Microsoft Lync Web App 2010:n tietosuojatietojen täydennysosa

Päivitetty lokakuussa 2010

Sisällys

Asiakaspuolen kirjaaminen

Työpöydän/ohjelman jakaminen

Työpöydän/ohjelman jakamisen hallinta

Kokouksenaikainen (usean osapuolen) pikaviestintä

Kokousten liitteet

Kokouksesta ulos soittaminen / kutsuminen puhelimella

Kyselyt

PowerPoint-yhteistyö

Tallentaminen

Luonnoslehtiöyhteistyö

Tällä sivulla on täydentäviä Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatietoja. Jotta ymmärrät yksittäisen Microsoft Lync -tuotteen tai -palvelun tietojen keruuseen ja käyttöön liittyvät käytännöt, lue sekä Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatiedot että tämä täydennysosa.

Näissä tietosuojatietoja täydentävissä tiedoissa käsitellään Microsoft Lync Web App -viestintäohjelmiston käyttöönottoa ja käyttöä, kun neuvottelun järjestävä yritys on ottanut Microsoft Lync Server 2010:n käyttöön. Jos neuvottelun järjestänyt yritys käyttää Lync Server 2010 -tuotetta palveluna (eli jos kolmas osapuoli [esimerkiksi Microsoft] isännöi palvelimia, joissa ohjelmisto toimii), tiedot siirretään asiaankuuluvalle kolmannelle osapuolelle. Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka kyseiselle kolmannelle osapuolelle lähetettäviä tietojasi käytetään, ota yhteyttä isännöivän yrityksen järjestelmänvalvojaan tai palveluntarjoajaasi.

Asiakaspuolen kirjaaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Asiakaspuolen kirjaamisen avulla voit kirjata Lync Web App -käyttötiedot Lync Web App -ohjelmamuistiin ja tallentaa lokit valitsemaasi sijaintiin. Jos päätät antaa kirjaustiedot Microsoftin tukiryhmälle, niitä voidaan käyttää Lync Web App -ongelmien vianmääritykseen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos otat asiakaspuolen kirjaamisen käyttöön, esimerkiksi seuraavat tiedot tallennetaan ilmaisemaasi sijaintiin: kokouksen aihe, sijainti, SIP (Session Initiation Protocol) -sanomien otsikkotiedot, tietoja kunkin Lync Web App -sanoman lähettäjästä ja vastaanottajasta, viestin kulkema reitti, jaettujen ohjelmien nimet, jakamiesi liitteiden nimet, jakamiesi Microsoft PowerPoint -tiedostojen nimet, jakamiesi luonnoslehtiöiden nimet, jakamiesi kyselyiden nimet, jaetut yksittäiset kyselykysymykset ja luettelo valitsemistasi vastauksista. Lync Web App -pikaviestikeskustelujen sisältöä tai muuta kokouksenaikaista sisältöä ei kirjata koskaan. Microsoftille ei lähetetä tietoja automaattisesti, mutta voit valita, että lokit lähetetään manuaalisesti.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos otat asiakaspuolen kirjaamisen käyttöön, esimerkiksi seuraavat tiedot tallennetaan ilmaisemaasi sijaintiin: kokouksen aihe, sijainti, SIP (Session Initiation Protocol) -sanomien otsikkotiedot, tietoja kunkin Lync Web App -sanoman lähettäjästä ja vastaanottajasta sekä viestin kulkema reitti. Lync Web App -pikaviestikeskustelujen sisältöä tai muuta kokouksenaikaista sisältöä ei kirjata koskaan. Microsoftille ei lähetetä tietoja automaattisesti, mutta voit valita, että lokit lähetetään manuaalisesti.

Tietojen käyttö: Asiakaspuolen lokeja voidaan hyödyntää Lync Web App -ongelmien vianmäärityksessä.

Valittavuus/hallittavuus: Asiakaspuolen kirjaaminen on oletusarvon mukaan poissa käytöstä, ja käyttäjän täytyy ottaa se käyttöön seuraavasti:

 1. Valitse Vaihteisto-valikosta Asetukset.

 2. Valitse Ota kirjaus käyttöön -valintaruutu. Jos tämän valintaruudun valinta poistetaan, käyttötietoja ei kirjata.

 3. Valitse OK.

Työpöydän/ohjelman jakaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Työpöydän/ohjelman jakamisen avulla voit jakaa tietokoneen näytön tai tietyt ohjelmat, joita käytät muiden osallistujien kanssa Lync Web App -keskustelussa.

Työpöydän/ohjelma voi jakaa Lync Web App -ohjelmassa vain, jos olet asentanut laajennuksen. Kun käynnistät työpöydän/ohjelman jakamista ensimmäistä kertaa, saat kehotteen asentaa laajennus. Sinun ei tarvitse asentaa laajennusta jaetun työpöydän tai ohjelman tarkastelemista varten.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos aloitat jakamisistunnon, kaikki keskustelun osallistujat näkevät tietokoneesi näytöt, koko työpöydän ja valitut ohjelmat sen mukaan, mitä jaat. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Työpöydän/ohjelman jakamisen avulla käyttäjä voi tehdä yhteistyötä keskustelun muiden osapuolten kanssa.

Valittavuus/hallittavuus:

Voit aloittaa työpöydän/ohjelman jakamisen käynnissä olevan Lync Web App -kokouksen aikana seuraavasti:

 1. Napsauta keskusteluikkunassa Jaa-painiketta.

 2. Valitse valikosta Työpöytä tai Ohjelma.

 3. Valitse näkyviin tulevasta valintaikkunasta näyttö (jos jaat työpöydän ja sinulla on useita näyttöjä) tai vähintään yksi ohjelma (jos jaat ohjelman).

Voit lopettaa työpöydän/ohjelman jakamisen seuraavasti:

 1. Valitse Lopeta jakaminen jakamisriviltä näytön yläosasta.

Tärkeää:  Digital Rights Management -ohjelmistolla suojatut työpöydän avoimet asiakirjat saattavat näkyä niille, joiden kanssa työpöytä on jaettu Lync Web App -keskustelussa.

Työpöydän/ohjelman jakamisen hallinta

Ominaisuuden tarkoitus: Jakamisen hallinnan avulla voit luovuttaa työpöydän tai ohjelman hallinnan jollekulle samassa kokouksessa olevalle, jolla on käytössään joko Microsoft Lync 2010 -asiakasohjelma, Lync Web App -asiakasohjelma tai Microsoft Lync 2010 Attendee -asiakasohjelma toisessa tietokoneessa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun olet luovuttanut hallinnan toiselle käyttäjälle, kyseinen käyttäjä voi hallita tietokonetta tai valittua ohjelmaa ja tehdä muutoksia ikään kuin hän käyttäisi tietokonetta suoraan näppäimistöllään ja hiirellään. Alkuperäinen käyttäjä ja muut Lync Web App -keskustelun osapuolet näkevät muutokset sitä mukaa kuin niitä tehdään. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Jakamisen hallinnan avulla voit antaa toisen käyttäjän ottaa työpöydän tai ohjelmat hallintaansa sen mukaan, mitä jaat, kun sinä ja keskustelun muut osallistujat seuraatte vierestä.

Valittavuus/hallittavuus:

Voit jakaa työpöydän hallinnan keskustelussa seuraavasti:

1.Napsauta keskusteluikkunassa Jaa-painiketta ja määritä jaetuksi ne, mitä haluat jakaa (esimerkiksi työpöytä).

2.Valitse henkilö näytön yläosassa olevan jakamispalkin Luovuta hallinta -valikosta.

Työpöydän hallinnan palauttaminen etäkäyttäjältä:

1.Valitse näytön yläosassa olevan jakamispalkin Luovuta hallinta -valikko.

2.Valitse Ota hallinta takaisin.

Kokouksenaikainen (usean osapuolen) pikaviestintä

Ominaisuuden tarkoitus: Kokouksenaikaisen pikaviestinnän avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä Lync Web App -kokouksen osallistujille. Lähetetyt viestit lähetetään kaikille osallistujille.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Pikaviestit lähetetään kaikille keskusteluun osallistuville (paitsi puhelimitse liittyville), jotka ovat liittyneet keskusteluun. Tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttö: Voit pikaviestien avulla olla yhteistyössä muiden kokouksen osallistujien kanssa esimerkiksi jakamalla kirjoitettua tekstiä, kuten WWW-osoitteita ja asiakirjavedoksia.

Valittavuus/hallittavuus: Kokouksenaikainen pikaviestintä otetaan käyttöön napsauttamalla pikaviestipainiketta keskusteluikkunassa.

Tärkeää:  Lync Web App ei anna käyttäjän tallentaa pikaviestitallenteita, mutta kuka tahansa Lynciä käyttävä osallistuja voi tallentaa pikaviestikeskustelutallenteen tietokoneeseensa.

Kokousten liitteet

Ominaisuuden tarkoitus: Voit jakaa tiedostoa kokousten osallistujien kanssa lataamalla niitä liitteinä.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Liitteet tallennetaan Lync Server 2010:een neuvottelua isännöivän yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämien kokoussisällön vanhenemiskäytäntöjen mukaisesti. Voit halutessasi ladata liitteet palveluun. Sinä tai muut kokouksen osapuolet lataavat liitteet. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Palveluun ladattujen kokousliitteiden sisältö jaetaan Lync 2010 -kokouksen muiden osapuolten kanssa.

Valittavuus/hallittavuus:

Esittäjät voivat rajoittaa liitteiden käytettävyyttä kokouksen osallistujien roolien (järjestäjä, esittäjät, kaikki) perusteella. Jos liite ei ole roolisi käytettävissä, et näe sitä liiteluettelossa.

Kokouksesta ulos soittaminen / kutsuminen puhelimella

Ominaisuuden tarkoitus: Kokouksesta ulos soittamisen avulla kokouksessa olevat Lync Web App -käyttäjät voivat liittää kokouksen äänen pyytämällä kokousta soittamaan käyttäjän määrittämään yleisen puhelinverkon numeroon tai matkapuhelinnumeroon.

Puhelimella kutsumisen avulla kokouksessa olevat Lync Web App -käyttäjät voivat lisätä yleisen puhelinverkon numeron tai matkapuhelinnumeron käynnissä olevaan AV-kokoukseen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Kun yleisen puhelinverkon numeroa käyttävä henkilö kutsutaan AV-kokoukseen ja hän saa puhelun, hänelle ilmoitetaan AV-kokouksen järjestäjän soittajatunnus (eikä välttämättä hänet kokoukseen lisäävän osapuolen tunnusta). Jos kyse on kansainvälisistä puheluista, yhdyskäytävän numero saattaa joskus näkyä soittajatunnuksena. Kun yleisen puhelinverkon numeroa käyttävä henkilö vastaa puhelimeen, hänet liitetään heti kokoukseen. Kutsutun osallistujan puhelinnumero lisätään osallistujaluetteloon, ja se on näkyvissä muille kokoukseen osallistuville, jos puhelimella kutsuminen on käytössä.

Tietojen käyttö: Järjestäjän soittajatunnus lähetetään yleisen puhelinverkon numeroa käyttävälle henkilölle, joka kutsutaan kokoukseen. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Valittavuus/hallittavuus: Tälle ominaisuudelle ei ole käyttäjän tai yrityksen järjestelmänvalvojan hallintaominaisuutta. Yleisen puhelinverkon numeroa käyttävälle henkilölle kannattaa mahdollisuuksien mukaan lähettää ensin pikaviesti tai sähköposti, jossa häneltä pyydetään AV-kokouksen hyväksyntää, jotta hän tietää, että hänet liitetään kokoukseen. Yleisen puhelinverkon numeroa käyttävä henkilö voi nimittäin jättää vastaamatta puheluun.

Kyselyt

Ominaisuuden tarkoitus: Lync Web App -käyttäjät voivat järjestää kyselyitä ja kerätä osallistujilta vastaukset nimettömästi online-kokousten ja -keskusteluiden aikana.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Yksittäiset äänet ovat nimettömiä. Kyselytulosten koontitiedot näkyvät kaikille esittäjille, ja esittäjät voivat näyttää niitä vapaasti osallistujille. Kyselyt tallennetaan Lync Server 2010:een neuvottelun järjestävän tahon järjestelmänvalvojan määrittämien kokoussisällön vanhenemiskäytäntöjen mukaisesti. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Kyselytoiminto parantaa yhteistyötä, sillä esittäjät voivat nopeasti selvittää osallistujien toivomukset.

Valittavuus/hallittavuus:

 • Esittäjät voivat rajoittaa kyselyn käytettävyyttä osallistujan roolin (järjestäjä, esittäjät, kaikki) perusteella. Jos kysely ei ole roolisi käytettävissä, sitä ei näy sisältöluettelossa, kun sitä jaetaan, eikä kyselyä voi tallentaa paikalliseen tietokoneeseen.

 • Esittäjät voivat avata tai sulkea kyselyn äänestämistä varten ja tyhjentää kyselyn tulokset milloin tahansa.

PowerPoint-yhteistyö

Ominaisuuden tarkoitus: Lync Web App -käyttäjät voivat tarkastella PowerPoint-esityksiä sekä lisätä niihin huomautuksia online-keskustelun tai -kokouksen aikana. Lync Web App -käyttäjät eivät voi ladata PowerPoint-esitystä eivätkä esittää sitä tietokoneessaan. Jos esitys on kuitenkin käytettävissä kokouksessa (jos Lync-käyttäjä on ladannut sen kokoukseen), Lync Web App -käyttäjät voivat esittää sen.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot:

Tämän toiminnon kaikki käyttäminen perustuu käyttäjän toimintaan riippumatta siitä, siirtyykö käyttäjä dioissa vai lisääkö hän huomautuksia PowerPoint-esitykseen. Mikä tahansa keskustelussa tai kokouksessa esitetty tiedosto siirretään kokouksen kaikille osallistujille, ja he voivat tallentaa sen suoraan tietokoneen kansioon. Tiedoston omistaja tai esittäjä voi rajoittaa muiden valmiuksia tallentaa tiedosto Lync Web App -sovelluksessa, mutta tämä ei rajoita heidän mahdollisuuksiaan tarkastella tiedostoa kokouksessa.

Tietojen käyttö: PowerPoint-yhteistyövalmiuksien ansiosta keskustelun osallistujat voivat järjestää toimivia esityksiä ja saada palautetta.

Valittavuus/hallittavuus:

 • Esittäjät voivat rajoittaa ilmoitusoikeuksia osallistujaroolin perusteella (vain esittäjät, kaikki, ei kukaan) seuraavasti:

  1. Valitse keskusteluikkunan Liittymistiedot ja kokousasetukset -valintaikkunassa Kokousasetukset.

  2. Valitse Oikeudet-kohdassa olevasta avattavasta Ilmoitusoikeudet-luettelosta haluamasi asetus.

  3. Valitse OK.

 • Esittäjät voivat estää osallistujia näkemästä esittämättä jääviä dioja seuraavasti:

  1. Valitse Liittymistiedot ja kokousasetukset -valintaikkunassa Kokousasetukset.

  2. Valitse Oikeudet-kohdassa olevasta avattavasta Näytä yksityisesti -luettelosta haluamasi asetus.

  3. Valitse OK.

Huomautus:  Tämän oikeuden voi määrittää osallistujaroolin perusteella (vain esittäjät, kaikki tai ei kukaan).

 • Esittäjät voivat rajoittaa PowerPoint-esityksen käytettävyyttä osallistujan roolin (järjestäjä, esittäjät, kaikki) perusteella, kun PowerPoint-esitystä ei jaeta. Jos PowerPoint-esitys ei ole käytettävissä, et näe sitä sisältöluettelossa, kun sitä ei jaeta, etkä voi tallentaa sitä tietokoneeseesi.

Tallentaminen

Ominaisuuden tarkoitus: Tämä ominaisuus tuo näkyviin tallennusilmoituksen, kun joku käyttää tallennukseen yhteensopivaa asiakasohjelmaa (kuten Lynciä) äänen ja kokoussisällön tallentamiseen, kun liityt kokoukseen Lync Web App -ohjelmalla.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Jos esittäjät valitsevat tallentamisen, tallenne tallennetaan heidän tietokoneisiinsa. Muut tallennuksesta muodostuvat videotiedostot tallennetaan oletusarvoisesti esittäjän paikalliseen tietokoneeseen. Ne voidaan kuitenkin tallentaa myös johonkin muuhun tietokoneeseen, jos tallentava esittäjä on sellaisen määrittänyt. Kun käyttäjät lataavat sisältönsä kokoukseen, järjestelmä myöntää oikeuden tallentaa sisältö kyseisten käyttäjien tai muiden käyttäjien luomiin tallenteisiin.

Tietojen käyttö: Kuka tahansa sellainen käyttäjä voi toistaa tallenteen, jolla on tallenteen tallennussijainnin käyttöoikeudet.

Valittavuus/hallittavuus: Tallennusominaisuus ei ole käytettävissä Lync Web App -ohjelmassa. Jos kuitenkin joku yhteensopivaa asiakasohjelmaa (kuten Lynciä) kokouksessa käyttävä tallentaa, pysyvä alatunniste ilmaisee, että “muut tallentavat…” Tämä ilmoitus näkyy ensimmäisten 10 tallennuslaitteen luettelon työkaluvihjeessä, joka tulee näkyviin, kun hiiren osoittimen asettaa luettelon päälle. Jos et halua olla osa tallennusta, voit poistua kokouksesta.

Luonnoslehtiöyhteistyö

Ominaisuuden tarkoitus: Tämän ominaisuuden avulla voit jakaa virtuaalisia luonnoslehtiöitä Lync Web App -ohjelmassa ja lisätä niihin huomautuksia online-kokouksissa ja -keskusteluissa.

Kerättävät, käsiteltävät tai lähetettävät tiedot: Luonnoslehtiöissä tehdyt muistiinpanot näkyvät kaikille osapuolille. Luonnoslehtiöt tallennetaan Lync Server 2010:een kokoussisällön vanhenemiskäytäntöjen mukaisesti. Microsoftille ei lähetetä tietoja.

Tietojen käyttö: Luonnoslehtiö tehostaa yhteistyötä, koska kokouksen osapuolet voivat esimerkiksi keskustella ideoista, järjestää aivoriihiä ja tehdä muistiinpanoja.

Valittavuus/hallittavuus: Esittäjät voivat rajoittaa luonnoslehtiön käytettävyyttä osallistujan roolin (järjestäjä, esittäjät, kaikki) perusteella, kun luonnoslehtiötä ei näytetä kaikille osallistujille. Jos luonnoslehtiö ei ole käyttäjän käytettävissä, hän ei näe sitä sisältöluettelossaan eikä voi tallentaa sitä tietokoneeseensa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×