Microsoft Lync 2010 Attendeen tietosuojatietojen täydennysosa

Päivitetty lokakuussa 2010

Sisällys

Arkistointi

Asiakaspuolen kirjaaminen

Käyttömukavuuden kehitysohjelma

Työpöydän/ohjelman jakaminen

Työpöydän/ohjelman jakamisen hallinta

Kokousten liitteet

Kokouksesta ulos soittaminen

Kyselyt

PowerPoint-yhteistyö

Tallentaminen

Äänenlaadun parannukset

Luonnoslehtiöyhteistyö

Tällä sivulla on Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatietoja täydentäviä tietoja. Jotta ymmärrät yksittäisen Microsoft Lync -tuotteen tai -palvelun tietojen keruuseen ja käyttöön liittyvät käytännöt, lue sekä Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatiedot että tämä täydennysosa.

Näissä tietosuojatietoja täydentävissä tiedoissa käsitellään yrityksesi verkkoon asennetun Microsoft Lync 2010 Attendee -viestintäohjelmiston käyttämistä ja käyttöönottoa. Jos käytät Lync Server 2010 -tuotetta palveluna (eli jos kolmas osapuoli [esimerkiksi Microsoft] isännöi palvelimia, joissa ohjelmisto toimii), tiedot siirretään asiaankuuluvalle kolmannelle osapuolelle. Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka kyseiselle kolmannelle osapuolelle lähetettäviä tietojasi käytetään, ota yhteyttä yrityksesi järjestelmänvalvojaan tai palveluntarjoajaasi.

Arkistointi

Ominaisuuden tarkoitus: Arkistoinnin avulla järjestelmänvalvojasi voi arkistoida pikaviestejä, kokousten toimintoja ja sisältöä sekä käyttöä koskevia tietoja, kuten tietoja kokousten aloittamisesta ja niihin liittymisestä.

Kerättävät, käsiteltävät tai siirrettävät tiedot: Arkistoinnin yhteydessä pikaviestikeskustelujen sisältö, tietoja siitä, kuinka käytät pikaviestejä, kokousten sisältö sekä kokousten tiedot tallennetaan palvelimeen, jonka asetukset järjestelmänvalvojasi määrittää. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Näiden tietoja avulla järjestelmänvalvojasi voi hallita sitä, kuinka yrityksesi käyttää Lync 2010 Attendee -tuotetta.

Valittavuus/hallittavuus: Arkistointi on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja yrityksen järjestelmänvalvojan täytyy ottaa se käyttöön. Voit selvittää yrityksen tietojen käyttämiseen ja valvontaan liittyvien käytäntöjen perusteella, voiko arkistoinnin ottaa käyttöön.

Asiakaspuolen kirjaaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Asiakaspuolen kirjaamisen avulla voit kirjata Attendee-käyttötietoja käyttäjäprofiiliisi omaan tietokoneeseesi. Tietoja voidaan hyödyntää mahdollisten Attendee-ongelmien vianmäärityksessä.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos sinä tai järjestelmänvalvoja ottaa asiakaspuolen kirjaamisen käyttöön, esimerkiksi seuraavat tiedot tallennetaan tietokoneeseesi: kokouksen aihe, sijainti, SIP (Session Initiation Protocol) -sanomat, Attendee-vastaukset, tietoja kunkin Attendee-viestin lähettäjästä ja vastaanottajasta sekä viestin kulkema reitti. Jos olet liittynyt kokoukseen Attendeella, kokouksen sisältöä ei tallenneta. Microsoftille ei lähetetä tietoja automaattisesti, mutta voit valita, että tietoja lähetetään manuaalisesti.

Tietojen käyttö: Asiakaspuolen lokeja voidaan hyödyntää Attendee-ongelmien vianmäärityksessä.

Valittavuus/hallittavuus: Asiakaspuolen kirjaaminen on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja yrityksen järjestelmänvalvojan täytyy ottaa se käyttöön. Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut kirjaamisen hallintavalmiuksia käytöstä, voit muuttaa asetuksia seuraavasti::

 1. Valitse Attendee-keskusteluikkunassa Valikko ja sitten Asetukset.

 2. Valitse Yleiset ja sitten Ota kirjaaminen käyttöön Lync Attendeessa ja Ota käyttöön Windowsin tapahtumalokiin kirjaaminen Lync Attendeessa.

 3. Valitse OK.

Käyttömukavuuden kehitysohjelma

Ominaisuuden tarkoitus: Jos käyttäjä osallistuu käyttömukavuuden kehitysohjelmaan, käyttäjän laitteistokokoonpanoa ja Microsoft-ohjelmistojen sekä -palveluiden käyttöä koskevia perustietoja kerätään suuntausten ja käyttötottumusten selvittämiseksi. Käyttömukavuuden kehitysohjelman yhteydessä kerätään myös ilmenevien virheiden tyyppiä ja määrää, ohjelmiston ja laitteiston suorituskykyä sekä palveluiden nopeutta koskevia tietoja. Microsoft ei kerää käyttäjän nimeä tai osoitetta tai muita yhteystietoja.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttömukavuuden kehitysohjelman tiedot lähetetään automaattisesti Microsoftille, kun toiminto otetaan käyttöön. Lisätietoja käyttömukavuuden kehitysohjelmassa kerättävistä, käsiteltävistä ja siirrettävistä tiedoista on Microsoftin käyttömukavuuden kehitysohjelman tietosuojalausunnossa.

Tietojen käyttö: Microsoft käyttää näitä tietoja Microsoftin ohjelmiston ja palveluiden laadun, luotettavuuden ja suorituskyvyn parantamiseen.

Valittavuus/hallittavuus: Käyttömukavuuden kehitysohjelma on oletusarvon mukaan poissa käytöstä. Yrityksen järjestelmänvalvoja on kuitenkin voinut ottaa sen käyttöön käyttäjän puolesta. Saat kehotteen kirjautua Attendee-asennusohjelmassa. Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut käyttömukavuuden kehitysohjelman hallintavalmiuksia käytöstä, käyttäjä voi muuttaa ohjelman asetuksia milloin tahansa seuraavasti:

 1. Valitse Attendee-keskusteluikkunassa Valikko ja sitten Asetukset.

 2. Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Salli Microsoftin kerätä tietoja siitä, miten käytän Lync Attendee -ohjelmaa -valintaruutu tai poista sen valinta.

 3. Valitse OK.

Huomautus:  Jos järjestelmänvalvoja muuttaa asetusta ottaakseen käyttömukavuuden kehitysohjelman käyttöön tai poistaakseen sen käytöstä, kun käyttäjä käyttää jo Attendee-ohjelmaa, uusi asetus tulee voimaan vasta, kun käyttäjä lopettaa Attendeen ja liittyy kokoukseen uudelleen.

Työpöydän/ohjelman jakaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Työpöydän/ohjelman jakamisen avulla voit jakaa tietokoneen näytön tai tietyt ohjelmat, joita käytät muiden osallistujien kanssa Attendeella.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos aloitat jakamisistunnon, kaikki kokouksen osallistujat näkevät tietokoneesi näytöt, koko työpöydän ja valitut ohjelmat sen mukaan, mitä jaat. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Työpöydän/ohjelman jakamisen avulla käyttäjä voi tehdä yhteistyötä muiden osapuolten kanssa.

Valittavuus/hallittavuus:

Voit aloittaa työpöydän/ohjelman jakamisen käynnissä olevan Attendee-kokouksen aikana seuraavasti:

 1. Napsauta Attendee-keskusteluikkunassa Jaa-painiketta.

 2. Valitse valikosta Työpöytä, näyttö (jos niitä on useita) tai Ohjelma, jos haluat valita ohjelmia.

Työpöydän tai ohjelman jakamisen lopettaminen:

 • Valitse Lopeta jakaminen jakamisriviltä näytön yläosasta.

Tärkeää:  Digital Rights Management -ohjelmistolla suojatut työpöydän avoimet asiakirjat saattavat näkyä niille, joiden kanssa työpöytä on jaettu Attendeessa.

Työpöydän/ohjelman jakamisen hallinta

Ominaisuuden tarkoitus: Työpöydän/ohjelman jakamisen hallinnan avulla voit luovuttaa työpöydän tai ohjelman hallinnan jollekulle, joka on käytössään Microsoft Lync 2010 -asiakasohjelma tai Attendee toisessa tietokoneessa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun olet luovuttanut hallinnan toiselle käyttäjälle, kyseinen käyttäjä voi hallita tietokonetta tai valittua ohjelmaa ja tehdä muutoksia ikään kuin hän käyttäisi tietokonetta suoraan näppäimistöllään ja hiirellään. Alkuperäinen käyttäjä ja muut Attendee-osapuolet näkevät muutokset sitä mukaa kuin niitä tehdään. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Jakamisen hallinnan avulla voit antaa toisen käyttäjän ottaa työpöydän tai ohjelmat hallintaansa sen mukaan, mitä jaat, kun sinä ja muut osallistujat seuraatte vierestä.

Valittavuus/hallittavuus:

Voit jakaa työpöydän hallinnan seuraavasti:

1.Käynnistä työpöydän tai ohjelman jakaminen.

2.Valitse Luovuta hallinta -valikossa näytön yläosassa olevassa jakamisrivillä henkilö, jolle haluat luovuttaa hallinnan.

Voit palauttaa työpöydän hallinnan etäkäyttäjältä seuraavasti:

•Valitse Luovuta hallinta -valikossa näytön yläosassa olevassa jakamisrivillä Ota hallinta takaisin.

Kokousten liitteet

Ominaisuuden tarkoitus: Voit jakaa tiedostoa kokousten osallistujien kanssa lataamalla niitä liitteinä.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Liitteet tallennetaan Attendee-ohjelmaan yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämien kokoussisällön vanhenemiskäytäntöjen mukaisesti. Voit halutessasi ladata liitteet palveluun. Sinä tai muut kokouksen osapuolet lataavat liitteet. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Palveluun ladattujen kokousliitteiden sisältö jaetaan Lync 2010 -kokouksen muiden osapuolten kanssa.

Valittavuus/hallittavuus:

Esittäjät voivat rajoittaa liitteiden käytettävyyttä kokouksen osallistujien roolien (järjestäjä, esittäjät, kaikki) perusteella. Jos liite ei ole käytettävissä, et näe sitä liiteluettelossa.

Kokouksesta ulos soittaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Kokouksesta ulos soittamisen avulla kokouksessa olevat Attendee-käyttäjät voivat lisätä yleisen puhelinverkon numeron käynnissä olevaan AV-kokoukseen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun yleisen puhelinverkon numeroa käyttävä henkilö kutsutaan AV-kokoukseen ja hän saa puhelun, hänelle ilmoitetaan AV-kokouksen järjestäjän soittajatunnus (eikä välttämättä hänet kokoukseen lisäävän osapuolen tunnusta). Kun yleisen puhelinverkon numeroa käyttävä henkilö vastaa puhelimeen, hän liittyy heti kokoukseen.

Tietojen käyttö:

Järjestäjän soittajatunnus lähetetään yleisen puhelinverkon numeroa käyttävälle henkilölle, joka kutsutaan kokoukseen.

Valittavuus/hallittavuus:

Kokouksesta ulos soittamiselle ei ole käyttäjän tai yrityksen järjestelmänvalvojan hallintaominaisuutta. Yleisen puhelinverkon numeroa käyttävälle henkilölle kannattaa mahdollisuuksien mukaan lähettää ensin pikaviesti tai sähköposti, jossa häntä pyydetään liittymään AV-kokoukseen, jotta hän tietää, että hänet kutsutaan kokoukseen. Yleisen puhelinverkon numeroa käyttävä henkilö voi nimittäin jättää vastaamatta puheluun.

Kyselyt

Ominaisuuden tarkoitus: Attendee-käyttäjät voivat järjestää kyselyitä ja kerätä osallistujilta vastaukset nimettömästi kokousten aikana.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Yksittäiset äänet ovat nimettömiä. Kyselytulosten koontitiedot näkyvät kaikille esittäjille, ja esittäjät voivat näyttää niitä vapaasti osallistujille. Kyselyt tallennetaan Lync Server 2010:een järjestelmänvalvojasi määrittämien kokoussisällön vanhenemiskäytäntöjen mukaisesti. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Kyselytoiminto parantaa yhteistyötä, sillä esittäjät voivat nopeasti selvittää osallistujien toivomukset.

Valittavuus/hallittavuus:

 • Esittäjät voivat rajoittaa kyselyn käytettävyyttä osallistujan roolin (järjestäjä, esittäjät, kaikki) perusteella. Jos kysely ei ole käytettävissä, sitä ei näy sisältöluettelossa, kun sitä jaetaan, eikä kyselyä voi tallentaa paikalliseen tietokoneeseen.

 • Esittäjät voivat avata tai sulkea kyselyn äänestämistä varten ja tyhjentää kyselyn tulokset milloin tahansa.

PowerPoint-yhteistyö

Ominaisuuden tarkoitus: Microsoft PowerPoint -yhteistyön avulla Attendee-käyttäjät voivat näyttää ja tarkastella PowerPoint-esityksiä sekä lisätä niihin huomautuksia online-keskustelun aikana.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot:

PowerPoint-yhteistyön kaikki käyttäminen perustuu käyttäjän toimintaan riippumatta siitä, lataako käyttäjä tietoja palveluun, siirtyykö hän palvelussa vai lisääkö hän huomautuksia PowerPoint-esitykseen. Mikä tahansa kokouksessa esitetty tiedosto siirretään kokouksen kaikille osallistujille, ja he voivat noutaa sen suoraan tietokoneen kansiosta. Tiedoston omistaja tai esittäjä voi rajoittaa muiden valmiuksia tallentaa tiedosto, mutta tämä ei rajoita heidän mahdollisuuksiaan noutaa tai tarkastella tiedostoa.

PowerPoint-tiedostot tallennetaan Lync Serveriin yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämien kokoussisällön vanhenemiskäytäntöjen mukaisesti. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: PowerPoint-yhteistyövalmiuksien ansiosta kokouksen osallistujat voivat järjestää toimivia esityksiä ja saada palautetta.

Valittavuus/hallittavuus:

 • Esittäjät voivat rajoittaa ilmoitusoikeuksia osallistujaroolin perusteella (vain esittäjät, kaikki, ei kukaan) seuraavasti:

  1. Valitse keskusteluikkunan Liittymistiedot ja kokousasetukset -valintaikkunassa Kokousasetukset.

  2. Valitse Oikeudet-kohdassa olevasta avattavasta Ilmoitusoikeudet-luettelosta haluamasi asetus.

  3. Valitse OK.

 • Esittäjät voivat estää osallistujia näkemästä esittämättä jääviä dioja seuraavasti:

  1. Valitse Liittymistiedot ja kokousasetukset -valintaikkunassa Kokousasetukset.

  2. Valitse Oikeudet-kohdassa olevasta avattavasta Näytä yksityisesti -luettelosta haluamasi asetus.

  3. Valitse OK.

Huomautus:  Tämän oikeuden voi määrittää osallistujaroolin perusteella (vain esittäjät, kaikki tai ei kukaan).

 • Esittäjät voivat rajoittaa PowerPoint-esityksen käytettävyyttä osallistujan roolin (järjestäjä, esittäjät, kaikki) perusteella, kun PowerPoint-esitystä ei jaeta. Jos PowerPoint-esitys ei ole käytettävissä, et näe sitä sisältöluettelossa, kun sitä ei jaeta, etkä voi tallentaa sitä tietokoneeseesi.

Tallentaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Tallentamisen avulla Lync-esittäjät voivat kirjata Lync-kokouksen kaikkia tapahtumia. He voivat kirjata esimerkiksi kokoukseen liittyviä osallistujia, ääntä, videota ja sisältöä, kuten pikaviestikeskusteluita, ohjelmien jakamista, PowerPoint-esityksiä, kyselyitä, monisteita ja luonnoslehtiöitä. Kun järjestäjä tai muu esittäjä keskeyttää tai lopettaa tallennuksen, sillä ei ole vaikutusta muihin meneillään oleviin tallennuksiin.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot:

Jos esittäjät valitsevat tallentamisen, tallenne tallennetaan heidän tietokoneisiinsa. Muut tallennuksesta muodostuvat videotiedostot tallennetaan oletusarvoisesti esittäjän paikalliseen tietokoneeseen. Ne voidaan kuitenkin tallentaa myös johonkin muuhun tietokoneeseen, jos tallentava esittäjä on sellaisen määrittänyt. Kun käyttäjät lataavat sisältönsä kokoukseen, järjestelmä myöntää oikeuden tallentaa sisältö kyseisten käyttäjien tai muiden käyttäjien luomiin tallenteisiin.

Jos tallenteen julkaisuvaiheessa ilmenee virheitä, keskeytetyn tallennuksen aikana taltioituja tietoja voidaan epähuomiossa sisällyttää tallenteeseen. Jos jokin julkaisuvaiheen osio epäonnistuu (lisätietoja on tallenteiden hallinnan varoitustilasanomia käsittelevässä ohjeaiheessa), tallenteita ei pidä jakaa muille, vaikka niiden toistaminen jossakin muodossa olisi mahdollista.

Tietojen käyttö:

Kuka tahansa sellainen käyttäjä voi toistaa tallenteen, jolla on tallenteen tallennussijainnin käyttöoikeudet.

Valittavuus/hallittavuus:

Tallennusmahdollisuus on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja yrityksen järjestelmänvalvojan on otettava se käyttöön. Jos tämä toiminto on otettu käyttöön kokouksissa, kuka tahansa kokouksen esittäjistä voi aloittaa tallennuksen. Kun esittäjä ottaa tallennuksen käyttöön, ilmoitus tallennuksen alkamisesta lähetetään osallistujille, joilla on yhteensopivat asiakasohjelmat ja laitteet. Jollakin seuraavalla epäyhteensopivalla asiakasohjelmalla tai laitteella tallennettuun istuntoon osallistuvat käyttäjät tallennetaan, mutta he eivät saa tallennusilmoitusta.

Epäyhteensopivia asiakasohjelmia ovat muun muassa seuraavat:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 -versio)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-versio)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Epäyhteensopivia laitteita ovat muun muassa seuraavat:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition.

Lisäksi videota koko näytön tilassa kokouksen aikana käyttävälle osallistujalle ei ilmoiteta, että tallennus on alkanut, ennen kuin hän palaa keskusteluikkunaan, käytettävästä laitteesta tai asiakasohjelmasta riippumatta.

Äänenlaadun parannukset

Ominaisuuden tarkoitus: Attendee toimittaa ilmoituksia, jotka auttavat parantamaan puhelun laatua, jos ohjelma havaitsee laite-, verkko- tai tietokoneongelmia puhelun aikana.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos laiteasetukset ovat sellaiset, että puhelun äänenlaatu on heikko (kuuluu esimerkiksi kaikua tai melua), Attendee ilmoittaa sinulle ja muille puhelun osapuolille, että laatu on heikentynyt sinun laiteasetustesi vuoksi. Muille näytetään vain ilmoitus, että käytät laitetta, joka heikentää äänenlaatua. He eivät tiedä, mitä laitetta käytät. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Tiedot, jotka lähetetään puhelun yhteydessä muille osapuolille, auttavat parantamaan puhelun äänenlaatua. Esimerkiksi esittäjät voivat vaimentaa linjasi, jos vain kuuntelet puhelua.

Valittavuus/hallittavuus: Attendee ei anna poistaa puhelulaatuilmoituksia käytöstä.

Luonnoslehtiöyhteistyö

Ominaisuuden tarkoitus: Luonnoslehtiön yhteistyön avulla voit jakaa virtuaalisia luonnoslehtiöitä Attendee-ohjelmassa ja lisätä niihin huomautuksia online-kokouksissa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Luonnoslehtiöissä tehdyt muistiinpanot näkyvät kaikille osapuolille. Luonnoslehtiöt tallennetaan Lync Serveriin kokoussisällön vanhenemiskäytäntöjen mukaisesti. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Yhteistyö luonnoslehtiössä tehostaa yhteistyötä, koska kokouksen osapuolet voivat esimerkiksi keskustella ideoista, järjestää aivoriihiä ja tehdä muistiinpanoja.

Valittavuus/hallittavuus: Esittäjät voivat rajoittaa luonnoslehtiön käytettävyyttä osallistujan roolin (järjestäjä, esittäjät, kaikki) perusteella, kun luonnoslehtiötä ei näytetä kaikille osallistujille. Jos luonnoslehtiö ei ole käyttäjän käytettävissä, hän ei näe sitä sisältöluettelossaan eikä voi tallentaa sitä tietokoneeseensa.

Sivun alkuun

Hyödynnä aikasi mahdollisimman tehokkaasti tilaamalla

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×