Microsoft Office -tuotteiden komentorivivalitsimet

Kun käynnistät Microsoft Office -tuotteen, käynnistysprosessi suoritetaan vakiotavalla. Esimerkiksi Microsoft Word näyttää Wordin käynnistyskuvan ja lataa Normal-mallin. Mutta entä jos haluatkin Wordin käynnistyvän ilman käynnistyskuvaa ja lataavan jonkin muun kuin Normal-mallin. Tai jos haluat mukauttaa prosessia vielä enemmän ja ladata apuohjelman tai suorittaa makron käynnistyksen yhteydessä. Voit käyttää tällaisia asetuksia lisäämällä Office-sovelluksen käynnistyskomentoon komentorivivalitsimiksi kutsuttuja alikomentoja.

Jos haluat käyttää mukautusta vain kerran, voit kirjoittaa komennon ja valitsimen suoraan Microsoft Windowsin Suorita-valintaikkunaan (Käynnistä-valikkoon). Jos haluat käyttää tiettyä valitsinta useamman kerran tai aina käynnistäessäsi sovelluksen, voit luoda työpöydän pikakuvakkeen, joka käynnistää ohjelman saman valitsimen ja samojen parametrien avulla. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit tehdä molemmat toiminnot. Se sisältää myös taulukon, jossa on luettelo kaikista Office-työpöytäsovelluksissa käytettävissä olevista valitsimista ja parametreista.

Komentorivivalitsimen käyttäminen ei tarkoita sitä, että sinun on kirjoitettava koko käynnistyskomento komentokehotteeseen. Voit käynnistää Office-sovelluksen tavalliseen tapaan napsauttamalla työpöydän ohjelmakuvaketta tai napsauttamalla ohjelman nimeä Käynnistä-valikossa. Kaikki käynnistysmenetelmät toimivat käytännössä samalla tavalla eli ne suorittavat sovelluksen .exe-tiedoston, vaikka et todellisuudessa kirjoitakaan komentoa tai edes näe sitä.

Komentorivivalitsin on määrite, joka lisätään .exe-tiedostoon. Valitsimen sisältävä käynnistystiedosto näyttää tältä.

 outlook.exe /nopreview

Tässä esimerkissä komentorivivalitsin on lisätty Microsoft Outlookin .exe-tiedostoon. Valitsin koostuu vinoviivasta ja sanasta tai lyhenteestä, joka kertoo valitsimen toiminnon. Tämä valitsin ohjeistaa Outlookia käynnistymään lukuruutua näyttämättä.

Valitsimen perässä on joskus yksi tai useita parametreiksi kutsuttuja ohjeita, jotka antavat ohjelmalle lisätietoja .exe-komennon suorittamisesta. Seuraava komento esimerkiksi ohjeistaa Outlookin lataamaan tietyn profiilinimen käynnistyksen yhteydessä.

outlook exe /profile profilename

Valitsimien nimiä ei voi lyhentää ja kirjainkoolla ei ole merkitystä. Joissakin parametreissa kirjainkoolla kuitenkin on merkitystä.

Alla ovat käynnistyskomentojen nimet Office-tuotteille Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint Viewer, Outlook ja Access.

Word

winword.exe

Excel

excel.exe

PowerPoint

powerpnt.exe

PowerPoint Viewer

pptview.exe

Outlook

outlook.exe

Access

msaccess.exe

Kun käytät jotakin Officen käynnistyskomentoa, sinun on kirjoitettava täydellinen polku tuotteen .exe-tiedostoon. Selvitä tämän tiedoston sijainti tietokoneessa. Tässä taulukossa näytetään .exe-tiedostojen sijainnit, jos olet hyväksynyt kansioiden oletussijainnit asennuksen aikana.

Office 2007:ssä

Windows 32-bittinen: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\

Windows 64-bittinen: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

Office 2010:ssä

Windows 32-bittinen: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\

Windows 64-bittinen: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

Office 2013:ssä

Windows 32-bittinen: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\

Windows 64-bittinen: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

Office 2016:ssa
& Office 2019

Windows 32-bittinen: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\

Windows 64-bittinen: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

Office 365:ssä

Windows 32-bittinen: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\

Windows 64-bittinen: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\

 1. Napsauta Windows 10:ssä tehtäväpalkin Haku- tai Cortana-kuvaketta, kirjoita Suorita ja valitse sitten hakutuloksista Komentokehote.

  Paina Windows 8:ssa Windows-näppäintä, kirjoita Suorita ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Napsauta Windows 7:ssä Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat ja sitten Suorita.

 2. Kirjoita Suorita-valintaruutuun lainausmerkki, sovelluksen .exe-tiedoston täydellinen polku ja toinen lainausmerkki. Vaihtoehtoisesti voit etsiä ja valita tiedoston valitsemalla Selaa. Lainausmerkit lisätään tässä tapauksessa automaattisesti.

 3. Lisää jälkimmäisen lainausmerkin perään välilyönti ja kirjoita valitsimen nimi. Voit esimerkiksi kirjoittaa

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Kun käynnistät sovelluksen seuraavan kerran, se avautuu normaalisti. Jos haluat käyttää mukautettuja käynnistysasetuksia toistuvasti, katso lisätietoja seuraavasta osiosta.

Huomioi seuraavat asiat komentorivivalitsimien käytössä:

 • Voit käyttää vain yhtä valitsinta kerrallaan. Office-sovelluksen käynnistämistä useita valitsimia käyttäen ei tueta.

 • Jos parametri on polku tietokoneen sijaintiin tai välilyöntejä sisältävä tiedostonimi, kirjoita se lainausmerkkeihin (esimerkiksi /t ”Monthly Report.dotx”).

 • Kirjainkoolla ei ole merkitystä valitsimissa ja parametreissa. Esimerkiksi /RO toimii samalla tavalla kuin /ro.

 • Lisää yksi välilyönti kunkin valitsimen ja parametrin eteen.

 1. Napsauta Windowsin työpöytää hiiren kakkospainikkeella, valitse Uusi ja valitse sitten pikavalikosta Pikakuvake.

 2. Kun olet pikakuvakkeen luomisen ohjatussa toiminnossa, kirjoita Kirjoita kohteen sijainti -ruutuun lainausmerkki (), kirjoita sovelluksen .exe-tiedoston koko polku (mukaan lukien tiedostonimi) ja kirjoita sitten toinen lainausmerkki. (Voit etsiä ja valita tiedoston myös valitsemalla Selaa. Tässä tapauksessa lainausmerkit lisätään automaattisesti.)

 3. Kirjoita lopussa olevan lainausmerkin perään välilyönti ja kirjoita sitten valitsin ja mitkä tahansa parametrit. Jos parametri on polku tietokoneen sijaintiin ja polussa on välilyönti, se on kirjoitettava lainausmerkkeihin. Esimerkki:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Valitse Seuraava.

 5. Kirjoita Kirjoita pikakuvakkeen nimi -ruutuun pikakuvakkeen nimi ja valitse sitten Valmis.

  Ohjattu toiminto luo pikakuvakkeen työpöydälle.

Voit käynnistää sovelluksen kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketta.

Jos haluat lisätä työpöydän pikakuvakkeen Windowsin Käynnistä-valikkoon, napsauta pikakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Kiinnitä Käynnistä-valikkoon.

Office-tuotteiden komentorivivalitsimien luettelo

Kussakin Office-tuotteessa on erilaiset komentorivivalitsimet.

Huomautus: Nämä luettelot eivät sisällä kaikkia Office 2007:n jälkeen lisättyjä valitsimia. Jos käytät komentorivivalitsimia ja haluat lisätietoja uudemmista käytettävissä olevista valitsimista, vastaa Kyllä tai Ei tämän ohjeaiheen lopussa olevaan Oliko näistä tiedoista hyötyä -kysymykseen. Kirjoita sitten näkyviin tulevaan ruutuun, mistä Office-tuotteesta ja -versiosta haluaisit lisätietoja.

Valitsin ja parametri

Kuvaus

/safe

Word käynnistyy vikasietotilassa.

/q

Word käynnistyy näyttämättä Wordin käynnistyskuvaa.

/ttemplatename

Word käynnistyy ja näyttää uuden asiakirjan, jonka mallina on jokin muu kuin Normal-malli.

Esimerkki    Jos haluat, että Word näyttää käynnistyessään asiakirjan, joka perustuu C-asemalle tallennettuun Myfax.dotx-nimiseen malliin, kirjoita komentokehotteeseen seuraava teksti:

/tc:\Myfax.dotx

Huomautus: Älä lisää välilyöntiä valitsimen ja mallitiedoston nimen väliin.

Tietoturvahuomautus: Mallit voivat sisältää makroviruksia, joten harkitse tarkkaan niiden avaamista tai uusiin malleihin perustuvien tiedostojen luomista. Noudata seuraavia varotoimia: ylläpidä ajan tasalla olevaa virustentorjuntaohjelmaa tietokoneessa, määritä makrojen suojaustaso suureksi, poista Luota kaikkiin asennettuihin apuohjelmiin ja malleihin -valintaruudun valinta, käytä digitaalisia allekirjoituksia ja ylläpidä luotettavien lähteiden luetteloa.

/t filename

Word käynnistyy ja avaa aiemmin luodun tiedoston.

Esimerkki    Jos haluat, että Word avaa käynnistyessään C-asemalle tallennetun Myfax.dotx-nimisen mallitiedoston, kirjoita komentokehotteeseen seuraava teksti:

/t c:\Myfax.dotx

Esimerkki    Jos haluat, että Word avaa käynnistyessään useita C-asemalle tallennettuja tiedostoja, kuten MyFile.docx ja MyFile2.docx, kirjoita komentokehotteeseen seuraava teksti:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Word käynnistyy ja avaa aiemmin luotuun tiedostoon perustuvan uuden asiakirjan.

Esimerkki    Jos haluat, että Word luo käynnistyessään uuden, MyFile.docx-tiedostoon perustuvan ja työpöydälle tallennetun asiakirjan, kirjoita komentokehotteeseen seuraava teksti:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Word käynnistyy ja avaa Microsoft Windows SharePoint Services -sivustoon tallennetun asiakirjan vain luku -tilassa. Sivuston on oltava tietokoneessa, jossa on Word 2007 tai uudempi tai Windows SharePoint Services 2.0 tai uudempi.

Esimerkki    Jos haluat, että Word avaa käynnistyessään tiedostokirjastoon, URL-osoitteeseen http://MySite/Documents tallennetun MyFile.docx-tiedoston kopion, kirjoita komentokehotteeseen seuraava teksti:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Huomautus: Jos tiedosto on kuitattu ulos sinulle, /h-valitsimella ei ole vaikutusta. Word avaa tiedoston, jotta voit muokata sitä.

/pxslt

Word käynnistyy ja avaa aiemmin luodun, määritettyyn Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) -muuntoon perustuvan XML-asiakirjan.

Esimerkki    Jos haluat, että Word soveltaa käynnistyessään C-asemalle tallennettua XSLT MyTransform -muuntoa myöskin C-asemalle tallennettuun Data.xml-tiedostoon, kirjoita komentokehotteeseen seuraava teksti:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Word käynnistyy ja estää apuohjelmien ja yleisten mallien (Normal-malli mukaan lukien) automaattisen lataamisen. Lisäksi /a-valitsin lukitsee asetustiedostot.

/ladd-in

Word käynnistyy ja lataa tietyn Word-apuohjelman.

Esimerkki    Jos haluat, että Word lataa käynnistyessään C-asemalle tallennetun Sales.dll-apuohjelman, kirjoita komentokehotteeseen seuraava teksti:

/lc:\Sales.dll

Huomautus: Älä lisää välilyöntiä valitsimen ja apuohjelman nimen väliin.

Tietoturvahuomautus: Ole varovainen, kun suoritat suoritettavia tiedostoja tai koodeja makroissa tai sovelluksissa. Suoritettavilla tiedostoilla tai koodeilla voi suorittaa toimintoja, jotka saattavat vaarantaa tietokoneen ja tietojen suojauksen.

/m

Word käynnistyy suorittamatta AutoExec-makroja.

/mmacroname

Word käynnistyy ja suorittaa tietyn makron. Lisäksi /m-valitsin estää Wordia suorittamasta AutoExec-makroja.

Esimerkki    Jos haluat, että Word käynnistyy ja suorittaa Salelead-makron, kirjoita komentokehotteeseen seuraava teksti:

/mSalelead

Huomautus: Älä lisää välilyöntiä valitsimen ja makron nimen väliin.

Makrot voivat sisältää viruksia, joten harkitse tarkkaan niiden suorittamista. Noudata seuraavia varotoimia: ylläpidä ajan tasalla olevaa virustentorjuntaohjelmaa tietokoneessa, määritä makrojen suojaustaso suureksi, poista Luota kaikkiin asennettuihin apuohjelmiin ja malleihin -valintaruudun valinta, käytä digitaalisia allekirjoituksia ja ylläpidä luotettavien julkaisijoiden luetteloa.

/n

Wordin uusi esiintymä käynnistyy mutta mikään asiakirja ei avaudu. Kussakin Wordin esiintymässä avatut asiakirjat eivät näy vaihtoehtoina muiden esiintymien Vaihda ikkunaa -luettelossa.

/w

Wordin uusi esiintymä käynnistyy ja tyhjä asiakirja avautuu. Kussakin Wordin esiintymässä avatut asiakirjat eivät näy vaihtoehtoina muiden esiintymien Vaihda ikkunaa -luettelossa.

/r

Word rekisteröityy uudelleen Windowsin rekisteriin. Tämä valitsin käynnistää Wordin, suorittaa Officen asennuksen, päivittää Windowsin rekisterin ja sulkeutuu.

/x

Word käynnistyy käyttöjärjestelmäliittymästä, jolloin Word vastaa vain yhteen Dynamic Data Exchange (DDE) -pyyntöön (esimerkiksi asiakirjan tulostaminen ohjelmallisesti).

/ztemplatename

Toimii näkyvästi täysin samalla tavalla kuin /t-valitsin. Voit kuitenkin käyttää /z-valitsinta Wordissa sekä käynnistystapahtuman että uuden tapahtuman luomiseen, kun taas /t-valitsimella voit luoda vain käynnistystapahtuman.

Valitsin ja parametri

Kuvaus

työkirjan polku | tiedostonimi

Tämä parametri ei edellytä valitsinta.

Käynnistää Excelin ja avaa määritetyn tiedoston.

Esimerkki

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

tai

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r työkirjan polku | tiedostonimi

Avaa määritetyn työkirjan vain luku -muodossa.

Esimerkki

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

tai

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t työkirjan polku | tiedostonimi

Käynnistää Excelin ja avaa määritetyn tiedoston mallina.

Esimerkki

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

tai

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n työkirjan polku | tiedostonimi

Kuten /t, käynnistää Excelin ja avaa määritetyn tiedoston mallina.

Esimerkki

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

tai

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e tai /upotus

Estää Excel-käynnistysnäyttöä tulemasta näkyviin ja uutta tyhjää työkirjaa avautumasta.

Esimerkki

excel.exe /e

/p työkirjan polku

Määrittää kansion aktiiviseksi työkansioksi (esimerkiksi osoitettu kansio Tallenna nimellä -valintaikkunassa).

Esimerkki

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s tai /vikasietotila

Pakottaa Excelin ohittamaan kaikki käynnistyshakemistoihin tallennetut tiedostot, kuten XLStart-oletuskansion, joka sijaitsee siinä hakemistossa, johon Excel tai Microsoft Office on asennettu.

Esimerkki

excel.exe /s

/m

Luo uuden työkirjan, joka sisältää yksittäisen XLM-makrolomakkeen.

Esimerkki

excel.exe /m

/a ohjelmatunnus

Käynnistää Excelin ja lataa apuohjelman ohjelmatunnuksen määrittämän automaatio-ohjelman.

Esimerkki

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Käynnistää Excelin uuden esiintymän (erillinen prosessi).

Esimerkki

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

tai

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Tässä ovat PowerPointissa käytettävissä olevat komentorivivalitsimet.

Valitsin tai parametri

Toiminto

/B

Käynnistää PowerPointin ja luo uuden tyhjän esityksen.

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /B

/C

Käynnistää PowerPointin ja avaa määritetyn tiedoston, ja käynnistää myös Microsoft Windows NetMeeting -kokouksen.

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /C NetMeetingPresentation.pptx

Huomautus: Jos käytät tätä valitsinta määrittämättä tiedostoa, PowerPoint käynnistyy avaamatta esitystä eikä myöskään NetMeeting-kokousta käynnistetä.

/EMBEDDING

Käynnistää PowerPointin ilman Office PowerPoint 2007-ohjelmaikkunaa. Ohjelmistokehittäjät käyttävät tätä valitsinta apuohjelmia testatessaan.

Esimerkki: c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /EMBEDDING

/M MACRO

Suorittaa makron määritetyssä esityksessä.

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /M omatiedosto.pptm ”OmaMakro”

”OmaMakro” on omatiedosto.pptm-tiedoston makro.

/N

Käynnistää PowerPointin ja luo uuden esityksen.

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /N ”Polku\mallinnimi.potx”

Tässä esimerkissä määritetään sen mallin nimi (mallinnimi.potx), johon uusi esitys perustuu.

Jos mallin nimeä ei määritetä, PowerPointissa avautuu uusi esitys, joka perustuu tyhjään malliin (eli valitsin toimii samoin kuin /N-valitsin ilman mallin nimeä).

/O

Käynnistää PowerPointin ja määrittää avattavien tiedostojen luettelon.

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /O Tiedoston nimi1.pptx, Tiedoston nimi2.pptx

/P

Tulostaa esityksen oletustulostimella oletusasetuksia käyttäen.

Kun käytät /P-valitsinta, PowerPoint näyttää Tulosta-valintaikkunan ennen tulostusta. Kun olet valinnut asetukset ja valitset OK, valintaikkuna sulkeutuu ja PowerPoint tulostaa tiedoston ja sulkeutuu. Jos et halua PowerPointia näkyviin ollenkaan, käytä valitsinta /PT (Print To).

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /P ”OmaTiedosto.pptx”

/PT

Tulostaa esityksen määritetyllä tulostimella oletusasetuksia käyttäen.

Jos et halua PowerPointia näkyviin ollenkaan, käytä valitsinta /PT (Print To).

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /PT ”TulostimenNimi” ”” ”” ”OmaTiedosto.pptx”

PrinterName on tulostimen nimi, joka näkyy Tulosta-valintaikkunanTulostin-kohdanNimi-ruudussa. Tyhjät lainausmerkit ovat tarpeen. TulostimenNimi-nimen ympärillä ja PPTX-tiedoston polkua tarvitaan vain, jos kummassa tahansa nimessä on välilyöntejä, mutta niitä kannattaa aina käyttää.

/PWO

Tulostaa määritetyn tiedoston ja näyttää Tulosta-valintaikkunan.

Kun käytät /P-valitsinta, PowerPoint näyttää Tulosta-valintaikkunan ennen tulostusta. Kun olet valinnut asetukset ja valitset OK, valintaikkuna sulkeutuu ja PowerPoint tulostaa tiedoston ja sulkeutuu. Jos et halua PowerPointia näkyviin ollenkaan, käytä valitsinta /PT (Print To).

Esimerkki: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PWO "MyFile.pptx"

/RESTORE

Palauttaa PowerPointin tilaan, jossa se oli ennen ohjelman sulkeutumista tavallisesta poikkeavalla tavalla. Kun PowerPoint käynnistyy uudelleen, ohjelman ja esitysten sulkeutumista edeltävä tila palautetaan tietyiltä osin.

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /RESTORE

/S

Avaa määritetyn esitystiedoston diaesityksenä.

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /S ”Esitys1.pptx”

Tässä ovat PowerPoint Viewerissa käytettävissä olevat komentorivivalitsimet.

Valitsin tai parametri

Toiminto

/D

Tuo näyttöön Avaa-valintaikkunan, kun esitys päättyy.

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /D

/L

Lukee tekstitiedoston sisältämän PowerPoint-esitysten toistoluettelon.

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /L ”Your_Play_List.txt ”

Huomautus: Toistoluettelo on esitystiedostojen luettelo (tarvittaessa polkuineen). Toistoluettelon yksittäisiin esityksiin ei voi lisätä komentorivivalitsimia.

/N#

Avaa esityksen määritetyn dian kohdalta dian 1 sijasta.

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /N5 ”Esitys.pptx”

Tämä esimerkki avaa Esitys.pptx-tiedoston dian 5 kohdalta.

/S

Käynnistää Viewerin näyttämättä käynnistyskuvaa.

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /S

/P

Lähettää esityksen tulostimelle ja tulostaa tiedoston.

Esimerkki: ”c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /P ”Esitys.pptx”

Tämä esimerkki tulostaa Esitys.pptx-tiedoston.

Valitsin

Kuvaus

/a

Luo kohteen, jonka liitteenä on määritetty tiedosto.

Esimerkki:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\my documents\labels.doc"

Jos kohdetyyppiä ei ole määritetty, IPM.Note on oletusarvo. Tätä valitsinta ei voi käyttää muiden kuin Outlook-pohjaisten viestiluokkien yhteydessä.

/altvba otmtiedostonimi

Avaa otmtiedostonimi-parametrissa määritetyn VBA-ohjelman %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm-tiedoston asemesta.

/c viestiluokka

Luo määritetyn viestiluokan (Outlook-lomakkeen tai muun MAPI-lomakkeen) mukaisen uuden kohteen.

Esimerkkejä:

 • /c ipm.activity luo päivyrin merkinnän

 • /c ipm.appointment luo tapaamisen

 • /c ipm.contact luo yhteystiedon

 • /c ipm.note luo sähköpostiviestin

 • /c ipm.stickynote luo muistilapun

 • /c ipm.task luo tehtävän

/checkclient

Kysyy käyttäjältä sähköpostin, uutisryhmien ja yhteystietojen oletushallintatoimintoa.

/cleanautocompletecache

Poistaa kaikki nimet ja sähköpostiosoitteet automaattisen täydennyksen luettelosta. (Vain Outlook 2013 ja 2016)

/cleancategories

Poistaa kaikki luomasi mukautetut luokkien nimet. Palauttaa oletusarvon mukaiset luokkien nimet.

/cleanclientrules

Käynnistää Outlookin ja poistaa asiakaspohjaiset säännöt.

/cleanconvongoingactions

Poistaa keskusteluiden toimenpidetaulukon. Viestiketjun keskusteluiden toimenpidetaulukoiden merkinnät vanhentuvat yleensä, kun edellisestä toimenpiteestä on kulunut 30 vuorokautta. Komentorivivalitsin tyhjentää kaikki keskustelutunnisteet sekä ohitus- ja siirtosäännöt, jotka lopettavat muut toimenpiteet. (Vain Outlook 2013 ja 2016)

/cleandmrecords

Poistaa lokitiedot, jotka tallennettiin esimiehen tai edustajan hylätessä kokouksen.

/cleanfinders

Palauttaa hakukansiot vain ensimmäisen avatun profiilin Microsoft Exchange -postilaatikosta.

/cleanfromaddresses

Poistaa profiilista kaikki manuaalisesti lisätyt Lähettäjä-merkinnät.

/cleanmailtipcache

Poistaa kaikki postivihjeet välimuistista. (Vain Outlook 2013 ja 2016)

/cleanreminders

Tyhjentää ja luo uudelleen muistutukset.

/cleanroamedprefs

Kaikki aikaisempien verkkovierailujen asetukset poistetaan ja kopioidaan uudelleen sen tietokoneen paikallisista asetuksista, jossa valitsinta käytetään. Tähän sisältyvät muistutusten, vapaiden ja varattujen aikojen ruudukon, työaikojen, kalenterijulkaisun ja RSS-sääntöjen verkkovierailuasetukset.

/cleanrules

Käynnistää Outlookin ja poistaa asiakas- ja palvelinpohjaiset säännöt.

Tärkeää Jos sinulla on Outlook-profiilissa useita postilaatikoita tai lisäpostilaatikoita, /cleanrules-komennon suorittaminen poistaa säännöt kaikista yhdistetyistä postilaatikoista. Siksi on suositeltavaa, että suoritat tämän komennon vain, kun Outlook-profiili sisältää vain yhden postilaatikon eli kohdepostilaatikon.

/cleanserverrules

Käynnistää Outlookin ja poistaa palvelinpohjaiset säännöt.

/cleansharing

Poistaa kaikki RSS-, Internet-kalenteri- ja SharePoint-tilaukset tilin asetuksista, mutta jättää kaikki aikaisemmin ladatut sisällöt tietokoneeseen. Tämä on käytännöllinen ominaisuus silloin, jos et voi poistaa jotakin tilauksista Outlook 2013 -ohjelmasta.

/cleansniff

Ohittaa ohjelman lukituksen, joka määrittää, mikä tietokoneista käsittelee kokousviestejä (kun käytät Outlookia samanaikaisesti). Lukitusprosessi auttaa estämään kaksinkertaisia muistutusviestejä. Valitsin poistaa lukituksen tietokoneesta. Tämän ansiosta Outlook pystyy käsittelemään kokouskohteita.

/cleansubscriptions

Poistaa tilausviestit ja tilaustoimintojen ominaisuudet.

/cleanweather

Poistaa sääpalkkiin lisätyt kaupungin kohteet.

/cleanviews

Palauttaa oletusnäkymät. Kaikki luodut mukautetut näkymät menetetään.

/embedding

Käytetään ilman komentoriviparametreja tavalliseen OLE-luomiseen.

/f msgtiedostonimi

Avaa määritetyn viestitiedoston (.msg) tai tallennetun Microsoft Office -haun (.oss).

/finder

Avaa Erikoishaku-valintaikkunan.

/hol holtiedostonimi

Avaa määritetyn .hol-tiedoston.

/ical icstiedostonimi

Avaa määritetyn .ics-tiedoston.

/importNK2

Tuo .nk2-tiedoston sisällön, joka sisältää sekä automaattisen nimentarkistuksen että automaattisen täydennyksen käyttämän lempinimiluettelon.

/importprf prftiedostonimi

Käynnistää Outlookin ja avaa tai tuo määritetyn MAPI-profiilin (*.prf). Jos Outlook on jo avattu, siirtää profiilin jonoon odottamaan tuontia seuraavan puhtaan käynnistyksen yhteydessä.

/launchtraininghelp aihetunnus

Avaa ohjeikkunan ja tuo näkyviin aihetunnus-parametrissa määritetyn ohjeaiheen.

/m sähköpostinimi

Lisää sähköpostinimen kohteeseen. Toimii vain /c-komentoriviparametrin yhteydessä.

Esimerkkejä:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m sähköpostinimi

 • Outlook.exe /c ipm.note /m user@contoso.com?subject=Test&body=Hello

/noextensions

Sekä alkuperäiset että hallitut COM (Component Object Model) -apuohjelmat poistetaan käytöstä.

/nopreview

Käynnistää Outlookin niin, että lukuruutu ei ole käytössä.

/p msgtiedostonimi

Tulostaa määritetyn viestin (.msg).

/profile profiilinimi

Lataa määritetyn profiilin. Jos profiilin nimessä on välilyönti, käytä nimen ympärillä lainausmerkkejä (" ").

/profiles

Avaa Valitse profiili -valintaikkunan Työkalut-valikon Asetukset-kohdan määrityksistä riippumatta.

/promptimportprf

Sama kuin /importprf, paitsi että näyttöön tulee kehote ja käyttäjä voi peruuttaa tuonnin.

/recycle

Käynnistää Outlookin jo avatussa Outlook-ikkunassa, jos sellainen on olemassa. Käytetään /explorer- ja /folder-valitsimien yhteydessä.

/remigratecategories

Käynnistää Outlookin ja käynnistää seuraavat komennot oletuspostilaatikossa:

 • Päivittää värilliset seurantamerkinnät Outlook 2013 -ohjelman väriluokiksi.

 • Päivittää kalenterin otsikot Outlook 2013 -ohjelman väriluokiksi.

 • Lisää kaikki muissa kuin sähköpostikohteissa käytetyt luokat pääluokkaluetteloon

Huomautus: Tämä on sama komento kuin Outlook-postilaatikoiden Ominaisuudet-valintaikkunan Päivitä väriluokkiin -komento.

/resetfolders

Palauttaa oletustoimituspaikan puuttuvat kansiot.

/resetfoldernames

Palauttaa oletuskansioiden (kuten Saapuneet tai Lähetetyt) nimet nykyisen Office-käyttöliittymän kielen mukaisiksi oletusnimiksi.

Jos esimerkiksi avaat Outlook-sähköpostilaatikkosi ensimmäisellä kerralla venäjänkielisessä käyttöliittymässä, venäjänkielisiä oletuskansioita ei voida nimetä uudelleen. Voit muuttaa oletuskansioiden nimet toisenkielisiksi, esimerkiksi japanin- tai englanninkielisiksi, vaihtamalla ensin käyttöliittymän kielen tai asentamalla toisenkielisen Outlook-version ja käyttämällä sitten tätä valitsinta oletusnimien palauttamiseen.

/resetformregions

Tyhjentää lomakealueiden välimuistin ja lataa lomakealueiden määritykset Windowsin rekisteristä.

/resetnavpane

Poistaa ja luo uudelleen nykyisen profiilin Kansioruutu-kohteen.

/resetquicksteps

Palauttaa oletusarvoiset pikatoiminnot. Kaikki käyttäjän luomat pikatoiminnot poistetaan.

/resetsearchcriteria

Palauttaa kaikki Pikahaku-ehdot siten, että jokaisessa moduulissa näkyvät oletusehdot.

/resetsharedfolders

Poistaa kaikki jaetut kansiot kohteesta Kansioruutu.

/resettodobar

Tyhjentää ja luo uudelleen nykyisen To-Do janatehtäväluettelon.

/restore

Yrittää avata saman profiilin ja kansiot, jotka oli avattu ennen Outlookin kaatumista. (Vain Outlook 2013 ja 2016)

/rpcdiag

Avaa Outlookin ja tuo näyttöön etäproseduurikutsun (RPC) yhteyden tilan valintaikkunan.

/safe

Käynnistää Outlookin ilman lukuruutua ja mukautettua työkaluriviä. Sekä alkuperäiset että hallitut COM (Component Object Model) -apuohjelmat poistetaan käytöstä.

/safe:1

Käynnistää Outlookin niin, että lukuruutu ei ole käytössä.

/safe:3

Sekä alkuperäiset että hallitut COM (Component Object Model) -apuohjelmat poistetaan käytöstä.

/select kansionimi

Käynnistää Outlookin ja avaa määritetyn kansion uudessa ikkunassa. Jos esimerkiksi haluat avata Outlookin ja tuoda näyttöön oletuskalenterin, käytä komentoa "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://URL-osoite/tiedostonimi

/share stssync://URL-osoite

/share web://URL-osoite/tiedostonimi

Määrittää Outlookin muodostamaan yhteyden jaettavaan URL-osoitteeseen. Käytä esimerkiksi komentoa stssync://URL-osoite muodostamaan yhteys SharePoint-luettelon ja Outlookin välille.

/sniff

Käynnistää Outlookin, etsii uudet kokouspyynnöt Saapuneet-kansiosta ja lisää ne sitten kalenteriin.

/t ofttiedostonimi

Avaa määritetyn .oft-tiedoston.

/v vcftiedostonimi

Avaa määritetyn .vcf-tiedoston.

/vcal vcstiedostonimi

Avaa määritetyn .vcs-tiedoston.

Valitsin

Parametri

Kuvaus

Ei mitään

tietokanta

Avaa määritetyn tietokannan tai Microsoft Access -projektin. Voit tarvittaessa sisällyttää polun. Jos polussa on välilyöntejä, kirjoita se lainausmerkkien väliin.

/excl

Ei mitään

Avaa määritetyn Access-tietokannan yksityinen-käyttöä varten. Jos haluat avata tietokannan yhteiskäyttöympäristössä tapahtuvaa jaettua käyttöä varten, jätä tämä valitsin pois. Koskee vain Access-tietokantoja.

/ ro

Ei mitään

Avaa määritetyn Access-tietokannan tai Access-projektin vain luku -käyttöä varten.

/runtime

Ei mitään

Määrittää, että Access käynnistyy suorituksenaikaisilla versioasetuksilla.

/profile

käyttäjäprofiili

Käynnistää Accessin käyttämällä määritetyn käyttäjäprofiilin asetuksia Accessin asennuksen aikana luotujen Windowsin rekisterin vakioasetusten sijaan. Tämä korvaa valitsimen /ini, jota on käytetty Access 95 -versiota edeltävissä Access-versioissa alustustiedoston määrittämiseen.

/compact

kohdetietokanta tai Access-kohdeprojekti

Järjestää ja korjaa Access-tietokannan, tai järjestää ennen valitsinta /compact määritetyn Access-projektin, ja sulkee sitten Accessin. Jos jätät kohdetiedostonimen pois valitsimen /compact perästä, tiedosto järjestetään alkuperäisen nimen ja kansion mukaan. Jos haluat järjestää tiedoston eri nimellä, määritä kohdetiedosto. Jos sisällytät välilyöntejä sisältävän polun, kirjoita polku lainausmerkkien väliin.

Jos määrität tiedostonimen kohdetietokannan tai Access-kohdeprojektin parametriin, mutta et sisällytä polkua, kohdetiedosto luodaan Accessissa määritettyyn tietokannan oletuskansioon. Voit muuttaa tätä asetusta Accessin asetukset -valintaikkunassa.

Access-projektissa tämä asetus järjestää Access-projektin (.adp) tiedoston mutta ei Microsoft SQL Server -tietokantaa.

/x

makro

Avaa ennen valitsinta /x määritetyn Access-tietokannan ja suorittaa sitten määritetyn makron. Voit suorittaa makron tietokantaa avatessasi myös luomalla makron nimeltä AutoExec.

Makrot voivat sisältää viruksia, joten harkitse tarkkaan niiden suorittamista. Noudata seuraavia varotoimia: ylläpidä ajan tasalla olevaa virustentorjuntaohjelmaa tietokoneessa, poista Luottamuskeskuksen avulla käytöstä kaikki muut paitsi digitaalisesti allekirjoitetut makrot ja ylläpidä luotettavien makrolähteiden luetteloa.

/ cmd

Ei mitään

Määrittää, että komentorivillä on arvo, joka palautetaan Komento-funktiolla. Tämän asetuksen on oltava komentorivin viimeinen valitsin. Voit käyttää puolipistettä (;) valitsimen /cmd sijaan.

Tällä valitsimella voit määrittää komentorivin argumentin, jota voidaan käyttää Visual Basic for Applications (VBA) -koodissa.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

×