MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

MICROSOFT LYNC 2010 FOR WINDOWS PHONE

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä. Lue ehdot huolellisesti. Ehdot koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa sekä tietovälineitä, joilla ohjelmisto on mahdollisesti toimitettu. Ehdot koskevat myös Microsoftin ohjelmistoon liittyviä

 • päivityksiä

 • täydennyksiä

 • Internet-pohjaisia palveluja ja

 • tukipalveluja

ellei niillä ole erillisiä omia käyttöoikeussopimuksia. Mikäli niillä on erilliset käyttöoikeussopimukset, niiden osalta noudatetaan tällaisten käyttöoikeussopimusten ehtoja tämän sopimuksen sijasta.

KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. MIKÄLI ASIAKAS EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, EI OHJELMISTOA SAA KÄYTTÄÄ.

Mikäli asiakas hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot, hänellä on alla mainitut oikeudet.

1.ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET.

 1. Asennus ja käyttö.    Asiakas saa asentaa omiin, itse hallitsemiinsa ja Windows Phone Marketplace -tiliin liittyvää Windows Live ID:tä käyttäviin laitteisiin enintään viisi (5) ohjelmiston kopioita.

 2. Tämä ohjelmisto edellyttää yhteyden muodostamista Internet-pohjaisen langattoman verkon kautta sellaisiin tietokonejärjestelmiin, joissa on voimassa olevilla käyttöoikeuksilla varustettu Microsoft Lync Server 2010 tai Microsoft Lync Online. Microsoft Lync Server 2010 saattaa täytyä päivittää, jotta ohjelmiston kaikkia ominaisuuksia voisi käyttää. Jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa.

 3. Mukana toimitettavat Microsoft-ohjelmat.    Ohjelmisto sisältää muita Microsoft-ohjelmia. Ohjelmien käyttöön sovelletaan näitä käyttöoikeusehtoja.

2.INTERNET-POHJAISET PALVELUT.    Microsoft tarjoaa ohjelmiston mukana Internet-pohjaisia palveluja. Microsoft voi muuttaa palveluja tai peruuttaa ne koska tahansa. Seuraavien ehtojen lisäksi asiakkaan harjoittamaan kyseisten palvelujen käyttöön sovelletaan Microsoftin ja/tai matkapuhelinoperaattorin asiakkaalle toimittamia ehtoja.

 1. Internet-pohjaisia tai langattomia palveluja koskeva suostumus.    Ohjelmisto edellyttää yhteyden muodostamista Internet-pohjaisen langattoman verkon kautta sellaisiin tietokonejärjestelmiin, joissa on Microsoft Lync Server 2010 tai Microsoft Lync Online. Yhteyden muodostamisesta ei aina ilmoiteta erikseen. Käyttämällä ohjelmistoa asiakas suostuu tiettyjen laitetta koskevien perustietojen lähettämiseen (mukaan lukien rajoituksetta laitteen, sen käyttöjärjestelmän ja ohjelmistojen sekä oheislaitteiden tekniset tiedot) Internet-pohjaisia tai langattomia palveluita varten.

 2. Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö.    Asiakas ei saa käyttää mitään Internet-pohjaisia palveluja tavalla, joka voisi haitata palveluja tai estää muita käyttämästä palveluja tai langatonta verkkoa. Asiakas ei saa käyttää tätä palvelua minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.

3.KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS.    Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä käyttöoikeussopimus antaa asiakkaalle vain tietyt oikeudet käyttää ohjelmistoa. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Ohjelmistoa saa käyttää vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, mikäli paikallinen lainsäädäntö ei salli käyttäjälle muita oikeuksia. Käyttäjän on noudatettava ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyllä tavalla. Asiakas ei saa

 • kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia

 • perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin

 • tehdä ohjelmistosta enempiä kopioita kuin mitä tässä sopimuksessa määritetään tai kuin tästä rajoituksesta huolimatta sovellettava laki määrittää

 • julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi

 • vuokrata tai lainata ohjelmistoa

 • siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle tai

4.DOKUMENTAATIO.    Asiakas saa käyttää ja kopioida käyttöohjeet ainoastaan sisäisiin konsultointitarkoituksiinsa.

5.VIENTIRAJOITUKSET.    Tämä ohjelmisto kuuluu Yhdysvaltain vientiä koskevien lakien ja säännösten piiriin. Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/exporting.

6.TUKIPALVELUT.    Tämä ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan, eikä sille välttämättä tarjota tukipalveluja. Puhelin, valmistaja ja matkapuhelinoperaattori eivät ole vastuussa ohjelmistoon liittyvien tukipalvelujen tarjoamisesta.

7.KOKO SOPIMUS.    Tämä sopimus sekä ehdot täydennysosien, päivitysten, Internet-pohjaisten palveluiden ja asiakkaan käyttämien tukipalveluiden toimittamiseen muodostavat ohjelmiston käyttöoikeus- sekä tukipalvelusopimuksen kokonaisuudessaan.

8.SOVELLETTAVA LAKI.

 1. Yhdysvallat.    Jos asiakas hankkii ohjelmiston Yhdysvalloissa, tätä sopimusta ja väitteitä siihen liittyvistä rikkomuksista tulkitaan Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta sen lainvalintaa koskevista periaatteista. Asiakkaan kotiosavaltion lakeja sovelletaan kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien vaateisiin, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin lakeihin tai oikeudenvastaiseen tekoon.

 2. Muut maat.    Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, sovelletaan tämän maan lakeja.

9.OIKEUDELLINEN VAIKUTUS.    Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta paikallisten lakien mukaisia asiakkaan oikeuksia, jos paikallinen laki ei tätä salli.

10.TAKUUN POISSULKEMINEN.   OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN SELLAISENAAN, MAHDOLLISINE VIKOINEEN JA SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA. ASIAKAS KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. MICROSOFT JA NE MATKAPUHELINOPERAATTORIT, JOIDEN VERKON KAUTTA OHJELMISTOA JAELLAAN, SEKÄ EDELLISTEN KONSERNIYHTIÖT JA TOIMITTAJAT (”JAKELIJAT”) EIVÄT ANNA MITÄÄN OHJELMISTOA KOSKEVIA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ NIMENOMAISIA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. ASIAKKAALLA VOI PAIKALLISEN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ JOHTUEN OLLA MUITA KULUTTAJAN OIKEUKSIA, JOIHIN TÄMÄ SOPIMUS EI VOI VAIKUTTAA. ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, MICROSOFT SULKEE POIS OLETETUT TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

11.VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN.   ASIAKAS VOI SAADA MICROSOFTILTA JA SEN TOIMITTAJILTA VAHINGONKORVAUKSIA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA, EIKÄ KORVAUSTEN MÄÄRÄ VOI YLITTÄÄ ASIAKKAAN MAKSAMAA HINTAA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUKSIA MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN.

Tämä rajoitus koskee

 • kaikkia seikkoja, jotka liittyvät ohjelmistoon, palveluihin tai sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten ohjelmissa sekä

 • väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuurikkomuksesta, sitoumuksesta tai ehdosta, laiminlyönnistä tai muusta oikeudenvastaisesta teosta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin.

Rajoitus on voimassa myös tilanteissa, joissa Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä maissa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×