Microsoft Lync Server 2010:n tietosuojatietojen täydennysosa

Office 2010:n tuki päättyi 13. lokakuuta 2020

Päivitä Microsoft 365:een, jotta voit tehdä yhteistyötä missä tahansa laitteessa ja jatkaa tuen vastaanottamista.

Päivitä nyt

Päivitetty lokakuussa 2010

Sisällys

Tällä sivulla on Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatietoja täydentäviä tietoja. Jotta ymmärrät yksittäisen Microsoft Lync -tuotteen tai -palvelun tietojen keruuseen ja käyttöön liittyvät käytännöt, lue sekä Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatiedot että tämä täydennysosa.

Näissä tietosuojatietoja täydentävissä tiedoissa käsitellään yrityksen verkkoon asennetun Microsoft Lync Server 2010 -ohjelmiston käyttämistä ja käyttöönottoa. Jos yrityksesi käyttää Lync Server 2010 -tuotetta palveluna (eli jos kolmas osapuoli [esimerkiksi Microsoft] isännöi palvelimia, joissa ohjelmisto toimii), tiedot siirretään asiaankuuluvalle kolmannelle osapuolelle.

Arkistointi

Ominaisuuden tarkoitus: Arkistoinnin avulla yrityksen järjestelmänvalvoja voi arkistoida pikaviestikeskusteluja, kokousten toimintoja ja sisältöä sekä käyttöä koskevia tietoja, kuten tietoja käyttäjien kirjautumisesta, keskusteluiden aloittamisesta ja liittymisestä keskusteluihin.

Kerättävät, käsiteltävät tai siirrettävät tiedot: Arkistoinnin yhteydessä pikaviestikeskustelujen sisältö, tietoja käyttäjän pikaviestinnästä, kokousten sisältö ja kokousten tiedot tallennetaan palvelimeen, jonka asetukset yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi käyttää näitä hallitessaan Lync Server 2010 -tuotteen käyttämistä yrityksessä.

Valittavuus/hallittavuus: Arkistointi on oletusarvon mukaan poissa käytöstä. Järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön Microsoft Lync Server 2010:n ohjauspaneelista Valvonta ja arkistointi -asetusten sivulta päivittämällä Arkistontikäytäntö- ja Arkistoinnin määritys -kohdat.

Aktiviteettisyöte

Ominaisuuden tarkoitus: Aktiviteettisyötteiden ansiosta käyttäjät näkevät yhteyshenkilöidensä "yhteisöpäivitykset" yhteystietoluetteloissaan. Käyttäjät voivat saattaa uusimmat huomautukset sekä kuvaan, tehtävänimikkeeseen tai toimipaikan sijaintiin tulleet muutokset muiden nähtäville.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjät voivat julkaista seuraavat tiedot Microsoft Lync 2010 -tuotteessa tavoitettavuustietojen kautta:

 • työkuvan päivittymisajankohta (yrityksen hakemistosta, joka voi olla esimerkiksi Active Directory -toimialueen palvelut)

 • WWW-kuva (jonka käyttäjä lataa palveluun muiden nähtäväksi) ja päivitysajankohta

 • tehtävänimikkeen muuttumisen ajankohta ja nimike (yrityshakemistosta)

 • toimipaikan sijainnin vaihtumisen ajankohta ja toimipaikan sijainti (yrityshakemistosta)

 • viimeisten huomautusten historia, jotka on julkaistu

 • Poissa-ilmoitus Microsoft Exchange Serveristä.

Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Nämä tiedot jaetaan sellaisten käyttäjän yhteystietoluettelon henkilöiden kanssa, jotka tarkastelevat aktiviteettisyötettään ja jotka on määritetty Ystävät ja sukulaiset-, Työryhmä-, Työtoverit- tai Ulkoiset yhteyshenkilöt -tietosuojatasoihin.

Valittavuus/hallittavuus: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää PersonalNoteHistoryDepth-inband-asetuksen. Se määrittää, kuinka monta käyttäjän huomautusta säilytetään. Jos asetus on 0, huomautushistoriaa ei ylläpidetä ja vain nykyinen huomautus tallennetaan (samalla tavalla kuin aiemmissa versioissa). Kukin käyttäjä voi myös halutessaan määrittää, että aktiviteettisyötteessä ei julkaista mitään. Tämä tehdään valitsemalla asiaankuuluva asetus Lync 2010:n asetuksista.

Osoitteistopalvelu

Ominaisuuden tarkoitus: Osoitteistopalvelun avulla Lync Server -asiakasohjelmat, kuten Lync ja Microsoft Lync 2010 Mobile, voivat tehdä hakuja yhteystiedoista.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjä antaa hakumerkkijonon, jonka perusteella etsitään vastaavuuksia osoitteistotietokannasta tai ladattavista osoitteistotiedostoista. Kaikki hakumerkkijonoa vastaavat tietueet palautetaan asiakasohjelmaan.

Tietojen käyttö: Hakumerkkijonojen tietojen perusteella etsitään niitä vastaavia tietueita.

Valittavuus/hallittavuus: Osoitteistopalvelu on oletusarvon mukaan käytössä. Tätä toimintoa ei voi poistaa käytöstä.

Puheluiden hyväksynnän hallinta

Ominaisuuden tarkoitus: Puheluiden hyväksynnän hallinnan avulla yritysten järjestelmänvalvojat voivat hallita WAN-linkin Lync Serverin ääni-/videotietoliikenteen määrää.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Puheluiden hyväksynnän hallinta kerää, käsittelee ja vastaanottaa soittajan ja puhelun vastaanottajan IP-osoitteet, päätepisteen sijaintitiedot (yrityksen verkon sisä- vai ulkopuolella) sekä tietoja siitä, onko puhelu organisaation ulkopuolinen. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Näiden tietojen perusteella yrityksen järjestelmänvalvoja voi hallita sitä, kuinka yritys käyttää tiettyä WAN-linkkiä Lync Serverin ääni-/videopuheluissa.

Valittavuus/hallittavuus: Puheluiden hyväksynnän hallinta on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa sen käyttöön Lync Server 2010:n ohjauspaneelin Verkon määritys -asetussivulta ja päivittämällä Yleinen kaistanleveyden hallintakäytäntö -kohdan.

Huomautus:  Puheluiden hyväksynnän hallintatoiminnot voivat vaikuttaa hätäpalveluihin (hätäpalvelut voidaan reitittää väärään yhdysjohtoon).

Puhelutietojen arkistoihin liittyvä tietojen kerääminen ja raportointi

Ominaisuuden tarkoitus: Puhelutietojen arkistoihin liittyvä tietojen kerääminen ja raportointitoiminto kerää ja raportoi tietoja vertaisyhteyksistä ja kokouksista, jotka on toteutettu Lync Serverin avulla.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos toiminto on käytössä, kaiken vertaistietoliikenteen ja kaikkien kokousten tiedot tallennetaan toiminnon arkistotietokantaan. (Sisältöä ei tallenneta.) Arkistotiedot tallennetaan koko yrityksessä käyttöönotettuun Valvontapalvelin-tietokantaan ja raportoidaan tavanomaisia Valvontapalvelin-raportteja käyttäen. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Puhelutietojen arkistotiedoista organisaatiossa toteutunutta vertaistietoliikennettä ja kokousten historiatietoja voidaan tarkastella.

Valittavuus/hallittavuus: Puhelutietojen arkistointi on oletusarvon mukaan käytössä. Yrityksen järjestelmänvalvojan täytyy kuitenkin asentaa Valvontapalvelin, joka on yhdistetty Valvontapalvelin-taustatietokantaan, jotta puheluiden arkistotietoja voidaan kerätä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön tavanomaisia Valvontapalvelin-raportteja tai luoda mukautettuja raportteja tekemällä kyselyjä Valvontapalvelin-tietokantaan.

Puheluiden delegointi edustajille

Ominaisuuden tarkoitus: Puheluiden delegoinnin avulla käyttäjät voivat määrittää yhden tai useita edustajia, jotka voivat soittaa puheluita heidän puolestaan ja määrittää sekä liittyä online-kokouksiin heidän puolestaan.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun edustajat vastaavat puheluihin käyttäjien puolesta, käyttäjät saavat tapahtumaa koskevan ilmoituksen sähköpostitse. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Käyttäjät voivat hyödyntää tätä toimintoa yhdessä edustajien kanssa, jotta edustajat voivat hallita käyttäjän aikataulua ja kokouksia. Käyttäjät voivat niin ikään tehdä jatkotoimia heidän puolestaan soitetuille tai vastatuille puheluille.

Valittavuus/hallittavuus: Puheluiden delegointi edustajille on oletusarvon mukaan poissa käytöstä. Järjestelmänvalvojan täytyy ottaa se käyttöön asettamalla EnableDelegation-asetukseksi Tosi.

Huomautus:  Yritysten järjestelmänvalvojat voivat määrittää Exchange-kalenterin edustajatoiminnon synkronoitumaan Lync Serverin kanssa. Kun toiminto on käytössä, Exchange-kalenterin edustajat, joilla on asianmukaiset käyttöoikeudet (vähintään Tekijä, joka ei muokkaa -oikeudet) lisätään automaattisesti käyttäjän edustajiksi Lynciin. Käyttäjän soitonsiirtoasetukset eivät muutu.

Soittajan tunnistetietojen hallintatoiminnot

Ominaisuuden tarkoitus: Soittajan tunnistetietojen hallintatoiminnoilla hallitaan soitetulle osapuolelle näkyvää puhelinnumeroa. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi lisätä vaihtoehtoisen puhelinnumeron ja valita, että soittajan tunnistetiedot estetään reittikohtaisesti. Vaihtoehtoinen numero näkyy soittajan tunnuksena kaikissa kyseistä reittiä käyttävissä lähtevissä puheluissa. Esimerkkinä voidaan käyttää tilannetta, jossa käyttäjä soittaa puhelun työpuhelimestaan. Puhelun vastaanottava osapuoli näkee käyttäjän henkilökohtaisen työnumeron asemesta yrityksen numeron.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Soittavan osapuolen puhelinnumero on näkyvissä.

Tietojen käyttö: Tietoja käytetään, kun soittavan osapuolen puhelinnumeron näkyminen halutaan estää ja vaihtoehtoinen puhelinnumero näyttää sen tilalla.

Valittavuus/hallittavuus: Soittajan tunnistetietojen hallintatoiminnot voidaan valita tai niiden valinta voidaan poistaa Lync Server 2010:n ohjauspaneelissa Reitti-sivulla. Jos Estä soittajan tunnus ei ole valittuna, soittajan puhelinnumero tulee näkyviin. Jos Estä soittajan tunnus on valittuna, vastaanottavalle osapuolelle näkyvä vaihtoehtoinen puhelinnumero täytyy määrittää.

Soittavan osapuolen nimen näyttäminen

Ominaisuuden tarkoitus: Tämä näyttönimi sisältää käyttäjän nimen siinä muodossa kuin se on tallennettu paikalliseen Lync Server -tietovarastoon (osoitteistopalveluun). Kun kyseessä on lähtevä puhelu, jonka käyttäjä soittaa yleiseen puhelinverkkoon, toiminto lähettää mahdolliset näyttönimitiedot yleisen puhelinverkon uloslähtevään yhdyskäytävään / IP-PBX-järjestelmään / istunnon rajaohjaimeen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun kyseessä on Lync Server -verkosta lähtevä puhelu, näyttönimi lähetetään yleisen puhelinverkon uloslähtevään yhdyskäytävään / IP-PBX-järjestelmään / istunnon rajaohjaimeen, jos Lync Serverissä ei ole näiden tietojen lähettämisen estäviä yksityisyysrajoituksia. Nämä tiedot voidaan tämän jälkeen näyttää puhelun vastaanottajaosapuolelle.

Tietojen käyttö: Tietoja käytetään, jotta puhelun vastaanottava osapuoli näkee soittavan osapuolen nimen soittavan osapuolen puhelinnumeron yhteydessä. Tätä ei ole tarkoitus pitää lopullisena.

Valittavuus/hallittavuus: Lync Serverissä ei tällä hetkellä ole yksityisyydenhallintatoimintoja, joilla näyttönimitietojen toimittamista voitaisiin rajoittaa. Näyttönimi lähetetään aina palvelimesta. Tietyt yleisen puhelinverkon yhdyskäytävät / IP-PBX-järjestelmät / istunnon rajaohjaimet osaavat suodattaa tai korvata näyttönimitiedot puhelun suunnan (saapuvat/lähtevät) mukaan.

Asiakaspuolen kirjaaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Asiakaspuolen kirjaamisen avulla käyttäjät voivat kirjata tietokoneen Lync-käyttötietoja käyttäjäprofiiliinsa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos tämä toiminto on käytössä, esimerkiksi seuraavat tiedot tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen: kokouksen aihe, sijainti, SIP (Session Initiation Protocol) -sanomat, Lync-keskusteluiden vastaukset, tietoja kunkin Lync-viestin lähettäjästä ja vastaanottajasta, viestin kulkema reitti, yhteystietoluettelo ja tavoitettavuustiedot. Lync-keskusteluiden sisältöä ei tallenneta. Tietoja ei lähetetä automaattisesti Microsoftille, mutta käyttäjä tai yrityksen järjestelmänvalvoja voi halutessaan lähettää lokit manuaalisesti Microsoftille.

Tietojen käyttö: Asiakaspuolen lokeja voidaan hyödyntää Lync-ongelmien vianmäärityksessä.

Valittavuus/hallittavuus: Asiakirjapuolen kirjaaminen on oletusarvon mukaan poissa käytöstä. Järjestelmänvalvojan täytyy ottaa se käyttöön asettamalla ucEnableUserLogging-asetukseksi 1.

Hätäpalvelut (911)

Ominaisuuden tarkoitus: Kun yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää, että toiminto on käytettävissä, Lync-ohjelmisto saa lähettää sijaintitiedot asiakkaan valitsemalle kolmannen osapuolen reitityspalveluiden tarjoajalle. Kolmannen osapuolen reitityspalveluiden tarjoaja lähettää sijaintitiedot edelleen hätäpalvelutyöntekijöille tilanteessa, jossa hätänumero (Yhdysvalloissa esimerkiksi 911) valitaan. Koska yrityksen järjestelmänvalvoja voi rajoittaa hätäpuheluvalmiudet käyttäjän työpaikalle, hänen täytyy tiedottaa jokaiselle, missä laajuudessa hätäpuhelutoiminnot ovat käytettävissä. Kun toiminto on käytössä, hätäpalvelutyöntekijöille lähetettävä sijaintitiedot ovat ne, jotka yrityksen järjestelmänvalvoja on määrittänyt käyttäjän sijainniksi (esimerkiksi toimiston numero) ja lisännyt sijaintitietokantaan. Jos tällaisia sijaintitietoja ei ole käytettävissä, lähetettävät sijaintitiedot ovat ne, jotka käyttäjä on ehkä lisännyt manuaalisesti sijaintikenttään. Jos käyttäjä valitsee hätänumeron käyttäessään Lync-ohjelmistoa langattoman Internet-yhteyden välityksellä mutta kuitenkin työpaikalla, pelastustyöntekijöille lähetettävät sijaintitiedot ovat summittainen arvio, sillä kyseessä on sen langattoman tukiaseman sijainti, jonka kanssa käyttäjän tietokone viestii. Järjestelmänvalvoja lisää kyseisen langattoman tukiaseman sijaintitiedot vieläpä manuaalisesti, joten pelastustyöntekijöille lähetettävät sijaintitiedot eivät välttämättä ole käyttäjän varsinainen sijainti. Jotta tämä toiminto toimii kaikilta osin, yrityksen täytyy käyttää sertifioidun ratkaisujentoimittajan reitityspalvelua. Palvelu on käytettävissä vain Yhdysvalloissa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Lyncin hankkimat sijaintitiedot määräytyvät yrityksen LIS (Location Information Server) -palvelimen täyttämien automaattisten sijaintitietojen tai käyttäjän manuaalisesti sijaintikenttään lisäämien sijaintitietojen perusteella. Nämä tiedot tallennetaan käyttäjän tietokoneen muistiin. Kun hätäpalvelunumero valitaan, nämä sijaintitiedot lähetetään puhelun mukana, jotta yhteydenotto voidaan reitittää asiaankuuluvaan hätäpalveluun ja jotta summittaiset sijaintitiedot voidaan toimittaa. Käyttäjän sijainti voidaan lähettää myös pikaviestinä paikalliselle kulunvalvontahenkilökunnalle. Kun kyseessä on hätäpuhelu, soittajan sijaintitiedot ovat puhelutietojen arkistossa. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Sijaintitietoja käytetään, kun puhelu reititetään asiaankuuluvaan hätäpalveluun ja pelastustyöntekijät lähetetään tapahtumapaikalle. Nämä tiedot voidaan lähettää myös yrityksen kulunvalvontahenkilökunnalle, jotta soittajan sijainti ja takaisinsoittotiedot voidaan tuoda heidän tietoonsa.

Valittavuus/hallittavuus:

Poissa käytöstä:

Toiminto on oletusarvon mukaan poissa käytöstä. Jos yrityksen järjestelmänvalvoja ottaa sen käyttöön, sijaintikäytäntöä voidaan muokata tai se voidaan poistaa aliverkoista ja/tai käyttäjiltä ja palveluntarjoajan reitityspalvelun toimittaminen voidaan keskeyttää.

Käytössä:

Toiminnon käyttöönottavan sijaintikäytännön määritykset täytyy ensin tehdä. Sen jälkeen se täytyy määrittää aliverkkoon, josta yhdistetyn viestinnän asiakkaat rekisteröityvät, käyttäjiin tai molempiin. Reitityspalvelu täytyy hankkia palveluntarjoajalta ja palveluntarjoajan reititysyhteydet määrittää.

Sijainti-infrastruktuuri

Ominaisuuden tarkoitus: Käyttäjän sijainti- ja aikavyöhyketiedot lasketaan ja jaetaan muiden kanssa tavoitettavuustoiminnon avulla.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjän maantieteelliset sijaintitiedot kerätään jommallakummalla kahdesta menetelmästä: käyttäjä lisää tiedot manuaalisesti tai yrityksen LIS-palvelin (Location Information Server) täyttää tiedot automaattisesti. Käyttäjän aikavyöhyke noudetaan niin ikään käyttäjän tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmästä. Kerättäviin sijaintitietoihin kuuluvat "kuvausmerkkijono" sekä muotoillut osoitetiedot. Kuvaus on mikä tahansa merkkijono, josta on hyötyä käyttäjän sijainnin määrittämisessä (esimerkiksi "Koti" tai "Työ"), ja muotoillut osoitetiedot ovat katuosoite (esimerkiksi 5678 Main St, Buffalo, NY, 98052). Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Sijainnin kuvaus ja aikavyöhyketiedot jaetaan muiden kanssa Lync-tavoitettavuustietojen välityksellä sen mukaan, kuinka käyttäjien tavoitettavuustietojen yksityisyysasetukset on määritetty. Tiedot näkyvät yhteyshenkilön yhteystietokortissa. Huomaathan, että muotoiltua osoitetta (katuosoite) ei ole jaettu yhteystietokortissa, mutta se voidaan siirtää pelastuspalvelun henkilökunnalle tilanteessa, jossa käyttäjä soittaa hätäpuhelun (esimerkiksi numeroon 911). (Lisätietoja on kohdassa Hätäpalvelut.)

Valittavuus/hallittavuus:

Yrityksen järjestelmänvalvojalla on käytettävissään seuraavat hallintatoiminnot:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Jos arvo on Tosi, sijaintikentän sijaintinimitieto sekä sijaintivalintaikkuna ovat käytettävissä, kun käytät sijaintialuevalikon Aseta sijaintisi -valintaa. Jos asetus on Epätosi, sijaintikentän sijainnin nimen rajoitettu sijaintitieto on käytettävissä. Kun arvo on Tosi, sijaintitiedot jaetaan niin ikään hätäpuheluiden yhteydessä. Jos arvo puolestaan on Epätosi, tietoa ei jaeta hätäpuheluiden yhteydessä. Käyttäjät eivät voi ohittaa tätä arvoa. Muistathan, että (LIS-palvelimesta noudettu tai käyttäjän lisäämä) sijainnin kuvaus jaetaan edelleen tavoitettavuustiedoissa riippumatta siitä, kuinka tämä asetus on määritetty.

 • UseLocationForE911Only Jos arvo on Tosi, LIS-palvelimen sijaintitietoja ei jaeta automaattisesti tavoitettavuustiedoissa. Jos arvo on Epätosi, LIS-palvelimen sijaintitiedot jaetaan automaattisesti tavoitettavuustiedoissa.

 • PublishLocationDataDefault Tämä ohjausobjekti määrittää oletustoimintatavan kaikille käyttäjille, jotka eivät ole erikseen määrittäneet sijaintikuvaustaan jaetuksi tai ei-jaetuksi tavoitettavuustiedoissa. Jos asetus on Tosi, oletusarvon mukaan sijaintitiedot jaetaan. Jos asetus on Epätosi, sijaintitietoja ei oletusarvon mukaan jaeta.

 • LocationRequired Tämä asetus määrittää, pyydetäänkö käyttäjiä lisäämään sijaintitietonsa. Mahdollisia arvoja on kolme: Kyllä, Vastuuvapausilmoitus ja Ei.

  • Kyllä - Näyttää Aseta sijaintisi -ilmoituksen punaisena, jos sijaintitietoja ei ole.

  • Vastuuvapausilmoitus - Näyttää Aseta sijaintisi -ilmoituksen punaisena ja X-merkillä, jos sijaintitietoja ei ole. Käyttäjät voivat tuoda vastuuvapauslausekkeen näkyviin napsauttamalla X-merkkiä. Huomautus: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja valitsee tämän arvon, heidän täytyy täyttää vastuuvapauslausekkeen teksti.

  • Ei - Näyttää Aseta sijaintisi -ilmoituksen mustana, jos sijaintitietoja ei ole.

Lync Web App -palvelin

Ominaisuuden tarkoitus: Lync Web App -sovelluksen käyttäminen edellyttää, että Microsoft Lync Web App -WWW-osa otetaan käyttöön. Kyseessä on Microsoft Silverlight -selainlaajennukseen perustuva ohjelma, joka tuottaa kokouskäyttäjäkokemuksen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjä todennetaan käyttäjän kirjautumisosoitteen, salasanan ja kokoustietojen perusteella, ennen kuin hänet yhdistetään kokoukseen. Ohjelman jakamisen ja työpöydän jakamisen tiedot jaetaan kokouksen kaikkien käyttäjien kanssa. Kokouksen kaikki osallistujat voivat tarkastella käyttäjän tavoitettavuus- ja yhteystietoja.

Tietojen käyttö: Käyttäjä todennetaan kirjautumisosoitteen, salasanan ja kokoustietojen perusteella, ennen kuin hänet yhdistetään kokoukseen.

Valittavuus/hallittavuus: Lync Web App -WWW-osa on oletusarvon mukaan käytössä.

Median ohituksen sijaintisidonnaisuus

Ominaisuuden tarkoitus: Median ohitus määrittää Lync Server -käyttäjän ja yleisen puhelinverkon yhdyskäytävän / IP-PBX-järjestelmän / istunnon rajaohjaimen paikallisen median päätepisteen IP-osoitteiden sijainnin, jota käytetään kyseiseen käyttäjään liittyvissä yleisen puhelinverkon puheluissa tai PBX-puheluissa. Jos nämä kaksi elementtiä sijaitsevat siten, että ne ovat hyvin yhteydessä toisiinsa, kaistarajoituksia ei ole ja median ohitus on otettu käyttöön, media ohittaa Lync Server Mediation Serverin ja kulkee suoraan Lync Server -käyttäjän ja yleisen puhelinverkon yhdyskäytävän / IP-PBX-järjestelmän / istunnon rajaohjaimen välillä. Puhelun signaali kulkee edelleen Lync Server -käyttäjältä Lync Server Mediation Serveriin ja yleisen puhelinverkon yhdyskäytävään / IP-PBX-järjestelmään / istunnon rajaohjaimeen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjän sekä yleisen puhelinverkon yhdyskäytävän / IP-PBX-järjestelmän / istunnon rajaohjaimen paikallisen oletusmedian päätepisteen IP-osoitteen sijainti määritetään vertaamalla kutakin paikallisen median IP-osoitetta ohitustunnukseen, joka on tallennettu Lync Serverin määrityssäilöön. Ohitustunnus on GUID eikä se ole käyttövälityspalvelimen suodattama, joten se toimitetaan paitsi sisäisille myös ulkoisille käyttäjille ja organisaation ulkopuolisille käyttäjille. Tämä ominaisuus ei lähetä tietoja Microsoftille.

Tietojen käyttö: Jos Lync Server -käyttäjä ja yleinen puhelinverkon yhdyskäytävä / IP-PBX-järjestelmä / istunnon rajaohjain ovat samassa paikassa, kunkin elementin paikallisen oletusmedian IP-osoitteeseen liittyvä ohitustunnus on sama. Ohitustunnuksen vertaisyhteyden välityksellä vastaanottava osapuoli havaitsee, että tunnus on sama kuin oma ohitustunnus. Tällöin puhelun media voi ohittaa Mediation Serverin ja siirtyä suoraan Lync Server -käyttäjän ja yleisen puhelinverkon yhdyskäytävän / IP-PBX-järjestelmän / istunnon rajaohjaimen välillä.

Valittavuus/hallittavuus:

Median ohitus on oletusarvon mukaan poissa käytöstä sekä yleisesti että tietyn yleisen puhelinverkon yhdyskäytävän / IP-PBX-järjestelmän / istunnon rajaohjaimen kussakin yhdysjohdossa. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa molemmat käyttöön yleisesti sekä tietyssä yhdysjohdossa alla eriteltyä kahta menetelmää käyttäen.

Lync Serverin ohjauspaneelista

 • Yleinen ohittaminen otetaan käyttöön valitsemalla Verkon määritys, kaksoisnapsauttamalla luettelon Yleinen-määritystä, valitsemalla Muokkaa yleisasetusta -sivulta Ota median ohitus käyttöön ja valitsemalla rakeisuus.

 • Yksittäisen yhdysjohdon ohituksen saa käyttöön valitsemalla Äänen reititys, valitsemalla Yhdysjohdon määritys -välilehden, kaksoisnapsauttamalla nykyistä yhdysjohtoa ja valitsemalla Ota median ohitus käyttöön.

Microsoft Lync Server 2010 -hallintaliittymästä

 • Yhdysjohdon median ohituksen voi ottaa käyttöön New-CsTrunkConfiguration- tai Set-CsTrunkConfiguration-cmdlet-komentojen avulla.

 • Yleinen median ohitus voidaan ottaa käyttöön New-CsNetworkMediaBypassConfiguration- ja Set-CsNetworkConfiguration-cmdlet-komennoilla.

Kokousten liitteet

Ominaisuuden tarkoitus: Käyttäjät voivat jakaa tiedostoa kokousten osallistujien kanssa lataamalla niitä liitteinä.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Liitteet tallennetaan Lync Serveriin yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämien kokoussisällön vanhenemiskäytäntöjen mukaisesti. Käyttäjät voivat halutessaan ladata liitteet palveluun. He tai muut kokouksen osapuolet puolestaan lataavat liitteet. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Palveluun ladattujen kokousliitteiden sisältö jaetaan Lync-kokouksen muiden osapuolten kanssa.

Valittavuus/hallittavuus: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä minkä tahansa yksittäisen käyttäjän tai kaikkien käyttäjien osalta AllowFileTransfer-käytännön avulla. Tämä käytäntö on oletusarvon mukaan käytössä.

Tiedonsiirto vertaisyhteyden välityksellä

Ominaisuuden tarkoitus: Lync-käyttäjät voivat siirtää tiedostoja toisilleen kahden osapuolen pikaviestikeskusteluissa (ei kokouksissa).

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Tiedosto siirretään suoraan Lync-asiakkaiden kesken. Käyttäjät voivat aloittaa tiedonsiirron ja valita, että tiedosto siirretään. Tiedoston vastaanottajien täytyy erikseen hyväksyä tiedoston vastaanottaminen. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Vertaistiedostosiirron ansiosta käyttäjät voivat lähettää tiedostoja toisilleen reaaliaikaisesti pikaviestikeskustelujen yhteydessä.

Valittavuus/hallittavuus: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä minkä tahansa yksittäisen käyttäjän tai kaikkien käyttäjien osalta EnableP2PFileTransfer-käytännön avulla. Tämä käytäntö on oletusarvon mukaan käytössä.

Oma kuva

Ominaisuuden tarkoitus: Oma kuva on muille käyttäjille näkyvä käyttäjän oma kuva. Vain käyttäjä itse voi määrittää, eikä se ole sama kuin yrityshakemistossa (esimerkiksi Active Directoryssa) oleva kuva.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjän henkilökohtaisen kuvan jakamismääritys sekä kuvan WWW-osoite kerätään käyttäjän antamien tietojen perusteella ja julkaistaan Lync-tavoitettavuustiedoissa. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Käyttäjäkokemus mukautetaan ja kuva jaetaan muiden kanssa näiden tietojen perusteella.

Valittavuus/hallittavuus:

Seuraavat asiat ovat yrityksen järjestelmänvalvojan hallinnassa:

 • jakavatko käyttäjät kuvan oletusarvoisesti (tämä asetus voidaan ohittaa)

 • enimmäiskoko kuvalle, jonka käyttäjät saavat ladata

 • sallittavat kuvatyypit.

PIN-todennus

Ominaisuuden tarkoitus: PIN-todennus on menetelmä, jonka avulla neuvottelun automaattisen vaihteen kautta kokouksiin osallistuvat käyttäjät todennetaan. Sen avulla todennetaan myös käyttäjät, jotka ottavat Microsoft Lync 2010 Phone Editionin ensimmäisen kerran käyttöön. Käyttäjä lisää puhelinnumeron tai alanumeron sekä PIN-koodin, joiden avulla Lync Server vahvistaa käyttäjän käyttäjätiedot. Käyttäjä määrittää PIN-koodin, tai yrityksen järjestelmänvalvoja toimittaa sen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Puhelinnumero tai alanumero sekä käyttäjän PIN-koodi kerätään todennuksen yhteydessä. Lync Server vahvistaa nämä tiedot taustatietokannan perusteella. Tietoturvasyistä PIN-koodi tallennetaan taustatietokantaan yksisuuntaisena tiivistefunktiona. Kun se on määritetty, PIN-koodi ei enää näy muille. Käyttäjä, järjestelmänvalvoja tai tuotetukihenkilö voi määrittää tai vaihtaa PIN-koodin.

Kun järjestelmänvalvoja tai tuotetukihenkilö vaihtaa PIN-koodin, uusi PIN-koodi näkyy ja voidaan haluttaessa lähettää käyttäjälle sähköpostitse. Valmista sähköpostimallia voi mukauttaa, ja se sisältää tekstiä, jonka mukaan järjestelmänvalvoja tai tuotetukihenkilö voi tarkastella PIN-koodia ja että tämän vuoksi on suositeltavaa, että käyttäjä määrittää PIN-koodin uudelleen.

Tietojen käyttö:

Lync Server käyttää PIN-koodia todentaessaan käyttäjän kokoukseen tai ottaessaan Lync 2010 Phone Editionia käyttävän puhelimen käyttöön.

Valittavuus/hallittavuus: Tämä on oletusarvon mukaan käytössä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi poistaa PIN-todennuksen käytöstä Lync Serverin ohjauspaneelin suojausasetusten sivulta valitsemalla PIN-todennus.

Kyselyt

Ominaisuuden tarkoitus: Lync-käyttäjät voivat järjestää kyselyitä ja kerätä osallistujilta vastaukset nimettömästi online-kokousten ja -keskusteluiden aikana.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Yksittäiset äänet ovat nimettömiä. Kyselytulosten koontitiedot näkyvät kaikille esittäjille, ja esittäjät voivat näyttää niitä vapaasti osallistujille. Kyselyt tallennetaan Lync Serveriin järjestelmänvalvojan määrittämien kokoussisällön vanhenemiskäytäntöjen mukaisesti. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Kyselytoiminto parantaa yhteistyötä, sillä esittäjät voivat nopeasti selvittää osallistujien toivomukset.

Valittavuus/hallittavuus:

Yrityksen järjestelmänvalvojalla on käytettävissään seuraavat käytännöt:

 • EnableDataCollaboration: Tämän käytännön avulla järjestelmänvalvoja voi rajoittaa kaikkia tietojen yhteiskäsittelytoimintoja – Microsoft PowerPoint -yhteistyötä, tiedostojen jakamista, kyselyiden järjestämistä, luonnoslehtiöyhteistyötä sekä liitetoimintoja. Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty Epätosi, kyseisten toimintojen toimintotason käytännöillä ei ole merkitystä.

 • AllowPolling: Tämän toiminnon avulla yrityksen järjestelmänvalvojat voivat ottaa kyselytoiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Tämä toiminto on oletusarvon mukaan käytössä.

Tavoitettavuus- ja yhteystiedot

Ominaisuuden tarkoitus: Tämän toiminnon avulla käyttäjät voivat käyttää muista käyttäjistä julkaistuja tietoja (sekä organisaatiossa että sen ulkopuolella) ja muut käyttäjät puolestaan käyttää käyttäjää koskevia julkaistuja tietoja, kuten tilatietoja, tehtävänimikettä, puhelinnumeroa, sijaintia sekä muistiinpanoja. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi myös määrittää Microsoft Outlookin viestintä- ja yhteistyöasiakasohjelman sekä Exchangen välisen yhteentoimivuuden, jotta käyttäjät voivat näyttää Poissa-viestejä ja muita tilaviestejä.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Käyttäjät muodostavat yhteyden Lync Serveriin kirjautumisosoitteen ja salasanan avulla. He ja heidän järjestelmänvalvojansa voivat julkaista heidän kirjautumiseensa liittyviä tavoitettavuustila- ja yhteystietoja. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Muut Lync-käyttäjät ja -ohjelmat voivat käyttää käyttäjien tavoitettavuus- ja yhteystietoja. He voivat määrittää tietojen julkaisutilan ja -tiedot yhteydenpidon parantamiseksi.

Valittavuus/hallittavuus: Käyttäjät voivat valita, mitä tietoja julkaistaan. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi myös määrittää julkaistut tiedot heidän puolestaan. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi poistaa käyttäjän valmiudet hallita julkaistavia tietojaan siirtymällä Lync Serverin ohjauspaneelin Käyttäjät- ja Pikaviesti- ja tavoitettavuusasetukset -sivuille.

PowerPoint-yhteistyö

Ominaisuuden tarkoitus: Lync-käyttäjät voivat näyttää ja tarkastella PowerPoint-esityksiä sekä lisätä niihin huomautuksia online-keskustelun tai -kokouksen aikana.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot:

Tämän toiminnon kaikki käyttäminen perustuu käyttäjän toimintaan riippumatta siitä, lataako käyttäjä tietoja palveluun, siirtyykö hän palvelussa vai lisääkö hän huomautuksia PowerPoint-esitykseen. Mikä tahansa keskustelussa tai kokouksessa esitetty tiedosto siirretään kokouksen kaikille osallistujille, ja he voivat noutaa sen suoraan tietokoneen kansiosta. Tiedoston omistaja tai esittäjä voi rajoittaa muiden valmiuksia tallentaa tiedosto Lyncissä, mutta tämä ei rajoita heidän mahdollisuuksiaan noutaa tai tarkastella tiedostoa. PowerPoint-tiedostot tallennetaan Lync Serveriin yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämien kokoussisällön vanhenemiskäytäntöjen mukaisesti. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: PowerPoint-yhteistyövalmiuksien ansiosta keskustelun osallistujat voivat järjestää toimivia esityksiä ja saada palautetta.

Valittavuus/hallittavuus:

Yrityksen järjestelmänvalvojalla on käytettävissään seuraavat käytännöt:

 • EnableDataCollaboration: Tämän käytännön avulla järjestelmänvalvoja voi rajoittaa tai estää kaikki tietojen yhteiskäsittelytoiminnot – Microsoft PowerPoint -yhteistyön, tiedostojen jakamisen, kyselyiden järjestämisen, luonnoslehtiöyhteistyön sekä liitetoiminnot. Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty Epätosi, kyseisten toimintojen toimintotason käytännöillä ei ole merkitystä.

 • AllowAnnotations: Tämän käytännön avulla yrityksen järjestelmänvalvoja voi rajoittaa kokouksen osallistujien mahdollisuuksia lisätä muistiinpanoja PowerPoint-sisältöön.

Esittäjät voivat niin ikään rajoittaa muistiinpanojen lisäämistä PowerPoint-esityksiin osallistujaroolin avulla (Ei kukaan, Vain esittäjät, Kaikki) kokousasetusten valintaikkunassa. Tämä asetus on käytettävissä kokouskohtaisesti.

Yksityisyystila

Ominaisuuden tarkoitus: Yksityisyystila on asetus, jota käytettäessä käyttäjät voivat jakaa tavoitettavuustietonsa (esimerkiksi Käytettävissä, Varattu, Älä häiritse ja niin edelleen) vain yhteystietoluettelonsa henkilöiden kanssa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun yksityisyystila otetaan käyttöön, Lync voi siirtyä tilaan, jossa käyttäjät voivat vaihtaa käyttäjäasetuksia siten, että heidän tavoitettavuustietonsa jaetaan vain heidän yhteystietoluettelonsa yhteyshenkilöiden kanssa. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Lync määrittää yksityisyystila-asetuksen avulla, siirrytäänkö yksityisyystilaan.

Valittavuus/hallittavuus:

 • Yrityksen järjestelmänvalvoja voi valita (EnablePrivacyMode-inband-asetuksen avulla), että yksityisyystila otetaan käyttöön varannon tasolla, Kun tila on otettu käyttöön, oletusarvon mukaan kuka tahansa Lyncin käyttäjä voi siirtyä yksityisyystilaan heti kirjauduttuaan sisään.

 • Kun yksityisyystila on käytössä palvelimessa, käyttäjä voi valita hallinta-asetuksista, että tavoitettavuus näkyy kaikille (vakiotila) tai että se näkyy vain yhteyshenkilöille (yksityisyystila). Käyttäjät voivat määrittää tilansa Asetukset-valintaikkunan Tila-välilehdessä.

 • Jos vakiotila on käytössä palvelimessa, käyttäjä ei voi siirtyä yksityisyystilaan hallinta-asetuksista. He voivat toimia vain vakiotilassa. He voivat kuitenkin kieltäytyä osallistumasta yksityisyystilaan ennakkoon. Jos näin tehdään ja järjestelmänvalvoja siirtyy myöhemmin yksityisyystilaan, käyttäjien tilaa ei vaihdeta Lync-kirjautumisen yhteydessä.

Yksityislinja

Ominaisuuden tarkoitus: Yksityislinja-toiminto tarkoittaa, että käyttäjälle annetaan julkaisematon lisäpuhelinnumero. Käyttäjä voi kuitenkin halutessaan valita, että lisäpuhelinnumero ilmoitetaan muille.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Yksityislinja-toimintoon liittyvä tietojen kerääminen toimii samalla tavalla kuin ei-yksityisiin numeroihin soitettavien puheluiden tietojenkeruu. Puhelutietojen arkistot tallennetaan siis samalla tavalla kuin muidenkin puheluiden yhteydessä.

Tietyissä tilanteissa yksityinen numero voidaan epähuomiossa lähettää kolmansille osapuolille. Tällainen tilanne voi toteutua esimerkiksi silloin, kun yksityiseen numeroon soittava henkilö siirtää puhelun toiselle henkilölle.

Tietojen käyttö: Näiden tietojen perusteella kootaan puhelutapahtumien historiatietoja. Lisätietoja on Puhelutietojen arkistoihin liittyvä tietojen kerääminen ja raportointi -osassa.

Valittavuus/hallittavuus: Käyttäjä tai järjestelmänvalvoja ei voi hallita tätä toimintoa.

Käyttäjäkokemuksen laatuun (QoE) liittyvä tietojen kerääminen ja raportointi

Ominaisuuden tarkoitus: Käyttäjäkokemuksen laatuun (QoE) liittyvä tietojen kerääminen ja raportointi kerää ja raportoi Lyncin avulla toteutetun vertaistietoliikenteessä ja kokouksissa käytettyjen tietovälineiden laatuun liittyviä tilastoja. Tilastotiedot sisältävät esimerkiksi IP-osoitteet, hävikkitiedot, käytetyt laitteet sekä puhelunaikaiset heikkolaatuiset tapahtumat.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja ottaa QoE:n käyttöön, Lyncin ja muiden kokousten vertaistietoliikenteessä käytettävän tietovälineen laatutiedot tallennetaan QoE-tietokantaan. Tämä ominaisuus ei tallenna Lync-sisältöä. QoE-tiedot tallennetaan yrityksessä käyttöönotettuun Valvontapalvelin-taustatietokantaan ja raportoidaan vakiotyyppisissä Valvontapalvelin-raporteissa. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi halutessaan käyttää näitä tietoja sekä käyttää niitä järjestelmässä liikkuvan median laatua koskevan palautteen keräämiseen. Näihin tietoihin kuuluvat myös IP-osoitteet.

Valittavuus/hallittavuus: QoE on oletusarvon mukaan käytössä, mutta QoE-tietojen kerääminen edellyttää, että yrityksen järjestelmänvalvojat asentavat Valvontapalvelin-taustatietokantaan yhdistetyn Valvontapalvelimen. Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat ottaa vakiotyyppiset Valvontapalvelin-raportit käyttöön tai luoda mukautettuja raportteja Valvontapalvelin-tietokantakyselyiden avulla.

Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat ottaa QoE-raportit käyttöön Lync Serverissä seuraavalla Windows PowerShell -cmdlet-komennolla.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Roolipohjainen käyttöoikeuksien valvonta

Ominaisuuden tarkoitus: Roolipohjaisen käyttöoikeuksien valvontatoiminnon avulla järjestelmänvalvojan oikeuksia voidaan delegoida yrityksen järjestelmänvalvontaan liittyvissä tilanteissa. Yrityksen järjestelmänvalvojan toimet hallintaliittymissä voidaan rajata tiettyihin sallittuihin toimintoihin ja muokattavissa oleviin objekteihin.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Yrityksen järjestelmänvalvojan valmiudet arvioidaan suoritusaikaisesti käyttäjän ryhmäjäsenyyden (erityisesti Active Directoryn tietoturvaryhmien jäsenyyksien) perusteella. Järjestelmään määritetyn roolin valmiudet määritetään ja asetetaan keskushallintapalvelimessa.

Tietojen käyttö: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää muita roolipohjaiseen käyttöoikeuksien valvontaan liittyviä järjestelmänvalvontarooleja tiettyihin kokoonpanoihin. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi tarkastella kaikkia rooleja, joihin toinen järjestelmänvalvoja kuuluu.

Valittavuus/hallittavuus: Tämä on IT-hallintatehtävien tietoturva-/todennusmenetelmä. Tämä toiminto ei vaikuta käyttäjiin tai heidän näkyvyyteensä.

Tallentaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Tämän toiminnon avulla järjestäjät/esittäjät voivat taltioida Lync-istunnon kaikkia tapahtumia. He voivat taltioida esimerkiksi tietoja kokoukseen liittyvistä osallistujista, ääntä, videota sekä sisältöä, kuten pikaviestikeskusteluita, ohjelmien jakamista, PowerPoint-esityksiä, kyselyitä, monisteita ja luonnoslehtiöitä. Kun järjestäjä tai muu esittäjä keskeyttää tai lopettaa tallennuksen, sillä ei ole vaikutusta muihin meneillään oleviin tallennuksiin.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos esittäjät valitsevat tallentamisen, tallenne tallennetaan heidän tietokoneisiinsa. Muut tallennuksesta muodostuvat videotiedostot tallennetaan oletusarvoisesti esittäjän paikalliseen tietokoneeseen. Ne voidaan kuitenkin tallentaa myös johonkin muuhun tietokoneeseen, jos tallentava esittäjä on sellaisen määrittänyt. Kun käyttäjät lataavat sisältönsä kokoukseen, järjestelmä myöntää oikeuden tallentaa sisältö kyseisten käyttäjien tai muiden käyttäjien luomiin tallenteisiin.

Jos tallenteen julkaisuvaiheessa ilmenee virheitä, keskeytetyn tallennuksen aikana taltioituja tietoja voidaan epähuomiossa sisällyttää tallenteeseen. Jos jokin julkaisuvaiheen osio epäonnistuu (lisätietoja on tallenteiden hallinnan varoitustilasanomia käsittelevässä ohjeaiheessa), tallenteita ei pidä jakaa muille, vaikka niiden toistaminen jossakin muodossa olisi mahdollista.

Tietojen käyttö: Kuka tahansa sellainen käyttäjä voi toistaa tallenteen, jolla on tallenteen tallennussijainnin käyttöoikeudet.

Valittavuus/hallittavuus:

Yrityksen järjestelmänvalvojalla on käytettävissään seuraavat hallintatoiminnot:

 • AllowConferenceRecording: Oletuskäytäntöasetus on Epätosi.

  • Jos käyttäjä laajentaa vertaispuhelun kokoukseksi ja hänen käytäntönsä asetukseksi on määritetty Tosi, kaikki esittäjät voivat tehdä tallennuksia.

  • Jos käyttäjä aloittaa suunnittelemattoman kokouksen ja hänen käytäntönsä asetukseksi on määritetty Tosi, kaikki esittäjät voivat tehdä tallennuksia.

  • Jos käyttäjä on ajoittanut kokouksen ja hänen käytäntönsä asetus on Tosi sillä hetkellä, kun ensimmäinen henkilö liittyy kokoukseen, kaikki esittäjät voivat tehdä tallennuksia.

  • Esittäjät tai osallistujat eivät voi tehdä tallennuksia näissä kolmessa tilanteessa, jos kokouksen laajentaneen, aloittaneen tai ajoittaneen käyttäjän asetukseksi on määritetty Epätosi.

  • Jos käytäntöä muutetaan kesken kokouksen, käytäntö tulee voimaan vasta, kun kaikki osallistujat ovat poistuneet kokouksesta ja liittyneet siihen uudelleen.

 • EnableP2PRecording: Oletusasetus on Epätosi, ja se määritetään, kun käyttäjät kirjautuu Lynciin.

  • Jos asetus on Tosi ja käyttäjä aloittaa keskustelun sellaisen henkilön kanssa, jolla samaisen käytännön arvo on myös Tosi, käyttäjä voi tehdä tallennuksen.

  • Käyttäjät voivat tehdä tallennuksia vain, jos tallentaminen on sallittua vertaisyhteyden molemmille osapuolille.

 • AllowExternalToRecord: Oletusasetus on Epätosi. Sekä organisaation ulkopuoliset käyttäjät että anonyymit käyttäjät katsotaan ulkoisiksi käyttäjiksi.

  • Kokous: AllowExternalToRecord-käytäntö otetaan käyttöön, kun ensimmäinen henkilö liittyy kokoukseen ja vain, kun AllowConferenceRecording-asetus on Tosi.

   • Jos asetus on Tosi ja tallennukset on sallittu kokouksessa, myös muut kuin yrityksen esittäjät voivat tehdä tallennuksia. Jos käytäntöä muutetaan kesken kokouksen, uusi käytäntö tulee voimaan vasta, kun kaikki osallistujat ovat poistuneet kokouksesta ja liittyneet siihen uudelleen.

   • Jos asetus on Epätosi ja tallennukset on sallittu kokouksessa, muut kuin yrityksen esittäjät eivät voi tehdä tallennuksia. Jos käytäntöä muutetaan kesken kokouksen, uusi käytäntö tulee ehkä voimaan vasta, kun kaikki osallistujat ovat poistuneet kokouksesta ja liittyneet siihen uudelleen.

  • Vertaisjärjestelmä (P2P): AllowExternalToRecord-käytäntö otetaan käyttöön vertaiskeskusteluissa vain, kun EnableP2PRecording-käytännön asetus on Tosi.

   • Jos asetus on Tosi, muu kuin yrityksen käyttäjä saa tehdä tallennuksia.

   • Jos asetus on Epätosi, muu kuin yrityksen käyttäjä ei voi tehdä tallennuksia. Käyttäjä, joka on estänyt tallennuksen muilta kuin yrityksen käyttäjiltä, voi tehdä tallennuksia.

Vastausryhmäpalvelu - anonyymi palveluedustaja

Ominaisuuden tarkoitus: Vastausryhmäpalvelun avulla yritysten järjestelmänvalvojat voivat luoda sekä määrittää vähintään yhden pienen vastausryhmän, jotta he voivat reitittää saapuvat puhelut vähintään yhdelle määritetylle palveluedustajalle tai käyttäjälle tai asettaa ne jonoon. Tämän toiminnon ansiosta vastausryhmäpalvelun palveluedustaja voi käsitellä puheluita ilmoittamatta henkilöllisyyttään automaattisesti toiselle osapuolelle.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Palveluedustajan henkilöllisyys ei näy visuaalisesti, jos toinen oaspuoli käyttää Microsoft Communications -asiakasta tai yleiseen puhelinverkkoon kytkettyä puhelinta. Käyttäjätiedot lähetetään kuitenkin SDP (Session Description Protocol) -paketeissa, kun pikaviestinnän yhteystilat on lisätty anonyymiin äänipuheluun. Käyttäjätiedot voidaan täten noutaa asiakkaan jälkitiedoista. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Muu kuin Microsoft Communications -asiakas voi näyttää palveluedustajaa koskevat tiedot käyttöliittymässä ja paljastaa näin palveluedustajan henkilöllisyyden. Tällä tavoin toinen osapuoli voi soittaa palveluedustajalle suoraan vastausryhmäpalvelua käyttämättä.

Valittavuus/hallittavuus: Käyttäjä tai järjestelmänvalvoja ei voi hallita tätä toimintoa.

Palvelinpuolen kirjaaminen

Tämän toiminnon tarkoitus: Palvelinpuolen kirjaamisen ansiosta yrityksen järjestelmänvalvojat voivat kerätä tietoja erityyppisestä liikenteestä, joka siirtyy toimialueeseen tai URI (Uniform Resource Identifier) -sijaintiin tai pois näistä sijainneista.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja ottaa kirjaamisen käyttöön Lyncissä, määritettyyn toimialueeseen tai URI-sijaintiin tai niistä pois kulkeva liikenne tallennetaan lokitiedostoihin. Määrityksistä riippuen kerättyjä tietoja voidaan käyttää vianmäärityksessä. Esimerkiksi seuraavat käyttäjiä koskevat tiedot kirjataan järjestelmänvalvojan määrittämään tiedostoon: kokouksen aihe, sijainti, SIP-sanomat, vastaukset Lync-kutsuihin, tietoja kunkin Lync-viestin lähettäjästä ja vastaanottajasta, viestin reitti, yhteystietoluettelo, tavoitettavuustiedot, pikaviestikeskustelujen sisältö sekä jaettujen ohjelmien nimet, liitteet, Microsoft PowerPoint -tiedostot, luonnoslehtiöt, kyselyt ja kyselyiden kysymykset sekä kyselyn äänestysvastausten hakemisto. Microsoftille ei lähetetä tietoja automaattisesti, mutta järjestelmänvalvoja voi valita, että tietoja lähetetään manuaalisesti.

Tietojen käyttö: Palvelinpuolen lokeja voidaan hyödyntää Lync-ongelmien vianmäärityksessä eli sen selvittämisessä, mitä ongelmia tietyssä palvelimessa tai toimialueessa esiintyy.

Valittavuus/hallittavuus: Palvelinpuolen kirjaaminen on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja yrityksen järjestelmänvalvojan täytyy ottaa se käyttöön. Järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä sivusto-, palvelu- tai palvelinkohtaisesti seuraavilla Windows PowerShell -komentorivikäyttöliittymän cmdlet-komennoilla: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration ja Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Jos pikaviestikeskusteluiden sisältöä on tarkoitus kirjata, tietyt asetukset täytyy määrittää Microsoftin tuotetuen avustuksella.

Osaamisaluehaku

Ominaisuuden tarkoitus: Tämän toiminnon avulla käyttäjät voivat etsiä yrityksensä henkilöitä minkä tahansa Microsoft SharePointissa eritellyn ominaisuuden (esimerkiksi nimen, sähköpostiosoitteen ja osaamisalueiden) perusteella. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos yrityksen järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön paitsi SharePointin myös Lync 2010- ja SharePoint-ohjelmien välisen yhteentoimivuuden.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Lync 2010 -ohjelmaan lisätty hakukysely lähetetään yrityksen SharePoint Serveriin. Lync 2010 käsittelee SharePointin vastauksen, ja hakutulokset sekä niihin liittyvät tiedot tulevat näkyviin. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Käyttäjän lisäämät tiedot lähetetään SharePointiin, jotta hakutulokset saadaan näkyviin Lync 2010:een.

Valittavuus/hallittavuus: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä neljää inband-asetusta käyttäen.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL.

Yhdistetty yhteystietosäilö

Ominaisuuden tarkoitus: Yhdistetyssä yhteystietosäilössä on kolme tärkeää osaa:

 1. Haun yhdistäminen – Tämä toiminto yhdistää Active Directory -yhteystiedot henkilökohtaisiin Outlook-yhteystietoihin, jotta hakutuloksissa on vain yksi esiintymä kyseistä yhteyshenkilöä etsittäessä.

 2. Yhteystietojen yhdistäminen – Tämä toiminto yhdistää Outlook- ja Active Directory -tiedot yhteisten sähköposti- ja kirjautumistunnusten perusteella. Kun vastaavuus löytyy, Lync 2010 yhdistää kolmen tietolähteen (Outlookin, Active Directoryn ja tavoitettavuustietojen) tiedot. Nämä koostetiedot näkyvät käyttöliittymän eri osissa, mukaan lukien hakutuloksissa, yhteystietoluettelossa ja yhteystietokortissa.

 3. Outlook-yhteystietojen luominen Lync 2010 -yhteyshenkilöille (yhteystietojen synkronointi) – Lync 2010 luo käyttäjän kaikille yhteyshenkilöille Outlook-yhteystiedot yhteystietojen oletuskansioon, jos käyttäjällä on Exchange 2010 -postilaatikko tai uudempi. Koska kaikilla Outlook-yhteystiedoilla on vastaavat Lync 2010 -yhteystiedot, käyttäjät voivat avata Lync 2010 -yhteystiedot Outlookista, Outlook Web Accessista sekä mobiililaitteista, joiden yhteystiedot synkronoidaan Exchangen kanssa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Lync 2010 yhdistää yhteystiedot tavoitettavuustiedoista, Active Directorystä ja Outlookista. Lync 2010 käyttää näitä tietoja sisäisesti. Kun Lync 2010 luo Outlook-yhteystietoja, se kirjoittaa tavoitettavuustietojen, Active Directoryn ja Outlookin yhteystiedot Exchangeen. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Tavoitettavuustietojen, Active Directoryn ja Outlookin yhteystiedot näkyvät Lync 2010 -käyttöliittymässä (esimerkiksi yhteystietoluettelo, yhteystietokortti ja hakutulokset). Nämä tiedot voidaan kirjoittaa myös Exchangeen käyttämällä yhteystietojen synkronointia (edellä kuvatulla tavalla).

Valittavuus/hallittavuus: Lync Server 2010 -järjestelmänvalvojat ottavat tämän toiminnon käyttöön ja poistavat sen käytöstä EnableExchangeContactSync-inband-asetuksen avulla.

Äänenlaadun parannukset Lync 2010:ssä

Ominaisuuden tarkoitus: Lync 2010 toimittaa ilmoituksia käyttäjille, kun se havaitsee laite-, verkko- tai tietokoneongelmia puhelun aikana.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Lync 2010 kerää käyttäjän äänilaite- ja verkkokokoonpanoa sekä muita mediayhteyksiä koskevat tiedot. Niiden perusteella Lync 2010 määrittä, mikä voi aiheuttaa ääniyhteyksien heikon laadun. Lync 2010 ilmoittaa käyttäjälle, että äänenlaadussa on ongelma. Puhelun muille osapuolille näkyy vain ilmoitus, että käyttäjät käyttävät heikon äänenlaadun aiheuttavaa laitetta. Heille ei ilmoiteta, mitä laitetta käyttäjä käyttää. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Tiedoilla, jotka lähetetään puhelun yhteydessä muille osapuolille, parannetaan puhelun äänenlaatua.

Valittavuus/hallittavuus: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi poistaa laitteiden äänenlaatua koskevat ilmoitukset käytöstä seuraavilla Powershell-komennoilla.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a.

Luonnoslehtiöyhteistyö

Ominaisuuden tarkoitus: Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat jakaa virtuaalisia luonnoslehtiöitä Lync 2010:ssa ja lisätä niihin huomautuksia online-kokouksissa ja -keskusteluissa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Luonnoslehtiöissä tehdyt muistiinpanot näkyvät kaikille osapuolille. Luonnoslehtiöt tallennetaan Lync Server 2010:een kokoussisällön vanhenemiskäytäntöjen mukaisesti. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Luonnoslehtiö tehostaa yhteistyötä, koska kokouksen osapuolet voivat esimerkiksi keskustella ideoista, järjestää aivoriihiä ja tehdä muistiinpanoja.

Valittavuus/hallittavuus:

Yrityksen järjestelmänvalvojalla on käytettävissään seuraavat käytännöt:

 • EnableDataCollaboration-hallintakäytäntö: Tämän käytännön avulla järjestelmänvalvoja voi rajoittaa kaikkia tietojen yhteiskäsittelytoimintoja – PowerPoint-yhteistyötä, tiedostojen jakamista, kyselyiden järjestämistä, luonnoslehtiöyhteistyötä sekä liitetoimintoja. Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty Epätosi, kyseisten toimintojen toimintotason käytännöillä ei ole merkitystä.

 • AllowAnnotations-hallintakäytäntö: Tämän käytännön avulla yrityksen järjestelmänvalvoja voi rajoittaa kokouksen kaikkien osallistujien mahdollisuuksia lisätä muistiinpanoja. Jos tämä asetus on poissa käytöstä, luonnoslehtiön luontivalinta ei näy käyttäjille Lync 2010 -käyttöliittymässä.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×