Microsoft Office 2010 -palvelintuotteiden usein kysytyt kysymykset ja Lueminut-tiedosto

Office 2010:n tuki päättyy pian

Päivitä Microsoft 365:een, jotta voit tehdä yhteistyötä missä tahansa laitteessa ja jatkaa tuen vastaanottamista.

Päivitä nyt

Kaikki palvelimet

Päivitys

Raportointipalveluiden integrointi

Tiedoston asettelu

Kaikki palvelimet (kielikohtainen)

Asetukset

Valintaikkunat (hindi)

Opastusympäristö

MOSS Web Analytics -WWW-osa

Yritystietopalvelut

Excel Services ja Access Services

Yrityksen sisällönhallinta

Kirjoitustuki (IME)

IME (japani)

Siirrettävyys

Office Web Applications 2010

Tyylit

Project Server 2010

SharePoint-yritystiedot

Asennus/määritys

Tietolähteet

PerformancePoint-raportit ja -tuloskortit

PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus

SharePoint Designer 2010

SharePoint Server 2010 -ydin

Käyttäjäprofiilin synkronoiminen

Käyttöönotto

Käyttäjäprofiilipalvelu

OOB-työnkulku

SharePoint Server 2010 -ydin (kielikohtainen)

Itä-Aasian ryhmän hyväksyntä

SharePoint Workspace

SharePoint Workspace 2010 -WWW-palvelut

Office Communicator -integrointi

Vanhat Groove 2007:n mukautetut työkalut

Synkronointiluettelot

OneNote-tiedostojen synkronointi

Sisältöoikeuksien hallinnan tiedostokirjastojen synkronoiminen

SharePoint-työtilojen luominen

Microsoft Visio Services

Kaikki tunnetut ongelmat alla on ryhmitelty sovelluksen mukaan.

Kaikki palvelimet

Päivitys

Kun yrität päivittää tietokantaa SharePoint 2010:een tietokantaa liittämällä, päivitys voi epäonnistua, jos lähdeverkkosovellus on Windows-todennettu ja kohde on Windows-todennettu väitetietojen kanssa.

Tämä ongelma ilmenee, koska päivitysprosessi ei lisätä Windowsin väiteperusteista käyttäjätietomuotoa, jolla on täydet oikeudet, verkkosovelluskäytännöksi päivitystä suorittavalla henkilölle.

Voit ehkäistä ongelman päivittämällä tietokannan liittämällä sen ensin vanhaan Windows-todennettuun verkkosovellukseen päivityksen aloittamiseksi ja siirtymällä sitten väiteperusteiseen Windows-todennukseen, kun päivitys on valmis. Voit ehkäistä ongelman myös sisällyttämällä täydet oikeudet omaavan verkkosovellustason käytännön Windowsin väiteperusteiselle muodolle sille käyttäjälle, joka suorittaa tietokannan liittämispäivitysprosessin.

Palvelinklusterin päivitys ohjatulla SharePoint 2010 ‑tuotteiden asetusten määritystoiminnolla (PSConfigUI.exe) saattaa tuottaa virheen.

Virhesanoma voi sisältää seuraavat tiedot:

[psconfigui] [SPUpgradeSession] [ERROR] [2.5.2010 13:22:32]: Tämä päivitysistunto on pysäytetty. Syynä voi olla se, että prosessi on keskeytynyt yllättäen tai käyttöjärjestelmä on käynnistetty uudelleen. Käynnistä päivitys uudelleen.

Jos yrität käynnistää päivityksen uudelleen, se ei ehkä onnistu eikä päivityslokeihin kirjaudu mitään. Tämä ongelma voi ilmetä, jos ajastinpalvelun suorittamiseen käytettävä tili on vanhentunut tai se ei kelpaa muusta syystä. Tämä estää ajastinpalvelua käynnistymästä päivityksen aikana. Jos yrität käynnistää päivityksen uudelleen, kun palvelin on tässä tilassa, päivitys ei onnistu.

Voit ratkaista ongelman päivittämällä uudet salasanatiedot palvelinklusterin ja paikallisen koneen asetuksiin seuraavalla komennolla:

stsadm.exe -o updatefarmcredentials

Kun tämä on tehty ja ajastinpalvelu on käynnistynyt, voit jatkaa päivitystä käynnistämällä ohjatun SharePoint 2010 ‑tuotteiden asetusten määritystoiminnon (PSConfigUI.exe).

Raportointipalveluiden integrointi

Kun raportointipalvelujen raporttitiedosto (.rdl) valitaan ja pikavalikkoa napsautetaan hiiren kakkospainikkeella, näyttää siltä, että raporttipalvelujen kuvakkeet puuttuvat.

SQL-raportointipalvelut-apuohjelma luo uusia hakemistoja ja tiedostoja seuraavaan hakemistoon: %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Template\images. Suoran päivityksen jälkeen nämä tiedostot ja hakemistot kopioidaan vastaaviin paikkoihin hakemistossa %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\, mutta hakemistoilla ja tiedostoilla on väärät käyttöoikeusluettelot, jotka estävät raportointipalveluja näyttämästä omia kuvakkeitaan oikein.

Voit estää tämän ongelman päivittämällä raportointipalvelujen WWW-osat SQL 2008 R2 ‑versioksi ennen päivitystä SharePoint 2010 ‑tuotteisiin. Tämä estää käyttöoikeusluetteloihin liittyvät ongelmat, joita ilmenee päivityksen aikana, jos käytössä on raportointipalvelu-WWW-osien aiempia versioita.

Jos taas ongelma ilmenee SharePoint 2010 ‑tuotteisiin päivityksen jälkeen, voit muuttaa lisättyjen hakemistojen käyttöoikeusluetteloita niin, että ne sallivat kuvakkeiden näyttämisen. Tällöin on päivitettävä palvelimen hakemistojen käyttöoikeusluettelot siten, että ne sisältävät lukuoikeuden Käyttäjät-ryhmälle seuraaviin hakemistoihin:

 • ReportServer

 • lg_ReportServer

Yllä mainittu käyttöoikeusluetteloiden muutos voi olla aiheellinen myös silloin, jos SQL 2008 R2 ‑version raportointipalvelut asennetaan tai päivitetään sen jälkeen, kun palvelimen SharePoint 2010 -tuotteet on asennettu tai päivitetty.

Tiedoston asettelu

Microsoft Office 2010 ‑tiedostojen asettelu voi olla erilainen toisaalta Windows Vistassa ja Windows 2008 Serverissä ja toisaalta Windows XP:ssä ja Windows 7:ssä.

Microsoft Office 2010:ssä on uusimmat versiot useista fonteista, jotka ovat myös Windows 7:ssä. Office 2010 ei voi kuitenkaan asentaa näitä fontteja Windows Vistaan tai Windows 2008 Serveriin, koska kyseiset käyttöjärjestelmät ovat estäneet näiden fonttien muuttamisen. Siksi Office 2010 -tiedostojen asettelu voi poiketa hieman esimerkiksi Windows 7:n ja Windows Vistan välillä.

Tämä ongelma on korjattu Windows Vista- ja Windows Server 2008 ‑päivityksissä. Nämä päivitykset poistavat joidenkin fonttitiedostojen järjestelmätiedostosuojauksen.

Tärkeää: Käyttäjien, jotka ovat jo asentaneet Office 2010:n Windows Vistaan ja Windows 2008 Serveriin ja jotka haluavat saada uusimman version fonteista, täytyy ensin poistaa Office 2010:n asennus ja sitten asentaa Windows-päivitys ennen Office 2010:n uudelleenasennusta.

Voit asentaa tämän päivityksen noudattamalla seuraavassa Microsoft Knowledge Base -artikkelissa olevia ohjeita: http://support.microsoft.com/kb/980248.

Sivun alkuun

Kaikki palvelimet (kielikohtainen)

Asetukset

FAST Search Server ‑määritys ei onnistu italialaisessa Win2k8 SP2 X64 ‑järjestelmässä:

Asennuksen jälkeinen määritys epäonnistuu seuraavaan virheeseen:

Exception - : Exception - Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.Exception.DeploymentException: XML Validation error: L'attributo 'modifiedTime' non è valido. Il valore '2010-04-16T14.35.48Z' non è valido per il tipo di dati 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime' - La stringa "2010-04-16T14.35.48Z" non è un valore XsdDateTime valido. in Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.SystemModel.SearchInstallation..ctor(String deploymentXML)

Käännös suomeksi:

Poikkeus -: Poikkeus - Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.Exception.DeploymentException: XML-vahvistusvirhe: Määrite 'modifiedTime' ei kelpaa. Arvo '2010-04-16T14 .35.48 Z 'ei kelpaa tietotyypille' http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime '- Merkkijono "2010-04-16T14.35.48Z" XsdDateTime ei ole kelvollinen arvo. - Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Installer.Mahasen.Common.SystemModel.SearchInstallation .. ctor (String deploymentXML)

Paras ratkaisu on asentaa Win2k8 R2 -järjestelmä eikä Win2k8 SP2 -järjestelmää. Vaihtoehtoinen ratkaisu on poistaa seuraava tiedosto: C:\FASTSearch\etc\deployment.xsd. Jos tätä tiedostoa ei löydy, rakenteen vahvistusta ei tehdä.

FAST Search Center ‑asennus:

Oletusarvoisen FASTSearch-varmenteen korvaaminen uudella käyttämällä annettua komentosarjaa: ReplaceDefaultCertificate.ps1 tuottaa virheen japanilaisessa käyttöjärjestelmässä.

Ratkaisu:

 1. Tee tiedostosta varmuuskopio.

 2. Korvaa väärä "-eq" uudella "-eq":lla ja tallenna.

Huomautus: Tätä ei suositella tehtäväksi tuotantoympäristössä, sillä tiedoston muuttaminen vaikeuttaa tiedoston korjaamista jatkossa. Tiedostoa ei voi korvata korjaustiedostolla myöhemmin.

Valintaikkunat (hindi)

Teksti näkyy liian pienenä joissain valikoissa ja valintaikkunoissa Office 2010:n hindi-versiossa Windows 7 -käyttöjärjestelmässä:

Windows 7:ssä hindissä ja muissa devanagari-pohjaisissa kielissä käytetty Mangal-fontti päivitettiin versioon 5.90 yksittäisten merkkien tason parantamiseksi. Tämän päivityksen sivuvaikutuksena tuotettu teksti oli pienempää. Tämän vuoksi Mangal-fontilla kirjoitettua tekstiä oli hankala lukea valikoissa ja valintaikkunoissa esimerkiksi Office 2010:n hindi-versiossa.

Vastaus:

Asenna Windows 7 SP1.

Sivun alkuun

Opastusympäristö

MOSS Web Analytics -WWW-osa

Hakupalvelusovelluksen (SSA) on oltava olemassa ja hakusisällön on oltava indeksoitu, jotta Web Analytics -WWW-osa toimii oikein. Molemmat Web Analytics -WWW-osan tietotyypit edellyttävät toimivaa hakupalvelusovellusta:

 1. Sisältö-tietotyypin on kutsuttava haun tarjoamaa käyttäjäkohtaista suodatusta.

 2. Kyselyt-tietotyyppi käyttää käyttäjän hakutoimintojen aikana kerättyjä tietoja.

Jos WWW-osassa näkyy teksti Ei tulosta, hakupalvelusovellus saattaa puuttua.

Jos WWW-osa näyttää Järjestelmässä ilmeni virhe tietojen noudon aikana -ilmoituksen, tämä saattaa johtua siitä, että indeksointia ei ole suoritettu.

Suorita sivustossa joitain perushakuja, jotta näet, toimiiko haku ollenkaan. Tarkista sitten näiden tilanteiden ULS-loki saadaksesi lisätietoja.

Jos hakupalvelusovellusta ei ole, valitse Keskitetty hallinta -> Palvelusovellusten hallinta. Voit myös luoda sellaisen ohjatulla klusterinmääritystoiminnolla.

Jos hakupalvelusovellus on olemassa, mutta indeksointia ei tehdä, avaa Palvelusovellusten hallinta ja tee sitten palvelusovelluksen hallintatoimia (korosta palvelusovellus ja napsauta sitten valintanauhan Hallinta-painiketta). Katso, sisältääkö Indeksointihistoria jotakin (historiatietoja tai virheitä). Siirry Sisältölähteiden hallinta -sivulle napsauttamalla vasemmanpuoleisen siirtymisruudun Indeksointi-osan Sisältölähteet-linkkiä. Oletusarvon mukaan luettelossa pitäisi olla Paikalliset SharePoint-sivustot -vaihtoehto (tai muita sisältölähteitä). Napsauta sisältölähteen nimeä, valitse avattavasta luettelosta Aloita täysi selaus ja odota sitten, että indeksointi tehdään loppuun.

Kun olet tehnyt mitä tahansa edellä mainittuja korjauksia, tyhjennä Web Analytics -WWW-osan välimuisti tekemällä IISReset, ja anna sen noutaa tiedot uudelleen.

Sivun alkuun

Yritystietopalvelut

Ei tunnettuja ongelmia tällä hetkellä

Sivun alkuun

Excel Services ja Access Services

Ei tunnettuja ongelmia tällä hetkellä

Sivun alkuun

Yrityksen sisällönhallinta

Ei tunnettuja ongelmia tällä hetkellä

Sivun alkuun

Kirjoitustuki (IME)

IME (japani)

SharePoint-sanasto asennetaan vain uusimpaan IME-versioon. Kun käyttäjä asentaa Office 2007:n kirjoitustuen sekä Office 2010:n kirjoitustuen ja asentaa sitten SharePoint-sanaston, asennettu sanasto rekisteröityy vain Office 2010:n kirjoitustukeen.

Sivun alkuun

Siirrettävyys

Ei tunnettuja ongelmia tällä hetkellä

Sivun alkuun

Office Web Applications 2010

Tyylit

Olen määrittänyt tiedostokirjastoni kielialueasetukseksi muun kuin englannin.

Kun luon WAC Word ‑editorilla tekstiä, jossa käytetään aiemmin käyttämätöntä oletustyyliä (esimerkiksi Otsikko 4), tyylimääritys on sama kuin englannissa. Toimi seuraavasti ennen kielikohtaisten tiedostojen muokkaamista:

 1. Määritä sivuston kielialueasetus.

 2. Sulje selain.

 3. Suorita IIS Reset -komento.

Sivun alkuun

Project Server 2010

Ei tunnettuja ongelmia tällä hetkellä

Sivun alkuun

SharePoint-yritystiedot

Asennus/määritys

Päivittäminen: kun olet päivittänyt PerformancePoint-palveluiden esijulkaisuversion julkaistuun versioon, liiketoimintatietokeskuksessa sijaitseva Excel Services -mallityökirja ei enää toimi.

Vastaus: kun päivität esijulkaisuversiosta PerformancePoint-palveluiden RTM-versioon, sinun pitää korvata liiketoimintatietokeskuksessa käytettävissä olevat mallityökirjat.

Voit ladata päivitetyn työkirjan tai voit luoda uuden Liiketoimintakeskus-sivuston.

Asennus: Onko minun asennettava edelleenjaeltavia SQL Server -kohteita PerformancePoint-palveluiden beetaversion 2 kanssa?

Vastaus: Jos aiot muodostaa yhteyden Analysis Services -tietolähteisiin (eli jos valitset mukautetun asennuksen), sinun on asennettava Microsoft SQL Server 2005:n toimintopaketti joulukuulta 2008. Tämä toimintopaketti sisältää kaksi vaadittua osaa: ADOMD.NET ja Management Objects Collection (XMO).

Voit ladata Microsoft SQL Server 2005:n toimintopaketin joulukuulta 2008 osoitteesta http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157389.

Asennus: kun päivität Microsoft Office SharePoint Server 2007:n Microsoft SharePoint Server 2010:een, joidenkin WWW-osien nimiä ei ehkä päivitetä.

SharePoint Server 2007:llä luotuja suorituskykyilmaisimia kutsutaan SharePoint Server 2010:ssä tilailmaisimiksi. SharePoint 2007:n KPI-tietoja kutsutaan SharePoint Server 2010:ssä ilmaisimen tiedoiksi. Suorituskykyilmaisimien ja KPI-tietojen raportit luodaan nyt PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: ei ole.

Asennus: Mitä minun on tiedettävä SharePoint-sivuston järjestelmänvalvojana, jos olen luomassa uutta raporttikeskussivustoa PerformancePoint-palveluiden beetaversiolla 2, kun olen tehnyt päivityksen liittämällä tietokannan?

Vastaus: Ennen kuin julkaiset sivuston, muokkaa raporttikeskuksen sivustomallia vastaavaa ONet.XML-tiedostoa ja pakota sivusto käyttämään uutta perustyylisivua. Tämä varmistaa, että kun käyttäjät luovat uusia raporttikeskussivustoja, sivustot käyttävät uutta perustyylisivua.

Asennus: Kun Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus avataan, liittyvät SharePoint-luettelot, kuten PerformancePoint-sisältö ja Tietoyhteydet, eivät ehkä lataudu automaattisesti.

Tämä voi johtua tietyistä SharePoint Serverin suojausasetusten määrityksistä. Erityisesti syynä voi olla se, että täydellinen toimialuenimi InternetSecurityManager.MapUrlToZone palauttaa sivuston osoitteen (URL:n) Internet-URL-osoitteena. Kelvollisia MapZoneUrl-palautusarvoja ovat Local, Intranet, Trusted, Internet tai Restricted (paikallinen, intranet, internet tai rajoitettu). Jos valittu asetus on kuitenkin Internet, tarvittavia SharePoint-luetteloita ei ladata. Näin voi käydä myös silloin, jos URL-osoitteen sijasta käytetään IP-osoitetta.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: toimi seuraavasti:

 • Määritä oikea SharePoint Server -URL-osoite.
  Voit tehdä tämän napsauttamalla Backstage-painiketta ja valitsemalla sitten suunnittelusovelluksen asetusten vaihtoehdon. Napsauta tämän jälkeen Palvelin-välilehteä ja määritä SharePoint Serverin URL-osoite. Valitse sitten OK.

 • Lisää täydellinen toimialuenimi ja IP-osoite luotettujen sivustojen joukkoon.

Asennus: käyttäjät eivät löydä Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellusta Käynnistä-valikosta.

Kun päivität Microsoft SharePoint Server 2010:n PerformancePoint-palveluihin, PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen aiempia versioita ei poisteta Käynnistä-valikosta automaattisesti.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: toimi seuraavasti:

 1. Etsi Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen vanha versio Käynnistä-valikosta. Siirry jompaankumpaan seuraavista sijainneista tai molempiin seuraaviin sijainteihin:

  • Valitse Käynnistä > Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat) > Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 > Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus.

  • Valitse Käynnistä > Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat) > PerformancePoint Services for SharePoint > Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus.

 2. Napsauta Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus -kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista.

 3. Asenna ja käynnistä Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen uusin versio.

Asennus: kun päivität Microsoft SharePoint Server 2010:een, KPI-WWW-osassa näytettävät tilailmaisimet eivät näytä lehtijäseniä oikein.

Näin voi käydä KPI-WWW-osissa, joissa on useita sarakkeita ja jotka on luotu Microsoft Office SharePoint Server 2007:llä.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: Poista useat sarakkeet KPI-WWW-osasta ja lisää ne sitten takaisin raporttiin. Tämän jälkeen lehtijäsenien pitäisi näkyä oikein.

Asennus: jos päivität PerformancePoint Services 2010:n beetaversion RTM-versioksi, web.config-tiedosto täytyy ehkä määrittää manuaalisesti luettelokohteiden luonnin mahdollistamiseksi.

Kun päivität PerformancePoint Servicesin beetaversion RTM-versioksi, luettelokohdeosat sisältävä jakso poistetaan. Siksi uuden luettelokohteen luominen ei onnistu.

Ratkaisu: palauta poistettu osa muokkaamalla web.config-tiedostoa seuraavasti:

 1. Lisää configsections-tunnisteiden väliin seuraava ohjelmakoodi:

<sectionGroup name="Bpm">
<section name="FCODaoProviders"
type="System.Configuration.DictionarySectionHandler" />
</sectionGroup>

 1. Lisää configuration-lopputunnisteen (/configuration) eteen seuraava ohjelmakoodi:

<Bpm>

<FCODaoProviders>

<add key="DashboardSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.DashboardSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store,
Version=14.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="DataSourceSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.DataSourceSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="FilterSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.FilterSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="IndicatorSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.IndicatorSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="KpiSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.KpiSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="ReportViewSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.ReportViewSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

<add key="ScorecardSPDao" value="Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store.Dao.ScorecardSPDao, Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.Store, Version=14.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />

</FCODaoProviders>

</Bpm>

Huomautus: Luettelokohteet, joita yritit luoda päivitetyssä tuotteessa, sisällytetään tähän Bpm-jaksoon.

Tietolähteet

Tietolähteet: PerformancePoint Services 2010 ei tue SAP BW ‑yhteyksiä.

Korjausta ei ole.

Tietolähteet: jos tietosi sisältävät ISBN-tunnisteita – joiden ensimmäinen numero on yleensä nolla – nolla pudotetaan pois ISBN-tunnisteesta.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: korvaa ISBN-tunnisteiden alussa olevat nollat jollain aakkosten kirjaimella.

Tietolähteet: miksi näyttöön tulee virhesanoma, kun yritän poistaa palvelusovelluksen?

Jos yrität poistaa palvelusovelluksen, joka yhä käyttää riippuvuussuhteessa olevaa välityspalvelinta, näyttöön tulee virhesanoma.

Kiertotapa: Poista ensin palvelusovelluksen välityspalvelin ja poista sitten palvelusovellus. Jos haluat poistaa kumman tahansa näistä kohteista, valitse se ja poista se sitten valintanauhasta.

Tietolähteet: miksi en pysty luomaan tai muokkaamaan Excel 2007 -työkirjatietolähdettä PerformancePoint-palveluissa?

Vastaus: Jos käytät Excel 2007:ää 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä, et voi luoda tai muokata työkirjatietolähteitä. Tätä toimintoa tuetaan vain seuraavissa ympäristöissä:

 • 32-bittiset käyttöjärjestelmät: Office 2007 ja Office 14.

 • 64-bittiset käyttöjärjestelmät: Office 14 (x64).

Tietolähteet: Jos saat virhesanoman, kun yrität käyttää Excel Web App ‑työkirjaa tietolähteenä, olet todennäköisesti asentanut Excelistä pika-asennusversion. Virhesanoma osoittaa, että Exceliä ei ole asennettu.

Microsoft Excel Web App -työkirjoja, jotka käyttävät Office 2010:n (virtualisoitua) pika-asennusversiota, ei voi käyttää PerformancePoint Services ‑tietolähteenä.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: käytä Excel 2010:n normaalia (jälleenmyyntiin tarkoitettua) versiota.

Tietolähteet: jos luot analyysiraportin, joka käyttää PowerPivotia tietolähteenä, ja yrität sijoittaa raportin Raporttinäkymät-ikkunaan, järjestelmä saattaa pyytää tunnistetietoja ja näkyviin voi tulla virhesanoma.

Jos haluat käyttää PowerPivotia PerformancePoint Services ‑analyysiraportin tietolähteenä, asenna ensin Windowsin Hotfix-korjaus (katso Knowledge Base ‑artikkelia 975954).

Tietolähteet: Tuloskortit, jotka käyttävät sarkainmuotoista tietolähdettä, joka on määritetty käyttämään aikatietoja, voivat näyttää epätarkkoja tietoja. Tämä määräytyy sen mukaan, mikä aikavyöhyke SharePoint Serverissä on määritettynä.

Kun luot sarkainmuotoisen tietolähteen, kuten mukautetun SharePoint-luettelon, ja käytät Päivämäärä ja kellonaika -saraketta, luetteloon lisäämäsi arvot tallennetaan oletusarvoisesti UTC-aikavyöhykkeen mukaisesti. Näin tehdään, vaikka käyttäisit eri aikavyöhykettä. Jos kuitenkin määrität tietolähteen käyttämään aikatietoja, kaikkien annettujen arvojen on oltava UTC-aikavyöhykemuodossa. Muussa tapauksessa kyseistä tietolähdettä käyttävissä tuloskorteissa näytetään virheelliset tiedot.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: varmista, että sarkainmuotoiset tietolähteet, jotka sisältävät päivämäärän ja kellonajan arvoja, käyttävät UTC-aikavyöhykettä.

Tietolähteet: kun avaat KPI:n uudelleen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella, sen tietolähde ei näy Tiedot-ruudussa.

Kun avaat yhden tai useamman KPI:n uudelleen PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen työtilassa, näiden suorituskykyilmaisimien käyttämiä tietolähteitä ei avata työtilassa automaattisesti.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: Etsi näiden suorituskykyilmaisimien käyttämät tietolähteet. Avaa kukin niistä työtilassa kaksoisnapsauttamalla niitä. Valitse sitten Tiedot-ruudun tietolähdeluettelossa kullekin KPI:lle oikea tietolähde.

Tietolähteet: kun luot tuloskortteja tai analyysikaavioita tai ‑ruudukkoja, jotka käyttävät PowerPivot for Excel 2010:llä tallennettuja tietoja, et voi käyttää nimettyjä joukkoja.

Excel 2010:n PowerPivotilla luodut nimetyt joukot ovat käytettävissä vain siinä Excel-tiedostossa, jossa ne luotiin.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: ei ole.

Tietolähteet: raporttinäkymien käyttäjät eivät voi käyttää Siirry alirakenteeseen-, Siirry ylärakenteeseen- tai Näytä tiedot ‑toimintoja tuloskorteissa tai analyysikaavioissa tai ‑ruudukoissa, jotka käyttävät tietoja PowerPivot Excel 2010:llä tallennettuja tietoja.

Näin voi käydä koska Excel 2010:n PowerPivot ei tue käyttäjien hierarkioita.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: ei ole.

Tietolähteet: et voi tuoda PowerPivot for Excel 2010:llä luotuja suorituskykyilmaisimia Microsoft SharePoint Server 2010:n tilailmaisimiksi.

Voit luoda suorituskykyilmaisimia Excel 2010:n PowerPivotilla, mutta et voi tallentaa näitä suorituskykyilmaisia tietokuutioon.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: ei ole.

Tietolähteet: jäsenten ominaisuudet eivät ole käytettävissä analyysiraporteissa ja tuloskorteissa, jotka käyttävät tietolähteenä Excel 2010:n PowerPivotia.

Excel 2010:n PowerPivot ei paljasta jäsenten ominaisuuksia tietokuution sisällä.

Tietolähteet: tietyt analyysiraportit ja tuloskortit eivät näytä tietokuutiossa käytettyjä numeerisia muotoiluja.

Näin käy tuloskorteissa ja analyysikaavioissa sekä -ruudukoissa, jotka käyttävät tietoja Excel 2010:n PowerPivotista. Mittayksikköarvoissa käytettyjä muotoiluja ei käytetä PerformancePoint-raporteissa ja tuloskorteissa.

Tietolähteet: kun yrität näyttää kuvan ruudukkonäkymässä, kiinteästi koodattu URL-osoite näytetään, mutta itse kuvaa ei.

PerformancePoint-palvelut ei voi näyttää kuvia, jotka on linkitetty kiinteästi koodattuihin URL-osoitteisiin tuotteen dimensiomääritteiden tuottamiseksi.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: luo raportti SQL Server -raportointipalveluilla ja linkitä sitten tämä raportti PerformancePoint-palveluiden raporttinäkymiin SSRS-raporttina.

Tietolähteet: strategiakartan muodon taustaväri ei päivity, kun KPI:n tehokkuus muuttuu.

Näin voi käydä, kun KPI käyttää aikatietoja.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: ei ole.

Tietolähteet: tuloskortin soluissa näytetään virheilmoituksia numeroarvojen sijaan.

Nämä virheet voivat ilmetä tuloskorteissa, jotka käyttävät laskettuja jäseniä, esimerkiksi aikatietokaavaa, dimensiosuodatinta, tai tietokuution laskettua mittayksikköarvoa käyttävissä lasketuissa jäsenissä. Nämä virheet voivat ilmetä, koska KPI-mittayksikköarvojen oletuskoosteasetus on Kooste.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: toimi seuraavasti:

 • Älä käytä tuloskortissa laskettuja mittayksikköarvoja. Valitse sen sijaan toinen mittayksikköarvo Dimensionaalisen tietolähteen yhdistäminen -valintaikkunassa. Voit tehdä tämän seuraavasti:

  1. Kaksoisnapsauta työtilaselaimessa sitä KPI:tä, joka käyttää laskettua kuution mittayksikköarvoa. Etsi sitten Todellinen-rivistä Tietojen yhdistämiset -sarake ja kaksoisnapsauta solun hypertekstiä. Dimensionaalisen tietolähteen yhdistäminen -valintaikkuna avautuu näyttöön.

  2. Valitse haluamasi mittayksikköarvo Valitse mittayksikkö -osan avattavasta luettelosta.

  3. Sulje Dimensionaalisen tietolähteen yhdistäminen -valintaikkuna valitsemalla OK. Napsauta sitten muokkaamaasi KPI:tä hiiren kakkospainikkeella työtilaselaimessa. Valitse tämän jälkeen Tallenna.

  4. Kaksoisnapsauta työtilaselaimessa sitä tuloskorttia, joka sisältää juuri muokkaamasi KPI:n. Valitse valintanauhan Muokkaa-välilehdestä Päivitä. Tuloskortin pitäisi näkyä oikein tämän jälkeen.

  5. Napsauta juuri muokkaamaasi tuloskorttia hiiren kakkospainikkeella työtilaselaimessa. Valitse sitten Tallenna.

 • Määritä KPI-mittayksikköarvojen koostaminen Dimensionaalisen tietolähteen yhdistäminen -valintaikkunassa. Voit tehdä tämän seuraavasti:

  1. Kaksoisnapsauta työtilaselaimessa sitä KPI:tä, joka käyttää laskettua kuution mittayksikköarvoa. Etsi sitten Todellinen-rivistä Tietojen yhdistämiset -sarake ja kaksoisnapsauta solun hypertekstiä. Dimensionaalisen tietolähteen yhdistäminen -valintaikkuna avautuu näyttöön.

  2. Valitse Jäsenten koosteperuste -osan avattavasta luettelosta jokin seuraavista asetuksista: Summa, Pienin arvo, Suurin arvo, Määrä tai Keskiarvo.

  3. Sulje Dimensionaalisen tietolähteen yhdistäminen -valintaikkuna valitsemalla OK. Napsauta sitten muokkaamaasi KPI:tä hiiren kakkospainikkeella työtilaselaimessa. Valitse tämän jälkeen Tallenna.

  4. Kaksoisnapsauta työtilaselaimessa sitä tuloskorttia, joka sisältää juuri muokkaamasi KPI:n. Valitse valintanauhan Muokkaa-välilehdestä Päivitä. Tuloskortin pitäisi näkyä oikein tämän jälkeen.

  5. Napsauta juuri muokkaamaasi tuloskorttia hiiren kakkospainikkeella työtilaselaimessa. Valitse sitten Tallenna.

Tietolähteet: jos saat Odottamaton virhe ‑sanoman, kun yrität valita tietolähteen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen luettelosta, kyseessä voi olla tunnettu yhteensopivuusongelma aiemman version kanssa.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: Jos haluat muodostaa yhteyden Excel Services 2007 ‑työkirjaan Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksessa, kirjoita kohteen nimi manuaalisesti. Vanhemman version työkirja ei näy automaattisesti avattavassa tietolähdeluettelossa.

PerformancePoint-raportit ja -tuloskortit

Raportit: joskus PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan raportit ja tuloskortit eivät näy oikein ja näkyviin tulee Käyttö estetty -virhesanoma.

Tämä voi johtua tietokannan vikatilanteesta.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: voit päivittää selainikkunan tai avata Raporttinäkymät-ikkunan uudessa selainikkunassa.

Raportit: PerformancePoint-verkkosivuraportti ei näy oikein.

Näin voi käydä, kun verkkosivuraportissa käytetty verkkosivuston osoite (URL) on yli 2 048 merkkiä pitkä. 2 048 merkkiä on joidenkin selaimien suurin sallittu pituus. Lisätietoa on osoitteessa http://support.microsoft.com/kb/q208427/.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: Pyydä IT-järjestelmänvalvojaa tarkistamaan suurin sallittu osoitepituus. Käytä tarvittaessa lyhyempää URL-osoitetta.

Tuloskortit: Tyhjiä soluja sisältävät tuloskorttikoosteet eivät näytä odotettuja tuloksia. Tyhjissä soluissa ei siis näytetä arvoa, joka on nolla.

Korjausta ei ole.

Tuloskortit: tuloskortin jotkin sarakkeet näyttävät liian leveiltä tai jotkin sarakkeet sisältävät numeroarvoja, jotka menevät päällekkäin ilmaisimien kanssa.

Näin voi käydä, jos ilmaisin näytetään selaimessa (mukaan lukien Internet Explorer, Mozilla Firefox tai Safari) ensimmäistä kertaa.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: Päivitä ensin raporttinäkymäsivu. Tämän jälkeen tuloskortin pitäisi näkyä oikein. Jos näin ei ole, ota raporttinäkymät käyttöön uudelleen.

Tuloskortit: kun käyttäjät laajentavat dimension jäseniä PerformancePoint-tuloskortissa, joka liittyy analyysikaavioon tai -ruudukkoon, näyttöön ilmestyy virhesanoma.

Näin käy, jos yhteys on luotu SharePoint-sivuston muokkaustilassa tai SharePoint Designerilla.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: toimi seuraavasti:

 • Päivitä raporttinäkymäsivu.

 • Poista tuloskortin ja analyysikaavion tai -ruudukon välinen yhteys. Luo yhteys sitten uudelleen PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella.

Tuloskortit: kun päivität Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 SP3:n Microsoft SharePoint Server 2010:n PerformancePoint-palveluihin, tuloskorteissa saattaa näkyä tyhjiä tai epätarkkoja ilmaisimia.

Näin saattaa käydä, koska KPI-tulosten laskutavassa on tehty muutoksia.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: Muokkaa tuloskorteissa käytettyjen suorituskykyilmaisimien luokitteluasetuksia PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella. Tallenna sitten muutokset SharePoint Serveriin ja ota raporttinäkymät uudelleen käyttöön.

Tuloskortit: kun käyttäjät lisäävät huomautuksen kooste-KPI:hin, jota käytetään PerformancePoint-tuloskortissa useammin kuin kerran, kyseinen huomautus näkyy kaikissa kooste-KPI:n esiintymissä.

Näin voi käydä, vaikka tuloskortin suorituskykyilmaisimissa on lueteltu toiset dimensiojäsenet. Tämä johtuu siitä, että KPI:t tunnistetaan yksilöllisesti niiden nimen perusteella, ei sen perusteella, missä tuloskortin soluissa ne näytetään.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: käytä tuloskortin kussakin kooste-KPI:ssä yksilöllistä nimeä.

Tuloskortit: kun tuloskortti on avattuna Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksessa ja yrität lisätä kommentin tuloskortin soluun, näyttöön tulee tuntematon virhe ‑sanoma.

Tämä virhesanoma voi ilmetä, koska PerformancePoint Servicesin keskitetyn hallinnan asetuksissa ei ole valittu Ota kommentit käyttöön ‑vaihtoehtoa.

Ratkaisu: ei ole.

Tuloskortit: Kun lisään kommentin tuloskortin soluun, kommentin tekijänä näkyy i:Anonyymi ensikertalainen. Miksi minua (käyttäjätiliäni) ei näy tekijänä?

Jos sinulla on PerformancePoint Services ‑käyttöoikeudet, mutta et ole kirjautunut sisään SharePointiin, PerformancePoint Services todentaa sinut automaattisesti Windows-tunnistetietojesi perusteella, kun lisäät kommentteja tuloskorttiin. Tämä ongelma ilmenee silloin, kun Anonyymit käyttäjät ‑tilille on annettu SharePoint-sivuston käyttöoikeus.

Huomautus:  Tämä automaattinen todennus vaikuttaa vain tuloskortin kommenttien tekijän määrittämiseen.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: päivitä sivu.

Raportit: jos saat virhesanoman, kun yrität luoda strategiakartan Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksessa, Microsoft Visiosta ei ehkä ole asennettu oikeaa versiota.

Visiosta on asennettava PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen kanssa yhteensopiva versio.

 • Jos käytössä on 64-bittinen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus, asenna 64-bittinen versio Microsoft Visio 2010:stä.

 • Jos käytössä on 32-bittinen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus, asenna 32-bittinen versio joko Microsoft Office Visio 2007:stä tai Microsoft Visio 2010:stä.

Raportit: kun käyttäjät yrittävät muuttaa analyysikaaviota toiseksi raporttityypiksi, tapahtuu virhe. Näin voi käydä, kun palvelimen ongelmat estävät SharePoint Serverin asennusohjelmaa asentamasta Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 -tuotetta.

Asenna Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 manuaalisesti osoitteessa http://www.microsoft.com/downloads/fi/details.aspx?FamilyID=130f7986-bf49-4fe5-9ca8-910ae6ea442c&displaylang=fi.

Raportit: strategiakartan muodon taustaväri ei päivity, kun KPI:n tehokkuus muuttuu.

Strategiakartta edellyttää, että aikatiedot näkyvät riveillä. Jos aikatiedot sijoitetaan sarakkeisiin, ne eivät näy oikein.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: ei ole.

Raportit: hajautuspuussa ilmenee virhe, kun tietoja, jotka eivät ole kuutiossa, yritetään analysoida (tietoja, jotka eivät kuulu SQL Server -analyysipalveluiden monidimensionaaliseen tietokantaan).

Hajautuspuuta voidaan käyttää vain analyysipalvelutietolähteiden kanssa. Sitä ei voi käyttää tietojen kanssa, jotka ovat peräisin seuraavista lähteistä:

Excel Services, Excel-työkirjasta tuodut tiedot, SharePoint-luettelo, SQL Server -tauluko tai muut mukautetut tietolähteet.

Tämä virhe ilmenee, jos KPI:n todellisen arvon tai tavoitearvon laskennan asetus on Tietojen arvo.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: älä määritä laskentatyyppiasetuksen arvoksi Tietojen arvo tiedoissa, jotka eivät ole peräisin analyysipalveluista.

PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus

Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus: Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus ei käynnisty liiketoimintatietokeskuksesta käytettäessä Safari-selainta.

Suosittelemme Internet Explorerin käyttämistä, kun käynnistät Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen ensimmäisen kerran. Sen jälkeen voit käynnistää Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen Käynnistä-valikosta (valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > SharePoint > PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus).

Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus: Windows 7 (64-bittinen): kun yrität suurentaa analyysiraportin näytettävä osaa muuttamalla Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen kokoa, raportti, jonka kokoa on muutettu, hahmontuu huonosti.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: kun olet muuttanut Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen kokoa, pienennä sen ikkuna ja palauta se sitten.

Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus: kun avaat KPI:n uudelleen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella, sen tietolähde ei näy Tiedot-ruudussa.

Kun avaat yhden tai useamman KPI:n uudelleen PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen työtilassa, näiden suorituskykyilmaisimien käyttämiä tietolähteitä ei avata työtilassa automaattisesti.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: Etsi näiden suorituskykyilmaisimien käyttämät tietolähteet. Avaa kukin niistä työtilassa kaksoisnapsauttamalla niitä. Valitse sitten Tiedot-ruudun tietolähdeluettelossa kullekin KPI:lle oikea tietolähde.

Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus: hajautuspuussa ilmenee käsittelemätön poikkeus (virhekoodi 20604), kun ensin valitaan Pivot-toiminto ja sitten hajautus.

Tämä virhe ilmenee, jos käytät Pivot-toimintoja raportissa, jossa on aikatiedoilla laskettuja jäseniä, ja yrität sitten analysoida tietoja hajautuspuussa. Tietojen käyttö aiheuttaa sen, että lasketut jäsenet asetetaan riveillä sarakkeiden sijasta. Sarakkeissa ne voitaisiin vahvistaa.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: älä käytä Pivot-toimintoja raporteissa, jotka sisältävät aikatiedoilla laskettuja jäseniä, sillä näiden jäsenien on pysyttävä sarakkeissa.

Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus: ohjelmassa saattaa ilmetä virhe, kun napsautat Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen Tuo kohteet ‑painiketta. Virhesanomassa on seuraava teksti: Vain luku ‑osaa ei voi julkaista.

Tämä virhe ilmenee, kun työtilatiedoston tallentavalla käyttäjällä ei ole oikeutta muokata vähintään yhtä SharePoint-kohdetta.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: Hae työtilatiedostosta kaikkia ReadOnly-määritteitä käyttämällä seuraavaa merkkijonoa: ReadOnly=. Muuta kaikki true-arvot false-arvoiksi. Kun olet tallentanut nämä muutokset työtilatiedostoon, voit tuoda kohteet odotetulla tavalla.

Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus: kun yrität asentaa ja suorittaa PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellusta ensimmäistä kertaa Mozilla Firefoxilla, näyttöön saattaa tulla virhesanoma.

Virheilmoituksessa todetaan, että et voi ladata sovellusta ja että sovelluksesta puuttuu vaadittuja tiedostoja. Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos tietokoneeseesi ei ole asennettu Microsoft .NET Framework Assistant 1.1:tä.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: asenna Microsoft .NET Framework Assistant 1.1.

Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus: Kun avaat analyysikaavion tai ‑ruudukon muokattavaksi PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksessa, sen tietolähde ei ole automaattisesti käytettävissä. Raporttinäkymäkohde näyttää olevan auki, mutta Tiedot-ruudussa ei näy tietolähdettä. Lisäksi et voi laajentaa Mittayksiköt-, Dimensiot- tai Nimetyt joukot ‑kohtia tai muita Tiedot-ruudun kohteita.

Tämä voi tapahtua, kun raporttinäkymäkohteen käyttämä tietolähde tallennetaan sivustokokoelman jossakin muussa SharePoint-sivustossa tai tasossa.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: Lataa tietolähde manuaalisesti avaamalla se Raporttinäkymien suunnittelusovelluksessa. Tietolähde tulee näkyviin ja muodostaa yhteyden, jos tietolähde ja analyysikaavio tai ‑ruudukko ovat samassa työtilassa.

Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus: joskus harvoin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen muussa kuin englanninkielisessä (käännetyssä) versiossa voi näkyä englantia joissakin valintaikkunoissa.

Ratkaisu: voit ratkaista ongelman käynnistämällä Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen uudelleen.

Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus: miten voin estää upotettujen (ylimääräisten) vierityspalkkien näkymisen julkaistussa raportissa?

Tämä ongelma voi ilmetä raporteissa, jotka on yhdistetty Excel Services ‑raportin tietoihin. Kun yrität avata tällaisen raportin SharePointissa, valintaikkunassa näkyy seuraavaa: Haluatko ottaa käyttön tämän työkirjan ulkoisten tietojen kyselyt? Kun suljet valintaikkunan valitsemalla Kyllä, raportissa näkyy ylimääräisiä vierityspalkkeja.

Ongelman korjaava vaihtoehtoinen menetelmä: Tähän ongelmaan on kolme ratkaisua. Ensimmäinen ratkaisu liittyy tilanteeseen, jossa ylimääräiset vierityspalkit näkyvät.

 1. Käytä raportissa Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen automaattista koonmuutosominaisuutta.

 2. Määritä, että Excel Services estää valintaikkunan näkymisen raporttia avattaessa.

 3. Muodosta Raporttinäkymät-ikkuna SharePoint Designerissa eikä Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelulksessa ja käytä alkuperäistä Excel Services ‑WWW-osaa PPS Excel Services ‑WWW-osan sijasta.

Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellus: näkyviin tulee virhesanoma, kun Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen käyttäjät yrittävät sijoittaa dimension jäseniä analyysikaavion tai -ruudukon taustalle.

Virhesanoma ilmaisee, että tietolähdekyselyn suorittamisessa ilmeni virhe.

Virhesanoma voi näkyä, kun Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen käyttäjä sijoittaa dimension analyysikaavion tai -ruudukon taustalle, valitsee Kaikki-vaihtoehdon jäsenten luettelossa ja valitsee sitten vähintään yhden yksittäisen jäsenen.

Sivun alkuun

SharePoint Designer 2010

Ei tunnettuja ongelmia tällä hetkellä

Sivun alkuun

SharePoint Server 2010 -ydin

Käyttäjäprofiilin synkronoiminen

Profiilin synkronointia ei tueta erillisasennuksissa.

Jos haluat käyttää tätä toimintoa, suorita täydellinen asennus ja ohjattu klusterimääritystoiminto.

Yhteyttä Active Directory- tai LDAP-lähteeseen ei voi luoda.

Jotta lisäävä synkronointi voidaan tehdä Active Directoryn kanssa, yhteyden muodostavalla tilillä (määritetään yhteyden luonnin aikana) on oltava DirSync-oikeudet Active Directoryssä. Nämä oikeudet eivät salli kirjoittamista Active Directoryyn, mutta ne mahdollistavat lisäävien kyselyiden pyytämisen/tekemisen, jolloin lisäävä synkronointi voidaan suorittaa tehokkaasti. Samanlaiset käyttöoikeudet (muutoslokin lukeminen) tarvitaan tuetuille LDAP-palvelimille, kun muutosloki voidaan määrittää LDAP-palvelimelle.

Uudet OU:t lisätään AD:hen ja LDAP:hen automaattisesti ilman mitään ilmoitusta.

SharePoint-järjestelmänvalvoja on luonut yhteyden, jossa on valittuna esimerkiksi OU1 ja OU2. AD- ja LDAP-järjestelmänvalvoja lisäävät muita OU:ita AD:ssä ja LDAP:ssä, esimerkiksi uudelleenmääritys- tai hankintaskenaarion vuoksi. SharePoint-järjestelmänvalvoja muokkaa yhteyttä jostain syystä, laajentaa säilöpuun ja valitsee OK. Uudet OU:t lisätään AD:hen ja LDAP:hen automaattisesti ilman mitään ilmoitusta. Tämän jälkeen suoritettavat tuonnit tuovat käyttäjiä ja ryhmiä näihin OU:hin.

Tarkista aina valitut OU:t huolellisesti. Jos sellaisia käyttäjiä tai ryhmiä tuodaan, joita ei olisi pitänyt tuoda, poista OU:n valinta tai poista OU:t keskitetyn hallinnan käyttäjäprofiilien hallinnassa.

Yhteyden määrittäminen voi olla monimutkaista tai hidasta.

Esimerkki:

Active Directory -yhteyden määrittäminen

 1. Siirry UPA-hallintasivulle: keskitetyn hallinnan sivusto -> Sovellusten hallinta -> Palvelusovellusten hallinta, valitse UPA ja valitse Hallinta.

 2. Siirry yhteyksien hallintasivulle valitsemalla UPA-hallinnassa Synkronointiyhteyksien määrittäminen.

 3. Siirry yhteyden muokkaamissivulle valitsemalla Luo uusi yhteys.

  1. Jos haluat tuoda profiileja Active Directorystä, valitse Yhteyslaji Active Directory.

  2. Täytä yhteystiedot.

  3. Valitse OK (ole kärsivällinen, sillä tämä saattaa kestää jonkin aikaa).

  4. Jos yhteys luodaan onnistuneesti, sivu ohjataan uudelleen yhteyksien hallintasivulle ja yhteys näkyy yhteyksien hallintasivun luettelossa.

 4. (Valinnainen) Voit määrittää yhteydelle poisjättösuodattimen, jos haluat jättää tietyt käyttäjät/ryhmät pois MOSS:ään tuotavien kohteiden joukosta.

  1. Valitse yhteyksien hallintasivulla yhteys, jolle haluat määrittää poisjättösuodattimen ja napsauta hiiren kakkospainikkeella Muokkaa yhteyssuodattimia -kohtaa.

Kaikki ominaisuuksien yhdistämiset ovat vahvaa tyyppiä.

Esimerkiksi Active Directoryn merkkijono-ominaisuutta ei voi yhdistää kokonaislukumääritetyyppiin profiilisäilössä.

Poista ominaisuus ja luo se uudelleen käyttäen samaa nimeä ja oikeaa tyyppiä. Tämä aiheuttaa tietojen menettämistä päivitysskenaariossa, mutta kyseiset tiedot voi palauttaa, jos ominaisuus yhdistetään lähteeseen (kuten Active Directory) uudelleen ja synkronointi suoritetaan. Koska vientiä ei sallittu aiemmissa versioissa, yhdistettävien tietojen tulisi olla käytettävissä tässä ulkoisessa säilössä.

Vie kaikissa varmuuskopiointi- ja palautustoiminnoissa tarvittavat salausavaimet ja pidä ne tallessa huolellisesti.

Ilman näitä avaimia sinun on valmisteltava ja otettava palvelut käyttöön uudelleen sekä suoritettava täydellinen synkronointi uudelleen. SUOSITTELEMME ERITTÄIN VAHVASTI, että viet salausavaimen ja tallennat sen turvalliseen paikkaan. Turvalliseen paikkaan tallentamisen lisäksi voit tuoda sen klusterin kaikkiin koneisiin. Tämä toiminto lisää tiedot näiden koneiden rekisteriin siltä varalta, että siirrät palvelun kyseiseen koneeseen.

Jos käynnistät profiilin synkronointia uudelleen samassa tietokoneessa, salausavaimen tuontia ja vientiä ei tarvitse tehdä.

 1. Tallenna FIM-salausavain. Siirry seuraavaan kansioon tietokoneessa, jossa profiilin synkronointipalvelu on käynnissä:
  %program files%\Microsoft Office Servers\14.0\Synchronization Service\bin. Vie salausavain sitten tiedostoon suorittamalla komento

  • miiskmu.exe /e [tiedostonimi] /u:[toimialue\käyttäjä] [salasana], jossa

   • /e – Tiedosto, johon viedyt avaimet tallennetaan.

   • /u – Palvelutili, jolla avaimet ovat.

 2. Pysäytä profiilin synkronointipalvelu tietokoneessa, jossa se on käynnissä: avaa Keskitetyn hallinnan sivusto, valitse Palvelimen palvelujen hallinta, valitse tietokone ja pysäytä profiilin synkronointipalvelu napsauttamalla. Odota, kunnes profiilin synkronointipalvelu on pysäytetty.

 3. Käynnistä profiilin synkronointipalvelu. Valitse sitten samalla palveluiden hallintasivulla toinen tietokone ja käynnistä profiilin synkronointipalvelu napsauttamalla.

  Huomautus: Profiilin synkronointipalvelun tilana pysyy Käynnistetään. Jos tarkastelet Windowsin tapahtumalokia, saatat huomata FIM-synkronointipalvelusta peräisin olevan virhesanoman, joka ilmaisee tietyn salausavaimen puuttuvan.

 4. Tuo FIM-salausavain. Kirjaudu tietokoneeseen, jossa profiilin synkronointipalvelu aiotaan suorittaa, siirry kansioon %program files%\Microsoft Office Servers\14.0\Synchronization Service\bin ja tuo salausavain suorittamalla seuraava komento käyttäen tiliä, joka on määritettysalausavaimen viennissä:

  • miiskmu.exe /I [tiedostonimi]
   {0E19E162-827E-4077-82D4-E6ABD531636E}

Tässä komennossa:

 • /i – Vaiheessa 1 viedyn tiedoston tiedostonimi.

 • (Valinnainen) Jos haluat tarkistaa, että salausavain on tuotu oikein, suorita seuraava komento:

  • miiskmu.exe /c
   {0E19E162-827E-4077-82D4-E6ABD531636E}

 • Odota, kunnes profiilin synkronointipalvelu on käynnistetty uudessa tietokoneessa.

Käyttäjäprofiilin synkronointipalvelu ei noudata vikasietoisuusparametreja.

Käyttäjäprofiilin synkronointipalvelu on riippuvainen Forefront Identity Managerin (FIM, tunnettiin ennen nimellä MIIS) synkronointiosista. Nämä osat hyödyntävät salaus- ja vikasietoisuusmekanismeja, joita voi hyödyntää alla olevan artikkelin mukaisesti.

Jos kohdataan tilanne, jossa vikasietoisuuspalvelinta ei ole valmisteltu etukäteen synkronointipalvelua varten, uusi tietokanta voidaan liittää palveluun, niin synkronointipalvelu synkronoi lähteen kanssa uudelleen. Koska synkronointipalvelun tietokantaa käytetään väliaikaisesti tiedoille, joiden lähde on joko SharePointissa tai jossakin muussa hakemistolähteessä, uudelleensynkronointiprosessin ei pitäisi johtaa tietojen menettämiseen, vaikka prosessin suorittaminen viekin aikaa.

http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/cc739274(WS.10).aspx 

MIISactivate: palvelimen aktivointityökalu

Aktivoi odotustilassa olevan Microsoft® Forefront Identity Manager (FIM) 2010 -palvelimen ja tekee siitä ensisijaisen FIM-palvelimen.

Syntaksi

miisactivate [Tiedostonimi] [Käyttäjänimi {Salasana | *}] [/q]

Parametrit

Tiedostonimi

Määrittää salausavaintiedoston tiedoston nimen, polku mukaan lukien.

Käyttäjänimi

Määrittää Forefront Identity Manager -palvelun tunnistetiedot.

MIISactivate tukee seuraavia muotoja:

• [Toimialue\]Käyttäjänimi

• [Toimialue.com\]Käyttäjänimi

• Käyttäjänimi@Toimialue.com

Salasana

Forefront Identity Manager -palvelun salasana. Määritä *, jotta salasana kehotetaan antamaan.

/q

Suorittaa hiljaisessa tilassa niin, ettei valintaikkunoita näytetä.

/?

Näyttää ohjeen komentokehotteessa.

Huomautuksia

 • Jos salasanan synkronointi on käytössä, sinun on suoritettava Pcnscfg.exe-ohjelma (salasanan vaihtamisen ilmoitusten määritysapuohjelma) ennen odotustilassa olevan palvelimen aktivointia. Salasanan vaihtamisen ilmoituspalvelu on ohjattava odotustilassa olevaan palvelimeen, ennen kuin salasanan synkronointia voi jatkaa.

 • MIISactivate.exe sijaitsee kansiossa InstallationDirectory\Bin.

 • MIISactivate.exe-ohjelman suorittaminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.

 • Jos saat Poikkeus: 0x80230443 -virhesanoman suorittaessasi MIISactivate.exe-ohjelman, on ilmennyt rakenneristiriita. Tämä voi tapahtua, kun Service Pack -paketti on asennettu ensisijaiseen palvelimeen, mutta ei käyttöön otettavaan odotustilassa olevaan palvelimeen. Päivitä odotustilassa oleva palvelin käyttäen samaa Service Pack -pakettia, jota käytettiin ensisijaisen palvelimen päivittämiseen, ja suorita sitten MIISactivate.exe uudelleen.

 • Jos aktivoit odotustilassa olevan palvelimen, etkä pysty avaamaan synkronointipalvelun hallintaa, syynä saattaa olla se, että FIMSyncAdmin-ryhmät luotiin paikallisina ryhminä toimialueryhmien sijaan. Sinun on luotava uusi toimialueryhmä, suoritettava FIM-asennus uudelleen korjaustilassa ja määritettävä uusi toimialueryhmä.

Esimerkki

Jos haluat aktivoida FIM-varapalvelimen ja tehdä siitä ensisijaisen FIM-palvelimen, kirjoita seuraava komento:

miisactivate miis_keys.bin FIMAdmin *

Jos jokin viitemäärite, kuten työntekijän esimies, on toimialueilla, ja eri yhteyksiä luodaan työntekijöiden ja esimiesten toimialueille, viitemääritettä ei selvitetä.

Tämä koskee kaikkia viitemääritteitä (kuten Henkilö – työtoveri, esimies tai mukautettu Henkilö-määrite).

Microsoft suosittelee, että tästä ongelmasta huolimatta luot yhden yhteyden hakemistopalvelun toimialuepuuryhmää kohden. Tämä mahdollistaa sen, että synkronointipalvelu selvittää kaikki viittaukset saman toimialuepuuryhmän sisällä.

Synkronointi pysäytetään suuren virhemäärän vuoksi.

Tietyt synkronointitoiminnot aiheuttavat tilapäisiä virhetilanteita, jotka ratkaistaan lopulta, kun synkronointi pystytään tekemään loppuun. Ympäristöissä, joissa käsitellään erittäin suuria määriä objekteja, näiden virheiden määrä saattaa ylittää oletusvirherajan (5 000), mikä aiheuttaa synkronointiprosessin lopettamisen, ennen kuin kaikki objektit on käsitelty.

Suurenna virherajaa riittäväksi arvoksi, jotta synkronointi pystyy käsittelemään kaikki objektit ennen virherajan saavuttamista. Kun synkronointiprosessi voidaan tehdä loppuun, se ratkaisee lopulta tilapäiset virhetilanteet. Virheraja määritetään lisäämällä ErrorLimit (REG_DWORD) -merkintä seuraavaan rekisterin aliavaimeen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\

CurrentControlSet\Services\miisserver\

Parametrit

Tämä arvo on kokonaisluku välillä 0–100 000.

 • Kun arvo on 0, virherajaksi asetetaan 100 000.

 • Kun arvo on välillä 1–99 999, virherajaksi asetetaan annettu arvo.

 • Kun arvo on 100 000, virherajaksi asetetaan 100 000.

 • Kun arvo on suurempi kuin 100 000, virherajaksi asetetaan 100 000.

 • Kun avainta ei ole, oletusvirherajaksi asetetaan 5 000

Huomautus:

FIMSynchronizationService-palvelu on käynnistettävä uudelleen tämän rekisteriavaimen muokkaamisen jälkeen.

Käyttäjäprofiilin synkronointiprosessin keskeyttämiselle tai jatkamiselle ei ole käyttöliittymää.

Käyttäjäprofiilin synkronointi on monimutkainen tila tietokoneessa, ja koko prosessin keskeyttäminen/jatkaminen saattaa aiheuttaa ongelmia sekä aiheuttaa koko synkronointiprosessin käynnistämisen uudelleen. Jotta keskeyttäminen ja jatkaminen voidaan tehdä (yleensä palvelun kuluttamien resurssien määrän pienentämiseksi, kun kuormitus on suurta), järjestelmänvalvojan on määritettävä seuraavat rekisteriavaimet tietokoneessa, jossa käyttäjäprofiilin synkronointipalvelu on käynnissä.

 • HKLM\System\CurrentControlSet\Services\

 • \FIMSynchronizationService

 • \Performance\MaxObjectImportRate (DWORD)

Tämä avain määrittää sen objektien määrän sekunnissa, jota käytetään minkä tahansa palvelimessa suoritettavan tuonnin suoritusprofiilin ylärajana. Objektien määrän sekunnissa (jonka sekunnissa luettujen objektien suorituskykylaskuri mittaa) on oltava tuonnin aikana MaxObjectImportRate-kohteessa määritettyä arvoa pienempi. Tämän arvon alue on 1–Max(Int32). Jos arvo on 0 tai avain puuttuu, toimitaan kuin enimmäisarvoa ei olisi määritetty.

 • HKLM\System\CurrentControlSet\Services\

 • FIMSynchronizationService\ Performance\

 • MaxObjectSynchronizationRate (DWORD)

Tämä avain määrittää sen objektien määrän sekunnissa, jota käytetään minkä tahansa palvelimessa suoritettavan synkronoinnin suoritusprofiilin ylärajana. Objektien määrän sekunnissa (jonka sekunnissa synkronoitujen objektien suorituskykylaskuri mittaa) on oltava synkronoinnin aikana MaxObjectSynchronizationRate-kohteessa määritettyä arvoa pienempi. Tämän arvon alue on 1–Max(Int32). Jos arvo on 0 tai avain puuttuu, toimitaan kuin enimmäisarvoa ei olisi määritetty.

 • HKLM\System\CurrentControlSet\Services\

 • \FIMSynchronizationService\Performance

 • MaxObjectExportRate (DWORD):

Tämä avain määrittää sen objektien määrän sekunnissa, jota käytetään minkä tahansa palvelimessa suoritettavan viennin suoritusprofiilin ylärajana. Objektien määrän sekunnissa (jonka sekunnissa vietyjen objektien suorituskykylaskuri mittaa) on oltava synkronoinnin aikana MaxObjectExportedRate-kohteessa määritettyä arvoa pienempi. Tämän arvon alue on 1–Max(Int32). Jos arvo on 0 tai avain puuttuu, toimitaan kuin enimmäisarvoa ei olisi määritetty.

Lisäävän synkronoinnin suorittaminen ei lisää arvoja ominaisuuksiin, jotka on yhdistetty sen jälkeen, kun edellinen täydellinen synkronointi on suoritettu.

Määritysten muutoksissa, kuten ominaisuuksien uudessa yhdistämisessä, tiedot eivät päivity olemassa oleviin tietueisiin, ellei suoriteta täydellistä synkronointia. Suorita täydellinen synkronointi.

Käyttöönotto

OOB-työnkulkujen eri kieliversio ei ole käytettävissä edes sen jälkeen, kun kielipaketti on asennettu alisivustoon.

(Käyttäjä asensi englanninkielisen MOSS 2010:n ja loi sivustokokoelman. Tämän jälkeen hän asensi japanin kielen kielipaketin pystyäkseen käyttämään japaninkielisiä OOB-työnkulkuja, mutta ne eivät ole käytettävissä juuri luodussa sivustokokoelmassa.)

[Tarkempia tietoja]Jos sivustokokoelman pääsivusto luotiin ennen kielipaketin asentamista, ja toista kieltä käyttävä alisivusto kielipaketin asentamisen jälkeen, kielipaketin kielen OOB-työkulkutoiminto ei ole käytettävissä alisivustossa (eikä se näy käytettävissä olevien työnkulkujen luettelossa).

Esimerkiksi jos käyttäjä asentaa englanninkielisen SharePoint Serverin, luo englanninkielisen sivustokokoelman ja asentaa sitten japanin kielen kielipaketin ja luo japaninkielisen alisivuston, hän ei pysty näkemään japaninkielistä OOB-työnkulkua, ennen kuin hän aktivoi Työnkulut-toiminnon uudelleen sivustokokoelman asetussivulla. Vastaavasti jos englanninkielinen sivustokokoelma luodaan sen jälkeen, kun japaninkielinen kielipaketti on asennettu, japaninkielinen OOB-työnkulku on käytettävissä.

Teknisesti ottaen työnkulkutiedostot siirretään _catalog-kansioon toiminnon aktivointiajankohtana. Jotta juuri asennettua OOB-työnkulkutoimintoa voi käyttää, käyttäjien on poistettava Työnkulut-toiminnon aktivointi ja aktivoitava se uudelleen sivustokokoelman asetusten sivun Sivustokokoelmat-osassa.

Käyttäjäprofiilipalvelu

Yleisiä SQL:n suorituskyvyn tehostamisen vihjeitä

 • Levyn määritys, useita levyjä sisältävä RAID-ryhmä – käyttöjärjestelmä,

 • tietokanta ja tietokannan lokitiedostot eri asemissa

 • Gigabitin verkkoyhteys palveluiden ja SQL-tietokoneen välillä

 • Nimetyn putken ottaminen käyttöön, jos palveluita suoritetaan samassa tietokoneessa kuin SQL:ää

 • Suoritinten merkitseminen I/O-affiniteetin suhteen

 • SQL-prioriteetin lisääminen

OOB-työnkulku

Työnkulun aloitusilmoitussähköpostiviestin määräpäivä näytetään siten, että määräpäiväksi on määritetty 1.1.0001 klo 12:00, kun aloitat OOB-työnkulkuja määrittämättä määräpäivää.

Tämä on sekavaa ja ärsyttävää, koska emme halua nähdä määräpäiviä työnkuluissa, joihin emme määrittäneet määräpäivää työnkulkua aloitettaessa. Työnkulun tehtävissä on sama ongelma. Uuden tehtävän ilmoitussähköpostiviestissä näkyvä määräpäivä on 1.1.0001, kun määräpäivää ei ole määritetty työnkulkua aloitettaessa.

SPD-puolen viime hetkellä tehdyn muutoksen (#3708517) vuoksi jotkin IF-lausekkeet arvioivat arvon olevan aina FALSE, minkä vuoksi tässä yhteydessä näytetään väärä määräpäivä.

Tämän ongelman voi korjata SPD:llä esimerkiksi seuraavasti: (Käytämme esimerkkinä OOB:n Hyväksyminen – SharePoint 2010 -työnkulkua.)

 1. Sääntötiedoston manuaalinen muokkaaminen

  • Avaa SPD ja valitse vasemmanpuoleisesta siirtymisruudusta Sivuston objektit > Kaikki tiedostot > _catalogs > wfpub > HyväksyminenSharePoint 2010. (Jos haluat käyttää kopioitua työnkulkua, valitse Sivuston objektit > Kaikki tiedostot > Työnkulut > {työnkulun nimi}.)

  • Avaa ReviewApproval_{kielitunnus}.xoml.rules Muistiolla (englanninkielisen koontiversion kielitunnus on 1033). Jos haluat käyttää kopioitua työnkulkua, avaa tiedosto {työnkulun nimi}.xoml.rules.

  • Hae tiedostosta merkkijono 1900-01-01, korvaa se merkkijonolla 0001-01-01 ja tallenna tiedosto.

  • Julkaise työnkulku uudelleen.

 1. IF-lausekkeen muokkaaminen

  • Avaa SPD ja lataa muokattavaksi HyväksyminenSharePoint 2010 -työnkulku.

  • Valitse työnkulun suunnittelussa Hyväksymisprosessi.

  • Valitse Muuta yleisen tehtäväprosessin toimintatapaa.

  • Etsi Kun tehtäväprosessi käynnistyy -kohdasta IF-lauseke, jota käytämme alkuperäiseen määräpäivävertailuun (IF-parametri: kaikkien tehtävien määräpäivä on yhtä suuri kuin 31.12.1899 16:00).

  • Luo uusi merkkijonotyyppi, esimerkiksi InitialDueDateString, ja määritä sen parametrit siten, että kaikkien tehtävien määräpäivän arvo on InitialDueDateString (eli määritä muuttujan InitialDueDateString parametrin arvoksi Kaikkien tehtävien määräpäivä) ennen IF-lauseketta.

  • Muokkaa IF-lausekkeen arvoksi seuraava: IF-muuttuja: InitialDueDateString on yhtä suuri kuin 1.1.0001 klo 12:00.

  • Nyt näet määräpäivän arvona Ei mitään, kun et määritä määräpäivää luodessasi työnkulkua. Voit käyttää samaa periaatetta muissa työnkulun osa-alueissa.

Käyttäjät voivat ratkaista ongelman myös muilla toiminnoilla tai ehdoilla ja muuttujilla.

Sivun alkuun

SharePoint Server 2010 -ydin (kielikohtainen)

Itä-Aasian version ryhmien hyväksyntä

Kun MOSS 2007:n itäaasialainen versio päivitetään MOSS 2010:een, PersonalFolder.aspx:n vasemmanpuoleista siirtymisruutua ei näytetä oikein.

Järjestelmänvalvoja voi ratkaista tämän ongelman päivittämällä EawfDocLib.master-sivun SharePoint Designerilla.

Sivun alkuun

SharePoint Workspace

SharePoint Workspace 2010 -WWW-palvelut

Kun käyttäjä luo uuden kansioiden jakamistyötilan Windows Vistassa, Windows Explorer käynnistyy, mutta Kansioiden jakaminen -tehtäväpalkki ei tule näkyviin.

Silloin käyttäjälle voi jäädä epäselväksi, miten kansion voi jakaa SharePoint Workspacella. Ongelman pitäisi ratketa, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

Luettelokohteiden ristiriitatilanteita ilmenee

Ristiriita voi ilmetä, kun luettelokohde ensin lisätään SharePoint-sivustoon (palvelimeen) ja sitä sitten muokataan SharePoint Workspacessa (asiakkaassa) ja molemmissa ilmentymissä on sama arvo kentässä, jonka on oltava yksilöllinen. Tällöin SharePoint Workspace tarjoaa käyttäjälle kolme vaihtoehtoa. Nämä kolme vaihtoehtoa ovat seuraavat:

 1. SharePoint Workspacessa kohteen korjaaminen

 2. palvelimessa olevan kopion säilyttäminen

 3. molempien säilyttäminen.

Tässä tilanteessa molempien säilyttämien ei kannata, sillä se ei ratkaise ristiriitaa.

Huomautukset: 

 • Vastakkaisessa tilanteessa, jossa kohde luodaan SharePoint Workspacessa (asiakkaassa) ja sitä muokataan SharePoint-sivustossa (palvelimessa), SharePoint Workspace tarjoaa käyttäjälle kaksi vaihtoehtoa:

 • Koska molempien kopioiden säilyttäminen ei korjaa itse ongelmaa, käyttäjän on joko muokattava SharePoint Workspacen kohdetta tai säilytettävä palvelimen kohde, jolloin SharePoint Workspacen kohde poistetaan. Molemmat vaihtoehdot ratkaisevat ristiriidan.

 1. kohteen muokkaaminen ja korjaaminen

 2. kohteen poistaminen (palvelimessa oleva kopio säilytetään).

WWW-palveluiden rekisteriavainten muutokset ja rajoitukset

Office SharePoint Workspace 2010 tarjoaa WWW-palveluita, jotka ovat yhteensopivia Groove 2007:n WWW-palveluiden kanssa. Palveluissa on kuitenkin kolme merkittävää muutosta: Avainten sijainti rekisterissä on muuttunut.

LocalRequestKey ja LocalResponseKey on salattu DPAPI CurrentUser -salauksella.

Työkalutietojen käyttämiseen 2010-työtiloissa ei ole mitään WWW-palvelua. Groove 2007 -yhteensopivien työtilojen käyttö ei ole muuttunut Groove 2007 SP1:ssä käytettävissä olevasta käyttötavasta.

Rekisteriavainten muutokset

SharePoint Workspace 2010:ssä kaikki WWW-palveluiden avaimet ovat seuraavassa rekisterin sijainnissa:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Groove\WebServices

Avaimet ovat seuraavat:

 • GrooveHTTPDesiredPort

 • GrooveHTTPPort

 • GrooveLocalHTTPPort

 • GrooveLocalHTTPServerPID

 • LocalRequestKey

 • LocalResponseKey

Näiden avainten merkitys ei ole muuttunut Groove 2007:stä. Lue lisätietoja Grooven WWW-palveluiden Developer Referencestä.

Kutsu Unprotect-menetelmää, jotta saat kohteiden LocalRequestKey ja LocalResponseKey merkkijonoarvot. Esimerkki:

Microsoft.Win32.RegistryKey grooveWebServicesRegKey =

Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey(

"Software\\Microsoft\\Office\\Groove\\WebServices");

if (grooveWebServicesRegKey != null)

{

keyValue = grooveWebServicesRegKey.
GetValue("LocalRequestKey");

if (keyValue != null)

{

byte[] unprotectedData = ProtectedData.
Unprotect((byte[]) keyValue, null, DataProtectionScope.CurrentUser);

string localRequestKey =
Encoding.Unicode.GetString(unprotectedData);

return localRequestKey;

}

}

Jotta voit kutsua Unprotect-menetelmää, sinun on lisättävä C#-projektiisi viittaus kohteeseen System.Security ja lisättävä seuraava rivi C#-tiedostoosi:

using System.Security.Cryptography;

Unicode GetString -menetelmä on System.Text-kirjastossa.

WWW-palveluiden 2010 Groove -työtilojen käyttö

Voit käyttää mitä tahansa GrooveSpaces-toimintoa 2010-työtilan kanssa.

Vaikka GrooveSpaces.Read-toiminto palauttaa GrooveTools-palvelun URL-osoitteen, et voi tehdä mitään toimintoja 2010-työtilalle GrooveTools-, GrooveCalendar-, GrooveForms2- tai GrooveFilesBase64-palvelun kautta. 2010-työtiloilla on tällä hetkellä Space.Version-pääversio numero 19, mutta tämä voi muuttua kehitystyön aikana.

Huomautus: Jos teet GrooveTools.ReadAvailableTools-kutsun 2010-työtilalle, se palauttaa tyhjän luettelon, koska lisättävissä olevia työkaluja ei ole. GrooveSpaces.Create-toiminto luo Groove 2007 -yhteensopivan työtilan.

WWW-palveluiden SharePoint-työtilojen käyttö

Jos haluat lukea SharePoint-työtiloja GrooveSpaces.Read-toiminnon avulla, sinun on määritettävä seuraava SpaceType:

“urn:groove.net:Groove.Core.Tools.System.TelespaceTypes.SiteClient”.

Ainoat toiminnot, joita SharePoint-työtilalle voi tehdä WWW-palveluiden avulla, ovat seuraavat:

 • GrooveSpaces.ReadSpace

 • GrooveSpaces.Delete

 • GrooveSpaces.UpdateUnreadMarks

 • GrooveLocal.View

Kaikki muut toiminnot ovat kiellettyjä. Sovelluksesi ei pitäisi kutsua mitään muuta toimintoa SharePoint-työtilalla. SharePoint-työtilojen Space.Version-pääversionumero on tällä hetkellä 18, mutta tämä saattaa muuttua kehitystyön myötä.

WWW-palveluiden jaettujen kansioiden käyttö

Jaettujen kansioiden käyttö ei ole muuttunutGroove 2007 SP1:ssä olevasta Groove-tiedostonjakotyötilojen käytöstä. Jaetuilla kansioilla on tällä hetkellä Space.Version-pääversio 18, mutta tämä voi muuttua kehitystyön aikana.

Muita huomautuksia WWW-palveluista

GrooveProperties.Read palauttaa SharePoint Workspace 2010:lle pääversion numero 14.

Groove 2007:n Hotfix-korjaus tarjoaa lisää WWW-palveluiden toimintoja Grooven WWW-palveluiden versiossa 2.1. Nämä lisätoiminnot eivät ole käytettävissä SharePoint Workspace 2010:ssä. Tämän beetajulkaisun kanssa on saatavilla SDK (Software Development Kit). Se sisältää Grooven WWW-palveluiden käyttöohjeet, näytteitä ja WSDL-määritystiedostot.

Office Communicator -integrointi

Jos Office Communicator on asennettu ja käynnissä, mutta käyttäjä ei ole kirjautunut sisään, mitään ei tapahdu, kun kaksoisnapsautat yhteystietoa SharePoint-työtilassa.

Tässä tapauksessa näyttöön pitäisi avautua Office Communicatorin pikaviesti-ikkuna, kuten silloin, kun käyttäjä on kirjautunut sisään. Seuraavassa kuvataan odotettu toiminta:

Kun Office Communicator on asennettuna sekä käynnissä ja käyttäjä on kirjautuneena, yhteystiedon kaksoisnapsauttaminen SharePoint Workspacessa avaa Office Communicatorin pikaviesti-ikkunan. Kun Office Communicator on asennettuna, mutta ei käynnissä, yhteystiedon kaksoisnapsauttaminen SharePoint Workspacessa avaa SharePoint Workspace -viestin.

Jos haluat ratkaista ongelman, jonka vuoksi yhteystiedon kaksoisnapsauttaminen SharePoint-työtilassa ei avaa ikkunaa, kirjaudu Office Communicatoriin ja avaa Office Communicator -pikaviesti tai poistu Office Communicatorista ja avaa SharePoint-työtilan viesti.

Jos Office Communicator on asennettu ja käynnissä, mutta käyttäjä ei ole kirjautunut sisään, mitään ei tapahdu, kun kaksoisnapsautat yhteystietoa SharePoint-työtilassa.

Tässä tapauksessa näyttöön pitäisi avautua Office Communicatorin pikaviesti-ikkuna, kuten silloin, kun käyttäjä on kirjautunut sisään. Seuraavassa kuvataan odotettu toiminta:

 • Kun Office Communicator on asennettu ja käynnissä ja käyttäjä on kirjautunut sisään, näyttöön pitäisi avautua Office Communicatorin pikaviesti-ikkuna, kun SharePoint-työtilassa napsautetaan yhteystietoa.

 • Kun Office Communicator on asennettu, mutta ei käynnissä, yhteystiedon kaksoisnapsauttaminen SharePoint-työtilassa avaa SharePoint-työtilan viestin.

Jos haluat ratkaista ongelman, jonka vuoksi yhteystiedon kaksoisnapsauttaminen SharePoint-työtilassa ei avaa ikkunaa, kirjaudu Office Communicatoriin ja avaa Office Communicator -pikaviesti tai poistu Office Communicatorista ja avaa SharePoint-työtilan viesti.

Vanhat Groove 2007:n mukautetut työkalut

Mukautetun lomaketyökalun rakennetta ei voi päivittää SharePoint Workspace 2010:ssä

Groove 2007 -lomakkeilla tai InfoPath-lomaketyökaluilla mukautettuja työkaluja voi käyttää Microsoft SharePoint Workspace 2010:ssä. Näiden työkalujen rakenne- ja suunnitteluominaisuutta ei kuitenkaan voi käyttää tässä ohjelmistojulkaisussa. Jos sinun on päivitettävä jonkin tällaisen työkalun rakennetta, päivitykset on jätettävä edelleen Groove 2007:ää käyttävän jäsenen tehtäväksi. Lisäksi tällä jäsenellä on oltava oikeudet rakenteen päivittämiseen. Yleensä tällaiset käyttöoikeudet kuuluvat esimiehille tai vastaaville käyttäjille. Kun Groove 2007 julkaisee päivitetyn rakenteen, kaikki työtilan jäsenet voivat käyttää päivitettyä rakennetta.

Synkronointiluettelot

Kun yrität synkronoida kirjastoa tai luetteloa, kun olet lisännyt siihen hakusarakkeen, synkronointi epäonnistuu.

SharePointin palvelimen rajoittaminen on oletusarvoisesti määritetty kahdeksaan hakusarakkeeseen. Tiedostokirjastoissa on oletusarvoisesti jo neljä tai viisi hakusaraketta, joten liian monen hakusarakkeen lisääminen kirjastoon aiheuttaa synkronoinnin epäonnistumisen.

Korjausta ei ole.

Kun käyttäjä ottaa sivuston offline-tilaan eikä hänellä ole oikeuksia luoda uusia kohteita tai muuttaa aiemmin luotuja kohteita, hän näkee siitä ilmoittavan virhesanoman, mutta sanomassa ei kerrota, miten ongelman voi ratkaista.

Tilanne on seuraavanlainen:

 1. Käyttäjä valitsee Synkronoi SharePoint Workspacen kanssa SharePoint-sivustossa, johon hänellä ei ole lisäämiseen tai muuttamiseen tarvittavia oikeuksia.

 2. Kun sivusto on offline-tilassa, käyttäjä luo johonkin luetteloon uuden luettelokohteen.

 3. Kun käyttäjä synkronoi sivuston, valintanauhaan tule näkyviin Ratkaise-välilehti.

 4. Kun käyttäjä yrittää ratkaista virheen, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa kerrotaan, että kyseessä on käyttöoikeusongelma, ja annetaan mahdollisuus korjata virhe.

 5. Jos käyttäjä valitsee Korjaa virhe ‑vaihtoehdon, kohde avautuu muokkaustilassa. Jos käyttäjä tämän jälkeen tallentaa ja sulkee kohteen, ongelma ei korjaudu.

Käyttäjällä on kaksi vaihtoehtoa:

 1. Hän voi yrittää synkronointia uudelleen tarvittavin oikeuksin.

 2. Hän voi poistaa työtilaan lisäämänsä kohteen.

Kun käyttäjä ottaa sivuston offline-tilaan palvelimesta, jonka välimuistiin tallennetuissa tunnistetiedoissa on täydellinen toimialuenimi, ja synkronoi sivuston käyttäen tarkentamatonta toimialuenimeä, kohteiden liitteet eivät ehkä synkronoidu.

Tämä on tunnettu ongelma Windowsissa. Ongelman ratkaisemiseksi välimuistiin on tallennettava myös palvelimen tarkentamaton toimialuenimi.

Kun SharePoint Workspace -käyttäjä synkronoi projektitehtävien luettelon, hän ei ehkä pysty luomaan uusia yhteenvetotehtäviä.

Luo SharePoint-sivustoon yhteenvetotehtävä.

OneNote-tiedostojen synkronointi

SharePoint Workspace ei voi synkronoida OneNote-tiedostoja.

Jos käyttäjä yrittää avata OneNote-tiedostoa, SPW pyytää avaamaan sen SharePoint-sivustosta.

Ongelman korjaavaa vaihtoehtoista menetelmää ei ole. OneNote 2010 käsittelee kaikki synkronointitoiminnot sovelluksen sisäisesti, joten SPW ei ole tarpeellinen OneNote 2010 ‑muistikirjojen pitämiseksi ajan tasalla.

Sisältöoikeuksien hallinnan tiedostokirjastojen synkronoiminen

SharePoint-työtiloja ei synkronoida sisältöoikeuksien hallinnan tiedostokirjastojen kanssa.

Sisältöoikeuksien hallinnalla suojattu tiedostokirjasto aiheuttaa virheen SPW-käyttöliittymässä.

Korjausta ei ole.

SharePoint-työtilojen luominen

Jos käyttäjä poistaa SharePoint-työtilan ja pian sen jälkeen yrittää luoda työtilan uudelleen uudelleen WWW-selaimella SharePoint-sivustosta, näkyviin voi tulla virhesanoma:

Virhesanoma voi sisältää seuraavat tiedot:

Siirtyminen poistettuun työtilaan ei onnistu. Jos yrität luoda uudelleen äsken poistamasi työtilan, yritä myöhemmin uudelleen.

Käyttäjien on joskus odotettava jonkin aikaa, ennen kuin yrittävät luoda työtilan uudelleen selaimella SharePoint-sivuston toimintovalikosta. Käyttäjä voi välttää ongelman luomalla SharePoint-työtilan Toiminnon aloituskeskuksesta. Avaa Luo SharePoint-työtila -ikkuna ja kirjoita sitten Sijainti-ruutuun SharePoint-sivuston URL-osoite.

Sivun alkuun

Microsoft Visio Services

Ei tunnettuja ongelmia tällä hetkellä

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×