisuuden tarkoitus: Seuraavien mukautetun profiilin ominaisuuksien avulla voit mukauttaa Attendant-käyttöä:

 • Edellinen haku tallentaa uusimman Attendant-haun, mikä nopeuttaa näiden tietojen käyttöä jatkossa.

 • Viimeisimmät keskustelut tuo näkyviin luettelon keskusteluista, joita Attendant on äskettäin käsitellyt, mikä nopeuttaa näiden tietojen käyttöä jatkossa.

 • Usein annetut numerot tallentaa valitsemasi numerot, mikä nopeuttaa näiden tietojen käyttöä jatkossa.

 • Yhteystietoluokat ja ilmoitukset tuo näkyviin yhteystietojen muistiinpanoja ja mukautettuja luokkamäärityksiä, mikä helpottaa yhteystiedon tärkeyden hahmottamista välitetyn keskustelun saapuessa.

 • Muuntomallit sisältävät pikaviestikeskusteluissa usein käytetyt lauseet malleina, jotka nopeuttavat uusien pikaviestikeskustelujen aloittamista.

 • Neuvottelumallit sisältävät usein käytetyt neuvottelujen kokoonpanoasetukset malleina, jotka nopeuttavat uusien neuvottelujen aloittamista.

 • Vierekkäin aseteltavan näkymän määritys -asetuksissa voit muuttaa yhteystietokorttien näyttämistapaa.

 • Jakeluryhmien järjestys on tarkoitettu mukautettujen jakeluryhmien näyttöjärjestyksen muuttamista.

Kerättävät, käsiteltävät tai siirrettävät tiedot: Mukautetun profiilin ominaisuudet sisältävät Attendant-käyttötiedot, -asetukset ja -mallit Windows-käyttäjäprofiiliissasi tietokoneessasi. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Mukautetun profiilin ominaisuuksien tietojen avulla voit mukauttaa Attendant-käyttöä. Jos jaat yksittäisen Windows-käyttäjätilin muiden Attendant-käyttäjien kanssa, sinulla ja muilla käyttäjillä on yhteiset mukautetun profiilin ominaisuuksien asetukset. Jos sinulla on useita erilaisia Attendant-tilejä, tiedot ovat erillisiä, eikä samaa Windows-tiliä käyttävä henkilö voi tarkastella niitä.

Valittavuus/hallittavuus: Mukautetun profiilin ominaisuudet otetaan oletusarvoisesti käyttöön, eikä niitä voi poistaa käytöstä. Attendantiin kannattaa kirjautua yksilöllisellä Windows-tilillä, jos haluat estää muita käyttäjiä näkemästä Attendant-käyttötietoja, -asetuksia ja -malleja.

Voit poistaa tallennetun hakuhistorian ja tiedot Usein annetut numerot -luettelosta. Voit poistaa nämä tiedot seuraavasti:

 1. Valitse valikkoriviltä Asetukset.

 2. Etsi Henkilökohtainen-välilehdestä asetus Poista hakuhistoria ja numerot usein annettujen numeroiden luettelosta.

 3. Valitse Poista.

 4. Valitse OK.

Hätäpalvelut (911)

Ominaisuuden tarkoitus: Kun yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää, että toiminto on käytettävissä, hätäpalveluiden avulla Attendant voi lähettää sijaintitiedot hätäpalvelutyöntekijöille hätänumeroon soitettaessa (Yhdysvalloissa esimerkiksi 911). Koska yrityksen järjestelmänvalvoja voi rajoittaa hätäpuheluvalmiudet käyttäjän työpaikalle, tarkista järjestelmänvalvojalta, missä laajuudessa hätäpuhelutoiminnot ovat käytettävissä. Kun toiminto on käytössä, hätäpalvelutyöntekijöille lähetettävät sijaintitiedot ovat ne, jotka yrityksen järjestelmänvalvoja on määrittänyt käyttäjän sijainniksi (esimerkiksi toimiston numero) ja lisännyt sijaintitietokantaan. Jos käyttäjä valitsee hätänumeron käyttäessään Lync-ohjelmistoa langattoman Internet-yhteyden välityksellä mutta kuitenkin työpaikalla, pelastustyöntekijöille lähetettävät sijaintitiedot ovat summittainen arvio, sillä kyseessä on sen langattoman tukiaseman sijainti, jonka kanssa käyttäjän tietokone viestii. Järjestelmänvalvoja lisää kyseisen langattoman tukiaseman sijaintitiedot vieläpä manuaalisesti, joten pelastustyöntekijöille lähetettävät sijaintitiedot eivät välttämättä ole käyttäjän varsinainen sijainti. Jotta tämä toiminto toimii kaikilta osin, yrityksen täytyy käyttää sertifioidun ratkaisujentoimittajan reitityspalvelua. Palvelu on käytettävissä vain Yhdysvalloissa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Attendantin hankkimat sijaintitiedot määräytyvät yrityksen LIS (Location Information Server) -palvelimen täyttämien automaattisten sijaintitietojen mukaan. Nämä tiedot tallennetaan käyttäjän tietokoneen muistiin. Kun hätäpalvelunumero valitaan, nämä sijaintitiedot lähetetään puhelun mukana, jotta yhteydenotto voidaan reitittää asiaankuuluvaan hätäpalveluun ja jotta summittaiset sijaintitiedot voidaan toimittaa. Kun kyseessä on hätäpuhelu, soittajan paikkatiedot ovat puhelutietojen arkistossa. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Sijaintitietoja käytetään, kun puhelu reititetään asiaankuuluvaan hätäpalveluun ja pelastustyöntekijät lähetetään tapahtumapaikalle. Nämä tiedot voidaan lähettää myös yrityksen kulunvalvontahenkilökunnalle, jotta soittaja sijainti ja takaisinsoittotiedot voidaan saattaa heidän tietoonsa.

Valittavuus/hallittavuus:

Tämä ominaisuus on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja yrityksen järjestelmänvalvojan on otettava se käyttöön. Tarkista yrityksen järjestelmänvalvojalta, onko tämä ominaisuus käytettävissä. Et voi hallita sitä, hankitaanko sijainti automaattisesti tai lähetetäänkö se hätäpalveluun hätäpuhelun soittamisen yhteydessä.

Jos sijaintia ei kuitenkaan hankita automaattisesti, saat ilmoituksen ottaa yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jotta sijainti määritetään oikein. Voit vahvistaa nykyiset sijaintitiedot seuraavasti:

 1. Valitse valikkoriviltä Asetukset.

 2. Etsi Henkilökohtainen-välilehdestä Sijainti-ryhmä ja tarkista sijaintisi.

 3. Valitse OK.

Kokouksesta ulos soittaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Tämän ominaisuuden avulla kokouksessa olevat Attendant-käyttäjät voivat lisätä yleisen puhelinverkon numeron käynnissä olevaan AV-kokoukseen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun yleisen puhelinverkon numeroa käyttävä henkilö kutsutaan AV-kokoukseen ja hän saa puhelun, hänelle ilmoitetaan AV-kokouksen järjestäjän soittajatunnus (eikä välttämättä hänet kokoukseen lisäävän osapuolen tunnusta). Kun yleisen puhelinverkon numeroa käyttävä henkilö vastaa puhelimeen, hänet liitetään heti kokoukseen.

Tietojen käyttö:

Järjestäjän soittajatunnus lähetetään yleisen puhelinverkon numeroa käyttävälle henkilölle, joka kutsutaan kokoukseen.

Valittavuus/hallittavuus:

Tälle ominaisuudelle ei ole käyttäjän tai yrityksen järjestelmänvalvojan hallintaominaisuutta. Yleisen puhelinverkon numeroa käyttävälle henkilölle kannattaa mahdollisuuksien mukaan lähettää ensin pikaviesti tai sähköposti, jossa häntä pyydetään liittymään AV-kokoukseen, jotta hän tietää, mitä tapahtuu. Yleisen puhelinverkon numeroa käyttävä henkilö voi nimittäin jättää vastaamatta puheluun.

Outlookin online-kokousapuohjelma

Ominaisuuden tarkoitus: Tämä on Attendantin mukana asennettava Outlook-apuohjelma, jonka avulla käyttäjät voivat ajoittaa ja mukauttaa online-kokouksia.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot:

 • Järjestäjän nimi

 • Osallistujien nimet

 • Esittäjien nimet

 • Sähköpostiosoiteluettelo

 • Kokouksen aihe ja muut kokoustiedot (kuten käyttäjälle annettava alkamis-/päättymisaika, neuvottelutunnus, salasana ja neuvottelun automaattinen vaihde / äänineuvottelun palveluntarjoajan tiedot)

 • Kaikki Microsoft Exchange -välityspalvelinosoitteet (X400-X500-osoitteet, Exchange Unified Messaging (UM) -osoitteet ja SIP-osoitteet sekä puhelimen/Exchange UM:n vastaajan URI-osoitteet)

 • Kokouksen sijaintitiedot

Tietojen käyttö: Tietoja käytetään vain kokouksen ajoittamiseen ja siihen liittyvään kirjaamiseen Asiakaspuolen kirjaaminen -osiossa kuvatulla tavalla. Aikataulutiedot käsitellään muistissa ja tallennetaan paikallisen tietokoneen rekisteriin nopeaa käyttöä varten.

Huomautus:  Tiedot jaetaan Microsoft Lync 2010 Managed API:n ja Lync Serverin kanssa.

Valittavuus/hallittavuus: Henkilötietojen kirjaaminen on oletusarvon mukaan poistettu käytöstä. Voit päivittää rekisterin ja ottaa lisäkirjaamisen käyttöön tietokoneessa yrityksen järjestelmänvalvojan avulla.

Tavoitettavuus- ja yhteystiedot

Ominaisuuden tarkoitus: Tämän toiminnon avulla voit käyttää muista käyttäjistä julkaistuja tietoja (sekä organisaatiossa että sen ulkopuolella) ja muut käyttäjät puolestaan käyttää sinua koskevia julkaistuja tietoja, kuten tilatietoja, tehtävänimikettä, puhelinnumeroa, sijaintia sekä muistiinpanoja. Järjestelmänvalvoja voi niin ikään integroida toiminnon Outlookiin ja Exchangeen, jotta näkyviin voidaan määrittää poissaoloviestejä ja muita tilatietoja (esimerkiksi Outlookin kalenterissa olevia kokouksen ajankohtaa koskevia tietoja).

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Voit muodostaa yhteyden Lync Serveriin kirjautumisosoitteen ja salasanan avulla. Sinä ja järjestelmänvalvojasi voitte julkaista kirjautumiseen liittyviä tavoitettavuustila- ja yhteystietoja. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Muut Microsoft Lync 2010- ja Attendant-käyttäjät ja -ohjelmat voivat käyttää tavoitettavuus- ja yhteystietoja. He voivat määrittää tietojen julkaisutilan ja -tiedot yhteydenpidon parantamiseksi.

Valittavuus/hallittavuus: Käyttäjä voi valita, mitkä häntä koskevat tiedot julkaistaan. Järjestelmänvalvoja voi myös määrittää julkaistavia tietoja käyttäjän puolesta. Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut käyttäjän julkaistavien tietojen hallintavalmiuksia käytöstä, käyttäjä voi muuttaa asetuksia milloin tahansa seuraavasti:

 1. Valitse valikkoriviltä Asetukset.

 2. Puhelimet-välilehdessä voi tarkastella tietoja puhelinnumeroista, jotka järjestelmänvalvoja on julkaissut. Käyttäjä voi myös lisätä numeroita ja julkaista numeroita muille käyttäjille.

 3. Valitse OK.

Voit muuttaa kirjautumistietoja seuraavasti:

 1. Jos olet kirjautunut Attendantiin, kirjaudu ensin ulos.

 2. Kirjoita kirjautumisosoitteesi kirjautumisnäytössä. Voit sitten Muuta asetuksia -linkkiä napsauttamalla määrittää sen palvelimen nimen, johon yhteys muodostetaan.

 3. Valitse Kirjaudu sisään.

Tietosuojasuhteita määrittämällä käyttäjä voi myös määrittää, mitä tietoja kukin käyttäjä näkee käyttäjän tavoitettavuustason ja -tietojen suhteen. Voit tehdä nämä toimet seuraavasti:

 1. Napsauta yhteystietoa hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Muuta tietosuojatasoa.

 3. Valitse käyttäjälle sopiva oikeustaso.

Yksityisyystila

Ominaisuuden tarkoitus: Yksityisyystila on asetus, jota käytettäessä voit jakaa tavoitettavuustietosi (esimerkiksi Käytettävissä, Varattu, Älä häiritse ja niin edelleen) vain yhteystietoluettelosi henkilöiden kanssa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun yksityisyystila otetaan käyttöön, Attendant voi siirtyä tilaan, jossa voit vaihtaa käyttäjäasetuksia siten, että tavoitettavuustietosi jaetaan vain yhteystietoluettelosi yhteyshenkilöiden kanssa. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Tämän tilan asetus määrittää, miten tavoitettavuustiedot jaetaan.

Valittavuus/hallittavuus: Jos palvelimessa on otettu käyttöön vakiotila järjestelmänvalvojan asetuksissa, et voi vaihtaa yksityistilaan.

Tallentaminen

Ominaisuuden tarkoitus:

Tämän toiminnon avulla järjestäjät/esittäjät voivat kirjata Lync 2010 -istunnon kaikkia tapahtumia. He voivat kirjata esimerkiksi kokoukseen liittyviä osallistujia, ääntä, videota ja sisältöä, esimerkiksi pikaviestikeskusteluita, ohjelmien jakamista, Microsoft PowerPoint -esityksiä, monisteita ja luonnoslehtiöitä. Kun järjestäjä tai muu esittäjä keskeyttää tai lopettaa tallennuksen, sillä ei ole vaikutusta muihin meneillään oleviin tallennuksiin.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot:

Jos esittäjät valitsevat tallentamisen, tallenne tallennetaan heidän tietokoneisiinsa. Muut tallennuksesta muodostuvat videotiedostot tallennetaan oletusarvoisesti esittäjän paikalliseen tietokoneeseen. Ne voidaan kuitenkin tallentaa myös johonkin muuhun tietokoneeseen, jos tallentava esittäjä on sellaisen määrittänyt. Kun käyttäjät lataavat sisältönsä kokoukseen, järjestelmä myöntää oikeuden tallentaa sisältö kyseisten käyttäjien tai muiden käyttäjien luomiin tallenteisiin.

Jos tallenteen julkaisuvaiheessa ilmenee virheitä, keskeytetyn tallennuksen aikana taltioituja tietoja voidaan epähuomiossa sisällyttää tallenteeseen. Jos jokin julkaisuvaiheen osio epäonnistuu (lisätietoja on Recording Managerin varoitustilasanomia käsittelevässä ohjeaiheessa), tallenteita ei pidä jakaa muille, vaikka niiden toistaminen jossakin muodossa olisi mahdollista.

Tietojen käyttö:

Kuka tahansa sellainen käyttäjä voi toistaa tallenteen, jolla on tallenteen tallennussijainnin käyttöoikeudet.

Valittavuus/hallittavuus:

Tallennusmahdollisuus on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja yrityksen järjestelmänvalvojan on otettava se käyttöön. Jos tämä toiminto on otettu käyttöön, kuka tahansa kokouksen esittäjistä voi aloittaa tallennuksen. Kun esittäjä ottaa tallennuksen käyttöön, ilmoitus tallennuksen alkamisesta lähetetään osallistujille, joilla on yhteensopivat asiakasohjelmat ja laitteet. Jollakin seuraavalla epäyhteensopivalla asiakasohjelmalla tai laitteella tallennettuun istuntoon osallistuvat käyttäjät tallennetaan, mutta he eivät saa tallennusilmoitusta.

Epäyhteensopivia asiakasohjelmia ovat muun muassa seuraavat:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 -versio)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-versio)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Epäyhteensopivia laitteita ovat muun muassa seuraavat:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Yhdistetty yhteystietosäilö

Ominaisuuden tarkoitus: Yhdistetyssä yhteystietosäilössä on kolme tärkeää osaa:

 • Haun yhdistäminen – Tämä toiminto yhdistää yleisen osoitteiston henkilökohtaisiin Outlook-yhteystietoihin, jotta yhteystietohakutuloksissa on vain yksi esiintymä.

 • Yhteystietojen yhdistäminen – Tämä toiminto yhdistää Outlookin ja yleisen osoitteiston tiedot yhteisten sähköposti- ja kirjautumistunnusten perusteella. Kun vastaavuus löytyy, Lync yhdistää kolmen tietolähteen (Outlookin, yleisen osoitteiston ja tavoitettavuustietojen) tiedot. Nämä koostetiedot näkyvät käyttöliittymän eri osissa, mukaan lukien hakutuloksissa, yhteystietoluettelossa ja yhteystietokortissa.

 • Outlook-yhteystietojen luominen Lync-yhteyshenkilöille (yhteystietojen synkronointi) – Lync luo käyttäjän kaikille yhteyshenkilöille Outlook-yhteystiedot yhteystietojen oletuskansioon, jos käyttäjällä on Microsoft Exchange Server 2010 -postilaatikko tai uudempi. Koska jokaisesta Lync-yhteystiedosta on Outlook-yhteystieto, käyttäjät voivat avata Lync-yhteystiedot Outlookista, Outlook Web Accessista sekä mobiilaitteista, joiden yhteystiedot synkronoidaan Exchangen kanssa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Attendant yhdistää yhteystiedot tavoitettavuustiedoista, Active Directorystä ja Outlookista. Yrityksen Attendant käyttää näitä tietoja sisäisesti. Kun Attendant luo Outlook-yhteystietoja, se kirjoittaa tavoitettavuustietojen, Active Directoryn ja Outlookin yhteystiedot Exchangeen. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Tavoitettavuustietojen, Active Directoryn ja Outlookin yhteystiedot näkyvät Attendant-käyttöliittymässä (esimerkiksi yhteystietoluettelo, yhteystietokortti ja hakutulokset). Nämä tiedot voidaan kirjoittaa myös Exchangeen käyttämällä yhteystietojen synkronointia (kolmas kohta edellä olevassa luettelossa).

Valittavuus/hallittavuus:

Synkronointiasetuksia hallitaan yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämillä käytännöillä.

Äänenlaadun parannukset

Ominaisuuden tarkoitus: Attendant toimittaa ilmoituksia, jotka auttavat parantamaan puhelun laatua, jos ohjelma havaitsee laite-, verkko- tai tietokoneongelmia puhelun aikana.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos laiteasetukset ovat sellaiset, että puhelun äänenlaatu on heikko (kuuluu esimerkiksi kaikua tai melua), Attendant ilmoittaa sinulle ja muille puhelun osapuolille, että laatu on heikentynyt sinun päässäsi olevien laiteasetusten vuoksi. Muille näytetään vain ilmoitus, että käytät laitetta, joka heikentää äänenlaatua. He eivät tiedä, mitä laitetta käytät. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Tiedot, jotka lähetetään puhelun yhteydessä muille osapuolille, auttavat parantamaan puhelun äänenlaatua. Esimerkiksi esittäjät voivat vaimentaa linjasi, jos vain kuuntelet puhelua.

Valittavuus/hallittavuus: Attendant ei anna poistaa puhelulaatuilmoituksia käytöstä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×